Tài liệu Quản trị chiến lược công ty sữa vinamilk

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 493 |
  • Lượt tải: 0
tranbon

Đã đăng 976 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA SAU ĐẠI HỌC BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH MÔN HỌC: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC GVHD : TS. HOÀNG LÂM TỊNH HVTH : NHÓM 17 LỚP : QTKD K19 ĐÊM 1+2 www.themegallery.com LOGO CHIẾN LƯỢC BCG CHO VINAMILK Click to edit subtitle style www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO Tầm nhìn TẦM NHÌN “Trở thành biểu tượng niềm tin số một Việt Nam về sản phẩm dinh dưỡng và sức khỏe phục vụ cuộc sống con người “ SỨ MỆNH “Vinamilk cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng tốt nhất, chất lượng nhất bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao của mình với cuộc sống con người và xã hội” www.themegallery.com LOGO GIÁ TRỊ CỐT LÕI  Chính trực  Liêm chính, Trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch.  Tôn trọng  Tôn trọng bản thân, tôn trọng đồng nghiệp. Tôn trọng Công ty, tôn trọng đối tác. Hợp tác trong sự tôn trọng.  Công bằng  Công bằng với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác.  Tuân thủ  Tuân thủ Luật pháp, Bộ Quy Tắc Ứng Xử và các quy chế, chính sách, quy định của Công ty.  Đạo đức  Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách đạo đức. www.themegallery.com LOGO CÁC SẢN PHẨM CHỦ LỰC A Sữa nước B Sữa bột C Sữa chua D Sữa đặc E Nước giải khát www.themegallery.com LOGO Các hoạt động chính Đ/vào:nguồn nguyên liệu trong nước như sữa tươi,đường,chất khoáng,…là chủ Yếu.Còn nhập nguyên liệu từ nước ngoài khi cần thiết Cơ sở hạ tầng công ty hiện đại đáp ứng tốt cho việc sản xuất DVCS Đội ngũ Dây chuyền Có hệ thống pp KH k/học cao sx khép kín rộng rãi toàn quốc chu đáo nhân viên WEB bán hàng lưu đạt chuẩn Sp mới ISO_2001 động, khuyến mãi TƯ ra đời VẤN Hệ thống thông tin luôn được đảm bảo ổn định,khách hàng cập nhật thông tin nhanh chóng và hiệu quả Quản trị vật tư tốt giúp cho việc tiết kiệm chi phí bảo quản vật tư,sản phẩm làm ra có chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu khách hàng Các sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao như:sữa tươi,sữa bột ,phô-mai,sữa đặc,yoo-ua,…. Giá trị sản phẩm được mọi người công nhận từ đó thương hiệu VINAMILK trở nên nỗi tiếng trong và ngoài nước Nguồn nhân lực dồi ở trong nước cụ thể là ở địa phương gần nguồn cung cấp nguyên liệu .Thêm vào đó là đội ngũ kĩ sư trình độ cao,nhà quản lý thông minh Các hoạt động hỗ trợ Chuỗi giá trị LOGO Các yếu tố phân tích BCG ĐƠN VỊ Tốc độ Doanh thu tăng 2009 (1000 đ) trưởng Doanh số Thị phần doanh nghiệp Vinamilk dẫn đầu (thứ 2) Sữa nước 3,295,327 47,8% 35% 37% Sữa bột 1,883,044 32,5% 16% 20% Sữa chua 1,600,588 51,7% 55% 12,4% Sữa đặc 2,353,805 51,7% 79% 21% 11% 36% Nước giải khát và khác Tổng DT 282,457 3% 9,415,221 www.themegallery.com LOGO Các yếu tố phân tích BCG Tốc độ tăng trưởng Thị phần tương đối 35.00% 47,8% 0.9 Sữa bột 20% 32,5% 0.8 Sữa chua 17% 51,7% 4.4 Sữa đặc 25% 51,7% 3.8 3% 45% 0.3 ĐƠN VỊ Sữa nước Nước giải khát và khác Tỷ trọng trong tổng doanh thu www.themegallery.com LOGO Ma trận BCG C Tỷ D Stars lệ Question marks tăng trưởng của A B E thị trường Cash cow A: Sữa nước B: Sữa bột C: Sữa chua D: Sữa đặc E: Nước giải khát 10 Dogs 4,4 3,8 1 0,9 0,8 0 Thị phần tương đối (Phần phân chia thị trường) www.themegallery.com LOGO SẢN PHẨM SỮA NƯỚC Bao goàm söõa tieät truøng vaø söõa chua uoáng. Ñaây laø nhoùm saûn phaåm ñoùng goùp lôùn nhaát 34,6% vaøo doanh thu noäi ñòa cuûa Vinamilk vaø taêng tröôûng 47,8% so vôùi naêm 2008, naèm ôû muïc thôøi kyø chöa oån ñònh. Söõa nöôùc ñöôïc tieâu thuï taïi thò tröôøng Vieät Nam. Söõa nöôùc laø thò tröôøng coù möùc ñoä caïnh tranh raát cao vôùi nhieàu coâng ty söõa trong nöôùc tham gia saûn xuaát vaø moät soá ít saûn phaåm söõa tieät truøng nhaäp khaåu. Ñaây laø saûn phaåm troïng taâm phaùt trieån cuûa Vinamilk trong thôøi gian tôùi. LOGO SẢN PHẨM SỮA ĐẶC Sữa đặc được đặc chế để phục vụ nhu cầu đa dạng của mọi người. Được chế biến từ sữa bò cao cấp, bột sữa, chất béo, đường kính và vitamin A,D,B1 theo tiêu chuẩn quốc tế về giá trị và vệ sinh thực phẩm. Uống sữa mỗi ngày sẽ giúp chống suy dinh dưỡng, giải độc, tăng tuổi thọ, phát triển chiều cao, tăng cường sức đề kháng. LOGO Sản phẩm sữa bột Gồm nhiều lớp sản phẩm: dành cho trẻ em, người lớn, phụ nữ mang thai… Tốc độ tăng trưởng thị trường 32,5% Thị phần tương đối 15% so với doanh nghiệp dẫn đầu 20% Sản phẩm nằm trong ô Ngôi sao LOGO Sản phẩm nước giải khát Tỷ lệ tăng trưởng cao, nhưng thị phần trên thị trường của sản phẩm chưa ổn định, sản phẩm sinh lời nhiều và mang lại tiền mặt cho doanh nghiệp Cần có chiến lược chiếm lĩnh thị trường nhằm nâng cao thị phần ổn định cho sản phẩm Với mức tăng trưởng 45%, tranh thủ thu lợi nhuận để tái đầu tư mở rộng thị phần. LOGO Đánh giá thị trường www.themegallery.com LOGO Đánh giá thị trường www.themegallery.com LOGO Chiến lược sản phẩm www.themegallery.com LOGO Chiến lược sản phẩm  Tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước khác trong khu vực và trên thế giới nhằm duy trì và phát triển doanh thu xuất khẩu.  Thị trường xuất khẩu chính của công ty là các nước Trung Đông, Campuchia, Philipines và Úc.  Nhập khẩu công nghệ từ những hãng cung cấp công nghệ cho ngành sữa nổi tiếng thế giới như: Tetra pak (Thuỵ Điển), APV (Thuỵ Sỹ). Các dây chuyền có tính đồng bộ, thuộc thế hệ mới, điều khiển tự động hoặc bán tự động đáp ứng chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. LOGO Chiến lược sản phẩm  Vinamilk cần có một cơ quan độc lập kiểm tra chất lượng sữa, và công bố chất lượng đó đến người tiêu dùng. Người tiêu dùng sẽ biết sữa nào tốt để mua, khi chất lượng sữa được công bố thì mặt bằng giá sẽ bình ổn được.  Có chính sách ưu đãi đối với những đại lý thân thiết, chung thuỷ với sản phẩm của mình.  Vinamilk chỉ chịu trách nhiệm vận chuyển sữa đến đại lý tổng, còn đến các đại lý nhỏ hơn thì dựa vào xe máy hay những ô tô tải không có thiết bị làm lạnh nên chất lượng bị bỏ ngỏ, ảnh hưởng nhiều đến uy tín của nhà sản xuât và lòng tin của khách hàng, cần có giải pháp tích cực hơn.  Tiếp tục các hoạt động từ thiện, mang lại lợi ích cho xã hội. LOGO Chiến lược nhân sự Phân công đúng người đúng việc Tuyển đúng người Đào tạo nâng cao và huấn luyện kỹ năng cần thiết Chính sách khen thưởng, kỷ luật thích hợp Tạo mối liên hệ giữa các cấp LOGO
- Xem thêm -