Tài liệu Skkn-dạy một bài thực hành nói trong chương trình tiếng anh lớp 8

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 246 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 61301 tài liệu

Mô tả:

A -Đặt vấn đề 1-Tên đề tài : Dạy một bài thực hành nói trong chương trình tiếng Anh lớp 8 2-Phạm vi đề tài : Hẹp 3- Lí do chọn đề tài : Tiếng Anh là một công cụ vô cùng quan trọng trong đời sống xã hội hiện đại không những thế nó còn là công cụ tạo điều kiện hoà nhập với cộng đồng Quốc tế và khu vực nó giúp chúng ta tiếp cận được những thông tin quốc tế về khoa học kỹ thuật , giáo dục văn hoá , y tế , công nghiệp , nông nghiệp ... đang thay đổi hàng giờ hàng ngày , nó còn giúp chúng ta tiếp cận các nền văn hoá tiên tiến cũng như các sự kiện quốc tế quan trọng . Với các lí do trên, là 1 giáo viên dạy tiếng Anh ở THCS tôi luôn trăn trở và băn khoăn làm thế nào giúp các em tiếp cận được Tiếng Anh một cách dễ dàng thông qua 4 kỹ năng cơ bản : Nghe – Nói - Đọc – Viết . Song có một kỹ năng luôn gây cho các em gặp khó khăn đó là kỹ năng nói . Có rất nhiều em áp dụng ngữ pháp vào bài tập rất tốt , song khả năng nói rất kém , luôn ấp úng không rõ lời . Vậy giáo viên phải làm gì để giúp các em vượt qua những khó khăn này ? Để tiếng Anh sẽ là tiếng Anh giao tiếp , để khi giao tiếp với bạn bè nước ngoài , chúng ta tự tin mạnh dạn hơn . - Cần phối hợp sử dụng thường xuyên các hình thức tập nói theo cặp ( pairs) Hoặc theo nhóm ( groups) để các em có nhiều cơ hội sử dụng tiếng Anh trong lớp . Qua đó các em có thể cảm thấy tự tin và mạnh dạn hơn trong giao tiếp trước khi cho học sinh làm bài tập giáo viên nên gợi ý hay cung cấp ngữ liệu mới cho học sinh làm việc theo cặp hoặc nhóm . - Ngữ cảnh cần được giới thiệu rõ ràng , sử dụng thêm các giáo cụ trực quan để gợi ý hay tạo tình huống . - Có thể mở rộng tình huống , khai thác các tình huống có liên quan đến chính hoàn cảnh của địa phương , khuyến khích liên hệ đến tình hình cụ thể của chính cuộc sống thật của các em . 4 -Sơ lược lịch sử đề tài : Đây là một đề tài mang tính chất hẹp . Đối với học sinh phổ thông bài thực hành nói đã được đưa ra thử nghiệm và đã tiến hành trong các nhà trường phổ thông đối với học sinh lớp 8 từ năm học 2004- 2005 , học sinh lớp 9 từ năm học 2005- 2006 . 5 -Mục tiêu chọn đề tài : --------------------------------------------------------------------------------------- Kinh nghiÖm 1 Nhằm phát huy tính tích cực, tự tin, mạnh dạn và sáng tạo của học sinh, nhằm tạo khả năng giao tiếp và tình huống giải quyết các vấn đề cho các em, coi học sinh là chủ thể hoạt động . Khuyến khích các hoạt động tích cực, chủ động, sáng tạo, tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp và sử dụng tốt ngôn ngữ trong giao tiếp . B- Nội dung đề tài 1- Đối tượng nghiên cứu : Học sinh lớp 8 trường THCS Thụy Duyên – Thái Thụy – Thái Bình 2 – Cơ sở nghiên cứu : a- Cơ sở lý luận : Dựa vào một số tài liệu tiếng Anh : English 8 , Teachers note, Speaking techniques , reference books, worksbôks, Acause–technology and practice, ELTTP methodology course. Các tiết dạy ở lớp 8A, 8B, 8C Ví dụ : Unit 5 lesson 2 : Speak Unit 6 lesson 2 : Speak 3- Phương pháp nghiên cứu : Từ thực tế giảng dạy tôi đã có một vài sáng tạo, tôi đã thực nghiệm ở các lớp và thấy có hiệu quả như các lớp 8A, 8B, 8C a- Qua công tác điều tra : Tôi đã dự giờ các đồng nghiệp ở nhiều lớp, ở nhiều trường khác nhau, phương pháp dạy này có hiệu quả cao , đã giúp học sinh hứng thú với bài học và hiểu bài , nắm chắc được cấu trúc , từ vựng mới và áp dụng trong giao tiếp khá lưu loát ,có hiệu quả . b- Biện pháp tiến hành : Qua tham gia học tập vào các khoá học về phương pháp giảng dạy mới, lớp học bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh và qua nghiên cứu các tài liệu tôi đã rút ra các kĩ thuật dạy bài thực hành nói gồm ba phần như sau: @.Speaking techniques: There are three parts I.Pre-Speaking - Net work - Jumbled words - Brainstorming - Noughts and crosses - Chatting - Find some one who - Hangman II.While speaking: --------------------------------------------------------------------------------------- Kinh nghiÖm 2 - Matching - Questions- answers - Survey - Ordering - word cue drill III Post – speaking: - Role play - Write it up - Discussion - Make similar dialogues - picture drill - Group – Discussion - Pair works - Group works - Mapped dialogues - Poster Exhibition - Transformation writing Mục đích,yêu cầu của từng phần I Pre (5-7/) T sets the scence ( use pictures, draw pictures ) Giáo viên phải chuẩn bị trước : đưa ra các chủ đề hoặc tình huống trước khi học sinh luyện nói . Học sinh có thể thảo luận về chủ đề , có thể tập chung ý kiến về chủ đề . *Pre teach : Giáo viên chuẩn bị từ vựng và giới thiệu từ mới, khi đó phải hướng học sinh đi vào trọng tâm bài bằng nhiều cách . ( pictures, explanation , translation , antonym , symnonym, situation , realia , drawing , mime ... ) II : While ( 10 – 15 / ) Giáo viên đưa ra sự hướng dẫn để học sinh rèn luyện kỹ năng của bài thực hành nói , bao gồm : Instruction -> check Đầy là phần học sinh có thể dựa vào gợi ý của giáo viên , các thông tin có trong sách để rèn luyện bằng cặp , bằng nhóm hay cá nhân . Giáo viên theo dõi và gợi ý học sinh tự chữa lỗi và đưa ra phương án đúng . III : Post ( 7 -10 / ) Sau khi học sinh luyện phần while, chúng được tự thảo luận . Đây là 1 hoạt động mở rộng giáo viên có thể đổi kỹ năng của phần này để giúp học sinh mở rộng khắc sâu kiến thức mà các em vừa mới luyện . Có thể cho các em viết hay tóm tắt nội dung , sau đó yêu cầu một số học sinh đại diện trình bày bài từng cặp , nhóm của mình , cả lớp theo dõi và chữa lỗi nếu có .  Sau đây là 1 vài minh hoạ bài thực hành nói trên lớp . Ví dụ 1 : --------------------------------------------------------------------------------------- Kinh nghiÖm 3 Unit 5 :Study habits; lesson 2 :Speak - Aim : To talk about sts/ study - Objectives: By the end of this lesson the students will be able to talk about - sts/ study - Teaching aids: Books , pictures, posters, cards ... - I – Organization : Class Date of preparing Sts/absent 8A 8B 8C II : Warm up :  Brainstorming T divides the class in to 2 groups ( A $ B ) and write adverbs of frequency to answer the class questions Everyday twice a day How often How often T corrects and gives marks to 2 groups III : New lesson : 1- Pre – Speaking * Tsets the scense : - Do you like English ? - Do you want to speak English fluently ? So, today we/re going to learn English in speaking skill T - Which subject do you like best ? Sts : I like ..... best . - I want all ofn you to discuss which subject do you have problem with?  T Elicits the tables in the book on page 48 - 1 st table : Are they questions or answers ? How many quesons are there ? - 2nd table : Are they answers or questions ? - How many answers ? - T models with a student and write the table on the board --------------------------------------------------------------------------------------- Kinh nghiÖm 4 Nam e Mai - When/ homewor k After chool Who/hel p Howmuch Which time/ English subject What improve How often/ English Parents An hour Speaking 3week lessons English Teacher What/s your name ? When do you do your homework? Who helps you with your homework? How much time do you need to improve? Which suject do you need to improve? What do you do to improve your English ? How often do you learn English ? - Student My name/s Mai I do my homework after school My parents I spend an hour on English I need to improve English I do grammar exercises Three times a week 2- While speaking : * Survey : Sts copy the table on the notebook and ask their partner to complete the in formation. Sts work in pairs ( closed pairs ) Name Nam When/homework After diner Who/help Bother How much Which What/ Howoften/ time / English subject improve English Two hours Biology do exerci T. asks some pairs to speak in front of the class T. litens and corrects them all 3- Post speaking * Write it up Sts write about their partner/s study basing on the survey T models : She/s Mai . She does her homework after school. Her parents help her with her homework . She spends an hour on English . She needs to improve her English . She has to speak English everyday and do exercises to improve her English . She learns English three times a week IV - Summany Talk about Sts/ study --------------------------------------------------------------------------------------- Kinh nghiÖm 5 V- Home work Sts complete their writing on the note books Prepare for unit 5 lesson 3 Evaluation Ví dụ 2 : Unint 16 inventions lesson 2 : Speak Aims : To talk about the Inventions all over the world Objectives : By the end of this lesson the students will be able to talk about the inventions Teaching aids : Books ,posters , cards , cues .... I – Organization Class Date of preparing teaching Ss/ absents II – Warm up: Kim/s game - T: asks Ss to read the dialogue P148 about 3 minutes , and close the book - - T devides the class into 2 groups A &B and write the sentences of passive voice. A B The cacao beans are stored - The beans are washed T corects and gives marks and gives the comments II – New lesson 1- Pre – Speaking * Preteach : New words and phrases Reinforced concrete (n) bê tông cốt thép ( realia) Microphone (n) lò nướng bằng sóng vi ba ( explanation ) --------------------------------------------------------------------------------------- Kinh nghiÖm 6 Loud speaker (n) loa phát thanh ( translation ) Helicopter (n) phi cơ trực thăng ( picture ) Tsets the scence ( use picture P149 ) - Who are they ? - Whese are they ? - What are they talking about ? T elicits the table P 150 ( Student A) Invention ------------------------Facsimile Date 1816 1845 Reinforced concrote 1849 Microphone 1878 X-ray 1895 Loudspeaker 1924 Helicopter Color television 1950 Inventor Friedrich Koenig Karl D. Sauerbronn Nationnality German Elias Howe American C.W.Rice Igor Sikorsky Peter Carl Goldmark Narinder Kapany Gordon Gould American 1955 Laser 1958 T asks ( models ) : When was the facsimile invented ? Sts/ answer : It was in vented in 1843 T - Who was it invented by ? S - By Alexander bain T runs through the table P 156 ( student B ) Invention Date Inventor 1924 C.W>Rice Gordon Gould Peter Carl Goldmark 1816 Bicycle Facsimile Helicopter Microphone Optical fiber Printing Press 1843 1939 Alexander Bain 1955 1810 1849 Friedrich Koening F.J monier Elias Howe D.E . Hunhes American German American Nationnnality German English American American French --------------------------------------------------------------------------------------- Kinh nghiÖm 7 Sewing machine 1895 Wilhelm Konarad ------------------Sts use two tables to complete the information T elicits more clearly about passive voice of the past tense German S+ was/were + P2 + by 0 2- While speaking : 3- Sts work in pairs ( closed pairs ) Example : a- S1 : When was the printing press invented? S2 : It was invented in 1810 S1 : who was it invented by ? S2 : By Friedrich Koenig b- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T calls some pairs to speak in front of the class T listens and corrects Ss/ mistakes 3- Post speaking * Write it up Sts read the complete table and report their finding to the class T devides class into two groups (A&B) and asks them to write the sentences A B - The facsimile was invented by - Alexan der Bain in 1843 T checks and gives marks for two groups IV – Summary: Talk about the invenions V- Homework Sts write about the inventions Prepare for the new lesson Unit 16 lesson 3 : Listen Evaluation : C- Kết thúc vấn đề --------------------------------------------------------------------------------------- Kinh nghiÖm 8 Các bài thực hành nói tôi thường xuyên áp dụng cho các khối 8,9 . Nhìn chung học sinh rất thích học tiết này, giờ dạy đạt kết quả cao, gây được hứng thú trong học sinh . Mặc dù chuẩn bị một bài thực hành nói hiệu quả cao rất tốn thời gian và công sức, nhưng tôi luôn đầu tư cho công tác giảng dạy của mình . Do đó mỗi lần dạy tôi luôn luôn cố gắng tìm tòi thêm cách học, biết những kiến thức khó , phức tạp để học sinh áp dụng không cứng nhắc mà nhứ lâu , không gây nhàm chán . Bài học kinh nghiệm Muốn có kết quả cao trong việc dạy và học thì công việc chuẩn bị của thầy và trò là rất cần thiết . Thầy phải chuẩn bị các giáo cụ trực quan như : Pictures, posters cards , cues ,books ,realias ... và kết hợp với việc chuẩn bị bài ở nhà của các em là vô cùng quan trọng , tập cho các em xây dựng cho mình một vốn từ để áp dụng cho giờ nói . Trên đây là một vài kinh nghiệm nhỏ của tôi trong việc giảng dạy một bài thực hành nói vào các tiết nói ở lớp 8,9 . Kinh nghiệm này chắc chắn chưa thực sự hoàn thiện và đáp ứng được trọn vẹn những yêu cầu cần có trong việc dạy – học Tiếng Anh . Rất mong được sự đóng góp xây dựng của bạn bè , đồng nghiệp để đề tài được hoàn thiện hơn . Tài liệu tham khảo Trong quá trình giảng dạy và thực hiện đề tài này tôi đã sử dụng các loại sách giáo khoa , sách tham khảo sau : - Teacher/s books class 6,7,8,9 - Workbooks class 6,7,8,9 - Grammar books - Tham gia khoá học bồi dưỡng Tiếng Anh của phòng giáo dục - Tham gia các chuyên đề của cum , huyện Thụy Duyên, ngày 27 tháng 5 năm 15 Người viết: Vũ Tung Kiên --------------------------------------------------------------------------------------- Kinh nghiÖm 9
- Xem thêm -