Tài liệu Quy trình thanh toán bằng phương thức thư tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu

  • Số trang: 105 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 71 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ---------- ĐỀỀ ÁN MÔN THANH TOÁN QUÔỐC TỀỐ Đềề tài: “QUY TRÌNH THANH TOÁN BẰỀNG PHƯƠNG THỨC THƯ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHÂỀN Á CHÂU” Giảng viền hướng dẫẫn : ThS. NGUYỂN PHƯƠNG QUỲNH Thành viền nhóm thực hiện: Đặng Anh Thư 104669 Hồ Vũ Phương Uyên 104540 Trần Nhật Uyên 104651 Lê Thị Quỳnh Vân 104638 TP. Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ---------- ĐỀỀ ÁN MÔN THANH TOÁN QUÔỐC TỀỐ Đềề tài: “QUY TRÌNH THANH TOÁN BẰỀNG PHƯƠNG THỨC THƯ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHÂỀN Á CHÂU” Giả ng viên hướng dẫẫn : ThS. NGUYỂN PHƯƠNG QUỲNH Thành viên nhóm thự c hiệ n: Đặng Anh Thư 104669 Hồ Vũ Phương Uyên 104540 Trần Nhật Uyên 104651 Lê Thị Quỳnh Vân 104638 Ngày nộp báo cáo: 19/12/2012 Người nhận báo cáo: TP. Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 i Quy trình thanh toán bằng phương thức thư tín dụng tại NHTMCP Á Châu NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ii Quy trình thanh toán bằng phương thức thư tín dụng tại NHTMCP Á Châu TRÍCH YẾU Thanh toán quốc tế trong giai đoạn hiện nay là một hoạt động bắt buộc phải có trong các giao dịch mua bán xuất nhập khẩu giữa các quốc gia trên thế giới. Việt Nam cũng không nằm ngoài vòng xoay thương mại đó. Thời gian gần đây, việc mở rộng quan hệ thương mại, đẩy mạnh giao thương với các quốc gia trong khu vực và các quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng mạnh như Mỹ, Nhật,...ngày càng được các doanh nghiệp Việt Nam chú trọng. Với chính sách thúc đẩy công nghiệp hóa – hiện đại hóa, nước ta càng phải hội nhập mạnh mẽ hơn để theo kịp sự phát triển chung của xu thế kinh tế thị trường hiện nay. Điều này đồng nghĩa với việc Việt Nam sẽ phải chấp nhận các quy tắc chung trong phương thức thanh toán quốc tế mà các nước đang sử dụng và thực hành nó một cách tốt nhất. Các ngân hàng thương mại tại Việt Nam đóng vai trò là chiếc cầu nối quan trọng trong các nghiệp vụ thanh toán giữa các doanh nghiệp với nhau. Thanh toán quốc tế không những là một dịch vụ cơ bản thúc đẩy sự phát triển của hoạt động kinh doanh, các quan hệ kinh tế giữa các doanh nghiệp xuất nhập khẩu mà còn là một điều kiện cơ bản cho kinh doanh quốc tế tồn tại và phát triển. Vì vậy trong những năm gần đây, các ngân hàng thương mại ở Việt Nam đang không ngừng tìm cách nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong quá trình thanh toán quốc tế, đa dạng hóa các hình thức thanh toán để quá trình nhận – trả tiền, hàng được thông suốt, đảm bảo tính liên tục trong các nghiệp vụ ngoại thương. Một trong những phương thức thanh toán thông dụng nhất đang được sử dụng hiện nay trong hầu hết các hoạt động thanh toán là phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. Tuy nhiên, muốn phục vụ khách hàng cần thanh toán bằng nghiệp vụ này, ngân hàng cần phải đầu tư nghiêm túc vào công nghệ điện tử. Bên cạnh đó, nghiệp vụ này cũng còn tồn tại một số rủi ro cho ngân hàng về cả vật chất lẫn uy tín nếu có xảy ra sơ suất. Qua những phân tích trên, nhóm chúng tôi đã chọn nghiên cứu và viết về đề tài “Quy trình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu”, với iii Quy trình thanh toán bằng phương thức thư tín dụng tại NHTMCP Á Châu mong muốn từ việc phân tích thực tế nghiệp vụ thanh toán tại một ngân hàng nhằm mang lại cái nhìn thiết thực hơn, rút ra bài học kinh nghiệm để hạn chế các rủi ro trong phương thức thanh toán thư tín dụng và góp phần nâng cao chất lượng của nghiệp vụ này. Mục tiêu chính của bài nghiên cứu là phác họa một cách rõ nét hơn nghiệp vụ thanh toán quốc tế nói chung và tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu nói riêng. Đánh giá một cách khái quát quy trình thực hiện và đưa ra nhận xét cũng như phân tích các rủi ro có thể gặp phải trong quá trình thanh toán tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu. Kiến nghị một số giải pháp để hoàn thiện và nâng cao chất lượng nghiệp vụ thanh toán tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu. iv Quy trình thanh toán bằng phương thức thư tín dụng tại NHTMCP Á Châu MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN.............................................................................ii TRÍCH YẾU............................................................................................................iii MỤC LỤC.................................................................................................................v LỜI CẢM ƠN..........................................................................................................ix CÁC DANH MỤC....................................................................................................x 1. NHẬP ĐỀ..........................................................................................................1 2. NỘI DUNG BÁO CÁO.....................................................................................4 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ...............................4 1.1 Tổng quan về thanh toán quốc tế..............................................................4 1.1.1 Khái niệm thanh toán quốc tế.............................................................4 1.1.2 Vai trò thanh toán quốc tế..................................................................4 1.1.3 Các phương thức thanh toán...............................................................5 1.2 Nội dung và quy trình thanh toán tín dụng chứng từ (L/C).....................11 1.2.1 Khái niệm.........................................................................................11 1.2.2 Nội dung cơ bản của thư tín dụng....................................................11 1.2.3 Phân loại thư tín dụng......................................................................14 1.2.4 Quy trình mở và thanh toán L/C.......................................................19 CHƯƠNG II: THANH TOÁN BẰNG PHƯƠNG THỨC THƯ TÍN DỤNG (L/C) TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU.................................21 2.1 Giới thiệu về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu.........................21 2.1.1 Lịch sử hình thành............................................................................21 2.1.2 Thành tựu.........................................................................................22 2.1.3 Sản phẩm và dịch vụ chính..............................................................22 v Quy trình thanh toán bằng phương thức thư tín dụng tại NHTMCP Á Châu 2.1.4 Cơ cấu tổ chức.................................................................................24 2.1.5 Ban lãnh đạo....................................................................................26 2.1.6 Tầm nhìn chiến lược........................................................................26 2.2 Bộ thanh toán bằng phương thức thư tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu..............................................................................................28 2.2.1 Phát hành L/C..................................................................................28 2.2.2 Tu chỉnh L/C:...................................................................................35 2.2.3 Ký hậu B/L/ Phát hành giấy ủy quyền nhận hàng/ Phát hành thư bảo lãnh nhận hàng/ Phát hành thư chứng từ xác nhận trong trường hợp chứng từ gốc chưa về đến ACB:.................................................................................35 2.2.4 Tiếp nhận, kiểm tra và thông báo bộ chứng từ.................................37 2.2.5 Giao bộ chứng từ cho khách hàng....................................................43 2.2.6 Chấp nhận thanh toán.......................................................................43 2.2.7 Thanh Toán......................................................................................43 2.2.8 Nhận điện thông báo bất hợp lệ của Ngân hàng được phép.............44 2.2.9 Xử lý điện/Thực hiện yêu cầu thanh toán/Chấp nhận thanh toán của Ngân hàng được phép (Trường hợp L/C cho phép đòi tiện bằng điện/thư). 45 2.2.10 Hoàn trả chứng từ.........................................................................45 2.2.11 Hủy L/C........................................................................................46 2.3 Minh họa cụ thể bằng bộ chứng từ thực tế thực tế tại NHTMCP Á Châu (xem Phụ Lục).................................................................................................46 2.3.1 Bước 1..............................................................................................46 2.3.2 Bước 2..............................................................................................47 2.3.3 Bước 3..............................................................................................50 2.3.4 Bước 4..............................................................................................50 vi Quy trình thanh toán bằng phương thức thư tín dụng tại NHTMCP Á Châu 2.3.5 Bước 5..............................................................................................51 2.3.6 Bước 6..............................................................................................51 2.3.7 Bước 7..............................................................................................52 2.3.8 Bước 8..............................................................................................56 2.3.9 Bước 9..............................................................................................56 2.4 Nhận xét về quy trình thanh toán bằng phương thức thư tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu.................................................................56 2.4.1 Ưu điểm...........................................................................................56 2.4.2 Nhược điểm......................................................................................57 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHIỆP VỤ THANH TOÁN L/C TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỒ PHẦN Á CHÂU...........................................................................................58 3.1 Rủi ro trong các bước thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng phương thức thư tín dụng tại NHTMCP Á Châu..................................................................58 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng nghiệp vụ thanh toán bằng phương thức thư tín dụng.....................................................................................................59 3.2.1 Môi trường làm việc.........................................................................59 3.2.2 Đào tạo chuyên sâu, nâng cao trình độ chuyên môn cho các cấp nhân viên .........................................................................................................60 3.2.3 Tuyển dụng các nhân viên thanh toán quốc tế có kiến thức, kĩ năng60 3.2.4 Nâng cấp công nghệ điện tử, trang thiết bị, các phẩn mềm chương trình quản lý, phục vụ cho các nghiệp vụ thanh toán quốc tế.......................61 3.2.5 Nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra nội bộ trong ngân hàng......61 3.2.6 Thực hiện các kế hoạch Marketing dài hạn và trung hạn để thu hút khách hàng đến thực hiện thủ tục thanh toán tại ngân hàng.........................62 3.2.7 Mở rộng thị phần ra ngoài nước.......................................................62 vii Quy trình thanh toán bằng phương thức thư tín dụng tại NHTMCP Á Châu 3.3 Hoàn thiện phương thức thanh toán hàng tại ngân hàng.........................63 3.3.1 Đối với phương thức nhờ thu...........................................................63 3.3.2 Đối với phương thức chuyển tiền.....................................................63 3.3.3 Đối với phương thức tín dụng chứng từ...........................................63 3.4 Phát triển các nghiệp vụ mới, làm phong phú thêm các nghiệp vụ ngân hàng ................................................................................................................64 KẾT LUẬN.............................................................................................................65 TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................66 PHỤ LỤC................................................................................................................67 viii Quy trình thanh toán bằng phương thức thư tín dụng tại NHTMCP Á Châu LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu đề tài “Quy trình thanh toán theo phương thức thư tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu” nhóm chúng tôi xin chân thành cám ơn: Sự giúp đỡ và hướng dẫn tận tình của nhân viên phòng Thanh toán Quốc tế Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu. Chị đã hỗ trợ chúng tôi hoàn thành tốt quá trình tìm hiểu và cung cấp một số thông tin giúp ích rất nhiều cho nội dung đề án. Cô Nguyễn Phương Quỳnh đã góp ý và chỉnh sửa cho đề án của chúng tôi hoàn thiện hơn. Trong quá trình thực hiện, nếu có sai sót mong quý độc giả bỏ qua. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến để chúng tôi hoàn thành tốt hơn đề án trong giai đoạn nghiên cứu sau này. ix Quy trình thanh toán bằng phương thức thư tín dụng tại NHTMCP Á Châu CÁC DANH MỤC Danh mục các chữ viết tắt ABC: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu. BCT : Bộ chứng từ. CN : Chi nhánh. KSV : Kiểm soát viên. L/C: Letter of credit – Thư tín dụng. NHTPCP: Ngân hàng Thương mại Cổ phần. NHTM: Ngân hàng thương mại. NV. TTQT : Nhân viên Thanh toán quốc tế. PGD : Phòng giao dịch. SGD : Sở giao dịch. STK : Sổ tiết kiệm. TCBS : Một chương trình thao tác của ACB. TGTT : Tiền gửi thanh toán. TK: Tài khoản. TNHH: Trách nhiệm hữu hạn. TTQT : Thanh toán quốc tế. TTTT : Trung tâm thanh toán quốc tế. XNK: Xuất nhập khẩu x Quy trình thanh toán bằng phương thức thư tín dụng tại NHTMCP Á Châu Danh mục các sơ đồ Sơ đồ 1 - Quy trình thực hiện phương thức chuyển tiền trả sau.................................5 Sơ đồ 2 - Quy trình thực hiện phương thức chuyển tiền trả trước.............................6 Sơ đồ 3 - Quy trình thực hiện phương thức nhờ thu trơn...........................................8 Sơ đồ 4 - Quy trình thực hiện phương thức nhờ thu kèm chứng từ...........................9 Sơ đồ 5 - Quy trình thực hiện phương thức thanh toán tín dụng chứng từ...............19 Sơ đồ 6 - Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Thương mại Cổ phần ACB...........................24 xi Quy trình thanh toán bằng phương thức thư tín dụng tại NHTMCP Á Châu 1. NHẬP ĐỀ Các hoạt động ngoại thương ngày càng phát triển, các loại hình kinh doanh quốc tế ngày một đa dạng, phong phú về cả hình thức lẫn chất lượng dịch vụ. Tình hình xuất khẩu nông – thủy – hải sản, may mặc cùng các sản phẩm nhập khẩu khác ở Việt Nam có nhiều chuyển biến tốt đẹp. Hoạt động thanh toán quốc tế theo đó ngày càng phát triển và đòi hỏi các nhà xuất – nhập khẩu Việt Nam phải am hiểu và đáp ứng tốt các yêu cầu quốc tế trong nghiệp vụ thanh toán. Các ngân hàng thương mại (NHTM) đóng vai trò như là cầu nối cho các quan hệ kinh tế nói trên. Thanh toán xuất nhập khẩu (XNK) là một trong những nghiệp vụ quan trọng của các NHTM. Việc tổ chức tốt hoạt động thanh toán XNK của các NHTM sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và của nền ngoại thương Việt Nam nói chung. Hoạt động thanh toán XNK mang lại lợi ích to lớn đối với NHTM, ngoài phí dịch vụ thu được, NHTM còn phát triển được các nghiệp vụ khác như nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, nghiệp vụ tài trợ xuất nhập khẩu, nghiệp vụ bảo lãnh quốc tế... Tuy nhiên từ khi Việt Nam gia nhập WTO, các ngân hàng nước ngoài đã đầu tư và đặt chi nhánh ở Việt Nam ngày càng nhiều. Do đó, các ngân hàng trong nước phải đối mặt với nhiều áp lực cạnh tranh hơn. Đứng trước các thử thách đó, các ngân hàng Việt Nam muốn tồn tại và phát triển bền vững, ngoài làm tốt nhiệm vụ là cầu nối, thì việc tập trung và nâng cao kĩ năng vào các nghiệp vụ thanh toán quốc tế là một trong những đòi hỏi tất yếu trong tương lai. Đó cũng là lý do chúng tôi chọn đề tài “Quy trình thanh toán bằng phương thức thư tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu”. Mục tiêu nghiên cứu  Mục tiêu 1: Giới thiệu về nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại Việt Nam.  Mục tiêu 2: Giới thiệu quy trình thanh toán xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu.  Mục tiêu 3: Phân tích các bước trong quy trình thanh toán bằng thư tín dụng. 1 Quy trình thanh toán bằng phương thức thư tín dụng tại NHTMCP Á Châu  Mục tiêu 4: Đánh giá các ưu, nhược điểm của quy trình thanh toán xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu.  Mục tiêu 5: Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động trong nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu. Đối tượng nghiên cứu Quy trình thanh toán thư tín dụng (L/C) và các rủi ro có thể gặp phải tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu. Phạm vi nghiên cứu Viết trên góc độ của ngân hàng, nghiên cứu các hoạt động thanh toán L/C tại hệ thống Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu. Phương pháp nghiên cứu Sử dụng các phương pháp nghiên cứu: thống kê, phân tích thực tế, tổng hợp, so sánh. Kết cấu của đề án Gồm 3 chương cụ thể như sau:  Chương I: Tổng quan về thanh toán quốc tế.  Chương II: Thanh toán bằng phương thức thư tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu.  Chương III: Giải pháp hạn chế rủi ro và nâng cao chất lượng nghiệp vụ thanh toán bằng phương thức thư tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu. 2 Quy trình thanh toán bằng phương thức thư tín dụng tại NHTMCP Á Châu Để hoàn thành đề án chúng tôi đã phân công nhiệm vụ giữa các thành viên như sau: Bảng phân công công việc STT Họ và tên 1 Đặng Anh Thư 2 Trần Nhật Uyên 3 Hồ Vũ Phương Uyên 4 Lê Thị Quỳnh Vân Nội dung công việc Chương III – Giải pháp và kiến nghị Tổng hợp, trình bày và in ấn báo cáo Chương I – Lý thuyết Chương II – Quy trình thanh toán L/C Chương II –Quy trình thanh toán L/C Tài liệu thực tế Chương II- Giới thiệu Ngân hàng ACB Chỉnh sửa báo cáo Các thành viên đều hoàn thành tốt công việc đúng thời hạn quy định. Nội dung của đề tài sẽ được trình bày cụ thể tiếp theo sau đây. 3 Quy trình thanh toán bằng phương thức thư tín dụng tại NHTMCP Á Châu 2. NỘI DUNG BÁO CÁO CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ 1.1 Tổng quan về thanh toán quốc tế 1.1.1 Khái niệm thanh toán quốc tế Thanh toán quốc tế là việc thực hiện các nghĩa vụ tiền tệ, phát sinh trên cơ sở các hoạt động kinh tế và phi kinh tế giữa các tổ chức hay cá nhân nước này với các tổ chức hay cá nhân nước khác, hoặc giữa một quốc gia với một tổ chức quốc tế, thường được thông qua quan hệ giữa các ngân hàng của các nước có liên quan. 1.1.2 Vai trò thanh toán quốc tế Trong thương mại quốc tế, thanh toán quốc tế là khâu cuối cùng kết thúc quá trình lưu thông hàng hóa. Do vậy quá trình thanh toán quốc tế nếu được thực hiện tốt sẽ có tác dụng khuyến khích các nhà kinh doanh xuất nhập khẩu mở rộng quy mô hoạt động, gia tăng quan hệ giao dịch thương mại giữa các nước với nhau. Thực hiện hoạt động thanh toán quốc tế tốt vừa góp phần thực hiện tốt chế độ quản lý ngoại hối, chính sách ngoại thương, vừa góp phần nâng cao uy tín của quốc gia trên trường quốc tế. Từ đó, việc phát triển các mối quan hệ đối ngoại sẽ thuận lợi hơn. Đối với hệ thống ngân hàng, với vai trò là trung gian thanh toán trong các giao dịch thanh toán quốc tế, các ngân hàng còn có thể tư vấn cho khách hàng để giảm bớt rủi ro, bảo vệ quyền lợi cho các bên tham gia trong quá trình thanh toán dựa trên cơ sở sự ủy thác của các chủ thể này. Từ đó, làm phát sinh thu nhập và tạo điều kiện mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao uy tín cho ngân hàng trên thư ơng trường quốc tế. 4 Quy trình thanh toán bằng phương thức thư tín dụng tại NHTMCP Á Châu 1.1.3 Các phương thức thanh toán 1.1.3.1 Phương thức chuyển tiền  Định nghĩa: Chuyển tiền là phương thức thanh toán trong đó một khách hàng của ngân hàng (gọi là người chuyển tiền) yêu cầu ngân hàng chuyển một số tiền nhất định cho người thụ hưởng ở một địa điểm nhất định.  Các bên tham gia: - Người chuyển tiền – là người mua, người nhập khẩu, hay người mắc nợ. - Ngân hàng chuyển tiền – là ngân hàng phục vụ cho người chuyển tiền. - Ngân hàng đại lý – là ngân hàng phục vụ cho người thụ hưởng và có quan hệ đại lý với ngân hàng chuyển tiền. - Người thụ hưởng – là người bán, người xuất khẩu hay là chủ nợ.  Quy trình thực hiện: Trong thực tế, chuyển tiền có thể thực hiện theo một trong hai hình thức: chuyển tiền trả sau và chuyển tiền trả trước. Chuyển tiền trả sau là hình thức chuyển tiền trả cho người xuất khẩu sau khi nhận hàng. NH chuyển tiền NH đại lý (3) (2) (5) (4) (1) Người nhập khẩu Người xuất khẩu Sơ đồ 1 - Quy trình thực hiện phương thức chuyển tiền trả sau (PGS.TS Trần Hoàng Ngân – TS. Nguyễn Minh Kiều 2012, p.283) 5 Quy trình thanh toán bằng phương thức thư tín dụng tại NHTMCP Á Châu (1) Người xuất khẩu giao hàng và bộ chứng từ hàng hóa cho người nhập khẩu. (2) Người nhập khẩu lập lệnh chuyển tiền yêu cầu ngân hàng phục vụ mình chuyển tiền cho người thụ hưởng. (3) Ngân hàng phục vụ người nhập khẩu chuyển tiền cho người thụ hưởng thông qua ngân hàng đại lý. (4) Ngân hàng đại lý ghi có và báo có cho người xuất khẩu. (5) Ngân hàng chuyển tiền báo nợ cho người nhập khẩu. Chuyển tiền trả trước là hình thức chuyển tiền tương tự như chuyển tiền trả sau chỉ khác ở chỗ người nhập khẩu lập lệnh chuyển tiền và, do đó, người xuất khẩu nhận tiền trước khi giao hàng. (2) NH chuyển tiền (1) NH đại lý (5) (3) (4) Người nhập khẩu Người xuất khẩu Sơ đồ 2 - Quy trình thực hiện phương thức chuyển tiền trả trước (PGS.TS Trần Hoàng Ngân – TS. Nguyễn Minh Kiều 2012, p.285) (1) Người nhập khẩu lập lệnh chuyển tiền yêu cầu ngân hàng phục vụ mình chuyển tiền cho người thụ hưởng. (2) Ngân hàng phục vụ người nhập khẩu chuyển tiền cho người thụ hưởng thông qua ngân hàng đại lý. (3) Ngân hàng đại lý ghi có và báo có cho người xuất khẩu. (4) Người xuất khẩu giao hàng và bộ chứng từ hàng hóa cho người nhập khẩu để người nhập khẩu có thể nhận hàng. (5) Ngân hàng chuyển tiền, sau ghi nợ, báo nợ cho người nhập khẩu. 6 Quy trình thanh toán bằng phương thức thư tín dụng tại NHTMCP Á Châu 1.1.3.2 Phương thức nhờ thu  Khái niệm chung Nhờ thu là phương thức thanh toán trong đó người xuất khẩu sau khi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ sẽ tiến hành ủy thác cho ngân hàng phục vụ mình thu hộ tiền từ người nhập khẩu dựa trên cơ sở hối phiếu và chứng từ do người xuất khẩu lập ra.  Các bên tham gia - Người ủy nhiệm thu: là bên ủy quyền xử lý nghiệp vụ nhờ thu cho ngân hàng. Người ủy nhiệm thu chính là người xuất khẩu. - Ngân hàng thu hộ: là ngân hàng phục vụ người ủy nhiệm thu. - Ngân hàng xuất trình: là ngân hàng xuất trình chứng từ cho người trả tiền, thường là ngân hàng đại lý cho ngân hàng thu hộ. - Người trả tiền: là người được xuất trình chứng từ theo đúng chỉ thị nhờ thu. Người trả tiền chính là người nhập khẩu. Phương thức nhờ thu hối phiếu trơn Hai loại hối phiếu có thể sử dụng trong phương thức nhờ thu là hối phiếu trơn và hối phiếu kèm chứng từ. Vì vậy, có hai phương thức nhờ thu tương ứng với hai loại hối phiếu đó.  Khái niệm phương thức nhờ thu trơn: Nhờ thu hối phiếu trơn là phương thức nhờ thu trong đó người xuất khẩu ủy thác cho ngân hàng thu hộ tiền ở người nhập khẩu căn cứ vào hối phiếu do mình lập ra còn chứng từ hàng hóa thì gởi thẳng cho người nhập khẩu, không gửi cho ngân hàng. 7 Quy trình thanh toán bằng phương thức thư tín dụng tại NHTMCP Á Châu  Nội dung và quy trình thực hiện: (6) NH nhận ủy thác NH đại lý (3) (2) (7) (5) (4) Người nhập khẩu Người xuất khẩu (1) Sơ đồ 3 - Quy trình thực hiện phương thức nhờ thu trơn (PGS.TS Trần Hoàng Ngân – TS. Nguyễn Minh Kiều 2012, p.289) Quy trình thực hiện (1) Người xuất khẩu giao hàng và bộ chứng từ hàng hóa cho người nhập khẩu. (2) Người xuất khẩu lập chỉ thị nhờ thu và hối phiếu nộp vào ngân hàng để ủy thác cho ngân hàng thu hộ tiền ở người nhập khẩu. (3) Ngân hàng nhận ủy thác chuyển chỉ thị nhờ thu và hối phiếu cho ngân hàng đại lý để thông báo cho người nhập khẩu biết. (4) Ngân hàng đại lý chuyển hối phiếu cho người nhập khẩu để yêu cầu chấp nhận hàng hay thanh toán. Nếu hợp đồng thỏa thuận điều kiện thanh toán D/A (document against acceptance) người nhập khẩu chỉ cần chấp nhận thanh toán, nếu là D/P (document against payment) người nhập khẩu phải trả tiền ngay cho người xuất khẩu. (5) Người nhập khẩu thông báo đồng ý trả tiền hay từ chối thanh toán cho NH đại lý. (6) Ngân hàng đại lý trích tiền từ tài khoản của người nhập khẩu chuyển sang ngân hàng nhận ủy thác thu để ghi có cho người xuất khẩu trong 8
- Xem thêm -