Tài liệu Sang-kien-kinh-nghiem-mot-so-phuong-phap-nang-cao-chay-luong-day-hoc-mon-dao-duc-lop-1

  • Số trang: 22056 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

���ZX##��#d2F6`VBǟ\�#<‫׫׫׫׫‬T�j�g��#M;Kf}}2���-�ib�<�]����8c ‫׫‬G~��X�6��\�-�i 쭚 쭚V��#�N##{,:#ϥpJ�pu#3��=�yTJ�Kj�#�W���tyD�ȥ��o�#�'�s��)�I##�[�###���V�bnd�*��rq# #��##��u�K#z����y��Q'��## �|avg�#�l&���"�#NN#P��(#$#������.>[y#���h��#�‫׫׫‬A� ��u�*t_�#����YG�5##�x#��i�H�w�Uʓ %��o�c�)PH�qȬ‫׫‬#x��E#I,ћ‫׫‬XDo9#�#˜�f#����#ύ���Ak~���WFN=��-Ι{-���`�B-#I�VF $M&0N{�v�u�#��ɴ��g�,���Nȭj�v�U��O9<��O#F0~����i #�r�W[#��h��Zˑ#‫׫‬Q��#�!U���#$�2��CҾu�/�Қ��)d��#^^#L�Ҫ��� #��� ‫׫‬M֝‫׫׫׫׫‬uhoh��5#�>{f�)e��7F{Kc>��##������ �M#� ‫׫‬#�g�5��/T8e'��`#9'#��#4^��##�����#��M����]I5#k\ ‫׫׫׫‬A(�B#�.#�N#A�^����`[‫׫‬f��ż>iDE ##�#9$��=>��b�b�tW�qn���d_#u(������##�##H��U#p;��#X#�H�[Ʊ! �t3�#�2>2#�Ў��^�#0�wm�=�#J�� k#�^��*��,.#{��+�#��#���@$쭚쭚"1i�yM %�#13�w#>`=2zs�Y�#'8�#K/��V���%������i ��Kf��TR#��e��Ny�^I 쭚쭚l�H�dJ�% )��Ԑ9Q�x�#��U��-�G���#N�hZ�X#�����*-� %�L�#1�����#�9��u�sZ���nXI4��w�p�J�a�+#�##A��^r�R��ur~��hĸ��d3H���#��##9�}�@{ ‫ם‬M��Ư#����0A+###c��xRFx�s#Q�)�Sl�#ֱ‫׫‬#A��5�s����5��e�!�!�=��pk��(�3�P\K %�#����dH1��#'�H�_#+8�����r����� 6�{���;��#�[PJ�2#�q�c 1‫�" @מ׫׫׫‬#.d#c��,�! ��#�#��#Q{D�m#b��&�Ϝ��:���cV�)EI�jG#�YĮ��L��#$#� s�#���8���\�����)"���$3�����##F�P#�8#c#����8�m+ ‫˚׫‬R��h�#x‫׫‬H�����[đZ�IK���9'8#3#�# ��#V��mV���4��è�,y*�8e���^����oj����x��V�#�[�#�#�GF��3#Z�s����'*��#T��n��#���#4e���L<��Xd`�#$/����#� �d�l��՛�2�X�f�Y�Uoa�#�899�###�+�#�E]+��� VT�qW}#�‫׫‬#��{,��0[;��Er�K�V#o�$}3�s^? �����W��#P�#�1�4�s���j�#r@#Ӆ��*-�I#�#+.z���y"�q��[� �/8k�|�D�G#J��ĐA#+�<#�#"##jWvK{$p#s#‫�׫‬Ź‫׫‬v��N���#��(��dx^�#���L�f��=��w �ȸ#\#8@y��}k˵9o� c_ ‫׫‬.�KB�8##�y#�rx‫׫׫‬ V3�=5�c�s#,D�I‫׫׫׫�׫׫׫׫‬o.;`�_�"v\/#��[�e�6���#���Ag<�V##I %FH�s�#�Z 쭚쭚쭚쭚쭚J�\�b�>�[w���H&�9��W�KvɄ#��k�kw���ř$!U��}rs�Ҿg��x��Y,��[�#�K)# ��W��$n#=�nk�B�##�\�#|:����?#���ϤG$cJ�{쭚"U��}� �#�#�O�prh�\�ef#f�i#Οa:�D#�p‫�׫‬O#�C�zXLLcO�/{�>2�*U�c#]=��#�#��t�a9��v���� ‫׫׫‬S`����0�F;�����i�jj�I#���kq$Ť;#C#�� #Ҥg�#‫)׫‬TWz���Jx$���#6�#��-$��1^Y�#��� b@#a � �#r# A#쭚 L�#�#�Ә�#x?ҔO#K4m�L�#}�A�k�A�mc�#)�v��+x&�I��VI$id�\#d�#$R0#Q�Ld���#їKӭ 쭚쭚쭚쭚쭚 쭚쭚ʇ#�N����VX�,D‫�׫‬n�j�8QIo���m�ŭ�Fe#N#Iqn�:(9#w�8�]#^#��1�kw8[��\�E�‫׫‬# �<�^#Ls\�+�0n:$e#�#9���#��c‫<׫‬p�-쭚*�C�‫׫‬Ccׂ#s���Z�¤���;V+i#��4g! �~l#z#�}k�#������V��XJ��#�<�>a, �� �#�K-B�--�d#��k""Fd#�7q��O?78�y ‫׫‬.��#t�=R���H��#4r���z� �2p#OqX�#�Y�im�‫�*׫׫‬.���_#[Gt��H ��S�2�#�#`��c�A�#0 ##+Ӣ�����ZH�[�II�.�y#��##t#�y�UU6�m{��������##Mm9h#{Q#Iw)D�$}�#�#8#���<#�w#��Kuok %����^3�#h�oA�r��=++)�o4��^)Q�\��zŵ��K �[�#X��-�#��8#A�US�#9�c�R�mm#�qG! #���#oY>��#C#� u��] k����#2�)$��g=�i���#��$#�##�3 #|�*�쭚쭚쭚8�m�D�M� nV9��]>�r ‫׫‬zH+��.#:�‫׫‬xi�o}�����t%e�ίV+#�q#ȈǗ�X��Wy��An�#$#��? Z�}N#>�f�Q������Ф��9�.8#��#$�3 ‫�׫‬z��7Q���Ϛ�h� UEj�:9m�b+;��l6#D�GrL҇R�,ch%� ‫׫‬#c$g#k��]��#c43�G##~��e� #=]��-�a��`�we@�&�%V*#v�C���#Z-T�#��(�eM5��쭚‫ֳ׫‬ ‫׫‬v#D�vUW## �1�#^#i2����N��Е�����9��[��*��+#.#2#���Nk� � ##�#�E�_��oJt�s���r������� ‫��׫‬I/u �,�� lv�Ȋ=�# ��##��r ‫׫׫(׫‬/‫׫׫׫‬ 2�oz�#�3��v�U�1$#��^���#8��ny�z�Y����tB#o��#��#I�#1ȟ¹N���#��##f�����2C#���X�/�n� #`F#�#��SJ�]7 -��WN:��##]�Mk�#�\B4�onb�H�lf %�xr#���$b�<#to�#�\D�5�<�m��j�3n#�~@E#�8��#ּJx5N��W�јcS�.Uf�b����Y�V���NH#6�#<�#x ��#�#R�‫׫׫׫‬/e#��kI��x#\#1�$##�#��쭚 W�K��<, �V/�Y�)��o5 ‫׫׫‬yc�쭚 S{m5#W!p�$T# ��#�2��+��ҮҮ�Ʋ��\6��C�F�1#��##�# Q�#�#�#g��#Uhr�Z�5Ήa7��4#.�)q ����#�NH+�~5�‫���׫‬ �: �F#i�#�l5## �@��###W���a�[s8�In�g-#�+���s�‫׫׫‬ %���F�nm�#T�97lc.9f��#‫׫‬#�#�R{{� �o�/� �,##! ��&���{�"%8A���l�1�I#���=��Vɤ��q&‫׫׫‬ ‫׫‬VKhw}��t���#���)�v����`�]��'�����#��p�[ū��##n�r�S��$�#s���~<�#�V�t� H�YK�#+��#<#?���qTº#�{h��=?�M)��u�7ēj�[��#b#Gf3�Q�#�y��#�d ���Z|DӼ�#n��x�Z]# 쭚 ŷ`���q‫׫‬V���-JN��19u��#�X@1.9l#‫�׫‬Z��|��*�N��ch��W#�� ‫׫‬n�I�#FOP###�k��Ʉ��H#5��A�#��#� �N�x�r�G-�_‫׫׫‬F<#g�H�#Z8x�3L�qn ‫׫‬cl�#A#�#=�.� %���F�;��0#�[�#g#v#��##x�‫ ׫׫׫‬y#iN4 �s��4�4E�ȁD�>����'�?�c‫׫‬pT�.)�Z��Jr�[��‫׫‬Q��7�s��#�L��t��(�8#�##u�S��v� #��4�$Gd�HQ�#�Q�[I##�oE�r��3'Z4��##�$"S#��ՒԄS�� &#�#�w_ƯM#ZOt���U�˂@Xy�a��ӎ���[{;4�&��SL�t��#��)#��C4�QT��?(#�z��#�E#쭚 ov�F�fB�q#I 쭚 r:sW���I�‫׫׫‬#�[jZ#���,"Bche�V#�#��$# ‫׫‬#p���[���,��#/N# �#��R�m/CJj<��lX�kH'���‫�׫‬I��� A�#�s�H?CT�J�N��#�ծ�#�YD�ŕ�rX���p2q�*9d��{�/#��-#~ 쭚 mʣ�#D�$��\H ����v=#�#�R�#As�)�b�nH��#V�ya: (#.I9��Vpm-�'%#�ǩ(#�yte�#w#�M #�3 ��w6v��(�;T�ι{�#�y#�B��I���Fy�@8���WEz��JO��Vn#���A#n��d/#y��O0##M�C�#�#�sR���"1 Fcr�L�#+)<�#���SR���{���rs�rѽ��&h"�~�R;�$X�Ge9l�>`#�OOZ��\2#V&p�[#2��d9�W##c##�� 5 ‫׫׫׫‬%%{l�J��\���b�� #�'f�%�#<#A#�Fь��`�‫׫‬ϓ#�#J#.zH�t�‫׫ֻ׫‬ ‫׫׫׫‬OTy��)�M+‫׫׫‬##�#��[}�#�Q#8�s���RFp�8�]D�G�#H�‫׫‬p��'ʋ�"7a�Y��##(�V)��X�7#�#s$r�у c$��#�� �@#rzdU�#�p3n�%Ħ‫�׫‬###9‫׫‬/‫�׫‬gYP�{�tҥʮ����bh�����,��B��a�u��ҧ� #|�Ÿ�N��L���Q�N;#�A�2m ‫׫׫‬mE�˗�‫׫‬#;�69#�{�#��#b��‫׫‬#|c$�k#���[�#�2[‫׫׫׫‬L�,#�# ���x�a##w�q%#R��t#\=�734�G&�e�Fc-�#�:#��=zUK�c�(����y#��[Έ�0# �#8�#���xu`��m���MG�S��#���2��>&[x��K�#�9�J{�#E�# �P�#c#9#�#/�_��Lj5k�k-.#��4�C####�&�##�X�N�9��##�#���]O��?k##��;?�? #��{�sE�4mBAwks���E,H�KJ���&D�#;�#@##�exgQ‫׫‬#���$:��#�3�=��4��#��cy d��#k�ǥZv�Due�YU��W�g�#��4��:��#t![e����(�d�##H�##���##�e��#�ɨ=Էzn 쭚 Μ�.�YIipw| ǾOJ�l��:U%)?y3�s<��_#�쭚 О �7>�#���#�2;�o�H����Dsp��ǎG##�]#����E���8��&����7���(�V���X�$��z�"��x��#�#sx�‫׫׫‬# � +u9�#
- Xem thêm -