Tài liệu Sản xuất hydrogen

  • Số trang: 90 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 107 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

SẢN XUẤT HYDROGEN GV: ThS. DƯƠNG THÀNH TRUNG NHÓM: Triệu Quang Tiến Võ Đức Minh Minh Nguyễn Huỳnh Hưng Mỹ 1 NỘI DUNG TRÌNH BÀY 1. Giới thiệu 2. Tính chất của hydrogen 3. Vai trò của Hydrogen trong nhà máy lọc dầu 4. Quy trình và công nghệ sản xuất Hydrogen 5. Tồn trữ Hydrogen 6. Lĩnh vực ứng dụng của Hydrogen 2 3 1. GIỚI THIỆU 1. GIỚI THIỆU  Hydrogen được phát hiện đầu tiên vào khoảng giữa thế kỷ thứ 16 khi Theophrastus Paracelsus cho kim loại tác dụng với acid sulfuric.  Trên thực tế, Hydrogen là một khí đơn giản nhất và là thành phần chủ yếu trong vũ trụ (chiếm đến hơn 90%).  Trên trái đất, hydrogen tồn tại chủ yếu ở dạng hợp chất với oxygen là H2O.  Hydrogen đồng thời cũng là nguyên tố chính trong các hydrocarbon 4 GIỚI THIỆU Hydrogen ngày nay được ứng dụng rất nhiều trong công nghiệp như : sản xuất hoá chất, các quá trình no hoá dầu mở,..  Hydrogen cũng là nhiên liệu rất sạch  5 GIỚI THIỆU Ngày nay, khi nhu cầu về nhiên liệu ngày càng tăng, trữ lượng dầu mỏ nhẹ ngày càng ít đi, đòi hỏi chế biến sâu và chế biến các loại dầu nặng.  Các yêu cầu về độ sạch của nhiên liệu cũng ngày một cao, đòi hỏi một quá trình chế biến sạch.   Tầm quan trọng của Hydrogen càng thê hiện rõ rệt trong chế biến dầu khí 6 7 2. TÍNH CHẤT CỦA HYDRO TÍNH CHẤT CỦA HYDROGEN Là chất khí ở điều kiện thường, không màu, không mùi, và không có độc tính.  Khí hydro nhẹ hơn không khí, tan rất ít trong nước.  • Khí hydro khuếch tán rất nhanh trong không khí, tốc độ khuếch tán nhanh gấp 3.5 lần so với không khí. 8 TÍNH CHẤT CỦA HYDROGEN Màu Không màu Trạng thái Khí Tỉ trọng (0 °C, 101.325 kPa) 0.08988 g/L Tỉ trọng lỏng ở điểm chảy 0.07 (0.0763 solid) g·cm−3 Tỉ trọng lỏng ở điểm sôi 0.07099 g·cm−3 Điểm chảy Điểm sôi 14.01 K, -259.14 °C, -434.45 °F 20.28 K, -252.87 °C, -423.17 °F Điểm 3 pha 13.8033 K (-259°C), 7.042 kPa Điểm tới hạn 32.97 K, 1.293 MPa Nhiệt tạo thành 0.117 kJ·mol−1 Nhiệt hoá hơi 0.904 kJ·mol−1 Nhiệt dung riêng (25 °C) (H2) 28.836J.mol−1·K−1 9 TÍNH CHẤT CỦA HYDROGEN Khí hydrogen là khí dễ cháy.  Khí hydro cháy êm dịu trong không khí và tạo ra lượng nhiệt lớn (ngọn lửa hydro tinh khiết với oxy tinh khiết có nhiệt độ khoảng 2500oC).  10 TÍNH CHẤT CỦA HYDROGEN 11 TÍNH CHẤT CỦA HYDROGEN Khí Hydro bền ở nhiệt độ thường, rất khó phân ly, khí hydro chỉ bị phân ly khi nhiệt độ khoảng 2000oC.  Ở nhiệt độ cao, áp suất cao đặc biệt là có mặt xúc tác, khí hydro rất hoạt động và thể hiện tính khử rất mạnh.   Ứng dụng trong công nghiệp chế biến dầu khí: hydrogenolysis (HDS, HDN, cracking), hydrogenation. 12 13 3. VAI TRÒ CỦA HYDROGEN TRONG NMLD VAI TRÒ CỦA HYDROGEN TRONG NMLD 14 QUÁ TRÌNH XỬ LÝ HYDRO (HYDROTREATING) Loại bỏ những dị tố (S, N, O) trong nguyên liệu  Loại bỏ kim loại trong nguyên liệu  No hoá nguyên liệu.  15 QUÁ TRÌNH XỬ LÝ HYDRO (HYDROTREATING) 16 QUÁ TRÌNH XỬ LÝ HYDRO (HYDROTREATING)  Các phản ứng trong quá trình HT: 17 QUÁ TRÌNH XỬ LÝ HYDRO (HYDROTREATING)  Xúc tác cho quá trình HT: Xúc tác đơn kim: Ni, Co, Mo, W  Xúc tác lưỡng kim: Ni-Mo, NiW,…   Tuỳ theo yêu cầu công nghệ mà lựa chọn xúc tác thích hợp. 18 QUÁ TRÌNH XỬ LÝ HYDRO (HYDROTREATING) Quy trình Naphtha HT: 19 QUÁ TRÌNH XỬ LÝ HYDRO (HYDROTREATING) Quy trình Diesel HT: 20
- Xem thêm -