Tài liệu Skkn duy trì sĩ số học sinh trong nhà trường

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 316 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "DUY TRÌ SĨ SỐ HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG" 1 I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1: Bối cảnh của đề tài Trường THPT Ba Hòn – Huyện Kiên Lương thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục cho học sinh bậc THCS – THPT trên địa bàn Thị trấn và một số học sinh thuộc địa bàn lân cận như xã Bình An – xã Dương Hòa – Xã Bình Trị và Sơn Hải. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của nhà trường đó là: huy động tối đa học sinh trong độ tuổi đến trường; duy trì sĩ số học sinh trong suốt năm học đạt chỉ tiêu đề ra, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo tiền đề quan trọng trong việc duy trì và nâng cao các tiêu chí PCGD THCS của nhà trường và của Thị trấn hàng năm. Trường có 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn, trong đó trên chuẩn là 51,2% khối THCS , các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh xuất sắc. Chi bộ luôn được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm liền. Đó là cơ sở tạo nên sự nhận thức khá đồng đều về vai trò, nhiệm vụ và sứ mệnh cao cả của người giáo viên trong giai đoạn mới. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, hầu hết cán bộ, giáo viên luôn đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, yêu nghề, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 2 : Lý do chọn đề tài Trong những năm qua, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của Thị trấn đã có những bước phát triển toàn diện. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận không nhỏ nhân dân có trình độ nhận thức thấp, đời sống kinh tế khó khăn, số khác lo làm ăn buôn bán thiếu quan tâm giáo dục con em. Một số ít học sinh do sự quản lý, theo dõi và giáo dục của gia đình chưa chặt chẽ nên có những biểu hiện cá biệt như: Tụ tập chơi bời, gây gổ đánh lộn, trốn tiết, ham mê các trò chơi điện tử, đó là những nguy cơ dẫn đến tình trạng bỏ học cao. 2 3 . Phạm vi đề tài Cùng với việc huy động tối đa học sinh trong độ tuổi đến trường hàng năm , thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh thì một vấn đề rất quan trọng khác là duy trì sĩ số học sinh trong năm học là một trong những mục tiêu trong kế hoạch năm học và tiêu chí thi đua của nhà trường và đối với giáo viên . Đặc biệt là trong điều kiện hiện nay, khi mà tình trạng học sinh bỏ học đang có chiều hướng gia tăng hàng năm thì việc duy trì sĩ số lại càng quan trọng hơn bao giờ hết. Lấy thực tế tình hình học sinh bỏ học trong nhà trường 03 năm gần đây và tình hình chung về học sinh bỏ học của Huyện Kiên Lương minh chứng. 4 Mục đích của đề tài Làm thế nào để hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, duy trì được sĩ số học sinh? Đây là vấn đề bức xúc cho các nhà lãnh đạo các cấp, đặc biệt là những người làm công tác giáo dục, là vấn đề mà các nhà trường phải trăn trở, phải quan tâm. Là cán bộ quản lý giáo dục, trong điều kiện các trường Trung học đang tiếp tục thực hiện PCGD THCS tiến tới THPT , tôi hiểu rất rõ về tầm quan trọng của việc duy trì sĩ số và những khó khăn, thách thức khi phải đối mặt với công tác này. Đây là nguyên nhân để tôi viết đề tài này: “ Một vài kinh nghiệm trong việc duy trì sĩ số học sinh trong nhà trường” II. NỘI DUNG 1 : Cở sở lý luận : Những học sinh bỏ học là mất đi quyền lợi trong học tập của bản thân, Các em sẽ không có đủ kiến thức cơ bản để bước vào cuộc sống với nền công nghiệp hóa hiện đại như hiện nay, nó còn ảnh hưởng lớn đến trình độ dân trí của từng gia đình , xã hội và đất 3 nước sau này, có nguy cơ gây ra nhiều phiền toái trong cuộc sống như tảo hôn, lang thang , trộm cướp và các tệ nạn xã hội khác đang rình rập lôi kéo các em…. Vì vậy việc học sinh đi học là nghĩa vụ của toàn dân và hệ thống tổ chức chính trị trong nhà nước cần thực hiện. 2 .Về thực trạng: Trường THPT Ba Hòn là trường THCS thị trấn Kiên Lương 2 được nâng cấp tháng 01 năm 2011 gồm có hai cấp học THCS và THPT, hàng năm số học sinh THCS khoảng 790 em , học sinh THPT 350 em. Đóng trên địa bàn trung tâm của huyện Kiên Lương, là nơi tập trung các cơ quan hành chính đồng thời cũng là đầu mối giao lưu kinh tế - văn hoá - xã hội của cả huyện. Thị trấn Kiên Lương cũng là nơi năng động trong các hoạt động dịch vụ, thương mại, nhưng cũng là nơi chịu sự tác động của xã hội về di dân tự do, lượng người sống tạm trú tương đối nhiều sống bằng nhiều nghề nghiệp khác nhau để thực hiện các dịch vụ thương mại, đó cũng là điều làm ảnh hưởng đến xã hội có nguy cơ học sinh bỏ học và sự phát triển và hình thành nhân cách của thế hệ trẻ từ những lệch lạc về ý nghĩa việc đi học và kiếm tiền sống gấp. Từ những thực tế về tình trạng học sinh bỏ học của những năm học gần đây, theo số liệu thống kê trong báo cáo tổng kết năm học ba năm liền kề trường THPT Ba Hòn Huyện Kiên Lương. Năm học 2008-2009 huy động 1052 học sinh, duy trì đến cuối năm học 1016 học sinh. Tổng số học sinh bỏ học so với đầu năm học là 36 em. Trong đó có khối THCS là 22 học sinh , khối THPT là 14 học sinh , tỷ lệ học sinh bỏ học là 3,4%. 4 Năm học 2009-2010 huy động 1082 học sinh, duy trì đến cuối năm học còn 1051 học sinh. Tổng số học sinh bỏ học so với đầu năm học là 31 em, Trong đó 15 em khối THCS và 16 em khối THPT, tỷ lệ học sinh bỏ học là 2.86%. Năm học 2010-2011 huy động 1166 học sinh, duy trì đến cuối năm học là 1136 học sinh; số học sinh bỏ học so với đầu năm học là 30 em; trong đó có 13 học sinh khối THCS, 17 em khối THPT , tỷ lệ học sinh bỏ học là 2,57%. Nếu không xác định đúng nguyên nhân và không tìm ra được những giải pháp hữu hiệu để hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, thì việc nâng cao dân trí , góp phần đào tạo nhân lực cho xã hội mai này gặp không ít khó khăn, đồng nghĩa với duy trì thành quả PCGD THCS hàng năm không tăng mà còn giảm . Từ tình hình học sinh nghỉ học trong Ba năm là 97 em, chưa tính những học sinh bỏ học trong hè, tháng 8/2010 nhà trường đã tổ chức hội nghị chuyên đề tập trung xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng học sinh bỏ học, cùng bàn bạc thảo luận ra các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng này, những nguyên nhân nào thuộc về nhà trường , nguyên nhân do ảnh hưởng của môi trường xã hội, nguyên nhân thuộc về Phụ huynh học sinh. Trải qua hơn 30 năm làm công tác quản lý ở trường Trung học cơ sở, từ tình hình thực tế hiện nay tôi đã thực hiện một số biện pháp nhằm giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học như sau; 3 : Những biện pháp phối hợp giải quyết công tác duy trì sĩ số học sinh Tổ chức điều tra nắm hoàn cảnh của từng học sinh ngay từ đầu năm học: Phân công những giáo viên có nhiều kinh nghiệm trong chuyên môn và nhiệt tình trong công tác làm chủ nhiệm các lớp. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bàn giao lớp chủ nhiệm cũ cho giáo viên nhận lớp mới, rà xoát những học sinh học yếu kém có nguy cơ 5 bỏ học , tìm hiều hoàn cảnh sống của gia đình, công việc thường ngày của học sinh phải làm ở nhà và kinh tế gia đình … vv ( Hình ảnh điều tra một số gia đình học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ ) Chẳng hạn năm học 2010 nhà trường có 43 học sinh thuộc diện khó khăn trong đó có 04 học nghèo và 07 hộ cận nghèo đã có sự hỗ trợ của nhà nước còn lại 32 em là những học sinh nghèo có nguy cơ bỏ học . Là Hiệu Trưởng nhà trường Tôi đã cùng giáo viên chủ nhiệm nắm bắt tình hình cụ thể ngay từ đầu năm để kịp thời tìm ra giải pháp, chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp kết hợp 6 cùng các ban ngành đoàn thể trong khu phố tìm biện pháp giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tham gia học tập và học tập tiến bộ Chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp xây dựng mối quan hệ với gia đình học sinh ngay từ đầu năm học, điều tra lập sổ theo dõi học sinh . Ngay từ đầu năm học mới trong những phiên họp hội đồng , họp chuyên môn của nhà trường Người Hiệu trưởng cần nhắc nhở giáo viên liên lạc thường xuyên với phụ huynh học sinh của lớp sẽ giúp cho chủ nhiệm nắm bắt rõ hơn về biểu hiện của học sinh về ý thức học tập hàng ngày ở trường , ở nhà, kiểm tra những trang bị cần thiết của học sinh cho học tập như : tập học, sách giáo khoa, cặp sách tối thiểu có hay không, đế báo lại cho nhà trường biết tìm biện pháp giải quyết kịp thời ; ( Hình ảnh giáo viên đến thăm gia đình PHHS và giúp đỡ học sinh học nhóm tại nhà ) Một khi hiểu rõ học sinh của mình hơn thì giáo viên chủ nhiệm sẽ có nhiều giải pháp hơn để giúp học sinh của mình chuyên cần hơn trong việc học tập cũng như duy trì tính chuyên cần của các em. Khi có học sinh bỏ học thì giáo viên chủ nhiệm cần phải thông báo ngay cho Ban giám hiệu nhà trường đồng thời sắp xếp thời gian gặp trực tiếp 7 phụ huynh để trao đổi các thông tin cùng nhau tìm các giải pháp phối hợp tốt hơn đưa học sinh trở lại trường. Từ đó học sinh sẽ trở nên chuyên cần khi đi học, tích cực trong học tập hơn nếu sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình có hiệu quả đáng kể. Đối với những phụ huynh học sinh tích cực quan tâm đến tình hình học tập của con em học sinh sẽ tích cực ủng hộ nhà trường nhằm tìm giải pháp tốt nhất duy trì sĩ số học sinh trong nhà trường để góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục. Một hình thức không thể thiếu được trong việc giúp học sinh có ý thức học tập tốt là xây dựng góc học tập cho học sinh ở nhà cho học sinh dù chỉ là những vật dụng đơn giản nhưng vẫn có chỗ yên tĩnh để các em học bài. ( Hình ảnh góc học tập của học sinh ) Tổ chức cho học sinh học theo nhóm có hướng dẫn của giáo viên một số buổi trong tuần để giúp đỡ các em trong học tập, giúp các em gắn bó với nhau hơn tr ong học tập, có điều kiện trao đổi bài và giúp nhau cùng tiến ; 8 ( Hình ảnh tổ chức và hướng dẫn cho học sinh học nhóm của nhà trường tại nhà ) Trong các kỳ họp phụ huynh các lớp, bản thân tôi luôn xắp xếp thời gian dự họp với những lớp có học sinh bỏ học nhiều, học sinh học kém , học sinh cá biệt để nắm bắt nguyện vọng của phụ huynh , thông báo những chế độ chính sách cho phụ huynh hiểu, có kế hoạch kiến nghị lên cấp trên kịp thời những yêu cầu của PHHS đề nghị UBND thị trấn miễn giảm học phí cho học sinh nghèo trong trên từng khu phố, đồng thời vận động học sinh trong nhà trường, các nhà hảo tâm, chính quyền hỗ trợ tập vở, sách giáo khoa, tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình gặp hoàn cảnh không may mắn đã tạo được tình cảm gắn bó , tinh thần đoàn kết tương trợ cùng nhau vượt qua khó khăn để học tập . ( Vận động quĩ Thắp sáng ước mơ, phát tập và SGK cho học sinh nghèo trong năm) 9 Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ , thể dục ngoại khóa và các trò chơi dân gian để thu hút học sinh Vui mà học – Học mà vui Ngoài các giải pháp nêu trên, một kế hoạch không thể thiếu là lên kế hoạch chỉ đạo nhà trường thực hiện tốt các hoạt động văn nghệ , thể dục thể thao, ít nhất 3 lần trong năm để các em có thời gian thư giãn trong nhà trường, vui tươi trong học tập, đoàn kết trong tập thể, hào hứng trong công việc, đây cũng chính là nội dung xây dựng “ trường học thân thiện, học sinh tích cực” theo chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Bộ Giáo Dục và đào tạo, tạo điều kiện cho học sinh khi đến trường được an toàn, thân thiện, vui vẻ, tạo cho các em cảm giác “mỗi ngày đến trường là một ngày vui” Tổ chức văn nghệ cho học sinh chủ đề tiến bước lên Đoàn Tổ chức cho học sinh chơi những trò chơi dân gian trong ngày khai giảng , trong các hội thao, hội khỏe, các giờ sinh hoạt của trường, để thu hút học sinh tham gia hoạt động và thư giãn vui vẻ sau những ngày học tập. 10 ( Tổ chức cho học sinh vui chơi các trò chơi dân gian Tổ chức vận động giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn: Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn tôi họp hội đồng giáo viên, cùng họp hội ý với ban đại diện cha mẹ học sinh , các nhà hảo tâm , hội khuyến học của trường giúp quần áo, sách vở, dụng cụ học tập, kể cả tiền hỗ trợ cho các em Đ/c Minh Liên –P.trưởng phòng TBXH tặng học bổng và tập cho học sinh vượt khó học tập giỏi Một số em có hoàn cảnh mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha mẹ có hành cảnh kinh tế khó khăn như các em : Nguyễn Bình lớp 12, Lê Kim Anh lớp 10a1, Thủy , Hà Phi khối 8, Danh 11 Mau, So Phi khối 7…vv Bản thân tôi liên hệ với Hội khuyến học Huyện Kiên Lương , Trung tâm viễn thông Kiên Lương, Chỉ đạo tốt hình thức hoạt động của Đoàn – Đội trong nhà trường Tổ chức Đoàn -Đội là một tổ chức mạnh để các em học sinh tham gia và rèn luyện ý thức. Hàng ngày các thành viên trong tổ tự quản theo dõi số học sinh nghĩ học ở các lớp. Chỉ đạo cho Bí thư đoàn trường và Tổng phụ trách luôn là người sát cánh cùng giáo viên chủ nhiệm lớp, cùng tổ chức các hoạt động như sinh hoạt thường kỳ các chi đoàn, sinh liên chi đội và các hoạt động đoàn đội để thu hút học sinh trong sinh hoạt, trong thi đua. Vì vậy phong trào của lớp ngày càng có nhiều tiến bộ vượt bậc. ( Hình ảnh duyệt nghi thức đội và tổ chức văn nghệ, TD đồng diễn trong nhà tường) 12 Tổ chức sinh hoạt văn nghệ thể dục thể thao để thu hút học sinh trong nhà trường và ngoài xã hội cho các em thấy đi học vui hơn và có ích hơn ở nhà Từ những kế hoạch cụ thể trong nhà trường để duy trì sĩ số học sinh, điều trọng tâm là việc tìm ra những nguyên nhân, cách vận dụng linh hoạt sáng tạo trong các giải pháp, trong tổ chức thực hiện thường xuyên kiểm tra, phối hợp và kiên trì trong công tác duy trì sĩ số học sinh trong những năm trước đây cũng như trong 03 năm học liền kề đều đạt kết quả tốt. 13 Tóm lại việc nghỉ học của học sinh chịu ảnh hưởng của ba yếu tố chính đó là: Bản thân học sinh; gia đình; nhà trường và xã hội. Có thể tóm tắt các mối quan hệ ấy theo sơ đồ sau: Học sinh không có động cơ học tập đúng đắn Nhận thức của HS Năng lực của HS HỌC SINH Nhận thức của PH Điều kiện KT khó khăn Giáo dục gia đình kém hiệu quả Trên cơ sở phân tích các mối quan hệ và qua thực tế chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác duy trì sĩ số ở PH thiếu quan tâm GD nhà trường cùng với các giải pháp đã thực hiện để duy trì sĩ số học sinh như sau: Những nguyên nhân Sức thu hút trong N.T 2. Phụ huynh học sinhTác động từ ngoài XH BỎ Các giải pháp cần thực hiện hàng ngày Sự phối hợp các lực HỌC lượng giáo dục Nhà trường, GVCN kết hợp với hội cha mẹ Một số phụ huynh học sinh, tổ chức chính trị xã hội các cấp, các học sinh chưa nhận thức phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các được nghĩa vụ của mình buổi họp PHHS, các buổi họp tổ nhân dân tự đối với quyền lợi được quản, tuyên truyền Luật Giáo dục, biểu dương học tập của con em, còn những tấm gương vượt khó học tập, những gia xem nhẹ vấn đề học vấn. đình hiếu học, từng bước làm chuyển biến và Cá biệt có những phụ nâng lên nhận thức của nhân dân về trách nhiệm huynh nhận thức sai lầm của gia đình đối với việc học tập của con em “học cũng chẳng để làm được quy định trong Luật Giáo dục cũng như 14 gì” mục đích học tập của con em họ là “Học để lập thân, lập nghiệp, để thoát nghèo”. Điều quan trọng nhất là làm cho họ thấy tác dụng thiết thực của học vấn được thể hiện ngay trong cuộc sống hàng ngày là cơ hội để tìm kiếm việc làm và tương lai của con em mai sau. Ban giám hiệu nhà trường kết hợp với các Một số học sinh và trường Đại học – Cao đẳng trong tư vấn tuyển phụ huynh học sinh có sinh hướng nghiệp cho các em suy nghĩ chưa chín chắn, Giới thiệu các trường nghề của địa phương như kiếm tiền lo cuộc sống trường Cao đăng nghề Kiên Giang, trường nghề trước mắt, chưa nghĩ tới tứ giác Long Xuyên - Trung cấp nghề các tỉnh tương lai lâu dài cho khác cho học sinh và trong nhân dân để có cơ cuộc sống mai sau. hội tìm kiếm việc làm thích hợp có thu nhập sau này. Một bộ phận nhân Đối với từng trường hợp cụ thể, nhà dân còn có cuộc sống rất trường kết hợp với lãnh đạo các khu phố và khó khăn, gia đình UBND Thị trấn cùng hội khuyến học Huyện xét nghèo. Một tỷ lệ lớn học duyệt miễn, giảm các khoản đóng góp như (học sinh bỏ học nằm trong phí ). Đặc biệt chú ý đến các đối tượng cận diện này. Các em phải nghèo, tái nghèo hoặc những hộ nghèo mới phát 15 nghỉ học để phụ giúp gia sinh nằm ngoài diện miễn giảm được quy định đình hàng ngày. Một số theo các văn bản hiện hành. Thông báo sớm, theo bạn bè đi khỏi địa công khai đến học sinh để các em yên tâm học phương tìm kiếm việc tập. Huy động các nguồn tài trợ từ nhiều phía để làm nơi thành thị. Một có kinh phí giúp đỡ học sinh nghèo như: tập số theo gia đình đi làm sách, quần áo, mua bảo hiểm toàn diện... GVCN mướn theo mùa vụ. các lớp làm tốt công tác tư tưởng cho học sinh, xây dựng khối đoàn kết thương yêu đùm bọc chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau giúp các em yên tâm trong học tập. Nhà trường chủ động phối hợp với các Một số phụ huynh thiếu quan tâm, buông lỏng quản lý con em; dành nhiều thời gian cho việc buôn bán, mưu sinh để kiếm tiền (có cả gia đình khá giả), số khác sống trong hoàn cảnh éo le như: Cha mẹ ly hôn hoặc cha mẹ đi làm ăn xa phải ở với người thân. Những học sinh đoàn thể tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân để họ nâng lên nhận thức và thấy được trách nhiệm của mình đối với việc quản lý và giáo dục con em. Phát huy vai trò của GVCN, ban cán sự lớp và tổ chức Đoàn Đội đi sâu tìm hiểu từng học sinh, thương yêu gần gũi, đồng cảm, chia sẻ đặc biệt đối với các em, gạt qua sự bực dọc, coi học sinh như người thân trong gia đình. Quan tâm, chia sẻ, động viên kịp thời với những tiến bộ của các em dù là nhỏ nhất. Với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt thì giáo viên cũng phải có phương pháp giáo dục đặc biệt cho 16 này thường dư thời gian từng em, cảm hoá các em bằng tình thương của để tự do cá nhân nhưng những tấm lòng cao thượng, giúp các em tìm lại thiếu tình thương được niềm vui riêng dưới mái trường và trong hoặc nhận được sự giáo cuộc sống, cảm thông với những khó khăn hoặc dục cực đoan, phiến diện thiếu thốn tình cảm của học sinh, để các em bớt dễ bị khủng hoảng về đi những mặc cảm cá nhân, tự tin hơn trong tâm lý nên nguy cơ bỏ cuộc sống cũng như trong học tập. học rình rập bất cứ lúc nào. Các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp cuối tuần, các hoạt động GD NGLL, GD hướng nghiệp; nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp, Đoàn TN, Đội TN làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho HS nhận thức học tập vừa là quyền lợi được hưởng thể hiện tính ưu việt của chế độ XHCN, vừa là nghĩa vụ của công dân trong độ tuổi PCGD 17 THCS được quy định trong luật Giáo Dục và là cơ hội để tìm kiếm việc làm ổn định. Thực hiện tốt nội dung giáo dục hướng nghiệp, liên hệ với thực tế về tiêu chuẩn , nhu cầu tuyển dụng lao động trong tỉnh, ở khu vực và trên cả nước để định hướng động cơ học tập đúng đắn cho học sinh. Chỉ đạo giáo viên bộ môn tiến hành khảo sát, phân loại học sinh ngay từ đầu năm học, theo dõi thường xuyên. Mở các lớp phụ đạo phân công giáo viên giảng dạy một cách cụ thể, giúp đỡ từng học sinh theo từng nội dung kiến thức cần bổ sung. Đặc biệt quan 18 tâm đến những học sinh khối 6 chưa đạt chuẩn về yêu cầu Đọc – Viết. Cuối năm học giáo viên bộ môn phải chịu trách nhiệm trước nhà trường và phụ huynh về chất lượng giáo dục phân môn mình phụ trách. 1.Bản thân học sinh: Một số học sinh không có động cơ học tập đúng đắn; chưa nhận thức được nghĩa vụ học tập của mình, chưa thấy được vai trò và tầm quan trọng của kiến thức đối với cuộc sống của bản thân và cơ hội tìm kiếm việc làm sau này. 19 Một số ít học sinh khi vào đầu cấp học bị mất kiến thức căn bản, khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức mới dẫn đến chán nản trong học tập. 3.Nhà trường và xã hội: Nhà trường tăng cường công tác kiểm tra Một bộ phận giáo việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, uốn nắn viên chưa làm hết trách nhắc nhở kịp thời và mạnh dạn xử lý đối với nhiệm của mình, chỉ giáo viên sai phạm. Quan tâm bồi dưỡng chuyên nặng về giảng dạy môn nghiệp vụ cho đội ngũ thông qua dự giờ, truyền thụ kiến thức mà thao giảng, hội giảng, học tập chuyên đề chuyên quên đi nhiệm vụ giáo môn. dục, ít gần gũi để tìm Giáo viên phải quan tâm hoàn cảnh, sở thích hiểu tâm tư, nguyện của từng học sinh để có biện pháp giúp đỡ, chia vọng, hoàn cảnh của học sẻ phù hợp tạo cơ hội cho các em phát huy năng sinh; số ít hạn chế về lực cá nhân. năng lực chuyên môn, chưa khơi dậy lòng ham học ở các em. 20
- Xem thêm -