Tài liệu Quản lý xây dựng theo quy hoạch khu chợ và dân cư hưng thịnh, huyện bình giang (luận văn thạc sĩ)

  • Số trang: 112 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 88 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Tham gia: 31/07/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI ---------------------------------NGUYỄN QUANG HỮU NGUYỄN QUANG HỮU KHÓA 2017 – 2019 QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH KHU CHỢ VÀ DÂN CƯ HƯNG THỊNH, HUYỆN BÌNH GIANG, TỈNH HẢI DƯƠNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TR ÌNH HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI ---------------------------------- NGUYỄN QUANG HỮU KHÓA: 2017-2019 QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH KHU CHỢ VÀ DÂN CƯ HƯNG THỊNH, HUYỆN BÌNH GIANG, TỈNH HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản lý đô thị và công trình Mã số: 60.58.01.06 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN TUẤN ANH XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN PGS.TS CHẾ ĐÌNH HOÀNG HÀ NỘI – 2019 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình, với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tác giả xin được bày tỏ lời cảm ơn tới: - PGS. TS. Nguyễn Tuấn Anh là người hướng dẫn khoa học có trình độ cao và kinh nghiệm, đã dành nhiều thời gian và công sức hướng dẫn tác giả tận tình, trách nhiệm và hiệu quả. - Tập thể các thầy, cô giáo là giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cùng với các GS, PGS, TS đang công tác trong ngành đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu về chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình trong suốt thời gian tác giả học tập tại trường. - Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương và UBND huyện Bình Giang đã nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ thông tin, tài liệu phục vụ nghiên cứu để tác giả có thể hoàn thành Luận văn. - Tác giả cũng xin cảm ơn gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ và động viên về tinh thần cho tác giả trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình. Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày … tháng 05 năm 2019 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Quang Hữu LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ này là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của Luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Quang Hữu MỤC LỤC Lời cảm ơn……………………………………………………………………... Lời cảm đoan…………………………………………………………………... MỤC LỤC.……………………………………………………………………. Danh mục các chữ cái viết tắt………………………………………………….. Danh mục hình ảnh minh họa………………………………………………...... Danh mục các bảng, biểu……………………………………………………..... Danh mục các hình vẽ, đồ thị………………………………………………….. MỞ ĐẦU ................................................................................................... 1 * Lý do chọn đề tài .......................................................................................... 1 * Mục đích nghiên cứu .................................................................................... 3 * Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................... 4 * Phương pháp nghiên cứu............................................................................. 4 * Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ................................................... 5 * Một số khái niệm dùng trong luận văn ...................................................... 6 * Cấu trúc luận văn ......................................................................................... 8 NỘI DUNG....................................................................................................... 9 CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH KHU CHỢ VÀ DÂN CƯ HƯNG THỊNH, HUYỆN BÌNH GIANG, TỈNH HẢI DƯƠNG ............................................................. 9 1.1. Giới thiệu khái quát Khu chợ và dân cư Hưng Thịnh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. .................................................................................. 9 1.1.1. Vị trí địa lý ...................................................................................... 9 1.1.2. Quy mô, tính chất và chức năng. .................................................. 10 1.1.3. Đặc điểm điều kiện tự nhiên khu vực ........................................... 11 1.1.4. Mô tả chung về khu quy hoạch ..................................................... 12 1.2. Thực trạng xây dựng theo quy hoạch Khu chợ và dân cư Hưng Thịnh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. ............................................... 15 1.2.1. Thực trạng xây dựng công trình theo quy hoạch. ......................... 15 1.2.2. Tiến độ triển khai xây dựng theo quy hoạch ................................. 22 1.3. Thực trạng quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu chợ và dân cư Hưng Thịnh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. .................................... 25 1.3.1. Công cụ quản lý ............................................................................ 25 1.3.2. Tổ chức xây dựng các công trình kiến trúc theo quy hoạch ......... 27 1.3.3. Tổ chức xây dựng hạ tầng theo quy hoạch ................................... 28 1.3.4. Tổ chức bộ máy quản lý ................................................................ 29 1.3.5. Ứng dụng khoa học vào công tác quản lý ..................................... 31 1.3.6. Sự tham gia của cộng đồng ........................................................... 31 1.4. Những vấn đề cần nghiên cứu giải quyết của luận văn ...................... 32 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH KHU CHỢ VÀ DÂN CƯ HƯNG THỊNH, HUYỆN BÌNH GIANG, TỈNH HẢI DƯƠNG ...................................................................... 34 2.1. Cơ sở lý luận ........................................................................................... 34 2.1.1. Lý luận về quy hoạch đô thị .......................................................... 34 2.1.2. Lý luận quản lý nhà nước về đô thị............................................... 34 2.1.3. Lý luận về quản lý xây dựng theo quy hoạch ............................... 35 2.2. Cơ sở pháp lý .......................................................................................... 36 2.2.1. Văn bản quy phạm pháp luật......................................................... 36 2.2.2. Hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn ............................................. 39 2.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý xây dựng theo quy hoạch............. 41 2.3.1. Năng lực của chủ đầu tư................................................................ 41 2.3.2. Thị trường đất đai, bất động sản ................................................... 44 2.3.3. Yếu tố kĩ thuật ............................................................................... 44 2.3.4. Yếu tố chính sách. ......................................................................... 47 2.3.5. Các yếu tố khác ............................................................................. 51 2.4. Bài học kinh nghiệm về quản lý xây dựng theo quy hoạch ................ 53 2.4.1. Kinh nghiệm quản lý từ Nhật Bản ................................................ 53 2.4.2. Kinh nghiệm quản lý xây dựng theo quy hoạch tại khu Đô thị Phú Mỹ Hưng (thành phố Hồ Chí Minh). ...................................................... 56 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH KHU CHỢ VÀ DÂN CƯ HƯNG THỊNH, HUYỆN BÌNH GIANG, TỈNH HẢI DƯƠNG ................................................................................................. 59 3.1. Quan điểm, mục tiêu .............................................................................. 59 3.1.1. Quan điểm ..................................................................................... 59 3.1.2. Mục tiêu ........................................................................................ 61 3.2. Các nguyên tắc quản lý xây dựng theo quy hoạch .............................. 62 3.3. Giải pháp quản lý xây dựng theo quy hoạch ....................................... 62 3.3.1. Bổ sung, hoàn thiện cơ sở pháp lý ................................................ 63 3.3.2. Quản lý xây dựng các công trình kiến trúc theo quy hoạch ......... 69 3.3.3. Quản lý xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch ...................... 74 3.3.4. Tổ chức bộ máy thực hiện việc quản lý ........................................ 79 3.3.5. Ứng dụng khoa học công nghệ mới vào công tác quản lý ............ 90 3.3.6. Tăng cường sự tham gia của cộng đồng dân cư............................ 92 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................ 97 Kết luận .......................................................................................................... 97 Kiến nghị ........................................................................................................ 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................... 1 PHỤ LỤC ......................................................................................................... 3 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Cụm từ viết tắt BXD Bộ xây dựng CP Chính phủ ĐT Đô thị GPXD Giấy phép xây dựng HĐND Hội đồng nhân dân HĐXD Hợp đồng xây dựng HTKT Hạ tầng kỹ thuật HTXH Hạ tầng xã hội KĐT Khu đô thị KTCQ Kiến trúc cảnh quan NĐ Nghị định QĐ Quyết định QHCT Quy hoạch chi tiết QLXD Quản lý xây dựng STNMT Sở tài nguyên môi trường SXD Sở xây dựng TNMT Tài nguyên môi trường TT Thông tư UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC HÌNH ẢNH MINH HỌA Số hiệu hình Hình 1.1 Hình 1.2 Hình 1.3 Tên hình Vị trí dự án Khu chợ và dân cư Hưng Thịnh Bản đồ tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan Phối cảnh tổng thể Khu chợ và dân cư Hưng Thịnh Trang 9 13 13 Hình 1.4 Mô hình các dãy nhà ở liền kề 14 Hình 1.5 Mô hình khu chợ và dãy nhà ở thương mại 14 Hình 1.6 Góc tiểu cảnh công viên 15 Hình 1.7 Hiện trạng xây dựng khu vực chợ 18 Hình 1.8 Hình 1.9 Hình 1.10 Hình 1.11 Hình 1.12 Hình 1.13 Hình ảnh phía Đông Khu chợ và dân cư Hưng Thịnh Hình ảnh phía Tây Khu chợ và dân cư Hưng Thịnh Hình ảnh phía Bắc Khu chợ và dân cư Hưng Thịnh Hình ảnh phía Nam Khu chợ và dân cư Hưng Thịnh Hình ảnh Quốc lộ 5 đoạn qua Khu chợ và dân cư Hưng Thịnh Hình ảnh Quốc lộ 38 đoạn Khu chợ và dân cư Hưng Thịnh 19 20 21 21 22 22 DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Số hiệu bảng, biểu Tên bảng, biểu Trang Bảng 1.1 Bảng hiện trạng sử dụng đất 11 Bảng 1.2 Bảng cân bằng đất đai 12 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Số hiệu sơ đồ, đồ thị Sơ đồ 1.1 Tên sơ đồ, đồ thị Trình tự thực hiện dự án theo quy hoạch chi tiết Trang 17 Mô hình bộ máy quản lý xây dựng theo quy Sơ đồ 3.1 hoạch Khu chợ và dân cư Hưng Thịnh, huyện 80 Bình Giang Sơ đồ 3.2 Sơ đồ 3.3 Sơ đồ 3.4 Các lĩnh vực quản lý của Ban quản lý khu đô thị mới Sơ đồ tổ chức Ban QLDA Khu chợ và dân cư Hưng Thịnh, huyện Bình Giang Sơ đồ tổ chức quản lý Khu chợ và dân cư Hưng Thịnh có sự tham gia của cộng đồng 84 87 96 1 MỞ ĐẦU * Lý do chọn đề tài Bình Giang là một trong 12 huyện thuộc tỉnh Hải Dương, có vị trí nằm ở phía Tây Nam thành phố Hải Dương, diện tích tự nhiên là 10.478,72 ha, dân số 105.535 người (năm 2011). Huyện Bình Giang có quốc lộ 5, quốc lộ 38 chạy qua, cách thành phố Hải Dương 20 km. Phía Bắc giáp huyện Cẩm Giàng, phía Nam giáp huyện Thanh Miện, phía Đông giáp huyện Gia Lộc, phía Tây giáp huyện Ân Thi và Mỹ Hào của tỉnh Hưng Yên. Huyện Bình Giang hiện tại là huyện có tốc độ phát triển về công nghiệp cao. Trong quá trình mở rộng không gian đô thị, nhiều khu công nghiệp đã hình thành trong các vùng giáp ranh giữa các quần cư đô thị và nông thôn: Cụm công nghiệp Hưng Thịnh, Khu công nghiệp Tân Trường, Khu công nghiệp Phúc Điền… Xã Hưng Thịnh là một xã cửa ngõ vào tỉnh Hải Dương. Dân cư của xã Hưng Thịnh hầu hết có nghề buôn bán, dịch vụ thương mại, sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Theo quy hoạch mới của huyện Bình Giang, xã Hưng Thịnh nằm trong vùng phát triển lên đô thị loại IV mở rộng của thị trấn Kẻ Sặt, từng bước hoàn thiện quy hoạch và nâng cấp huyện Bình Giang lên thị xã vào năm 2020. Toàn bộ khu vực xã Hưng Thịnh và các vùng lân cận mật độ dân số đã và đang phát triển rất nhanh, các hộ kinh doanh có xu thế tập trung ra trục đường 38 đi Bắc Ninh và trục đường Quốc lộ 5 để kinh doanh buôn bán, chính vì thế nhu cầu về nhà ở và khu vực kinh doanh buôn bán là rất lớn. Việc lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu chợ và dân cư Hưng Thịnh, huyện Bình Giang và thực hiện đầu tư xây dựng theo đồ án quy hoạch được phê duyệt nhằm đảm bảo các điều kiện sinh sống và kinh doanh của khu vực. 2 Song, công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch tại Khu chợ và dân cư Hưng Thịnh, huyện Bình Giang còn những tồn tại và yếu kém như: - Tình trạng xây dựng lộn xộn không phép, sử dụng đất bừa bãi không theo quy hoạch và pháp luật nhưng vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn. Người dân tự ý thay đổi một số ô chức năng của đất, xây dựng vượt chiều cao; ý thức của cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ môi trường khi tham gia xây dựng còn kém. - Việc kiểm tra, phát hiện xử lý các vi phạm chưa kịp thời, thiếu thường xuyên, chưa kiên quyết, nhất là khi mới phát sinh. - Công tác xây dựng quy hoạch và quản lý thực hiện chưa đáp ứng được yêu cầu về quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, xây dựng cơ bản. Việc lập quy hoạch xây dựng và quản lý công tác quy hoạch xây dựng đô thị vẫn chưa được coi trọng. - Kết cấu hạ tầng tuy được chú trọng xây dựng nhưng vẫn còn nhiều bất cập. Chất lượng các công trình cũng như không gian kiến trúc cảnh quan tại các khu vực chưa được chú trọng thích đáng, thiếu tính bền vững và chưa đảm bảo mỹ quan đô thị. - Việc đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị có tình trạng dàn trải, chưa tạo được cơ chế ưu đãi thu hút đầu tư từ nguồn lực bên ngoài. Công tác triển khai xây dựng theo quy hoạch được duyệt chưa thực hiện nghiêm túc, công tác thực hiện xây dựng còn chậm trễ, quy mô, chất lượng xây dựng còn yếu kém, chưa tạo được bộ mặt đô thị khang trang hiện đại; điều này vô hình chung ảnh hưởng tới diện mạo và sự phát triển của các khu đô thị. - Công tác quản lý kiến trúc cảnh quan còn gặp nhiều khó khăn, vì đồ án Quy hoạch được duyệt mới chỉ mang tính định hướng, các quy định quản lý kiến trúc cảnh quan mới chỉ ở mức cơ bản như tầng cao, khoảng lùi... Hình 3 thức kiến trúc, màu sắc công trình, các loại cây trồng, các tiện ích đô thị khác như biển quảng cáo, đèn chiếu sáng, thùng rác... đều không có quy định rõ mà chỉ được đề cập một cách chung chung. - Quy hoạch xây dựng và các văn bản pháp luật là hai công cụ chủ yếu để quản lý và phát triển đô thị vẫn chưa được tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh. Do đó để cải tiến công tác quản lý cho phù hợp với xu thế phát triển chung của toàn xã hội vẫn là một thách thức lớn đối với các nhà quản lý. Để việc quản lý được thuận lợi thì cần phải đề ra nhiều biện pháp quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn. Học viên lựa chọn thực hiện đề tài “Quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu chợ và dân cư Hưng thịnh, huyện Bình Giang” nhằm nghiên cứu những giải pháp quản lý xây dựng để Dự án được triển khai đúng theo quy hoạch được duyệt, hạn chế đến mức tối đa các vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai dự án và để khu vực quy hoạch được phát triển bền vững. Từ đó có thể áp dụng đối với các khu đô thị mới mới khác. * Mục đích nghiên cứu Đề xuất giải pháp quản lý xây dựng Khu chợ và dân cư Hưng Thịnh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương theo quy hoạch đã được phê duyệt đảm bảo hiệu quả, đồng bộ và theo đúng quy định của pháp luật, góp phần tạo dựng Khu chợ và dân cư mới khang trang, hiện đại, đáp ứng được nhu cầu sinh sống của người dân. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở cho việc hoàn thiện khung quản lý xây dựng tại Khu chợ và dân cư Hưng Thịnh, huyện Bình Giang nói riêng và các khu vực khác trên địa bàn Tỉnh Hải Dương nói chung, đem lại những khu đô thị, khu dân cư mới khang trang, hiện đại, đáp ứng được nhu cầu sinh sống của người dân. 4 * Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu là công tác Quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu chợ và dân cư Hưng Thịnh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. - Phạm vi nghiên cứu của luận văn: Khu chợ và dân cư Hưng Thịnh thuộc xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. * Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp điều tra, khảo sát và thu thập thông tin tại thực địa: Tác giả tiến hành khảo sát hiện trạng xây dựng Khu chợ và dân cư Hưng Thịnh, huyện Bình Giang bằng cách ghi chép thực tế, chụp ảnh thu thập thống kê sơ bộ về dự án, các khu vực lân cận, giao thông, tình hình dân cư, kiến trúc cảnh quan…. để có đánh giá nhất định về thực trạng khu vực quy hoạch và các vùng xung quanh. - Phương pháp tiếp cận hệ thống: Phương pháp nhằm cho thấy sự liên quan mang tính hệ thống của các cơ chế pháp lý và nội dung quản lý xây dựng ở Việt Nam theo hai hệ thống luật liên quan đến quy hoạch xây dựng là Luật Quy hoạch 2017 và Luật Xây dựng 2014. - Phương pháp phân tích tổng hợp: Phương pháp áp dụng với các kết quả của các nghiên cứu, các quan điểm khoa học đã được công bố có liên quan tới công tác quản lý xây dựng đô thị như quản lý không gian; đất đai; chỉ tiêu quy hoạch; tham gia cộng đồng; yếu tố đặc thù; văn hóa truyền thống... Phân tích tổng hợp áp dụng trong việc đánh giá và phát hiện các vấn đề của hiện trạng, lý giải các hiện tượng, vấn đề trên thực tế... nhằm tìm ra hướng nghiên cứu cụ thể, quan trọng. 5 Phân tích và tổng hợp các vấn đề mang tính tổng quan, các kinh nghiệm trong và ngoài nước với các lĩnh vực liên quan đến quản lý xây dựng theo quy hoạch, trong đó xem xét các nội dung của quản lý chỉ tiêu sử dụng đất là một nội dung quan trọng trong các công cụ quản lý Giấy phép quy hoạch, Giấy phép xây dựng ở Việt Nam. - Phương pháp chuyên gia: Thực hiện các phỏng vấn, xin ý kiến chuyên gia về các vấn đề thực trạng hiện nay của, cụ thể là: Cơ quan quản lý nhà nước, Thanh tra xây dựng. - Phương pháp dự báo: Dự báo xu thế đổi mới trong nội dung quản lý xây dựng theo quy hoạch với việc sử dụng hai công cụ: Giấy phép quy hoạch và Giấy phép xây dựng. * Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài - Ý nghĩa khoa học: + Góp phần hoàn thiện các vấn đề lý luận khoa học về quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu đô thị mới tại Việt Nam nói chung và khu dân cư Hưng Thịnh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương nói riêng. + Là tài liệu tham khảo cho công tác quản lý của những khu chợ và dân cư có quy hoạch tương đồng. - Ý nghĩa thực tiễn: Luận văn đề xuất giải pháp quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu chợ và dân cư Hưng Thịnh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương làm cơ sở góp phần thúc đẩy công tác thực hiện xây dựng theo quy hoạch tại huyện Bình Giang triển khai theo đúng tiến độ, đúng quy hoạch đã được phê duyệt, xây dựng môi trường sống đô thị trật tự, mỹ quan và tiện nghi. 6 * Một số khái niệm dùng trong luận văn Đô thị: Là khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp, là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá hoặc chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ, một địa phương, bao gồm nội thành, ngoại thành của TP; nội thị, ngoại thị của thị xã; thị trấn. [19] Khu đô thị mới: Là một khu vực trong đô thị, được đầu tư xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở. [19] Quản lý đô thị: Hiện nay có rất nhiều định nghĩa về quản lý đô thị, tuỳ theo cách tiếp cận và nghiên cứu. Quản lý đô thị là các hoạt động nhằm huy động mọi nguồn lực vào công tác quy hoạch, hoạch định các chương trình phát triển và duy trì các hoạt động đó để đạt được các mục tiêu phát triển của chính quyền thành phố. Quản lý đô thị là một khoa học tổng hợp được xây dựng trên cơ sở của nhiều khoa học chuyên ngành, bao gồm hệ thống chính sách, cơ chế, biện pháp và phương tiện được chính quyền nhà nước các cấp sử dụng để tạo điều kiện quản lý và kiểm soát quá trình tăng trường đô thị. Theo một nghĩa rộng thì quản lý đô thị là quản lý con người và không gian sống (ăn, ở, làm việc, nghỉ ngơi…) ở đô thị. Quy hoạch xây dựng: Quy hoạch xây dựng là việc tổ chức không gian của đô thị, nông thôn 7 và khu chức năng đặc thù; tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo lập môi trường thích hợp cho người dân sống tại các vùng lãnh thổ, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia với lợi ích cộng đồng, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Quy hoạch xây dựng được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch xây dựng gồm sơ đồ, bản vẽ, mô hình và thuyết minh. [21] Quy hoạch xây dựng đô thị: Quy hoạch xây dựng đô thị là việc tổ chức không gian kiến trúc và bố trí công trình trên một khu vực lãnh thổ trong từng thời kỳ, làm cơ sở pháp lý cho việc chuẩn bị đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng và phát triển kinh tế xã hội. Quản lý xây dựng theo quy hoạch: Nội dung quản lý xây dựng theo quy hoạch là một trong các nội dung quản lý quy hoạch được thể chế hoá theo hai hệ thống Luật quy hoạch đô thị và Luật xây dựng. Trong đó việc quản lý xây dựng theo quy hoạch thuộc khu vực đô thị được thực hiện theo Luật quy hoạch đô thị bao gồm giới thiệu địa điểm, giấy phép quy hoạch, quản lý về phát triển đô thị mới, khu đô thị mới, quản lý cải tạo đô thị theo quy hoạch. Dự án đầu tư xây dựng: Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng nhằm phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong thời hạn và chi phí xác định. Ở giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng, dự án được thể hiện thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. [21] 8 Cộng đồng: Cộng đồng được hiểu là một tập hợp công dân cư trú trong một khu vực địa lý, với mối quan hệ xã hội, những lợi ích và giá trị văn hóa chung. Xét theo góc độ khoa học về định cư, cộng đồng là đơn vị cơ sở của xã hội con người, yếu tố quan trọng nhất của quá trình hình thành và phát triển các điểm dân cư đô thị và nông thôn. Sự tham gia của cộng đồng: Sự tham gia của cộng đồng là một quá trình mà cả chính quyền và cộng đồng có trách nhiệm cụ thể và thực hiện các hoạt động để tạo ra dịch vụ tốt hơn cho tất cả mọi người. Mục tiêu của sự tham gia của cộng đồng nhằm nâng cao năng lực của đông đảo người dân, để có thể tham gia đầy đủ trong các dự án của cộng đồng và duy trì tốt việc quản lý khai thác, sử dụng kết quả của dự án. Phát triển sự tham gia của cộng đồng chính là mở rộng vai trò quản lý của quần chúng nhân dân. Mọi người dân được tham gia vào xây dựng lợi ích và ra quyết định, tăng cường mối quan hệ công tác giữa chính quyền địa phương và cộng đồng, mang lại hiệu quả, kinh tế, xã hội cao nhất. * Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị (bao gồm các tài liệu tham khảo và các phụ lục kèm theo), luận văn gồm 3 chương: Chương 1. Thực trạng công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu chợ và dân cư Hưng Thịnh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Chương 2. Cơ sở khoa học quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu chợ và dân cư Hưng Thịnh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Chương 3. Đề xuất giải pháp quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu chợ và dân cư Hưng Thịnh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. 9 NỘI DUNG CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH KHU CHỢ VÀ DÂN CƯ HƯNG THỊNH, HUYỆN BÌNH GIANG, TỈNH HẢI DƯƠNG 1.1. Giới thiệu khái quát Khu chợ và dân cư Hưng Thịnh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. 1.1.1. Vị trí địa lý Khu chợ và dân cư Hưng Thịnh thuộc xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang có vị trí: Hình 1.1 Vị trí Dự án Khu chợ và dân cư Hưng Thịnh + Phía Bắc giáp Nhà máy kết cấu thép Hải Dương. + Phía Nam giáp khu dân cư hiện có ven Quốc lộ 5. + Phía Đông giáp cụm công nghiệp Hưng Thịnh. + Phía Tây giáp Quốc lộ 38 và khu dân cư hiện có. 10 1.1.2. Quy mô, tính chất và chức năng. a. Quy mô: [23] - Diện tích Quy hoạch: 123.798,69 m2. - Quy mô dân số dự kiến khoảng: 1.900 người. b. Tính chất và chức năng: [23] - Việc hình thành và phát triển xây dựng Khu chợ và dân cư Hưng Thịnh có chức năng là khu trung tâm thương mại, điểm dân cư mới của vùng. Dự án có hạ tầng kỹ thuật hiện đại, bố trí các khu dân cư hợp lý và đáp ứng nhu cầu sử dụng đất một cách hợp lý. Xây dựng Khu chợ và dân cư Hưng Thịnh khang trang, đáp ứng nhu cầu kinh doanh, dịch vụ của xã Hưng Thịnh ở giai đoạn trước mắt và trong tương lai. Tạo được môi trường, không gian kiến trúc mới hài hòa, môi trường thương mại tốt, đồng thời đảm bảo cảnh quan và vệ sinh môi trường. Góp phần vào việc kích thích tăng trưởng cho khu vực huyện Bình Giang. Xây dựng Khu chợ và dân cư Hưng Thịnh nhằm tạo thêm quỹ nhà ở đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Tận dụng quỹ đất để phục vụ nhu cầu sản xuất, chuyển đổi nghề nghiệp của nhân dân địa phương. - Khu chợ và dân cư Hưng Thịnh hình thành sẽ thu hút số lượng lớn dân cư đến sinh sống tại đây, do đó nhu cầu dịch vụ tăng mạnh, góp phần tạo công ăn việc làm cho một bộ phận lao động phổ thông vào làm việc trong khu dân cư với các công việc như làm dịch vụ công cộng, vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh… Đồng thời dự án sẽ giải quyết vấn đề nhà ở trong tương lai, khi một loạt khu công nghiệp trên địa bàn huyện đang hình thành, đón đầu phát triển của huyện Bình Giang trong tương lai. - Đầu tư xây dựng dự án góp phần làm tăng giá trị đất của khu vực làng
- Xem thêm -