Tài liệu Skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 và lớp 5 học tốt môn thể dục

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1193 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 và lớp 5 học tốt môn Thể dục phần đội hình đội ngũ ở Trường Tiểu học MỤC LỤC A. TÊN ĐỀ TÀI B. PHẦN MỞ ĐẦU:………………………………………………… I. Lý do chọn đề tài…………………………………………………… 1. Cơ sở lý luận……………………………………………………….. 2. Cơ sở thực tiễn……………………………………………………... II. Mục đích, đối tượng và phương pháp nghiên cứu……………........ 1. Mục đích nghiên cứu………………………………………………. 2. Đối tượng nghiên cứu……………………………………………… 3. Đối tượng khảo sát và thực nghiệm……………………………….. 4. Phương pháp nghiên cứu…………………………………………... III. Phạm vi nghiên cứu………………………………………………. IV. Kế hoạch nghiên cứu …………………………………………….. C. PHẦN NỘI DUNG:……………………………………………… I. Thực trạng và các vấn đề cần được giải quyết……………………... 1. Thực trạng…………………………………………………………. 2. Các vấn đề cần được giải quyết……………………………………. II. Các biện pháp giải quyết vấn đề…………………………………... 1. Các biện pháp thực hiện…………………………………………… 1.1. Đối với nhà trường……………………………………………… 1.2. Đối với giáo viên………………………………………………... 1.3. Đối với học sinh…….…………………………………………… 2. Kết quả thực nghiệm………………………………………………. D. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:………………………………….. I. Kết luận……………………………………………………………. II. Kiến nghị………………………………………………………….. Xác nhận của Thủ trưởng Đơn vị…………………………………….. E. TÀI LIỆU THAM KHẢO: ……………………………………… Người thực hiện: Viên Đình Huyền Trang 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4,5 5 5 5 5 5-9 9 9 9 9,10 10 10 11 1 Trường TH Hướng Phùng Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 và lớp 5 học tốt môn Thể dục phần đội hình đội ngũ ở Trường Tiểu học A. TÊN ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 4 VÀ LỚP 5 HỌC TỐT MÔN THỂ DỤC PHẦN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC B. PHẦN MỞ ĐẦUP I. Lý do chọn đề tài: Ngày 27/03/1946 Bác Hồ đã ra lời kêu gọi toàn dân tập thể dục: “ Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khoẻ mới thành công. Một người dân yếu ớt tức làm cho cả nước yếu ớt, một người dân mạnh khoẻ tức làm cho cả nước khoẻ mạnh …” và vì thế : “ Luyện tập thể dục, bồi bổ sức khoẻ là bổn phận của người dân yêu nước”. 1. Cơ sở lí luận: Đội hình đội ngũ là một nội dung quan trọng của chương trình thể dục từ lớp 1 đến lớp 5. Bởi vì, nếu không có giáo viên không thể nào tổ chức có hiệu quả một giờ dạy và học thể dục. Vì vậy trong quá trình giảng dạy cho học sinh, giáo viên cần kết hợp rèn luyện một số nề nếp, kỉ luật, tác phong và tư thế cơ bản cho học sinh (sách hướng dẫn giảng dạy môn thể dục, nhà xuất bản năm 2006 ). Trong quá trình giảng dạy và sử dụng các phương pháp dạy học theo hướng tích cực của học sinh. Ngoài việc nghiên cứu nội dung chương trình chúng ta cần phải dành nhiều thời gian để tổ chức tập luyện, thực hành thành thạo những bài tập, động tác kĩ thuật để làm mẫu cho học sinh. Trong quá trình dạy đội hình đội ngũ cần sử dụng phong phú phương pháp dạy học và nhiều biện pháp tập luyện khác nhau tránh sự đơn điệu khi dạy các nội dung này. Khi dạy một số nội dung mới, giáo viên cần lưu ý nêu tên đúng động tác và chính xác về thuật ngữ chuyên môn (các khẩu lệnh), làm mẫu đúng, kết hợp giải thích, cho xem tranh, sơ đồ để học sinh bắt chước làm theo, có thể dùng một số học sinh xếp hàng làm mẫu hay làm thử để học sinh khác theo dõi. 2. Cơ sở thực tiễn: Trong những năm học gần đây tôi được nhà trường phân công giảng dạy bộ môn thể dục lớp 4 và 5 qua thực tế nhiều năm giảng dạy chuyên thể dục lớp 4 và 5 tôi nhận thấy học sinh còn nhiều lỗi mắc phải. Hầu hết các em chưa nắm vững kiến thức, kĩ năng cần đạt được. Đặc biệt là kiến thức, kĩ năng về chương Đội hình đội ngũ, dẫn đến khó khăn khi giảng dạy các chương khác. Khi nhận lớp tôi tiến hành khảo nội dung chương trình thể dục đã được học ở lớp dưới, đi sâu và kiểm tra Chương đội hình đội ngũ kết quả như sau: Sai về tư thế đứng nghiêm, đứng nghĩ, các động tác quay phải, quay trái, quay sau không xác đinh được chiều xoay cho đúng (phần này đã học từ lớp 1 đến lớp 4) Người thực hiện: Viên Đình Huyền 2 Trường TH Hướng Phùng Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 và lớp 5 học tốt môn Thể dục phần đội hình đội ngũ ở Trường Tiểu học Lâu nay bộ môn Thể dục trong trường học (đặc biệt là trường tiểu học) chúng ta còn xem nhẹ, có người còn cho đây là môn học phụ, thường là tập trung vào môn Tiếng Việt, Toán, và một số môn khác, chưa thấy được tầm quan trọng của môn học Thể dục ( kể cả phụ huynh học sinh ). Nhiều em học sinh đến lớp thiếu dụng cụ học tập bộ môn này như dây nhảy, cầu, trang phục. Một tín hiệu rất đáng mừng trong những năm gần đây được sự quan tâm của ngành một số trường tiểu học đã có giáo viên dạy các môn chuyên như Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật, Ngoại ngữ,... Chắc chắn,chất lượng các bộ môn này được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu mục tiêu của giáo dục đào tạo trong giai đoạn hiện nay. II. Mục đích, đối tượng và phương pháp nghiên cứu 1. Mục đích nghiên cứu: Mục đích của giáo dục thể chất phát triển toàn diện thế hệ trẻ Việt Nam, thế hệ trẻ đó phải được phát triển thể chất có chủ định để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện của Đảng và Nhà nước. Giáo dục thể chất nói chung và môn học thể dục trong nhà trường nói riêng thể chất giữ vai trò quan trọng trong việc giáo dục toàn diện. Thể dục là một biện pháp tích cực, tác động nhiều tới sức khoẻ học sinh, nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản, làm cơ sở cho học sinh và rèn luyện thân thể bồi dưỡng đạo đức tác phong con người mới. Ở tuổi học sinh Tiểu học tính vui tươi, hồn nhiên, hiếu động là không thể thiếu được trong các em. Đặc biệt là mặt tâm sinh lý của các em có nhiều thay đổi lớn. Vì vậy, trong môn thể dục không nên theo khuynh hướng thể dục đơn thuần, máy móc, gây cho các em sự mệt mỏi, căng thẳng, nhàm chán, dẫn đến phản tác dụng rèn luyện mà phải kích thích, tác động đến hoạt động toàn diện cả về mặt tâm sinh lý ở các em, tạo nên sự hứng thú, giúp các em ham thích, tập luyện tốt hơn. 2. Đối tượng nghiên cứu: Tình hình giảng dạy đội hình đội ngũ trong môn Thể dục trường Tiểu học Hướng Phùng. 3. Đối tượng khảo sát và thực nghiệm: Học sinh lớp 4 và lớp 5 trường tiểu học Hướng Phùng. 4. Phương pháp nghiên cứu: Bạn muốn chọn những động tác đội hình đội ngũ cho một tiết dạy nào đó ở thể dục lớp 4-5 phải biết lựa chọn thể loại đội hình đội ngũ phù hợp với nội dung từng tiết dạy, phù hợp với điều kiện sân bãi, cảnh quan tự nhiên, chủ đề nhằm rèn luyện cơ thể phát triển các tố chất năng lực hoạt động cơ bản giáo dục phẩm chất đạo đức ý thức kỉ luật. Nghiên cứu sách thể dục lớp 4-5 và tài liệu liên quan đến bài dạy. Dùng câu hỏi điều tra chung cho học lớp 4-5 hoặc thu thập ý kiến chủ quan của học sinh. Nghiên cứu các loại đội hình đội ngũ cho các em ở tiểu học. Nghiên cứu các nguyên tắc lựa chọn và tổ chức đội hình đội ngũ cho học sinh. Người thực hiện: Viên Đình Huyền 3 Trường TH Hướng Phùng Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 và lớp 5 học tốt môn Thể dục phần đội hình đội ngũ ở Trường Tiểu học III. Phạm vi nghiên cứu: Tình hình thực tế trong quá trình giảng dạy và học thể dục phần đội hình đội ngũ của các em học sinh lớp 4, lớp 5 tại trường Tiểu học Hướng Phùng Tâm lý độ tuổi: từ 10 tuổi đến 11 tuổi. Những biểu hiện khách quan cho học sinh. Đảm bảo nguyên tắc lí thuyết làm chỗ dựa cho việc thực hành phần đội hình đội ngũ. IV. Kế hoạch nghiên cứu: Để thực hiện hoàn thành tốt sáng kiến kinh nghiệm tôi xin trình bày kế hoạch thực hiện đề tài như sau: - Đầu tháng 9 năm 2016 nghiên cứu và đăng ký tên đề tài. - Vào tháng 10 năm 2016, tìm tài liệu nghiên cứu, tham khảo và liên hệ thực tế ở điểm trường cũng như ở địa phương nơi công tác giảng dạy. - Lập thành đề cương nghiên cứu. - Cuối tháng 3 năm 2017, soạn hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm gửi về trường. C. PHẦN NỘI DUNG I. Thực trạng và các vấn đề cần được giải quyết: 1. Thực trạng: Trường Tiểu học Hướng Phùng là trường thuộc xã vùng đặc biệt khó khăn. Học sinh đa số là con em dân tộc thiểu số, trình độ dân trí còn thấp, do ảnh hưởng của phong tục tập quán, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, học sinh đi học không đều, thiếu sự quan tâm của gia đình, dẫn đến việc học tập của các em còn nhiều bất cập, ở các môn học nói chung và môn thể dục nói riêng. Hơn nữa, qua các năm được phân công giảng dạy môn Thể dục lớp 4 và 5 tôi nhận thấy về kĩ năng thực hành về đội hình đội ngũ của các em còn nhiều hạn chế. Các em còn mắc phải những lỗi như sau: * Đối với học sinh còn nhiều em mắc phải các lỗi sau: Dóng hàng không phân biệt dùng tay nào, cự li quá gần. Điểm số hay quay cả người về sau. Tư thế đứng nghiêm, nghỉ đặt bàn chân, tay chưa đúng, thường khom người về trước. Quay phải, quay trái không xác định được hướng xoay, xoay quá 90 độ, không xoay theo chiều kim đồng hồ. Giậm chân tại chỗ và đi đều sai chân, sai nhịp, đi đều không biết chân nào bước trước, chân nào bước sau, đánh tay sai, chân bước quá dài hay quá ngắn, co gối quá cao, đặt cả bàn chân xuống mặt đất, đi khom người ... Chính vì vậy, tôi xác định muốn giảng dạy đạt hiệu quả tốt cần phải khắc phục, sửa chữa lỗi mà học sinh mắc phải nêu trên. Người thực hiện: Viên Đình Huyền 4 Trường TH Hướng Phùng Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 và lớp 5 học tốt môn Thể dục phần đội hình đội ngũ ở Trường Tiểu học Khối lớp Thực trạng Đầu năm HT Tốt 45% 4 HT 30% Chưa HT 25% HT Tốt 50% 5 HT 35% Chưa HT 15% 2. Các vấn đề cần giải quyết : Trong chương trình Thể dục tiểu học từ lớp 1 đến 5 có bốn phần cơ bản tương ứng với bốn Chương, từ Chương I đến Chương IV, riêng lớp 4 và 5 có thêm Chương V là nội dung lựa chọn. Nội dung Chương trình được xây dựng theo nguyên tắc đồng tâm và được nâng cao dần về kiến thức và kĩ năng. Chương trình thể dục lớp 4 và 5 gần như là ôn tập những nội dung chương trình mà các em đã được học từ lớp 1 đến lớp 3 và được nâng dần, mở rộng về kiến thức, kĩ năng. Được sự quan tâm tạo điều kiện của Nhà trường về mặt cơ sở vật chất cho giáo viên môn thể dục giảng dạy và nghiên cứu một cách tốt nhất. Những phản ứng tích cực của học sinh khi tham gia đội hình đội ngũ trong quá trình học đội hình đội ngũ tại trường Tiểu học Hướng Phùng. Thông qua tập luyện học sinh hiểu được tác dụng của điều lệnh tổ chức tập luyện đội hình đội ngũ, bồi dưỡng tính tổ chức kỉ luật, tính tự giác, tinh thần tập luyện cho học sinh, thúc đẩy sự phát triển cơ thể đồng thời rèn luyện tư thế cơ bản đúng cho học sinh tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành phần cơ bản của bài tập. II. Các biện pháp giải quyết vấn đề: 1. Các biện pháp thực hiện: 1.1. Đối với nhà trường Vào đầu năm học nhà trường phối hợp với phụ huynh học sinh, tổ chức cho y tế địa phương kiểm tra sức khoẻ cho học sinh để các em có một sức khoẻ tốt trong học tập. Nhà trường liên hệ thường xuyên gia đình có con em khuyết tật, đặc biệt một số em bị bệnh tim để có biện pháp khắc phục. Trong lớp có em bị bệnh tim hoặc khuyết tật nhẹ thì giáo viên không yêu cầu các em tập đúng biên độ động tác và lượng vận động của các em cũng nhẹ hơn lượng vận động của các em bình thường. bài tập không yêu cầu các em tập hết biến độ động tác, tập không hết sức mình như các em khác trong lớp. 1.2. Đối với giáo viên Để kịp thời khắc phục những thiếu sót, những lỗi của học sinh thường mắc phải, đảm bảo yêu cầu cần đạt được về chuẩn kiến thức, kĩ năng đối với học sinh theo Quyết định số 16/2006 QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông-Cấp tiểu học. Trong quá trình dạy học sinh, tôi đã tập trung nghiên cứu chương trình thể dục lớp mình phụ trách và cả bậc tiểu học để xây dựng cho mình một kế hoạch giảng dạy phù hợp với tình hình hiện nay. Tôi nhận thấy chương Đội Người thực hiện: Viên Đình Huyền 5 Trường TH Hướng Phùng Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 và lớp 5 học tốt môn Thể dục phần đội hình đội ngũ ở Trường Tiểu học hình đội ngũ thể dục lớp 4 và 5 học sinh còn nhiều lỗi mắc phải cần đầu tư công sức nhiều hơn để khắc phục những thiếu sót mà học sinh mắc phải như tôi đã trình bày ở các phần trên. Trong quá trình giảng dạy tôi đã áp dụng một số biện pháp như sau: * Biện pháp 1: Tập trung nghiên cứu kĩ chương trình, yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng. Trong quá trình giảng dạy tôi tập trung nghiên cứu chương trình thể dục từ lớp 1 đến lớp 5. Đặc biệt đi sâu vào chương I là chương Đội hình đội ngũ (vì chương này học sinh có nhiều lỗi mắc phải, nội dung kiến thức được dàn trải đều khắp từ lớp 1 đến lớp5, có liên quan đến tất cả các chương còn lại). Nếu học sinh nắm vững kiến thức chương này tốt sẽ là cơ sở để học sinh học tốt các chương khác. * Biện pháp 2: Tập trung bồi dưỡng cán sự bộ môn, sửa sai các lỗi học sinh thường mắc phải Sửa sai về thuật ngữ chuyên môn ( khẩu lệnh và động tác): Phần khẩu lệnh có dự lệnh và động lệnh, giáo viên cần hướng dẫn học sinh cách hô kéo dài dự lệnh còn động lệnh hô dứt khoát và nhấn giọng phần động lệnh. Muốn cán sự bộ môn sử dụng đúng thuật ngữ chuyên môn là phải cho học sinh ghi chép vào sổ tay hoặc vở và yêu cầu các em phải học thuộc lòng. Khi sử dụng thuật ngữ chuyên môn không được thừa hay thiếu, cần phải ngắn gọn, chính xác và có tính thống nhất. * Khi tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số: Tập hợp hàng dọc: + Khẩu lệnh: Toàn lớp (tổ) chú ý – Thành 1 (2, 3, 4,…) hàng dọc tập hợp. + Động tác: Trước khi phát lệnh,người chỉ huy xác định vị trí thích hợp rồi dùng hiệu lệnh thổi một hồi còi dài hoặc hô “Toàn lớp chú ý!”, nhằm giúp học sinh trật tự và lắng ghe khẩu lệnh. Sau đó chỉ huy hô tiếp khẩu lệnh: - “Thành 1(2, 3, 4,…) hàng dọc tập hợp!”. Dóng hàng dọc: + Khẩu lệnh: “Nhìn trước – thẳng!” + Động tác: Tổ trưởng tổ một đúng ngay ngắn, tay trái áp nhẹ vào đùi, tay phải giơ lên cao và hô “có” . Các tổ trưởng tổ hai, tổ ba, tổ bốn,..lần lượt chống tay phải vào hông và dịch chuyển sao cho khuỷu tay vừa chạm vào người đứng bên phải mình, đồng thời chỉnh hàng ngang cho thẳng. Các thành viên tổ một đưa tay trái, đầu ngó tay chạm vai người phía trước để dãn cho đúng cự ly, đồng thời nhìn vào gáy bạn để dóng cho thẳng hàng. Các thành viên tổ hai, tổ ba, tổ bốn,…nhìn các thành viên tổ một để dóng hàng ngang và nhìn người đứng trước để dóng hàng dọc (không cần giơ tay ra trước dóng hàng như tổ một). Nghe khẩu lệnh, các em nhìn về phía trước dóng hàng cho thẳng, em sau cách em trước một cánh tay, các em hàng bên theo hàng bên phải điều chỉnh cho thẳng hàng ngang và hàng dọc. Khi có khẩu lệnh “Thôi”, em giơ tay làm chuẩn mới hạ tay xuống, các em trong hàng thứ nhất hạ tay đặt lên vai bạn xuống thành tư thế tự nhiên. Người thực hiện: Viên Đình Huyền 6 Trường TH Hướng Phùng Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 và lớp 5 học tốt môn Thể dục phần đội hình đội ngũ ở Trường Tiểu học Điểm số theo đội hình hàng dọc: + Khẩu lệnh: “Từ một đến hết – điểm số!” + Động tác: Nghe khẩu lệnh, thứ tự từng em đứng đầu hàng, quay mặt sang trái ra sau và hô to số của mình: 1, rồi quay mặt luôn về tư thế ban đầu. Người số hai quay mặ sang trái ra sau và hô to số của mình: 2, rồi quay luôn về tư thế của mình. Những người tiếp theo lần lượt điểm số như vậy cho đến hết tổ. Riêng người cuối cùng không quay mặt ra sau mà hô to số của mình sau đó hô “Hết!”. Ví dụ: “10 hết”. * Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số Tập hợp hàng ngang: + Khẩu lệnh: “Toàn lớp chú ý – Thành 2 (3, 4,..) hàng ngang – Tập hợp!” + Động tác: Nghe khẩu lệnh các em hàng thứ nhất (tổ 1) nhanh chóng đứng về phía trái của người thầy giáo giơ tay trái ngang, em đứng đầu hàng thứ nhất đứng sát cánh tay của thầy dang tay, các em khác lần lượt đứng tiếp theo, em nọ cách em kia khoảng một cánh tay chống hông. Các em tổ cón lại theo hàng thứ nhất lần lượt xếp hàng theo, chú ý điều chỉnh cự ly của mình cho thẳng hàng ngang, hàng dọc. Dóng hàng ngang: + Khẩu lệnh: “Nhìn phải - Thẳng!” + Động tác: Nghe khẩu lệnh, các em quay mặt nhìn về phía làm chuẩn dóng hàng cho thẳng, em nọ cách em kia khoảng một cánh tay chống hông, các em hàng sau theo hàng trước điều chỉnh cho thẳng hàng ngang và hàng dọc. Khi có khẩu lệnh “Thôi”, em giơ tay làm chuẩn mới hạ tay xuống, các em trong hàng thứ nhất hạ tay xuống và quay mặt về tư thế đứng nghiêm. Điểm số theo đội hình hàng ngang: + Khẩu lệnh: “Từ một đến hết điểm số!” + Động tác: Nghe khẩu lệnh, thứ tự từng em đứng đầu hàng (bên phải của các em) hô số 1, em thứ 2 hô số 2 và cứ như vậy lần lượt điểm số đến hết. Khi điểm số, các em làm đông tác quay mặt về bên trái và nhanh chóng trở về tư thế đứng nghêm, em cuối cùng điểm số xong hô “hết”. Sửa sai về dóng hàng ngang và hàng dọc: Nội dung dóng hàng các em đã đuợc học từ lớp 1 đến lớp 5. Trong quá trình thực hành các em thường đặt tay sai khi tay phải khi tay trái, em đứng gần quá, em đứng xa quá dẫn đến khom nguời giáo viên thường xuyên quan tâm uốn nén. Giáo viên sửa sai bằng cách cho học sinh xem tranh hoặc cho các em xem mẫu, làm mẫu để các em làm theo. Sửa sai về tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ: * Nghiêm: + Khẩu lệnh: “Nghiêm!” + Động tác: Khi nghe khẩu lênh đứng nghiêm, hai chân khép lại (gót chấn sát nhau) đầu hai bàn chân chếch hình chữ V mở ra một góc 60 o hai đầu gối khép lại, người đứng thẳng, trọng tâm dồn vào hai chân, ngực ướn thẳng, hai vai giưu Người thực hiện: Viên Đình Huyền 7 Trường TH Hướng Phùng Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 và lớp 5 học tốt môn Thể dục phần đội hình đội ngũ ở Trường Tiểu học thăng bằng, hai tay buông thẳng để sát hai bên đùi, bàn tay khép lại, ngón cái dọc theo đùi, cổ vươn thẳng, miệng ngậm, mắt nhìn thẳng về phía trước. * Nghỉ: + Khẩu lệnh: “Nghỉ!” + Động tác: Khi nghe khẩu lệnh “Nghỉ” đang đứng ở tư thế nghiêm, dồn trọng tâm sang chân trái hoặc chân phải, chùng gối xuống, người thả lỏng, hai tay buông xuôi tự nhiên. Tư thế các em đã học từ lớp 1 và trong quá trình lên lớp trên luôn đuợc nhắc lại nhưng đa số các em đều thực hành sai, giáo viên cần thường xuyên kiểm tra, thực hành mẫu, nhắc nhở, cho một số em thi thực hành, biểu diễn theo tổ hoặc nhiều hình thức khác. Sửa sai quay phải, quay trái, quay sau: Thường thuờng chúng ta thấy các em không xác định đuợc góc quay, quay phải hay trái quá 90 độ, quay sau thường hay té ngã. Do tư thế đứng sai, thuờng vung tay ra ngoài khi thực hiện các động tác. Giáo viên sửa sai bằng cách phân tích, làm mẫu thật nhiều lần và tăng cuờng thực hành, bồi duỡng cho cán sự bộ môn, dành thời gian tập luyện và thi theo tổ, tập riêng đối với những em tiếp thu chậm, tổ chức thi biểu diễn. Trong quá trình thi biểu diễn nên xếp loại tập thể tổ kèm theo việc nhận xét, sửa sai, tuyên dương khen thưởng. Sửa sai khi đi đều, đi đều vòng bên phải, bên trái: * Đi đều-đứng lại: + Khẩu lệnh: “Đi đều - bước!” + Động tác: Khi nghe động lệnh “bước”, chân trái bước lên, trong tâm dồn vào chân trái sau đó bước tiếp chân phải lên, người hơi ngả về trước, hai tay đánh tự nhiên, khi tay đưa ra phía trước gập khuỷu tay ngang ngực và vuông góc, tay đưa về sau thẳng và khép lại sát thân người, bàn tay nắm hờ (tốc độ đi trung bình một phút từ 110-120 bước). Đồng loạt bước chân trái về trước một bước với độ dài vừa phải từ 35 cm - 45 cm sao cho đặt bàn chân chạm đất đúng nhịp 1, hai tay đánh phói hợp như khi giậm chân tại chỗ. + Khi nghe khẩu lệnh: “Đứng lại – đứng!” Dự lệnh “Đứng lại” rơi vào chân phải, lúc này chân trái tiếp tục bước lên một bước nữa, rồi chân phải về trước chạm đất đúng vào động lệnh “đúng!”. Sau động lệnh, tiếp tục bước chân trái một bước về trước, đưa chân phải về với chân trái và đứng lại, người ở tư thế nghiêm. Muốn cho học sinh đi đều đúng giáo viên cần tập kỹ phần giậm chân tại chỗ rồi mới cho đi đều. Khi các em thực hiện phần giậm chân đúng nhịp, nhuần nhuyễn, đúng nhịp 2-4 (nhịp 2-4 đã đuợc học ở môn âm nhạc). Trong quá trình tập giậm chân tại chỗ nên cho các em tập đếm thầm theo 1-2, 1-2… Nhịp 1 rơi vào chân trái, nhịp 2 rơi vào chân phải. Để tạo hứng thú cho các em khi tập luyện chúng ta có thể vận dụng, sử dụng các bài hát theo nhạc hành khúc nhịp 2/4 như bài: Hành khúc Đội Thiếu niên tiền phong hoặc bài Đội ta lớn lên cùng đất nuớc… Người thực hiện: Viên Đình Huyền 8 Trường TH Hướng Phùng Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 và lớp 5 học tốt môn Thể dục phần đội hình đội ngũ ở Trường Tiểu học Huớng dẫn cho học sinh giậm chân trái rơi vào nhịp mạnh, chân phải rơi vào nhịp yếu của bài hát. Ví dụ: Lời bài hát: Đi ta đi lên nối tiếp bao anh hùng…( Hành khúc Đội TNTP ) + + + - + P T P T P T P (P: giậm chân phải, T: giậm chân trái) Khi các em đã giậm chân tại chổ nhuần nhuyễn, đúng nhịp lúc đó chúng ta mới chuyển sang cho các em sang đi đều sẽ rất dễ dàng hơn. Khi đi đều nhịp 1 chân trái bước lên, nhịp 2 chân phải bước lên và cứ thế lặp đi lặp lại theo nhịp 1-2, 1-2, ... Khi học sinh đã đi đều tốt chúng ta mới dạy cho các em đi đều vòng phải vòng trái. 1.3. Đối với học sinh Để các em học tốt môn thể dục mà đặc biệt là học tốt phần đội hình đội ngũ các em cần: - Thường xuyên luyện tập để nâng cao sức khoẻ và hoàn thành tốt các bài tập mà giáo viên giao cho. - Các em phải có tính trung thực trong luyện tập cũng như trong khi chơi trò chơi và biết vận dụng vào cuộc sống. - Các em phải có tính bảo quản đồ dùng của giáo viên và chính của các em - Cần phải có trang phục thể dục để tập luyện thoại mái và tự tinh hơn. 2. Kết quả thực nghiệm: Trong thời gian áp dụng những giải pháp tổ chức luyện tập đội hình đội ngũ, cũng như chuẩn bị tốt về sân bãi. Tôi thấy rằng học sinh luôn luôn yêu thích, ham học môn thể dục hơn, tham gia luyện tập một cách tự giác và tích cực. Các em luôn siêng năng và thường xuyên luyện tập, rèn luyện thân thể, rèn luyện sức khoẻ, rèn luyện tố chất thể lực để phát triển tốt thể chất của các em học sinh ngày càng được nâng lên. Hơn nữa tính thật thà, tính trung thực, tính khiêm tốn của học sinh cũng được thể hiện rõ rệt. Qua đó các em đã biết vận dụng vào trong học tập, kết quả đánh giá - nhận xét của các em cũng đạt cao hơn cụ thể là: Khối lớp Kết quả Đầu năm Giữa HK II HT Tốt 45% 65% 4 HT 30% 35% Chưa HT 25% 0% 5 HT 35% 30% HT Tốt 50% 70% Chưa HT 15% 0% D. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I. Kết luận: Với đề tài “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 và lớp 5 học tốt môn Thể dục phần đội hình đội ngũ” là những gì tôi đã đúc kết được trong quá trình giảng Người thực hiện: Viên Đình Huyền 9 Trường TH Hướng Phùng Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 và lớp 5 học tốt môn Thể dục phần đội hình đội ngũ ở Trường Tiểu học dạy đạt kết quả chất lượng tốt chương trình đội hình đội ngũ nói riêng và chất lượng môn Thể dục nói chung. Để đạt được kết quả tốt đòi người giáo viên phải tập trung nghiên cứu chương trình toàn bậc tiểu học, trong quá trình giảng dạy luôn rút ra những kinh nghiệm để không ngừng bổ sung vào công việc giảng dạy. Trong quá trình giảng dạy bộ môn nào cũng vậy, muốn có chất lương tốt đòi hỏi người giáo viên phải có sự đầu tư nghiên cứu về chương trình, đặc trưng bộ môn, Đặc biệt là phần thực hành các động tác về đội hình đội ngũ, giáo viên cần dành nhiều thời gian cho các học sinh tập luyện thường xuyên trong quá trình giảng dạy từ đó mới nâng lên thành kĩ năng. Môn thể dục yêu cầu dành nhiều thời gian cho học sinh vận động thường từ 30 đến 35 phút trong một tiết học, có như vậy mới đạt được yêu cầu mục tiêu bài dạy đề ra. Trong quá trình giảng dạy cần tạo ra không khí vui vẻ vừa học, vừa chơi. Ở lứa tuổi các em “Học mà chơi, chơi mà học”. Giáo dục thể chất là một môn học không thể thiếu được nhằm giúp các em phát triển toàn diện về thể lực và trí lực để có “Một tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện”. Bên cạnh sự nổ lực của bản thân giáo viên và học sinh cần có sự tạo điều kiện, đầu tư về cơ sở vật chất của nhà trường, chắc chắn chúng ta sẽ đạt được kết quả như mong muốn. II. Kiến nghị : Để đạt được hiệu quả giảng dạy bộ môn thể dục ở các cấp tiểu học yêu cầu của một trường chuẩn quốc gia mức độ I nhà trường cần quan tâm hơn nữa trong việc đầu tư sân chơi, bãi tập, có diện tích tối thiểu 50mx30m cho một lớp học hoặc 40mx80m cho hai lớp cùng học thể dục. Đầu tư, mua sắm một số thiết bị dạy và học như các loại bóng chuyền, bóng rổ, dây nhảy, cầu, hố nhảy... XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Hướng phùng,ngày 29 tháng 3 năm 2017 Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác. Người viết (Ký và ghi rõ họ tên) Nguyễn Mai Trọng Người thực hiện: Viên Đình Huyền Viên Đình Huyền 10 Trường TH Hướng Phùng Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 và lớp 5 học tốt môn Thể dục phần đội hình đội ngũ ở Trường Tiểu học E. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Hướng dẫn rèn luyện đội viên của ban thanh thiếu niên 2. Sách giáo viên thể dục lớp 1, 2, 3, 4, 5 NXB GD 3. Băng đĩa hình dạy mẫu của trung tâm nghe nhìn Giáo dục 4. Một số tài liệu tham khảo khác Người thực hiện: Viên Đình Huyền 11 Trường TH Hướng Phùng
- Xem thêm -