Tài liệu Quản trị mạng máy tính công ty potraco

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 80 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LOGO Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Trường đại học dân lập Hải Phòng Khoa Công Nghệ Thông Tin Báo cáo đồ án tốt nghiệp Đề tài: Quản trị mạng máy tính Công ty POTRACO Giáo viên hướng dẫn:ThS. Phùng Anh Tuấn Sinh viên thực hiện: Cù Thị Nho Mã SV: 10294 Lớp CT701 1 Nội dung chính  1.Căn bản về mạng máy tính  2.Mô hình quản trị mạng  3.Mô hình đề xuất thử nghiệm tại công ty POTRACO  4. Kết luận 2 1. Căn bản về mạng máy tính Khái niệm mạng máy tính. Phân loại mạng. Các thiết bị phần cứng. Giao thức TCP/IP. Một số cấu trúc mạng thông dụng. 3 2. Mô hình quản trị mạng Mô hình mạng ngang hàng - Khái niệm - Hoạt động 4 2. Mô hình quản trị mạng Mô hình mạng khách/chủ. - Khái niệm. - Hoạt động 5 Mô hình đề xuất thử nghiệm tại công ty POTRACO 6 Mô hình đề xuất thử nghiệm tại công ty POTRACO 7 Xây dựng các sau dịch vụ sau: 1. Dịch vụ quản trị thư mục AD (Active Directory) 2. Dịch vụ phân giải tên miền DNS (Domain Name System) 3. Quản trị Account 8 4. Dịch vụ cấp phát địa chỉ IP động DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 5. Dịch vụ Web 6. Dịch vụ truyền File qua Web 9 7. Dịch vụ thư tín điện tử (Mail Server) 8. Dịch vụ máy chủ uỷ quyền (Proxy Server). 9. An toàn bảo mật mạng. 10 Kết luận  Quản trị mạng là một công việc quan trọng trong việc vận hành và khai thác các dịch vụ trong mạng LAN cũng như trong mạng Internet.  Vì thế vai trò của người quản trị mạng là không thể thiếu trong hệ thống mạng bất kỳ nhằm đảm bảo mạng hoạt động tốt và các điều kiện về an toàn bảo mật cơ sở dữ liệu. 11 12 LOGO Em xin chân thành cảm ơn thầy cô và các bạn đã quan tâm lắng nghe! 13
- Xem thêm -