Tài liệu Skkn một số bài thực hành sinh học 12

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 115 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 10798 tài liệu

Mô tả:

BM 01-Bia SKKN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh Mã số: ................................ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BÀI THỰC HÀNH SINH HỌC 12 Người thực hiện: Nguyễn Phan Xuân Lý Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý giáo dục  Phương pháp dạy học bộ môn: Sinh học Phương pháp giáo dục   Lĩnh vực khác: .........................................................  Có đính kèm:  Mô hình  Phần mềm  Phim ảnh Năm học: 2012 - 2013  Hiện vật khác BM02-LLKHSKKN SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN 1. Họ và tên: Nguyễn Phan Xuân Lý 2. Sinh ngày: 09 – 11 – 1979 3. Nam, nữ: Nữ 4. Địa chỉ: 7/73 Lê Quý Đôn- P. Tân Hiệp – TP. Biên Hòa – Đồng Nai 5. Điện thoại: 0613.828107(CQ)/ 0613.895787(NR); ĐTDĐ: 0918.809.904 6. Fax: E-mail: xuanly9@yahoo.com 7. Chức vụ: Giáo viên 8. Đơn vị công tác: Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO - Học vị (hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất: Thạc sỹ - Năm nhận bằng: 2006 - Chuyên ngành đào tạo: Sinh lý động vật III.KINH NGHIỆM KHOA HỌC - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Giảng dạy Sinh học THPT - Số năm có kinh nghiệm: 12 năm - Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gần đây:  Sinh thái học  Sinh học tế bào  Sinh lý thực vật  Bài tập các quy luật di truyền  Bài tập chuyển hoá vật chất và năng lượng ở vi sinh vật BM03-TMSKKN Tên sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BÀI THỰC HÀNH SINH HỌC 12 I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI “ Một số bài thực hành sinh học 12 “ được biên soạn nhằm mục tiêu nâng cao giờ thực hành trong chương trình sinh học, đây cũng là mục tiêu trong quá trình đổi mới dạy học của ngành, của sở giáo dục đề ra cũng như đáp ứng nhu cầu thiết kế và hướng dẫn thực hành cho các em thi HSG QG, tôi đã thực hiện 2 bài thực hành cùng với các câu hỏi để phù hợp với xu hướng của các đề thi. Tên đề tài: “MỘT SỐ BÀI THỰC HÀNH SINH HỌC 12” II. THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI 1. Thuận lợi: Áp dụng được cho tất cả đối tượng học sinh. Mẫu vật và dụng cụ cung cấp cho 2 bài thực hành trong sáng kiến kinh nghiệm dễ chuẩn bị. 2. Khó khăn Một số tiêu bản cố định vê NST của Bộ GD – ĐT chưa thấy rõ được, chỉ có thể sử dụng tranh, hình từ tài liệu của Bộ GD-ĐT nên chưa đa dạng và phong phú về các loại đột biến. III.NỘI DUNG ĐỀ TÀI 1. Cơ sở lý luận Học sinh tiếp thu kiến thức thông qua thực hành cũng như rèn luyện được các kĩ năng nghiên cứu khoa học. 2. Nội dung, biện pháp thực hiện các giải pháp của đề tài Nội dung: - Cách tiến hành thí nghiệm, thiết kế hệ thống phiếu trả lời thực hành và câu hỏi mở rộng khuyến khích học sinh tư duy. Biện pháp: Sưu tầm và chọn lọc những hình ảnh minh hoạ rõ ràng. Thiết kế phiếu trả lời thực hành và chọn lọc 1 số câu hỏi, bài tập vận dụng kiến thức. IV. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI Với những bài thực hành được soạn một cách chi tiết , cách chuẩn bị một số phương tiện đơn giản dễ kiếm, giáo viên có thể thực hiện cho học sinh lớp 12 ở các cấp độ trung bình , khá , giỏi nhằm : Đối với học sinh + Thông qua quan sát thí nghiệm , bằng các thao tác tư duy phân tích tổng hợp , trừu tượng hóa và khái quát hóa giúp các em xây dựng các khái niệm +Nắm kiến thức một cách vững chắc sâu sắc và giúp tư duy phát triển ngoài ra còn tạo cho các em một niềm hứng thú , say mê từ đó thúc đẩy các em hăng say học tập Đối với giáo viên Các bài thực hành đã được trình bày cách chuẩn bị chi tiết , phương tiện đơn giản , giáo viên có thể chủ động tiến hành thí nghiệm không bị lệ thuộc vào sự cung cấp của nhà nước trong điều kiện hiện nay . V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG - Áp dụng được cho các lớp chuyên và không chuyên. Tuy nhiên, tùy đối tượng học sinh chọn nội dung phù hợp NGƯỜI THỰC HIỆN Nguyễn Phan Xuân Lý BM04-NXĐGSKKN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày …. tháng 5 năm 2013 PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2012 - 2013 ––––––––––––––––– Tên sáng kiến kinh nghiệm: Một số bài thực hành sinh học 12 Họ và tên tác giả: Nguyễn Phan Xuân Lý Tổ: Sinh học Lĩnh vực: Quản lý giáo dục  Phương pháp dạy học bộ môn: Sinh học Phương pháp giáo dục  Lĩnh vực khác: ....................................................   1. Tính mới - Có giải pháp hoàn toàn mới  - Có giải pháp cải tiến, đổi mới từ giải pháp đã có  2. Hiệu quả - Hoàn toàn mới và đã triển khai áp dụng trong toàn ngành có hiệu quả cao  - Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triển khai áp dụng trong toàn ngành có hiệu quả cao  - Hoàn toàn mới và đã triển khai áp dụng tại đơn vị có hiệu quả cao  - Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triển khai áp dụng tại đơn vị có hiệu quả  3. Khả năng áp dụng - Cung cấp được các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách: Tốt  Khá  Đạt  - Đưa ra các giải pháp khuyến nghị có khả năng ứng dụng thực tiễn, dễ thực hiện và dễ đi vào cuộc sống: Tốt  Khá  Đạt  - Đã được áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả hoặc có khả năng áp dụng đạt hiệu quả trong phạm vi rộng: Tốt  Khá  Đạt  XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên và ghi rõ họ tên) (Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
- Xem thêm -