Tài liệu Quản trị tài chính Eugene F Brigham & Joel F Houston

  • Số trang: 979 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 2291 |
  • Lượt tải: 57
cuongducnguyen

Tham gia: 09/12/2017

Mô tả:

Các chương mục của cuốn sách được sắp xếp theo một bố cục logic, chặt chẽ. Toàn bộ quyển sách cung cấp cho người đọc các kiến thức khá toàn diện và chuyên sâu về quản trị tài chính trong môi trường kinh doanh toàn cầu hóa. Nội dung quyển sách dày gần 1000 trang gồm: Chương 1: Thảo luận về quan điểm định giá và giải thích sự phụ thuộc của nó vào dòng tiền tương lai và rủi ro. Chủ đề định giá được tiếp tục xuyên suốt trong toàn bộ quyển sách. Chương 2: Đề cập đến giá trị thời gian của tiền tệ, một khái niệm nền tảng làm cơ sở cho toàn bộ vấn đề tài chính. Chương 3 và Chương 4: Xem xét lại kế tóan cơ sở, bao gồm cả việc thảo luận các dòng tiền và các cách thức phân tích báo cáo tài chính. Các giá trị ở đây liên quan đến các giá trị cổ phiếu và trái phiếu được xác định trong các thị trường tài chính, vì vậy, một sự am hiểu các thị trường này và phương cách hoạt động của chúng là yếu tố cần thiết đối với bất kỳ ai hoạt động trong lĩnh vực tài chính. Chương 5: Thảo luận những dạng chủ yếu của thị trường tài chính. Chương 6: Xem xét bao hàm các lãi suất và những nhân tố tác động đến lãi suất như rủi ro, lạm phát, tính thanh khoản và cung - cầu vốn. Chương 7: Thảo luận trực tiếp về trái phiếu và định giá trái phiếu. Chương 8: Thảo luận về rủi ro và lợi nhuận trong thị trường chứng khoán, bắt đầu với rủi ro chứng khóan nắm giữ riêng biệt và sau đó chuyển đến rủi ro của các chứng khóan nắm giữ danh mục đầu tư. Chương 9: Làm rõ các chứng khóan cổ phiếu thông thường sẽ được định giá như thế nào. Các chương tiếp theo: Giải thích các công cụ và kỹ thuật tài chính mà các nhà quản trị sử dụng để tối đa hóa giá trị công ty của họ. Bao gồm các chương về dự thảo lập ngân sách vốn đầu tư, các lý thuyết về cấu trúc vốn doanh nghiệp, chính sách cổ tức, vốn lưu động và dự báo tài chính. Chương cuối: Đề cập đến các công cụ tài chính phát sinh. Tập sách sẽ giúp bạn đọc dễ dàng nắm bắt các quy luật trong dòng chảy tài chính - ngân hàng, có kiến thức tốt về hoạt động tài chính là yếu tố quyết định cho sự thành công trong kinh doanh. Sách còn có nội dung rất phù hợp với các bạn sinh viên, các thầy cô giáo chuyên ngành tài chính ngân hàng trong các trường Đại Học...