Tài liệu Sáng kiến khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại việt nam

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 118 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP LIÊN HỢP QUỐC BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Sáng kiến khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VÀ TOÀN DIỆN TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP LIÊN HỢP QUỐC BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Từ chối trách nhiệm Liên hợp quốc không chịu trách nhiệm biên tập nội dung của tài liệu này. Việc thiết kế và trình bày các nội dung trong tài liệu này không thể hiện bất kỳ quan điểm nào của UNIDO về địa vị pháp lý của bất kỳ quốc gia, vùng lãnh thổ, thành phố, khu vực hay cơ quan quản lý nào hoặc liên quan tới phân định biên giới, ranh giới hay hệ thống kinh tế, mức độ phát triển. Những từ ngữ như ‘phát triển’, ‘công nghiệp hóa’ và ‘đang phát triển’ thuận tiện cho việc thống kê và không nhất thiết thể hiện sự đánh giá về trình độ phát triển của một quốc gia hay một khu vực cụ thể. UNIDO không chứng thực việc đề cập đến tên công ty hay các sản phẩm thương mại. Việc lựa chọn các dự án để minh họa cho sự tham gia của UNIDO nhằm thể hiện sự đa dạng chủ đề và phạm vi địa lý không do UNIDO chứng thực. Design: red hot 'n' cool, Vienna / Illustration: dollarphotoclub.com Các khu Công nghiệp ở Việt Nam Trong 10 năm trở lại đây, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh và bền vững. Đóng góp vào sự phát triển này có vai trò chủ đạo của khu vực sản xuất và chế biến. Hệ thống các khu công nghiệp (KCN) được Chính phủ thành lập nhằm tạo điều kiện cho việc hình thành các ngành công nghiệp mới. Đến nay các KCN trên toàn quốc đã đóng góp 40% tổng sản lượng công nghiệp và 49% tổng giá trị xuất khẩu của cả nước. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất công nghiệp đang gây ra nhiều thách thức đối với môi trường và sức khỏe con người. Việc quản lý tài nguyên kém hiệu quả cũng làm tăng phát thải khí nhà kính, gây ô nhiễm nguồn nước và đất đai. Mặc dù Chính phủ Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp để khắc phục mặt trái của sản xuất công nghiệp, việc xử lý ô nhiễm công nghiệp đòi hỏi phải vượt qua nhiều rào cản khác.  16% các KCN đang hoạt động chưa có nhà máy xử lý nước thải 20% chất thải công nghiệp là chất thải nguy hại  Năm 2014, có tổng số 295 KCN ở Việt Nam Sáng kiến khu công nghiệp sinh thái Thông tin dự án Ngân sách: 4,55 triệu Đô la Mỹ Các nhà tài trợ: Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF), Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) và Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) Đối tác chính: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI), các Bộ ngành liên quan, chính quyền địa phương các tỉnh/ thành phố: Ninh Bình, Đà Nẵng, Cần Thơ Thời gian thực hiện: 3 năm Dự án nhằm mục đích chuyển đổi các KCN đang hoạt động thành KCN sinh thái. Trong đó, các công ty hợp tác với nhau và với cộng đồng địa phương nhằm giảm tác động tới môi trường và giảm chi phí sản xuất. Hơn nữa, công nghệ và kinh nghiệm sản xuất sạch và phát thải ít cac-bon sẽ được trình diễn tại các KCN nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính, các chất hữu cơ khó phân hủy (POP) và ô nhiễm nước. 01 02 Thể chế & Chính sách 05 Giám sát & Đánh giá Tăng cường Năng lực Các hợp phần của dự án 04 03 Kế hoạch chiến lược chuyển đổi khu công nghiệp Trình diễn khu Công nghiệp sinh thái và nâng cao nhận thức Chi asẻt àinguyên Nguyênvậtl i ệu Năngl ượng Chấtt hải Nước . . .t hànhKhucôngnghi ệpSi nht hái kháini ệm phátt r i ểncôngnghi ệpbềnvữngvàt oàndi ện NHÀMÁYXỬ LÝNƯỚCTHẢI Hi ệuquảt ài nguyênvà sảnxuấtsạch hơn Gi ảm t i êut hụ năngl ượng, nướcvà nguyênvật l i ệu. NHÀMÁYĐI ỆN TRUNG TÂM TÁICHẾRÁCTHẢI NHÀMÁYSI NHKHỐI Ti ềm năngchi asẻ cácdị chvụ >Gi aot hông >Vệsi nhvàBảot r ì >Gi ám sátvàki ểm soátkhít hải >Sứckhỏenghềnghi ệp Ti ềm năngchi asẻ hạt ầng >Táichế >Nhàmáysi nhkhối >Xửl ýnướct hải >Phátđi ện Hà Nội Ninh Bình (Khu công nghiệp Khánh Phú) Địa bàn hoạt động của dự án Các KCN này nằm tại lưu vực sông Hồng và sông Mê Kông, hai con sông lớn nhất Việt Nam, gây ảnh hưởng đến đa dạng sinh học và sinh hoạt của cộng đồng ven sông. Cần Thơ Đà Nẵng (Khu công nghiệp Hòa Khánh) (Khu công nghiệp Trà Nóc 1 & 2) Đối tượng hưởng lợi Doanh nghiệp và hoạt động công nghiệp Công nhân và người lao động Cộng đồng địa phương Môi trường Chính quyền trung ương và địa phương Lợi ích của dự án ↗ ↗ Cải thiện hiệu quả tài nguyên thông qua việc giảm sử dụng nguyên liệu thô, nước và năng lượng Giảm chi phí sản xuất ↘ Tăng cạnh tranh và lợi nhuận Giảm thiểu phát thải khí nhà kính, POPs và sử dụng hóa chất độc hại ↘ Giảm chất thải thông qua việc thúc đẩy sản xuất sạch hơn và 3R (Giảm, Tái sử dụng và Tái chế) ↗ ↗ Tạo việc làm mới và tăng cơ hội việc làm ↗ Tiếp cận với công nghệ mới và cơ chế hỗ trợ tài chính một cách tốt hơn Cải thiện sức khỏe và an toàn cho người lao động; tăng chất lượng sống cho cộng đồng ↘ Cơ chế tài chính Doanh nghiệp tham gia được hỗ trợ tiếp cận tài chính khi triển khai công nghệ sạch và ít cac-bon. Các tổ chức tài chính cam kết cung cấp hỗ trợ đầu tư và tín dụng cho Dự án gồm: Quỹ tín dụng xanh: Thúc đẩy đầu tư dài hạn trong công nghệ sạch hơn Hoàn trả một phần vốn vay nếu đạt được mục tiêu về môi trường Bảo lãnh tín dụng http://gctf.vn/en/ Quỹ Bảo vệ môi trường: Huy động nguồn tài chính cho hoạt động bảo vệ môi trường Cho vay (vốn ưu đãi và tín dụng đầu tư) Lãi suất thấp, kỳ hạn thanh toán dài, yêu cầu vốn chủ sở hữu thấp http://www.vepf.vn/?lang=vi-VN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ngân hàng Phát triển Việt Nam: Cung cấp dịch vụ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Cho vay (vốn ưu đãi và tín dụng đầu tư) Lãi suất thấp, kỳ hạn thanh toán dài, yêu cầu vốn chủ sở hữu thấp http://vdb.gov.vn/Trangchu.aspx Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia: Cung cấp khoản vay ưu đãi cho đổi mới công nghệ Cho vay (vốn ưu đãi và tín dụng đầu tư) Lãi suất thấp, kỳ hạn thanh toán dài, yêu cầu vốn chủ sở hữu thấp http://www.most.gov.vn/desktop.aspx/ Home-EN LỢI ÍCH CỦA DOANH NGHIỆP KHI THAM GIA DỰ ÁN HƯỞNG LỢI TRỰC TIẾP 1. Dự án hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ theo quy trình hoàn thiện: - Đánh giá về sử dụng hiệu quả năng lượng, sản xuất sạch hơn và quản lý hóa chất + Tối thiểu 45 doanh nghiệp được đánh giá về tiềm năng công nghệ sạch và phát thải ít các-bon (bao gồm triển khai BAT, BEP); + Tối thiểu 45 doanh nghiệp được đánh giá về sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn (RECP) - Tư vấn và hỗ trợ lập hồ sơ vay vốn để đổi mới công nghệ theo quy định của tổ chức tín dụng (tối thiểu 30 dự án) - Vay vốn ưu đãi từ các tổ chức tài chính có cam kết tài trợ cho dự án và các tổ chức khác có liên quan. - Hoàn trả tối đa 35% giá trị khoản vay từ Quỹ Tín dụng Xanh của SECO và các quỹ khác của GEF. 2. Tham gia các hoạt động đào tạo, tăng cường năng lực trong khuôn khổ Dự án - Tối thiểu 200 cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp được đào tạo cơ bản và chuyên sâu về RECP; - Tối thiểu 200 cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp được đào tạo về các khía cạnh của công nghệ và phương thức sản xuất. 3. Tham gia các hoạt động tập huấn, hội thảo, hội nghị của Dự án trong nước và quốc tế HƯỞNG LỢI GIÁN TIẾP - Được tổ công tác về KCN sinh thái hỗ trợ dài hạn trên các khía cạnh kỹ thuật, tài chính, xã hội và môi trường trong công tác quy hoạch và quản lý KCN sinh thái. - Tiếp cận với hệ thống thông tin công khai minh bạch thông qua hệ thống quan trắc trực tuyến ô nhiễm công nghiệp. - Được hỗ trợ đào tạo dài hạn từ các tư vấn về RECP của địa phương. Dự án “Triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam” Để biết thêm thông tin về dự án, vui lòng liên hệ: Ông Trần Duy Đông Giám đốc Dự án Quốc gia Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế Bộ Kế hoạch và Đầu tư Email: tranduydong@mpi.gov.vn Điện thoại: +84 80 44886 Fax: +84 80 44887 Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam Bà Trần Thanh Phương Quản lý Dự án Quốc gia Email: t.tran@unido.org Điện thoại: +84 4 3232 1214 Fax: +84 4 3232 1213 Địa chỉ: Phòng 202, tòa nhà Vạn Phúc, số 2 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP LIÊN HỢP QUỐC Vienna International Centre · P.O. Box 300 · 1400 Vienna · Austria Điện thoại.: (+43-1) 26026-o · unido@unido.org www.unido.org
- Xem thêm -