Tài liệu Skkn giáo viên chủ nhiệm với biện pháp khắc phục học sinh yếu, kém

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỚI BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HỌC SINH YẾU, KÉM A.Phần mở đầu I/ Lí do chọn đề tài: Hiện nay, đất nước ta đang chuyển mình vươn lên cùng với các nước trên thế giới và cơ bản đến năm 2020 trở thành một nước có nền công nghiệp phát triển và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhiệm vụ của ngành giáo dục đóng vai trò hết sức quan trọng là đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xã hội. Cho nên, là một giáo viên hơn ai hết tôi rất thấu hiểu nhiệm vụ hết sức nặng nề này. Mặt khác nhà Bác học Lê Quí Đôn thế kỉ XVIII đã từng nói: “ Phi trí bất hưng ” Sáng kiến kinh nghiệm - 1- Người thực hiện: Phạm Thị Cẩm Hồng Như vậy, để nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài góp phần ổn định và phát triển đất nước thì tôi thiết nghĩ trách nhiệm này không chỉ của riêng ai mà trách nhiệm thuộc về Đảng, Nhà nước, Nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Để làm được nhiệm vụ đó, trước hết mình cần phải quan tâm và tìm hiểu nhiều đến những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhất là học sinh cá biệt và học sinh có chất lượng học tập và đạo đức yếu, kém. Hơn thế nữa, học sinh có chất lượng học tập và đạo đức yếu, kém là nguyên nhân bỏ học giữa chừng ảnh hưởng đến công tác duy trì sĩ số, phổ cập chống mù chữ và chất lượng giảng dạy của nhà trường. Sâu xa hơn, học sinh yếu, kém thường có đạo đức không tốt là nguyên nhân gây ra tệ nạn xã hội do nhận thức kém, vấn đề giải quyết việc làm và làm cho nền kinh tế trì trệ kém phát triển. Trên địa bàn xã An Bình (trong đó có trường THCS Nguyễn Minh Trí chúng tôi) thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp có một thực tế: Đa số gia đình học sinh sống bằng nghề nông nghiệp, một số khác thì không có đất sản xuất phải đi làm thuê, làm mướn, buôn bán nhỏ , bỏ địa phương đi làm ăn xa để lại con cho người thân ,…Gia đình bắt các em phải lao động sớm, giữ em, làm mướn để sinh sống, số khác thì do cha mẹ đi làm ăn xa không quan tâm kiểm tra việc học tập của các em. Bên cạnh đó cũng có không ít những gia đình khá giả, Sáng kiến kinh nghiệm - 2- Người thực hiện: Phạm Thị Cẩm Hồng đủ điều kiện cho các em học tập nhưng vẫn còn tình trạng học sinh chất lượng học tập yếu kém, mất căn bản và thậm chí đọc chữ không chạy. Từ những vấn đề nêu trên tôi suy nghĩ phải làm thế nào để giúp các em học sinh yếu, kém học tốt, góp phần đem lại hiệu quả cho giáo dục đào tạo đồng thời nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực ,bồi dưỡng nhân tài, hạn chế tỉ lệ lưu ban bỏ học, phổ cập, giảm bớt các tệ nạn xã hội, ổn định việc làm và rất nhiều lợi ít khác cho quốc gia. Từ đó, tôi chọn nghiên cứu đề tài này là “Giáo viên chủ nhiệm với biện pháp khắc phục học sinh yếu, kém ". Là giáo viên chủ nhiệm tôi phải tìm hiểu trong lớp các học sinh yếu kém để đưa ra nguyên nhânđvà biện pháp khắc phục học sinh yếu, kém. II. Mục đích và phương pháp nghiên cứu: 1. Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực trạng vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong công tác giáo dục đạo đức học sinh và để khắc phục tình trạng yếu, kém về học tập của học sinh, để đề ra những giải pháp hợp lý nhằm nâng cao chất lượng học tập và đạo đức học sinh ở trường THCS. Sáng kiến kinh nghiệm - 3- Người thực hiện: Phạm Thị Cẩm Hồng - Đối với giáo viên chủ nhiệm: có ý thức và lưu ý hơn trong việc quản lí lớp chủ nhiệm, cách chọn phương pháp giáo dục phù hợp với từng đối tượng học sinh của lớp chủ nhiệm. - Đối với học sinh: giúp các em có ý thức cao trong việc tự học ở nhà và học trên lớp nhằm khắc phục tình trạng yếu, kém ở học sinh. 2. Phương pháp nghiên cứu: Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi sử dụng một số phương pháp sau: * Phương pháp lí luận: Thu thập thông tin lí luận của vai trò người giáo viên chủ nhiệm lớp trong công tác giáo dục đạo đức và học tập của học sinh trên các tập san giáo dục, các bài tham luận trên internet. * Phương pháp quan sát : Quan sát hoạt động học và sinh hoạt tập thể của học sinh. * Phương pháp điều tra: Trò chuyện trao đổi với giáo viên bộ môn, học sinh, hội cha mẹ học sinh, bạn bè và hàng xóm của học sinh. III. Giới hạn của đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm - 4- Người thực hiện: Phạm Thị Cẩm Hồng - Đối tượng nghiên cứu là học sinh THCS. - Phạm vi nghiên cứu: đề tài được thực hiện trong các năm học 2009- 2010 của lớp 6A3 và năm học 2010- 2011 của lớp 6A3. -Cấu trúc đề tài: Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung đề tài gồm năm nội dung: I. Cơ sở lí luận. II. Cơ sở thực tiễn. III. Thực trạng và những mâu thuẫn. IV. Các biện pháp giải quyết vấn đề. V. Hiệu quả áp dụng . IV. Kế hoạch thực hiện: Sáng kiến kinh nghiệm - 5- Người thực hiện: Phạm Thị Cẩm Hồng Thời Nội dung gian thực hiện T9/ 2011 Chọn đề tài T10/ 2011 Lập đề cương T11/ 2011 Thu thập tư liệu. T12/ 2011 Nghiên cứu các vấn đề lý luận, T01/ 2012 Thâm nhập, khảo sát thực tế Sáng kiến kinh nghiệm - 6- Người thực hiện: Phạm Thị Cẩm Hồng T02/ 2012-> Viết và hoàn thành đề tài T03/ 2012 B.PHAÀN NOÄI DUNG I/ Cơ sở lí luận: -Là giáo viên chủ nhiệm ngay khi nhận lớp, tôi tìm hiểu các em học sinh của lớp mình chủ nhiệm thông qua giáo viên chủ nhiệm năm trước, giáo viên giảng dạy bộ môn, trao đổi với một số ban cán sự lớp để tìm hiểu sâu hơn về học sinh lớp mình. Bên cạnh đó tôi gặp trực tiếp các em học sinh yếu để biết rõ hơn nguyên nhân học yếu để có biện pháp khắc phục, để phụ đạo cho từng trường hợp cụ thể. Sau khi tiến hành các bước trên, tôi đã đưa ra một số biện pháp nhằm giúp đỡ những học sinh yếu, kém. II/ Cơ sở thực tiễn: - Giáo viên chủ nhiệm khi gặp học sinh yếu, kém, cá biệt thường lúng túng than phiền hoặc tìm cách cho các em nghỉ học để bớt gánh nặng cho mình. Nếu Sáng kiến kinh nghiệm - 7- Người thực hiện: Phạm Thị Cẩm Hồng những đối tượng này vi phạm thì quở phạt thật nặng, hoặc đưa ra hội đồng kỷ luật từ khiển trách đến cảnh cáo và thậm chí là buộc thôi học. Hình thức này đôi lúc có mặt trái là học sinh càng chán nãn và ngày càng trở nên học yếu, kém và thậm chí nghỉ học. Để giúp học sinh yếu học tốt cần phải tìm hiểu từng đối tượng học sinh và tạo cho học sinh thấy sự hứng thú và say mê ham học và nhận biết được học để giúp ích gì cho bản thân, gia đình và xã hội và giáo viên chủ nhiệm giải thích cho học sinh thấy được trường học than thiện và học sinh học tích cực và không phải là áp lực đối với các em , phân tích kĩ, nguyên nhân dẫn đến học sinh học yếu và đưa ra những giải pháp đúng đắn, thiết thực. - Thông thường giáo viên chủ nhiệm sắp chỗ ngồi cho học sinh ít quan tâm đến giới tính, số lượng, địa bàn, chất lượng của từng tổ, từng nhóm chỉ căn cứ theo chiều cao hoặc sắp xếp một cách ngẫu nhiên. - Theo cảm nhận của bản thân thì chất lượng học tập, tỉ lệ lưu ban bỏ học của một lớp, cả trường và toàn ngành giáo dục phụ thuộc rất nhiều vào vai trò của giáo viên chủ nhiệm. Trong đó, khắc phục học sinh yếu, kém là biện pháp hữu hiệu để hạn chế tỉ lệ lưu ban bỏ học và nâng cao chất lượng học tập của học sinh ngày càng cao. III. Thực trạng và những mâu thuẫn: Sáng kiến kinh nghiệm - 8- Người thực hiện: Phạm Thị Cẩm Hồng 1. Thực trạng của công tác chủ nhiệm: - Đất nước đang ngày càng phát triển về mọi lĩnh vực, nhất là kinh tế, văn hoá…. Các phương tiện thông tin, giải trí ngày càng phong phú và đa dạng như Internet, điện tử, truyền thông … . Điều này chứng tỏ cuộc sống ngày càng phát triển văn minh và tiến bộ hơn. Tuy nhiên với sự phát triển nhanh sẽ kéo theo một thực trạng mà chúng ta, người giáo viên chủ nhiệm cần phải quan tâm đó là sự lơ là, ham chơi, bỏ học của một số học sinh. Thực tế hàng ngày cho thấy người giáo viên chủ nhiệm luôn tiếp xúc với nhiều đối tượng học sinh (Học sinh giỏi, khá, TB thậm chí có cả yếu, kém). - Trên lớp trong một tiết học nhiều học sinh trả lời câu hỏi của giáo viên một cách máy móc, thiếu tư duy, suy nghĩ kỹ tuy các em có tham khảo bài học nhưng thiếu cơ sở, chưa hiểu cặn kẽ vấn đề. Bên cạnh đó cũng có một số học sinh có thói quen thụ động, nghe, ghi chép những gì giáo viên nói mà không tham gia vào tìm hiểu bài giảng, còn lơ là trong tiết học hoặc nói chuyện riêng dẫn đến chất lượng học tập còn yếu, kém nhiều… - Trong lớp chủ nhiệm mặt bằng học tập của các em không đồng đều.Trong tiết học có nhiều học sinh không chú ý nghe thầy cô giảng bài, từ chỗ không hiểu Sáng kiến kinh nghiệm - 9- Người thực hiện: Phạm Thị Cẩm Hồng bài, học sinh sẽ chán nản, buông xuôi việc học. Thậm chí trốn tiết đi chơi hoặc chơi các trò chơi ảnh hưởng đến việc học tập. - Trước tình hình học tập như trên, thầy cô giáo chủ nhiệm cần phải đầu tư suy nghĩ để tìm ra các biện pháp có hiệu quả trong giáo dục và đào tạo học sinh. Đây cũng là lý do để tôi viết đề tài này. Mong rằng với những kinh nghiệm trong thực tế công tác chủ nhiệm của bản thân, đề tài này ít nhiều góp phần vào việc nâng cao chất lượng học tập của học sinh, khắc phục dần tình trạng học sinh yếu, kém ở trường THCS. 2.Mâu thuẫn: Thế nhưng với những thực trạng ở môi trường giáo dục nêu trên, đặt ra vấn đề khắc phục tình trạng yếu, kém thật không phải là chuyện dễ dàng. Thực tế đã gặp những mâu thuẫn phát sinh: Thứ nhất là ý thức học tập của học sinh: Một vấn đề nổi cộm hiện nay trong học sinh là khả năng tư duy độc lập trong quá trình học tập là rất yếu nên thường không chịu khó tự học, tự làm bài tập ở nhà cũng như ở trên lớp, vì vậy các em làm ồn, làm viêc riêng không chú ý nghe giảng cũng là điều dễ hiểu đối với chúng ta. Nguyên nhân này có thể là do nhiều tác nhân: Sáng kiến kinh nghiệm - 10 - Người thực hiện: Phạm Thị Cẩm Hồng a ) lý do nào đó, học sinh đã để trống kiến thức cơ bản từ lớp dưới quá nhiều (có thể là do cách học, cách dạy và chương trình nặng tải trước đây). Việc thi cử, kiểm tra chất lượng nặng về trắc nghiệm… b)Văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao và hàng loạt các trò giải trí hấp dẫn (tuy có nhiều bổ ích với chúng ta) nhưng nó cũng không ít chi phối, cản trở việc tự học đối với học sinh rất nhiều. c)Phụ huynh chạy theo kinh tế thị trường, số giàu thì cố gắng làm giàu hơn, người nghèo thì cố gắng để xoá nghèo nên ít chú ý đến việc học hành của con cái, thiếu sự quan tâm theo dõi sát sao. d)Việc dạy thêm học thêm tràn lan ở nhiều nơi đang ngày làm hao mòn khả năng tư duy sáng tạo của học sinh và các em có thói quen ỷ lại, dựa dẫm … đ) Trong các giờ dạy giáo viên mới phần nhiều chú trọng hỏi bài cũ một vài em theo yêu cầu lấy điểm cho đủ nhưng chưa có sự kiểm tra nắm vững được thực trạng việc học ở nhà của tập thể học sinh trong lớp. e)Khâu hướng dẫn học sinh ở nhà: ở cuối tiết dạy giáo viên chưa thật sự chú trọng, còn qua loa, không chọn lọc, gợi ý học sinh, không mở ra hướng đi tới của tiết học bằng những câu hỏi nêu vấn đề bắc cầu gây kích thích học sinh tư duy tìm hiểu các bài của tiết sau. Sáng kiến kinh nghiệm - 11 - Người thực hiện: Phạm Thị Cẩm Hồng Mâu thuẫn thứ hai là hình thức nào để kiểm tra sự tự học của học sinh: ở lớp, mang về nhà, mất thời gian bao lâu ?… Khó khăn thứ ba là nội dung hướng dẫn học sinh tự học thế nào để các em không sợ, không ngán ngẫm và hợp tác tự nguyện với giáo viên ? Khó khăn thứ tư là làm cách nào khiến học sinh lười, yếu có ý thức tự học ? Đây là vấn đề nan giải nhất. Trước những khó khăn này chúng ta làm thế nào để từng bước khắc phục ? Thiết nghĩ, vai trò của giáo viên chủ nhiệm là quan trọng nhất. Sau đây là một số giải pháp mà bản thân đã thực hiện: IV.Các biện pháp giải quyết vấn đề; 1/ Nguyên nhân: Để đưa ra những biện pháp hiệu quả ngăn chặn, khắc phục học sinh học tập yếu, kém thì trước hết, tôi tìm hiểu và phân tích những nguyên nhân. Qua quá trình tìm hiểu và phân tích, tôi nhận thấy có các nguyên nhân cơ bản sau đây: a) Gia đình: - Gia đình không quan tâm đến các em giao hết mọi trách nhiệm cho nhà trường , chỉ lo kiếm tiền cho con đi học là đủ. Sáng kiến kinh nghiệm - 12 - Người thực hiện: Phạm Thị Cẩm Hồng - Gia đình không nắm được giờ giấc đi học của các em cũng như thời khóa biểu và học trái buổi . - Gia đình nghèo không đủ sống, ngoài giờ học các em phải lao động thêm để kiếm tiền phụ tiếp cha mẹ. - Gia đình thiếu nguồn lao động học xong các em còn phải làm việc mệt nhọc không có thời gian học bài và làm bài tập. - Gia đình nghèo không trang bị đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ học tập. - Phụ huynh học sinh do lao động hoặc làm ăn, buôn bán…không kiểm tra việc học tập của các em. - Một số gia đình thuộc loại buôn bán hoặc có ruộng nhiều không muốn cho con học vì tư tưởng học cho lắm cũng về làm ruộng mà thôi. - Gia đình đi làm ăn xa bỏ con lại cho hàng tháng gởi tiền cho, có sẵn tiền các em tự do sử dụng không có ai quản lý. - Không có góc học tập riêng cho các em. - Cha mẹ thường cãi nhau hay đánh nhau và các em là người trực tiếp chứng kiến hết các cảnh ấy. - Thưởng phạt các con trong gia đình chưa thật sự công bằng. - Xem Tivi, Video hoặc làm việc gì ồn ào trong giờ học tập của các em. Sáng kiến kinh nghiệm - 13 - Người thực hiện: Phạm Thị Cẩm Hồng - Than phiền về tiền nông trong gia đình với con. - Bênh vực con khi bị nhà trường quở phạt. - Không họp phụ huynh học sinh làm các em bẽ mặt với bạn bè. - Không động viên con bằng hình thức khen thưởng. Thậm chí là một câu khen ngợi. - Không qui định rõ ràng về giờ giấc học bài cho con, ít quan tâm đến chuyện học hành của con mình. - Các em thường cúp tiết tham gia các tệ nạn xã hội như chơi game xem phim đồi trị … - Gia đình không quan tâm để các em : tự do yêu đương ảnh hưởng đến việc học tập của các em . - Gia đình đi làm ăn xa gởi con lại cho người thân nên quan tâm chưa chặt chẽ. b) Giáo viên bộ môn: - Một số giáo viên giảng bài không thu hút học sinh làm cho các em chán học bộ môn đó dần dần kéo theo các bộ môn khác. - Nhiều giáo viên rầy la, quở phạt không đúng, chưa thể hiện hết trách nhiệm với học sinh, chưa thật sự yêu thương học sinh. Sáng kiến kinh nghiệm - 14 - Người thực hiện: Phạm Thị Cẩm Hồng - Một vài giáo viên không kiểm tra bài cũ thường xuyên nên các em không chịu học bài. - Một số trường cơ sở vật chất thiếu thốn do lâu ngày hư hao chưa phụ đạo kịp thời. - Một số chạy theo thành tích cho các em lên lớp ảo không đúng với năng lực thực sự. - Giáo viên treû mới ra trường chưa có kinh nghiệm nên dễ dãi với học sinh. - Giáo viên buồn chuyện gia đình vào lớp đỗ giận lên các em, từ đó làm mất lòng tin đối với các em dẫn đến các em không thích học môn đó. c) Học sinh: - Do mất căn bản ở lớp dưới. - Không có ý thức trong học tập . - Không chuẩn bị bài kĩ ở nhà, không ham học vì học cực khổ đi làm dễ có tiền hơn. - Văn hoá phẩm sách báo phim ảnh làm cho các em bắt chước hay trốn học chơi Game, đua đòi với các bạn cùng trang lứa. Sáng kiến kinh nghiệm - 15 - Người thực hiện: Phạm Thị Cẩm Hồng - Hàng quán xung quanh trường phức tạp, dễ đẩy các em nhiễm những tệ nạn xã hội. - Do chán nản gia đình cha mẹ thường gây gỗ với nhau hoặc chuyện tình cảm cá nhân. - Nhiều sinh viên tốt nghiệp ra tröôøng không có việc làm cũng làm cho các em chán nản không ham học. - Số lao động ở các thành phố lớn lôi kéo các em vào thời điểm tết và nghỉ hè. Khi vào vụ mùa thu hoạch học sinh cũng thường theo gia đình cắt lúa ở những nơi xa địa bàn để kiếm sống. d) Bản thân giáo viên chủ nhiệm: - Chưa có kinh nghiệm trong công tác quản lí lớp. Trên trường sư phạm chỉ học lý thuyết chưa có nhiều trãi nghiệm trong thực tiễn. - Chưa hiểu hết về tâm sinh lí của học sinh. - Chưa khai thác được những ưu điểm của các em. - Không tạo được sự liên kết giữa các thành viên trong lớp học. - Không tạo được phong trào học tập trong lớp. - Chọn cán bộ quản lí lớp chỉ chú trọng vấn đề học lực mà không quan tâm nhiều đến chức năng quản lí của học sinh. Sáng kiến kinh nghiệm - 16 - Người thực hiện: Phạm Thị Cẩm Hồng - Học sinh có năng lực thường không chịu làm cán sự lớp. Bởi vì làm cán sự lớp tốn nhiều thì giờ, mệt mỏi nên không có nhiều thời gian đầu tư trong học tập. - Thông thường ít có giáo viên thích làm công tác chủ nhiệm , có làm họ chỉ làm qua loa. - Gíao viên chủ nhiệm ở xa ngòai địa bàn nên chưa quan tâm và theo sát các em để nắm rõ từng hòan cảnh của các em để động viên, nhắc nhở, tâm sự để các hiểu nhiều hơn 2/Biện pháp: a/ Đối với gia đình : - Tôi kết hợp với nhà trường làm đơn xin miễn (giảm) các khoản tiền do nhà trường qui định.Tôi kết hợp thư viện cho mượn saùch hoặc cho mướn sách giáo khoa. Kết hợp hội phụ huynh học sinh, các mạnh thường quân hỗ trợ học bổng, phương tiện, dụng cụ học tập cho các em. - Trường hợp gia đình bắt học sinh đi làm hoặc tự đi làm để kiếm sống, tôi trực tiếp đến gặp gia đình trao đổi có hướng giải quyết. Hoặc gặp riêng trao đổi phân tích hướng dẫn các em phân bố thời gian hợp lý hơn để giành thời gian học tập. Sáng kiến kinh nghiệm - 17 - Người thực hiện: Phạm Thị Cẩm Hồng - Gia đình nên đi họp phụ huynh học sinh đó cũng chính là cơ sở để giáo viên chủ nhiệm có thể: + Phân tích những nguyên nhân mà học sinh dẫn tới học yếu hay gian dối cha mẹ, những học sinh có sự phát triển tâm sinh lí không bình thường so với những học sinh khác, đặc biệt là biểu hiện của giới tính. + Nhắc nhở gia đình như không mở âm thanh Tivi quá lớn trong thời gian các em học bài. + Quản lý thời khoá biểu, giờ giấc học tập của các em. + Trong gia đình không gây gỗ hay cãi nhau để các em nghe thấy vì làm như vậy các em sẽ buồn ảnh hưởng đến việc học. + Không nên than phiền về gia cảnh mà nên tâm sự, động viên các em phấn đấu hơn trong học tập để cuộc sống sau này tốt đẹp hơn. + Tuỳ điều kiện gia đình có thể sắp xếp cho các em một góc học tập thích hợp. Qua đó có thể kiểm tra việc tự học ở nhà của học sinh. + Trường hợp đi làm ăn xa có thể gởi tiền cho người thân lớn tuổi hơn để cho các em hằng ngày, khi trở về gặp giáo viên chủ nhiệm trao đổi việc học tập của các em hoặc trao đổi qua điện thoại. Sáng kiến kinh nghiệm - 18 - Người thực hiện: Phạm Thị Cẩm Hồng + Có thể động viên cho con bằng cách nếu có giấy khen hoặc phần thưởng thì tặng quà gì đó có thể cho đi du lịch, mua xe mới,mua quần áo đẹp… + Thưởng phạt các con trong gia đình rõ ràng không xem nặng trai, gái và nên biết lắng nghe ý kiến của con. Cần động viên con trong lúc gặp khó khăn. + Yêu cầu gia đình theo dõi chất lượng học tập của học sinh hằng tháng bằng cách kiểm tra phiếu liên lạc mà nhà trường gởi về. +Trong thời gian học không hiểu hay thắc mắc đều gì ngại không hỏi các giáo viên khác thì gặp trực tiếp giáo viên chủ nhiệm có thể giải đáp thắc mắc cho các em +Giáo viên chủ nhiệm cho cán sự lớp kèm những em học yếu, kém, tổ chức học nhóm , đôi bạn học tập cùng nhau tiến bộ, phân công cán sự lớp giải các bài tóan khó 15phút đầu giờ mỗi buổi học b/ Đối với giáo viên bộ môn: - Khi phát hiện giáo viên giảng bài không thu hút, la rầy quở phạt không đúng hoặc dạy mà học sinh không hiểu, không ghi bài được thì trước tiên tôi sẽ tìm hiểu nguyên nhân bằng hình thức như: dự giờ, hỏi các học sinh khác trong lớp hoặc trao đổi với các học sinh lớp khác mà giáo viên đó trực tiếp Sáng kiến kinh nghiệm - 19 - Người thực hiện: Phạm Thị Cẩm Hồng giảng dạy…. xem có đúng như vậy không? Nếu đúng sự thật bản thân tôi gặp riêng giáo viên đó trao đổi và tìm hướng giải quyết. - Trao đổi cùng giáo viên bộ môn quan tâm nhiều những học sinh cá biệt ( có thể nói rõ tên của từng học sinh) đến các em như: Thường xuyên kiểm tra bài cũ, đặt các câu hỏi dễ, động viên cho các em phát biểu, khen những học sinh có tiến bộ hơn trước. c) Đối với học sinh: - Tôi thường xuyên phân tích cho học sinh thấy rõ lợi ích của việc học tập và tác hại của việc thất học. - Thành lập đội xung kích của lớp để kịp thời phát hiện học sinh tụ tập hàng quán, cúp cua đi chơi, chơi Game hoặc nghiện ngập các vấn đề khác… Lúc đó tôi sẽ phân tích sai trái, phải quấy với các em đồng thời mời gia đình trao đổi và yêu cầu học sinh viết kiểm điểm. - Trường hợp đặc biệt tôi sẽ gặp riêng tâm sự tìm hiểu về tâm tư nguyện vọng của các em và đưa ra hướng giải quyết thích hợp. - Phân công học sinh giỏi kèm cặp các học sinh yếu. - Tạo sự gần gũi và thân thiện giữa thầy và trò. d) Đối với giáo viên chủ nhiệm: Sáng kiến kinh nghiệm - 20 - Người thực hiện: Phạm Thị Cẩm Hồng
- Xem thêm -