Tài liệu Quy trình tổ chức sự kiện của công ty cổ phần truyền thông và sự kiện taf – thực trạng và giải pháp

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email :1lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lớp KTPT47A PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Để có thể tạo ra được những tài sản vật chất cụ thể cho nền kinh tế quốc gia, nhất thiết phải cần tới việc sử dụng vốn đầu tư thông qua hoạt động đầu tư. Vốn đó có thể xuất phát từ nội lực nền kinh tế trong nước, cũng có thể thu hút từ nước ngoài và đi vào phục vụ nền kinh tế chủ yếu thông qua các dự án đầu tư. Một dự án đầu tư có thể được xác định theo nhiều cách. Các dự án có thể do các Bộ, Ngành hữu quan đề xuất, chúng có thể bắt nguồn từ quá trình xây dựng các kế hoạch kinh tế quốc gia, hoặc cũng có thể được đề xướng bởi các động lực chính trị. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân và nước ngoài khi đầu tư cũng đòi hỏi chính phủ phải trợ giúp hoặc phê chuẩn trước khi thực hiện. Trong bất kể một dự án đầu tư nào, bao giờ cũng có sự mâu thuẫn tiềm ẩn về lợi ích giữa những người đề xuất dự án hay chương trình và toàn xã hội. Sự mâu thuẫn này không phải là một chuyện gì mới lạ: lợi ích của các dự án thường được tập trung cho một bộ phận tương đối hạn hẹp (thường là các chủ đầu tư) trong khi những chi phí về môi trường, chi phí cơ hội cho nguồn lực thì lại phân bổ cho toàn bộ xã hội. Do vậy mà không một cá nhân nào thấy mình phải chịu gánh nặng chi phí mà các dự án đem lại. Kết quả có thể đoán trước được là những người được hưởng lợi từ dự án có xu hướng tận dụng triệt để các ưu đãi về nguồn lực và cố gắng giảm tối thiểu các chi phí bằng cách chuyển các gánh nặng chi phí. Trong khi đó nhóm người có khả năng bị thiệt hại (là những người phải gánh chịu chi phí ) lại quá phân tán và những mất mát của từng cá nhân trong số họ lại quá nhỏ, bởi vậy họ không thể trở thành một SVTH Trần Xuân Thuận GVHD Th.s Đặng Thị Lệ Xuân Website: http://www.docs.vn Email :2lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lớp KTPT47A đối trọng hiệu quả chống lại nhóm hưởng lợi có tính tập trung cao. Theo cách này, cán cân chính trị thường nghiêng về phía chấp thuận các dự án, ngay cả các dự án có thể gây thiệt hại cho sự phát triển chung của cả quốc gia. Để ngăn chặn điều này xảy ra cần phải có sự can thiệp của chính phủ thông qua các quy định về đầu tư, ban hành các tiêu chuẩn định mức, và chỉ cấp phép cho các dự án đầu tư đủ tiêu chuẩn. Muốn làm được như vậy cần thông qua công tác thẩm định, giám sát đầu tư để làm căn cứ quyết định. Trên thực tế, công tác thẩm định dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn khá sơ sài, các khía cạnh nghiên cứu, đánh giá phần lớn chỉ mang tính phân tích định tính, thiếu tính định lượng nên mang tính phiến diện trong đánh giá. Thêm vào đó, cơ sở lý luận về vấn đề này lại rất thiếu thốn bởi những vấn đề lý luận chỉ dừng lại ở việc đưa ra các khái niệm, vấn đề liên quan đến tính hiệu quả xã hội của dự án chứ chưa phân tích sâu hơn trong khía cạnh thẩm định…Điều này đặt ra một vấn đề bức thiết đó là phải nâng cao chất lượng công tác thẩm định các dự án đầu tư. Cũng bởi vậy mà tôi đã chọn đề tài: “Công tác thẩm định dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam – Thực trạng và giải pháp” để nghiên cứu và làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp. 2. Mục tiêu nghiên cứu a. Mục tiêu tổng quát: - Tổng hợp cơ sở lý luận cho việc thành lập 1 khung thẩm định hoàn thiện cho công tác thẩm định các dự án đầu tư. Đồng thời tạo cơ sở quản trị rủi do cho các dự án đầu tư. - Đánh giá thực trạng công tác thẩm định trong thời gian qua, các mặt được cũng như hạn chế, làm cơ sở đề ra các giải pháp hoàn thiện hơn nữa công tác thẩm định dư án. SVTH Trần Xuân Thuận GVHD Th.s Đặng Thị Lệ Xuân Website: http://www.docs.vn Email :3lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lớp KTPT47A b. Mục tiêu cụ thể: - Hệ thống hoá và bổ sung các vấn đề lý luận liên quan đến công tác thẩm định kinh tế dự án đầu tư nước ngoài. - Phân tích thực trạng và đánh giá những kết quả đạt được của công tác thẩm định dự án đầu tư FDI. - Dựa trên những đánh giá, phân tích thực trạng để làm cơ sở đề ra các giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quản lý nhà nước với công tác Thẩm định dự án đầu tư nước ngoài. Tức là đề tài chỉ đi sâu nghiên cứu công tác thẩm định tính kinh tế đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài. Phạm vi về không gian nghiên cứu của đề tài là các dự án đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, với phạm vi thời gian từ năm 1988 ( năm bắt đầu thực hiện luật đầu tư nước ngoài) đến nay. 4. Phương pháp nghiên cứu Đề tài chủ yếu sừ dụng các phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp phân tích định tính (gồm các chỉ tiêu định tính, thể hiện các chủng loại hiệu quả đạt được: hiệu quả kinh tế, hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả xã hội, hiệu quả quốc gia và cộng đồng); phương pháp phân tích định lượng (gồm các chỉ tiêu định lượng, thể hiện quan hệ giữa chi phí và kết quả đạt được của dự án) và phương pháp phân tích dòng tiền, phân tích chi phí – lợi ích. 5. Kết cấu đề tài Từ vai trò của các dự án đầu tư, từ đó là vai trò của công tác thẩm định, giám sát đầu tư đối với nền kinh tế Việt Nam, cùng với yêu cầu cấp thiết đặt ra cho hoàn thiện hệ thống thẩm định trong tình hình hiện nay, tôi chọn đề tài “Công tác thẩm định dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào SVTH Trần Xuân Thuận GVHD Th.s Đặng Thị Lệ Xuân Website: http://www.docs.vn Email :4lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lớp KTPT47A Việt Nam - Thực trạng và giải pháp” để nghiên cứu làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Tôi mong muốn đề tài có thể đóng góp một chút công sức vào việc nghiên cứu, hệ thống vấn đề, đề xuất các giải pháp và cải thiện được công tác thẩm định dự án về dự án đầu tư ở Việt Nam. Ngoài Lời mở đầu và Kết luận, kết cấu của đề tài bao gồm ba chương: Chương 1: Lý luận chung về công tác thẩm định dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài. Chuơng 2 : Thực trạng công tác thẩm định các dự án đầu tư FDI vào Việt Nam. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư nước ngoài. SVTH Trần Xuân Thuận GVHD Th.s Đặng Thị Lệ Xuân Website: http://www.docs.vn Email :5lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lớp KTPT47A Chương I LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI I. Dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài. 1. Khái niệm và đặc điểm dự án đầu tư 1.1. Khái niệm dự án đầu tư : Từ khi thuật ngữ dự án ra đời, người ta thường dùng nó để chỉ những hoạt động, những quá trình rất khác nhau trong từng lĩnh vực cụ thể. Chúng ta đã được biết đến các dự án như dự án “đường dây cao thế 500kw xuyên Bắc Nam”, dự án “Xây dựng đường cao tốc Thăng Long-Nội Bài”, dự án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, dự án cải cách hệ thống hành chính, dự án cải tạo và nâng cấp môi trường đô thị, dự án tăng cường tiềm lực và phát triển công nghệ quốc phòng tới năm 2010…Các dự án được tiến hành trong các lĩnh vực rất khác nhau, với các nội dung và các hoạt động cụ thể cũng rất khác nhau, nhưng chúng đều được gọi là dự án. Mỗi một dự án đều được xác định rõ thời gian bắt đầu và kết thúc, cũng như thoả mãn các yêu cầu cụ thể của nền kinh tế hoặc của một tổ chức nhất định. Từ trước tới nay có rất nhiều các nhà khoa học kinh tế cũng như các nhà quản lý đã đưa ra khái niệm rất khác nhau về dự án. Mỗi một quan niệm nhấn mạnh về một số các khía cạnh của một dự án cùng các đặc điểm quan trọng của nó trong từng hoàn cảnh cụ thể. Nếu xét về hình thức, dự án là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết và có hệ thống một dự kiến đầu tư trong tương lai. Nếu xét về góc độ nội dung, dự án được hiểu là một ý đồ tiến hành một công việc cụ thể nào đó nhằm đạt mục tiêu xác định trong khuôn khổ nguồn lực nhất định và khoảng thời gian nhất định. SVTH Trần Xuân Thuận GVHD Th.s Đặng Thị Lệ Xuân Website: http://www.docs.vn Email :6lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lớp KTPT47A Nếu xét ở góc độ kế hoạch, dự án được hiểu là một chi tiết đầu tư về phát triển, là đơn vị kế hoạch độc lập nhỏ nhất trong hệ thống kế hoạch hoá, làm cơ sở cho việc ra quyết định về đầu tư phát triển. Nếu từ giác độ quan sát các hoạt động cần thiết cho một dự án thì dự án được hiểu là hàng loạt các hoạt động cần thiết nhằm xác định mục tiêu, tiến hành các nghiên cứu khả thi, dự đoán chi phí, hoàn thiện các thủ tục và thiết kế cuối cùng, cũng như việc lắp đặt và hoàn thiện các điều kiện làm việc. Một dự án nhất định sẽ bị giới hạn về thời gian, con người cùng các nguồn lực khác để hoàn thành mục tiêu đã được xác định. Như vậy, một dự án có thể được xem xét như là một chuỗi các công việc và các nhiệm vụ: Có mục tiêu cụ thể được hoàn thành trong những điều kiện nhất định Được xác định rõ thời gian bắt đầu và kết thúc. Có giới hạn nhất định về tài chính Sử dụng các nguồn lực nhất định về phương tiện, thiết bị, con người… Từ các định nghĩa khái quát về dự án như trên, đến nay dự án đã được dùng rất rộng rãi và phổ biến cho tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Vỡi mỗi lĩnh vực, dự án sẽ được cụ thể hoá một cách chi tiết hơn cho phù hợp với đặc điểm riêng có của lĩnh vực đó. Tuy nhiên, những tính chất chung vốn có của dự án thì vẫn tồn tại và được thể hiện rõ nét ở tất cả các lĩnh vực. 1.2. Dự án đầu tư có các đặc điểm sau:  Dự án có tính thống nhất: dự án là một thực thể độc lập trong một môi trường xác định với các giới hạn nhất định về quyền hạn và trách nhiệm.  Dự án có tính xác định: dự án được xác định rõ ràng về các mục tiêu SVTH Trần Xuân Thuận GVHD Th.s Đặng Thị Lệ Xuân Website: http://www.docs.vn Email :7lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lớp KTPT47A phải đạt được, thời hạn bắt đầu và thời hạn kết thúc cũng như nguồn lực cần có với một số lượng, cơ cấu, chất lượng và thời điểm giao nhận.  Dự án có tính logic: Tính logic của dự án được thể hiện ở mối quan hệ biện chứng giữa các bộ phận cấu thành dự án. Một dự án thường có 4 bộ phận sau: Mục tiêu của dự án: một dự án thường có hai cấp mục tiêu: mục tiêu phát triển và mục tiêu trực tiếp. - Mục tiêu phát triển: là mục tiêu mà dự án góp phần thực hiện. Mục tiêu phát triển được xác định trong kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của vùng. - Mục tiêu trực tiếp: là mục tiêu cụ thể mà dự án phải đạt được trong khuôn khổ nguồn lực nhất định và trong khoảng thời gian nhất định. Kết quả của dự án: là những đầu ra cụ thể của dự án được tạo ra từ các hoạt động của dự án. Kết quả là điều kiện cần thiết để đạt được mục tiêu trực tiếp của dự án. Các hoạt động của dự án: là các đầu vào về vật chất, tài chính, sức lao động cần thiết để tiến hành các hoạt động của dự án. Nguồn lực cho dự án: là các đầu vào về vật chất, tài chín, sức lao động cần thiết để tiến hành các hoạt động của dự án. Nguồn lực là tiền đề tạo nên các hoạt động của dự án. Bốn bộ phận trên của dự án có quan hệ logic chặt chẽ với nhau: Nguồn lực của dự án được sử dụng để tạo ra các hoạt động của dự án. Các hoạt động tạo nên các kết quả (đầu ra). Các kết quả là điều kiện cần thiết để SVTH Trần Xuân Thuận GVHD Th.s Đặng Thị Lệ Xuân Website: http://www.docs.vn Email :8lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lớp KTPT47A đạt được mục tiêu trực tiếp của dự án. Đạt được mục tiêu trực tiếp là tiền đề để góp phần đạt được mục tiêu phát triển. 2. Dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài 2.1. Khái niệm dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI = Foreign Direct Investment) là hình thức đầu tư dài hạn của cá nhân hay công ty nước này vào nước khác bằng cách thiết lập cơ sở sản xuất, kinh doanh. Cá nhân hay công ty nước ngoài đó sẽ nắm quyền quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh này. Theo quỹ tiền tệ quốc tế IMF, FDI được định nghĩa là “một khoản đầu tư với những quan hệ lâu dài, theo đó một tổ chứ trong một nền kinh thế (nhà đầu tư trực tiếp) thu được lợi ích lâu dài từ một doanh nghiệp đặt tại một nền kinh tế khác. Mục đích của nhà đầu tư trực tiếp là muốn có nhiều ảnh hưởng trong việc quản lý doanh nghiệp đặt tại nền kinh tế khác đó. Các nhà kinh tế quốc tế định nghĩa : “Đầu tư trực tiếp nước ngoài là người sở hữu tại nước này mua hoặc kiểm soát một thực thể kinh tế của nước khác. Đó là một khoản tiền mà nhà đầu tư trả cho một thực thể kinh tế của nước ngoài để có ảnh hưởng quyết định đổi với thực thể kinh tế ấy hoặc tăng thêm quyền kiểm soát trong thực thể kinh tế ấy”. Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đưa ra khái niệm: “Đầu tư trực tiếp nước ngoài là việc tổ chức, cá nhân nước ngoài đưa vào Việt Nam vốn bằng tiền nước ngoái hoặc bất kì tài sản nào được chính phủ Việt Nam chấp thuận để hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng hoặc thành lập xí nghiệp liên doanh hoặc doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài theo quy định của luật này” Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đưa ra khái niệm: “ một doanh nghiệp đầu tư trực tiếp là một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân SVTH Trần Xuân Thuận GVHD Th.s Đặng Thị Lệ Xuân Website: http://www.docs.vn Email :9lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lớp KTPT47A hoặc không có tư cách pháp nhân trong đó nhà đầu tư trực tiếp sở hữu ít nhất 10% cổ phiếu thường hoặc có quyền biểu quyết. Điểm mấu chốt của đầu tư trực tiếp là chủ định thực hiện quyền kiểm soát công ty”. Tuy nhiên không phải tất cả các quốc gia nào cũng đều sử dụng mức 10% làm mốc xác định FDI. Trong thực tế có những trường hợp tỷ lệ sở hữu tài sản trong doanh nghiệp của chủ đầu tư nhỏ hơn 10% nhưng họ vẫn được quyền điều hành quản lý doanh nghiệp, trong khi nhiều lúc lớn hơn nhưng vẫn chỉ là người đầu tư gián tiếp. Từ những khái niệm trên có thể hiểu một cách khái quát về đầu tư trực tiếp nước ngoài như sau: “đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tại một quốc gia là việc nhà đầu tư ở một nước khác đưa vốn bằng tiền hoặc bất kì tài sản nào vào quốc gia đó để có được quyền sở hữu và quản lý hoặc quyền kiểm soát một thực thể kinh tế tại quốc gia đó, với mục tiên tối đa hoá lợi ích của mình”. Tài sản trong khái niệm này, theo thông lệ quốc tế, có thể là tài sản hữu hình (máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ, bát động sản, các loại hợp đòng và giáy phép có giá trị …), tài sản vô hình (quyền sở hữu tí tuệ, bí quyết và kinh nghiệm quản lý…) hoặc tài sản tài chính (cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, giấy ghi nợ…). Như vậy FDI bao giờ cũng là một dạng quan hệ kinh tế có nhân tố nước ngoài. Hai đặc điểm cơ bản của FDI là: có sự dịch chuyển tư bản trong phạm vi quốc tế và chủ đầu tư (pháp nhân, thể nhân) trực tiếp tham gia vào hoạt động sử dụng vốn và quản lí đối tượng đầu tư. 2.2. Vai trò của các dự án FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài ngày càng có vai trò to lớn đối với việc thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế ở các nước đầu tư và các nước nhận đầu tư . Cụ thể là: - Giúp đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế thông qua việc tạo ra những SVTH Trần Xuân Thuận GVHD Th.s Đặng Thị Lệ Xuân Website: http://www.docs.vn Email 10 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lớp KTPT47A doanh nghiệp mới, thu hút thêm lao động, giải quyết một phần nạn thất nghiệp. Theo thống kê của Liên hợp quốc, số người thất nghiệp và bán thất nghiệp của các nước đang phát triển chiếm khoảng 35- 38% tổng số lao động. - Giúp các nước đang phát triển khắc phục tình trạng thiếu vốn kéo dài. Nhờ vậy, mâu thuẫn giữa nhu cầu phát triển to lớn với nguồn tài chính khan hiếm được giải quyết, đặc biệt là thời kỳ đầu của quá trình công nghiệp hoá - thời kỳ mà thông thường đòi hỏi đầu tư một tỷ lệ vốn lớn hơn các giai đoạn về sau và càng lớn hơn nhiều lần khả năng tự cung ứng từ bên trong. FDI là phương thức đầu tư phù hợp với các nước đang phát triển, tránh tình trạng tích luỹ quá căng thẳng dẫn đến những méo mó về kinh tế không đáng xảy ra. - Sự xuất hiện của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã tạo nên sự cạnh tranh mạnh mẽ, làm cho không khí hoạt động của các doanh nghiệp trong nước ''nóng lên'', buộc họ phải hoàn thiện và nâng cao sức cạnh tranh để tồn tại và phát triển. - Theo sau FDI là máy móc, thiết bị và công nghệ mới giúp các nước đang phát triển tiếp cận với khoa học kỹ thuật mới. Quá trình đưa công nghệ vào sản xuất giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao khả năng cạnh tranh của các nước đang phát triển trên thị trường quốc tế. - Cùng với FDI, những kiến thức quản lý kinh tế xã hội hiện đại được du nhập vào các nước đang phát triển, các tổ chức sản xuất trong nước bắt kịp phương thức quản lý công nghiệp hiện đại, lực lượng lao động quen dần với phong cách làm việc công nghiệp cũng như hình thành dần đội ngũ những nhà doanh nghiệp giỏi. - FDI giúp các nước đang phát triển mở cửa thị trường hàng hoá nước ngoài và đi kèm với nó là những hoạt động marketing được mở rộng không SVTH Trần Xuân Thuận GVHD Th.s Đặng Thị Lệ Xuân Website: http://www.docs.vn Email 11 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lớp KTPT47A ngừng. Do các công ty tư bản độc quyền quốc gia đầu tư trực tiếp vào các nước đang phát triển mà các nước này có thể bước vào thị trường xa lạ, thậm chí có thể xem như “ lãnh địa cấm kỵ ” đối với họ trước kia. - FDI giúp tăng thu ngân sách nhà nước thông qua thu thuế các công ty nước ngoài. Từ đó các nước đang phát triển có nhiều khả năng hơn trong việc huy động nguồn tài chính cho các dự án phát triển. II. Công tác thẩm định dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài. 1. Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư 1.1. Khái niệm: Thẩm định kinh tế dự án đầu tư (sau đây gọi tắt là thẩm định dự án) là việc tổ chức xem xét một cách khách quan, có khoa học và toàn diện các nội dung cơ bản ảnh hưởng trực tiếp tới tính khả thi của một dự án xét trên khía cạnh kinh tế - xã hội, tức là xem xét dự án dưới góc độ chi phí – lợi ích mà toàn xã hội thu được khi thực hiện dự án. Thẩm định dự án tạo ra cơ sở vững chắc cho hoạt động đầu tư có hiệu quả về mặt xã hội. Các kết luận rút ra từ quá trình thẩm định sẽ là cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước ra quyết định đầu tư và cho phép đầu tư . 1.2. Tính thiết yếu phải thẩm định dự án đầu tư: Thẩm định dự án đầu tư là cần thiết, nó bắt nguồn từ vai trò quản lý vĩ mô của nhà nước đối với các hoạt động đầu tư. Nhà nước với chức năng quản lý của mình sẽ can thiệp vào quá trình lựa chọn các dự án được đầu tư. Bởi một dự án đầu tư dù được tiến hành soạn thảo kỹ lưỡng đến đâu cũng vẫn mang tính chủ quan của người soạn thảo, để đảm bảo tính khách quan cần thiết phải thẩm định khía cạnh kinh tế của dự án. Thẩm định kinh tế dự án là cần thiết, có tính quyết định trong việc trả lời dự án có được chấp nhận và cấp phép đầu tư hay không. Nó là một bộ phận của công tác quản lý Nhà nước nhằm đảm bảo cho hoạt động đầu tư SVTH Trần Xuân Thuận GVHD Th.s Đặng Thị Lệ Xuân Website: http://www.docs.vn Email 12 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lớp KTPT47A thực sự có hiệu quả. 1.3. Mục đích của thẩm định dự án Đánh giá tính khả thi của dự án nhằm đưa ra quyết định cấp phép hay không đối với một dự án. Hai tiêu chí được đánh giá là:  Đánh giá tính hợp lý của dự án: được biểu hiện ở từng nội dung và cách thức tính toán của dự án, tính phù hợp của dự án với các chương trình phát triển...  Đánh giá tính hiệu quả của dự án: hiệu quả của dự án được xem xét trên hai phương diện đó là hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án. 1.4. Ý nghĩa của việc thẩm định dự án đầu tư Thẩm định dự án có ý nghĩa rất lớn, giúp bảo vệ các dự án lớn tốt khỏi bị bác bỏ, ngăn chặn những dự án phi hiệu quả, góp phần đảm bảo cho việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Cụ thể là, thẩm định dự án giúp cho các cơ quan quản lý vĩ mô của nhà nước đánh giá được tính phù hợp của dự án với quy hoạch phát triển chung của ngành, vùng, lãnh thổ và của cả nước trên các mặt, mục tiêu, quy mô, quy hoạch. Xác định được hiệu quả của việc sử dụng các nguồn lực xã hội của dự án; những cái lợi, cái hại của dự án trên các mặt khi đi vào hoạt động, từ đó có biện pháp khai thác các khía cạnh có lợi và hạn chế các mặt có hại… 2. Quy trình thẩm định các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài Khâu có ý nghĩa quan trọng trong quá trình thẩm định dự án là thực hiện các công việc thẩm định. Thực hiện tốt khâu này sẽ đảm bảo được những yêu cầu đặt ra trong công tác thẩm định. Để thực hiện tốt khâu này cần phải có một quy trình thẩm định hợp lý, khoa học. Vì nhiệm vụ tổng quát của công tác thẩm định dự án là: Phân tích, SVTH Trần Xuân Thuận GVHD Th.s Đặng Thị Lệ Xuân Website: http://www.docs.vn Email 13 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lớp KTPT47A đánh giá tính khả thi của dự án về công nghệ, kinh tế, xã hội, môi trường và đề xuất kiến nghị với nhà nước chấp nhận hay không chấp nhận dự án nên về cơ bản, quy trình thẩm định phải bao gồm các bước sau:  Cán bộ thẩm định phải xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, tính pháp nhân của chủ đầu tư, đánh giá tính phù hợp của lĩnh vực đầu tư đối với sự tác động đến phát triển kinh tế- xã hội.  Cán bộ thẩm định phải xác minh tính hợp lý, chính xác của các thông tin do chủ đầu tư đưa ra. Từ đó làm cơ sở cho việc thẩm định có hiệu quả dự án đàu tư.  Thành lập các tổ, nhóm chuyên gia, hoặc hội đồng thẩm định (với các dự án lớn) nhằm xem xét đóng góp của dự án đến việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển; đánh giá hiệu quả kinh tế- xã hội mà dự án đem lại, đồng thời đánh giá tính hợp lý của dự án theo các quy chuẩn, chỉ tiêu về công nghệ kĩ thuật, môi trường...  Cơ quan thẩm định tổng hợp, đánh giá ý kiến thẩm tra, trình báo cáo, kiến nghị cho các cơ quan quản lý, đồng thời đề nghị cơ quan quản lý cấp hoặc không cấp giấy phép đầu tư cho dự án. 3. Cơ sở phân tích và nội dung thẩm định các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài. 3.1. Cơ sở phân tích: Trong phạm vi giới hạn, đề tài chỉ đi sâu nghiên cứu thẩm định dự án dưới giác độ nhà quản lý, tức là thẩm định kinh tế đối với dự án đầu tư. Thẩm định khía cạnh kinh tế nhằm đánh giá dự án từ quan điểm của toàn bộ nền kinh tế để xác định xem việc thực hiện dự án có cải thiện được phúc lợi kinh tế quốc gia hay không. Sự khác biệt chủ yếu giữa phân tích kinh tế và phân tích tài chính là ở SVTH Trần Xuân Thuận GVHD Th.s Đặng Thị Lệ Xuân Website: http://www.docs.vn Email 14 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lớp KTPT47A chỗ: Phân tích kinh tế gộp chung lợi ích và chi phí trên tất cả dân cư quốc gia để xác định xem dự án có cải thiện được mức phúc lợi kinh tế quốc gia như là một tổng thể hay không, trong khi phân tích tài chính xem xét dự án từ quan điểm phúc lợi của một nhóm nhỏ dân cư. Chính vì điểm khác nhau căn bản của phân tích kinh tế so với phân tích tài chính nêu trên, nên đối tượng quan tâm tới phân tích kinh tế thường là: Chính phủ, chính quyền địa phương nơi đặt dự án, các cơ quan quản lý nhà nước; đôi khi các tổ chức tín dụng và chủ đầu tư cũng quan tâm tới kết quả phân tích kinh tế của dự án. Một số nội dung chính, các qui ước, nguyên tắc cần quan tâm trong phân tích kinh tế là:  Qui ước về giá kinh tế: Mọi lượng nhập, xuất đều được tính toán bằng giá kinh tế. Giá kinh tế được xác định trên cơ sở giá tài chính, thông qua hệ số điều chỉnh để xét đến những biến dạng của thị trường do sự can thiệp của chính sách: Thuế, mậu dịch, giá trần, giá sàn, quota, trợ giá, trợ cấp;…  Ngoại ứng: Trong phân tích kinh tế, cần bổ sung thêm ngoại ứng về lợi ích hoặc chi phí mà dự án tạo ra cho con người, môi trường xung quanh vùng dự án. Theo quan điểm toàn quốc gia, các hoạt động phải hy sinh để thực hiện dự án phải được xem và tính như là một khoản chi phí. Nguyên tắc tính toán: Thay vì dựa hoàn toàn vào các nguyên lý kế toán để phân tích lợi ích - chi phí như trong phân tích tài chính, phân tích kinh tế còn đòi hỏi sử dụng kỹ thuật tính toán kinh tế (chủ yếu là kiến thức cơ bản về kinh tế vĩ mô), phương pháp phân tích dòng tiền, chiết khấu để bổ sung vào khung kế toán. Thay vào đó, các hạng mục đầu tư sau khi được điều chỉnh sang giá bóng ( thay cho giá thị trường). Những vấn đề căn bản được nêu ra trong thẩm định kinh tế của một dự SVTH Trần Xuân Thuận GVHD Th.s Đặng Thị Lệ Xuân Website: http://www.docs.vn Email 15 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lớp KTPT47A án đầu tư có thể được trình bày như sau: Mức độ khác biệt như thế nào giữa các giá trị kinh tế và giá trị tài chính của các biến số. Nguyên nhân của những khác biệt này. Giá trị của các khác biệt này với mức độ chắc chắn như thế nào.  Nhằm đảm bảo tính khả thi của dự án về mặt kinh tế, cần phải tính đến các loại tác động ngoại ứng nào. Chính những nội dung, phương pháp và nguyên tắc phân tích nêu trên, dẫn tới hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế của dự án về cơ bản là không như nhau, thậm chí đôi khi còn trái chiều nhau. 3.2. Nội dung thẩm định kinh tế dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài: Vì thẩm định dự án là việc cơ quan thẩm định kiểm tra mức độ phù hợp của thiết kế dự án với các mục tiêu kinh tế - xã hội nên về cơ bản, người làm công tác thẩm định sẽ phải rà soát lại tất cả các khía cạnh mà chủ đầu tư đã đề cập trong thiết kế dự án. Tuy nhiên, với tư cách là người đề xuất quyết định có cấp giấy phép đầu tư cho các dự án hay không, cơ quan thẩm định sẽ phải đánh giá giá trị thực sự mà dự án mang lại cho xã hội, chứ không phải trên quan điểm chủ đầu tư. Điều này nghĩa là, cơ quan thẩm định sẽ phải đánh giá giá trị thực sự mà dự án đem lại cho xã hội, xét xem nó có tuân thủ theo các yêu cầu về kĩ thuật, thể chế, tổ chức như quy định hay không, hoạt động của dự án có làm nguy hại tới lợi ích xã hội, môi trường hay không và nếu có thì biện pháp khắc phục là gì, lợi ích mà dự án tạo ra được phân phối như thế nào giữa các dối tượng thụ hưởng…Do vậy, công tác thẩm định dự án sẽ bao gồm một số nội dung cơ bản: SVTH Trần Xuân Thuận GVHD Th.s Đặng Thị Lệ Xuân Website: http://www.docs.vn Email 16 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lớp KTPT47A 3.2.1. Thẩm định khía cạnh thể chế, tổ chức, quản lý của dự án a. Mục tiêu thẩm định: Thẩm định từ khía cạnh thể chế, tổ chức, quản lý của dự án nhằm rà soát lại một cách chính thức tính hợp lệ của hồ sơ thiết kế dự án, cũng như các vấn đề chung nhất về tổ chức và quản lý của dự án. Căn cứ pháp lý của dự án là điều kiện tiên quyết để xem xét dự án có được chấp nhận hay không. Dự án sẽ chỉ tiếp tục được xem xét nếu thoả mãn các yêu cầu pháp lý, các thủ tục quy định cần thiết. b. Qui trình thẩm tra: Bước 1: Kiểm tra hồ sơ trình duyệt: Đây là bước đầu tiên, cần phải kiểm tra xem hồ sơ trình duyệt đã đủ chưa, các hồ sơ chứng nhận có phù hợp hay không. Nhìn chung, bộ hồ sơ xin cấp giấy phếp đầu tư bao gồm:  Đơn xin cấp giấy phép đầu tư  Hợp đồng liên doanh (nếu có)  Giấy phép thành lập doanh nghiệp  Giấy phép kinh doanh  Điều lệ doanh nghiệp  Văn bản xác nhận tư cách pháp lý, tình hình tài chính của các chủ đầu tư.  Giải trình kinh tế - kỹ thuật.  Các hồ sơ về công nghệ: hồ sơ xin thuê đất, báo cáo đánh giá tác động môi trường, chứng chỉ quy hoạch và thiết kế sơ bộ của dự án. Bước 2: Đánh giá tư cách pháp nhân của chủ đầu tư: Việc thẩm định này là khó khăn và phức tạp nhất và cán bộ thẩm định SVTH Trần Xuân Thuận GVHD Th.s Đặng Thị Lệ Xuân Website: http://www.docs.vn Email 17 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lớp KTPT47A cần phải có các thông tin sau: - Công ty đầu tư là độc lập hay là đại diên cho 1 công ty khác, là công ty tài chính hay đầu tư. - Mục tiêu, thế mạnh của họ là gì? Mục đích đầu tư có phù hợp mục đích kinh doanh và khả năng hay không? Tư cách pháp nhân thể hiện ở giấy phép đăng kí do cơ quan có thẩm quyền cấp và ngoài ra còn được xem xét trong tính phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế chung của cả vùng, cả nước. 3.2.2. Thẩm định hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án: Đây là nội dung quan trọng nhất trong thẩm định dự án đầu tư. a. Mục tiêu: Đứng trên giác độ chủ đầu tư, mục đích quy tụ luôn là lợi nhuận. Khả năng sinh lợi của dự án chính là thước đo chủ yếu quyết định sự chấp nhận mọi việc làm mạo hiểm của nhà đầu tư. Khả năng sinh lợi càng cao thì càng hấp dẫn các nhà đầu tư. Tuy nhiên, không phải mọi dự án có khả năng sinh lợi cao đều tạo ra những ảnh hưởng tốt đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội mà đôi khi nó cũng tạo ra những trở ngại cho quá trình phát triển. Do đó, trên giác độ quản lý vĩ mô cơ quan thẩm định phải xem xét, đánh giá việc thực hiện dự án đầu tư có những tác động gì đối với việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội; có nghĩa là phải xem xét những lợi ích kinh tế - xã hội do thực hiện dự án đem lại. Điều này giữ vai trò quyết định để các cấp có thẩm quyền chấp nhận cho phép đầu tư. Lợi ích kinh tế - xã hội của dự án đầu tư là chênh lệch giữa các lợi ích mà nền kinh tế và xã hội thu được so với các đóng góp mà nền kinh tế và xã hội phải bỏ ra khi thực hiện dự án. b. Các tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội: SVTH Trần Xuân Thuận GVHD Th.s Đặng Thị Lệ Xuân Website: http://www.docs.vn Email 18 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lớp KTPT47A Đối với mọi quốc gia, mục tiêu chủ yếu của nền sản xuất xã hội là tối đa hoá phúc lợi xã hội. Mục tiêu này thường thể hiện trong các chủ trương chính sách và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước. Với các nước đang phát triển, lợi ích kinh tế - xã hội thường được đề cập đó là :  Nâng cao mức sống dân cư: thể hiện gián tiếp qua các số liệu cụ thể về mức gia tăng sản phẩm quốc dân, mức gia tăng tích luỹ vốn, mức gia tăng vốn đầu tư, tốc độ phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế…  Phân phối lại thu nhập: thể hiện qua sự đóng góp của dự án vào việc phát triển các vùng kinh tế kém phát triển, nâng cao đời sống của tầng lớp dân cư nghèo.  Gia tăng số lao động có việc làm. Đây là một trong những mục tiêu chủ yếu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các nước thừa lao động, thiếu việc làm.  Tăng thu và tiết kiệm ngoại tệ. Những nước đang phát triển không chỉ nghèo mà còn là các nước nhập siêu. Do đó, đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu là những mục tiêu quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân.  Các mục tiêu khác: Mức độ khai thác và tận dụng tài nguyên. Nâng cao năng suất lao động, nâng cao trình độ, tay nghề lao động, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật để hoàn thiện cơ cấu sản xuất của nền kinh tế Phát triển các ngành công nghiệp chủ đạo có tác dụng gây phản ứng dây chuyền thúc đẩy phát triển các ngành nghề khác Phát triển các địa phương nghèo, các vùng xa xôi dân cư thưa thớt nhưng có nhiều triển vọng về tài nguyên, có vị trí chiến lược quan trọng. c. Phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội do thực hiện dự án đầu tư : SVTH Trần Xuân Thuận GVHD Th.s Đặng Thị Lệ Xuân Website: http://www.docs.vn Email 19 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lớp KTPT47A Đối với các cấp quản lý về vĩ mô của nhà nước, khi xem xét lợi ích kinh tế - xã hội của dự án phải tính đến mọi chi phí, lợi ích; cả trực tiếp và gián tiếp có liên quan đến việc thực hiện dự án đem lại. Để xác định các chi phí, lợi ích đầy đủ của các dự án đầu tư, cần phải sử dụng các báo cáo tài chính, thêm bớt các hạng mục chi phí và lợi ích kinh tế, tính lại các giá đầu vào và đầu ra theo giá xã hội ( giá bóng). Không thể sử dụng giá thị trường để tính thu chi và lợi ích kinh tế - xã hội vì giá thị trường không phản ánh đúng chi phí xã hội thực tế, nó chịu sự chi phối của các chính sách tài chính, kinh tế, hành chính của nhà nước, các ảnh hưởng ngoại ứng và thất bại của thị trường. Khi tính toán hiệu quả kinh tế - xã hội của những dự án có tầm cỡ lớn phải điều chỉnh lại các giá này theo giá xã hội, cần phải lưu ý đến các yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng đến dự án và ngược lại. Các nguyên tắc cần quán triệt trong điều chỉnh là : Đối với đầu ra:  Để xuất khẩu dùng giá FOB để điều chỉnh. Đây là giá xã hội thực tế sử dụng trong nước.  Để tiêu thụ nội địa thay thế nhập khẩu dùng giá CIF để điều chỉnh. Đây là giá xã hội thực tế sử dụng trong nước.  Để tiêu thụ nội địa: Nếu là hàng thiết yếu thì dùng giá thị trường trong nước điều chỉnh. Giá này bằng giá thị trường trong nước cộng với trợ giá (nếu có). Nếu là hàng thông thường thì dùng giá thị trường trong nước điều chỉnh. Giá này bằng giá thị trường trong nước cộng với thuế gián thu (nếu có). Đối với dịch vụ hạ tầng tiêu thụ nội địa (nếu không thể xuất khẩu như điện, nước, khí đốt, vận tải…) thì dùng giá thị trường trong nước điều chỉnh hoặc chi phí sản xuất tuỳ thuộc loại nào cao hơn. SVTH Trần Xuân Thuận GVHD Th.s Đặng Thị Lệ Xuân Website: http://www.docs.vn Email 20 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lớp KTPT47A Đối với đầu vào:  Nhập khẩu (vật tư, thiết bị) dùng giá CIF để điều chỉnh. Giá này bằng giá CIF cộng với cước phí vận tải, phí bảo hiểm… trong nước. Đây là giá xã hội thực tế thanh toán ở trong nước.  Sản xuất nội địa: Loại đầu vào sản xuất nội địa có thể xuất khẩu dùng giá thị trường trong nước điều chỉnh hoặc giá FOB điều chỉnh tuỳ thuộc giá nào cao hơn. Loại đầu vào sản xuất nội địa có thể nhập khẩu dùng giá thị trường trong nước điều chỉnh hoặc giá CIF điều chỉnh tuỳ thuộc giá nào thấp hơn. Các loại đầu vào khác dùng giá thị trường trong nước điều chỉnh (giá thị trường cộng với trợ giá). Dich vụ hạ tầng tạo ra trong nước nếu không thể xuất hoặc nhập khẩu được dùng giá thị trường trong nước điều chỉnh hoặc chi phí sản xuất tuỳ thuộc mức nào cao hơn. Đất đai: dùng giá thị trường trong nước điều chỉnh đối với đất để xây dựng nhà máy . Lao động: gồm tiền lương, tiền thưởng và phụ cấp….. Để điều chỉnh giá FOB và CIF về tiền nội địa cần sử dụng tỷ giá hối đoái có điều chỉnh. Tỷ giá hối đoái có điều chỉnh là thước đo giá trị xã hội thực tế của ngoại tệ khi tỷ giá chính thức bị sai lệch không phản ánh đúng giá trị thực tế của ngoại tệ. d. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế:  Giá trị hiện tại ròng kinh tế (ENPV – Economic Net Present Value) Giá trị hiện tại ròng kinh tế là tổng lãi ròng kinh tế của cả đời dự án được qui đổi về năm đầu tiên theo tỷ lệ chiết khấu kinh tế cho trước. Chỉ tiêu này được tính như sau: SVTH Trần Xuân Thuận GVHD Th.s Đặng Thị Lệ Xuân
- Xem thêm -