Tài liệu Sang kien kinh nghiem mon tin hoc nhan

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 292 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Tham gia: 23/09/2015

Mô tả:

ĐỀ TÀI : HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN TIN HỌC TIỂU HỌC =========================================================== PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG TRUNG II ĐỀ TÀI: HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN TIN HỌC TIỂU HỌC - Người thực hiện : Phan Thị Hồng Nhân - Giáo viên tin học - Đơn vị công tác : Trường tiểu học Phương TrungII Huyện Thanh Oai- Hà Nội Năm học : 2015-201 ===================================================== Trang 1 Người thực hiện : Phan Thị Hồng Nhân Đơn vị trường : Giáo viên trường tiểu học Phương trung II- Huyện Thanh Oai- Hà Nội ĐỀ TÀI : HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN TIN HỌC TIỂU HỌC =========================================================== LỜI MỞ ĐẦU Các bạn đồng nghiệp thân mến ! Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay, hoà chung với phong trào thi đua sôi nổi của ngành giáo dục “Xây dựng trường học thân thiện-Học sinh tích cực” thầy và trò trường Tiểu Học Phương TrungII đang cùng nhau nỗ lực, gắng sực thi đua “Dạy tốt-Học tốt”hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình. Biển học là bao la, tri thực là vô hạn”.Mỗi người trong chúng ta đều có những năng lực tiềm ẩn, những kinh nghiệm xuất chúng. Nói như vậy không có nghĩa là đề cao bản thân mình mà xem thường việc học hỏi kinh nghiệm từ các bạn đồng nghiệp. Với quan điểm này, tôi rất muốn chia sẻ với các bạn một kinh nghiệm nho nhỏ với hy vọng được giao lưu học hỏi lẫn nhau, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của lớp, của trường. Đề tài mang tên “Hướng dẫn học sinh học tốt môn tin học tiểu học” sẽ giúp các bạn có thêm những biện pháp thiết thực nhằm giúp học sinh tiểu học dễ dàng tiếp cận và học tốt bộ môn rất mới và còn nhiều bỡ ngỡ đối với giáo viên cũng như học sinh tiểu học.. Rất mong sự góp ý nhiệt tình của các bạn đồng nghiệp,ban giám hiệu nhà trường và lãnh đạo các cấp.Xin chân thành cảm ơn! ===================================================== Trang 2 Người thực hiện : Phan Thị Hồng Nhân Đơn vị trường : Giáo viên trường tiểu học Phương trung II- Huyện Thanh Oai- Hà Nội ĐỀ TÀI : HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN TIN HỌC TIỂU HỌC =========================================================== I/ PHẦN MỞ ĐẦU I.1/ Lý do chọn chuyên đề: * Tầm quan trọng của công nghệ thông tin: Trong thời đại của chúng ta, sự bùng nổ CNTT đã tác động lớn đến công cuộc phát triển kinh tế xã hội người. Đảng và Nhà nước đã xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của tin học và CNTT, truyền thông cũng như những yêu cầu đẩy mạnh của ứng dụng CNTT, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH, mở cửa và hội nhập, hướng tới nền kinh tế tri thức của nước ta nói riêng - thế giới nói chung. Chỉ thị số: 3398 /CT-BGDĐT của bộ giáo dục đào tạo ngày 11/8/2011 chỉ rõ một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2011/2012 là “ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy - học và công tác quản lý giáo dục. ” Chính vì xác định được tầm quan trọng đó nên Nhà nước ta đã đưa môn tin học vào trong nhà trường và ngay từ tiểu học học sinh được tiếp xúc với môn tin học để làm quen dần với lĩnh vực CNTT, tạo nền móng cơ sở ban đầu để học những phần nâng cao trong các cấp tiếp theo I.2 Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài Môn tin học ở bậc tiểu học bước đầu giúp học sinh làm quen với một số kiến thức ban đầu về CNTT như: Một số bộ phận của máy tính, một số thuật ngữ thường dùng, rèn luyện một số kỹ năng sử dụng máy tính, … Hình thành cho học sinh một số phẩm chất và năng lực cần thiết cho người lao động hiện đại như: + Góp phần hình thành và phát triển tư duy thuật giải. + Bước đầu hình thành năng lực tổ chức và xử lý thông tin. ===================================================== Trang 3 Người thực hiện : Phan Thị Hồng Nhân Đơn vị trường : Giáo viên trường tiểu học Phương trung II- Huyện Thanh Oai- Hà Nội ĐỀ TÀI : HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN TIN HỌC TIỂU HỌC =========================================================== + Có ý thức và thói quen sử dụng máy tính trong hoạt động học tập, lao động xã hội hiện đại. + Có thái độ đúng khi sử dụng máy tính các sản phẩm tin học. + Bước đầu hiểu khả năng ứng dụng CNTT trong học tập I.3/ Đối tượng nghiên cứu: - Môn tin học lớp 3,4,5. - Học sinh khối lớp 3,4, 5 trường Tiểu học Phương Trung II . I.4/ Giới hạn và phạm vi nghiên cứu Nội dung môn tin học tiểu học đi sâu vào trình bày giảng dạy , đề xuất phương pháp giảng dạy môn tin học bậc tiểu học I.5/ Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu lí luận: Bộ môn tin học là một bộ môn mới ở trường tiểu học và chủ yếu là sủ dung phương pháp trực quan sinh động để ứng dụng thực hành do đó việc nghiên cứu lí luận là không thể thiếu do vậy khi xây dựng đề tài này tôi đã nghiên cứu các tài liệu tham khảo sau: Giáo trình Word thực hành, Giáo trình Excel thực hành,Tin Học Thực Hành,Đồ họa thực hành,Hướng dẫn sửa lỗi máy tính,Giáo trình photoshop,Sách giáo khoa quyển 1,Sách giáo khoa quyển 2,Sách giáo khoa quyển 3. Phương pháp ứng dụng thực tiễn - Phương pháp quan sát.- Kiểm tra việc học tập của học sinh (bài cũ, bài mới) - Phương pháp điều tra.(Phỏng vấn học sinh khối 3,4, 5. Sử dụng bảng biểu đối chiếu). - Phương pháp khảo nghiệmThăm lớp, dự giờ. Kiểm tra chất lượng sau giờ học. 1.6. Tên đề tài : Xuất phát từ những vấn đề nêu trên tôi đã chọn đề tài : “ Hướng dẫn học sinh học tốt môn tin học tiểu học” ===================================================== Trang 4 Người thực hiện : Phan Thị Hồng Nhân Đơn vị trường : Giáo viên trường tiểu học Phương trung II- Huyện Thanh Oai- Hà Nội ĐỀ TÀI : HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN TIN HỌC TIỂU HỌC =========================================================== II/ PHẦN NỘI DUNG II.1/ Cơ sở lý luận: + Nghị quyết 40/2000/QH10 và chỉ thị 14/2001/CT-TTg ngày 9/12/2000 về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông: Nội dung chương trình là tích cực áp dụng một cách sáng tạo các phương pháp tiên tiến, hiện đại, ứng dụng CNTT vào dạy và học. + Thông tư số 14/2002/TT-BGD&ĐT ngày 1/4/2002 về việc hướng dẫn quán triệt chủ trương đổi mới giáo dục phổ thông. + Chỉ thị 29/CT của Trung Ương Đảng về việc đưa CNTT vào nhà trường. + Trong nhiệm vụ năm học 2011/2012 Bộ trưởng giáo dục đào tạo nhấn mạnh: Khẩn trương triển khai chương trình phát triển nguồn nhân lực CNTT của chính phủ và đề án dạy Tin học ứng dụng CNTT và truyền thông của ngành. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy - học và công tác quản lý giáo dục.Tiếp tục thực hiện tổ chức dạy học môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo II.2 / THỰC TRẠNG a/ Một số thuận lợi và khó khăn khi thực hiện đề tài a.1. Thuận lợi: * Nhà trường: - Tuy môn Tin học mới chỉ là môn học tự chọn nhưng nhà trường đã tạo điều kiện để học sinh có thể học từ khối lớp 3, tạo điều kiện sắm sửa máy móc, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học môn Tin học. ===================================================== Trang 5 Người thực hiện : Phan Thị Hồng Nhân Đơn vị trường : Giáo viên trường tiểu học Phương trung II- Huyện Thanh Oai- Hà Nội ĐỀ TÀI : HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN TIN HỌC TIỂU HỌC =========================================================== - Được sự ủng hộ của các cấp uỷ - UBND - các ban ngành, phụ huynh toàn trường hỗ trợ cơ sở vật chất cho nhà trường. * Giáo viên: Giáo viên được đào tạo những kiến thức cơ bản về tin học để đáp ứng yêu cầu cho dạy và học môn tin học trong bậc tiểu học. * Học sinh: Vì là môn học trực quan, sinh động, môn học khám phá những lĩnh vực mới nên học sinh rất hứng thú học, nhất là những tiết thực hành. a.2. Khó khăn: * Nhà trường: Nhà trường đã có một phòng máy vi tính để cho học sinh học nhưng vẫn còn hạn chế về số lượng cũng như chất lượng, mỗi ca thực hành có tới 2 em ngồi cùng một máy nên các em không có nhiều thời gian để thực hành làm bài tập một cách đầy đủ.ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng học tập của học sinh. Đời sống kinh tế của địa phương còn gặp nhiều khó khăn, rất ít học sinh ở nhà có máy vi tính. * Giáo viên: Môn Tin học mới chỉ là môn tự chọn trong chương trình bậc tiểu học nên chương trình và sự phân phối chương trình bước đầu có sự thống nhất và đang hoàn chỉnh. Hiện nay Bộ giáo dục và đào tạo mới đang thí điểm dạy môn Tin học từ lớp 3 cho một số tỉnh và thành phố và biên soạn quyển sách cùng học tin học quyển 1,2,3. Tuy giáo viên đã được đào tạo cơ bản về kiến thức tin học, nhưng có một số giáo viên được chuyển từ môn văn hoá sang, nên chỉ được đào tạo hết chứng chỉ A nên kiến thức còn hạn hẹp, chưa có chiều sâu cũng như chiều rộng nên việc cập nhật những vấn đề mới còn hạn chế. Hơn nữa khi thực hành, máy ===================================================== Trang 6 Người thực hiện : Phan Thị Hồng Nhân Đơn vị trường : Giáo viên trường tiểu học Phương trung II- Huyện Thanh Oai- Hà Nội ĐỀ TÀI : HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN TIN HỌC TIỂU HỌC =========================================================== móc gặp sự cố, trục trặc, giáo viên không xử lý kịp thời dẫn đến học sinh thiếu máy, không thực hành được. Do mới là môn tự chọn nên đa số giáo viên dạy Tin học trong trường tiểu học đều là giáo viên hợp đồng trường, chỉ tiêu biên chế chưa có, lương thấp nên cũng phần nào làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. * Học sinh: Đa số các em học sinh chỉ được tiếp xúc với máy vi tính ở trường là chủ yếu, do đó sự tìm tòi và khám phá máy vi tính với các em còn hạn chế, nên việc học tập của học sinh vẫn còn mang tính chậm chạp. b/ Những thành công và hạn chế * Thành công : khi học sinh học các phần mềm như: + Phần mềm soạn thảo văn bản: Học sinh ứng dụng từ các môn học Tập Làm Văn để trình bày đoạn văn bản sao cho phù hợp, đúng cách. ứng dụng soạn thảo văn bản để soạn thảo giải những bài toán đã học ở bậc tiểu học. + Phần mềm vẽ: Học sinh ứng dụng trong môn Mỹ thuật, học được từ môn mỹ thuật để vẽ những hình ảnh sao cho sinh động, hài hoà thẩm mĩ. + Trong chương trình tin học ở bậc tiểu học được phân bố xen kẽ giữa các bài vừa học, vừa chơi. Điều đó sẽ rèn luyện cho học sinh óc tư duy sáng tạo trong quá trình chơi những trò chơi mang tính bổ ích giúp cho học sinh thư giãn sau những giờ học căng thẳng ở lớp, … Có được sự quan tâm chú ý của các cấp uỷ đảng, nhà trường, phụ huynh tạo điều kiện mua sắm máy móc thiết bị để các em có được phòng máy học tập ===================================================== Trang 7 Người thực hiện : Phan Thị Hồng Nhân Đơn vị trường : Giáo viên trường tiểu học Phương trung II- Huyện Thanh Oai- Hà Nội ĐỀ TÀI : HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN TIN HỌC TIỂU HỌC =========================================================== Đề tài tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch chương trình giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh tiểu học Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, học sinh tiếp cận với công nghệ thông tin Học sinh hứng thú say mê với bộ môn tin học, giúp các em sáng tạo, chăm chỉ tìm tòi khám phá * Hạn chế Xây dựng trên cơ sở kinh nghiệm và thử nghiệm còn mới mẻ c/ Những mặt mạnh- mặt yếu của đề tài * Mặt mạnh : Hình thành cho học sinh một số phẩm chất và năng lực cần thiết cho người lao động hiện đại như: + Góp phần hình thành và phát triển tư duy thuật giải. + Bước đầu hình thành năng lực tổ chức và xử lý thông tin. + Có ý thức và thói quen sử dụng máy tính trong hoạt động học tập, lao động xã hội hiện đại. + Có thái độ đúng khi sử dụng máy tính các sản phẩm tin học. + Bước đầu hiểu khả năng ứng dụng CNTT trong học tập + Có ý thức tìm hiểu CNTT trong các hoạt động xã hội. * Mặt yếu Học sinh còn bỡ ngỡ e dè với các phần mềm do phần lớn được sử dụng bằng câu lệnh ngoại ngữ học sinh khó ghi nhớ. d/ Các nguyên nhân và các yếu tố tác động : Môn Tin học mới chỉ là môn tự chọn trong chương trình bậc tiểu học nên chương trình và sự phân phối chương trình bước đầu chưa có sự thống nhất và đang hoàn chỉnh. ===================================================== Trang 8 Người thực hiện : Phan Thị Hồng Nhân Đơn vị trường : Giáo viên trường tiểu học Phương trung II- Huyện Thanh Oai- Hà Nội ĐỀ TÀI : HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN TIN HỌC TIỂU HỌC =========================================================== Hiện nay Bộ giáo dục và đào tạo mới đang thí điểm dạy môn Tin học vào cho một số tỉnh và thành phố như thành phố Hải Phòng, Hà nội, Hạ Long, Hồ Chí Minh ... Việc biên soạn SGK vẫn còn nhiều bất cập chưa hợp lý đặc biệt rất khó khăn cho giáo viên trong việc cập nhật update phần mềm thực hành cho học sinh tiểu học. Việc nối mạng và sử dụng mạng lan đối với giáo viên tin học còn nhiều hạn chế và bất cập không phải giáo viên nào cungc thực hiện thành thạo II/ CÁC GIẢI PHÁP BIỆN PHÁP a/ Mục tiêu của giải pháp : - Nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của Đề tài. - Biện pháp và việc dạy tin học trong bậc tiểu học. b/ Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp. * Trước khi thực hiện Đề tài, tôi đã khảo sát khối lớp 4,5 thông qua giờ dạy lý thuyết, dạy thực hành, thông qua kiểm tra bài cũ. Khi tổng hợp kết quả thu được: Trước khi thực hiện đề tài Mức độ thao tác Mức độ Thao tác nhanh, đúng Số học sinh 23/93 Tỷ lệ 24% Thao tác đúng 35/93 38% Thao tác chậm 24/93 26% Chưa biết thao tác 11/93 12% * Một số biện pháp để dạy tin học có hiệu quả hơn trong bậc tiểu học: *.1. Giáo viên có kế hoạch bài dạy, xây dựng ý tưởng, thiết kế bài dạy phù hợp: ===================================================== Trang 9 Người thực hiện : Phan Thị Hồng Nhân Đơn vị trường : Giáo viên trường tiểu học Phương trung II- Huyện Thanh Oai- Hà Nội ĐỀ TÀI : HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN TIN HỌC TIỂU HỌC =========================================================== - Ngay từ bài học đầu tiên trong chương trình học Tin học, giáo viên phải xác định rõ cho học sinh nhận biết các bộ phận của máy tính và tác dụng của các bộ phận đó bằng cách cho học sinh quan sát ngay trong giờ giảng lý thuyết. Ví dụ: Bài làm quen với máy tính (lớp 3) Khi giáo viên giới thiệu bộ phận con chuột, giáo viên phải mô tả con chuột, có mấy loại con chuột, trên thân con chuột có những phím nào, chức năng của các phím đó, tay đặt lên con chuột đó như thế nào - Học sinh quan sát con chuột, quan sát thao tác của cô giáo khi sử dụng chuột trong quá trình học tập. - Giáo viên biết kết hợp giữa giờ lý thuyết và thực hành sao cho phù hợp, không nên xem nhẹ giờ dạy lý thuyết thì mới thực hành tốt được cũng như khi học sinh thực hành tốt thì sẽ hiểu sâu hơn về lý thuyết. Ví dụ: Khi học bài các thao tác với tệp tin văn bản (khối 4). Giáo viên dạy phần lưu văn bản, mở văn bản. khi học lý thuyết học sinh mới chỉ hiểu là lưu văn bản vào trong máy là để văn bản đó không bị mất đi, có thể mở ra được. Nhưng đến khi thực hành học sinh mới thực sự hiểu rằng khi lưu văn bản đó luôn luôn được lưu trữ và tồn tại trong máy, có thể mở ra bất cứ lúc nào để chỉnh, xem và chỉnh sửa. - Giáo viên nên tận dụng những phương tiện sẵn có của môn tin học áp dụng vào trong giảng dạy lý thuyết để học sinh dễ quan sát và nhận biết, giúp cho buổi học thực hành của hiệu quả hơn. Qua đợt khảo sát đầu năm học học với học sinh khối 4 (lớp 4A và lớp 4B) dạy bài các thao tác với tệp tin văn bản. Lớp 4A dạy có sử dụng đồ dùng trực quan bằng máy tính, thao tác trên máy tính. bài khám phá máy tính . Giáo viên hướng dẫn trực tiếp học sinh trên máy ===================================================== Trang 10 Người thực hiện : Phan Thị Hồng Nhân Đơn vị trường : Giáo viên trường tiểu học Phương trung II- Huyện Thanh Oai- Hà Nội ĐỀ TÀI : HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN TIN HỌC TIỂU HỌC =========================================================== Tệp Thư mục Tệp: Khi em lưu bài thơ soạn thảo bằng Word hay bức tranh vẽ bằng chương trình Paint, thông tin đó được ghi trên đĩa cứng, đĩa mềm,… thành 1 tệp. Mỗi tệp có 1 tên. Mỗi tệp sẽ là 1 biểu tượng. Tệp có thể là chương trình máy tính hoặc dữ liệu. . Thư mục: Là nơi chứa các tệp có tác dụng quản lí dữ liệu. Trong thư mục có thể chứa các thư mục khác gọi là thư mục con. Mỗi thư mục cũng có 1 tên. ===================================================== Trang 11 Người thực hiện : Phan Thị Hồng Nhân Đơn vị trường : Giáo viên trường tiểu học Phương trung II- Huyện Thanh Oai- Hà Nội ĐỀ TÀI : HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN TIN HỌC TIỂU HỌC =========================================================== Còn lớp 4B dạy sử dụng đồ dùng trực quan bằng hộp thoại miêu tả hình ảnh trong máy tính. trong bài “Chương trình máy tính được lưu ở đâu” ĐĨA CỨNG ĐĨA MỀM, ĐĨA CD * Khi tổng hợp kết quả thu được: Mức độ thao tác LỚP 4A1 LỚP 4A2 Số HS Tỷ lệ Số HS Tỷ lệ Thao tác nhanh 18/32 74% 11/30 55% Thao tác chậm 9/32 42% 9/30 45% 4% 0/30 20% Chưa biết thao tác 0/32 Ví dụ : Dạy bài vẽ đường thẳng, giáo viên giao bài tập thực hành, sau đó hướng dẫn (theo nhóm) trực tiếp trên máy cho học sinh dễ quan sát thao tác của ===================================================== Trang 12 Người thực hiện : Phan Thị Hồng Nhân Đơn vị trường : Giáo viên trường tiểu học Phương trung II- Huyện Thanh Oai- Hà Nội ĐỀ TÀI : HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN TIN HỌC TIỂU HỌC =========================================================== cô và lời nói của cô. trong khi thực hành, nếu em học sinh nào chưa thực hành được, giáo viên lại hướng dẫn cho em đó hoặc bắt tay em đó và hướng dẫn các thao tác. Ví dụ : Trong bài thực hành vẽ đường thẳng, đường cong lớp 4 Giáo viên gợi ý hướng dẫn như sau : ===================================================== Trang 13 Người thực hiện : Phan Thị Hồng Nhân Đơn vị trường : Giáo viên trường tiểu học Phương trung II- Huyện Thanh Oai- Hà Nội ĐỀ TÀI : HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN TIN HỌC TIỂU HỌC =========================================================== HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC VẼ Bước 1 : Chọn công cụ vẽ đường thẳng Bước 2 : Chọn nét vẽ Bước 3 : Chọn màu vẽ ? Làm thế nào để vẽ đường thẳng được thẳng đứng theo chiều dọc hoặc chiều ngang. Nêu các bớc vẽ đường thẳng ? Để đường cong không bị méo và bị mất em phải làm gì. Nêu các bước vẽ đường cong. Giữ phím Shift Bước1: Chọn công cụ đường thẳng Bước2: Giữ phím Shift và vẽ đường thẳng đó Chọn kích chuột thêm 1 lần vào đường cong Bước1: Chọn công cụ vẽ đường cong ===================================================== Bước2: Vẽ đường thẳng và uốn cong Trang 14 Người thực hiện : Phan Thị Hồng Nhân đường thẳng Đơn vị trường : Giáo viên trường tiểu học Phương trung II- Huyện Thanh Oai- Hà Nội Bước 3 Kích chuột thêm 1 lần vào đường cong ĐỀ TÀI : HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN TIN HỌC TIỂU HỌC =========================================================== * 2. Hệ thống các bài tập thực hành, các bài tập phù hợp với nội dung của bài giảng, liên hệ với một số môn học khác trong chương trình học của các em. Các bài tập không quá dài, nâng dần từ mức đơn giản đến phức tạp, ngoài ra giáo viên cũng phải kết hợp những bài đã học trước để học sinh ôn lại và vận dụng vẽ một cách có hệ thống. Trong một ca thực hành với bài vẽ hình vuông sau: Ở hình trên ngoài vẽ hình vuông ra học sinh còn phải sử dụng công cụ vẽ đường thẳng, vẽ đường cong một chiều, màu vẽ đã học ở bài trước để vẽ và ===================================================== Trang 15 Người thực hiện : Phan Thị Hồng Nhân Đơn vị trường : Giáo viên trường tiểu học Phương trung II- Huyện Thanh Oai- Hà Nội ĐỀ TÀI : HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN TIN HỌC TIỂU HỌC =========================================================== trang trí cho các hoa văn của hình vuông trên. Từ hình vuông trên các em sẽ liên tưởng đến bài học trang trí hình vuông (Môn mỹ thuật lớp 4) và sáng tạo vẽ một số hình vuông đã học ở môn Mỹ thuật 4. *3. Trong giờ thực hành giáo viên nên tạo sự tranh đua giữa các nhóm bằng cách phân công các nhóm làm bài thực hành, sau đó các nhóm nhận xét, chấm điểm (dưới sự chỉ dẫn của giáo viên) của nhau để tạo được sự hào hứng học tập và sáng tạo trong quá trình thực hành. *4. Tận dụng những nguồn tài nguyên sẵn có của máy vi tính, hoặc truy cập mạng để tìm kiếm thông tin, tìm kiếm tài nguyên trên Internet phục vụ cho quá trình dạy và học. *5. Sưu tầm một số trò chơi có ích để rèn luyện về cách sử dụng chuột (cờ caro), luyện ngón khi sử dụng bàn phím (Mario Typing), phần mềm luyện tư duy, tính toán, nhanh nhạy, giải trí (Solitare, minesweeper) *6. Giáo viên có kế hoạch bồi dưỡng để nâng cao kiến thức bản thân đáp ứng được những yêu cầu đổi mới, cập nhật thông tin một cách đầy đủ, chính xác. c/ Điều kiện thực hiện giải pháp và biện pháp đề tài Muốn có giờ dạy đạt hiệu quả cao, bản thân mỗi giáo viên dạy Tin học nhận thức được cần phải có kế hoạch bồi dưỡng Tin học cho bản thân bằng cách tự tìm tòi, tham khảo các tài liệu có liên quan và có thể hỏi các đồng nghiệp của trường bạn. Bên cạnh tìm hiểu kiến thức về Tin học, giáo viên cũng phải tìm hiểu các kiến thức khác như văn hoá, kinh tế, chính trị, xã hội để tự nâng cao nhận thức của bản thân. d/ Mối quan hệ giữa các giải pháp và biện pháp : ===================================================== Trang 16 Người thực hiện : Phan Thị Hồng Nhân Đơn vị trường : Giáo viên trường tiểu học Phương trung II- Huyện Thanh Oai- Hà Nội ĐỀ TÀI : HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN TIN HỌC TIỂU HỌC =========================================================== d.1 cơ sở lý luận : Từ việc xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của việc nghiên cứu đề tài cũng như nhiệm vụ trọng tâm của đề tài, Tôi đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu lí luận, quan sát trò chuyện, khảo nghiệm và một số phương pháp khác. Bộ môn tin học là bộ môn mới và chủ yếu là thực hành. Để tạo được sự hào hứng học tập và sáng tạo trong quá trình thực hành giáo viên phải biết tận dụng những nguồn tài nguyên sẵn có của máy vi tính, hoặc truy cập mạng để tìm kiếm thông tin, tìm kiếm tài nguyên trên Internet phục vụ cho quá trình dạy và học. - Nắm bắt sâu sát đối tượng học sinh áp dụng những biện pháp phù hợp tạo điều kện thuận lợi để các em tiếp thu bài tốt nhất. Sưu tầm một số trò chơi có ích để rèn luyện về ngón khi sử dụng bàn phím (Mario Typing), phần mềm luyện tư duy, tính toán, nhanh nhạy, giải trí (Solitare, minesweeper) - Muốn có giờ dạy đạt hiệu quả cao, bản thân mỗi giáo viên dạy Tin học nhận thức được cần phải có kế hoạch bồi dưỡng Tin học cho bản thân bằng cách tự tìm tòi, tham khảo các tài liệu có liên quan và có thể hỏi các đồng nghiệp của trường bạn. d.2/ Những việc cụ thể cần làm khi chuẩn bị một bài dạy: Để tiết dạy của mình đạt kết quả cao thì việc soạn giáo án là nhiệm vụ rất quan trọng. Nếu như trước giờ lên lớp giáo viên đã có sự chuẩn bị chu đáo về giáo án và các phương tiện dạy học thì sẽ vững tin hơn khi lên bục giảng. Vậy việc chuẩn bị một giáo án cần làm những công việc gì? Nghiên cứu tài liệu và xác định nội dung dạy học: ===================================================== Trang 17 Người thực hiện : Phan Thị Hồng Nhân Đơn vị trường : Giáo viên trường tiểu học Phương trung II- Huyện Thanh Oai- Hà Nội ĐỀ TÀI : HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN TIN HỌC TIỂU HỌC =========================================================== * Nghiên cứu vị trí, yêu cầu các bài học trong kế hoạch dạy học cả năm, nghiên cứu kĩ sách giáo khoa, sách hướng dẫn giảng dạy, sách bài tập và các tài liệu có liên quan tới bài đó. * Xác định cụ thể vị trí và mối liên quan của bài học với bài trước và bài sau. * Xác định cụ thể mục tiêu bài học, mức độ yêu cầu về 3 mặt: Kiến thức mới, phát triển tư duy và khả năng suy luận, rèn luyện kĩ năng. * Xác định kiến thức trọng tâm và quan tâm bồi dưỡng cho những học sinh có khả năng giỏi về bộ môn tin học * Lựa chọn những phương pháp dạy học cụ thể và chuẩn bị các phương tiện tương ứng. Đặc biệt cần lựa chọn một số bài tập ở lớp và ở nhà ( có hướng dẫn những chỗ cần thiết nhất là đối với những học sinh kém). Xác định bài tập bắt buộc và bài tập kèm thêm ( chia thành 2 loại cho học sinh trung bình và học sinh khá giỏi). Tự để học sinh thực hành các câu lệnh đã học sau đó hướng dẫn cho các em thực hành những bài tập khó hơn và gợi ý khả năng tư duy sáng tạo của học sinh. * Soạn các câu lệnh gợi ý hay hướng dẫn học sinh làm bài tập ở nhà. Khi làm các bài tập trên phải luôn chú ý tới tín vừa sức với mỗi học sinh. Kiểm tra việc chuẩn bị của học sinh về bài học : * Tình hình nắm vững kiến thức đã học có liên quan đến bài mới. * Các vấn đề còn tồn tại cần được giải quyết trong bài mới( Kiến thức nào đã học cần được củng cố và tiếp tục rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo, thái độ học tập, tinh thần trách nhiệm và ý thức kỉ luật của học sinh yếu kém). * Soát lại tình hình sách giáo khoa, các bài tập thực hành và tận dụng tối đa đường truyền mạng lan là thế mạnh của bộ môn tin học. ===================================================== Trang 18 Người thực hiện : Phan Thị Hồng Nhân Đơn vị trường : Giáo viên trường tiểu học Phương trung II- Huyện Thanh Oai- Hà Nội ĐỀ TÀI : HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN TIN HỌC TIỂU HỌC =========================================================== e/ Kết quả thu được qua khảo nghiệm và giá trị của đề tài Qua quá trình áp dụng vào giảng dạy tin học khối 4, so sánh với bảng tổng hợp trước đó đã thu được kết quả như sau Mức độ thao tác Thao tác nhanh đúng Thao tác đúng Thao tác chậm Chưa biết thao tác Trước khi thực hiện đề tài Số học Tỷ lệ sinh 23/93 24% 35/93 38% 24/93 26% 11/93 12% Sau khi thực hiện đề tài Số học Tỷ lệ sinh Mức độ tăng giảm 33/93 36% Tăng : 12% 44/93 47% Tăng : 9 % 16/93 17% Giảm : 9 % 0 0% Giảm : 12 % Giá trị của đề tài : Từ bảng kết quả trên cho thấy các biện pháp áp dụng vào việc dạy học Tin học tiểu học đã trình bày ở trên các em không những nắm chắc kiến thức mà còn thấy các em học tập phấn khởi hơn, tiếp thu bài nhanh hơn, có chất lượng thực sự. Đề tài “Hướng dẫn học sinh học tốt bộ môn tin học tiểu học” sẽ phần nào giúp các đồng nghiệp có thêm những kinh nghiệm nhằm góp phần quan trọng vào việc giảng dạy bộ môn tin học còn mới mẻ trong trường tiểu học hiện nay đặc biệt là những trường đang bắt đầu áp dụng bộ môn tin học trong trường tiểu học. Công bằng trong việc đánh giá chất lượng học sinh, tạo niềm tin vững chắc từ phía học sinh, đồng nghiệp và phụ huynh học sinh.Phát hiện kịp thời những kiến thức bị hổng của học sinh để kịp thời phụ đạo bằng nhiều hình thức. ===================================================== Trang 19 Người thực hiện : Phan Thị Hồng Nhân Đơn vị trường : Giáo viên trường tiểu học Phương trung II- Huyện Thanh Oai- Hà Nội ĐỀ TÀI : HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN TIN HỌC TIỂU HỌC =========================================================== Phát hiện những tiến bộ dù là rất nhỏ của các em để kịp thời khuyến khích , động viên học sinh hứng thú học tập, sáng tạo. Hình thành cho học sinh một số phẩm chất và năng lực cần thiết cho người lao động hiện đại như: + Góp phần hình thành và phát triển tư duy thuật giải. + Bước đầu hình thành năng lực tổ chức và xử lý thông tin. + Có ý thức và thói quen sử dụng máy tính trong hoạt động học tập, lao động xã hội hiện đại. + Có thái độ đúng khi sử dụng máy tính các sản phẩm tin học. + Bước đầu hiểu khả năng ứng dụng CNTT trong học tập ===================================================== Trang 20 Người thực hiện : Phan Thị Hồng Nhân Đơn vị trường : Giáo viên trường tiểu học Phương trung II- Huyện Thanh Oai- Hà Nội
- Xem thêm -