Tài liệu Skkn làm thế nào để có một tiết học nói “speaking” đạt hiệu quả cao môn tiếng anh lớp 11

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1228 |
  • Lượt tải: 2
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Làm thế nào để có 1 tiết học nói“Speaking” đạt hiệu quả cao môn tiếng Anh lớp 11-GV: Lý Thị.Thanh Tâm Đề tài: LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ MỘT TIẾT HỌC NÓI “SPEAKING” ĐẠT HIỆU QUẢ CAO MÔN TIẾNG ANH LỚP 11 A. Lời Nói đầu I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Khác với bộ sách giáo khoa Tiếng Anh trước đây, bộ SGK Tiếng Anh phân ban ở trường PT nói chung và SGK Tiếng Anh 11 nói riêng đặt ra những đòi hỏi ngày càng cao. Mỗi đơn vị bài học trong SGK gồm 5 phần được dạy trong 5 tiết lên lớp nhằm tập trung giải quyết 5 nhiệm vụ dạy học khác nhau gồm 4 kỹ năng là: Đọc (reading), nghe (listening), nói (speaking), viết (writing) và rèn luyện các em những kiến thức ngôn ngữ có liên quan đến bài học (language focus) là ngữ âm (pronunciation), từ vựng và ngữ pháp (Grammar and Vocabulary). Cách phân bổ nội dung như vậy nhằm tạo điều kiện cho học sinh phát triển đồng thời 4 kỹ năng giao tiếp và các kiến thức ngôn ngữ phục vụ trực tiếp việc luyện tập các kỹ năng giao tiếp trên. II. KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI:  Bản thân tôi được phân công trực tiếp giảng dạy bộ sách giáo khoa Tiếng Anh 11 suốt 1 năm qua, tôi đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình giảng dạy 4 kỹ năng cho các em. Đặc biệt trong việc giảng dạy kỹ năng nói (Speaking) cho các em học sinh yếu kém.  Các em học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh mà tôi trực tiếp giảng dạy đa số các em chăm học và ngoan. Phần đông các em nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc học tiếng Anh.  Những phương tiện giúp các em học và rèn luyện cho bộ môn tiếng Anh không còn là vấn đề nan giải . Các em có thể tham gia học ở rất nhiều trung tâm Ngoại Ngữ. Băng, đĩa nhằm phục vụ cho bộ môn tiếng Anh rất đa dạng và phong phú.  Bên cạnh đó, tổ ngoại ngữ chúng tôi được sự quan tâm hỗ trợ của Sở giáo dục và đào tạo cũng như ban giám hiệu nhà trường. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi, đồng nghiệp tôi và tôi cũng gặp phải những khó khăn trong những tiết dạy luyện nói (Speaking)cho các em như sau:  Kiến thức về ngôn ngữ và khả năng ứng xử trong giao tiếp của các em quá kém. Trang 1 Làm thế nào để có 1 tiết học nói“Speaking” đạt hiệu quả cao môn tiếng Anh lớp 11-GV: Lý Thị.Thanh Tâm  Trình độ của các em học sinh trong 1 lớp có sự chênh lệch quá xa (có khoảng 5 em học sinh có học lực khá, 25 em có học lực trung bình, 15 em có học lực yếu về môn tiếng Anh)  Lớp học quá đông (45 em)- mà thời lượng cho 1 tiết dạy chỉ có 45 phút. Với thời lượng ít ỏi, việc luyện tập cho các em có khả năng nói(Speaking) quả là 1 vấn đề nan giải. Muốn làm được điều này, ngoài việc sử dung thành thạo vốn ngôn ngữ, học sinh cần dựa vào ngôn ngữ và đối tượng giao tiếp để gắn kết nội dung cần giao tiếp. Mà những yêu cầu này quá sức đối với các em học sinh mà tôi trực tiếp giảng dạy.)  Một số bài được biên soạn với những yêu cầu rất cao (đối với những học sinh mà tôi giảng dạy )như: unit 2, 4, 6 ,13, 15  Để khắc phục những khó khăn mà suốt một năm qua chúng tôi gặp phải- tổ ngoại ngữ chúng tôi phải thường xuyên trao đổi chuyên môn nhằm thống nhất thiết kế lại 1 số bài luyện nói (Speaking) nhằm phù hợp với trình độ của các em B. CÁCH GIẢI QUYẾT UNIT 2: EMBARRASING EXPERIENCE  Do các em học sinh ở lớp 11A7, 11A9, và 11A10 là những học sinh yếu kém, nên việc vận dụng các kiến thức ngôn ngữ vào trong giao tiếp, nên tôi tiến hành thiết kế bài học nhằm phù hợp với trình độ của các em Gồm các bước như sau:  Tôi cho một đoạn văn nhỏ và yêu cầu học sinh thực hành I. Before You Speak: TASK 1: Read the passage and then answer the following questions. The boy is about 16 years old. He may be short-sighted because he’s wearing a pair of glasses. He has short black hair, a round face with a broad forehead, a small nose, thin lips and a small chin. He’s quite good-looking. He is very friendly and patient. He enjoys swimming and playing football. Ps answer the following questions 1. What does he look like? 2. How is he? 3. What are his hobbies? 4. How old is he? Trang 2 Làm thế nào để có 1 tiết học nói“Speaking” đạt hiệu quả cao môn tiếng Anh lớp 11-GV: Lý Thị.Thanh Tâm  Với bài tập này tôi cho 2 học sinh khá nhất trong lớp thực hành mẫu. Sau đó lần lượt các cặp thực hành (khoảng 5 phút) TASK 2:  Sau khi các em đã nhớ các mẫu câu hỏi và mẫu câu trả lời, tôi yêu cầu các em thực hành cuộc đối thoại theo nội dung mà tôi cung cấp sau: DESCRIBING PEOPLE’S APPEARANCE HEIGHT Tall, medium, short BUILD Slim, athletic, medium, average,well-built ( lực lưỡng), muscular (vạm vỡ) HAIR Long, short, straight, wavy, curly… FACE Oval, round, large, square, long, EYE Small, big, black, brown, blue NOSE Straight, crooked, big, small, flat CHIN Pointed chin, double chin… SKIN Dark, brown, white, suntanned… GENERAL APPEARANCE Beautiful (women), handsome(men), pretty (women, girls), good-looking(men and women), plain AGE Be in her late teens, in his(her) early twenties, a middleaged woman… MANNER Understanding, modest, hospitable, caring, good-natured, sincere Trang 3 Làm thế nào để có 1 tiết học nói“Speaking” đạt hiệu quả cao môn tiếng Anh lớp 11-GV: Lý Thị.Thanh Tâm  Do các em đã nhớ nội dung nên các em thực hành giao tiếp rất thoải mái và tự nhiên  MODEL : P1: How is your Mathematics teacher? P2: She’s quite tall and slim. She has a straight nose, heart-shaped lips and a small chin P1: What are her hobbies? P2: She enjoys singing and dancing P1: How old is she? P2: She is 37 years old III. After You Speak: (Group work) TASK 3: Describe a person that you like or admire best.  Ở phần này, tôi cho các em làm việc theo nhóm. Tôi chia lớp học ra thành 6 nhóm và yêu cầu mỗi nhóm thực hành khoảng 5 phút. Tôi chọn đại diện mỗi nhóm là 1 học sinh sẽ trình bày.  Với bài tập này các em áp dụng thực tiễn với cuộc sống hàng ngày. Đó chính là động lực thúc đẩy,tạo nên niềm vui, sự hứng thú trong tiết học nói (Speaking) của các em. Unit 4: VOLUNTEER WORK  Ở Unit 4 này được tôi thiết kế và tiến hành các bước như sau:  Tôi dùng các hình ảnh thực tế để mô tả các hoạt động tương ứng sau I. Before You Speak: Task 1: Describing the pictures Describe the activity in each picture in one sentence only. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. The student is teaching the poor children The students are taking part in directing the traffic The medical students are examining the old people The students are taking care of the disadvantaged children The students are taking part in a Blood Donation activity. The students are collecting the rubbish The students are helping the soldiers to build the road. The students are helping the examinees during the Univeristy entrance exam period. 9. The students are building the houses for the poor. Trang 4 Làm thế nào để có 1 tiết học nói“Speaking” đạt hiệu quả cao môn tiếng Anh lớp 11-GV: Lý Thị.Thanh Tâm A B C D E F Trang 5 Làm thế nào để có 1 tiết học nói“Speaking” đạt hiệu quả cao môn tiếng Anh lớp 11-GV: Lý Thị.Thanh Tâm G H I I II. While you speak: Tas k 2. Practic e the dialogue and then make s imilar convers ations , us ing the activities that follow. DIALOGUE: A: What kind of volunteer work are you participating in? B: We’ re helping peopl e i n m ountainous areas A: What exactly are you doing? B: We’ re teachi ng the chi l dren to read and w ri te A: Do you enjoy the work? B: Yes . I like helping people.  Phần bài tập này, tôi tiến hành cho các em thực hành theo trình tự như sau:  Tôi đóng vai (A) và các em học sinh đóng vai B  Tôi và 1 học sinh  1 học sinh và 1 học sinh  Học sinh ở dãy tay trái và học sinh ở dãy tay phải Trang 6 Làm thế nào để có 1 tiết học nói“Speaking” đạt hiệu quả cao môn tiếng Anh lớp 11-GV: Lý Thị.Thanh Tâm  Với cách này tôi giúp các học sinh yếu kém cùng tham gia mà không sợ nói sai và giúp các em thuộc những mẫu câu trong đoạn đối thoại. Task 3: Make conversations based on the given suggestions  Sau khi các em học sinh thực hành đoạn đối thoại trên 1 cách lưu loát, tôi yêu cầu các em thực hành theo các dữ liệu được cung cấp sau đây: Practic e the dialogue and then make s imilar convers ations , us ing the ac tivities that follow. A: What kind of volunteer work are you participating in? B: We’ re helping helping old or sick people A: What exactly are you doing? B: We’ re cleaning up their houses, doing their shopping, cooking meals A: Do you enjoy the work? B: Yes . I like helping people. Suggested answers: 1. Helping people in mountainous areas  Teaching the children to read and write  Giving them money 2. Helping old or sick people  Cleaning up their houses  Doing their shopping  Cooking meals  Teaching the children to read and write  Listening to their problems  Playing games with them  Taking them to places of interest  Directing vehicles at the intersections  Helping old people and young children to cross the road 3. Helping disadvantaged or handicapped children 4. Taking part in directing the traffic  Sau nhiều lần thực hành với các bạn khác nhau, các em đã có thêm nguồn từ vựng và các mẫu câu. Giúp các em từng bước tự tin hơn trong giao tiếp III. After You Speak: (Group work) Trang 7 Làm thế nào để có 1 tiết học nói“Speaking” đạt hiệu quả cao môn tiếng Anh lớp 11-GV: Lý Thị.Thanh Tâm Task 3: Talk about a kind of volunteer work your friends and you usually do to h elp p e o p l e  Eg: We us ually take part in helping old and s ick people in my town. We help them to c lean up their hous es , do s hopping and c ook meals . We enjoy the work very much becaus e we enjoy helping people. UNIT 6: COMPETITIONS I. Before You speak: Task 1: Write the names of the competitions in the blanks: 1. General Knowledge Quiz 2. Poetry Reading Competition 3. English Competition 4. Singing Contest 5. Art Competition 6. Athletics Meeting A B C D Trang 8 Làm thế nào để có 1 tiết học nói“Speaking” đạt hiệu quả cao môn tiếng Anh lớp 11-GV: Lý Thị.Thanh Tâm D E Task 2: Read and tick (Task 1-page 69) - Which of the competitions / contests do you like or dislike ? Put a tick in the right column . Then compare your answers with a partner’s. - Report the same and difference between you and your partner using the following structures : 1. My partner likes .............. but I dislike .............. 2. I like .............. but my partner dislikes .............. 3. Both of us like ........................... 4. Neither of us likes ..................... Or Neither my partner nor I like ........................ Useful expressions Asking for an opinion  What do you think of / about ........?  What is your opinion about ..........?  How do you feel about ............?  Do you like ...............? Giving an opinion - In my opinion , .................. - As I see , ........................... - From my point of view , ......... - It seems to me that ........... - I think .............. is/ are good / great / wonderful / perfect / extremely interesting / stimulating ................. II. While you speak : Trang 9 Làm thế nào để có 1 tiết học nói“Speaking” đạt hiệu quả cao môn tiếng Anh lớp 11-GV: Lý Thị.Thanh Tâm Task 1: Interviewing ( Asking and giving opinions about competitions - Task 2 ) Example What do you think of the General Knowledge Quiz? Oh , it’s great. It is an opportunity to test my general knowledge Task 2: Guessing game Work in groups . Discuss a competition or a game show you have recently seen on TV. A. Road to Mount Olympia B. The Price is Right show you have recently seen on TV. Who is the millionaire ve re D. Marvelous hat Trang 10 Làm thế nào để có 1 tiết học nói“Speaking” đạt hiệu quả cao môn tiếng Anh lớp 11-GV: Lý Thị.Thanh Tâm cently seen on TV. G. Golden dragon I. The last passenger H. Music game F. We are soldiers SUGGESTIONS 1. Participants 2. Organizer 3. Aim 4. Spons or 5. Type of competition Trang 11 Làm thế nào để có 1 tiết học nói“Speaking” đạt hiệu quả cao môn tiếng Anh lớp 11-GV: Lý Thị.Thanh Tâm 6. Awards 7. Winners 8. MC  Make questions to your friend about his or her competition to guess the name of the competition.  Example : What type of competition was it ? The competition was about knowledge III. After You speak GENERAL KNOWLEDGE QUIZ Work in groups and choose the best answer for each question. 1.Which language has the most native speakers? A. Bengali B. Spainish C. English D. Chinese 2. Who discovered America ? A. Christopher Columbus B. James Cook C. Great Khan D. Edingson 3. What is black when it is clean and white when it is dirty ? A. A stamp B. A river C. A blackboard D. A book 4. In which country was the 2008 Olympic Games held? A . Germany B. United States C. Italy D. China Trang 12 Làm thế nào để có 1 tiết học nói“Speaking” đạt hiệu quả cao môn tiếng Anh lớp 11-GV: Lý Thị.Thanh Tâm 5. Who was the first man in space? A. Neil Armstrong B. John Glenn C. Yuri Gagarin D. Edwin Aldrin 6. How many countries are there in the United Kingdom of Great Britain? A . Th r e e B. F o u r C. Five D. Two 7. What kind of fruit related to the discovery of gravity ? A. Orange B. Apple C. Grape D. Banana 8. Which country borders Vietnam in the southwest? A. Laos B. China C. Thailand D. Cambodia Answer keys: 1-C, 2-A, 3-C, 4-D,5-C, 6-B, 7-B, 8-D UNIT 13: HOBBIES  Tương tự như các bài trên, Tôi cũng thiết kế và áp dụng các phương pháp khác nhau trong giờ luyện nói “ Speaking” như sau: I. Before You Speak: 1. What do you often do in your free time? 2. How much time do you spend doing it? 3. What are your hobbies? Do you spend much money on them? Vocabulary: 1. stall [stɔ :l] (n) tiệm, cửa hàng 2. to classify …into ['klæsɪfaɪ] (v) phân loại 3. category ['kætəgri] (n) hạng, loại 4. tag [tæg] (n) nhãn 5. landscape ['lændskeɪp] (n) phong cảnh 6. to broaden ['brɔ :dən] (v) mở rộng, nới rộng, làm rộng ra 7. value ['væl.ju:] (n,v) giá trị 8. antique shop ['ænti:k] (nphr.) cửa hàng bán đồ cổ II. While You Speak:  Task 1: These are some common hobbies. Say which of the following you like or don't like doing and explain why you like it. (Individual work)  Swimming/ Playing football/badminton,…  Watching cartoons/films  Reading (picture) books  Playing computer games  Chatting with a friend on the phone so long  Collecting coins/ stamps,… Some expressions: I like/ enjoy…because… I don't like… because… Sample: + I like playing the guitar because it helps me to relax. Trang 13 Làm thế nào để có 1 tiết học nói“Speaking” đạt hiệu quả cao môn tiếng Anh lớp 11-GV: Lý Thị.Thanh Tâm + I don't like watching horror films because I feel nervous whenever I watch them.  Trong 1 giờ ra chơi, tôi tình cờ được các em học sinh lớp 11A10 tâm sự rằng “cô ơi chúng em thích học giờ thể dục nhất vì trong giờ thể dục các em được chạy nhảy thoải mái hơn”  Câu nói này giúp tôi nhận thấy rằng tâm lý các em thích hoạt động, ngồi 1 chỗ có thể làm các em buồn ngủ và nhàm chán  Với phương châm “học mà chơi, chơi mà học” nên tôi cho các em rời khỏi chỗ ngồi (Thay vì tôi cho các em ngồi 1 chỗ và chia cặp thực hành như bình thường).Tôi cho các em số (1,2,3,4 tương ứng với mỗi 1 học sinh. Ví dụ: Lan – số 1, Trung số 2, Mai – số 3, Hoa – số 4….). Các em đứng xếp hàng thành 2 hàng dọc và thực hành (hs số 1 thực hành với hs số 2 và hs số 3 thực hành với hs số 4). Sau khi thực hành với bạn cặp, các em thay đổi bạn cặp khác. Với cách này các em có thể thực hành một cuộc đối thoại đó với nhiều bạn khác nhau mà không thấy nhàm chán và dễ nhớ bài hơn.(Thời gian tôi cho các em thực hành khoảng 5 phút)  Task 2: Trang is talking to Nhung about her hobby of collecting books. Practise reading their dialogue with a partner. Nhung: What is your hobby, Trang? Trang: Oh, I like collecting books. Nhung: Could you tell me how you collect your books? Trang: Well, I do it regularly. Whenever I find an interesting book, I'll buy it at once. I buy some from the bookstore near my house and some from the secondhand book stall.My parents and my friends give me some. Nhung: How do you organize your book collection? Trang: I classify them into different categories and put each category in one corner of my bookshelf with a name tag on it. Nhung: Why do you like collecting books? Trang: I love reading books. It helps me broaden my knowledge. Nhung: What do you plan to do for the future, Trang? Trang: I continue collecting more books. NhuNg: Oh, you are an avid book collector.  Task 3: Make a similar dialogue about collecting stamps, coins, and English songs. Use the suggestions below. (Pair work and Group work) Trang 14 Làm thế nào để có 1 tiết học nói“Speaking” đạt hiệu quả cao môn tiếng Anh lớp 11-GV: Lý Thị.Thanh Tâm Hobby Collecting stamps How to collect - Buy from post office - Ask friends and postmen How to organize Where to keep Why to collect Plan for the future Collecting coins - Buy from the antique shop and buy when traveling in foreign countries - Inherit from grandfather Classify stamps Classify coins into into categories: old, new, foreign, or animals, landscape, domestic ones,… people (hero, football players, singers, etc.) In album In glass box, bag Broaden knowledge: know more about landscape, people, animals, etc. Collect more stamps Collecting English songs - Down load from the Internet - Buy them from the bookstores - Brother, sister, friends give Classify them into kinds: pop, rock, R&B, rap, hip hop Know more about the values of history, culture of many countries In discs, tapes, files; put them into the bookcase - Love English songs, - - Helps me to learn English better Continue collecting coins Continue collecting English songs Useful language: 1. 2. 3. 4. 5. 6. What is your hobby? Could you tell me how you collect your…? How do you organize your collection? Where do you keep your…? Why do you like/ enjoy collecting them? What do you plan to do for the future? III. After You Speak: (Group work) A representative of each group talks about the hobby. (about 6 sentences)  Với bài tập này, tôi chia lớp học ra thành 6 nhóm và yêu cầu mỗi nhóm thực hành khoảng 5 phút. Tôi chọn đại diện mỗi nhóm là 1 học sinh sẽ trình bày. Trang 15 Làm thế nào để có 1 tiết học nói“Speaking” đạt hiệu quả cao môn tiếng Anh lớp 11-GV: Lý Thị.Thanh Tâm UNIT 15: SPACE CONQUEST  Tôi nhận thấy nội dung và dữ liệu trong unit 15: Space Conquest rất khó và khô khan. Đối với các em học sinh mà tôi trực tiếp giảng dạy thì quá yếu. Vậy làm thế nào để bài học trở nên dễ hơn nhằm giúp các em tiếp thu bài và thực hành bài học một cách tích cực hơn, tôi tiến hành soạn “Unit 15” như sau: I. Before You Speak:  Với trò chơi này, tôi dùng 1 bức tranh đã được che, sau khi các em lần lượt tra lời 4 câu hỏi trên các em sẽ có 1 bức tranh trọn vẹn và tìm ra từ mô tả bức tranh. từ đấy, các em sẽ nắm được nội dung đề tài nói “ speaking” Activity 1: game: Hidden picture 1. Who is the first human to set foot on the moon? 2. It takes me about one hour to ______ from Hue to HCM city. 3. Who is the first human to fly into space? 4. Who is the first Vietnamese to fly into space? Answer keys: 1. Lance Amstrong 2. fly 3. Yuri Gagarin 4. Pham Tuan SPACECRAFT Trang 16 Làm thế nào để có 1 tiết học nói“Speaking” đạt hiệu quả cao môn tiếng Anh lớp 11-GV: Lý Thị.Thanh Tâm Vocabulary  Ở “Unit 15” này, tôi tiến hành dạy từ vựng với bài tập nhỏ như sau: Activity 2: Match the word or phrase in column A with its Vietnamese equivalent in B A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. launch (v) mark (v) milestone (n) space project (n.phrase) carry out (phrasal verb) artificial satellite (n.phrase) USSR/ju:es es'a:(r)/: Union of Soviet Socialist Republics a. b. c. d. e. f. g. B giai đoạn quan trọng phóng tiến hành đánh dấu vệ tinh nhân tạo dự án không gian Liên bang Xô viết Answer keys: 1-b, 2-d, 3-a , 4- f , 5-c, 6- e , 7-g III. While You Speak:  Do đối tượng học sinh mà tôi trực tiếp giảng dạy có học lực trung bình yếu nên tôi thiết kế phần bài tập như sau : Activity 3: Work in pairs. Read the following piece of news, and then answer the following questions On 15th October in 2003, China launched its first manned spacecraft into space. The spacecraft was called “Shenzhou 5”. Yang Liwei, China’s first astronaut, was 38 years old then. The successful flight marked a milestone in China’s space project. China became the third country in the world to be able to independently carry out manned space flight.  Questions: 1. When did China launch its first manned spacecraft into space? 2. What was the spacecraft called? Trang 17 Làm thế nào để có 1 tiết học nói“Speaking” đạt hiệu quả cao môn tiếng Anh lớp 11-GV: Lý Thị.Thanh Tâm 3. Who was China’s first astronaut? 4. Did China become the second country in the world to be able to independently carry out manned space flight? Grammar revision: WH- + auxiliary verb + S + Verb ? Ex1: How do you go to school, Nam? Ex2: Where are you from?  Sau khi cung cấp các dữ liệu cần thiết và hướng dẫn cho các em, tôi yêu cầu các em thực hành với bài tập sau: Activity 4: Ask and answer questions about important events in space exploration Event Date Name of Nationality people/thing/satellite 4th October, 1957 Sputnik USSR First living being 3rd Laika USSR in space November,1957 First human in 12th April, 1961 Yuri Gagarin Russian 16th June, 1963 Valentina Tereshkova Russian 15th October, 2003 John Glenn American First artificial satellite space First woman in space The oldest human in space  Model: Trang : When was the firs t living being in s pace ? Nam: It was on November 3 rd , 1957. Trang: What is its name? Nam: It is Laika. Trang: Where was it from? Trang 18 Làm thế nào để có 1 tiết học nói“Speaking” đạt hiệu quả cao môn tiếng Anh lớp 11-GV: Lý Thị.Thanh Tâm Nam: It was from USSR III. After You Speak: (Group work) Activity 5:Work in groups. Talk about the famous astronaut that you admire.  Với bài tập này, tôi chia lớp học ra thành 6 nhóm và yêu cầu mỗi nhóm thực hành khoảng 5 phút.  Để chọn 1 học sinh sẽ trình bày, tôi dùng một mẫu giấy cuộn tròn và tung lên, mẫu giấy rơi trúng em học sinh nào thì em đó lên thực hành trước lớp. với cách này, các em học sinh nào cũng phải tập trung chuẩn bị bài tốt hơn khi đứng nói trước lớp (các em tham gia giờ học vui và nhiệt tình, không học sinh nào có tính ỷ lại. Hơn thế nữa, tôi có thể bao quát được các đối tượng học sinh – giỏi-, khá, trung bình và yếu, kém.  Với bài tập này các em áp dụng thực tiễn với cuộc sống hàng ngày. Đó chính là động lực thúc đẩy,tạo nên niềm vui, sự hứng thú trong tiết học nói (Speaking) của các em.  Trên đây là một số bài mà các thành viên trong tổ và tôi đã thảo luận , tiến hành giảng dạy ở các lớp trong suốt 1 năm qua. Chúng tôi đã đạt được kết quả khá tốt- nguồn động lực thúc đẩy chúng tôi cần phải nổ lực cố gắng hơn nữa đó là các em rất hứng thú học tiết luyện Speaking, các em không còn nhút nhát, các em không còn ý nghĩ là “mình không thể có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh”nữa, giúp các em tích cực hơn trong giờ học nói “ Speaking”.Và chính bản thân tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc khi nghe các em nói rằng “ cô ơi em rất thích học giờ “Speaking” hơn rồi.  C. KẾT QUẢ KHẢO SÁT KẾT QUẢ THỰC HIỆN Lớp 11A7 Sĩ số 45 Trước khi áp dụng 5hs Khá – 11,1 % 25hs TB – 55,6% 15 hs yếu – 33,3% Sau khi áp dụng 10hs Khá – 22,2% 27hs TB – 60 % 8 hs yếu - 17,8% 11A9 45 5 hs Khá - 22,2% 30 hs TB – 66,7% 10 hs yếu – 11,1% 15hs Khá – 33,3% 30hs TB – 66,7% 11A10 40 4 hs Khá - 22,2% 31 hs TB – 66,7% 5 hs yếu – 11,1% 10hs Khá – 32,3% 30hs TB – 67,7% Trang 19 Làm thế nào để có 1 tiết học nói“Speaking” đạt hiệu quả cao môn tiếng Anh lớp 11-GV: Lý Thị.Thanh Tâm D. KẾT LUẬN  Trong suốt năm học qua, tổ Ngoại Ngữ chúng tôi nói chung và bản thân tôi nói riêng đã cố gắng rất nhiều để thiết kế lại một số bài luyện “ Speaking” trong SGK khối 11 phân ban – chúng tôi đã thiết kế và áp dụng các phương pháp trong giờ học nhằm phù hợp với trình độ của các em mà chúng tôi trực tiếp giảng dạy – giúp các em từng bước nâng cao khả năng giao tiếp. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý đồng nghiệp để nâng cao hiệu quả bài dạy hơn Xin chân thành cảm ơn Biên Hòa ngày 10 tháng 5 năm 2011 Người thực hiện LÝ THỊ THANH TÂM Trang 20
- Xem thêm -