Tài liệu Skkn cách dạy phát âm tiếng anh cho học sinh phổ thông .

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1325 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

SKKN: CÁCH DẠY PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG CÁCH DẠY PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG I. ĐẶT VẤN ĐỀ: 1 . Lý do chọn đề tài : Trong việc dạy tiếng Anh, đối với một giáo viên việc kết hợp dạy bốn kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết là việc làm không thể thiếu, nhằm thực hiện đúng theo chương trình đã được bộ Giáo dục và Đào tạo đã cải cách và ban hành. Muốn giúp cho học sinh nói đúng, phát âm đúng một từ, thầy cô giáo cần phải có thủ thuật dạy học nhằm làm cho học sinh dễ nhớ, dễ so sánh, dễ nhận ra và vận dụng tốt vào thực tế, cũng như làm tốt các bài kiểm tra liên quan. Qua nhiều năm giảng dạy, nhằm chia sẻ với đồng nghiệp - để giúp học sinh vượt qua trở ngại này và tạo cho các em một thói quen tích cực khi phát âm, khi nói tiếng Anh. Bản thân tôi xin mạo muội nói lên một số kinh nghiệm mà tôi đã thực hiện tốt trong quá trình dạy học của mình. Trong thực tế, trong chương trình cải cách được Bộ giáo dục ban hành và sử dụng hiện nay, học sinh được học các kỹ năng Nghe và Nói cùng với kỹ năng Đọc và Viết kết hợp tương tác với nhau, nhưng trong kỳ thi cuối cấp thì họcsinh chỉ làm bài thi chủ yếu là bằng bài viết mà thôi. Đó có thể là lý do mà chúng ta không chú trọng nhiều đến việc dạy học sinh kỹ năng phát âm hoàn hảo. Việc phát âm đúng từ ngữ sẽ giúp các em viết đúng chính tả. Dạy tốt phát âm là vô hình trung chúng ta giúp các em phát triển kỹ năng Nghe, không những kỹ năng này rất quan trọng trong giao tiếp hằng ngày mà còn giúp các em đạt điểm cao trong phần kiểm tra nghe định kỳ một tiết và trong phần thi Nghe dành cho học sinh giỏi được tổ chức hằng năm. Và các giáo viên dạy Anh Văn THPT hiện tại cũng không có một tài liệu chuẩn để dạy ngữ âm nên phải tự tìm tòi nghiên cứu để phục vụ cho việc giảng dạy phát âm của mình nên không tránh khỏi những khó khăn. Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy cho học sinh bộ môn Anh Văn nên tôi cũng rất mong muốn được chia sẻ với tất cả các thầy cô giáo, đồng nghiệp dạy Anh văn về việc dạy phát âm cho học sinh và cũng rất tâm huyết để giúp học sinh cải thiện khả năng phát âm của mình. Đây cũng là lý do tại sao tôi chọn đề tài:”CÁCH DẠY PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG” làm đề tài nghiên cứu của mình. II.TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀTÀI . 1. Cơ sở lý luận Ban đầu tôi cũng có nhiều trở ngại trong việc nói tiếng Anh cũng như phát âm các từ tiếng Anh một cách đúng đắn và tôi cũng gặp khó khăn trong việc dạy học sinh phát âm cho đúng. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng đạt được thành công trong việc dạy học sinh phát âm đúng – không phải đối với tất cả các học sinh – mà đối với đa số các em được tôi trực tiếp giảng dạy. Sự thành công này một phần dễ thấy nhất là ở các em ham thích học bộ môn. Kinh nghiệm mà tôi trình bày ở đây thì đơn giản thôi, nhưng nếu các bạn áp dụng nó vào việc dạy học, tôi tin rằng các bạn sẽ gặt hái thành công trong việc dạy phát âm cho học sinh của mình. 1. §èi tîng nghiªn cøu Nghiªn cøu thùc tÕ ®èi tîng häc sinh líp 10 cña trêng THPT Sông Ray Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Nhung Trang 1 SKKN: CÁCH DẠY PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG Tõ thùc tr¹ng nghiªn cøu nh÷ng ph¬ng ph¸p d¹y nghe ®Ó n©ng cao chÊt lîng häc cho häc sinh m¹nh d¹n.§èi tîng nghiªn cøu chÝnh mµ t«i ¸p dông ®Ò tµi nµy lµ 2 líp 10A1 vµ 10A2 Trong n¨m häc 2012 – 2013 t«i ®¶m nhiÖm viÖc d¹y 2 líp 10 lµ líp 10A1 vµ líp 10A2. Víi viÖc võa nghiªn cøu ®Æc ®iÓm t×nh h×nh häc tËp bé m«n cña häc sinh võa tiÕn hµnh rót kinh nghiÖm. Hy vọng rằng với đề tài này, các bạn có thể cùng tôi tháo gỡ một số vướng mắc mà chúng ta đang gặp phải trong quá trình dạy học. Cuối cùng, tất cả các nhận xét của đồng nghiệp về bài viết này đều được đánh giá cao, vì xét cho cùng mục đích của chúng ta là: ‘Tất cả vì học sinh thân yêu!’ III. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1. Khái niệm về nguyên âm và độ dài nguyên âm ( vowel length): Murcia. M.C; Brinton D.M; & Goodwin .J.M (2011) đã định nghĩa về nguyên âm trong tiếng Anh như sau : “Vowels are sounds in which there is continual vibration of the vocal cords, and the airstream is allowed to escape from the mouth in an unobstructed manner, without any interruption. “ Theo Inger M (2008, 13), nguyên âm tiếng Anh được chia thành 3 nhóm lớn : 1. Nguyên âm ngắn: (Checked steady–state vowels) : ,e.g. /I/, /ʊ/… 2. Nguyên âm dài : (Free steady-state vowels) : e.g. / i:/, / u:/… 3. Nhị trùng âm: (Free diphthongs): e.g /e I / , / a I/ … PICTURES : Cặp tranh / i : / and / I / / i : / : fields, meat, sheep, teapot, teeth, trees, beach, feet, knee, sea… Luật chơi : Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Nhung /I/ : chin, cigarette, drink finger, fish, guitar, hill lips, picture, pig, river violin, window…. Trang 2 SKKN: CÁCH DẠY PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG - Học sinh làm việc theo cặp. - Nguời chơi ngồi đối mặt nhau và không được nhìn tranh của nhau. - Người chơi lần lượt mô tả tranh, đặt câu hỏi, sử dụng những từ chốt ( key words) để mô tả hai bức tranh đó . - Cho mỗi điểm khác nhau, mỗi từ chốt có chứa một trong hai âm cần rèn luyện. - Khi điểm khác biệt được tìm thấy, học sinh cần đọc từ chốt đó cho người chơi còn lại để ghi chú . - Trò chơi tiếp tục diễn ra đến khi thời gian kết thúc khoảng 10 phút, cặp nào tìm được nhiều điểm khác biệt nhất là cặp đó thắng ( Trung bình mỗi tranh có chứa từ 10 – 14 điểm khác biệt ) 2.Cơ sở thực tiễn – Tính ưu việt của trò chơi “ Sound Pictures” trong việc dạy phát âm : Kết quả khảo sát mức độ nhận thức về tầm quan trọng của phát âm : Phần lớn học sinh (71.11%) cho rằng phát âm là yếu tố cực kỳ quan trọng trong quá trình giao tiếp Kết quả khảo sát mức độ hài lòng về khả năng phát âm hiện có : Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Nhung Trang 3 SKKN: CÁCH DẠY PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG Điều đáng ngạc nhiên là trái với sự nhận thức cao về tầm quan trọng của phát âm, rất ít học sinh trong quá trình khảo sát tỏ ra hài lòng về khả năng phát âm hiện có của mình . Tính ưu việt của trò chơi “ Sound Pictures” trong việc dạy phát âm : Dưới đây là phần so sánh đối chiếu giữa cách dạy theo truyền thống được thiết kế theo sách giáo khoa thông thường ( Unit 1- English 10 - trang 19) Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Nhung Trang 4 SKKN: CÁCH DẠY PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG So sánh với phần mềm chuyên dụng dạy phát âm : Pronunciation Power : Đối chiếu với “Sound Pictures “ Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Nhung Trang 5 SKKN: CÁCH DẠY PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG / i : / : fields, meat, sheep, teapot, teeth, trees, beach, feet, knee, sea… /I/ : chin, cigarette, finger, fish, guitar, lips, picture, pig. violin, window, drink, hill, river. SOUND PICTURES OTHER WAYS OF TEACHING PRONUNCIATION 1. Creating intrinsic motivation  Game : relaxing /enjoyable 1.lower anxiety 1. Demotivating : Frustrating  the feeling of “losing face” when making mistakes in public. 2.arouse students’ interest 3. build confidence 4. encourage peer-correction Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Nhung Trang 6 SKKN: CÁCH DẠY PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG 2. Sounds are recognized and produced meaningfully, purposefully in an authentic context. 3. Help to review vocabulary and 2. - The words are read in isolation. - Don’t know how to recognize & use the words containing the sounds 3. No revision of vocabulary / logical orders logical orders ( space order / time order) Ex: There is a teapot on the table . 4. Attract visual learners 4. Not attractive 5. Cheap/ easy to find/available 5. Software : - more expensive. even when there is no power. - useless when no power Với những ưu thế đó, ngược lại , các bộ tranh “ sound pictures “ rất dễ tìm : 1. Hancock ,Mark (2003), Pronunciation Games, CUP. 2. trang web : http://www.spotthedifference.com Tùy theo mục đich sử dụng , trình độ và sở thích của học sinh, giáo viên có thể sử dụng tranh trăng đen hay màu , tranh hoạt hình hay tranh các chuyện cổ tích hay thần thoại làm tăng thêm phần hứng thú cho học sinh . Tranh trắng đen : Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Nhung Trang 7 SKKN: CÁCH DẠY PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG Tranh màu Tranh chuyện tích : ( Robin Hood) Tranh hội họa ( Van Gogh) Ngoài việc sử dụng để dạy nguyên âm , “Sound Pictures “ còn có thể được sử dụng trong việc dạy các phụ âm và nhị trùng âm : - Ví dụ : cặp phụ âm / [dʒ] và[t∫] Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Nhung Trang 8 SKKN: CÁCH DẠY PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG CONSONANTS [dʒ] and [t∫] [dʒ] : bridge, giraffe, jacket, jet, jug, message, orange (cage, fridge) [t∫] : chair, cheese, chicken, church, matches, picture, vulture (chocolate) - Ví dụ : cặp nhị trùng âm /e I / và / a I / DIPHTHONG /eI / and /aI / Phương pháp nghiên cứu: /ei/ : ace, label, radio, railway, suitcase, table, train, weight ,cake, ice skates, plate, rain, tape) Trang 9 /ai/ : kite, light, mice, pipe, type-writer, wine (bike, ice skates, night, sign, sky) Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Nhung SKKN: CÁCH DẠY PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG Phương pháp nghiên cứu : Research questions 1. To what extent does the use of the pronunciation game “Sound Pictures” improve the accuracy of pronouncing long and short vowels of majored students, grade 10 in Tien Giang high school for Gifted Students? 2. How do my students feel about the use of this game in learning pronunciation? Instruments Subjects Statistical Tools 1. Reading- aloud (pre-test + post tests) - 10 students in class 10 English in TGGHS ( n = 10) 2. Sts’ questionnaires, using a 5-point Likert scale. - Age: 16 3. Classroom observation checklist - English ability: Pre- intermediate 4. Lesson plans ( with games/ without games) - Control group : 5 ( 3 Fs+ 2Ms) - Experimental group : 5 ( 3 Fs+ 2Ms) 1. 1-tail T- test 2-tail T- test 2. Frequency count Phương pháp thu thập dữ liệu : Để bảo đảm tính đầy đủ ( sufficiency) , tính giá trị ( validity) và độ tin cậy ( reliability) của dữ liệu, dữ liệu được xử lý bằng phần mềm Excel ( 1-tail T test và 2-tail T test ) từ 3 nguồn chính : THE TRIANGULATION OF DATA Classroom observations Students’ questionn aires RELIABILITY VALIDITY Readingaloud tests SUFFICIENCY DATA Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Nhung Trang 10 SKKN: CÁCH DẠY PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG Kế hoạch nghiên cứu được tiến hành từ đầu học kỳ 2 (tháng 1 .2013) với các bước như sau : Number Activities 1 Design 3 lesson plans with the use of “ SOUND Dates The first week of Nov, 2 PICTURES” Prepare the pre- reading – aloud –test and deliver 2011 Week 2, November 2011 3 the test - Mark and give feedback to students Week 3, November 2011 - Analyze the results to identify the subjects’ level, 4 their problem areas -Carry out lesson plan 1 with a focus on long and Week 4, November 2011 short /i/ 5 - Observation 1 -Carry out lesson plan 2 with a focus on long and Week 1, December 2011 short /u/ 6 - Observation 2 -Carry out lesson plan 3 with a focus on long and Week 2, December 2011 short /o/ 7 - Design post reading – aloud -test - Deliver post reading – aloud -test 8 - Mark and give feedback to students Analyze and compare the results of the two groups, Week 4, December 2011 9 and the results in the pre- reading – aloud -test Design the questionnaire Week 3, December 2011 Week 1, January 2012 Deliver the questionnaires to students Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Nhung Trang 11 SKKN: CÁCH DẠY PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG 10 11 12 Collect the questionnaire Analyze the data collected from the questionnaire Write the report with suggested solutions and conclusions Kết quả thực nghiệm từ các tests : Student Codes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total : Pre-reading aloud test (Total mistakes ) 16 16 12 18 10 12 9 10 18 9 130 Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Nhung Week 2, January 2012 Weeks 3, January, 2012 Week 4 , Jan Weeks 1+2 Feb, 2012 Post reading aloud test Post reading aloud 1 test 2 (Total mistakes ) 13 10 9 13 14 10 7 7 16 7 106 (Total mistakes ) 5 7 7 3 4 7 5 4 11 3 56 Trang 12 SKKN: CÁCH DẠY PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG Kết quả khảo sát từ Pre-reading aloud test cho thấy tình trạng phát âm không chính xác về độ dài các nguyên âm là khá nghiêm trọng. Trong một đoạn “ Tongue Twisters” dành cho ba âm chỉ gồm có 7 câu (122 từ) mà có em đã sai đến 19 lỗi phát âm ( 23.18%) : số lỗi phát âm chiếm gần ¼ số từ trong đoạn đọc khảo sát. Nếu tính trung bình cộng tổng số lỗi và số học sinh, trung bình mỗi em mắc khoảng 13 lỗi / đoạn (122 từ) (15.86%). Gần như các em có rất ít khái niệm về độ dài ngắn của nguyên âm tiếng Anh. Trong “ post-reading aloud test 1”, (Tongue twisters với 103 từ ), khi học sinh bước đầu tiếp xúc với trò chơi “ Sound Pictures”, kết quả phát âm cải thiện ít nhiều. Em mắc lỗi nhiều nhất là 14 lỗi / 103 từ ( chiếm 14.42 %) so với tỷ lệ 23.18 % tỷ lệ em mắc lỗi nhiếu nhất trước đây. Trung bình cộng số lỗi mà các em mắc lỗi là 10.6 lỗi ( 10.91%), giảm khá nhiều so với tỷ lệ trung binh số lỗi của học sinh trước đây . ( 15.86%) Trong “ post-reading aloud test 2”, có độ dài và độ khó tương đương với Pre-reading aloud test và post reading aloud test 1, số lỗi mắc phải của tất cả các em học sinh, giảm thiểu rõ rệt , trung bình mỗi em chỉ còn mắc 5.6 % so với pre-test ( 13%) và post-test 1 ( 10.6%). Em mắc lỗi nhiều nhất là 11 / 103 từ ( 11.33 %) so với 23.18% ( pre-test) và 14.42% ( post-test 1). tính ưu việt của trò chơi “ Sound pictures” càng ngày càng thể hiện rõ rệt trong việc giúp học sinh nhận thức được âm trong từ vựng, phát âm đúng, các em đọc lưu loát hơn, chính xác hơn và tự tin hơn. Kết quả khảo sát từ phiếu điều tra ( Questionnaires) : Phiếu điều tra , gồm có 8 câu hỏi , ( sử dụng “5-point Likert scale” ) xoay quanh thái độ của học sinh đối với việc dùng trò chơi khi học phát âm và tính hữu ích mà trò chơi mang lại. Phiếu khảo sát giúp người nghiên cứu đo được mức độ tích cực của trò chơi nhằm giúp học sinh nhận diện âm trong từ vựng, khả năng sử dụng từ vựng trong giao tiếp, mức độ lưu loát và sự tư tin của học sinh. Đối tượng khảo sát là 90 học sinh lớp 10A1 và 10A2 năm học 2012-2013 . Đây là những lớp mà giáo viên đã từng sử dụng trò chơi “ Sound Pictures “ trong việc dạy phát âm. Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Nhung Trang 13 SKKN: CÁCH DẠY PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG Trò chơi “ Sound Pictures” có hữu ích trong việc học phát âm không ? Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Nhung Trang 14 SKKN: CÁCH DẠY PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG Questions (Strongly ) Unsure (Strongly ) Disagree 81 9 0 (90%) (10%) (0%) 61 21 8 (67.77%) (23.33%) (8.9 %) 73 13 4 (81.11%) (14.44 %) (4.44 %) 74 11 5 (82.22%) (12.22 %) (5.55%) Agree 1. The game “Sound pictures” is helpful in learning pronunciation. 2. “Sound pictures” can help me to recognize the long and short vowels in key words easily. 3. I can use the words containing the sounds to make sentences for real purposes. 4. Sound pictures can help to review vocabulary and logical order. Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Nhung Trang 15 SKKN: CÁCH DẠY PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG Questions 5. Sound pictures can help me build up confidence when practising pronunciation 6. I like my friends to correct my pronunciation mistakes before I have to read the words aloud in public. 7. Sound pictures make the pronunciation lessons more interesting 8. It’s appropriate to play “ Sound Pictures” in pairs (Strongly ) Agree Unsure (Strongly ) Disagree 78 7 5 (86.66 %) (6.3%) (4.5%) 81 9 0 (90%) (10%) (0%) 90 0 0 (100%) (0%) (0%) 84 (93.33%) 6 (6.66%) 0 (0%) Thái độ của học sinh khi sử dụng trò chơi để rèn luyện phát âm . Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Nhung Trang 16 SKKN: CÁCH DẠY PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG Khi xét về tính hữu ích , trò chơi “ Sound Pictures”, trên thực tế , đã tỏ rõ tính ưu việt của nó. Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ rất cao của học sinh (90%) đều cho rằng , “ Sound Pictures” rất cần thiết trong việc rèn luyện phát âm , và nhờ vào trò chơi này, so với phương pháp truyền thống, hơn phân nữa số học sinh khảo sát ( 67.77%) cho rằng trò chơi giúp các em có thề nhận diện âm chứa trong từ chốt mà so với cách thiết kế trong sách giáo khoa , cách nhân diện âm ít nhiều có tính hạn chế. Khác hẳn với phương pháp truyền thống mà trong đó, sau khi học âm đơn lẻ trong từ vựng, học sinh chỉ yêu cầu đọc lại những câu sẵn có ( thường là 6 câu), “Sound Pictures” tạo ra tình huống giao tiếp thật, và dưới áp lực về thời gian của trò chơi, người chơi đã quên rằng mình đang học phát âm, để dành chiến thắng, người chơi dùng mọi khả năng giao tiếp, ngay cả ngôn ngữ phi lời nói ( body language) . Có đến 81.11 % số học sinh có thể sử dụng từ chứa nhũng âm đã học vào những tình huống giao tiếp thật, có ý nghĩa, có nội dung.. Khi xét về thái độ của học sinh đối với trò chơi phát âm, như dự đoán, trò chơi này thích hợp nhất khi được chơi theo cặp nhằm phát huy cơ hội giao tiếp của học sinh đạt mức cao nhất (93.33 %). Trò chơi này rất phù hợp với lứa tuổi và sở thích cũng như thói quen học tập của học sinh . Phần lớn học sinh phổ thông là người học thông qua thị giác là chính ( visual learners) . Thông qua những bộ tranh thú vị, đầy màu sắc, 100 % học sinh được khảo sát cho rằng trò chơi đã làm bài học phát âm thú vị hơn, sinh động hơn. Phương pháp này cũng rất thích hợp trong việc khuyến khích sự chữa lỗi giữa học sinh với nhau ( peercorrection), giúp đỡ các em hình thành sự tự tin (86.66%), đặc biệt là các em còn nhút nhát, sợ phát âm sai vì các em được bạn bè giúp đỡ sửa chữa những lỗi trước khi phải nói trước lớp . Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Nhung Trang 17 SKKN: CÁCH DẠY PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG Cách thiết kế một bài học sử dụng “ Sound Pictures “ đạt hiệu quả: Giáo án mẫu cho phần dạy hai âm / i : / và / I / ( Unit 1 – English 10 – Page 19) LANGUAGE FOCUS A. Learning outcomes: - Students’ awareness of the two sounds long /i: / and short /I/ + The duration of the two sounds. + How to produce the two sounds with correct duration / length. + How to use the sounds learned to produce sentences in real communication. B. Procedure : Write the correct transcription under each image. There is one you don’t need. Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Nhung Trang 18 SKKN: CÁCH DẠY PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG Watch the video clip , listen and practice : hit – heat lip – leap sick – seek will – wheel Listen and write the words you hear: ( pairwork) [ɪ] hit bit mill fit chick dip grin [iː] heat beat meal feet cheek deep green 4. Game “ SOUND PICTURES” 4.1 Preparation : - Copy a picture pair for each pair of students 4.2 Conducting the game - Divide the class in pairs. Players must not look at each other’s pictures - Give students a table with two columns Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Nhung Trang 19 SKKN: CÁCH DẠY PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG A teapo t B phonetic symbol + example / i : / : fields, meat, sheep, teapot, teeth, trees, beach, feet, knee, sea… /I/ : chin, cigarette, finger, fish, guitar, lips, picture, pig. violin, window, drink, hill, river. - Explain the difference between the two sounds with examples and phonetic transcriptions - Give models . - Ask students to describe the pictures carefully to each other and find the differences - For each difference , there is one key word that contain either /i:/ or / I / - When the difference is found, the player has to read aloud the key word to the other - In pair, students discuss to find out which of the columns it should go in. - Finally, allow students to look at the pictures and find more examples of words & check with Teacher . Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Nhung Trang 20
- Xem thêm -