Tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng phần mềm open office làm sổ theo dõi nhóm trẻ

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 143 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 38266 tài liệu

Mô tả:

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN DẦU TIẾNG TRƯỜNG MẪU GIÁO AN LẬP SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM OPEN OFFICE LÀM SỔ THEO DÕI NHÓM TRẺ Giáo viên : Nguyễn Thị Hồng NĂM HỌC 2011 - 2012 PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN DẦU TIẾNG TRƯỜNG MẪU GIÁO AN LẬP SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM OPEN OFFICE LÀM SỔ THEO DÕI NHÓM TRẺ Giáo viên : Nguyễn Thị Hồng (Chỉnh sửa lần thứ nhất: tháng 03 năm 2012) NĂM HỌC 2011 - 2012 Đề tài: Ứng dụng phần mềm Open Office Calc làm Sổ theo dõi nhóm trẻ LỜI GIỚI THIỆU Trong quá trình dạy trẻ mầm non, công việc nhiều, sổ sách nhiều, thời gian ít, đòi hỏi bản thân giáo viên phải có cách thức để cải tiến, tăng hiệu quả giải quyết công việc. Một trong những cách cải tiến là ứng dụng các phần mềm máy tính vào công việc làm sổ sách. Đề tài này được viết để ghi lại những cải tiến của bản thân trong quá trình giải quyết các loại sổ sách ở trường. Qua đề tài này, cũng muốn chia sẻ kinh nghiệm của bản thân với đồng nghiệp đang là giáo viên mầm non cùng trường, cũng như các đồng nghiệp đang dạy ở các trường khác, để các giáo viên có thể ứng dụng trong công việc, hoặc có những cải tiến nhằm giảm nhẹ thời gian và công sức trong khi làm các sổ sách hàng ngày trên lớp. Trong đề tài này, xin giới thiệu kinh nghiệm ứng dụng phần mềm Open Office Calc tạo ra một tập tin bảng tính để theo dõi nhóm trẻ, nhằm thay thế một phần cho Sổ theo dõi nhóm trẻ, giúp giáo viên tiết kiệm thời gian, công sức khi làm báo cáo cuối tháng, cuối quý, giúp Ban Giám hiệu nhà trường giảm nhẹ thời gian, công sức khi kiểm tra, đánh giá. Thực hiện được đề tài này, tôi được sự hỗ trợ rất lớn từ những người thân yêu bên cạnh. Sự hỗ trợ về mặt kĩ thuật, máy tính, phần mềm, tài liệu, cùng với sự tư vấn và động viên, đó là những yếu tố quan trọng để tôi có thể hoàn thành được đề tài này. Dù cố gắng đến đâu, chắc chắn đề tài này không tránh khỏi những sai sót và sẽ có những điểm cần phải cải tiến. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về địa chỉ email: nguyenthihong0609@gmail.com. Tháng 02 năm 2012 GV. NGUYỄN THỊ HỒNG Sáng kiến kinh nghiệm Trang 1/40 Trường Mẫu Giáo An Lập Năm học 2011 - 2012 MỤC LỤC LỜI GIỚI THIỆU ............................................................................................................1 MỤC LỤC.........................................................................................................................2 CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ ...............................................................................................3 1.1. Bối cảnh thực hiện đề tài .....................................................................................3 1.2. Lí do chọn đề tài ...................................................................................................3 1.3. Đối tượng nghiên cứu và giới hạn đề tài ............................................................4 1.4. Những điểm nhấn trong đề tài này.....................................................................4 CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT THỰC TẾ VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ...............................6 2.1. Khảo sát thực trạng .............................................................................................6 2.1.1. Khảo sát Sổ theo dõi nhóm trẻ........................................................................6 2.1.2. Yêu cầu cần cải tiến .........................................................................................9 2.2. Khảo sát phần mềm Open Office Calc...............................................................9 2.2.1. Tìm kiếm bộ phần mềm Open Office .............................................................9 2.2.2. Cài đặt bộ phần mềm Open Office ...............................................................13 2.3. Thực hiện theo dõi nhóm trẻ trên phần mềm Open Office Calc ...................20 2.3.1. Phác thảo bảng tính .......................................................................................20 2.3.2. Thực hiện tính toán........................................................................................23 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN .....................................................................34 3.1. Kiểm thử kết quả................................................................................................34 3.2. Đánh giá đề tài....................................................................................................35 3.3. Kiến nghị.............................................................................................................36 3.4. Kết luận...............................................................................................................37 DANH MỤC HÌNH MINH HỌA .....................................................................................38 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..........................................................................40 U Trang 2/40 Sáng kiến kinh nghiệm Đề tài: Ứng dụng phần mềm Open Office Calc làm Sổ theo dõi nhóm trẻ CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Lời dẫn: Chương này khái quát bối cảnh thực hiện đề tài, lí do chọn đề tài, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài, cũng như nêu bật một số điểm về tính mới của đề tài. 1.1. Bối cảnh thực hiện đề tài Trong những năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin đang được đẩy mạnh ở các cấp học. Đối với cấp học mầm non, việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng đang từng bước được thực hiện, tuy nhiên, hiệu quả còn hạn chế do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong tình hình chung tại địa phương, đa số giáo viên mầm non không có nhiều kĩ năng sử dụng máy vi tính để có thể ứng dụng hiệu quả. Mặt khác, công việc của giáo viên mầm non chiếm nhiều thời gian trên lớp, nên các giáo viên không có điều kiện để tập huấn nâng cao kĩ năng sử dụng máy tính. Do đặc thù của hầu hết các trường trên địa bàn huyện Dầu Tiếng thuộc vùng nông thôn, việc tiếp cận công nghệ thông tin còn khó khăn, do những hạn chế về hạ tầng kĩ thuật để đấu nối mạng, thiếu nhân lực để triển khai các dự án, cách thức đầu tư trang bị máy tính chưa đồng bộ, việc quản lý, sử dụng ở nhiều nơi cũng chưa thật hiệu quả. Năm học 2011 – 2012 này là năm học tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy – học và công tác quản lý giáo dục nhằm thực hiện thành công chủ đề năm học “Tiếp tục thực hiện đổi mới mạnh mẽ, thực chất công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” với nhiệm vụ trọng tâm là: tiếp tục nâng cao nhận thức và bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ thông tin; thực hiện đồng bộ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý; đổi mới phương pháp dạy và học; xây dựng cơ sở dữ liệu giáo dục; tuyên truyền và nhân rộng các mô hình tiêu biểu về ứng dụng công nghệ thông tin [2]. 1.2. Lí do chọn đề tài Trong quá trình dạy trẻ, công việc nhiều, sổ sách nhiều, thời gian ít, đòi hỏi bản thân tôi phải có cách thức để cải tiến, tăng hiệu quả giải quyết công việc. Một trong những cách cải tiến là ứng dụng các phần mềm máy tính vào công việc làm sổ sách. Đề tài này được viết để ghi lại những cải tiến của bản thân trong quá trình giải quyết các loại sổ sách ở trường. Đề tài này cũng nhằm chia sẻ kinh nghiệm của bản thân với các đồng nghiệp đang là giáo viên mầm non cùng trường, cũng như các đồng nghiệp đang dạy ở các trường khác, để các đồng nghiệp có thể ứng dụng trong công việc, hoặc có những cải tiến nhằm giảm nhẹ thời gian và công sức trong khi làm các sổ sách hàng ngày trên lớp. Một lý do nữa để chọn đề tài này là cách thức thực hiện đơn giản, khả thi đối với đa số giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non, dựa trên phần mềm Open Office Calc, một phần mềm xử lý bảng tính trong bộ phần mềm Open Office (tương tự như Microsoft Sáng kiến kinh nghiệm Trang 3/40 Trường Mẫu Giáo An Lập Năm học 2011 - 2012 Office). Phần mềm này có tính năng tương tự như phần mềm Excel, được phép sử dụng miễn phí, có giao diện tiếng Việt, thuận tiện cho giáo viên mầm non sử dụng. 1.3. Đối tượng nghiên cứu và giới hạn đề tài Đối tượng nghiên cứu trong đề tài này là: đưa ra một phương án khả thi, thuận tiện, hiệu quả bằng cách ứng dụng phần mềm Open Office Calc tạo ra một tập tin bảng tính để theo dõi nhóm trẻ, nhằm thay thế một phần cho Sổ theo dõi nhóm trẻ, giúp giáo viên tiết kiệm thời gian, công sức khi làm báo cáo cuối tháng, cuối quý, giúp ban giám hiệu nhà trường giảm nhẹ thời gian, công sức khi kiểm tra, đánh giá. Trong phạm vi nghiên cứu, đề tài trình bày cách thức để tạo một bảng tính theo dõi nhóm trẻ trên phần mềm Open Office Calc, trình bày một số tính năng, một số hàm trong Open Office Calc có liên quan. Đề tài cũng trình bày cách sử dụng bảng tính để tạo bản in của các bảng theo dõi nhóm trẻ. Trong phạm vi của đề tài, các chức năng quá chuyên sâu của phần mềm Excel hoặc Open Office Calc sẽ không được đề cập đến. Đề tài này cũng không nhằm mục đích hoàn toàn thay thế Sổ theo dõi nhóm trẻ bằng tập tin bảng tính trên phần mềm Open Office Calc. Việc thay thế Sổ Sổ theo dõi nhóm trẻ bằng một tập tin bảng tính cũng là một định hướng, tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, việc khảo sát và thực hiện nghiên cứu này nằm ngoài phạm vi của đề tài. 1.4. Những điểm nhấn trong đề tài này Tính mới: Thứ nhất, đề tài này đặt ra vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý và theo dõi nhóm trẻ, một vấn đề mà ở cấp học mầm non các giáo viên chưa ứng dụng nhiều. Trong thời điểm hiện tại, các sáng kiến kinh nghiệm tại các cấp cơ sở, cấp Phòng Giáo dục cũng chưa có nhiều đề tài về lĩnh vực này, đa số các đề tài đều tập trung vào việc ứng dụng máy tính để trình chiếu, minh họa. Năm học 2010 – 2011, cấp học mầm non trên toàn huyện Dầu Tiếng có nhiều sáng kiến kinh nghiệm đạt giải, tuy nhiên vẫn ít thấy những đề tài nghiên cứu về chủ đề này [3][8]. Thứ hai, đề tài này là một minh họa cho việc ứng dụng phần mềm miễn phí trong giáo dục, mở ra một hướng mới, thay vì sử dụng các phần mềm bản quyền như trước đây. Tính khoa học: Dựa vào kết quả khảo sát việc ghi chép Sổ theo dõi nhóm trẻ của giáo viên tại đơn vị, cũng như tại một số trường lân cận, cùng với việc khảo sát các tính năng của phần mềm, đề tài đưa ra giải pháp để ứng dụng phần mềm giải quyết vấn đề đặt ra. Sản phẩm của đề tài được kiểm thử với các số liệu của các lớp khác nhau để đánh giá về độ chính xác của các phép toán và đánh giá mức độ hiệu quả khi sử dụng trong thực tế. Trang 4/40 Sáng kiến kinh nghiệm Đề tài: Ứng dụng phần mềm Open Office Calc làm Sổ theo dõi nhóm trẻ Tính ứng dụng thực tiễn: Thứ nhất, ở cấp học mầm non, tất cả các lớp học đều có Sổ theo dõi nhóm trẻ nên đề tài này có thể áp dụng cho tất cả các lớp mầm non. Thứ hai, đề tài đưa ra cách ứng dụng phần mềm Open Office Calc với giao diện tiếng Việt thay vì tiếng Anh như phần mềm Microsoft Excel, điều này tạo thuận lợi cho các giáo viên mầm non trong việc sử dụng và tìm hiểu thêm các tính năng mới. Tính hiệu quả: Thứ nhất, cách ứng dụng phần mềm máy tính vào công việc làm các sổ sách ở lớp mầm non được nêu trong đề tài sẽ giúp giáo viên mầm non tiết kiệm thời gian và công sức, giảm sai sót; đồng thời cũng giúp Ban giám hiệu giảm nhẹ thời gian và công sức trong quá trình kiểm tra Sổ theo dõi nhóm trẻ của các lớp. Thứ hai, phần mềm này được phép sử dụng miễn phí, thay vì phải tốn chi phí để mua bản quyền như Microsoft Office, ứng dụng phần mềm này sẽ tiết kiệm được chi phí bản quyền khi triển khai rộng rãi đề tài trong thực tế. Thứ ba, giao diện tiếng Việt trên phần mềm sẽ giúp giáo viên mầm non và cả giáo viên các cấp khác tiếp cận nhanh hơn, thời gian để học cách sử dụng ngắn hơn, từ đó việc triển khai đề tài trên quy mô lớn cũng nhanh hơn, chi phí đào tạo cũng giảm đi. Thứ tư, việc triển khai cài đặt phần mềm này trên máy tính là dễ dàng, nhanh chóng (khoảng 05 phút), bởi đã có giao diện tiếng Việt và dung lượng không lớn (khoảng 150 Megabytes) nên việc cài đặt trên máy tính sẽ thuận tiện hơn hẳn, đa số các giáo viên đều có thể tự làm được. Đến đây, chúng ta đã khái quát được bối cảnh thực hiện đề tài, lý do chọn đề tài, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, cùng với một số điểm nhấn trong đề tài. Chúng ta sẽ chuyển qua phần khảo sát thực tế và giải quyết vấn đề trong chương tiếp theo. Sáng kiến kinh nghiệm Trang 5/40 Trường Mẫu Giáo An Lập Năm học 2011 - 2012 CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT THỰC TẾ VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Lời dẫn: Chương trước đã giới thiệu bối cảnh thực hiện đề tài, lí do chọn đề tài, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài, cũng như nêu bật một số điểm về tính mới của đề tài. Chương này sẽ nêu ra những yêu cầu trong thực tế đòi hỏi phải có sự cải tiến. Ngoài ra, chương này cũng đề cập đến một số tính năng trong phần mềm Open Office Calc, và đưa ra giải pháp thông qua việc mô tả cách thức ứng dụng phần mềm này để làm sổ theo dõi nhóm trẻ trên máy tính. 2.1. Khảo sát thực trạng 2.1.1. Khảo sát Sổ theo dõi nhóm trẻ Đầu năm học, mỗi lớp học ở bậc mầm non được cấp được cấp phát Sổ theo dõi nhóm trẻ, giáo viên đứng lớp có nhiệm vụ ghi chép hằng ngày. Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, giáo viên phụ trách lớp làm công việc tổng hợp số liệu trong sổ này để báo cáo lên ban giám hiệu. Công việc cụ thể như sau: ™ Đầu năm học, giáo viên ghi kế hoạch hoạt động ™ Trong mỗi ngày học của từng tháng, giáo viên ghi nhận số trẻ đến lớp. Đối với những trẻ đi học: trẻ nào ngoan, giáo viên đánh dấu ngôi sao, trẻ nào không ngoan, giáo viên để ô trống. Với những trẻ vắng, trẻ nào vắng có phép, giáo viên ghi “P”, trẻ nào vắng không phép, giáo viên ghi “K”. ™ Cuối tháng, giáo viên phụ trách lớp phải tính toán các số liệu: ▪ Sĩ số lớp trong tháng (Tổng số cháu); ▪ Đếm số trẻ đi học từng ngày (Số HS); ▪ Trong cột thứ Bảy (B) của mỗi tuần, ghi danh hiệu “BN” (Bé Ngoan) cho các trẻ đạt danh hiệu “Bé Ngoan” trong tuần đó như sau: đếm số ngày ngoan của trẻ trong tuần, nếu số ngày ngoan lớn hơn hoặc bằng 04, bé đạt danh hiệu “BN” trong tuần đó; nếu tuần cuối của tháng không có ngày thứ Bảy (B) thì ghi danh hiệu “BN” vào cột thứ Bảy đầu tiên của tháng tiếp theo. ▪ Tính cột Số lần BN = tổng số tuần đạt danh hiệu “BN” trong tháng; ▪ Ghi cột Danh hiệu (danh hiệu bé ngoan trong tháng):cột “Danh hiệu” có giá trị “BN” nếu trẻ đó đạt danh hiệu bé ngoan trong tháng. Cách xác định như sau: ¾ Xác định số tuần học của mỗi tháng (thường có khoảng 04 tuần hoặc 05 tuần): một tuần học có 05 ngày học: Trang 6/40 Sáng kiến kinh nghiệm Đề tài: Ứng dụng phần mềm Open Office Calc làm Sổ theo dõi nhóm trẻ − Xét tuần đầu tháng: nếu tuần học đó có số ngày học từ 03 ngày trở lên thì tuần học đó nằm trong tháng đó, nếu ngược lại thì tuần học đó thuộc tháng trước đó; − Xét tuần cuối tháng: nếu tuần học đó có số ngày học còn lại từ 03 ngày nữa là hết tháng thì tuần học đó nằm trong tháng, nếu ngược lại thì tuần học đó thuộc tháng kế tiếp; Ví dụ: Tính số tuần học của tháng 10, tháng 11, tháng 12 như trong hình dưới đây: Hình 1: Bảng theo dõi trẻ đến lớp tháng 10 Hình 2: Bảng theo dõi trẻ đến lớp tháng 11 Sáng kiến kinh nghiệm Trang 7/40 Trường Mẫu Giáo An Lập Năm học 2011 - 2012 Hình 3: Bảng theo dõi trẻ đến lớp tháng 12 Chúng ta thử tính số tuần học trong tháng 11 (như trong hình). Xét tuần đầu tháng: tuần này có 04 ngày học (ngày 1, 2, 3, 4) thuộc tháng 11, 04 ngày >= 03 ngày, vậy tuần này thuộc tháng 11, sẽ gồm 05 ngày học: 31/10/2011 – 01/11/2011. Xét tuần cuối tháng: có 03 ngày nữa là hết tháng (28, 29, 30), 03 ngày >= 03 ngày, nên tuần này cũng thuộc tháng 11, gồm 05 ngày học: 28/11/2011 – 02/12/2011. Như vậy, số tuần học trong tháng 11 là 05 tuần. Tương tự, tháng 10/2011 có 04 tuần học (ngày cuối 31/10 thuộc tuần đầu tiên của tháng 11), và tháng 12/2011 cũng có 04 tuần học (02 ngày đầu tháng thuộc tháng 11). ¾ Với những tháng có 04 tuần: tổng số tuần đạt danh hiệu “BN” lớn hơn hoặc bằng 03 ( >= 3); ¾ Với những tháng có 05 tuần: tổng số tuần đạt danh hiệu “BN” lớn hơn hoặc bằng 04 ( >= 4); ▪ Tính các số liệu tổng hợp: ¾ Tổng số ngày học trong tháng = (sĩ số) * (số ngày học) ¾ Tổng vắng = tổng các ngày vắng có phép (P) + tổng các ngày vắng không phép (K) ¾ Số ngày hiện diện = “Tổng số ngày học trong tháng” – “Tổng vắng” ¾ Tỉ lệ ngày hiện diện = (Số ngày hiện diện) / (Tổng số ngày học trong tháng) ¾ Số trẻ đạt danh hiệu Bé Ngoan (hoặc CNBH): là những trẻ có “Số lần BN” từ 03 lần trở lên với những tháng có 04 tuần học, hoặc từ 04 lần trở lên với những tháng có 05 tuần học. Đây là những trẻ mà trong cột “Danh hiệu” được đánh giá là “BN”. ¾ Tỉ lệ trẻ đạt danh hiệu bé ngoan = Tổng cột Danh hiệu / (Sĩ số x số tuần học). Trang 8/40 Sáng kiến kinh nghiệm Đề tài: Ứng dụng phần mềm Open Office Calc làm Sổ theo dõi nhóm trẻ Đến đây, chúng ta đã khảo sát kĩ các số liệu cần xử lý trong Sổ theo dõi nhóm trẻ, chúng ta sẽ xem xét kĩ hơn các nhược điểm đang tồn tại và sẽ đề ra cách cải tiến trong phần tiếp theo. 2.1.2. Yêu cầu cần cải tiến Từ việc khảo sát Sổ theo dõi nhóm trẻ ở phần trước, và cách thức xử lý các số liệu ở đơn vị và một số trường lân cận trong thời gian hiện tại, chúng ta dễ dàng nhận thấy là có nhiều nhược điểm trong cách thức thực hiện: − Công việc tính toán mất nhiều thời gian, công sức của giáo viên đứng lớp, chưa kể khả năng dễ xảy ra sai sót, nhầm lẫn, khi sai sót lại phải mất thêm thời gian để kiểm tra, hiệu chỉnh; − (1) Khi cấp trên kiểm tra sổ này, việc kiểm tra cũng thực hiện một cách thủ công (đếm, tính toán), điều này cũng mất thời gian và tốn công sức của người thực hiện việc kiểm tra, việc kiểm tra tương đương như một lần tính toán, lại tốn thêm một lần thời gian và công sức; (2) việc kiểm tra thủ công cũng chỉ thực hiện ngẫu nhiên và có giới hạn, không thể kiểm tra hết tất cả; (3) mặt khác, kể cả trong thao tác kiểm tra, vẫn có khả năng nhầm lẫn, sai sót; (4) điểm bất lợi nhất khi kiểm tra sổ này là khi giáo viên nộp sổ này về văn phòng cho Ban Giám hiệu kiểm tra (thường là mất khoảng vài ngày), trong những ngày đó giáo viên không có sổ để ghi chép tại lớp, bắt buộc phải ghi chép tạm, khi Ban Giám hiệu trả sổ về thì giáo viên lại chép lại từ bản ghi chép tạm vào sổ, điều này làm phát sinh thêm một công đoạn ghi chép qua lại; − Khi cần, việc tổng hợp số liệu của toàn đơn vị cũng không thuận tiện; − Việc báo cáo nhanh bằng cách gửi qua email khó thực hiện được. Từ việc nhận thấy những bất lợi trên đây, chúng ta đưa ra cải tiến bằng cách ứng dụng phần mềm Open Office Calc để xử lý các số liệu, thay thế cho cách xử lý thủ công hiện tại để khắc phục những vấn đề đã nêu ra, nhằm tiết kiệm thời gian và công sức và giảm sai sót trong công việc tính toán, cũng như trong quá trình kiểm tra. Để làm được điều này, chúng ta sẽ bước đầu khảo sát bộ phần mềm Open Office, đặc biệt là Open Office Calc, sẽ được trình bày trong phần kế tiếp. 2.2. Khảo sát phần mềm Open Office Calc 2.2.1. Tìm kiếm bộ phần mềm Open Office Trong phần này, chúng ta dùng trình duyệt Firefox và dịch vụ tìm kiếm www.google.com để tìm kiếm các thông tin liên quan về bộ phần mềm Open Office, sau đó chúng ta sẽ tải bộ cài đặt của phần mềm này về máy tính để thực hiện cài đặt. Mục 2.2.1 và 2.2.2 sẽ minh họa cho quá trình tìm kiếm và cài đặt bộ phần mềm này. Trước hết, chúng ta tìm kiếm bộ cài đặt phần mềm trên website www.openoffice.org/vn, chúng ta sử dụng trình duyệt Firefox và dịch vụ tìm kiếm www.google.com.vn để tìm kiếm bộ cài đặt này: Sáng kiến kinh nghiệm Trang 9/40 Trường Mẫu Giáo An Lập Năm học 2011 - 2012 Hình 4: Tìm kiếm phần mềm Open Office bằng dịch vụ tìm kiếm Google trên trình duyệt Firefox với giao diện bằng tiếng Việt Rất nhanh chóng, chúng ta tìm được website www.openofffice.org/vi và ở ngay trang chủ của website, chúng ta đọc thấy lời giới thiệu: “OpenOffice.org là đề án phần mềm nguồn mở với mục đích qua sự đóng góp của cộng đồng những người viết phần mềm, soạn thảo ra một chương trình ứng dụng văn phòng hoạt động được với tất cả các hệ điều hành phổ biến và khai thác các chức năng ...”: Hình 5: Trang chủ của website www.openoffice.org/vi , ngôn ngữ trên website là tiếng Việt Trang 10/40 Sáng kiến kinh nghiệm Đề tài: Ứng dụng phần mềm Open Office Calc làm Sổ theo dõi nhóm trẻ Nếu vẫn còn có đoạn văn bản nào bằng tiếng Anh hoặc các thứ tiếng khác, chúng ta dùng tiện ích Gtranslator (Google translator) trên mục “Tiện ích” của trình đơn “Công cụ” để dịch sang tiếng Việt: Hình 6: Chọn mục "Tải về" hoặc mục "Download" Hình 7: Bấm chuột phải và chọn lệnh "Lưu liên kết dưới dạng..." trong menu Sáng kiến kinh nghiệm Trang 11/40 Trường Mẫu Giáo An Lập Năm học 2011 - 2012 Hình 8: Chọn thư mục lưu trữ trên máy tính Hình 9: Tiến trình tải xuống bắt đầu, phần mềm có dung lượng khoảng 145 MB Hình 10: Quá trình tải đã xong, bấm chuột phải và chọn lệnh "Mở Thư Mục Chứa" để cài đặt Trang 12/40 Sáng kiến kinh nghiệm Đề tài: Ứng dụng phần mềm Open Office Calc làm Sổ theo dõi nhóm trẻ Đến đây, chúng ta đã thực hiện việc tải xong bộ cài đặt của phần mềm. Phần tiếp theo sẽ minh họa các bước cài đặt. 2.2.2. Cài đặt bộ phần mềm Open Office Chúng ta mở thư mục chứa phần mềm mà chúng ta vừa tải xong, bấm đúp chuột để bắt đầu chạy các bước cài đặt. Hình 11: Chương trình cài đặt bắt đầu Hình 12: Đồng ý với điều kiện sử dụng Sáng kiến kinh nghiệm Trang 13/40 Trường Mẫu Giáo An Lập Năm học 2011 - 2012 Hình 13: Nhập Tên người dùng và Tổ chức (tên cơ quan) Hình 14: Chọn mục “Hoàn tất” để Open Office cài đặt tất cả các ứng dụng Trang 14/40 Sáng kiến kinh nghiệm Đề tài: Ứng dụng phần mềm Open Office Calc làm Sổ theo dõi nhóm trẻ Hình 15: Bấm vào nút “Cài đặt” Hình 16: Chờ đợi vài phút để quá trình cài đặt hoàn thành Sáng kiến kinh nghiệm Trang 15/40 Trường Mẫu Giáo An Lập Năm học 2011 - 2012 Hình 17: Cài đặt hoàn tất Hình 18: Các phần mềm trong bộ Open Office Hình 19: Bước đăng kí sử dụng Trang 16/40 Sáng kiến kinh nghiệm Đề tài: Ứng dụng phần mềm Open Office Calc làm Sổ theo dõi nhóm trẻ Hình 20: Chọn “Đồng ý” để qua bước tiếp theo Hình 21: Nhập họ, tên để đăng kí Sáng kiến kinh nghiệm Trang 17/40 Trường Mẫu Giáo An Lập Năm học 2011 - 2012 Hình 22: Bước đăng kí sau khi cài đặt xong Hình 23: Khởi động Open Office Trang 18/40 Sáng kiến kinh nghiệm
- Xem thêm -