Tài liệu Quy luật một giá và thuyết ngang giá sức mua

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

QUY LUẬT MỘT GIÁ VÀ THUYẾT NGANG GIÁ SỨC MUA Nhóm 19 – K10407B NỘI DUNG I. QUY LUẬT 1 GIÁ – L.O.P (LAW OF ONE PRICE) 1. Định nghĩa 2. Nguyên nhân 3. Tác động II. NGANG GIÁ SỨC MUA – P.P.P (PURCHASING POWER PARITY) 1. Định nghĩa 2. Cơ sở 3. Hạn chế 4. Ứng dụng của P.P.P I. QUY LUẬT 1 GIÁ (L.O.P) 1. Định nghĩa a. Giả định Thị trường hoàn hảo Hàng hóa phải như nhau Nhiều người mua ,người bán và thị trường tự do Chi phí giao dịch không đáng kể Không có kiểm soát từ chính phủ Thông tin hoàn hảo Nội dung : “Nếu hai nước sản xuất cùng một loại hàng hóa, giá của hàng hóa này phải giống nhau trên toàn thế giới, không quan trọng nước nào sản xuất ra nó”. Ví dụ: thép USA = 1000$ thép Việt = 20 triệu đồng 1$ = 20.000 vnd 2. Nguyên nhân : “kinh doanh chênh lệch giá” Mua rẻ, bán đắt  Ý nghĩa : giúp tạo lập lại trạng thái cân bằng và duy trì quy luật một giá (L.O.P) 3. Tác động a. Giá của tài sản tài chính  Quy luật một giá là nguyên tắc xác định giá trị tài sản cơ bản của tài sản tài chính b. Lãi suất  Nếu có từ 2 tổ chức tín dụng trở lên phát hành trái phiếu với các điều khoản tương tự nhau thì lãi suất của các trái phiếu này cũng sẽ tương tự nhau c. Tỷ giá hối đoái  Quy luật 1 giá cũng tác động đến tỷ giá hối đoái  Nếu 3 đồng tiền có thể tự do chuyển đôi trong thị trường cạnh tranh, nếu như ta biết đầy đủ thông tin về tỷ giá của 2 đồng ngoại tệ còn lại thì ta có thể tính toán được tỷ giá của đồng tiền thứ 3.  Ví dụ : USA $2/£ or £0.5/$ UK ¥100/$ or $0.01/¥ Nhật £0.005/¥ or ¥200/£ II. Ngang giá sức mua 1. Định nghĩa a. Giả định - Thị trường hoàn hảo b. Nội dung :  Thuyết ngang giá sức mua – PPP: • Phương pháp điều chỉnh tỷ giá hối đoái giữa hai đồng tiền để cân bằng sức mua của chúng. • Dựa trên quy luật giá cả, giả định trong thị trường hoàn hảo. 1. Định nghĩa  P.P.P tuyệt đối • Mức giá chung của hàng hóa tại các thị trường quốc gia khác nhau phải tương đương nhau trong môi trường thị trường hàng hóa quốc tế là hoàn hảo 1.. Định nghĩa  Trong đó: P : mức giá chung hàng hóa ở trong nước P* : mức giá chung hàng hóa ở nước ngoài Sppp: tỷ giá ngang bằng sức mua giữa nội tệ và ngoại tệ.  Lưu ý :  Cơ cấu rổ hàng so sánh phải“thuần nhất”  Tất cả hàng hóa A, B, … đều có giao dịch thương mại quốc tế Chỉỉ số Big Mac :  Ch • Được dùng đễ đo lường sức mua tương đương giữa hai đồng tiền. • Ngoài ra còn có một số chỉ số khác…. c. Ví dụ : Tỷ giá 20.000 VNĐ/USD Giá cafe ở Mỹ :5 USD Giá cafe ở VN : 40.000 VNĐ Người Mỹ sang VN mua cafe DVN Tăng  P VN Tăng Người VN sang Mỹ bán cafe DM Giảm  P M Giảm Tỷ giá 18.000VNĐ/USD Giá cafe ở Mỹ : 3 USD Giá cafe ở VN: 54.000 VNĐ Tỷ giá VNĐ/USD Tăng 2. Cơ sở :  Dựa trên quy luật một giá (LOP) và kinh doanh chênh lệch giá (Arbitage) : • Arbitage thiết lập PPP. • Nếu PPP bị phá vỡ  cơ hội Arbitage. • Hoạt động Arbitage  khôi phục PPP. 3. Hạn chế Nhiều thị trường vẫn chưa có McDolnald Chịu sự chi phối của chính phủ Chỉ số Big Mac Khác biệt về chất lượng, thành phần của sản phẩm Nhu cầu đối với Big Mac là khác nhau tại các thị trường Sự khác biệt về giá giữa các vùng khác nhau của một quốcgia 3. Hạn ch chế ế Rổ hàng hóa ở mỗi quốc gia khác nhau • Chỉ số CPI Do mức giá chênh lệch giữa cùng một loại hàng hóa trong 1 quốc gia Chất lượng mỗi loại hàng hóa ở mỗi quốc gia là khác nhau Thông tin bất cân xứng • Kinh doanh chênh lệch giá Chịu sự ảnh hưởng của thị trường tiền tệ • Không có hàng hóa thay thế 4. Ứng dụng a. Dự báo tỷ giá hối đoái tương lai 5. ứng dụng Ý nghĩa  Việc sử dụng PPP dự đoán tỷ giá hối đoái tương lai có ý nghĩa quan trọng để ngân hàng nhà nước có quyết định thực hiện các giải pháp kiểm soát tỷ giá, nhà đầu tư có quyết định mua bán chính xác,..v..v.  Tỷ giá liên ngân hàng hiện nay là 20,850đ/USD (cập nhập lúc 28/4/2012 10:30, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam). 4. Ứng dụng b. Tính GDP theo P.P.P 4. ứng dụng  Theo CIA world Factbook, GDP tính theo P.P.P của các quốc gia vùng và lãnh thổ năm 2008 như sau : …..
- Xem thêm -