Tài liệu Skkn hiệu trưởng với công tác xã hội hóa giáo dục tiểu học

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 741 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Hiệu trưởng với công tác xã hội hóa giáo dục PHẦN I- MỞ ĐẦU 1.1 Lý do chọn đề tài: Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI nêu rõ: “Hoàn thành cơ chế chính sách xã hội hóa giáo dục, đào tạo trên cả ba phương diện: động viên các nguồn lực trong xã hội; phát huy vai trò giám sát của cộng đồng; khuyến khích các hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện để người dân được học tập suốt đời. Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục đào tạo.” Vậy xã hội hóa công tác giáo dục (XHHCTGD) được Đảng và nhà nước ta đặc biệt coi trọng, trước tình hình kinh tế xã hội và khoa học phát triển như vũ bão đòi hỏi xã hội " đặt hàng mới " cho giáo dục ngày càng cao. Vì vậy làm công tác giáo dục không chỉ thực hiện " đơn phương, độc mã " trong phạm vi những người làm công tác giáo dục, không thể quan niệm giáo dục là phúc lợi xã hội, giáo dục nằm ở thượng tầng kiến trúc mà giáo dục là của mọi người, phục vụ đời sống kinh tế xã hội cho mọi người. Xã hội hoá công tác giáo dục là một chủ trương và là một cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước ta. Kinh nghiệm “Hiệu trưởng với công tác XHHCTGD nhằm tăng cường cơ sở vật chất (CSVC), “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; xây dựng nhà trường vững mạnh sẽ giúp các nhà quản lí giáo dục trực tiếp là Hiệu trưởng các nhà trường phổ thông sẽ hiểu sâu hơn về công tác hội (XHHCTGD). Từ đó để người hiệu trưởng có những biện pháp nhằm nâng cao công tác huy động cộng đồng tham gia xây dựng và phát triển giáo dục, phát triển nhà trường vững mạnh, góp phần thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục( XHHGD) của Đảng. 1.2 Điểm mới của đề tài: Xã hội hóa công tác giáo dục đã từng có sức sống tiềm tàng và được coi trọng trong truyền thống giáo dục của nước ta. Bằng những kinh nghiệm về huy động lực lượng xã hội làm giáo dục ở nhiều địa phương, nhiều trường, nhiều vùng miền khác nhau từ những năm 60 đến nay việc thực hiện xã hội hóa công tác giáo dục đã được nhân rộng ra trong toàn quốc và đã thu được những kết quả đáng kể ở 1 Hiệu trưởng với công tác xã hội hóa giáo dục tất cả các bậc học, ngành học trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đặc biệt là những vùng miền núi , vùng sâu, vùng xa, hải đảo việc thực hiện XHHCTGD đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đó. Với đề tài này điểm mới là nhằm tổng kết một số kinh nghiệm về XHHCTGD, sự kết hợp nhuần nhuyễn lí luận với thực tiễn, trong đó đi sâu về vai trò của hiệu trưởng ( người đứng đầu nhà trường) với việc thực hiện XHHCTGD ở trường tiểu học trong giai đoạn hiện nay. Phạm vi đề tài: Bậc Tiểu học được khẳng định " là bậc học nền tảng" của hệ thống giáo dục quốc dân. Nhiệm vụ của bậc Tiểu học hiện nay được quy định trong điều II chương I của luật phổ cập giáo dục tiểu học có ghi : "Giáo dục tiểu học là bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân có nhiệm vụ xây dựng và phát triển tình cảm, đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ và thể chất của các em, nhằm hình thành cơ sở ban đầu cho cho sự phát triển toàn diện nhân cách con người Việt Nam XHCN". Trong giai đoạn hiện nay Bộ giáo dục chỉ đạo xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia thì việc làm tốt xã hội hóa công tác giáo dục cũng là một trong 5 tiêu chuẩn cần đạt của trường chuẩn quốc gia. Từ thực tiễn xây dựng xã hội hóa công tác giáo dục của huyện L nói chung và của trường tôi trực tiếp quản lí trong những năm qua đã thu được những thành công đáng kể việc huy động cộng đồng tham gia vào công tác giáo dục. Do đó phần nào nhà trường đã hoàn thiện được cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường sư phạm, cải thiện được một phần đời sống giáo viên, góp phần động viên khuyến khích giáo viên và học sinh trong quá trình giảng dạy và học tập, góp phần làm thay đổi diện mạo nhà trường. Xã hội hóa giáo dục là một chủ trương, một tư tưởng chiến lược mà người hiệu trưởng phải thường xuyên thực hiện trong quá trình tổ chức, quản lí nhà trường nói chung và trường tiểu học nói riêng. Chính vì lý do trên nên Tôi chọn vấn đề : Một số biện pháp của hiệu trưởng nhằm đẩy mạnh xã hội hóa công tác giáo dục ở trường tiểu học trong giai đọa hiện nay làm đề tài nghiên cứu. 2 Hiệu trưởng với công tác xã hội hóa giáo dục II.PHẦNNỘI DUNG: I.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC X, L, QUẢNG BÌNH: Trường tiểu học X nằm trên địa bàn xã X, huyện L, tỉnh Quảng Bình, là một xã vùng ven quốc lộ 1A,, tổng dân số trên 4000 người, trên 1008 hộ được chia làm 9 thôn. Là một xã nghèo, nguồn thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp. Xã tuy nghèo nhưng có truyền thống cách mạng và hiếu học. Đảng bộ và nhân dân luôn quan tâm đến phong trào giáo dục xã nhà. Chính nhờ sự quan tâm ấy mà phong trào giáo dục xã X nói chung và trường tiểu học nói riêng đã có những lúc phát triển mạnh mẽ. Phong trào XHHGD phát triển khá mạnh, đã huy động được nhiều nguồn lực xây dụng và phát triển nhà trường. Trong những năm 1998-2001 là thời kỳ nhà trường đẩy mạnh XHHGD để xây dựng thành công trường Chuẩn quốc gia giai đoạn 1996-2000. Bên cạnh những thành quả đạt được thì phong trào XHHGD ở xã nhà nói chung và trường tiểu học nói riêng bộc lộ những hạn chế: -Thực hiện XHHGD còn mang tính “ nóng tay bắt tai” vì vậy cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, trang thiết bị, các phòng chức năng không đáp ứng nhu cầu học tập của con em trên địa bàn, chưa theo kịp các trường trên cùng một vùng ven với nhau, cảnh quan sư phạm nhà trường còn nhiều manh mún nhỏ lẻ. -Phong trào giáo dục ở đơn vị trong thời kỳ 2005 trở về trước luôn có những thăng trầm, không ổn định nhất là về mặt chất lượng. -Uy tín nhà trường có những lúc bị hạ thấp, một số ít cán bộ giáo viên có những lời nói, việc làm không đúng, thiếu dân chủ đã làm mất lòng tin của đảng bộ nhân dân. vì thế phong trào XHHGD rơi vào tình trạng hết sức khó khăn . Khảo sát tình hình nhà trường từ những năm trước: a,Chất lượng học sinh: Năm học 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Tổng số học sinh 454 407 381 Chất lượng giáo dục (lên lớp thẳng) 100% 98,5% 97,4% chất lượng mũi nhọn HSG. HS năng khiếu 6 giải cấp huyện 3 giải cấp huyện 4 giải cấp huyện 3 Hiệu trưởng với công tác xã hội hóa giáo dục b, Cơ sở vật chất, trang thiết bị: Phòng học, bàn ghế, trang thiết bị cơ bản đủ để dạy học cho HS học 2 buổi/ ngày, cảnh quan môi trường sư phạm cơ bản đảm bảo . Tuy nhiên đối chiếu với yêu cầu thì còn thiếu và manh mún : Thiếu phòng học tin, Anh( HS cũng không được học các môn tự chọn trên), Thư viện- thiết bị không đảm bảo đạt chuẩn theo quy định, bàn ghế 3 chỗ ngồi-không đảm bảo theo quy định, phòng nghệ thuật chỉ dừng ở hình thức-thiếu trang thiết bị cơ bản, thiếu sân bãi tập luyện, sân chơi chật hẹp, bồn hoa, cây cảnh, hố cá để hoang, cảnh quan môi trường sư phạm buồn tẻ; hệ thống dãy phòng Uynyxep xuống cấp trầm trọng, hệ thống tường rào phía trước cũ kỹ có nguy cơ sập, tường rào phía sau thép gai tạm thời… Năm học 2006-2007, bản thân tôi được điều động đến giữ chức vụ hiệu trưởng nhà trường. Trước tình hình ấy, là một hiệu trưởng, tôi hết sức băn khoăn, trăn trở. Làm thế nào để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lí nhà trường, xây dựng nhà trường vững mạnh, khẳng định được vị trí, uy tính nhà trường với đảng bộ và nhân dân. Với kinh nghiệm quản lí, tôi nghĩ ngay đến giải pháp xã hội hóa giáo dục, phải làm tốt xã hội hóa giáo dục, với lí do đó tôi chuyên tâm nghiên cứu, thực hiện một số biện pháp nhằm đẩy mạnh XHHGD ở trường . II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CỦA HIỆU TRƯỞNG NHẰM ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC X, HUYỆN L, QUẢNG BÌNH. Dựa trên nghiên cứu lý luận về xã hội hóa công tác giáo dục (XHHCTGD) ở bậc tiểu học nói chung và qua được trực tiếp tìm hiểu việc triển khai XHHCTGD ở trường tiểu học, tôi mạnh dạn đề xuất một số biện pháp như sau: 1.Thực hiện tốt việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể nhân dân địa phương hiểu thêm về vai trò của Giáo dụcĐào tạo đối với đời sống xã hội, đặc biệt là giáo dục tiểu học trong sự phát triển của sự nghiệp văn hóa xã hội ở địa phương, nhất là trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. 4 Hiệu trưởng với công tác xã hội hóa giáo dục Để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn Đảng toàn dân quan tâm, đầu tư cho giáo dục, việc làm đầu tiên của hiệu trưởng là: Việc1: xây dựng lực lượng tuyên truyền: bao gồm hiệu trưởng, PHT, lực lượng GV, NV làm nòng cốt, bồi dưỡng khả năng tuyên truyền, vận động quần chúng cho đội ngũ; lực lượng hết sức quan trọng là Ban mặt trận các thôn-đây là lực lượng sát dân, gần dân nhất. Vận động lực lượng này để tuyên truyền các chủ trương, đường lối…rất có hiệu quả. Một lực lượng nữa là phụ huynh với phụ huynh, dựa vào lực lượng nồng cốt phụ huynh để vận động tuyên truyền đã mang lại hiệu quả cao, tạo được sự đồng thuận cao trong phụ huynh học sinh. Việc 2: Lựa chọn hình thức tuyên truyền: Bằng những hoạt động cụ thể thông qua các cuộc họp phụ huynh học sinh, qua các Hội nghị nhà trường, Hội nghị các đoàn thể…nhất là trong các kỳ Đại hội Đảng bộ, Đại hội các đoàn thể, mặt trận xã, thôn làm cho các tổ chức, ban ngành quần chúng nhân dân địa phương nhận thức một cách sâu sắc về vị trí và vai trò quan trọng của Giáo dục - Đào tạo đối với việc thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển đời sống xã hội của địa phương. Sự phát triển của nhà trường là một trong những tiêu chí của xây dựng nông thôn mới, từ đó nó sẽ góp phần đắc lực cho việc xóa đói, giảm nghèo, xác định trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức Ban ngành trong xã , cá nhân mỗi gia đình cần phải chăm lo đến sự nghiệp giáo dục, tích cực đóng góp nhân lực, vật lực và tài lực cho sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo ở địa phương. Việc 3: Định rõ nội dung tuyên truyền: Nội dung tuyên truyền đó là các chủ trương đường lối giáo dục của Đảng về Giáo Dục - Đào tạo. Cụ thể trong nghị quyết TW4 khóa VII, Nghị quyết TW 2 khóa VIII, luật giáo dục, luật PCGD Tiểu học, luật BVCSVGDTE, các văn bản nghị quyết của tỉnh, huyện phát triển giáo dục, những vấn đề đổi mới của giáo dục hiện nay đặc biệt là sự đổi mới trong giáo dục tiểu học, về nội dung, về phương pháp dạy học " Phát huy tính tích cực của học sinh", mô hình “Trường học mới”; về xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường học thân thiện học sinh tích cực… Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về kế hoạch phát triển Giáo dục -Đào tạo của xã được tiến hành thường xuyên qua hệ thống đài truyền thanh của địa phương, qua trang thông tin điện tử của trường… 5 Hiệu trưởng với công tác xã hội hóa giáo dục Thông qua các ngày lễ lớn của dân tộc, các ngày Hội truyền thống của địa phương nhà trường tham mưu tích cực với lãnh đạo địa phương, nêu gương giáo viên, học sinh giỏi, những người con thành đạt của quê hương, những tổ chức, cá nhân tích cực chăm lo đến sự nghiệp giáo dục . Qua việc đánh giá về những thành tích mà địa phương đã đạt được so với yêu cầu chung của huyện, của ngành nhằm kích thích phong trào tích cực chăm lo đến sự nghiệp giáo dục của các tầng lớp nhân dân. Việc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, nhân dân địa phương về vị trí, vai trò của sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo đối với sự phát triển của kinh tế địa phương là việc làm đầu tiên và rất cần thiết của hiệu trưởng là yếu tố quan trọng cho sự thành công. 2.Làm tốt công tác tham mưu: 2.1 Hiệu trưởng phải làm tốt công tác tham mưu với Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương: Muốn tham mưu tốt, người hiệu trưởng phải nắm bắt được đặc điểm tình hình địa phương, phương cách lãnh đạo và truyền thống lãnh đạo của địa phương. Bởi vậy muốn tham mưu một vấn đề thì phải bằng kế hoạch cụ thể, biết cách tham mưu và phải hoạch định rõ ràng bằng “koạch ẻlược phát triển nhà trường giai đoạn 2006-2010, giai đoạn 2011-2016”, có quy hoạch tổng thể nhằm khắc phục tình trạng “nóng tay, bắt tai”, khắc phục tình trạng manh mún của hệ thống CSVC.. Trong từng kế hoạch phải xác định được sứ mệnh , thương hiệu, tầm nhìn. Ví dụ: chúng tôi đã tham mưu với lãnh đạo địa phương bằng kế hoạch chiến lược phát triển trường qua 2 giai đoạn: giai đoạn 2006-2010: Củng cố để duy trì trường chuẩn quốc gia mức độ 1, xây dựng trường học thân thiện mức tốt, từng bước xây dựng mức độ 2…; giai đoạn 2011-2016: Hoàn thiện hệ thống CSVC ( 8 phòng học thay thế dãy Uynixep đã xuống cấp, hệ thống tường rào, nhà vệ sinh, cổng trường, cải tạo sân chơi, bãi tập… hoàn thành xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2, trường học thân thiện…đạt loại xuất sắc, khẳng định được thương hiệu nhà trường… Có kế hoạch rồi nhưng phải chọn thời điểm thích họp nhất để tham mưu, nhất là việc đầu tư lớn cần phải tham mưu đưa bằng được vào Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân mới có tính khả thi .Bằng sự khéo léo, 6 Hiệu trưởng với công tác xã hội hóa giáo dục mềm dẽo nhưng đồng thời cũng hết sức kiên quyết, trong báo cáo tham luận tại Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng bộ xã , nhà trường trình bày được kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường và sự cần thiết phải thay thế dãy nhà Uynixep đã xuống cấp…, kêu gọi sự quan tâm của lãnh đạo đảng, chính quyền các cấp…và chính tại Đại hội Đảng bộ nhà trường đã tranh thủ được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo huyện, được Đảng bộ bổ sung đưa kế hoạch xây dựng trường vào Nghị quyết. Đây là một thành công lớn, bằng kế hoạch chiến lược cụ thể rõ ràng, luận cứ khoa học, lời lẽ thuyết phục Báo cáo tham luận của nhà trường đã tạo được sự đồng thuận cao của toàn đảng bộ. 2.2 Tham mưu để thành lập các Hội đồng tư vấn, hội đồng GD xã, hội khuyến học xã… 1. Tổ chức thành công các kỳ đại hội của HĐGD xã. Đây là một biện pháp " mang tính đột phá " có tác dụng mạnh đến sự phát triển của sự nghiệp giáo dục ở địa phương nhằm hỗ trợ cho các vấn đề của giáo dục như : - Lập quỹ hỗ trợ giáo dục: Quỹ khuyến học bằng nhiều hình thức như thư kêu gọi các nhà hảo tâm, tổ chức tiếng hát khuyến học…. - Tổ chức tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. - Tôn vinh nghề dạy học. - Tăng cường trách nhiệm của cộng đồng với sự phát triển của nhà trường. Hiệu trưởng trường tiểu học cần phối kết hợp chặt chẽ với hiệu trưởng trường trung học cơ sở và trường mầm non trong địa bàn. Để làm tốt cho việc tham mưu trong việc chuẩn bị đại hội, trong nội dung đánh giá của bản tổng kết nhiệm kỳ đại hội, trong nghị quyết nhiệm kỳ mới của HĐGD, đặc biệt trong kỳ đại hội thì hiệu trưởng cần tham mưu tốt cho việc đánh giá tổ chức đại hội. Từ đó biến ngày đại hội thực sự trở thành ngày hội lớn của sự nghiệp giáo dục xã. 2. Đẩy mạnh hoạt động của hội đồng giáo dục xã. Hiệu trưởng tham mưu cho Hội đồng giáo dục đưa nghị quyết của Đại hội vào đời sống thực tế xã hội. HĐGD xã tham mưu với cấp ủy Đảng, UBND, chính quyền địa phương giúp đỡ để tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường. Hội đồng giáo dục xã đề ra biện pháp chỉ đạo các đoàn thể phối hợp cùng nhà trường trong công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng, pháp luật, sức khỏe học đường, phòng 7 Hiệu trưởng với công tác xã hội hóa giáo dục chống các tệ nạn xã hội,...Giúp nhà trường huy động học sinh có hiện tượng bỏ học trở lại trường, thực hiện tốt nhiệm vụ phổ cập… Tham mưu cho HĐGD xã về tổ chức kế hoạch kiểm tra sơ kết định kỳ của HĐGD, nội dung sơ kết, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc hoạt động của giáo dục cấp thôn, thống nhất kế hoạch của lãnh đạo giáo dục cấp thôn với kế hoạch của hội đồng giáo dục cấp xã. Hiệu trưởng tham mưu với hội đồng giáo dục, Hội khuyến học xã về việc đánh giá, khen thưởng kịp thời các giáo viên và học sinh có thành tích cao trong giảng dạy và học tập, các dòng họ có nhiều con em thành đạt, các làng văn hóa chuẩn trong xã. 3. Biện pháp phối hợp với cộng đồng trong giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh và nâng cao năng lực hiểu biết xã hội cho học sinh góp phần vào việc giáo dục toàn diện trong nhà trường. Đặc điểm của tiểu học là nhân cách các em đang hình thành và dần dần phát triển hoàn thiện. Muốn đáp ứng kịp yêu cầu đòi hỏi mới của xã hội thì nhà trường không thể " đóng cổng" thu hẹp phạm vi giáo dục trong nhà trường mà người hiệu trưởng phải biết mở rộng mối quan hệ tạo nhiều cơ hội cho học sinh tiếp xúc với thực tế của cuộc sống, thay đổi hình thức tiếp nhận kiến thức. Chúng ta cần giúp các em thu thập kiến thức từ thực tế, từ sự tìm hiểu bên ngoài làm đầy thêm cho kho tàng kiến thức, về tự nhiên, xã hội, đạo lý làm người,... Muốn làm tốt được nội dung của biện pháp này nó đòi hỏi người hiệu trưởng phải làm tốt các nội dung chủ yếu sau : -Phối hợp cam kết trách nhiệm với các ngành y tế, công an, phụ huynh học sinh, các tổ chức xã hội trong xã về việc giáo dục ý thức bảo vệ sức khỏe, thực hiện tốt pháp luật, an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội góp phần xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa. Phối hợp ứng cứu kịp thời khi có lũ lụt xảy ra nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho học sinh, nhà trường. - Mời hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi, mặt trận tổ quốc về nói chuyện về truyền thống vẻ vang của địa phương cũng như của dân tộc ta, về đạo lý làm người vào các ngày 22/12, ngày 3/2,...và tổ chức một số hoạt động ngoại khóa khác. - Xây dựng cam kết giữa nhà trường và hội cha mẹ học sinh trong việc thống nhất nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh.Thực hiện tốt phần “ hoạt động ứng dụng ” của bài học trong Mô hình trường học mới… 8 Hiệu trưởng với công tác xã hội hóa giáo dục - Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa như : tổ chức việc thi tìm hiểu về truyền thống của dân tộc, địa phương, giao lưu với trường bạn, tham quan các di tích lịch sử ở địa phương, thông qua tổ chức “ Theo dòng lịch sử”; “ Rung chuông vàng”… - Tổ chức tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường ( 5/9 hàng năm ) và lễ tuyên dương học sinh giỏi , lễ ra trường cho học sinh lớp 5. - Thường xuyên thông báo kết quả rèn luyện đạo đức của các em thông qua sổ liên lạc, qua các buổi họp phụ huynh và việc trực tiếp đến thăm các gia đình phụ huynh học sinh. Nhà trường thực hiện báo cáo định kỳ cho HĐGD xã, lãnh đạo địa phương về kết quả giáo dục, rèn luyện đạo đức của học sinh. 4. Biện pháp huy động cộng đồng nhằm khai thác mọi tiềm năng về tài chính, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy và học. Hiệu trưởng tham mưu với hội đồng giáo dục xã trong việc hoàn thiện yêu cầu về cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị để phục vụ tốt cho việc dạy và học. Để làm tốt nội dung biện pháp này thì người hiệu trưởng cần làm tốt một số công việc cụ thể sau: Nắm vững chủ trương, chính sách, cơ chế, các văn bản pháp quy để tham mưu với lãnh đạo địa phương nhằm tránh các khuynh hướng hoặc là huy động tùy tiện, hoặc là không dám huy động. Thực hiện đúng nguyên tắc: công khai, dân chủ, thực hiện “ Dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. - Tham mưu với lãnh đạo địa phương xây dựng tăng trưởng CSVC hàng năm phục vụ cho yêu cầu hoàn thiện về khuôn viên sư phạm, trường lớp, sân chơi, bãi tập, các phòng chức năng,...(theo quy hoạch) đảm bảo tính bền, đẹp và hiện đại hóa. - Tham mưu với UBND xã, Ban đại diện cha mẹ học sinh lập Ban vận động các tổ chức, các nhà hảo tâm, các lực lượng xã hội hỗ trợ kinh phí cho và công sức để xây dựng và hoàn thiện xây dựng, cải tạo khuôn viên, cảnh quan cho trường chuẩn quốc gia, xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực. 5. Biện pháp phối hợp giữa nhà trường và hội cha mẹ học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. 9 Hiệu trưởng với công tác xã hội hóa giáo dục Làm tốt biện pháp này nhằm làm nâng cao trách nhiệm của gia đình đối với chất lượng học tập của chính con cái mình. Nội dung biện pháp này đòi hỏi người hiệu trưởng phải xây dựng được Ban đại diện cha mẹ học sinh vững mạnh, lựa chọn những cá nhân tiêu biểu, những người có trình độ kiến thức, nhiệt tình vào ban chấp hành . Tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh, bàn về cách dạy con, kèm cặp con học tập ở nhà, cách kiểm tra chất lượng bài học hằng ngày của các em. Năm học 2012-2013 trường được sở GDĐT chọn dạy thí điểm theo “ Mô hình trường học mới( NEN), nhà trường đã tổ chức triển khai đến tận từng phụ huynh HS về nội dung, phương pháp dạy học theo “Mô hình trường học mới”, phối hợp với phụ huynh làm đồ dùng dạy học, thực hiện phần bài học ứng dụng ở nhà..Nhà trường báo cáo điển hình những gia đình có con cái có kết quả học tập tốt trong kỳ Đại hội cha mẹ học sinh, thông báo kết quả học tập định kỳ qua sổ liên lạc. Mời cha mẹ học sinh cùng hiệu trưởng dự giờ thăm lớp. Để từ đó giúp cho các gia đình nắm được phương pháp dạy các em trong thời gian học tập ở nhà, biết tạo điều kiện, động viên khuyến khích các em kịp thời. Nhà trường cùng Ban chấp hành hội cha mẹ học sinh mở các hội nghị chuyên đề về phương pháp giảng dạy, học tập để góp phần bồi dưỡng học sinh giỏi và phù đạo học sinh yếu, phát huy vai trò của người phụ nữ trong việc chăm lo để đảm bảo sức khỏe cho các em. 6. Nâng cao vị trí, uy tín của nhà trường nhằm ngày càng tạo niềm tin sâu sắc trong quần chúng nhân dân. Việc nâng cao vị trí, uy tín của nhà trường nhằm tạo niềm tin và là một việc làm có ý nghĩa vô cùng quan trọng để đẩy mạnh XHHCTGD ở mỗi địa phương. Thực tế cho thấy nếu nơi nào trường còn yếu kém thì ở đó việc tiến hành XHHCTGD sẽ gặp khó khăn. Bởi lẽ mỗi nhà trường là một trung tâm văn hóa giáo dục của mỗi địa phương và họ chịu trách nhiệm trước địa phương về việc đào tạo, giáo dục thế hệ trẻ. Vậy nếu hiệu quả giáo dục thấp thì sẽ không thu hút được sự đầu tư trở lại cho nhà trường của quần chúng nhân dân. Chính vì lẽ đó để nâng cao vị trí, uy tín của nhà trường góp phần tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân là một biện pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh XHHCTGD . Vị trí và uy tín trong nhà trường phải thực sự là của nhà trường và do nhà trường mang lại, thông qua năng lực chỉ đạo quản lý của người hiệu trưởng, 10 Hiệu trưởng với công tác xã hội hóa giáo dục thông qua sự cố gắng phấn đấu của hội đồng sư phạm góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học đã đề ra. Chất lượng là yếu tố quan trọng, là thước đo uy tính của nhà trường. Làm tốt chất lượng đại trà chưa đủ, cần phải làm tốt chất lượng mũi nhọn, phải khẳng định được vị trí,thương hiệu chất lượng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Nhà trường đã có nhiều biện pháp tích cực trong việc nâng cao chất lượng dạy học, chất lượng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Từ năm học 2009-2010,2010-2011,-2011-2012 chất lượng học sinh giỏi , học sinh đạt giải cấp huyên, cấp tỉnh, cấp quốc gia ngày càng nhiều, năm sau cao hơn năm trước. Với kết quả đó đã tạo được lòng tin, uy tính nhà trường với phụ huynh, với Đảng bộ nhân dân xã nhà. Nhờ vậy mà công tác XHHGD được đẩy mạnh, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, huy động được nhiều nguồn lực phát triển nhà trường ngày càng vững mạnh. Để làm tốt chất lượng, tôi đã có những biện pháp: - Lãnh đạo nhà trường ( Hiệu trưởng cùng Phó hiệu trưởng), tổng phụ trách đội cần thường xuyên nâng cao năng lực và trình độ hiểu biết, năng lực quản lý, năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức góp phần thực hiện tốt công tác quản lý nhà trường. Người hiệu trưởng cũng cần phải nghiên cứu kỹ các văn bản pháp quy của Nhà nước, của ngành về việc phát triển sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo về XHHCTGD. Hiệu trưởng cũng cần phải có năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục, xây dựng thành khối đoàn kết trong nhà trường, biết cách phân quyền trong quản lý, phát huy tự chủ, làm việc đúng chức trách, quản lý mọi hoạt động của nhà trường theo chế độ thủ trưởng đảm bảo tính dân chủ trong trường học. Hiệu trưởng phải gương mẫu, phát huy tốt trách nhiệm của người đứng đầu, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và trước tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh. - Xây dựng và phát huy hoạt động của các tổ chức Đảng, Công đoàn giáo dục, Đoàn thanh niên, Đội, sao nhi đồng, các hội đồng tư vấn trong trường, các tổ chức chuyên môn,...,v.v... - Xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh : Một tập thể đoàn kết nhất trí cao trong công việc. Riêng giáo viên chủ nhiệm lớp " cần xây dựng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp vừa có năng lực chuyên 11 Hiệu trưởng với công tác xã hội hóa giáo dục môn vừa có năng lực quản lý để làm cầu nối thường xuyên cụ thể giữa nhà trường và cộng đồng". Không những chỉ riêng với giáo viên chủ nhiệm lớp mà tất cả giáo viên, cán bộ công nhân viên trong nhà trường đều phải là người có phẩm chất tốt, có lối sống lành mạnh, có năng lực chuyên môn tốt, thường xuyên biết tự bồi dưỡng cho mình, nâng cao uy tín với nhân dân, là tấm gương sáng cho học sinh và cha mẹ học sinh noi theo. Làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ vì đội ngũ là nhân tố quyết định chất lượng. Chất lượng dạy học, giáo dục là nhân tố quan trọng trong việc tạo uy tín nhà trường. Vì vậy biện pháp để nâng cao chất lượng dạy và học Hiệu trưởng phải làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ cả về mặt nhận thức, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm, kỹ năng tác nghiệp và trình độ bằng cấp chuẩn hóa đội ngũ. Trong giai đoạn hiện nay một trong những kỹ năng cần tập trung bồi dưỡng đội ngũ là kỹ năng sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí, dạy và học. Hiệu trưởng phải biết khai thác, sử dụng đội ngũ hợp lí, nắm bắt năng lực( nhất là những giáo viên có năng lực, trình độ tay nghề khá giỏi, động viên, bồi dưỡng kịp thời nhằm xây dựng lực lượng nòng cốt trong hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu…phát huy hết tiềm năng của đội ngũ giáo viên trong việc làm chất lượng nhất là chất lượng mũi nhọn. - KẾT QUẢ a. Về CSVC, trang thiết bị dạy học, cảnh quan môi trường: Đến nay, trong vòng 3 năm, trường đã tham mưu xây xây dựng 8 phòng học mới thay thế cho dãy Uynyxep đã xuống cấp, hệ thống tường rào kiên cố phía trước, phía sau, xây dựng mới cổng trường, nhà vệ sinh học sinh với tổng trị giá: 3,5 tỷ đồng; đầu tư xây dựng phòng học Tin học, thư viện- thiết bị , phòng học ngoại ngữ, phòng Âm nhạc, Mỹ Thuật, các phòng chức năng khác có đầy đủ bàn ghế, máy móc, phương tiện, thiết bị đạt chuẩn và hiện đại. toàn bộ hệ thống máy tính đều được nối mạng, xây dựng trang website của trường phục vụ công tác quản lí, dạy học tốt với tổng trị giá trên 700 triệu đồng. Các tổ chức đoàn thể, các nhà hảo tâm ủng hộ cảI tạo bồn hoa, cây cảnh, xây nhà vệ sinh Giáo viên, lan can hồ sen, sân bóng, đường đi …với tổng trị giá gân 300 triệu đồng. Diện mạo nhà trường 12 Hiệu trưởng với công tác xã hội hóa giáo dục thay đổi mạnh mẽ, trường đạt xanh, sạch, đẹp thóang mát, học sinh được học trong môi trường thân thiện, hiện đại hơn. *Về chất lượng giáo dục: Chất lượng dạy học ngày càng được khẳng định ở mức cao, nhất là trong 3 năm trở lại đây: b,Chất lượng học sinh: Năm học Tổng số học sinh Chất lượng giáo dục (lên lớp thẳng) 296 99,7% 263 100% 2010-2011 2011-2012 232 2012-2013 100% chất lượng mũi nhọn HSG. HS năng khiếu 9giải cá nhân cấp huyện, giảI nhất đồng đội toán qua mạng, giảI ba đồng đội tiếng Anh, 2 giảI cấp tỉnh, 1 giảI cấp quốc gia… 10 giải cá nhân cấp huyện, giảI nhì đồng đội toán 5, giảI nhì đồng đội giảI toán qua mạng, giảI KK văn nghệ cấp huyện; 7 giảI cấp tỉnh, 1 giảI nhì cấp quốc gia 8 giải cá nhân cấp huyện, 3 giảI ba đồng đội cấp huyện: giảI ba toán 5 cấp huyện, giảI ba em hát dân ca cấp huyện, giảI ba chỉ huy đội giỏi cấp huyện. Cấp tỉnh: 3 HS tham gia cấp tỉnh em hát dân ca cùng đạt giảI nhì, 1 giảI KK T. anh, 1 HS thi điền kinh chung kết xếp thứ tư … 13 Hiệu trưởng với công tác xã hội hóa giáo dục c..Chất lượng nhà trường: Nhà trường phát triển một cách toàn diện, đồng bộ về mọi mặt từ quy mô trường lớp, hệ thống CSVC, trang thiết bị đến cảnh quan môi trường được thay đổi mạnh mẽ. Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ1(kiểm tra lại sau 5 năm), nhiều hạng mục đạt chuẩn giai đoạn 2.Các tổ chức trong nhà trường đều đạt vững mạnh xuất sắc, chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; trường đạt tập thể lao động xuất sắc. Uy tính nhà trường được nâng cao, nhân dân và lãnh đạo địa phương hết lòng tin tưởng. PHẦN III : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1.Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm: Bằng việc nghiên cứu lý luận về XHHCTGD ở trường tiểu học và thông qua thực tiễn tìm hiểu về XHHCTGD ở trường tiểu học X tôi rút ra một số kết luận sau: - XHHCTGD ở bậc tiểu học vừa mang đặc điểm chung của hệ thống giáo dục phổ thông, vừa có những đặc điểm riêng của giáo dục tiểu học của bậc học phổ cập. Vì vậy XHHCTGD ở bậc tiểu học chính là quá trình làm cho mọi người có nghĩa vụ và quyền lợi được tham gia và có trách nhiệm tham gia vào việc thực hiện tốt luật PCGDTH và luật BVCSTE. - Chỉ đạo XHHCTGD ở trường tiểu học chỉ thực sự đạt hiệu quả cao khi nhà trường đảm bảo được chất lượng dạy học - giáo dục. Vì vậy việc đẩy mạnh XHHCTGD ở trường tiểu học gắn liền với đẩy mạnh, nâng cao chất lượng dạy học - giáo dục, nâng cao uy tín, niềm tin về chất lượng của nhà trường trong quần chúng nhân dân và khẳng định vai trò của giáo dục tiểu học làm sao cho đáp ứng kịp với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương để từ đó thu hút sự quan tâm và thiết lập được mối quan hệ giữa nhà trường với cộng đồng xã hội. - Đẩy mạnh XHHCTGD gắn với đẩy mạnh dân chủ hóa nhà trường vì vậy Hiệu trưởng phải biết tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng địa phương về nội dung, phương pháp giáo dục tiểu học, về đặc điểm tâm lý, sự phát triển nhân cách của học sinh tiểu học Để từ đó nhà trường đề ra những cam kết, phối hợp quản 14 Hiệu trưởng với công tác xã hội hóa giáo dục lý, giáo dục học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy học - giáo dục.Thực hiện dân chủ hóa đi đôi với công khai hóa. - Người cán bộ quản lý trong nhà trường phải không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có đức tính mềm dẻo, linh hoạt, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có trình độ và kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp giỏi, biết đặt vị trí của trường mình trong cái chung của sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương để tham mưu đúng lúc, đúng chỗ - Phải làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục để toàn dân nhận thức sâu sắc giáo dục là quốc sách hàng đầu, giáo dục là sự nghiệp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. - Cần tổ chức tốt đại hội giáo dục cấp cơ sở để nhân dân được biết được bàn , được làm, được kiểm tra về Giáo dục - Đào tạo. Xây dựng cơ chế liên kết nhà trường - gia đình - xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong việc xây dựng sự nghiệp Giáo dục- Đào tạo. - Tập trung xây dựng cơ sở vật chất trường học, xây dựng đội ngũ thầy giáo tận tình với công việc, năng động, sáng tạo, hết lòng vì dân, vì tương lai con em. Xây dựng môi trường giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội, đưa công tác giáo dục về với cộng đồng, vừa là XHHGD vừa là giáo dục hóa xã hội nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục đào tạo trong các nhà trường. - Biết xử lý các nguồn vốn đặc biệt là nguồn vốn huy động từ đóng góp của cộng đồng đảm bảo công khai, dân chủ với phươngg châm : “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” 2. Kiến nghị: Mục II của đề tài đưa ra một số biện pháp của Hiệu trưởng mang tính khái quát kể cả lý luận và thực tiễn, có thể coi là một trong những cơ sở khoa học, những vấn đề cốt yếu nhất giúp Hiệu trưởng đẩy mạnh hơn nữa XHHCTGD ở trường tiểu học trong giai đoạn hiện nay. Để đẩy mạnh hơn nữa XHHCTGD ở trường tiểu học tôi xin đưa ra một số kiến nghị sau: 1.Kiến nghị với lãnh đạo địa phương, có kế hoạch triển khai các nội dung của XHHCTGD đến mọi tầng lớp nhân dân của địa phương làm cho mọi tổ chức, gia 15 Hiệu trưởng với công tác xã hội hóa giáo dục đình, dòng họ đều có trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục, làm cho chủ trương XHHCTGD trở thành " ý Đảng, lòng dân". 2.Đối với lãnh đạo huyện, tỉnh quan tâm hơn nữa, tạo cơ chế để các nhà trường đẩy mạnh công tác XHHCTGD; quan tâm hơn nữa trong việc cải thiện đời sống tinh thần, vật chất, môi trường làm việc cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học./. 16 Hiệu trưởng với công tác xã hội hóa giáo dục 17
- Xem thêm -