Tài liệu Skkn biện pháp nâng cao hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường tiểu học võ thị sáu

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1262 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Biện pháp nâng cao hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường tiểu học Võ Thị Sáu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Biện pháp nâng cao hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường Tiểu học Võ Thị Sáu I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong nền giáo dục hiện nay, phát triển toàn diện là mục tiêu mà toàn Đảng, toàn ngành và các cấp đặt ra và mong đợi. Để nâng cao chất lượng học tập của học sinh thì ngoài sự đầu tư vào bài giảng trên lớp, giáo viên còn phải thực hiện các Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL) với nội dung, chương trình cụ thể và có sự chỉ đạo, giám sát của nhà trường. Đối với trường có nhiều học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp rất quan trọng, giúp các em nhận thức, định hướng đúng đắn về công việc của mình; có kĩ năng giao tiếp, ứng xử một cách chủ động sáng tạo; biết hợp tác, biết yêu tập thể, ghét lối sống ích kỷ, coi lao động là nghĩa vụ vinh quang. Thông qua những hoạt động hàng ngày, giúp các em giảm căng thẳng trong học tập, tạo cho các em có được tính tự tin trong giao tiếp, đồng thời giúp các em có được tâm thế thoải mái, sẵn sàng hoạt động, học tập. Từ đó kết hợp với hoạt động trên lớp thúc đẩy các em học tập đạt kết quả cao nhất. HĐGDNGLL là một bộ phận của công tác giáo dục toàn diện học sinh, nó gắn bó hữu cơ với việc dạy và học trên lớp, nó là một bộ phận trong kế hoạch giáo dục của nhà trường và người Hiệu trưởng phải có trách nhiệm quản lý tất cả các hoạt động giáo dục trong đó có HĐGDNGLL. HĐGDNGLL do nhà trường phối hợp với các lưc lượng trong và ngoài nhà trường quản lý và tổ chức cho tất cả các học sinh với các hình thức: Sinh hoạt tập thể, vui chơi, đố vui học tập, văn nghệ, thể dục thể thao… phù hợp với đặc điểm, trình độ học sinh Tiểu học. HĐGDNGLL là sự hợp tác giữa các lực lượng trong và ngoài trường, là điều kiện, là phương tiện để phát huy sức mạnh của cộng đồng cùng tham gia vào quá trình giáo dục của nhà trường. Thông qua HĐGDNGLL đã củng cố, mở rộng, khắc sâu kiến thức về văn hóa - khoa học cho học sinh; trực tiếp rèn luyện phẩm chất nhân cách, tài năng, xu hướng nghề nghiệp cho học sinh để các em có niềm tin và hành động theo những chuẩn mực đạo đức; tạo điều kiện cho học sinh hòa nhập cuộc sống với cộng đồng xã hội, rèn luyện một số kỹ năng giao tiếp, ứng xử, tự quản, tự tổ chức các hoạt động của cá nhân và tập thể; phát huy vai trò của nhà trường và đời sống xã hội, tạo điều kiện để các lực lượng ngoài xã hội cùng tham gia và xây dựng nhà trường. Trong thực tế, HĐGDNGLL chưa được coi trọng, quan tâm và chỉ đạo thực hiện đúng mức. Một số trường còn làm theo phong trào, qua loa, chiếu lệ, nếu có tổ -1- Biện pháp nâng cao hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường tiểu học Võ Thị Sáu chức thì chỉ mang tính hình thức, đối phó. Nội dung còn đơn điệu chưa khắc sâu vào ý thức học sinh nên dẫn đến chất lượng và hiệu quả giáo dục chưa cao. Muốn làm tốt công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp, Hiệu trưởng nhà trường phải nhận thức rõ vai trò của hoạt động này, coi đó là một trong những công tác trọng tâm của nhà trường để đề ra biện pháp chỉ đạo cho phù hợp và mang lại hiệu quả thực sự. Xuất phát từ mục tiêu đó, với cương vị là Hiệu trưởng đã nhiều năm trực tiếp hoạt động phong trào, tôi đã lựa chọn đề tài: “ Biện pháp nâng cao hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường tiểu học Võ Thị Sáu.” 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài a. Mục tiêu - Giúp các em đồng bào dân tộc thiểu số có cơ hội để hòa nhập; có kĩ năng giao tiếp, ứng xử một cách chủ động sáng tạo; biết hợp tác, biết yêu tập thể, ghét lối sống ích kỷ, coi lao động là nghĩa vụ vinh quang. - Xây dựng được các biện pháp, phương pháp để quản lý và tổ chức các HĐGDNGLL mang lại hiệu quả thiết thực. - Cùng với nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” một cách hiệu quả. b. Nhiệm vụ -Tìm hiểu kĩ đối tượng học sinh đặc biệt là học sinh đồng bào dân tộc thiểu số để xây dựng các biện pháp, phương pháp nhằm quản lý và tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp có hiệu quả phù hợp thực tế của nhà trường. Đẩy mạnh công tác phối kết hợp cùng với các tổ chức trong và ngoài nhà trường để đẩy mạnh các HĐGDNGLL nhằm nâng cao giáo dục toàn diện đối với học sinh đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của nền giáo dục trong giai đoạn hiện nay. 3. Đối tượng nghiên cứu Biện pháp nâng cao hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường tiểu học. 4. Giới hạn của đề tài Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Ea Bông, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk ( từ tháng 9/2016 đến tháng 3/ 2017) 5. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp quan sát - Phương pháp đàm thoại - Phương pháp phỏng vấn - Phương pháp trắc nghiệm khách quan - Phân tích và đánh giá sản phẩm hoạt động. -2- Biện pháp nâng cao hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường tiểu học Võ Thị Sáu II. PHẦN NỘI DUNG 1. Cơ sở lý luận Tại điều 27 chương III trong Điều lệ trường tiểu học nêu rõ các yêu cầu giáo dục ngoài giờ lên lớp: Hoạt động ngoài giờ lên lớp do nhà trường phối hợp với các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường tổ chức, bao gồm các hoạt động ngoại khóa về khoa học, văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao nhằm phát triển năng lực toàn diện của học sinh và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, các hoạt động vui chơi, tham quan du lịch, giao lưu văn hóa... các hoạt động bảo vệ thiên nhiên, môi trường, các hoạt động lao đông công ích, các hoạt động xã hội, các hoạt động từ thiện phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học. Như vậy, giáo dục Ngoài giờ lên lớp có một vị trí rất quan trọng trong hoạt động giáo dục học sinh, nó là một bộ phận cấu thành chủ yếu trong hoạt động giáo dục trẻ em một cách toàn diện. HĐGDNGLL là cầu nối tạo nên mối quan hệ hai chiều giữa nhà trường và xã hội. Qua đó, nhà trường phát huy được vai trò tích cực đối với xã hội và ngược lại huy động được sức mạnh của xã hội tham gia phát triển nhà trường và giáo dục học sinh. Nó còn là một trong những kế hoạch đào tạo, giáo dục của nhà trường được quy định trong Điều lệ trường Tiểu học. Thực tế cho thấy, chính trong quá trình sống, học tập, lao động, vui chơi, giải trí... con người đã tự hình thành và phát triển nhân cách của mình. Vì thế, hoạt động ngoài giờ lên lớp có liên quan đến việc mở rộng kiến thức,tư tưởng, tình cảm, năng lực nâng cao thể lực, thể chất và tinh thần học sinh. Do vậy,cần thiết phải kết hợp việc học tập trên lớp với việc rèn luyện kỹ năng thực hành, giúpcho học sinh hiểu sâu hơn và nắm bản chất của sự vật hiện tượng, tạo niềm tin và óc sáng tạo cho các em khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Hoạt động NGLL với những nội dung cụ thể giúp cho các em được sinh hoạt, học tập, vui chơi và phát triển một cách toàn diện. 2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu a. Thuận lợi- khó khăn - Thuận lợi: Công tác GDNGLL được đội ngũ giáo viên đồng lòng quyết tâm thực hiện theo kế hoạch nhà trường đạt ra. Đội ngũ giáo viên đa số nhiệt tình, tích cực tham gia các phong trào của nhà trường, của ngành. Chính quyền địa phương và cha mẹ học sinh luôn có sự phối kết hợp chặt chẽ trong các hoạt động cả nhà trường cũng như ở địa phương. Khuyến khích được HSDTTS tới trường thường xuyên hơn, giảm thiểu được tình trạng bỏ học. Học sinh DTTS rất ham thích các HĐGDNGLL, các em hào hứng, tích cực chủ động trong các hoạt động. -3- Biện pháp nâng cao hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường tiểu học Võ Thị Sáu HĐGDNGLL cải thiện được đời sống tinh thần cho các em. Tạo sự thân thiện , gần gũi giữa thầy và trò, góp phần nâng cao chất lượng học tập. - Khó khăn : Trường có 3 phân hiệu đóng trên 7 buôn, đa số các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và là đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều cha mẹ học sinh phải đi làm, không có điều kiện quan tâm đến con em nên việc tập trung học sinh ở các điểm trường lẻ vào các ngày nghỉ khó khăn. Một số em nhà xa trường nên tham gia các buổi sinh hoạt NGLL chưa đầy đủ. Một vài cha mẹ học sinh chưa phối hợp tốt với nhà trường để động viên kịp thời bằng những lời khen khi các em có sự tiến bộ trong học tập, sinh hoạt. Mặt khác lại muốn các em làm thêm việc gia đình trong thời gian trường tổ chức buổi HĐNGLL. Một số phụ trách Chi Đội chưa có nhiều kinh nghiệm nên còn lúng túng ở khâu xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện tại lớp mình phụ trách. Công tác triển khai và thực hiện chưa đồng bộ bởi một số giáo viên phụ trách lớp lớn tuổi còn lúng túng trong tiếp thu và hướng dẫn học sinh thực hiện nên chất lượng HĐNGLL một số lớp chưa cao b. Các nguyên nhân, yếu tố tác động Nhà trường, đội ngũ giáo viên, các tổ chức đoàn thể trong trường và địa phương rất quan tâm đến công tác giáo dục nói chung cũng như hoạt động phong trào Đội nói riêng tại địa bàn trường Võ Thị Sáu. Ban giám hiệu nhà trường từng là cán bộ Đoàn Đội, tham gia hoạt động đoàn đội nên hiểu và quan tâm sâu sắc đến HĐNGLL, đem hết khả năng và lòng nhiệt huyết chỉ đạo thực hiện để đem lại hiệu quả thiết thực. c. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đặt ra Hiện nay, khi nhịp sống của thời đại với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, sự phát triển của nền kinh tế, khoa học, kĩ thuật phủ kín toàn cầu, hầu hết sự quan tâm lớn nhất là học kiến thức văn hóa phổ thông . Việc tổ chức các HĐGDNGLL chưa được thực hiện thường xuyên, đều đặn, công việc này ít được các nhà trường quan tâm đầu tư chú trọng, nhiều trường còn có quan niệm và nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, vị trí của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Điều đó ảnh hưởng không ít đến phong trào hoạt động của Đội và giáo dục thanh thiếu niên trong nhà trường, dẫn đến chất lượng giáo dục toàn diện chưa đạt hiệu quả cao. Đội ngũ giáo viên tổng phụ trách Đội các trường trên địa bàn trong huyện, phần lớn còn trẻ, ít kinh nghiệm, còn lúng túng trong công tác tham mưu với Lãnh đạo nhà trường, các tổ chức trong và ngoài nhà trường và thường là khi có công văn hướng dẫn thì mới thực hiện nên các hoạt động phong trào mang tính bị động. Từ -4- Biện pháp nâng cao hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường tiểu học Võ Thị Sáu đó, hoạt động Đội không có chất lượng về chiều rộng lẫn chiều sâu, cũng như tính sáng tạo trong công tác hoạt động còn hạn chế. Sự thay đổi Tổng phụ trách trong trường trong một thời gian ngắn đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng Đội cũng như HĐNGLL. Trong thời gian 8 năm làm Tổng phụ trách và 5 năm làm Quản lý, bản thân tôi nhận thấy sự cần thiết phải đưa vào kế hoạch nhà trường HĐNGLL, tuyên truyền cho đội ngũ giáo viên và các lực lượng đoàn thể trong và ngoài nhà trường thấy rõ vai trò, trách nhiệm, mục tiêu phải đạt được trong năm trong đối với HĐNGLL. Trong năm qua, trường đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Với những hoạt động ngoại khóa đã giúp cho học sinh thích đến trường hơn, giảm thiểu được tình trạng học sinh nghỉ học dài ngày và học sinh bỏ học. HĐGDNGLL đem lại hiệu quả khả quan nhất là đối với trường có nhiều học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh những mặt tích cực mà nhà trường đã đạt được thì vẫn còn những hạn chế như: Kinh phí tổ chức các hoạt động còn hạn chế; thành tích phong trào mũi nhọn đã có nhiều chuyển biến nhưng chưa cao; học sinh dân tộc thiểu số, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn, bố mẹ không có điều kiện để quan tâm đến các em, Việc kế hoạch hóa dân số và gia đình chưa được một số các bậc cha mẹ học sinh chú trọng do vậy một số em vẫn còn là nạn nhân của lao động, các em bị sử dụng lao động trước tuổi. Vì vậy, với những kinh nghiệm của bản thân, mong muốn mỗi người Lãnh đạo quản lý hoạt động tốt HĐGDNGLL cần phải trang bị cho mình các phương pháp, kỹ năng để chỉ đạo tốt các hoạt động ở đơn vị, nắm bắt được tình hình của địa phương, nhà trường, học sinh và đặc biệt là các cấp Lãnh đạo để có kế hoạch xây dựng cụ thể, có tính khả thi cao. 2. Nội dung và hình thức của giải pháp a. Mục tiêu của giải pháp Chỉ đạo cho đội ngũ phụ trách bồi dưỡng cho học sinh, củng cố, khắc sâu những kiến thức đã được học qua các môn học ở trên lớp. Phát triển sự hiểu biết của học sinh trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, từ đó làm phong phú thêm vốn tri thức của các em. Hình thành và phát triển ở học sinh các kỹ năng ban đầu, cơ bản cần thiết phù hợp với sự phát triển chung của trẻ như kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tham gia các hoạt động tập thể, kĩ năng nhận thức. Góp phần hình thành và phát triển tính tích cực, tự giác cho học sinh trong việc tham gia vào các hoạt động chính trị- xã hội. Trên cơ sở đó, bồi dưỡng cho trẻ thái độ đúng đắn với các hiện tượng tự nhiên và xã hội, thái độ có trách nhiệm đối với công việc chung. b. Nội dung và cách thức thực hiện các giải pháp Chỉ đạo hoạt động Đội ở Tiểu học bao gồm các nội dung và hình thức sau đây: -5- Biện pháp nâng cao hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường tiểu học Võ Thị Sáu + Xây dựng Đội gồm các hình thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đội viên và phong trào đội. + Các hoạt động có tác dụng trực tiếp đến công tác giáo dục học tập, các hội thi, câu lạc bộ, các hình thức hoạt động nhằm phát huy tính tích cực xã hội. + Công ích xã hội, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường. + Hoạt động nhân đạo, từ thiện. + Vui chơi giải trí. + Phân loại các hình thức tổ chức + Tổ chức sinh hoạt chủ điểm. + Tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ có ý nghĩa lớn trong giáo dục tư tưởng đạo đức, giáo dục truyền thống cho Thiếu nhi. Nếu tổ chức tốt sẽ đem lại hiệu quả giáo dục cao, giúp cho các em xác định rõ trách nhiệm của mình để đi theo con đường của cha ông. Đây cũng là dịp để Đội khẳng định vị trí vai trò của mình trong xã hội, đồng thời thu hút các lực lượng xã hội ủng hộ giúp đỡ tạo điều kiện cho Đội và phong trào thiếu nhi phát triển. Hiệu Trưởng phải chỉ đạo cho Tổng phụ trách đội lập kế hoạch từ đầu năm học bao gồm nội dung, quá trình tổ chức kinh phí và các điều kiện khác, xác định hình thức hoạt động phù hợp với từng nội chủ đề, chủ điểm, khi thực hiện phải chủ động phân công, chỉ đạo phối hợp. Thường xuyên tuyên truyền giáo dục đạo đức vào các buổi chào cờ, tiết sinh hoạt tập thể cho học sinh. Kiểm tra nề nếp ra vào lớp, 5 điều Bác Hồ dạy của học sinh. Để xây dựng nề nếp kỷ cương, kỷ luật giáo dục đạo đức cho học sinh Hiệu trưởng phải chỉ đạo cho Tổng phụ trách đội thành lập các đội như đội an toàn giao thông, đội nề nếp, đội cờ đỏ. Mỗi đội lựa chọn phân công 5 em tham gia. Đặc biệt tổng phụ trách Đội cùng với Hiệu trưởng thành lập theo dõi kỹ các em ở đội cờ đỏ, xem và theo dõi chấn chỉnh kịp thời thường xuyên những sai sót mà đội viên hay sao nhi đồng mắc phải. Lãnh đạo trường, đội ngũ viên chức trong trường ý thức được vai trò trách nhiệm của mình đối với HĐGDNGLL. Qua đó nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và thành tích các phong trào được nâng lên. Tạo cơ hội để học sinh tiểu học phát triển các khả năng của mình trong HĐGDNGL HĐGDNGLL trong nhà trường gắn với cộng đồng, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực theo Chỉ thị 40/2008/CT-BGD&ĐT. Trong các nội dung của Chỉ thị 40 thì có nội dung có các tiêu chí liên quan đến tổ chức các hoạt động giáo dục Ngoài giờ lên lớp, Phong trào Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực các nội dung cũng liên quan rất lớn tới HĐNGLL như: -6- Biện pháp nâng cao hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường tiểu học Võ Thị Sáu Nội dung 1: Xây dựng trường lớp xanh sạch, đẹp, an toàn. Nội dung 3: Rèn kỹ năng sống cho học sinh. Nội dung 4: Tổ chức các hoạt động tập thể vui chơi lành mạnh Nội dung5: Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa cách mạng ở địa phương. Cần phải có một định hướng đúng đắn, một kế hoạch khả thi để chỉ đạo cho giáo viên và học sinh. Tôi đã cùng với Ban chỉ đạo HĐGDNGLL tìm ra giải pháp, cách thức để nâng cao hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở nhà trường. Để thực hiê ên tốt các nô êi dung trên cần đề ra và thực hiện các giải pháp để hoạt đô nê g giáo dục Ngoài giờ lêp lớp đạt kết quả tốt. Công tác tuyên truyền và phối hợp cac tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương đặc biệt chú trọng đã góp phần không nhỏ cho hiệu quả HĐNGLL. Ngoài ra hàng tháng tôi còn chỉ đạo cho giáo viên chủ nhiệm báo cáo các em thực hiện tốt nội quy nhà trường, liên đội để tuyên dương khích lệ các em. +) Xây dựngKế hoạch hoạt động giữa giờ: Chỉ đạo cho Tổng phụ trách Đội xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể. Theo kế hoạch mỗi giáo viên phải thực hiện hoạt động giáo dục Ngoài giờ lên lớp 4 tiết/ tháng, ngoài ra học sinh cần nắm vững bài thể dục giữa giờ và bài múa tập thể. Tổng phụ trách Đội kết hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp có trách nhiệm hướng dẫn, uốn nắn, sửa chữa những sai sót các động tác thể dục của bài thể dục giữa giờ để cho học sinh tập đúng, đều và đẹp. Đồng thời bố trí cho những học sinh nòng cốt khối 4 - 5 đứng làm mẫu trước đội hình của khối lớp 1, 2.,3 + Sinh hoạt tập thể : Ngoài những bài dân vũ được tổ chức tập thể tại trường, TPT Đội phải lên kế hoạch thực hiện để chào mừng các ngày lễ lớn như chơi trò chơi dân gian, múa hát, kể chuyện … +Phát thanh măng non : Tại điểm trường chính, Đội có kế hoạch và thực hiện hoạt động phát thanh măng non tổ chức vào thứ hai hàng tuần. Đội phát thanh “ măng non “ được thành lập theo lớp (chủ yếu là lớp 4 - 5). Nội dung phát thanh là tìm hiểu về Đội – Sao nhi đồng, thông tin về Đội - Sao, gương “ Người tốt - Việc tốt Chỉ đạo hoạt động giữa giờ dưới sự giám sát của giáo viên trực và đội cờ đỏ. Khi kết thúc các hoạt đô nê g giữa giờ, giáo viên trực tuần nhận xét, đánh giá, thông báo điểm trước trường và ghi vào sổ trực để xếp loại thi đua cho đội ngũ Giáo viên và các tập thể lớp. +) Xây dựng kế hoạch Hoạt động Đội-Sao : Trong trường tiểu học, hoạt động Đội và Sao nhi đồng chiếm một vị trí quan trọng, nó chi phối hầu hết các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Ngoài kế hoạch sinh hoạt -7- Biện pháp nâng cao hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường tiểu học Võ Thị Sáu Đội - Sao của Tổng phụ trách phải thực hiện hàng tuần, các lớp còn phải sinh hoạt 10 phút (thời gian được tính trong tiết Hoạt động tập thể ) Đội - Sao, giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm chỉ đạo giám sát. Đối với hhoạt động đội và sao nhi đồng, Hiệu trưởng chỉ đạo Tổng phụ trách lên kế hoạch sinh hoạt 10 phút đầu giờ các ngày học trong tuần và thông báo đến giáo viên chủ nhiệm trong ngày thứ hai. Giáo viên chủ nhiệm dựa vào nội dung kế hoạch của Đội để cụ thể hóa trong bài soạn (tiết Hoạt động tập thể) và thực hiện theo điều kiện thực tế của lớp mình. Qúa trình và kết quả thực hiện có sự giám sát cuat Phó hiệu trưởng phụ trách khối đoàn thể và Hiệu trưởng trực tiếp kiểm tra. Chỉ đạo cho Tổng phụ trách phân công cụ thể, phối kết từng thành viên trong nhà trường thực hiện các nội dung hoạt động giáo dục Ngoài giờ lên lớp như sau: + Tổng phụ trách Đội : Lên kế hoạch theo chủ điểm, chủ đề theo từng tháng cho đội ngũ giáo viên. Các chủ điểm của Đội đó là: Tháng Chủ đề Tháng 9 Mái trường thân yêu của em Tháng 10 Vòng tay bè bạn Tháng 11 Biết ơn thầy cô Tháng 12 Uống nước nhớ nguồn Tháng 1 Ngày tết quê em Tháng 2 Em yêu Tổ quốc Việt Nam Tháng 3 Chúc mừng ngày hội của mẹ và cô Tháng 4 Hòa bình – Hữu nghị Tháng 5 Bác Hồ kính yêu - Tuỳ theo từng chủ điểm mà việc tổ chức thực hiện có những nét đặc thù riêng nhưng chúng tiếp nối với nhau tạo nên những đợt thi đua sôi nổi thúc đẩy hoạt động của Đội đi lên cùng với hoạt động chung của nhà trường. Nội dung của các chủ điểm, các phong trào xoay quanh các vấn đề thi đua nâng cao chất lượng học tập rèn luyện, xây dựng nề nếp, giữ gìn kỷ luật tạo môi trường lành mạnh góp phần hình thành nhân cách cho học sinh. Tổ chức các hội thi như: Hô êi thi làm lồng đèn vui Trung thu, Văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian, các hội thi kỹ năng sống, vẽ tranh theo các chủ đề, viết thư UPU, Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại buổi tiết chào cờ -8- Biện pháp nâng cao hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường tiểu học Võ Thị Sáu đầu tuần, Hội thi nghi thức Đội, các hoạt động thi ứng xử tình huống giao tiếp trong Đội viên, hoạt động đóng kịch, xây dựng tiểu phẩm theo chủ đề . + Giáo viên chủ nhiệm : Trên cơ sở kế hoạch hướng dẫn thực hiện mà tổng phụ trách đưa ra, giáo viên thực hiện theo nội dung từng chủ điểm, theo qũy thời gian đã xây dựng trong kế hoạch, giảng dạy theo chương trình các tiết ngoại khóa, giảng dạy an toàn giao thông, đôn đốc, hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt đô nê g lớn khi nhà trường tổ chức. - Hoạt động hè. Chỉ đạo cho TPT đội tiến hành bàn giao sinh hoạt hè vào buổi tổng kết cuối năm. Thời gian từ tháng 6 hàng năm các em được nghỉ hè về sinh hoạt ở địa phương. TPT đội lên kế hoạch bàn giao và phối hợp với lực lượng đoàn địa phương để thục hiện. +) Giải pháp thứ nhất: Thành lập Ban chỉ đạo HĐNGLL Ngay từ đầu năm, hiệu trưởng chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 40/2008/CTBGD&ĐT với việc tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục Ngoài giờ lên lớp. Nội dung của Chỉ thị 40/2008/CT-BGD&ĐT chính là tiền đề để xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục Ngoài giờ lên lớp. Muốn thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực” thì trước hết phải tổ chức hoạt động giáo dục Ngoài giờ lên lớp đáp ứng với nhu cầu và điều kiện thực tiễn nhằm đạt mục tiêu đề ra. Muốn nâng cao chất lượng HĐGDNGLL thì trước hết phải có những tác động làm cho mọi thành viên trong nhà trường (kể cả nhân viên bảo vệ) hiểu rõ vai trò, vị trí của HĐGDNGLL để từ đó tích cực tham gia vào hoạt động này. Xác định như vậy nên ngay đầu năm học, tôi đã thành lập Ban chỉ đạo HĐGDNGLL để cùng bàn bạc tìm ra biện pháp, cách thức để nâng cao hoạt động giáo dục Ngoài giờ lên lớp ở nhà trường. Hiệu trưởng lên kế hoạch thành lập ban chỉ đạo, cụ thể như sau: * Ban chỉ đạo HĐGDNGLL: Trưởng ban : Thái Thị Hoài Thu - Hiê êu trưởng Các Phó ban: - Nguyễn Thành Đạt - Phó hiệu trưởng - Đoàn Thị Thỏa - Phó hiệu trưởng - Nguyễn Hữu Thọ - Tổng phụ trách Đô êi - Các thành viên là giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Dựa trên tình hình thực tế của nhà trường và căn cứ vào các văn bản chỉ đạo các cấp, Hiệu trưởng phải có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của -9- Biện pháp nâng cao hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường tiểu học Võ Thị Sáu HĐGDNGLL và đưa nội dung HĐGDNGLL vào kế hoạch năm học cụ thể. Trong kế hoạch phải xác định được mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể, chỉ tiêu phấn đấu và định hướng hoạt động để đem lại hiệu quả thiết thực. Phân tích thực trạng, lên kế hoạch cụ thể, triển khai trong hội đồng sư phạm cùng với kế hoạch năm học nhằm thống nhất nội dung hoạt động, bàn biện pháp thực hiện. Làm tốt công tác tuyên truyền cho đội ngũ giáo vên và học sinh về HĐGDNGLL. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và công nhân viên thấy được trách nhiệm, vai trò của từng tổ khối, từng thành viên trong nhà trường với việc rèn luyện và tổ chức vui chơi lành mạnh cho học sinh. Yêu cầu giáo viên thông qua các buổi họp cha mẹ học sinh lớp, các cuộc họp ban chấp hành Hội cha mẹ học sinh, chủ động nêu tác dụng, tuyên truyền về các HĐGDNGLL và đề xuất các biện pháp phối hợp nhằm kêu gọi, tranh thủ sự ủng hộ của các lực lượng ngoài nhà trường nhằm mang lại tính hiệu quả cho HĐGDNGLL. Với biện pháp trên, tôi đã làm cho mọi người nhận thức đúng về vai trò, vị trí của HĐGDNGLL. Từ đó, mọi thành viên trong nhà trường đều đồng tình, ủng hộ và tham gia tích cực vào các HĐGDNGLL. Từ nhận thức đúng đắn đó tất cả cùng phối hợp thực hiện. + Giải pháp thứ hai: Phân công phân nhiê êm các hoạt đô nê g giáo dục Ngoài giờ lên lớp cho các thành viên. Công tác đội trong trường tiểu học giữ một vị trí vô cùng quan trọng đặc biệt là những trường học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Để thực hiện tốt công tác Đội trong nhà trường, trước hết người Giáo viên – Tổng phụ trách Đội cần xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong đơn vị. Căn cứ vào kế hoạch của các cấp, thực tế tại trường để đề ra mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động cụ thể trong năm. Ngay từ đầu năm học, Tổng phụ trách đội kết hợp BGH nhà trường cần tổ chức tập huấn chuyên đề HĐNGLL cho các anh chị phụ trách các lớp, cũng như Ban chỉ huy Liên đội về các nội dung trọng tâm của năm học. Thông qua việc tập huấn Tổng phụ trách củng cố một số kiến thức về các mặt còn yếu của Liên đội trong năm học cũ và phát huy các mặt mạnh mà Liên đội đã làm được trong năm học vừa qua, từ đó thực hiện tốt hơn chương trình hoạt động năm học mới. - Tham mưu với Ban lãnh đạo nhà trường về chương trình hoạt động, dự trù các khoản thu và chi của Liên đội trong năm học. Đề xuất các biện pháp hỗ trợ nguồn kinh phí để phục vụ cho các hoạt động NGLL trong năm học đạt kết quả tốt. Cụ thể hoá thời gian các hoạt động theo từng nội dung thông qua kế hoạch tuần, kế hoạch tháng, kế hoạch năm. Lên kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các công việc với các khung thời gian nhất định và tổng kết các hoạt động theo từng chuyên đề, chủ điểm. Thông - 10 - Biện pháp nâng cao hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường tiểu học Võ Thị Sáu qua kết quả các hoạt động, tổ chức đánh giá đúc kết rút kinh nghiệm, xếp loại thi đua hàng tháng và cuối năm một cách nghiêm túc, công bằng. Có hình thức tuyên dương, khen thưởng phù hợp cho các chi đội, đội viên có thành tích cao trong các hoạt động. Bám sát kế hoạch đã xây dựng, tôi chỉ đạo HĐGDNGLL chủ yếu giao cho giáo viên chủ nhiệm lớp và Tổng phụ trách. Với yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi giáo viên phải thực hiện hoạt động giáo dục Ngoài giờ lên lớp 4 tiết/ tháng. Họp Ban chỉ đạo HĐGDNGLL để lên kế hoạch tuần, tháng, năm. Kế hoạch hoạt động giáo dục Ngoài giờ lên lớp dựa vào Chỉ thị nhiệm vụ năm học, kế hoạch của Đoàn - Đội, kế hoạch xây dựng “ Trường học thân thiện - Học sinh tích cực”... Ban chỉ đạo HĐGDNGLL cùng bàn bạc, thảo luận để xây dựng nội dung các HĐGDNGLL cho từng tháng một cách tổng thể, có kế hoạch hoạt động tháng, tuần mà TPT đội là thành viên chủ động tham mưu xây dựng. Kế hoạch HĐGDNGLL được thông qua Hội nghị Cán bộ - Công chức để mọi thành viên trong nhà trường có định hướng trước về các HĐGDNGLL, thời gian tổ chức của từng tháng, tuần. + Giải pháp thứ ba: Hiệu trưởng phối hợp chỉ đạo các ban ngành về HĐGDNGLL. Để làm tốt công tác phối hợp, Hiệu trưởng phải là lực lượng tạo điều kiện tốt nhất cho TPT Đội, cho Bí thư chi đoàn và các tiểu ban trong trường để chủ động lên kế hoạch phối hợp. Hiệu trưởng đưa ra yêu cầu của người Tổng phụ trách là hiểu biết về đoàn đội, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu có năng khiếu tổ chức các hoạt động xã hội, có sức khoẻ năng lực vận động học sinh và các lực lượng xã hội. Việc quản lý và đánh giá lao động của Tổng phụ trách phải dựa vào chương trình, kế hoạch công tác, hiệu quả công tác kết hợp với đánh giá của đoàn ngành giáo dục, Hội đồng đội và tập thể sư phạm nhà trường. Trong công tác với Đội, Hiệu trưởng cùng với Tổng phụ trách, ban chỉ huy Liên đội, trực tiếp chỉ đạo công tác Đội cho nhịp nhàng, thống nhất về nội dung, hình thức. Hiệu trưởng giúp đỡ và tạo điều kiện phát triển về số lượng và chất lượng đội viên, giúp đỡ cho Tổng phụ trách có biện pháp thu hút những học sinh tích cực tham gia công tác xã hội, giúp Đội xây dựng hệ thống công tác xã hội phù hợp với nguyện vọng sở thích của học sinh. Thường xuyên hướng dẫn Tổng phụ trách đội rút kinh nghiệm cải tiến công tác Đội, hỗ trợ kinh phí và cơ sở vật chất cho hoạt động của Đội. Mỗi năm, TPT Đội phải tập huấn cho đội ngũ giáo viên nắm được kĩ năng Đội và các hoạt động GDNGLL. Giúp giáo viên chủ nhiệm biết ý nghĩa, vai trò, đặc điểm của Đội, mối liên hệ giữa hoạt động Đội và hoạt động chung của trường. Yêu - 11 - Biện pháp nâng cao hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường tiểu học Võ Thị Sáu cầu trong các buổi sinh hoạt đội như: Sinh hoạt chủ điểm, Đại hội liên đội, Đại hội cháu ngoan Bác Hồ phải có sự tham dự của giáo viên chủ nhiệm. Khi phát động các cuộc thi cần phổ biến cho đội ngũ giáo viên, giúp giáo viên chủ nhiệm nắm vững nội dung cách thức trước khi triển khai cho lớp. TPT Đội tham mưu xây dựng các tiêu chí để đánh giá thi đua ngay từ đầu năm. Để đảm bảo cho giáo viên thực hiện tốt các yêu cầu đã đặt ra biện pháp quan trọng là đưa việc thực hiện các yêu cầu này vào đánh giá thi đua. Bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm các kinh nghiệm năng lực công tác Đội và cách thức tổ chức hoạt động giáo dục Ngoài giờ lên lớp với hình thức như tuyên truyền, tập huấn... Đoàn thanh niên là lực lượng hỗ trợ đắc lực cho Đội. Chi đoàn giáo viên có vai trò nhiệm vụ giúp đỡ Đội thiếu niên trong nhà trường hoạt động như giúp học sinh có đủ năng lực tự quản. Cùng các em tham gia các hô iê thi, để thực hiện tốt phong trào mỗi đoàn viên giáo viên là một phụ trách Đội. +) Giải pháp thứ tư: Tuyên dương, khích lệ. Hàng tháng, nhà trường tuyên dương học sinh xuất sắc trong tháng, mỗi lớp chọn 01 học sinh có thành tích cao nhất trong hoạt động xây dựng tập thể lớp, do tập thể học sinh trong lớp bình chọn. Mỗi lớp có bản tự đăng ký xây dựng lớp học, trường học thân thiện, học sinh tích cực phù hợp với tình hình của lớp, được tập thể học sinh bàn bạc, thống nhất đăng ký từ đầu năm. Phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực được triển khai rộng rãi trong cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh. Hoạt động của Đội ở trường học gắn với hoạt động giáo dục Ngoài giờ lên lớp và các hoạt động ngoại khoá. + Giải pháp thứ năm: Công tác phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường. Đẩy mạnh hoạt động hướng về cộng đồng Mỗi buôn có một nhà là nơi sinh hoạt cộng đồng. Cộng đồng là môi trường của xã hội và gia đình mà các em đang sống và vui chơi, nên mọi hoạt động diễn ra hàng ngày là thói quen mà các em phải rèn luyện để có được những hành vi tốt. Chính các em là người cộng tác viên tuyên truyền đến mọi người trong gia đình và cộng đồng với những hình ảnh hoạt động của cộng đồng trong xã hội thường diễn ra với những hành vi sai trái cần phải sửa. Thực hiện công tác cùng tuyên truyền về An toàn giao thông thông qua hoạt động mít tinh, cổ động tháng an toàn giao thông, năm an toàn giao thông tránh những hậu quả không hay về tai nạn. - 12 - Biện pháp nâng cao hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường tiểu học Võ Thị Sáu Công tác hỗ trợ ủng hộ các bạn nghèo, các bạn có hoàn cảnh khó khăn với phong trào tương thân, tương ái: Hỗ trợ Bạn nghèo đủ các điều kiện đến lớp, Tết vì bạn nghèo. Thực hiện tốt việc nhận chăm sóc gia đình chính sách: Các đoàn thể trong nhà trường cùng hướng dẫn Đội Thiếu niên tiền phong thực hiện nhận chăm sóc, thăm hỏi các gia đình chính sách, tặng quà nhân các ngày Lễ, Tết, 27/7… Qua đó giáo dục học sinh về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”. Nhà trường - Gia đình - Xã hội luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Đây là sự kết hợp rất quan trọng không thể tách rời hay thiếu đi một yếu tố nào vì các em là những mần non tương lai của đất nước. Chính vì vậy trong công tác giáo dục và hoạt động giáo dục ngoài giờ cần phải: Thực hiện kế hoạch phối hợp liên ngành giữa đơn vị với các ban ngành ,đoàn thể tại địa phương để làm tốt công tác giáo dục. Cụ thể: Phối hợp với Đoàn xã, Ban văn hoá xã trong công tác tổ chức các hoạt động lớn như Văn nghệ, thể dục thể thao, sân chơi hè cho học sinh. Các đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt công tác phối hợp, đặc biệt là chủ động trong các hoạt động bề nổi, các hoạt động lớn của nhà trường. Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường có những giải pháp tích cực, đóng góp công sức và tiền của vào các hoạt động giáo dục chung. * Để thực hiện tốt các giải pháp, biện pháp nêu trên người quản lí cần lưu ý: Kế hoạch xây dựng phải bám sát công văn chỉ đạo của các cấp về hoạt động GDNGLL, phải phân tích thực trạng trên cơ sở thực tế tại đơn vị công tác, trên phạm vi địa phương để có được những biện pháp giải pháp hữu hiệu. Hiệu trưởng chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể cho mỗi hoạt động được tổ chức phối hợp với Nhà trường và các đoàn thể về nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của tổ chức mình. Mỗi khi tổ chức xây dựng kế hoạch phải phân công công việc phù hợp với năng lực, sở trường cho từng thành viên. Thực hiện công việc một cách logic, đúng thời gian. Phải quan tâm đầu tư Cơ sở vật chất, kinh phí được chuẩn bị chi tiết cho các hoạt động. Khi thực hiện giải pháp, biện pháp này phải đảm bảo được hoạt động NGLL có chiều sâu, tạo được sự yêu thích đối với các em. Cần sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo nhà trường, kết hợp tốt với các đoàn thể trong nhà trường và anh chị phụ trách các lớp. Huy động được các nguồn lực hỗ trợ của các nhà hảo tâm, làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục. - 13 - Biện pháp nâng cao hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường tiểu học Võ Thị Sáu Hiệu trưởng phải quán triệt tầm quan trọng và ảnh hưởng tích cực của HĐGDNGLL trong nhiệm vụ dạy và học trong nhà trường, các văn bản liên quan đến HĐGDNGLL. Đội ngũ Giáo viên cần có trách nhiệm cao với công việc, đề xuất kịp thời với Hiệu trưởng biểu dương kịp thời những học sinh có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện. Xây dựng được kế hoạch HĐGDNGLL xuyên suốt năm học, cụ thể, có mục đích rõ ràng với từng hoạt động, thể hiện rõ kế hoạch thời gian và thời điểm hoàn thành. Chỉ đạo các hình thức hoạt động phong phú, nội dung sao cho quá trình hoạt động diễn ra phải có mối quan hệ thầy trò, thu hút được mọi người, mọi đoàn thể tham gia. Muốn tạo được hiệu quả, HĐGDNGLL phải việc tổ chức thường xuyên, phải có mục đích xuất phát từ nhiệm vụ năm học, gắn liền với nội dung dạy trên lớp, gắn với chủ đề năm học, nội dung hoạt động Đội. + Đối với Tổng phụ trách: Lòng nhiệt tình, kiến thức, kĩ năng về công tác đội phải được bồi dưỡng, trau dồi ở người Tổng phụ trách. Phải nắm vững nhiệm vụ và quyền hạn để phối hợp với Hiệu trưởng khi tổ chức các phong trào. Xây dựng nội dung kế hoạch hoạt động cụ thể rõ ràng. Luôn gắn liền công tác giáo dục đạo đức với các tổ chức hoạt động vui chơi và các hội thi để rèn luyện kỹ năng sống cho các em. Giáo dục các em theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Luôn tạo ra môi trường thân thiện, chia sẻ với các em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt quan tâm tới các em là đối tượng học sinh dân tộc thiểu số. + Đối với giáo viên: Luôn lắng nghe và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của ban lãnh đạo và tổng phụ trách. Giáo viên phải thật sự thân thiện, biết được hoàn cảnh học sinh, yêu thương chia sẻ tất cả khó khăn của học sinh, thật sự thoải mái giúp đỡ, tháo gỡ tư vấn khi các em gặp khó khăn để các em được đến trường. Luôn kết hợp tham gia các phong trào của Đội tổ chức.Mỗi giáo viên chủ nhiệm lớp là anh chị tổng phụ trách từng phân đội của Đội thiêu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Giáo viên chủ nhiệm là lực lượng, là yếu tố cơ bản quyết điịnh sự lớn mạnh của phong trào Đội và HĐNGLL. Với những biện pháp đã thực hiện tại liên đội, phong trào hoạt động Đội nói riêng và HĐGDNGLL nói chung đã thực sự đem lại tinh thần, sự hứng khởi trong mỗi giáo viên và học sịnh của trường tiểu học Võ Thị Sáu. Bằng những việc làm và hoạt động thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập, vui chơi, tạo được niềm tin, niềm vui khi các em tới trường. MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGLL TẠI TRƯỜNG TH VÕ THỊ SÁU- KRÔNG ANA – ĐĂK LĂK - 14 - Biện pháp nâng cao hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường tiểu học Võ Thị Sáu HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI – TH VÕ THỊ SÁU - 15 - Biện pháp nâng cao hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường tiểu học Võ Thị Sáu TRAO GIẢI CHỈ HUY ĐỘI GIỎI TẠI LIÊN ĐỘI HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN TẠI LIÊN ĐỘI - 16 - Biện pháp nâng cao hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường tiểu học Võ Thị Sáu HĐĐ HUYỆN TRAO GIẢI CHI ĐỘI XUẤT SẮC TẠI LIÊN ĐỘI TRÒ CHƠI DÂN GIAN TẠI LIÊN ĐỘI - 17 - Biện pháp nâng cao hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường tiểu học Võ Thị Sáu MÚA HÁT SÂN TRƯỜNG TẠI LIÊN ĐỘI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC, ATGT - 18 - Biện pháp nâng cao hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường tiểu học Võ Thị Sáu c. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp - Kế hoạch phải xây dựng cụ thể, chi tiết phù hợp với thực tiễn, mang tính khả thi, không rập khuôn, máy móc, phải có kế hoạch điều chỉnh kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, của địa phương, đúng với sự chỉ đạo của ngành. - Các giải pháp đưa ra phải dựa trên tình hình thực tế và phù hợp với quy luật phát triển của xã hội. Trên cơ sở các giải pháp đó, biện pháp thực hiện một cách triệt để đạt được mục tiêu đề ra. d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu Thông qua HĐGDNGLL bước đầu góp phần nâng cao chất lượng các môn học, giúp học sinh tự tin, mạnh dạn, tích cực tự giác và linh hoạt trong việc tham gia vào các hoạt động học tập, hoạt động chính trị - xã hội. Từ đó các em ham thích đến trường, đi học chuyên cần hơn, không có tình trạng bỏ học. Qua quá trình tổ chức các hoạt động đã thực hiện tại trường, học sinh đã có những chuyển biến rõ nét về nhận thức, về thái độ, việc làm. Trường đã làm phiếu thăm dò ý kiến học sinh thu được kết quả như sau: * Kết quả khảo sát trước khi thực hiện đề tài ( tháng 9/2016) TT Hội thi T.số HS Thích HS % Bình thường Không thích HS HS % % 1 Thể dục giữa giờ 542 110 20,3 202 37,3 230 42,4 2 Múa hát sân trường 542 182 33,6 170 31,4 190 35,0 3 Phát thanh măng non 542 100 18,5 142 26,2 300 55,3 4 Tham gia các hội thi 542 201 37,1 99 18,3 242 44,6 5 Các hoạt động về nguồn 542 99 18,9 200 36,9 243 44,8 * Kết quả khảo nghiệm sau khi thực hiện đề tài ( tháng 3/2017) TT Hội thi T.số HS Thích HS % Bình thường Không thích HS HS % % 1 Thể dục giữa giờ 542 402 74,2 110 20,3 30 5,5 2 Múa hát sân trường 542 500 92,3 42 7,7 0 3 Phát thanh măng non 542 442 81,5 95 17,5 5 1,0 4 Các hội thi 542 499 92,1 43 7,9 0 0 5 Các hoạt động về nguồn 542 500 92,3 42 7,7 0 0 - 19 - 0 Biện pháp nâng cao hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường tiểu học Võ Thị Sáu Qua áp dụng những sáng kiến nêu trên về HĐGDNGLL trong năm học qua ở trường Tiểu học Võ Thị Sáu đã có sự chuyển biến lớn cả về nhận thức. Đa số cán bộ quản lí và giáo viên đã hiểu đúng về vai trò, tầm quan trọng của HĐGDNGLL ở trường tiểu học. - Sự chuyển biến của hoạt động giáo dục của trường: Nề nếp sinh hoạt giữa giờ được duy trì tốt và hoạt động có hiệu quả; phong trào văn nghệ thể dục thể thao được phát triển và đạt được nhiều thành tích đáng kể. Thông qua các hoạt động giáo dục Ngoài giờ lên lớp, học sinh dược rèn các kỹ năng sống như : Biết phòng và chống một số bệnh, có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, không chơi trò chơi nguy hiểm, có hành vi ửng xử tốt với mọi người xung quanh … Học sinh còn được tuyên truyền, tìm hiểu về : An toàn giao thông, Bảo vệ môi trường, Phòng chống bạo lực học đường, Quyền và bổn phận của trẻ em, ý nghĩa của các ngày chủ điểm… Học sinh thể hiện năng khiếu, kiến thức hiểu biết qua các hội thi: Nghi thức, Khéo tay hay làm, Hái hoa dân chủ, Đố vui học tập, Văn nghệ... - Tỉ lệ học sinh chuyên cần được nâng lên. Đến thời điểm này ( tháng 3/2017) chưa có học sinh bỏ học. - Học sinh mạnh dạn tự tin phát biểu trước đám đông, lễ phép, chào hỏi thầy cô và khách lạ đến trường, biết trình bày ý kiến với thầy cô khi gặp khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống. - Các em rất thích tham gia sinh hoạt Đội, nề nếp của các lớp rất tốt. Các em chăm chỉ học tập, tinh thần hợp tác, ý thức giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn, thực hiện tốt an toàn giao thông. - Học sinh rất tự tin tham gia sôi nổi các hoạt động của nhà trường. Đạt nhiều thành tích cao ở cấp huyện như: Đạt giải nhì giai điệu tuổi hồng cấp tỉnh, 1 em được công nhận Toán qua mạng cấp huyện, 1 em đạt Tiếng Anh trên mạng cấp huyện và dự thi cấp tỉnh, 20 em sẽ dự thi chữ viết đẹp cấp huyện trong tháng tới. 1 em đang luyện tập để Giao lưu học sinh dân tộc thiểu số cấp tỉnh năm học 2016-2017. - Cha mẹ học sinh có sự đầu tư quan tâm đến con cái trong học tập, vui chơi. - Các em luôn điều chỉnh những hành vi sai của bản thân và bạn bè trong các hoạt động vui chơi và học tập. Đặc biệt, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, vui chơi tập thể đã tạo cơ hội để các em được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong học tập và rèn luyện, từng bước hình thành kỹ năng sống cho các em đặc biệt là kỹ năng hợp tác, kỹ năng hoạt động tập thể, kỹ năng giao tiếp… góp phần xây dựng phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Với sự quan tâm đúng mực của lãnh đạo nhà trường, HĐGDNGLL đã được chú trọng, chất lượng giáo dục và thành tích các phong trào được nâng lên. - 20 -
- Xem thêm -