Tài liệu Quản lý phân xưởng chế biến sợi thuốc lá

  • Số trang: 112 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 158 |
  • Lượt tải: 0
sakura

Đã đăng 11309 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI QUẢN LÝ PHÂN XƯỞNG CHẾ BIẾN SỢI THUỐC LÁ BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Ngành : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Hướng chuyên ngành : CƠ SỞ DỮ LIỆU Lớp : HCTH083C SVTH : NGUYỄN KHẮC ĐIỆP MSSV : 08H1012019 NGƯỜI HƯỚNG DẪN Th.S NGUYỄN LÂM KIM THY Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2011 Nguyễn Khắc Điệp Trường Đại Học Mở TP.HCM   LỜI NÓI ĐẦU  Hiện nay, công nghệ thông tin đã có nhiều tiến bộ vượt bậc, từ một tiềm năng thông tin đã trở thành sản phẩm hàng hóa, nó tạo sự thay đổi trong lực lượng sản xuất và cách thức quản lý trong các lĩnh vực của xã hội Trong những năm gần đây, nền công nghệ thông tin nước ta đã phát triển, nó thực sự giúp cho con người về công tác quản lý và lưu trữ thông tin. Ngoài những chương trình ứng dụng được sử dụng nhiều trong xã hội như Microsoft Officce, còn có những phần mềm được sử dụng riêng theo nhu cầu của doanh nghiệp. Chương trình “Quản lý phân xưởng chế biến sợi thuốc lá” được thực hiện nhằm giúp cho phân xưởng lưu trữ, cập nhật các thông tin về công thức phối trộn thuốc, kế hoạch sản xuất thuốc, các số liệu tồn kho, truy cập nhanh các thông tin về so sánh số liệu, giúp điều chỉnh và đưa ra các định mức trong sản xuất. Do kinh nghiệm, sự hiểu biết của mình còn nhiều thiếu sót và hạn chế nên tôi rất mong được sự đóng góp của quý thầy cô. Tôi xin chân thành cám ơn cô Nguyễn Lâm Kim Thy đã hết lòng hướng dẫn, chỉ dạy, giúp đỡ tôi hoàn thành đề tài này. Đề tài Quản lý Phân xưởng chế biến sợi thuốc lá   Trang 1 Nguyễn Khắc Điệp Trường Đại Học Mở TP.HCM   NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... TPHCM, Ngày Tháng Năm 2011 Th.S Nguyễn Lâm Kim Thy Đề tài Quản lý Phân xưởng chế biến sợi thuốc lá   Trang 2 Nguyễn Khắc Điệp Trường Đại Học Mở TP.HCM   NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... TPHCM, Ngày Đề tài Quản lý Phân xưởng chế biến sợi thuốc lá   Tháng Năm 2011 Trang 3 Nguyễn Khắc Điệp Trường Đại Học Mở TP.HCM   MỤC LỤC  CHƯƠNG 1. PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG ................................................................... 6 1.1.Khảo sát hiện trạng ........................................................................................... 6 1.2.Yêu cầu về nghiệp vụ ......................................................................................... 8 1.3.Mô tả chức năng................................................................................................. 8 1.4.Xác định yêu cầu ................................................................................................ 9 1.5.Giải quyết vấn đề ............................................................................................... 9 1.6.Mục tiêu của đề tài ............................................................................................. 9 CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG ................................................. 11 2.1.Phân tích đề tài................................................................................................. 11 2.1.1.Mô hình ý niệm truyền thông ................................................................. 11 2.1.2.Mô hình ý niệm dữ liệu ........................................................................... 15 2.1.3.Mô hình ý niệm xử lý ............................................................................... 29 2.1.4.Mô hình tổ chức xử lý.............................................................................. 45 2.1.5.Mô hình vật lý dữ liệu ............................................................................. 55 2.2.Phần mềm sử dụng trong chương trình ........................................................ 81 2.3.Một số qui tắc quản lý ..................................................................................... 81 CHƯƠNG 3. GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH ........................................................... 82 3.1.Menu chương trình .......................................................................................... 82 3.2.Những giao diện trong chương trình ............................................................. 92 CHƯƠNG 4. YÊU CẦU ĐỂ CHẠY ĐƯỢC CHƯƠNG TRÌNH ............................ 109 4.1. Phần mềm sử dụng để chạy chương trình .................................................. 109 CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN ............................................................................................ 110 5.1 Ưu điểm........................................................................................................... 110 5.2 Khuyết điểm ................................................................................................... 110 5.3 Hướng phát triển ........................................................................................... 110 CHƯƠNG 6. PHỤ LỤC............................................................................................... 111 Đề tài Quản lý Phân xưởng chế biến sợi thuốc lá   Trang 4 Trường Đại Học Mở TP.HCM Nguyễn Khắc Điệp   6.1. Tài liệu tham khảo ................................................................................... 111 Đề tài Quản lý Phân xưởng chế biến sợi thuốc lá   Trang 5 Nguyễn Khắc Điệp Trường Đại Học Mở TP.HCM   CHƯƠNG 1 PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG   1.1. Khảo sát hiện trạng 1.1.1 Tổng quát về phân xưởng. Phân xưởng chế biến sợi thuốc lá sử dụng 100% vốn của nhà nước, phân xưởng trực thuộc Nhà máy Thuốc Lá Khánh Hội đặt tại Khu công nghiệp Tân Tạo Tp.HCM. Kho chứa nguyên liệu, hương liệu, vật tư và sợi thành phẩm được đặt tại phân xưởng. Phân xưởng có 90 nhân sự, phân xưởng chia làm 2 ca sản xuất. Thời gian làm việc của ca 1: 06h00 - 14h00, ca 2 từ 14h00:22h00. 1.1.2 Tổng quát hoạt động Phân xưởng chế biến sợi sản xuất ra sợi thuốc lá sau đó được mang đến Phân xưởng Thành phẩm vấn sợi thuốc thành điếu thuốc, đóng bao và đóng thành cây thuốc giao cho khách hàng. 1.1.3 Sơ đồ tổ chức BAN QUẢN ĐỐC BỘ PHẬN KỸ THUẬT QUẢN LÝ KHO BỘ PHẬN THỐNG KÊ BỘ PHẬN SẢN XUẤT     Đề tài Quản lý Phân xưởng chế biến sợi thuốc lá   Trang 6 Nguyễn Khắc Điệp Trường Đại Học Mở TP.HCM   1.2. Sơ đồ hoạt động của phân xưởng: Ban Giám Đốc Báo cáo tổng hợp Ban Kế hoạch sản xuất trong tháng Công thức phối trộn nguyên liệu Báo cáo Phân Xưởng Thành Phẩm Công thức phối trộn hương liệu Yêu cầu sợi Xuất sợi Bộ phận thống kê Số liệu xuất, nhập, tồn nguyên, hương liệu Số liệu xuất, nhập, tồn sợi Kho Sợi Kho nguyên liệu, hương liệu Quản Yêu cầu nguyên liệu, hương liệu Xuất nguyên liệu, hương liệu Yêu cầu nhập Yêu cầu nhập nguyên liệu, hương liệu Xuất nguyên liệu, hương liệu Kho nguyên liệu, hương liệu Nhà máy Bộ phận sản xuất Kế hoạch sản xuất Yêu cầu sửa máy Bộ phận kỹ thuật Đốc Yêu cầu vật tư Xuất vật tư Báo cáo xuất, nhập Kho vật tư tồn vật tư Đề tài Quản lý Phân xưởng chế biến sợi thuốc lá   Yêu cầu vật tư Xuất vật tư Kho vật tư Nhà Máy Trang 7 Trường Đại Học Mở TP.HCM Nguyễn Khắc Điệp   1.3. Yêu cầu về nghiệp vụ Để tạo ra sợi thành phẩm có chất lượng và đúng gu người hút cần phải phối trộn nhiều loại lá thuốc và các loại hương liệu lại với nhau. Do đó cần phải nắm được tính lý học, hóa học của lá thuốc và đặc tính của các loại hương liệu. Khi đưa lá thuốc về kho cần phải kiểm tra kỹ, không để lá thuốc bị mốc, bị cháy lòng. Nếu phát hiện bị cháy lòng cần phải loại bỏ, nếu không phát hiện kịp thời cả kho nguyên liệu lá thuốc sẽ bị hư. Ngoài am hiểu tính chất của lá thuốc, đội ngũ nhân viên trong ca sản xuất phải có tay nghề, hiểu biết về công nghệ sản xuất thuốc lá. 1.4. Mô tả chức năng 1.4.1 Ban quản đốc. Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc. Lập kế hoạch triển khai sản xuất và báo cáo cho Ban giám đốc. 1.4.2. Bộ phận kỹ thuật. Theo dõi tình hình máy móc thiết bị và đề xuất sửa chữa khi có nguy cơ gây ra hư hỏng. Khi trưởng ca yêu cầu sửa máy, nhân viên kỹ thuật tiến hành kiểm tra, nếu có vật tư bị hư, nhân viên này làm phiếu đề nghị kho vật tư xuất vật tư để sửa chữa. Khi hoàn thành nhân viên ghi đầy đủ vào sổ nhật ký bảo trì các thông tin:  Tình trạng hư hỏng đã được khắc phục.  Số lượng vật tư được thay thế.  Tên máy đã thay vật tư. 1.4.3. Quản lý kho. 1.4.3.1. Kho nguyên liệu (Lá thuốc). Nhân viên quản lý kho chịu trách nhiệm cân đối và nhập nguyên liệu theo kế hoạch sản xuất. Khi nguyên liệu trong kho không đủ sản xuất, nhân viên quản lý kho làm giấy đề nghị kho nguyên liệu nhà máy xuất nguyên liệu cho phân xưởng. Xuất và quản lý nguyên liệu cho từng ca sản xuất. Mỗi ngày thống kê số lượng xuất, nhập, tồn nguyên liệu và gởi số liệu này cho bộ phận thống kê. 1.4.3.2. Kho hương liệu. Nhân viên quản lý kho hương liệu chịu trách nhiệm phối trộn, cân đối và nhập hương liệu theo kế hoạch sản xuất. Khi hương liệu trong kho không đủ cung cấp cho bộ phận sản xuất, nhân viên quản lý kho làm giấy đề nghị kho hương liệu nhà máy xuất hương liệu cho phân xưởng. Đề tài Quản lý Phân xưởng chế biến sợi thuốc lá   Trang 8 Trường Đại Học Mở TP.HCM Nguyễn Khắc Điệp   Xuất và quản lý hương liệu cho từng ca sản xuất. Mỗi ngày thống kê số lượng xuất, nhập, tồn hương liệu và gởi số liệu này cho bộ phận thống kê. 1.4.3.3. Kho sợi thành phẩm Nhân viên quản lý kho sợi thành phẩm có trách nhiệm xuất sợi cho phân xưởng thành phẩm và nhập sợi từ ca sản xuất Mỗi ngày thống kê số lượng xuất, nhập, tồn sợi thành phẩm và gởi số liệu này cho bộ phận thống kê. 1.4.3.4. Kho vật tư Khi tiến hành thay thế vật tư cho máy bị hư, nếu kho vật tư của phân xưởng không đủ cung cấp, thì nhân viên quản lý kho làm giấy đề nghị kho vật tư nhà máy xuất vật tư cho phân xưởng. Cuối tháng nhân viên quản lý kho vật tư gởi báo cáo số lượng xuất, nhập, tồn vật tư cho Ban quản đốc. 1.4.4. Bộ phận sản xuất. Sản xuất số lượng sợi thành phẩm theo kế hoạch mà Ban quản đốc giao. Cuối ca sản xuất, trưởng ca lập phiếu bàn giao sợi cho quản lý kho sợi. 1.4.5. Bộ phận thống kê. Thống kê và quản lý các dữ liệu của phân xưởng, thực hiện các báo cáo của phân xưởng dưới dạng thống kê. Cuối tháng bộ phận thống kê báo cáo cho ban quản đốc:  Tổng số nhập, xuất, tồn nguyên liệu, hương liệu.  Tổng số lượng xuất, nhập, tồn sợi thành phẩm .  Tổng sản lượng sợi thành phẩm của mỗi ca sản xuất. 1.5 . Xác định yêu cầu  Tin học hóa hệ thống thông tin phân xưởng. 1.6. Giải quyết vấn đề  Xây dựng cơ sở dữ liệu cho kế hoạch sản xuất, công thức phối trộn và các kho.  Xử lý xuất, nhập, tồn các kho.  Lập các báo cáo thống kê. 1.7 . Mục tiêu của đề tài Đề tài Quản lý Phân xưởng chế biến sợi thuốc lá   Trang 9 Trường Đại Học Mở TP.HCM Nguyễn Khắc Điệp    Xây dựng một hệ thống thông tin trên cơ sở phục vụ cho việc lưu trữ các công thức phối trộn, kế hoạch sản xuất và quản lý các số liệu xuất, nhập, tồn của kho nguyên liệu, hương liệu, vật tư, sợi thành phẩm.  Thực hiện các báo cáo thống kê. Đề tài Quản lý Phân xưởng chế biến sợi thuốc lá   Trang 10 Nguyễn Khắc Điệp Trường Đại Học Mở TP.HCM   CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2.1 . Phân tích đề tài 2.1.1 Mô hình ý niệm truyền thông 2.1.1.1. Mô hình 2-Kế hoạch sản xuất trong tháng 1.1-Công thức phối trộn nguyên liệu Ban giám đốc 8.6-Báo cáo xuất, nhập, tồn vật tư 1-Công thức phối trộn hương liệu Ban quản đốc 9.1-Báo cáo tổng hợp 9- Báo cáo số lượng xuất, nhập tồn nguyên liệu, hương liệu, sợi thành phẩm Quản lý kho nguyên liệu, hương liệu 4.2Phiếu xuất nội bộ nguyên liệu, hương liệu 4.1Phiếu đề nghị xuất nguyên liệu hương liệu 3-Kế hoạch sản xuất trong ngày 5-Số liệu xuất, nhập tồn 3.1-Công thức phối trộn nguyên liệu 3.2-Công thức phối trộn hương liệu Bộ phận thống kê 7. Phiếu đề nghị xuất sợi thành phẩm 7.1-Phiếu xuất sợi Bộ phận kỹ thuật 8. Phiếu đề nghị sửa máy Bộ phận sản xuất 6-Phiếu yêu cầu nhập kho 7.2-Số liệu xuất, nhập, tồn sợi thành phẩm Phân xưởng thành phẩm 8.5-Thay vật tư Quản lý kho sợi thành phẩm 8.1 Phiếu đề nghị xuất vật tư 8.4Phiếu xuất vật tư 4 - Phiếu yêu cầu xuất nguyên liệu, hương liệu 4.3-Phiếu xuất nguyên liệu, hương liệu 8.2-Phiếu đề nghị xuất vật tư cho phân xưởng Kho nhà máy 8.3-Phiếu xuất vật tư cho phân xưởng Đề tài Quản lý Phân xưởng chế biến sợi thuốc lá   Quản lý kho vật tư Trang 11 Nguyễn Khắc Điệp Trường Đại Học Mở TP.HCM   2.1.1.2 Mô tả. Công thức phối trộn hương liệu và nguyên liệu được Ban giám đốc ban hành khi phân xưởng được đưa vào sản xuất. Công thức phối trộn thay đổi theo giá thành và nguồn nguyên liệu lá thuốc. Đầu tháng Ban giám đốc gởi kế hoạch sản xuất cho Ban quản đốc phân xưởng. Từ kế hoạch này Ban quản đốc lập kế hoạch sản xuất từng ngày cho mỗi ca. Sợi được sản xuất theo mẻ, mỗi mẻ thuốc bao gồm 1000kg nguyên liệu và 10kg hương liệu. Khi nhận được công thức phối trộn nguyên liệu, hương liệu và kế hoạch sản xuất trong ngày, trưởng ca sản xuất lập phiếu yêu cầu kho nguyên liệu, hương liệu cung cấp nguyên liệu, hương liệu để sản xuất. Nhân viên quản lý kho nguyên liệu, hương liệu tiến hành kiểm tra số lượng tồn kho, nếu không đủ cung cấp nhân viên này làm phiếu đề nghị kho nhà máy xuất nguyên liệu, hương liệu cho phân xưởng. Sau khi nhập kho phân xưởng, nhân viên quản lý kho xuất nguyên liệu, hương liệu cho ca sản xuất và cập nhật số liệu nhập, xuất, tồn nguyên liệu, hương liệu gởi số liệu này cho bộ phận thống kê. Cuối ca sản xuất, trưởng ca lập phiếu bàn giao sợi thành phẩm cho nhân viên quản lý kho sợi thành phẩm. Khi cần sợi, phân xưởng thành phẩm làm phiếu đề nghị sợi gởi quản lý kho sợi. Mỗi ngày nhân viên quản lý kho cập nhật số lượng xuất, nhập, tồn sợi thành phẩm và gởi các số liệu này cho bộ phận thống kê. Trong quá trình sản xuất, khi máy móc thiết bị hư hỏng, trưởng ca yêu cầu bộ phận kỹ thuật sửa chữa. Nếu có vật tư trong máy bị hư, nhân viên bộ phận kỹ thuật làm phiếu yêu cầu kho vật tư xuất vật tư. Nếu kho không đủ cung cấp nhân viên quản lý kho lập phiếu đề nghị kho vật tư nhà máy xuất vật tư cho phân xưởng. Đầu tháng nhân viên quản lý kho vật tư báo cáo Ban quản đốc số lượng vật tư sử dụng, số lượng đã nhập và số lượng tồn kho. 2.1.1.3. STT Danh sách các tác nhân TÊN MÃ 1 Ban giám đốc BAN_GIAM_DOC Tác nhân ngoại 2 Phân xưởng thành phẩm PHAN_XUONG_THANH_PH AM Tác nhân ngoại 3 Kho nhà máy KHO_NHA_MAY Tác nhân ngoại Đề tài Quản lý Phân xưởng chế biến sợi thuốc lá   LOẠI Trang 12 Nguyễn Khắc Điệp Trường Đại Học Mở TP.HCM   STT TÊN MÃ LOẠI 4 Ban quản đốc BAN_QUAN_DOC Tác nhân nội 5 Bộ phận thống kê BO_PHAN_THONG_KE Tác nhân nội 6 Bộ phận sản xuất BO_PHAN_SAN_XUAT Tác nhân nội 7 Bộ phận kỹ thuật BO_PHAN_KY_THUAT Tác nhân nội 8 Quản lý kho nguyên liệu, hương liệu QUAN_LY_KHO_NGUYEN_ LIEU__HUONG_LIEU Tác nhân nội 9 Quản lý kho sợi thành phẩm QUAN_LY_KHO_SOI_THAN Tác nhân nội H_PHAM 10 Quản lý kho vật tư QUAN_LY_KHO_VAT_TU Tác nhân nội 2.1.1.4. Danh sách các luồng STT TÊN Tác nhân phát 1 1-Công thức phối trộn hương liệu Ban quản đốc Ban giám đốc 2 1.1-Công thức phối trộn nguyên liệu Ban quản đốc Ban giám đốc 3 2-Kế hoạch sản xuất trong tháng Ban quản đốc Ban giám đốc 4 3-Kế hoạch sản xuất trong ngày Bộ phận sản xuất Ban quản đốc 5 3.1-Công thức phối trộn nguyên liệu Bộ phận sản xuất Ban quản đốc 6 3.2-Công thức phối trộn hương liệu Bộ phận sản xuất Ban quản đốc 7 4- Phiếu yêu cầu xuất nguyên liệu, hương liệu Quản lý kho nguyên liệu, hương liệu Bộ phận sản xuất 8 4.1-Phiếu đề nghị xuất nguyên liệu, hương liệu Kho nhà máy Quản lý kho nguyên liệu, hương liệu 9 4.2-Phiếu xuất nội bộ hương liệu, nguyên liệu Quản lý kho nguyên liệu, hương liệu Kho nhà máy Đề tài Quản lý Phân xưởng chế biến sợi thuốc lá   Tác nhân nhận Trang 13 Nguyễn Khắc Điệp Trường Đại Học Mở TP.HCM   STT TÊN Tác nhân phát 10 4.3-Phiếu xuất nguyên liệu, hương liệu Bộ phận sản xuất Quản lý kho nguyên liệu, hương liệu 11 5-Số liệu xuất, nhập, tồn Bộ phận thống kê Quản lý kho nguyên liệu, hương liệu 12 6-Phiếu yêu cầu nhập kho Quản lý kho sợi thành phẩm Bộ phận sản xuất 13 7. Phiếu đề nghị xuất sợi thành phẩm Quản lý kho sợi thành phẩm Phân xưởng thành phẩm 14 7.1-Phiếu xuất sợi Phân xưởng thành phẩm Quản lý kho sợi thành phẩm 15 7.2-Số liệu xuất, nhập, tồn sợi thành phẩm Bộ phận thống kê Quản lý kho sợi thành phẩm 16 8. Phiếu đề nghị sửa máy Bộ phận kỹ thuật Bộ phận sản xuất 17 8.1 - Phiếu đề nghị xuất vật tư Quản lý kho vật tư Bộ phận kỹ thuật 18 8.2-Phiếu đề nghị xuất vật tư cho phân xưởng Kho nhà máy Quản lý kho vật tư 19 8.3-Phiếu xuất vật tư cho phân xưởng Quản lý kho vật tư Kho nhà máy 20 8.4- Phiếu xuất vật tư Bộ phận kỹ thuật Quản lý kho vật tư 21 8.5-Thay vật tư Bộ phận sản xuất Bộ phận kỹ thuật 22 8.6-Báo cáo xuất,nhập, tồn vật tư . Ban quản đốc Quản lý kho vật tư 23 9-Báo cáo số lượng xuất, nhập tồn nguyên liệu, hương liệu, sợi thành phẩm Ban quản đốc Bộ phận thống kê 24 9.1-Báo cáo tổng hợp Ban giám đốc Ban quản đốc Đề tài Quản lý Phân xưởng chế biến sợi thuốc lá   Tác nhân nhận Trang 14 Nguyễn Khắc Điệp Trường Đại Học Mở TP.HCM   2.1.2. Mô hình ý niệm dữ liệu 2.1.2.1. Lược đồ mô hình Công thức phối trộn và kế hoạch sản xuất. TNamPTNL tgnam tentn THANGNAM_KHSX TNPTHuongLieu thangnamsx tenthang thgnam tentgn 1,n 1,n 1,n KHSX_CT slsoi PTNGLIEU PTHUONGLIEU sluong_ptnl sluong_pthl 1,n 1,n 1,n SOI masoi tensoi dvt 1,n NLIEU manl tennl dvtinh 1,n HLIEU mahl tenhl donvt 1,n SANXUAT 1,1 CA maca tenca 1,n CUA 1,1 KHSX_TrongNgay makh ngaykh sluongsx Đề tài Quản lý Phân xưởng chế biến sợi thuốc lá   1,1 THEO 1,n CALV macalv tencalv giolv Trang 15 Nguyễn Khắc Điệp Trường Đại Học Mở TP.HCM   2.1.2.2. Quản lý kho sợi thành phẩm. CA MACA TENCA 1,n 1,1 PNHAPSOI SOPHNHAP NGNHAPSOI PXSOI_CT SOLUONGXUAT 1,n LAP PNHAPSOI_CT SOLGNHAP 0,n 0,n SOI MASOI TENSOI DVT 1,n TONKHO_SOI SOITONDAU TSLNHAP TSLXUAT SOITONCUOI 0,n 1,n PXSOI SPXSOI NGXUATSOI 0,n PHIEUYCSOI_CT SLUONGSOI THANGNAM_SOI THANGNAMSOI TENTHANG_SOI 0,1 1,n THEO 0,n PHIEUYCSOI SPYCSOI NGAYYCSOI Đề tài Quản lý Phân xưởng chế biến sợi thuốc lá   1,1 GOI 1,n PXTPHAM MAXUONG TENXUONG Trang 16 Nguyễn Khắc Điệp Trường Đại Học Mở TP.HCM   2.1.2.3. Mô hình quản lý kho nguyên liệu. CA MACA TENCA PXNLIEU MAPXNL NXUATNL 1,1 1,n LAP 1,1 THEO 1,n PHIEU_YCNLIEU SPYCNL NGAYYCNL 0,n DINHMUCNL MADMNL TENDM PHANTRAM 1,n PXNLIEU_CT SLXUAT PHIEU_YCNLIEU_CT SLNLIEU 1,n NLIEU MANL TENNL 1,n DVTINH 0,n PXUATNB_NLIEU_CT SOLGX 0,n TONKHO_NLIEU NLIEUTONDAU TSLNHAPNL TSLXUATNL NLIEUTONCUOI 0,n 0,n THANGNAM_NLIEU TNAM_NLIEU TENTHANG_NLIEU 1,n PXUATNB_NLIEU PXNLNB NXUAT 1,1 PHIEUYC_NHAPNLIEU_CT SLGYCN 0,1 XUAT THEO XUAT 1,n KHONLNM MAKHO TENKHO 1,n GOI Đề tài Quản lý Phân xưởng chế biến sợi thuốc lá   0,n PHIEUYC_NHAPNLIEU 0,n SPYCNNL NGAYYCNNL 1,1 Trang 17 Nguyễn Khắc Điệp Trường Đại Học Mở TP.HCM   2.1.2.4. Mô hình quản lý kho hương liệu. DINHMUCHL MADMHL TENDMHL SOPHANTRAM 1,n LAP CA MACA TENCA 1,1 1,n THEO PHIEU_YCHLIEU SPYCHL NGAYYCHL 1,1 1,n PXHL SOPXUAT NGXUAT THANGNAM_HUONGLIEU TNHLIEU TENTHANGHL 0,n PHIEU_YCHLIEU_CT SOLUONG_HLYC 0,n PXHL_CT SOLXUAT TONKHO_HUONGLIEU SLGTONDAU TONGSONHAP TONGSOXUAT SLGTONCUOI 1,n HLIEU 0,n MAHL TENHL DONVT 1,n PHIEUYCNHL_CT SLUONGHL 0,n 0,n PXNB_HLIEUCT SLGXUAT 1,n 0,n PHIEUYCN_HL SPYCNHL NGAYYCNHL 0,n THEO 0,1 PXNB_HLIEU SPXUAT NGAYXUAT 1,1 1,1 GOI 1,n KHOHLNM MKHO TENKHOHL 1,n Đề tài Quản lý Phân xưởng chế biến sợi thuốc lá   XUAT Trang 18 Nguyễn Khắc Điệp Trường Đại Học Mở TP.HCM   2.1.2.5. Mô hình quản lý kho vật tư. CA 0,n LAP MACA TENCA 1,n NHANVIEN_CA 1,n NHANVIEN MANV HOTEN DIACHI DIENTHOAI 1,1 BOPHAN 0,1 PHIEU_YCSM SO_PYCSM NGAY_LP HIENTRANG 1,1 MABP TENBP SUA THUOC 1,n 1,n 1,n TOSM MASC TENTOSC 1,1 SUACHO 1,1 BP_TOSM 1,n TAO 1,n 1,1 PHIEU_YCCCVT SPYC NGAYYC MAYSX MAMAY TENMAY 0,n THEO 1,1 PXVT SPXVT NGAYXVT 1,n 1,n PHIEU_YCCCVT_CT SLG PXVT_NOIBO_CT SLGX DONGIA 1,n 1,n VATTU MAVT TENVT PXVT_CT SOLG DONGIAXUAT 0,n 1,1 0,n DVT 1,n DMDVT MADVT TENDVT 0,n 1,n PXVT_NOIBO SPXNB NGAYX PHIEU_YCNVT_CT SLGVTU 0,1 DUATHEO 1,1 0,n 0,n PHIEU_YCNVT SPYCN NGAYN XUAT 1,n KHOVTNM MAKHOVT TENKHOVT TONKHOVT TONDAU TONGSLN TONGSLX TONCUOI 1,1 1,n 0,n NAM_THANG THANGNAM THANG GOI         Đề tài Quản lý Phân xưởng chế biến sợi thuốc lá   Trang 19
- Xem thêm -