Tài liệu Skkn kinh nghiệm xây dựng mô hình ban công tác thanh niên ở trường trung học phổ thông

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 90 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 10798 tài liệu

Mô tả:

ĐTKHSPƯD 2013 Thuấn Đoàn Đình SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI Trường THPT Xuân Thọ Mã số: ………………….. (do HĐKH Sở GDĐT ghi) --------------------------------------------------------------------------------- ĐỀ TÀI KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG Đề tài: Kinh nghiệm xây dựng mô hình Ban công tác thanh niên ở trường TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - Người thực hiện: gv ĐOÀN ĐÌNH THUẤN ( nguyên Bí thư Đoàn ngành giáo dục Xuân Lộc) - Lĩnh vực nghiên cứu: DOANDOI - Có đính kèm đĩa 7 CD; bản in 7 bộ. Năm học: 2012-2013 -0- ĐTKHSPƯD 2013 Thuấn Đoàn Đình SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 1. Họ và tên: ĐOÀN ĐÌNH THUẤN (nguyên Bí thư Đoàn ngành giáo dục Xuân Lộc) 2. Năm sinh: 1966 3. Nam 4. Địa chỉ: trường THPT Xuân Thọ ( huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) 5. Điện thoại: 01684757402; Facebook: thuanhamso@yahoo.com.vn 6. Email: thuanhamso@yahoo.com.vn 7.Chức vụ: tổ trường tổ Văn; Chủ tịch hội Chữ thập đỏ THPT Xuân Thọ; cán bộ chuyên trách khuyến học. II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO - Tốt nghiệp Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh - Năm nhận bằng: 1992 - Chuyên ngành đào tạo Ngữ văn III . KINH NGHIỆM KHOA HỌC - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: nghiên cứu khoa học về tư duy - Số năm kinh nghiệm: 21 năm - Các công trình khoa học và sáng kiến kinh nghiệm 1. Chuyên luận khoa học TƯ DUY HÀM SỐ VÀ CHUỖI GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TOÀN CẦU- Bản quyền khoa học số 2331/2006 do Cục bản quyền quốc gia cấp ngày 23-10.2006 2 Chuyên luận khoa học SƠ THẢO LỊCH SỮ ĐẤT PHƯƠNG NAM Bản quyền khoa học số 2332/2006 do Cục bản quyền quốc gia cấp ngày 23-10.2006 3. Chuyên luận khoa học ( tri thức mới) THẾ KỶ 21 – QUYỀN NĂNG BÀN TAY HÀM SỐ VÀ CHUỖI GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TOÀN CẦU - Bản quyền khoa học số 3062 /2007 do Cục bản quyền quốc gia cấp ngày 18-12.- 2007 4. HỌC SINH SOẠN VĂN BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY (sáng kiến kinh nghiệm – Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2009-2010) 5. HƯỚNG DẪN HỌC SINH SOẠN VĂN (sáng kiến kinh nghiệm – Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2010-2011) 6. MỘT VÀI ĐIỂM GIAO THOA VĂN HÓA GIỮA ĐƯỜNG THI VỚI CHINH PHỤ NGÂM VÀ TRUYỆN KIỀU (sáng kiến kinh nghiệm – Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2011-2012) -1- ĐTKHSPƯD 2013 Thuấn Đoàn Đình MỤC LỤC - Sơ lược Lý lịch khoa học (trang 2) - Mục lục tr3 A. Tóm tắt tr4 B. Giới thiệu tr5 C. Phương pháp nghiên cứu tr5 I. HIỆN TRẠNG 1.Mô tả vấn đề tr5 2 Liệt kê các nguyên nhân gây ra vấn đề tr5 3. Lựa chọn nguyên nhân tìm giải pháp thay thế tr6 II. GIẢI PHÁP THAY THẾ 1. Tìm hiểu lịch sử vấn đề tr6 2. Thiết kế giải pháp thay thế tr7 3. Mô tả quy trình và khung thời gian thực hiện tr7 III. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1. Nghiên cứu mô hình BCH ĐOÀN TRƯỜNG tr7 2. Mô hình BAN CÔNG TÁC THANH NIÊN tr7 IV. THIẾT KẾ Mô hình phối hợp BCH ĐOÀN TRƯỜNG và BAN CÔNG TÁC THANH NIÊN 1. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy và Ban giám hiệu tr8 2. Công tác tổ chức tr8 3. Phân công nhiệm vụ tr8 4. Quy trình thực hiện tr9 5. Chế độ báo cáo tr10 V. ĐO LƯỜNG 1 Thu thập dữ liệu tr13 2 Sử dụng công cụ đo tr13 3 Kiểm chứng độ giá trị tr14 4. Kiểm chứng độ tin cậy tr14 VI. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ( lựa chọn phép kiểm chứng thông kê phù hợp) tr14 VII. KẾT QUẢ D. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ tr16 E. . TÀI LIỆU THAM KHẢO tr17 F. PHỤ LỤC - Nguồn minh chứng - Biên bản họp xét Đề tài KHSPU7D và Sáng kiến kinh nghiệm của tổ - PHIẾU ĐÁNH GIÁ -2- ĐTKHSPƯD 2013 Thuấn Đoàn Đình ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG Đề tài: Kinh nghiệm xây dựng mô hình Ban công tác thanh niên ở trường TRUNG HỌC PHỔ THÔNG A.Tóm tắt đề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng hiện nay đang là xu thế chung cùa nghiên cứu khoa học giáo dục ở thế kỷ XXI. Chúng ta đang sống trong thời đại phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và làn sóng toàn cầu hóa. Đó là thế kỷ của nền kinh tế tri thức đòi hỏi mỗi cá nhân; mỗi tập thể; mỗi quốc gia; phải vươn lên mạnh mẽ hơn để xây dựng một nền kinh tế thông minh có hàm lượng chất xám cao hơn. Muốn như vậy, phải tư duy thật chính các chuẩn giá trị. Thực trạng giáo dục ở nước ta dù đạt được nhiều thành tựu nhưng còn ngỗn ngang nhiều vấn đề; nhiều hiện trạng cần có giải pháp thay thế hợp lý. Trên cơ sơ nghiên cứu từ thực tiễn sinh động, luôn vận động và biến đổi không ngừng. Thực tế ở mô hình trường THPT, công tác Đoàn; công tác thanh niên đang gặp nhiều khó khăn mà các chính sách chưa theo kịp với thực tế. Vấn đề tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên đang là vần đề nóng của xã hội. Những năm gần đây, ta thường nghe các thuật ngữ như: giám thị; quản sinh; quản nhiệm; trợ lý thanh niên…Những chức danh này không hề có trong ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG nhưng lại tồn tại trong thực tế. Các loại hình trường tư thục; dân lập; bán công, bán trú, song ngữ, trường chất lượng cao, trường chuyên, trường năng khiếu, trường thực nghiệm… thì các chức danh trên tồn tại thực tế như một viên chức giáo dục. Cho đến nay vẫn chưa có văn bản pháp quy nào quy định rõ các chức danh nói trên kể cả Luật Giáo dục; Điều lệ; thông tư hiện hành. Tùy theo từng trường mà có những quy định mang tính nội bộ. Họ là những người trợ giúp cho Ban giám hiệu; Đoàn trường, Giáo viên chủ nhiệm là tốt hơn trong công tác giáo dục quản lý học sinh. Đề tài này nghiên cứu xây dựng mô hình Ban công tác thanh niên ở trường THPT và rút ra những kinh nghiệp cần thiết. Đề tài này xuất phát từ thực tế của trường THPT Xuân Thọ và bố cục văn bản dựa vào Tài liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Cục nhà giáo và cán bộ quả lý cơ sở giáo dục- Nhà xuất bản Đại học quốc gia hà Nội -3- ĐTKHSPƯD 2013 Thuấn Đoàn Đình -2011. Đồng thời cũng dựa và tài liệu tập huấn của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai -2012. Đây là vấn đế khó nhưng lại thường gặp trong thực tế. Tác giả dù rất cố gắng vẫn không tránh khỏi thiếu sót. Cũng là lần đầu tiên viết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng nên bỡ ngỡ, khác rất xa so với các sáng kiến kinh nghiệm trước đây. Kính mong quý đồng nghiệp góp ý xây dựng hoàn thiện hơn. Lượng thứ cho tác giả những sơ sót nếu có và chắc chắn có. B.Giới thiệu Đề tài này đi sâu vào việc xây dựng mô hình Ban công tác thanh niên ở trường THPT. Ban công tác thanh niên này do Cấp ủy; Ban giám hiệu; Ban đại diện Cha mẹ học sinh thành lập từ nhu cầu thực tế. Ban công tác thanh niên này không làm việc độc lập mà phối hợp với BCH Đoàn trường và GVCN. Làm rõ trách nhiệm: phối hợp cái gì?; Phối hợp với ai? Phối hợp như thế nào? Trách nhiệm cụ thể của từng thành viên trong mối quan hệ với cấp ủy- Ban Giám hiệu- Ban đại diện Cha mẹ học sinh- Giáo viên chủ nhiệm… Đề tài đi sâu vào thực nghiệm. Lấy hiệu quả thực tế làm cơ sở dữ liệu để đo lường phân tích dữ liệu trên cơ sơ khoa học. Đồng thời kiểm chứng lại độ tin cậy và độ giá trị. C.Phương pháp nghiên cứu I. HIỆN TRẠNG 1.Mô tả vấn đề Trường THPT Xuân Thọ mới được thành lập vào năm 2009 theo Quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai. Đây là ngôi trường mới nên mọi cái đều mới. Phần lớn Giáo viên mới ra trường. Chỉ có 7 giáo viên có thâm niên công tác từ 10 trở lên. Ban giám hiệu cũng mới được bổ nhiệm lần đầu nên kinh nghiệm quản lý cũng chưa nhiều. Trường nằm ở vùng sâu, đa số học sinh là con em nông dân nghèo nên điều kiện hc5 tập còn nhiều hạn chế. Xã Xuân Thọ lại nằm ở vùng giáp ranh với Long Khánh- Suối Nho- Suối Cao- Suối Cát nên rất phức tạp về vấn đề tội phạm ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Xã Xuân Thọ lại là điểm nóng về hình sự như ma túy; đá gà đánh nhau… có hơn 200 đối tượng hình sự ở tù ra tái hòa nhập cộng đồng. Những năm gần đây có nhiều vụ án lớn gây chấn động dư luận mà hung thủ chỉ vừa đủ 18 tuổi. Ban chấp hành Đoàn trường đều rất trẻ, nhiệt tình nhưng còn hạn chế về kinh nghiệm và nghiệp vụ. Bí thư Đoàn trường có năng lực và nhiệt tình nhưng mới chỉ có 3 năm giữ chức vụ Bí thư nên kinh nghiệm chưa phong phú. Hai phó bí thư mới làm lần đâu nên khả năng xử lý tình huống chưa kinh nghiệm. -4- ĐTKHSPƯD 2013 Thuấn Đoàn Đình Giáo viên chủ nhiệm phần lớn đều trẻ cả về tuổi đời và tuổi nghề nên việc quản lý học sinh chưa sâu sát. Chưa có những biện pháp nghiệp vụ đặc thù với học sinh cá biệt. Thông tin về BGH và gia đình học sinh còn chậm. Năm học 2011-2012 Có 79 GV – CNV; 32 lớp; 1. 397 học sinh. Năm học 2012 -2013 Có 80 .GV; 33 lớp; 1400 học sinh. 2 Liệt kê các nguyên nhân gây ra vấn đề Thực trạng: - Học sinh trốn học cúp tiết, la cà ở các quán cà phê gần trường còn phổ biến. Điều này ảnh hưởng lớn đến chất lượng giáo dục. - Tình trạng học sinh để xe ngoài trường nhiều mà GVCN không kiểm soát được. Ban thi đua nhà trường khó khăn khi xử lý vấn đề này. Ý thức tổ chức kỷ luật của học sinh từ đơn vị lớp còn yếu. Mạng lưới cộng tác viên của GVCN và của Đoàn trường không phát huy được hiệu quả. Sự phối hợp với cảnh sát giao thông và công an xã; chính quyền địa phương về vấn đề này còn yếu. Một số phụ huynh còn dung túng bao che cho con em mình bỏ xe ngoài trường học dẩn đến nề nếp về vấn đề này chưa tốt. - Khâu đồng phục; giày ba ta; tóc tai; nói tục; chửi thề; hút thuốc; đánh nhau… còn nhiều tồn tại. - Tình trạng học sinh học chính khóa; học phụ đạo; học tăng tiết; học Thể dục –GDQP… còn lẫn lộn chưa nghiêm túc cả về tác phong lẫn động cơ học tập. - Một số học sinh còn làm mất vệ sinh tường phòng học; nhà vệ sinh nhiều tàn thuốc lá; viết bậy lên tường; phá các ổ điện; hộp PCCC; hộp thư góp ý… 3. Lựa chọn nguyên nhân tìm giải pháp thay thế Qui mô trường có từ 20 lớp trở xuống thì Ban chấp hành Đoàn trường mới quán xuyến được công việc quản lý học sinh. Nếu qui mô trường có hơn 30 lớp thì công việc quá tải với Đoàn trường. Phải tìm hướng hỗ trợ cho Đoàn trường bằng cơ chế thành lập thêm BAN CÔNG TÁC THANH NIÊN phối hợp với Đoàn trường. Nhiều trường Tư thục; dân lập ( kể cả công lập)… đã phá rào… tuyển thêm các giám thị- quản sinh- quản nhiệm và họ làm có hiệu quả. Chế độ đãi ngộ mà nhà nước quy định: Bí thư Đoàn trường miễn huấn 15 tiết; phó bí thư 7,5 tiết là rất thấp. Không còn phù hợp với mô hình trường có hơn 30 lớp. Đồng thời cũng không bù đắp được công sức mà các bộ Đoàn bỏ ra. Thực tế là vậy nhưng tìm nguồn chi cho làm việc ngoài giờ cho các cán bộ Đoàn là rất khó khăn. Lâu nay cơ chế phối hợp với GVCN chưa rõ ràng nên rất khó quy trách nhiệm cho GVCN. Cần tìm ra cơ chế cụ thể về trách nhiệm. GVCN làm tốt được thưởng nóng, làm không tốt phải làm tự kiểm, nếu cần là thay ngay GVCN kịp thời. -5- ĐTKHSPƯD 2013 Thuấn Đoàn Đình II. GIẢI PHÁP THAY THẾ 1.Tìm hiểu lịch sử vấn đề Tổ chức Đoàn TNCS HCM là tổ chức chính trị nên luôn đóng vai trò thường trực trong công tác thi đua với học sinh. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều trường tuyển dụng thêm các chức danh: giám thị, quản sinh… để hỗ trợ cho Đoàn trường. Nhu cầu thực tế là có thật. Một số trường lại có chức danh trợ lý thanh niên là trợ lý của Hiệu trưởng chỉ chuyên làm công tác thanh niên giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch công tác. 2.Thiết kế giải pháp thay thế Năm học 2012 -2013, trường THPT Xuân Thọ thành lập BAN CÔNG TÁC THANH NIÊN, vừa giúp việc cho Ban giám hiệu vừa phối hợp với Đoàn trường và GVCN. Vừa làm công tác tham mưu; vừa trực tiếp làm việc với Giáo viên - học sinh – phụ huynh theo ủy quyền và chỉ đạo của Hiệu trưởng. 3.Mô tả quy trình và khung thời gian thực hiện ĐOÀN TRƯỜNG PHỤ HUYNH CẤP ỦY BAN GIÁM HIỆU GVCN BAN CÔNG TÁC THANH NIÊN HỌC SINH Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 15.8.2012 đến hết năm học dự kiến vào ngày 20 .4.2013 III. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.Nghiên cứu mô hình BCH ĐOÀN TRƯỜNG ( trong công tác phối hợp) - Đoàn trường, ngoài công tác thực hiện theo Điều lệ Đoàn TNCS HCM; Điều lệ trường Trung học phổ thông; Luật Giáo dục và thường trực ban thi đua của nhà trường còn có công tác phối hợp với BAN CÔNG TÁC THANH NIÊN của trường THPT Xuân Thọ trong giáo dục và quản lý học sinh. - Bí thư Đoàn trường phụ trách chung; phối hợp với các trợ lý thanh niên để làm tốt công tác quản lý học sinh và nghiệp vụ Đoàn. - 1 phó bí thư chuyên trách khối sáng - 1 phó bí thư chuyên trách khối chiều 2. Mô hình BAN CÔNG TÁC THANH NIÊN Gồm 3 trợ lý thanh niên và các thành viên tăng cường. - Trợ lý 1: phụ trách chung theo chỉ đạo của Hiệu trưởng (hoặc thành viên BGH trực) và chuyên trách khối sáng; phối hợp với Bí thư Đoàn trường xây dựng kế hoạch cụ thể từng tuần công tác. Phối hợp với phó bí thư chuyên trách khối sáng giải quyết công tác sự vụ. Cuối tháng tổng hợp báo cáo cho Hiệu trưởng trước kỳ họp Hội đồng sư phạm ít nhất 1 ngày. -6- ĐTKHSPƯD 2013 Thuấn Đoàn Đình - Trợ lý 2; chuyên trách khối chiều; phối hợp với phó bí thư chuyên trách khối chiều giải quyết công tác sự vụ. - Trợ lý 3: chuyên trách công tác cựu học sinh; tiến tới thành lập Hội CỰU HỌC SINH trường THPT Xuân Thọ trong năm 2012. - Thành viên tăng cường gồm các GV dạy chưa đủ số tiết tiêu chuần 17 tiết /tuần thì được phân công làm thêm công tác ngoại khóa cho đủ số tiết quy định. Dựa vào công tác này sẽ giúp các GV trẻ trưởng thành hơn. Hiệu trưởng ra quyết định phân công lao động. Trợ lý 1 và Bí thư Đoàn trường sẽ phân công công tác cụ thể cho GV đó theo yêu cầu lịch công tác phối hợp. IV. THIẾT KẾ Mô hình phối hợp BCH ĐOÀN TRƯỜNG và BAN CÔNG TÁC THANH NIÊN 1. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy và Ban giám hiệu - Sau khi được sự đồng thuận của cấp ủy; Hiệu trưởng sẽ ra quyết định thành lập BAN CÔNG TÁC THANH NIÊN; quy định rõ trách nhiệm của các trợ lý thanh niên trong công tác phới hợp với Đoàn trường và GVCN. - Thành viên BGH trực khối sáng (hoặc khối chiều) sẽ là người trực tiếp chỉ đạo công tác thanh niên của buổi trực đó và chịu trách nhiệm trước cấp ủy và Hiệu trưởng. - BGH có trách nhiệm liên hệ với Công an huyện Xuân Lộc (đội cảnh sát giao thông và cơ động) Công an xã Xuân Thọ và chính quyền địa phương về việc xử phạt hành chính các bãi giữ xe trái phép gần trường. Đây là nguyên nhân chính khiến HS cúp tiết bỏ học, đánh nhau gây mất trật tự và nề nếp. 2. Công tác tổ chức - Việc tuyển chọn các trợ lý thanh niên sẽ do cấp ủy quyết định trên cơ sở đề nghị của Hiệu trưởng. Chọn trong số những cựu cán bộ Đoàn có nhiều kinh nghiệm và thành tích; nhiệt tình và muốn cống hiến cho nhà trường; còn tha thiết gắn bó với công tác Đoàn với tư cách một người cộng sản. - Trợ lý 1 sẽ giao ban với Hiệu trưởng ở trước lễ chào cờ đầu tuần; xin ý kiến chỉ đạo các công tác sự vụ. - Trợ lý 1 sẽ hội ý với Bí thư Đoàn trường về công tác trong tuần, sau đó thống nhất triển khai cho trợ lý 2-3 và và 2 phó Bí thư chuyên trách 2 khối. Thống nhất phân công công việc cho các thành viên tăng cường. - Cuối tháng, trợ lý 1 sẽ tổng hợp báo cáo tháng bằng văn bản cho Hiệu trưởng để hiệu trưởng quán triệt trong phiên họp Hội đồng sư phạm hàng tháng. - 3 trợ lý thanh niên sẽ được mời dự Đại Hội Đoàn trường với tư cách là Đại biểu khách mới, góp xây dựng công tác Đoàn. - Kế hoạch tháng của Đoàn trường sẽ được gởi cho các trợ lý thanh niên nghiên cứu phối hợp để thành chương trình hành động chung. - Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm xử lý ban đầu những thông tin do Ban thi đua -7- ĐTKHSPƯD 2013 Thuấn Đoàn Đình ( thường trực là Đoàn trường và Ban công tác thanh niên) chuyển đến. Phối hợp nhanh với phụ huynh học sinh vi phạm để giáo dục; giáo dưỡng tại gia. 3. Phân công nhiệm vụ a. GVCN - Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo nhanh hàng tuần. Số liệu phải chính xác. - Ngoài mạng lưới cán bộ lớp; cán bộ Đoàn xây dựng thêm hệ thống công tác viên bí mật, kịp thời báo cáo nhanh với GVCN những vấn đề nóng. - Giao cho GVCN thu tiền gởi xe hàng tháng, vì chỉ GVCN mới biết chính xác HS nào đi xe gì, gởi xe ở đây. Giá vé tháng thấp hơn giá vé ngày, để mang tính cạnh tranh, khuyến khích HS gởi xe vé tháng. Nếu quản lý tốt thì giúp nhà trường biết chính xác nguồn thu để đưa giá sàn khi đấu thầu bãi xe hoặc mướn người làm trả lương cơ bản theo công việc. - Khi có thông tin từ Ban thi đua thì GVCN có trách nhiệm xử lý ngay. Kịp thời báo cáo ngay kết quả xử lý với Đoàn trường và trợ lý thanh niên trực để có hướng xử lý tiếp theo. Mục đích chính là ngăn ngừa và răn đe. Tránh tình trạng vụ việc đã xảy ra mới xử lý bị động. b. Đoàn trường - Bí thư Đoàn trường phân công nhiệm vụ cụ thể cho 2 phó bí thư trực theo buổi. Kiểm tra thường xuyên sổ trực để biết theo dõi, chỉ đạo kịp thời. - Đoàn trường và Ban công tác thanh niên phối hợp giải quyết nhanh từng vụ việc. - Đoàn trường phải xây dựng mạng lưới cộng tác viên tình nguyện bí mật tiệp cận những địa điểm mà Giáo viên không thể hiện diện. c. Ban công tác thanh niên Sẽ được phân công công việc cụ thể theo Quyết định và công tác tổ chức ở trên. Tùy theo số thành viên cơ hữu được tăng cường mà Trợ lý 1 sẽ phân công theo tuần. 4. Quy trình thực hiện a. Khối sáng Tiết 1: Trợ lý 1 cùng Phó bí thư trực; GV tăng cường nắm bắt kịp thời: sĩ số; học sinh vắng; cúp tiết; hs gởi xe ngoài trường; vi phạm đồng phục… Đầu tiết 5 sẽ kiểm tra thêm 1 lần nữa. Thông tin sẽ được xử lý như sau: + Báo gấp cho GVCN xử lý ban đầu. + Thông tin nóng công khai lên trang Web của trường cho phụ huynh và học sinh theo dõi. + Ghi giấy báo về gia đình học sinh. Mẫu giấy báo dự kiến như sau: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc GIẤY BÁO Hiệu trưởng trường THPT Xuân Thọ, thông báo đến phụ huynh -8- ĐTKHSPƯD 2013 Thuấn Đoàn Đình Học sinh:…………………………………….lớp: ……….. Địa Chỉ: ……………..ấp………….… Xã……………….. Nội dung:…………………………………………………. …………………………………………………………….. ……………………………………………………………… Đề nghị quý phụ huynh học sinh có biện pháp xử lý kịp thời, phối hợp tốt với Giáo viên chủ nhiệm và nhà trường trong việc giáo dục con em. Xin gởi lại hồi báo cho Giáo viên chủ nhiệm. Trân trọng kính chào. Xuân Thọ, ngày……. tháng …..năm 2013 HIỆU TRƯỞNG PHẦN HỒI BÁO (của phụ huynh gởi nhà trường) Ý KIẾN PHỤ HUYNH ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………… Chữ ký của PHHS + GVCN báo cáo nhanh việc xử lý ban đầu với Đoàn trường và Ban công tác thanh niên. + Đoàn trường và Ban công tác thanh niên sẽ xử lý tiếp tục và báo cáo lại hiệu quả cho Hiệu trưởng theo tuần. + Trợ lý thanh niên sẽ ghi sổ trực ở phòng Hội đồng để mọi người tiện theo dõi. b. Khối chiều ( trợ lý 2 và một phó bí thư phụ trách). Quy trình thực hiện như khối sáng. c. Trợ lý 3: phụ trách công tác Cựu học sinh có kế hoạch riêng. 5. Chế độ báo cáo: a. GVCN: Cuối tuần GVCN có báo cáo nhanh cho Hiệu trưởng và Ban thi đua. GVCN không nộp báo cáo sẽ bị trừ điểm thi đua của cá nhân và điểm thi đua của tập thể lớp chủ nhiệm. Mẫu báo cáo dự kiến như sau ( văn phòng sẽ phát 4 mẫu báo cáo trong tháng) : CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -9- ĐTKHSPƯD 2013 Thuấn Đoàn Đình BÁO CÁO NHANH TUẦN…. THÁNG - GVCN………………………….. lớp…………. Báo cáo nhanh công tác trong tuần cụ thể như sau: Tuần Học sinh vi phạm Hướng lý xử Kết quả Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Tổng hợp *Kiến nghị: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………… GVCN - Cuối HKI và cuối năm có báo cáo tổng hợp. Các báo cáo này phải lưu vào Sổ chủ nhiệm. Nội dung làm việc với phụ huynh phải ghi chép rõ ràng và có chữ ký của GVCN và phụ huynh. b. Đoàn trường và Ban công tác thanh niên - Chào cờ đầu tuần, phó bí thư trực có báo cáo tổng hợp xếp loại thi đua hàng tuần. Đồng thời gởi báo cáo này cho trợ lý thanh niên trực theo buổi để phối hợp. Mẫu báo cáo tuần dự kiến như sau: - 10 - ĐTKHSPƯD 2013 Thuấn Đoàn Đình CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁO CÁO TUẦN…. Khối Lớp 12 Nội dung thi đua Điểm đua thu Xếp hạng C1 C2 C3 C4 … 11 10 B1 B2 B3 B4 … A1 A2 A3 … Tm. Ban thi đua Phó bí thư trực - Cuối tháng, trợ lý 1 và 2 có báo cáo tổng hợp cho hiệu trưởng để quán triệt trong họp hội đồng sư phạm hàng tháng. - Cuối học kỳ I và cuối năm Bí thư Đoàn trường và Trợ lý 1 sẽ có báo cáo tổng hợp cho Hiệu trưởng và Ban đại diện hội cha mẹ học sinh. V. ĐO LƯỜNG 1. Thu thập dữ liệu Trong quá trình nghiên cứu thực nghiệm, chúng tôi dựa vào thang điểm thi đua do Đoàn trường xếp loại thi đua hàng tuần là 100đ/ lớp/ tuần. Điểm trừ cụ thể như sau: - 11 - ĐTKHSPƯD 2013 Thuấn Đoàn Đình + Cúp tiết trừ 2đ/HS/ lần + Vắng không phép trừ 3đ; có phép trừ 0,5đ + Để xe ngoài phạm vi trường trừ 3đ/HS /lần + Không thuộc bài trừ 2đ/HS/lần + Đi trễ trừ 1đ/ HS / lần + Đánh nhau trừ 5đ/HS/ lần + Không đeo bảng tên; Huy hiệu Đoàn trừ 2 đ/HS/lần …. 2 Sử dung công cụ đo - Đo hành vi của học sinh qua thu thập sự liệu từ ban công tác thanh niên – Đoàn trường và Giáo viên chủ nhiệm… - Đo thái độ của học sinh qua tần suất vi phạm; tính cập nhật, tính tức thì, tính thiết thực… Ở đây chúng tôi lựa chọn thiết kế so sánh tác động nhóm ngẫu nhiên và nhóm đối chứng. - Nhóm thực nghiệm là các lớp khối 12 – ca sáng - Nhóm đối chứng là các lớp khối 10 - ca chiều - Thang điểm thi đua là 100/tuần/lớp (trường hơp HS vi phạm sẽ bị điểm trừ theo thang đểm thi đua đã được thông qua trong Đại hội đoàn trường.) KIỂM TRA TRƯỚC VÀ SAU TÁC ĐỘNG VỚI 2 NHÓM NGẪU NHIÊN ĐIỂM THI ĐUA /TUẦN 4 NHÓM THỰC NGHIỆM STT HỌ TÊN Ghi chú Trước TĐ Sau TĐ 60 70 1 Lớp 12C1 60 70 2 Lớp 12C2 60 70 3 Lớp 12C3 60 70 4 Lớp 12C4 60 70 5 Lớp 12C5 60 75 6 Lớp 12C6 60 70 7 Lớp 12C7 60 75 8 Lớp 12C8 50 65 9 Lớp 12C9 50 60 10 Lớp 12C10 50 65 11 Lớp 12C11 ĐIỂM THI ĐUA/TUẦN STT HỌ TÊN 1 Lớp 10A1 NHÓM ĐỐI CHỨNG Trước TĐ Sau TĐ 60 75 - 12 - Ghi chú ĐTKHSPƯD 2013 Thuấn 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Đoàn Đình 60 60 50 60 55 70 54 50 50 50 Lớp 10A2 Lớp 10A3 Lớp 10A4 Lớp 10A5 Lớp 10A6 Lớp 10A7 Lớp 10A8 Lớp 10A9 Lớp 10A10 Lớp 10A11 70 60 60 60 60 60 60 65 65 65 3 Kiểm chứng độ giá trị Độ giá trị là tính xác thực của dữ liệu thu được qua hồ sô sổ sách ghi chép của Ban công tác thanh niên hàng tuần. 4. Kiểm chứng độ tin cậy Độ tin cậy là tính nhất quan có sự thống nhất của các dữ liệu giựa các lần đo khác nhau hàng tuần. Độ tin cậy và độ giá trị liên hệ chặt chẽ với nhau. VI. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU So sánh dữ liệu giữa nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng ta có kết quả sau: NHÓM THỰC NGHIỆM MÔ TẢ DỮ LIỆU Mode Trung vị Giá trị TB cộng Độ lệch chuẩn NHÓM ĐỐI CHỨNG Điểm TĐ trước TĐ ĐiểmTĐ sau TĐ ĐiểmTĐ trước TĐ ĐiểmTĐ sau TĐ 60 60 57.27 4.67 70 70 69.09 4.37 60 55 56.27 6.39 KIỂM CHỨNG T-TEST p<= 0,05 : Có ý nghĩa, chênh lệch điểm không xảy ra ngẫu nhiên p>0,05 : Không có ý nghĩa, chênh lệch điểm xảy ra ngẫu nhiên T-TEST ĐỘC LẬP (2 NHÓM) p trước tác động 0.68004136 - 13 - 60 60 63.64 5.05 ĐTKHSPƯD 2013 Thuấn Đoàn Đình KẾT LUẬN 2 nhóm tương đương p sau tác động 0.013621198388619100000 KẾT LUẬN Chênh lệch điểm là do tác động T-TEST THEO CẶP (THEO TỪNG NHÓM ) NHÓM THỰC NGHIỆM P KẾT LUẬN 0.000005578815632372 Có ý nghĩa, kết quả không ngẫu nhiên NHÓM ĐỐI CHỨNG P KẾT LUẬN 0.00736781387178 Có ý nghĩa, kết quả không ngẫu nhiên MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG (ES) Bảng tiêu chí Cohen Giá trị mức độ ảnh hưởng > 1,00 0,8-1.00 0,5-0,79 0,20-0,49 <0.20 Chênh lệch giá trị TB chuẩn SMD Ảnh hưởng Rất lớn Lớn Trung bình Nhỏ Rất nhỏ So sánh điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động Thực nghiệm - 14 - Đối chứng ĐTKHSPƯD 2013 Thuấn Đoàn Đình Điểm TB cộng 69.09 63.64 Độ lệch chuẩn 4.37 5.05 0.013621198388619100 00 Giá trị p xủa T-test Mức độ ảnh hưởng 1.0811 VII. KẾT QUẢ Kết quả điểm thi đua /tuần giữa 2 nhóm sau tác động là lớn. . Chênh lệch điềm là do tác động hoạt động của Ban công tác thanh niên . Chênh lệch giá trị trung bình SMD 1.0811 > 1,00 là rất lớn, có hiệu quả thiết thực. D. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Qua thực tế thực hiện MÔ HÌNH BAN CÔNG TÁC THANH NIÊN ở trường THPT Xuân Thọ năm học 2012-2013, hoạt động hiệu quả, có tác dụng giáo dục hành vi, kỵ năng sông cho học sinh. Hạn chế thấp nhất những sai phạm không đáng có. Ban công tác thanh niên giúp cho Đoàn trường rất nhiều trong công tác quản lý học sinh trong và ngoài trường học. Ban công tác thanh niên là nhựng trợ lý tin cậy của Hiệu trưởng, vì họ vốn là những cựu cán bộ Đoàn… tuy quá tuổi Đoàn nhưng những kinh nghiệm của họ rất cấn thiết giúp cho các cán bộ Đoàn đương nhiệm còn rất trẻ. Có một câu nói ấn tượng của một vị Huấn luyện viên bóng đá “ phong độ là nhất thời nhưng đẳng cấp mới là vĩnh cửu”. Ban công tác thanh niên là người bạn đồng hành của Giáo viên chủ nhiệm. Ban công tác thanh niên là cái cầu ngắn nhất tiếp giáp với phụ huynh học sinh. Khuyến nghị Bộ Giáo dục nghiên cứu lại Thông tư 28, cần có chế độ đãi ngộ hợp lý cho cán bộ Đoàn; nghiên cứu bổ sung giám thị; quản sinh… cho mô hình trường THPT E. TÀI LIỆU THAM KHẢO - Tài liệu Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng- cục nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sờ giáo dục/ Bộ Giáo dục; NXB Đại học quốc gia Hà Nội. - Thông tư 28 của Bộ Giáo dục - Điều lệ Đoàn TNCS HCM F. PHỤ LỤC ( nguồn minh chứng) Xuân Thọ ngàu 16 tháng 5 năm 2013 Tác giả - 15 - ĐTKHSPƯD 2013 Thuấn Đoàn Đình Với lòng tự trọng của một giáo viên lâu năm và một Cựu cán bộ Đoàn, tôi cam đoan không sao chép đề tài này từ bất cứ nguồn nào. Tự viết. ĐOÀN ĐÌNH THUẤN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP XÉT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CỦA TỒ VĂN ( trích biên bản họp tổ - xét thi đua cuối năm ngày 18.5.2013) - Thời gian: vào lúc 14h ngày 18.5.2013 - Địa điểm: phòng thư viện - Thành phần pham dự: gồm toàn thể 8 thầy cô trong tổ văn - Vắng cô Lê Thị Tố nga đang học Cao học tại ĐHSP- TPHCM; cô Nông Thị Diễm Trang – nghỉ Hộ sản. - Chủ trì: thầy Đoàn Đình Thuấn – tồ trưởng chuyên môn - Đồng chủ trì : cô Trương Mỹ Nga – Bí thư Đoàn trường ( vì có điề tài về Đoàn Đội) - Nội dung chính: sơ khảo xem xét các đề tài Sáng kiến kinh nghiệm; 4 sáng kiến đã được niêm yết công khai cho các thành viên trong tổ góp ý từ tháng 1 năm 2013; có sử chữa điều chỉnh. - Cả tổ đã biểu quyết, có 100% thành viên thống nhất nội dung sau: 1. Đề tài nghiên cứ khoa học sư phạm ứng dụng KINH NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH BAN CÔNG TÁC THANH NIÊN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - Tác giả : thầy Đoàn Đình Thuấn - Lĩnh vực nghiên cứu: Đoàn Đội - Ý kiến thống nhất: Đề tài này không sao chép từ các giải pháp đã có; mang tính khoa học và hiệu quả trong thực tế. Hệ thống công cụ đo và lực chọn phép kiểm chứng theo đúng tài liệu hướng dẫn của Bộ; Sở Giáo dục. - Xếp loại chung: Xuất sắc 2. Sáng kiến kinh nghiệm TẠO HỨNG THÚ TRONG GIỜ ĐỌC VĂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHO HỌC SINH SẮM VAI NHÂN VẬT - Tác giả;: cô Nguyễn Thị Thanh Tâm - Lĩnh vực nghiên cứu: Phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn - Ý kiến thống nhất : Đề tài này không sao chép từ các giải pháp đã có, có tìm tòi nghiên cứu thực nghiệm hiệu quả; có tính sáng tạo và tính khoa học; có hiệu quả thiết thực. - 16 - ĐTKHSPƯD 2013 Thuấn Đoàn Đình - Xếp loại chung : Xuất sắc 3 . Sáng kiến kinh nghiệm TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG GIỜ ĐỌC VĂN BẰNG KHAI THÁC ĐẶC TRƯNG THI TRUNG HỮU HỌA - Tác giả; Thầy Nguyễn Tấn Trình - Lĩnh vực nghiên cứu: Phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn - Đề tài này không sao chép từ các giải pháp đã có, có tìm tòi nghiên cứu thực nghiệm hiệu quả; có tính sáng tạo và tính khoa học; có hiệu quả thiết thực. Phù hợp với lứa tuổi. 4. Sáng kiến kinh nghiệm XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU VĂN BẢN TỰ SỰ CHO HỌC SINH THPT - Tác giả; Cô Trương Mỹ Nga (thạc sĩ) - Lĩnh vực nghiên cứu: Phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn - Đề tài này không sao chép từ các giải pháp đã có. Dây là một công trình nghiên cứu công phu. Có tìm tòi nghiên cứu thực nghiệm hiệu quả; có tính sáng tạo và tính khoa học; có hiệu quả thiết thực. Phù hợp với lứa tuổi. - Xếp loại chung: Xuất sắc Biên bản này được trích gởi Hội đồng thi đua khen thưởng của trường và của Sở Giáo dục theo yêu cầu. Tổ văn thống nhất nội dung trên. Xuân Thọ ngày 18.12.2013 Tổ trưởng chuyên môn thư ký ĐOÀN ĐÌNH THUẤN - 17 - TRƯƠNG MỸ NGA ĐTKHSPƯD 2013 Thuấn Đoàn Đình PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG 1- Tên đề tài: Kinh nghiệm xây dựng mô hình Ban công tác thanh niên ở trường TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2-Người tham gia thực hiện: ĐOÀN ĐÌNH THUẤN - Đơn vị công tác: trường THPT Xuân Thọ - Xuân lộc – Đồng Nai ( nguyên là Bí thư Đoàn ngành Giáo dục Xuân Lộc) 3 - Họ và tên người đanh giá:…Hội dồng xét thi đua khen thưởng THPT Xuân Thọ 4 - Đơn vị công tác: THPT Xuân Thọ 5 - Ngày họp: 21.5.2013 6 - Địa điểm: phòng họp Hội đồng Tiêu chí đánh giá Điểm Điểm Nhận xét tối đa đánh giá 1. Tên đề tài 5 5 - Thể hiện rõ nội dung, đối tượng và tác động. - Có ý nghĩa thực tiễn. 2. Hiện trạng 5 5 - Nêu được hiện trạng. - Xác định được nguyên nhân gây ra hiện trạng. - Chọn một nguyên nhân để tác động, giải quyết. 3. Giải pháp thay thế 10 9 - Mô tả rõ ràng giải pháp thay thế. - Giải pháp khả thi và hiệu quả. - Một số nghiên cứu gần đây liên quan đến đề tài. 4. Vấn đề nghiên cứu, giả thuyết nghiên 5 5 cứu. - Trình bày rõ ràng vấn đề nghiên cứu dưới dạng câu hỏi - Xác định được giả thuyết nghiên cứu. - 18 - ĐTKHSPƯD 2013 Thuấn Đoàn Đình 5. Thiết kế Lựa chọn thiết kế phù hợp, đảm bảo giá trị của nghiên cứu 6. Đo lường - Xây dựng được công cụ và thang đo phù hợp để thu thập dữ liệu. - Dữ liệu thu được đảm bảo độ tin cậy và độ giá trị. 7. Phân tích dữ liệu và bàn luận - Lựa chọn phép kiểm chứng thống kê phù hợp với thiết kế. - Trả lời rõ được vấn đề nghiên cứu. 8. Kết quả - Kết quả nghiên cứu: đã giải quyết được các vấn đề đặt ra trong đề tài đấy đủ, rõ ràng, có tính thuyết phục. - Những đóng góp của đề tài nghiên cứu: Mang lại hiếu biết mới về thực trạng, phương pháp, chiến lược… - Áp dụng các kết quả: Triển vọng áp dụng tại địa phương, cả nước, quốc tế. 9. Minh chứng cho các hoạt động nghiên cứu của đề tài Kế hoạch bài học, bài kiếm tra, bảng kiểm, thang đo, băng hình, ảnh, dữ liệu thô… 10.Trình bày báo cáo - Văn bản viết ( cấu trúc khoa học, hợp lí, diễn đạt mạch lạc, hình thức đẹp) - Báo cáo kết quả trước hội đồng ( rõ ràng mạch lạc, có sức thuyết phục) Tống cộng XẾP LOẠI CHUNG: XUẤT SẮC Tổ chuyên môn 21.5.2013 Đề tài này không sao chép từ các giải pháp đã có - 19 - 5 5 5 5 5 5 20 19 35 34 5 5 100 97 Xuân Thọ ngày HIỆU TRƯỞNG
- Xem thêm -