Tài liệu Quản trị mạng với windows server 2003

  • Số trang: 68 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 128 |
  • Lượt tải: 0
sakura

Đã đăng 11338 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỒ ÁN MÔN HỌC Đề tài : Quản trị mạng với Windows Server 2003 Giáo viên hướng dẫn : Thầy Lê Xuân Trường. Sinh viên thực hiện : Trần Thanh Hùng. Lớp : T7A1. Mã số sinh viên : 10701056. TP.Hồ Chí Minh - 2012 Trần Thanh Hùng – MSSV : 10701056 Lời cảm ơn Em xin gởi lời cám ơn đến thầy Lê Xuân Trường, người đã trực tiếp hướng dẫn em thực hiện đồ án môn học này. Trong quá trình thực hiện đồ án, em đã gặp nhiều khó khăn và lỗi sai khi phân tích yêu cầu đồ án. Nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình và kịp thời của thầy, em đã khắc phục được những lỗi sai đó và có thể hoàn thành đồ án này. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn thầy. Quản trị mạng với Windows Server 2003 Trang 2 Trần Thanh Hùng – MSSV : 10701056 Mục lục Lý do chọn đề tài : ........................................................................................5  I.  II.  Mục đích nghiên cứu : .................................................................................5  III.  Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu : .......................................6  IV.  Phương pháp nghiên cứu : .........................................................................6  V.  Bố cục báo cáo : ............................................................................................6  1)  Chương I : Phân tích yêu cầu doanh nghiệp..............................................6  2)  Chương II : Cấu hình thiết bị và quản trị ..................................................6  3)  Chương III : Thực nghiệm ........................................................................6  4)  Chương IV : Kết luận ...............................................................................6  Chương I - Phân tích yêu cầu doanh nghiệp .....................................................7  1)  Yêu cầu doanh nghiệp : .............................................................................7  2)  Hướng giải quyết : .....................................................................................7  3)  Đề xuất các thiết bị mạng : ........................................................................7  4)  Vẽ sơ đồ thiết kế mạng : ............................................................................8  5)  Phân chia địa chỉ IP : .................................................................................9  Chương II - Cấu hình thiết bị và quản trị .......................................................10  I.  Cấu hình trên các thiết bị Cisco ...........................................................10  II.  Cài hệ điều hành Windows Server 2003 ..............................................13  III.  Cài đặt Active Directory : ..................................................................20  Quản trị mạng với Windows Server 2003 Trang 3 Trần Thanh Hùng – MSSV : 10701056 IV.  Cài đặt các dịch vụ mạng của Windows Server 2003 ....................30  1)  Cài đặt và cấu hình DNS ......................................................................31  2)  Cài đặt và cấu hình dịch vụ DHCP : ....................................................32  3)  Tạo User Profile, Home Folder : ..........................................................39  4)  Internet Information Servives(IIS) .......................................................42  5)  Cài đặt Mail Mdeamon .........................................................................47  V.  Cài đặt FireWall ....................................................................................52  VI.  Join các máy client vào domain.........................................................60  Chương III : Thực nghiệm ................................................................................63  Chương IV : Kết luận ........................................................................................68  Quản trị mạng với Windows Server 2003 Trang 4 Trần Thanh Hùng – MSSV : 10701056 QUẢN TRỊ MẠNG VỚI WINDOWS SERVER 2003 I. II. Lý do chọn đề tài : Ngày nay, công nghệ thông tin đã và đang đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế, xã hội của hầu hết các quốc gia trên thế giới, là một phần không thể thiếu trong một xã hội ngày càng hiện đại hóa. Việc ứng dụng các thành tựu CNTT ngày một rộng rãi và nó trở thành một nhu cầu tất yếu hỗ trợ phát triển các công ty, doanh nghiệp... và rất nhiều các tổ chức khác.Và đặt biệt mạng máy tính là 1 phần không thể thiếu của bất kỳ công ty, doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ thông tin. Đó cũng chính là lý do em chọn đề tài này để tìm hiểu và có thể ứng dụng vào công việc thực tế khi ra trường. Mục đích nghiên cứu : 1) Các phiên bản của họ HĐH Windows Server 2003 : ¾ Windows Server 2003 Web Edition: tối ưu dành cho các máy chủ web. ¾ Windows Server 2003 Standard Edition: bản chuẩn dành cho các doanh nghiệp, các tổ chức nhỏ đến vừa. ¾ Windows Server 2003 Enterprise Edition: bản nâng cao dành cho các tổ chức, các doanh nghiệp vừa đến lớn. ¾ Windows Server 2003 Datacenter Edittion: bản dành riêng cho các tổ chức lớn, các tập đoàn ví dụ như IBM, DELL…. 2) Những điểm mới của HĐH Windows Server 2003 : ¾ Khả năng kết nối chùm và cài nóng RAM (plug and play). ¾ Hỗ trợ cho HĐH Windows XP tốt hơn. ¾ Tích hợp sẵn Mail Server (POP3). ¾ Có hai chế độ sử dụng license là Per server licensing và Per device or Per User licensing. ¾ Hỗ trợ tốt hơn cấu hình đĩa đặc biệt: Với cấu trúc đĩa động (Dynamic) có các Volume như Volume Simple, Spanned, Striped(RAID-0), Mirrored(RAID-1) và RAID-5. Các Volume này có tốc độ truy xuất và lưu dữ liệu nhanh, có khả năng chống Quản trị mạng với Windows Server 2003 Trang 5 Trần Thanh Hùng – MSSV : 10701056 lỗi cao. Thay cho việc quản lý đĩa bằng Partiton ở đĩa cứng dạng Basic. III. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu : 1) Doanh nghiệp vừa và nhỏ. 2) Đã có sẵn cơ sở hạ tầng mạng. 3) Cài đặt và cấu hình hoàn toàn mới. IV. Phương pháp nghiên cứu : 1) Khảo sát yêu cầu của doanh nghiệp. 2) Phân hoạch địa chỉ IP theo yêu cầu doanh nghiệp. 3) Cài đặt và quản trị mạng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. 4) Sử dụng phần mềm VMware Workstation để cài đặt và quản trị. 5) Sử dụng phần mềm Cisco Packet Tracer để giả lập thiết bị Cisco. 6) Sử dụng phần mềm Edraw Max vẽ sơ đồ mạng. V. Bố cục báo cáo : 1) Chương I : Phân tích yêu cầu doanh nghiệp • Yêu cầu doanh nghiệp. • Hướng giải quyết. • Đề xuất các thiết bị mạng. • Vẽ sơ đồ thiết kế mạng. • Phân chia địa chỉ IP. 2) Chương II : Cấu hình thiết bị và quản trị • Cấu hình trên các thiết bị Cisco. • Cài đặt Active Directory. • Cài đặt các dịch vụ mạng của Windows Server 2003. • Cài đặt các Policy theo yêu cầu. • Join các máy client vào domain. 3) Chương III : Thực nghiệm 4) Chương IV : Kết luận Quản trị mạng với Windows Server 2003 Trang 6 Trần Thanh Hùng – MSSV : 10701056 Chương I - Phân tích yêu cầu doanh nghiệp 1) Yêu cầu doanh nghiệp : • Trụ sở chính ở Hồ Chí Minh gồm : ƒ Phòng Hành chánh : 40 pc. ƒ Phòng Kinh doanh : 20 pc. ƒ Phòng Kế toán : 8 pc. ƒ Phòng Nhân sự : 5 pc. ƒ Phòng IT : 4 pc. ƒ Phòng Giám đốc : 3 pc. ƒ 4 server. ƒ 2 server ở vùng DMZ (Web, mail). • Văn phòng đại diện ở Hà Nội gồm : ƒ 10 pc và 1 server. • Internet : ƒ 2 trụ sở sử dụng Internet riêng biệt. ƒ Chỉ cho nhân viên sử dụng web. ƒ Giám đốc không giới hạn. • Giữa 2 chi nhánh sử dụng VPN . 2) Hướng giải quyết : • Tính toán số thiết bị chi phí. • Vẽ sơ đồ thiết kế mạng. • Phân chia địa chỉ IP. 3) Đề xuất các thiết bị mạng : a. Trụ sở HCM: • Sử dụng 4 switch cisco 2950 (24 port Fast, 1 giga Fast) • Sử dụng 1switch cisco Multilayer 3560 (24 port Fast, 2 giga Fast) • Sử dụng 1 router cisco 2811 (2 port Fast, 2 port Serial) Quản trị mạng với Windows Server 2003 Trang 7 Trần Thanh Hùng – MSSV : 10701056 b. Chi nhánh Hà Nội : • Sử dụng 1 switch cisco 2950 (24 port Fast, 1 giga Fast) 4) Vẽ sơ đồ thiết kế mạng : Quản trị mạng với Windows Server 2003 Trang 8 Trần Thanh Hùng – MSSV : 10701056 5) Phân chia địa chỉ IP : a. Trụ sở Hồ Chí Minh sử dụng IP Phòng ban Switch / port Subnet Phòng Hành Chánh (40pc) Switch 1 : 1-23 10.1.0.0/16 Phòng Kinh Doanh (20pc) Switch 3 : 1-20 10.2.0.0/16 Phòng Kế Toán (8pc) Switch 4 : 1-8 10.3.0.0/16 Phòng Nhân Sự (5pc) Switch 2 : 18-22 10.4.0.0/16 Phòng IT (4pc) Switch 4 : 9-12 10.5.0.0/16 Phòng Giám Đốc (3pc) Switch 3 : 21-23 10.6.0.0/16 Switch ML: 11-15 192.168.1.0/24 4 server Switch 2 : 1-17 b. Chi nhánh Hà Nội sử dụng IP 10.0.0.0/8 Quản trị mạng với Windows Server 2003 Trang 9 Trần Thanh Hùng – MSSV : 10701056 Chương II - Cấu I. hình thiết bị và quản trị Cấu hình trên các thiết bị Cisco ™ Multilayer Switch : © Tạo 7 Vlan (HanhChanh:VLAN 10, KinhDoanh :VLAN 20, KeToan :VLAN 30, NhanSu :VLAN 40, IT :VLAN 50, GiamDoc :VLAN 60,Sever : VLAN 70) : — Switch>en — Switch#vlan database — Switch(vlan)#vlan 10 name hanhchanh — VLAN 10 added: — Name: hanhchanh — Switch(vlan)#vlan 20 name kinhdoanh — VLAN 20 added: — Name: kinhdoanh — Switch(vlan)#vlan 30 name ketoan — VLAN 30 added: — Name: ketoan — Switch(vlan)#vlan 40 name nhansu — VLAN 40 added: — Name: nhansu — Switch(vlan)#vlan 50 name it — VLAN 50 added: — Name: it — Switch(vlan)#vlan 60 name giamdoc — VLAN 60 added: — Name: giamdoc — Switch(vlan)#vlan 70 name server — VLAN 70 added: Name: server Để kiểm tra ta đánh lệnh : Switch#sh vlan Quản trị mạng với Windows Server 2003 Trang 10 Trần Thanh Hùng – MSSV : 10701056 © Cấu hình VTP server : — Switch(vlan)#vtp server — Device mode already VTP SERVER. — Switch(vlan)#vtp domain abc — Changing VTP domain name from NULL to abc — Switch(vlan)#vtp password 123 — Setting device VLAN database password to 123 — Switch(vlan)#exit — APPLY completed. © Tạo 8 Int Vlan gán IP và cấu hình để các client có thể nhận đúng IP từng vlan từ DHCP server : — Switch#conf t — Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. — Switch(config)#int vlan10 — Switch(config-if)# — Switch(config-if)#ip address 10.1.0.1 255.255.0.0 — Switch(config-if)#ip helper 192.168.1.1 — Switch(config-if)#exit (Làm tương tự với các int vlan còn lại ) Để kiểm tra ta đánh lệnh : Switch#sh ip int brief Quản trị mạng với Windows Server 2003 Trang 11 Trần Thanh Hùng – MSSV : 10701056 ™ Router : © Cấu hình route. ™ Switch 1-4 : © Cấu hình VTP client : — Switch(vlan)#vtp client — Setting device to VTP CLIENT mode. — Switch(vlan)#vtp domain abc — Changing VTP domain name from NULL to abc — Switch(vlan)#vtp password 123 — Setting device VLAN database password to 123 — Switch(vlan)#exit — APPLY completed. © Trunk port 24 trên mỗi switch : — Switch(config)#int f0/24 — Switch(config-if)#switch mode trunk — Switch(config-if)#exit © Add port tương ứng theo sơ đồ phân chia IP : — Switch(config)#int range f0/1-f0/23 — Switch(config-if-range)#switch mode access — Switch(config-if-range)#switch access vlan 10 — Switch(config-if-range)#exit Kiểm tra sau khi cấu hình trên switch : Quản trị mạng với Windows Server 2003 Trang 12 Trần Thanh Hùng – MSSV : 10701056 ( Sử dụng phần mềm Cisco Packet Tracer để cấu hình ) II. Cài hệ điều hành Windows Server 2003 Cho đĩa Windows Server 2003 vào ổ CD, cho máy boot từ ổ CD, sau khi ấn một phím bất kì để boot từ CD, hệ thống sẽ load tất cả những phần cứng có trên máy. Ấn Enter để tiếp tục cài đặt. Quản trị mạng với Windows Server 2003 Trang 13 Trần Thanh Hùng – MSSV : 10701056 Ấn F8 để đồng ý đăng kí license trong quá trình cài đặt. Sau đó hệ thống sẽ copy dữ liệu từ đĩa CD vào phân vùng cài đặt Quản trị mạng với Windows Server 2003 Trang 14 Trần Thanh Hùng – MSSV : 10701056 Sau khi copy dữ liệu xong và khởi động lại máy, tiếp theo sẽ là quá trình bung dữ liêu ra từ phân vùng cài đặt. Quản trị mạng với Windows Server 2003 Trang 15 Trần Thanh Hùng – MSSV : 10701056 Tiếp theo hệ thống yêu cầu thiết đặt tên, tổ chức và các tuỳ chọn khác như ngôn ngữ, giờ, múi giờ, định dạng ngày… Quản trị mạng với Windows Server 2003 Trang 16 Trần Thanh Hùng – MSSV : 10701056 Đặt tên và tổ chức cho quá trình cài đặt. Nhập Product Key khi hệ thống yêu cầu. Quản trị mạng với Windows Server 2003 Trang 17 Trần Thanh Hùng – MSSV : 10701056 Chọn chế độ đăng ký license, có hai chế độ đăng ký license trong khi cài đặt Windows Server 2003 là: + Per Server: Đăng kí giấy phép cho máy Server được phép quản lý bao nhiêu máy trạm (cho bao nhiêu máy trạm kết nối tới). Cách này là đăng kí giấy phép cho chính máy Server. Mặc định Windows server 2003 cho phép 5 máy trạm kết nối miễn phí tới nó, nếu muốn nhiều hơn 5 máy chúng ta phải mua thêm. + Per Device or User: Đăng kí giấy phép cho các máy trạm hoặc người dùng kết nối tới. Với cách này thì những máy muốn kết nối tới máy Server phải có đăng kí giấy phép. Còn Server có thể không cần có giấy phép. Quản trị mạng với Windows Server 2003 Trang 18 Trần Thanh Hùng – MSSV : 10701056 Tiếp theo là đặt tên cho máy Server và password cho tài khoản Administrator. Tiếp theo là thiết đặt cho kết nối mạng và tên nhóm làm việc Workgroup, chọn Typical settings và đặt tên nhóm mạng. Quản trị mạng với Windows Server 2003 Trang 19 Trần Thanh Hùng – MSSV : 10701056 Sau đó ấn Next để hệ thống tiếp tục việc cài đặt. Khi hệ thống cài đặt xong và khởi động lại máy một lần nữa là chúng ta hoàn thành việc cài đặt Windows Server 2003. III. Cài đặt Active Directory : Việc cài đặt Active Directory được tạo đơn giản bằng cách cung cấp một wizard. Khi Active Directory được cài đặt, một trong những cái sau đây được tạo mới: - Domain đầu tiên trong một rừng và domain controller đầu tiên. - Một domain con trong một cây và domain controller của nó. - Domain khác trong domain đã tồn tại. - Một cây mới trong một rừng đã tồn tại và domain controller của nó. Yêu cầu cài đặt Active Directory : -Một máy tính được cài đặt Windows Server 2003 Standard Edition hoặc Windows Server 2003 Enterprise Edition hoặc Windows Server 2003 Datacenter Edition. - Một partition hoặc một volume với định dạng NTFS. - Đĩa cứng trống 1GB trở lên. - Cài đặt TCP/IP và được thiết lập để sử dụng DNS. Địa chỉ IP có thể là ở lớp A, lớp B hay lớp C nhưng chú ý đặt phần Primary DNS là trùng với địa chỉ IP - DNS Server phải hỗ trợ việc cập nhật giao thức và các record tài nguyên. - Một user account gồm username và password đủ quyền được cài đặt AD. Để cài đặt AD, ở cửa sổ run chúng ta đánh lệnh dcpromo. Xuất hiện cửa sổ cài đặt wizard Quản trị mạng với Windows Server 2003 Trang 20
- Xem thêm -