Tài liệu Quy hoạch nguồn nhiên liệu trấu cho phát triển năng lượng tại long an

  • Số trang: 182 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 120 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

LỜI CẢM ƠN Người thực hiện xin bày tỏ lòng biết ơn đến thầy TS.Võ Viết Cường, người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ trong suốt quá trình thực hiện đề tài này. Xin chân thành cám ơn ến đquý Thầy, Côtrường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp.HCM, Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM đã giảng dạy và giúp đỡ trong quá trình học và thực hiện luận văn này. Người thực hiện xin gửi đến quý Thầy Cô và Anh Chị Phòng QLKH – QHQT – Sau ĐH Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp.HCM đã có nhiều giúp đỡ trong quá trình học và thực hiện đề tài. C H Xin gửi đến các anh chị, các bạn học viên khóa 1 lớp cao học Thiết bị, Mạng và Nhà máy điện Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Tp.HCM đã có nhiều ý kiến quý báo cho người thực hiện trong quá trình thực hiện đề tài này. TE Người thực hiện xin chân thành cám ơn các anh em đồng nghiệp đã giúp đỡ và tạo điều kiện trong quá trình học và thực hiện luận văn này. H U Sau cùng, người thực hiện xin gửi đến những người thân trong gia đình, bạn bè lời cảm ơn vì đã động viên và giúp đỡ trong suốt thời gian học tập và thực hiên đề tài này. Tp.HCM, ngày 10tháng 06 năm 2012 Người Thực Hiện Lê Minh Vũ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ (Nhận xét của CB hướng dẫn  Nhận xét của CB phản biện ) Họ và tên học viên: Lê Minh Vũ Đề tài luận văn: QUY HOẠCH NGUỒN NHIÊN LIỆU TRẤU CHO PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TẠI LONG AN Chuyên ngành: Thiết Bị, Mạng và Nhà Máy Điện H Người nhận xét: ................................................................................................................ Cơ quan công tác: ............................................................................................................. C Ý KIẾN NHẬN XÉT TE 1-Về nội dung & đánh giá thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... U ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... H ........................................................................................................................................... 2-Về phương pháp nghiên cứu, độ tin cậy của các số liệu: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 3-Về kết quả khoa học của luận văn: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 4-Về kết quả thực tiễn của luận văn: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... H 5-Những thiếu sót & vấn đề cần làm rõ: ........................................................................................................................................... C ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... TE ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... U 6-Ý kiến kết luận (mức độ đáp ứng yêu cầu đối với LVThS): ........................................................................................................................................... H ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... TP. HCM, ngày tháng năm 2012 NGƯỜI NHẬN XÉT ABSTRACT Vietnam must imports electricity power at present (from China). In 2020, the energy demand will increase about 4 times higher than today. Hydropower potential will be exhausted in the next decade, while gas and coal resources are limited. According to the prediction after 2015, Vietnam will have to import. It therefore, thearised urgent need is to utilizerenewableraw materials to produce energy to meet the demands of life and production. Rice husk is a source of abundant renewable energy in our country. Rice husk is a source of cleanbiomass materials for power plants, boilers ... This will help to reduce emissions significantly compared to the use of fossilenergy sources, as well as tackling H pollution environment caused by excess husk. Our country's estimated annual production from 15-16 million tons, so Vietnam has great C potential forhusk power development. Rice husks is mainly in the Mekong Delta and Red River Delta. According to statistics of the Institute of Development Studies Cuu Long U TE River Delta alone, the Cuu Long River Delta has over 4 million tons of straw every year, including Long An has about 500,000 tons of rice husk per year. The goal of this topic is to find solutions to use rice husk efficiency through building the rice husk energymaster plan for development goals in Long An. To meet these goals, it is researched and sowed these topics as follows: (1) Collect and H study materials at home and abroad about the NL biomass, (2) Survey situation closely rice husk in the district in Long An Province. (3) Survey NL needs in the areas in Long An province, (4) Analyzing the economic efficiency of using rice husk fuel instead of traditional fuels (5) To plan the power steam development scheme from rice husk fuel. Results from this study will contribute to sovlethe shortage of electricity and steam energy of Long An Province. From that we can see the economic efficiency from husk fuel which help the province's management as well as investors take a strategic overview and the ability to exploit biomass energy from buffalo. It is good for economic development social and minimizes environmental pollution in the period from now to 2020. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cám ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc. H U TE C H Học viên thực hiện luận văn Lê Minh Vũ vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 1.1 - Cấu trúc cung cấp điện Việt Nam (2015).................................................. 2 Bảng 1.2 - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến 2015 của Long An ................................. 7 Bảng 2.1 -Diện tích lúa cả năm Tỉnh Long An (ha) .................................................. 15 Bảng2.2- Diện tích trồng lúa các địa phương Tỉnh Long An (2006 - 2010) ............. 15 Bảng 2.3 -Sản lượng lúa vụ Đông Xuân Tỉnh Long An(2006 -2010) ....................... 17 H Bảng 2.4 - Sản lượng lúa vụ Hè Thu Tỉnh Long An ( 2006 -2010) .......................... 18 Bảng 2.5 -Sản lượng Lúa Vụ Tỉnh Long An ( 2006 -2010) ...................................... 19 C Bảng 2.6 -Sản lượng lúa các địa phương tỉnh Long An(2006- 2010) ....................... 20 TE Bảng 2.7 - Sản lượng trấu của các địa phương Tỉnh Long An .................................. 23 Bảng 2.8-Giá trấu tại Tỉnh Long An giai đoạn 2005 – 2011 ..................................... 25 Bảng 2.9 -Hệ số của hàm quan hệ giữa giá trấu và năm bằng phân tích SPSS ......... 25 U Bảng 2.10 - Giá nhiên liệu trấu 2015 – 2024 ............................................................. 26 Bảng 4.1 - Tính kinh tế của sấy lúa từ trấu so với các nhiên liệu truyền thống......... 54 H Bảng 4.2 - Bảng phân tích thành phần ...................................................................... 54 Bảng 4.3 -Tính kinh tế của nhiên liệu trấu cho phát điện .......................................... 55 Bảng 4.4 - Tính kinh tế của nhiên liệu trấu cho phát hơi ........................................... 55 Bảng 4.5 -Tóm tắt tính kinh tế của phương án sử dụng nhiện liệu trấu ...............................57 Bảng 5.1 -Mô tả bài toán vận tải ................................................................................ 60 Bảng 5.2 – Sản lượng trấu theo công suất nhà máy xây xát Tỉnh Long An( 2010) .. 64 Bảng 5.3 - Khoảng cách từ nguồn trấu tới các nhà máy NL...................................... 67 Bảng 5.4 -Cước phí vận chuyển từ nguồn trấu tới các nhà máy NL ......................... 68 Bảng 5.5-Cước phí vận chuyển từ nguồn trấu tới các nhà máy năng lượng.............. 68 Bảng 5.6 - Lượng trấu vận chuyển tối ưu theo phương pháp1 ................................. 70 Bảng 5.7 - Cước phí vận chuyển từ nguồn trấu tới các nhà máy năng lượng ........... 70 vii Bảng 5.8 - Lượng trấu vận chuyển tối ưu theo phương pháp 2 ................................. 72 Bảng 5.9 - Cước phí vận chuyển từ nguồn trấu tới các nhà máy năng lượng ........... 72 Bảng 5.10 - Lượng trấu vận chuyển tối ưu theo phương pháp 2 ............................... 74 Bảng 5.11 - Khoảng cách từ nguồn trấu tới các nhà máy NL ................................... 74 Bảng 5.12 - Cước phí vận chuyển từ nguồn trấu tới các nhà máy NL ...................... 74 Bảng 5.13 - Khoảng cách từ nguồn trấu tới các nhà máy NL ................................... 75 Bảng 5.14 - Cước phí vận chuyển từ nguồn trấu tới các nhà máy NL ...................... 75 Bảng 5.15- Tóm tắt các phương án tại các cụm nhà máy phát năng lượng ............... 75 H U TE C H Bảng 5.16- Năng lượng cung cấp điện và hơi tại các nhà máy ................................ 77 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BIG/CCa: Biomass integrated gasification combined cycle-atmospheric ( Chu trình công nghệ khí hóa sinh khối) BIG/CCp: Biomass integrated gasification combined cycle pressurized ( Chu trình công nghệ khí hóa sinh khối với áp suất khí quyển) KTOE: Kilogram ton of Oil Energy Năng lượng EVN: Tập đoàn điện lực Việt Nam C NL: H ( 1 KTOE) tương đương năng lượng 1.000 tấn dầu) TE ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long WTO: Tổ chức Thương mại Thế giới KCN: Khu công nghiệp H U SPSS: Statistical Package for Social Sciences viii DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1.1 - Cấu trúc cung cấp điện Việt Nam 2015 .................................................... 2 Hình 1.2 - Cấu trúc cung cấp điện Việt Nam 2012 .................................................... 3 Hình 1.3 - Dự báo năng lượng sơ cấp Việt Nam (2010 – 2050) ....................................... 4 Hình 1.4 - Dự báo nhu cầu điện năng phương án cơ sở ............................................. 5 Hình 1.5 - Dự báo nhu cầu điện năng phương án cao ................................................ 5 H Hình 1.6 - Dự báo tỷ lệ các nguồn NL mới và tái tạo (2010 – 2050) ......................... 6 Hình 1.7- Cấu trúc tiêu thụ điện Tỉnh Long An 2012 ................................................ 8 C Hình 1.8- Cấu trúc tiêu thụhơiTỉnh Long An 2012 .................................................... 8 TE Hình 2.1- Bản đồ vị trí địa lý Tỉnh Long An ............................................................. 11 Hình 2.2 -Diện tích trồng lúa Tỉnh Long An (2006 – 2010) ..................................... 16 Hình 2.3 - Sản lượng lúa vụ Đông Xuân Tỉnh Long An (2006 – 2010).................... 18 U Hình2.4-Sản lượng lúa vụ Hè Thu Tỉnh Long An (2006 – 2010) ............................. 19 Hình 2.5 - Sản lượng Lúa Mùa Tỉnh Long An (2006 – 2010) .................................. 20 H Hình 2.6 - Bản đồ sản lượng lúa các địa phương Tỉnh Long An (2010) ................... 21 Hình 2.7 - Sản lượng lúa Tỉnh Long An (2006- 2010) .............................................. 22 Hình 2.8 - Biểu đồ lịch thời vụ trong năm của Tỉnh Long An .................................. 22 Hình 2.9 - Sản lượng trấu của các địa phương Tỉnh Long An (2010) ....................... 23 Hình 2.10- Bản đồsản lượng trấu của các địa phương Tỉnh Long An (2010) ........... 24 Hình 2.11- Dự báo giá nhiên liệu trấu Tỉnh Long An (2015 – 2024)........................ 26 Hình 3.1 - Cơ cấu kinh tế Tỉnh Long An năm 2012 .................................................. 29 Hình 3.2 -Khu công nghiệp Bắc An Thạnh ............................................................... 31 Hình 3.3 -Khu công nghiệp Thanh Yến ..................................................................... 31 Hình 3.4 -Khu công nghiệp Thạnh Đức .................................................................... 32 Hình 3.5- Cấu trúc tiêu thụ điện Tỉnh Long An 2012 ............................................... 33 ix Hình 3.6-Biểu đồ tiêu thụ điện năng các địa phương tỉnh Long An năm2012.......... 33 Hình 3.7 -Cơ cấu tiêu thụ hơi Tỉnh Long An năm 2012............................................ 34 Hình 3.8-Biểu đồ tiêu thụ hơi các địa phương Tỉnh Long An ................................... 35 Hình 3.9 - Biểu đồ dự báo tiêu thụ điện Tỉnh Long An (2012 – 2020) ..................... 36 Hình 3.10 - Biểu đồ dự báo tiêu thụ điện Tỉnh Long An (2010 – 2020) ................... 37 Hình 4.1 -Sơ đồ khối sử dụng nhiên liệu trấu ............................................................ 39 Hình 4.2-Sơ đồ nguyên lý máy sấy tĩnh vỉ ngang loại đảo chiều .............................. 40 Hình 4.3 -Cấu tạo máy ép củi trấu ............................................................................. 41 H Hình 4.4- Nguyên lý cấu tạo của lò hơi ..................................................................... 43 C Hình 4.5-Tổng quan hệ thống phát NL từ nhiên liệu trấu ......................................... 46 Hình 4.6 - Qui trình xử lý và phát NL từ nhiên liệu trấu ........................................... 46 TE Hình 4.7- Chu trình công nghệ khí hoá sinh khối BIG/CCa ..................................... 47 Hình 4.8 - Chu trình công nghệ khí hoá sinh khối với áp suất khí quyển BIG/CCp . 48 U Hình 4.9 - Quan hệ giữa hiệu suất và công suất phát của các công nghệ phát điện .. 50 Hình 4. 10 - Suất đầu tư nhà máy điện sinh khối....................................................... 50 H Hình 4.11 - Quan hệ giữa công suất phát điện với khối lượng trấu cần cho phát điện trong một năm............................................................................................................. 51 Hình 4.12 -Hệ thống nhiệt – điện và đồ thị T-s nhà máy nhiệt điện ngưng hơi ........ 51 Hình 4.13 - Hệ thống COGEN ứng dụng cho đồng phát........................................... 53 Hình 4.14 - So sánh hiệu suất phát truyền thống và nhiệt điện kết hợp .................... 56 Hình 5.1 - Lưu đồ quy hoạch nguồn nhiên liệu trấu .................................................. 58 Hình 5.2 - Mô tả bài toán vận tải ............................................................................... 60 Hình 5.3-Sơ đồkhốibài toánvậntải ............................................................................. 63 Hình 5.4 -Bản đồ phân bố sản lượng trấu trên địa bàn Tỉnh Long An ...................... 65 Hình 5.5 - Bản đồ phân chia cụm vị trí nhà máy phát năng lượng ............................ 66 Hình 5.6-Phí vận chuyển từ nguồn trấu tới các nhà máy năng lượng ....................... 67 Hình 5.7 - Kết quả tính toán phương án 1 ................................................................. 69 x Hình 5.8 - Kết quả tính toán phương án 2 ................................................................. 71 H U TE C H Hình 5.9-Kết quả tính toán phương án 3 .................................................................. 73 MỤC LỤC Trang TÓM TẮT .............................................................................................................. i ABSTRACT ......................................................................................................... iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................... iv DANH MỤC CÁC BẢNG.....................................................................................v DANH MỤC CÁC HÌNH ................................................................................... vii Chương1. TỔNG QUAN .....................................................................................1 1.1 Lý do chọn đề tài ..............................................................................................1 H 1.1.1 Nhu cầu thiếu năng lượng của Việt Nam ......................................................1 1.1.2 Nhu cầu năng lượng của Long ......................................................................................................... 6 C 1.2 Mục tiêu của luận văn ......................................................................................9 TE 1.3 Nội dung của luận văn......................................................................................9 1.4 Giới hạn của đề tài ...........................................................................................9 1.5 Phương pháp nghiên cứu ................................................................................10 1.6 Điểm mới của đề tài .......................................................................................10 U Chương 2. TIỀM NĂNG TRẤU TẠI LONG AN ...........................................11 H 2.1 Điều kiện tự nhiên xã hội ...............................................................................11 2.1.1 Vị trí địa lý ..................................................................................................11 2.1.2 Điều kiện tự nhiên .......................................................................................12 2.1.3 Chủ trương phát triển kinh tế - xã hội .........................................................14 2.2 Tiềm năng trấu trên địa bàn Tỉnh Long An ...................................................14 2.2.1 Thực trạng trấu trên địa bàn Tỉnh Long An ................................................14 2.2.2 Trữ lượng trấu ước tính hàng năm theo từng địa phương ...........................14 2.2.3 Phân bố thời gian phát NL trong năm theo khả năng nhiên liệu ................24 2.2.4 Lợi ích và khó khăn của vấn đề khai thác năng lượng trấu ........................25 2.2.5 Dự báo giá trấu trong tương lai ...................................................................25 2.2.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát năng lượng từ trấu tại Long An ........26 2.3 Kết luận ..........................................................................................................27 Chương 3. NHU CẦU NĂNG LƯỢNG ĐIỆN VÀ HƠI CỦA LONG AN28 3.1 Tình hình phát triển kinh tế của Long An ......................................................28 3.1.1 Đinh hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh long an 2011-2015 .................28 3.1.2 Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2012 ............................................................29 3.2 Nhu cầu năng lượng của Tỉnh Long An .........................................................30 3.2.1 Tình hình phát triển các khu công nghiệp của Tỉnh Long An ....................30 3.2.2 Nhu cầu năng lượng hiện tại của Long An .................................................32 3.2.3 Cấu trúc tiêu thụ điện Tỉnh Long An ..........................................................32 3.2.4 Cấu trúc tiêu thụ hơi Tỉnh Long An ............................................................34 H 3.2.5 Dư báo tương lai..........................................................................................35 3.3 Kết luận ..........................................................................................................37 C Chương 4. TÍNH KINH TẾ VÀ KỸ THUẬT CÁC PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU TRẤU..........................................................................................39 TE 4.1 Các phương án sử dụng nhiên liệu trấu dùng để phát năng lượng .................40 4.2 Các giải pháp kỹ thuật khả thi cho từng phương án ......................................40 4.2.1 Sấy lúa .........................................................................................................40 U 4.2.2 Củi trấu ........................................................................................................42 4.2.3 Hệ thống phát hơi sinh khối ........................................................................42 H 4.2.4 Hệ thống phát điện sinh khối ......................................................................46 4.2.5 Hệ thống đồng phát nhiệt điện ....................................................................51 4.3 Tính kinh tế của các phương án sử dụng nhiên liệu trấu dùng để phát năng lượng so với các nguồn nhiên liệu truyền thống ..................................................54 4.3.1 Tính kinh tế của sấy lúa từ nhiên liệu trấu ..................................................54 4.3.2 Tính kinh tế của củi trấu làm chất đốt .........................................................54 4.3.3 Tính kinh tế của nhiên liệu trấu cho phát điện ............................................55 4.3.4 Tính kinh tế của nhiên liệu trấu cho phát hơi..............................................55 4.3.5 Tính kinh tế của nhiên liệu trấu cho hệ thống đồng phát ............................56 4.4 Tóm tắt và kết luận .........................................................................................57 Chương 5. QUY HOẠCH NGUỒN NHIÊN LIỆU TRẤU TẠI LONG AN 58 5.1 Địa điểm đặt nhà máy khai thác năng lượng ..................................................59 5.2 Phương pháp vận chuyển trấu ........................................................................59 5.3 Thành lập bài toán vận chuyển.......................................................................60 5.3.1 Cơ sở quy hoạch dựa vào bài toán vận chuyển ...........................................60 5.3.2 Hàm mục tiêu ............................................................................................................................................. 61 5.3.3Sơ đồ khối bài toán vận chuyển ...................................................................63 5.4Áp dụng bài toán quy hoạch nguồn nhiên liệu trấu tại Tỉnh Long An ...........64 5.4.1 Sản lượng trấu phân bố theo khu vực tại Tỉnh Long An ............................64 5.4.2 Các địa điểm đặt nhà máy năng lượng sinh khối ở Long An .....................65 5.4.3 Phương pháp vận chuyển trấu tại Long An ................................................66 5.4.4 Chọn địa điểm các nhà phát năng lượng tại Long An.................................67 5.4.5 Tóm tắt các phương án tại các cụm nhà máy phát năng lượng ...................75 Chương 6. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .................................................79 H 6.1 Kết luận ..........................................................................................................79 C 6.2 Khuyến nghị ...................................................................................................80 Phu lục ..................................................................................................................82 H U TE Tài liệu tham khảo ................................................................................................99 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM --------------------------- H LÊ MINH VŨ C QUY HOẠCH NGUỒN NHIÊN LIỆU TRẤU CHO TE PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG U TẠI LONG AN H LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : THI ẾT BỊ, MẠNG VÀ NHÀ MÁY ĐIỆN Mã số: 60 52 50 TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 6 năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM --------------------------- H LÊ MINH VŨ C QUY HOẠCH NGUỒN NHIÊN LIỆU TRẤU TE CHO PHÁT TRI ỂN NĂNG LƯỢNG U TẠI LONG AN H LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : THI ẾT BỊ, MẠNG VÀ NHÀ MÁY ĐIỆN Mã số: 60 52 50 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. VÕ VI ẾT CƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 6 năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM --------------------------- H LÊ MINH VŨ U TE C QUY HOẠCH NGUỒN NHIÊN LIỆU TRẤU CHO PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TẠI LONG AN H LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Thiết bị, Mạng và nhà máy điện Mã số: 60.52.50 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 06 năm 2012 Chương 1 TỔNG QUAN 1.1 Lý do chọn đề tài Việt Nam đang phải đối phó với nhiều thách thức về khả năng đáp ứng nhu cầu năng lượng.Với lợi thế một quốc gia nông nghiệp, Việt nam có nguồn sinh khối lớn và đa dạng từ gỗ củi, trấu, bã cà phê, rơm rạ và bã mía.Trong đó trấu là nguồn nhiên liệu sinh khối sạch và không tạp chất.Sản lượng trấu ở Việt Nam chủ yếu tập trung ở các H tỉnh thuộc đồng bằng Sông Hồng và đồng bằng Sông Cửu Long.Hiện tại trấu được sử dụng trong sinh hoạt, làm củi trấu, dùng làm thiết bị C lọc nước, thiết bị cách nhiệt, làm chất độn...tuy nhiên mang hiệu quả TE kinh tế không cao. Gần đây trên thế giới đã ng hiên cứu sử dụng nhiên liệu trấu để phát hơi và điện với hiệu quả kinh tế cao. Vừa quaTrung tâm Nghiên ứu c và Phát triển về tiết kiệm năng lượng U (ENERTEAM- TPHCM) đã xây dựng dự án nhà máy điện sử dụng H nhiên liệu bằng trấu với giá thời điểm hiện nay là kho ảng 2-3 cent/KWh điện. Với tiềm năng lớn và hiệu quả kinh tế do nguồn nhiên liệu trấu mang lại thì việc quy hoạch nguồn nhiên liệu trấu cho việc phát năng lượng là hết sức cần thiết.Tuy nhiên đến nay vẫn chưa vùng năng lượng quy hoạch cụ thể nào. Long An là Tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long với sản lượng lúa hàng năm trên 2 triệu tấn cho nên sản lượng trấu ước tính gần 500.000 tấn. Với tiềm năng lớn kết hợp với nhu cầu năng lượng của Tỉnh Long An người thực hiện quyết định chọn đề tài “Quy hoạch nguồn nhiên liệu trấu cho phát triển năng lượng tại Long An” để bổ sung các nguồn năng lượng khác ngoài các năng lượng truyền thống góp phần đáp ứng nhu cần năng lượng hiện tại và trong tương lai. 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Quy hoạch nguồn trấu cho mục tiêu phát triể n năng lượng tại Tỉnh Long An. Sử dụng nguồn nhiên liệu trấu làm sau đạt hiệu quả cao nhất về kinh tế kỹ thuật. Khuyến nghị một số giải pháp hỗ trợ đầu tư và phát triển năng lượng tái tạo tại Long An. C Chương 1: Tổng quan H 1.3 Nội dung của luận văn Chương 2: Tiềm năng trấu tại Long An TE Chương 3: Nhu cầu năng lượng điện và hơi của Long An Chương 4: Tính kinhế t - kỹ thuật của các phương án sử dụng U nguyên liệu trấu Chương 5: Quy hoạch nguồn nhiên liệu trấu tại Long An H Chương 6: Kết luận và khuyến nghị 1.4 Giới hạn của đề tài Thời gian thực hiện đề tài có hạn cùng với những hạn chế khách quan nên người thực hiện giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài. Nội dung của đế tài được giới hạn bao gồm giới thiệu tổng quan về năng lượng Việt Nam nói chung và năng lượng Tỉ nh Long An nói riêng để thấy được tiềm năng và hạn chế của các nguồn phát điện và hơi, đặc biệt là nguồn nhiên liệu hóa thạch. Để từ đó khảo sát, nghiên cứu tiềm năng và quy hoạch nguồn nhiên liệu trấu trên địa bàn Tỉnh Long An. Sử dụng hiểu quả kinh tế ng uồn nhiên liệu này cho mục đích phát hơi và điện của Tỉnh Long An. Từng bước xây dựng hàm mục tiêu, thiết lập các ràng buộc, sử dụng phần mềm Excel giải bài toán vận tải, tìm ra hàm mục tiêu cho cấu trúc phát hơi và điện tối ưu nhất dựa trên sơ đồ phát triển năng lượng của Tỉnh Long An. 1.5 Phương pháp nghiên cứu Để đáp ứng được các mục tiêu đã đề ra, tiến hành nghiên cứu và giải quyết cácvấn đề như sau: Thu thập và nghiên cứu các tài liệu trong và ngoài nước về NL sinh khối. H Khảo sát thực trạng sản lượng trấu tại các huyện trong Tỉnh Long C An. Khảo sát nhu cầu NL tại các vùng trong địa bàn Tỉnh Long An. TE Phân tích hiệu quả kinh tế của việc sử dụng nhiên liệu trấu thay cho các nhiên liệu truyền thống. U Quy hoạch phương án phát triển điện và hơi từ nhiên liệu trấu. 1.6 Điểm mới của đề tài H Nội dung nghiên cứu của Luận văn là hoàn toàn mới vì từ trước tới nay chưa có một nghiên cứu chính thức nào về quy hoạch nguồn nhiên liệu trấu cho mục đích phát năng lượng tại Tỉnh Long An. Kết quả nghiên cứu này sẽ góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt năng lượng điện và hơi của Tỉnh Long An. Qua đó thấy được hiệu quả kinh tế mà nguồn nhiên liệu trấu mang lại, giúp các nhà quản lý Tỉnh có một cái nhìn tổng quan về chiến lược ứng dụng nguồn năng lượng sinh khối cho phát triể n kinh ết - xã hội và h ạn ch ế ô n hiễm mô i trường trong giai đoạn từ nay tới năm 2020.
- Xem thêm -