Tài liệu Session hijacking

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 251 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Hữu Nghị Việt Hàn SESSION HIJACKING MODULE 11 CEH GVHD: Lê Tự Thanh SVTH: Trần Ngọc Khải TIN TỨC AN NINH 2 eSecurity Planet Firesheep sửa chữa dễ dàng như HTTPS - Tháng 11 năm 2010 được nhớ đến như là tháng Firesheep phát nổ trên khán đài máy tính, sự vui sướng của sinh viên đại học ở khắp mọi nơi. Việc thêm vào của trình duyệt firefox làm nó dễ dàng chiếm được quyền truy cập của bất kì một tài khoản facebook nào trong khi họ kết nối đến internet bằng cách sử dụng mở, kết nối Wi-Fi là không an toàn. - Tất nhiên, một phiên tấn công lỗ hổng thì firesheep đã biết rõ cách tấn công và phạm vi bảo mật cho tất cả thời gian, những gì giúp cho firesheep có cuộc tấn công ngoạn mục dễ dàng. Và thật không công bằng khi làm nổi bật việc facebook rất dễ bị tấn công nếu chỉ vì các trang cộng đồng nổi tiếng khác, như: Flickr, Foursquare cũng như Wordpress thì quá nhạy cảm với firesheep. CEH - Session Hijacking - Trần Ngọc Khải CEH - SESSION HIJACKING - TRẦN NGỌC KHẢI NỘI DUNG CHÍNH 3  Session Hijacking là gì?  Session Hijacking mức ứng dụng  Các kỹ thuật chiếm quyền điều khiển  Session Hijacking mức mạng phiên chính  Tấn công TCP/IP  Brute Forcing  Công cụ chiếm quyền điều khiển phiên  Spoofing vs. Hijacking  Biện pháp đối phó  Quá trình chiếm quyền điều khiển phiên  Kiến trúc IPSec  Các loại chiếm quyền điều khiển phiên  Thâm nhập thử nghiệm  Session Hijacking trong mô hình OSI CEH - Session Hijacking - Trần Ngọc Khải 4 LƯU ĐỒ MODULE Khái niệm Session Hijacking Thâm nhập thử nghiệm CEH - Session Hijacking - Trần Ngọc Khải Session Hijacking mức ứng dụng Biện pháp đối phó Session Hijacking mức mạng Công cụ chiếm quyền điều khiển phiên Session Hijacking là gì? 5 Session Hijacking đề cập đến việc khai thác một phiên máy tính hợp lệ nơi mà kẻ tấn công chiếm một phiên làm việc giữa 2 máy tính Trong Session Hijacking TCP, kẻ tấn công chiếm 1 phiên TCP giữa 2 máy CEH - Session Hijacking - Trần Ngọc Khải Kẻ tấn công đánh cắp session ID hợp lệ đang được sử dụng để vào hệ thống và thăm dò dữ liệu Khi hầu hết các xác thực chỉ xảy ra lúc bắt đầu của phiên TCP, điều này cho phép kẻ tấn công truy cập vào máy Mối nguy hiểm từ Hijacking6 Hầu hết các biện pháp đối phó không làm việc trừ khi bạn dùng mã hóa Bạn có thể bảo vệ và chống lại nó chỉ 1 phần, trừ khi bạn chuyển qua giao thức bảo mật khác CEH - Session Hijacking - Trần Ngọc Khải Chiếm quyền điều khiển là dễ dàng khởi động Mối đe dọa đánh cắp nhận dạng, mất thông tin, gian lận, … Hầu hết các máy tính sử dụng giao thức TCP/IP dễ dàng bị tấn công Tại sao Session Hijacking lại thành công? Không khóa tài khoản Sesion Ids không hợp lệ Xử lí không an toàn Session Ids nhỏ CEH - Session Hijacking - Trần Ngọc Khải 7 Session ID yếu hệ thuật toán Phiên không giới hạn thời gian kết thúc Truyền dữ liệu văn bản tường minh 7 Các kỹ thuật Session Hijacking chính Brute Forcing Kẻ tấn công cố thử các ID khác nhau cho đến khi thành công Stealing Kẻ tấn công dùng các kỹ thuật khác nhau để lấy cắp các Session ID Calculating Sử dụng các ID không được tạo ra ngẫu nhiên, kẻ tấn công cố gắng tính toán các Session ID CEH - Session Hijacking - Trần Ngọc Khải 8 Brute forcing Dùng tấn công brute force, kẻ tấn công cố gắng đoán session ID đến khi hắn đoán được một session ID Ví dụ, trên các địa chỉ, kẻ tấn công cố gắng đoán 1 session ID Các Session ID có thể bị lấy cắp bằng cách dùng những kỹ thuật khác nhau như: CEH - Session Hijacking - Trần Ngọc Khải 1. Sử dụng giao thức HTTP giới thiệu tiêu đề 2. Kiểm tra lưu lượng mạng 3. Sử dụng các cuộc tấn công Cross-Site Scripting 4. Gửi Trojans trong các nạn nhân 1. Dùng “referrer attack”, kẻ tấn công cố thu hút 9 người dùng nhấp vào 1 đường dẫn đến trang web khác(1 đường dẫn mysite,www.mysite.com) 2. Ví dụ, GET /index.html HTTP/1.0 Host: www.mysite.com Referrer: www.mywebmail.com/vi ewmsg.asp?msgid=6896 45&SID=2556x54VA75 3. Kẻ tấn công đã lấy được Session ID của người dùng gửi khi trình duyệt gửi đường dẫn giới thiệu chứa 1 session ID của người dùng đến trang web của kẻ tấn công Tấn công Brute Forcing 10  Sử dụng các cuộc tấn công Brute Force, kẻ tấn công cố đoán session ID đến khi hắn tìm thấy session ID chính xác  Có thể dãy những giá trị cho session ID phải bị giới hạn để cuộc tấn công bruteforce được thực hiện thành công CEH - Session Hijacking - Trần Ngọc Khải Tấn công HTTP tham chiếu 11 Tấn công tham chiếu, kẻ tấn công cố gắng thu hút người dùng click vào một liên kết đến một trang web khác. Ví dụ, GET /index.html HTTP/1.0 Host: www.mysite.com Referrer: www.mywebmail.com/viewmsg.asp?msgid=68 9645&SID=2556x54VA75 Trình duyệt gửi URL tham chiếu chứa các session ID cho kẻ tấn công, và kẻ tấn công sử dụng session ID của người dùng CEH - Session Hijacking - Trần Ngọc Khải Sự khác nhau giữa Spoofing và Hijacking 12 Tấn công Spoofing Kẻ tấn công giả mạo làm người dùng khác hoặc máy (nạn nhân) để truy cập Kẻ tấn công không chiếm 1 phiên hoạt động hiện có. Thay vào đó hắn bắt đầu 1 phiên làm việc mới bằng cách sử dụng thông tin lấy cắp của nạn nhân CEH - Session Hijacking - Trần Ngọc Khải Hijacking Session hijacking là quá trình chiếm 1 phiên hoạt động hiện tại Kẻ tấn công dựa vào người sử dụng hợp pháp để được kết nối và xác thực Quá trình chiếm quyền điều khiển phiên Lệnh xâm nhập Dự đoán Session ID Đồng bộ hóa Theo dõi Đánh hơi 13 Bắt đầu truyền các gói dữ liệu đến máy chủ mục tiêu Chiếm phiên Phá vỡ kết nối của máy nạn nhân Theo dõi dòng dữ liệu và dự đoán sequence number Đặt mình vào giữa nạn nhân và mục tiêu (bạn phải có khả năng đánh hơi mạng) CEH - Session Hijacking - Trần Ngọc Khải Phân tích gói của một tấn công chiếm phiên cục bộ 14 CEH - Session Hijacking - Trần Ngọc Khải Các loại Session Hijacking 15 Trong 1 tấn công active, kẻ tấn công tìm phiên đang hoạt động và chiếm nó Với tấn công passive, kẻ tấn công chiếm quyền điều khiển 1 phiên, nhưng ngừng lại, xem và ghi lại tất cả các lưu lượng truy cập được gửi ra CEH - Session Hijacking - Trần Ngọc Khải Session Hijacking trong mô hình OSI Hijacking mức mạng Mức mạng có thể định nghĩa là đánh chặn các gói tin trong quá trình truyền tải giữa máy chủ và máy khách trên 1 phiên TCP và UDP CEH - Session Hijacking - Trần Ngọc Khải 16 Hijacking mức ứng dụng Mức ứng dụng là kiểm soát trên phiên người dùng của HTTP bằng cách lấy session ID 17 LƯU ĐỒ MODULE Khái niệm Session Hijacking Thâm nhập thử nghiệm CEH - Session Hijacking - Trần Ngọc Khải Session Hijacking mức ứng dụng Biện pháp đối phó Session Hijacking mức mạng Công cụ chiếm quyền điều khiển phiên Session Hijacking mức ứng dụng Trên 1 tấn công Session Hijacking, 1 mã thông báo phiên thì bị đánh cắp hoặc mã thông báo phiên hợp lệ thì được dự đoán sẽ bị truy cập trái phép vào máy chủ web Một mã thông báo phiên có thể bị xâm hại bằng nhiều cách khác nhau Session Sniffing Man-in-thebrowser attack CEH - Session Hijacking - Trần Ngọc Khải 18 Man-in-themiddle attack Predictable session token Client-side attacks Thăm dò Phiên Kẻ tấn công dùng thăm dò để chiếm 1 mã thông báo hợp lệ gọi là “Session ID” Kẻ tấn công lúc này dùng mã thông báo phiên hợp lệ để truy cập trái phép vào máy chủ web CEH - Session Hijacking - Trần Ngọc Khải 19 Dự đoán Session Token Nó là phương pháp dùng cho dự đoán 1 session ID hoặc mạo danh người dùng để sử dụng trang web Dự đoán 1 session ID cũng được biết như là Session Hijacking Sử dụng kỹ thuật session hijacking, kẻ tấn công có khả năng gửi các yêu cầu đến trang web với các đặc quyền của thành viên bị xâm phạm Bằng cách đoán giá trị session duy nhất hoặc suy ra 1 session ID hoàn thành cuộc tấn công CEH - Session Hijacking - Trần Ngọc Khải 20
- Xem thêm -