Tài liệu Quản lý cửa hàng bách hóa bình minh

  • Số trang: 92 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
duytran92108

Tham gia: 14/07/2016

Mô tả:

Đồ án: Quản lý cửa hàng bách hóa Bình Minh Lời nói đầu Cùng với sự phát triễn và ứng dụng của công nghệ thông tin vào cuộc sống hiện đại của chúng ta ngày nay vào tất cả các lĩnh vực. Việc đưa tin học vào để giúp cho việc quản lý được tiện lợi nhanh chóng và khoa học hơn là một điều vô cùng cần thiết. Nó vừa giúp chúng ta tiết kiệm được sức lực của con người và giải quyết vấn đề một cách chính xác. Vì vậy ngày càng nhiều các phần mềm quản lý và ứng dụng được đưa vào thực tiễn để áp dụng. Nhưng để có những phần mềm mang tính hiệu quả đòi hỏi cần phải có những kỹ năng về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. Đồ án này đòi hỏi chúng em cần phải có những kiến thức trên. Đồ án tuy đã hoàn thành nhưng chỉ dừng lại ở mức độ kiến thức của môn học chưa triễn khai áp dụng vào thực tế vì còn nhiều sai sót. Mong rằng với những thiếu sót trên chúng em sẽ nhận được sự hướng dẫn của thầy để khắc phục những thiếu sót đó. Nhóm chúng em xin chân thành cám ơn sự hướng dẫn của thầy: Nguyễn Gia Tuấn Anh trong quá trình nhóm thực hiện đồ án. Mục lục Phần 1 Khảo sát hệ thống ........................................................................ 2 1.1 Mô tả ................................................................................................. 2 1.2 Vấn đề ............................................................................................... 3 1.3 Phạm vi ............................................................................................. 3 1.4 Các mẫu mô tả chứng từ ................................................................ 3 Phần 2 Phân tích hệ thống ....................................................................... 7 2.1 Yêu cầu chức năng ........................................................................... 7 2.2 Phát hiện thực thể ............................................................................ 8 2.3 Xây dựng mô hình thực thể ERD ................................................ 11 2.4 Mô tả chi tiết các quan hệ .............................................................13 Phần 3 Thiết kế giao diện ...................................................................... 33 3.1 Mô tả các menu chính của giao diện ........................................... 33 3.2 Mô tả các form ................................................................................ 35 Phần 4 Giải thuật xử lí ô ........................................................................ 51 4.1 Form quản lí nhà cung cấp ...........................................................51 4.2 Form quản lí nhân viên ................................................................. 57 4.3 Form quản lí mặt hàng .................................................................. 63 4.4 Form quản lí phiếu nhập hàng .................................................... 68 4.5 Form quản lí xuất hàng ................................................................. 74 4.6 Form quản lí báo cáo nhập-xuất tồn ........................................... 78 4.7 Form quản lí hóa đơn .................................................................... 83 4.8 Form quản lí đơn đặt hàng ...........................................................89 4.9 Form quản lí ................................................................................... 95 Phần 5 Tổng kết ...................................................................................... 97 5.1 Đánh giá ưu khuyết điểm ..............................................................97 5.2 Bảng phân công công việc .............................................................98 Phần 1: Khảo sát hệ thống 1.1 Mô tả 1 2 3 4 5 6 7 Cửa hàng bách hóa Bình Minh địa chỉ: 35A/60 Bình Dương I-An Bình –Dĩ AnBình Dương chuyên bán các mặt hàng: Gạo, dầu ăn, mỹ phẩm, sữa hộp. Hiện cửa hàng đang duy trì bán hàng theo hai hình thức: Hình thức 1: Nhận đơn đặt hàng theo yêu cầu của khách hàng (bán sỉ). Hình thức 2: Bán lẻ theo hóa đơn. Nguồn hàng của cửa hàng có thể do các nhà cung cấp, nhà sản xuất trong và ngoài nước cung cấp. Nguồn nhân lực của cửa hàng được chia thành 3 thành phần: o Nhân viên bán hàng: Chuyên phụ trách công việc bán hàng,thống kê sổ sách. o Nhân viên quản kho: Chuyên phụ trách công việc nhập-xuất hàng vào kho. o Nhân viên giao hàng: Chuyên phụ trách công việc chở hàng theo đơn đặt hàng của khách hàng hay vận chuyển hàng về kho. Mỗi lần mua hàng cửa hàng có phiếu mua hàng để lưu lại những mặt hàng mà cửa hàng đã mua từ nhà cung cấp nào và tổng tiền đã mua hàng. Ứng với mỗi lần chi trả cho một nhà cung cấp cửa hàng có phiếu chi. Khi hàng được nhập-xuất kho cửa hàng có phiếu nhập hàng và phiếu xuất hàng để quản lý. Cửa hàng chỉ có một kho duy nhất. Kho được phân thành nhiều khu. Mỗi khu sẽ để một mặt hàng cùng loại nhất định. Mỗi khi giao hàng cho khách hàng cửa hàng có phiếu giao hàng để xác nhận đã giao hàng cho khách hàng. 1.2 Vấn đề 8 9 Cửa hàng cần có nhu cầu quản lý việc nhập hàng vào kho, xuất hàng ra kho, báo cáo số lượng doanh thu bán hàng, quản lý các chứng từ phát sinh từ việc mau bán hàng. Hiện tại cửa hàng còn quản lý bằng phương pháp thủ công. Cửa hàng cần được tin học hóa việc quản lý này. 1.3 Phạm vi 10 Tuy nhiên đồ án nằm trong giới hạn các kiến thức của môn: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin. Đồ án chỉ dừng lại ở mức độ phân tích hệ thống, thiết kế giao diện, thiết kế các form chứ không đi sâu vào cài đặt. 11 Đồ án được triễn khai cho cac doanh nghiệp vừa và nhỏ. 1.4 Các mẫu mô tả các chứng từ Cửa hàng bách hóa Bình Minh PHIẾU NHẬP HÀNG Số:…………………. Ngày:………………. Tên người giao hàng:……………………………………………………………. Địa chỉ :………………………………………….. Số điện thoại :……………………….. STT Mã hàng Tên hàng Đơn vị Số lượng Đơn giá Tổng tiền Khu vực Nhân viên nhập hàng Cửa hàng bách hóa Bình Minh PHIẾU CHI Số :……………………. Ngày :…………………. Chi cho : …………………………………………………………………………… Địa chỉ :…………………………………………………………………………… Điện thoại:………………………. Số tiền :………………………………….. Nội dung :……………………………………………………………………….. Cửa hàng bách hóa Bình Minh ĐƠN ĐẶT HÀNG Số:………….. Ngày:…………… Khách hàng : ………………………………………………………………… Địa chỉ :………………………………………………………………… Số điện thoại:……………………………… Ngày giao :………………………………. STT Mã hàng Tên hàng Đơn vị Số lượng Đơn giá Cửa hàng Tổng tiền Khách hàng Cửa hàng bách hóa Bình Minh PHIẾU GIAO HÀNG số :……………. Ngày :……………… Tên Khách hàng: …………………………………………………………………. Địa chỉ :……………………………………………………………………….. Số điện thoại:…………………………….. Mã số ĐĐH :……………………….. STT Mã hàng Cửa hàng Tên hàng Đơn vị Số lượng Đơn giá Tổng tiền Khách hàng Cửa hàng bách hóa Bình Minh PHIẾU MUA HÀNG Số:…………………. Ngày :…………………….. Khách hàng :………………………………………………………………………… Địa chỉ :…………………………………………………………………………… Số điện thoại:………………………….. STT Mã hàng Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Tổng: ……………… Cộng thành tiền (viết bằng chữ):……………………………………………………… Xác nhận của cửa hàng Khách hàng Cửa hàng bách hóa Bình Minh PHIẾU XUẤT HÀNG Số ……………………….. Ngày:…………………….. STT Mà hàng Tên hàng Đơn vị tính Số lượng Nhân viên xuất hàng Phần 2: Phân tích hệ thống 2.1 Yêu cầu chức năng a.Quản lý hàng kho Quản lý hàng nhập Nhập hàng theo đúng danh mục trong phiếu mua hàng của cửa hàng. Hàng nhập được theo dõi dựa trên: mã hàng, số lượng, đơn vị tính, dơn giá… Số hàng nhận này có sự xác nhận của nhan viên quản kho. In báo cáo nhập hàng trong từng kỳ. Quản lý hàng xuất Xuất hàng theo đúng danh mục trong phiếu xuất Hàng xuất được theo dõi qua mã hàng, số lượng,… In báo cáo xuất hàng trong kỳ. Quản lý hàng tồn Cần biết số lượng hàng tồn kho cuối kỳ. In báo cáo. b. Quản lý danh mục Cập nhật danh mục hàng hóa. Cập nhật danh mục nhà cung cấp. Cập nhật danh mục nhân viên. Xem danh sách các danh mục. c. Quản lý hóa đơn bán lẻ và đơn đặt hàng Lập các hóa đơn bán hàng, đơn đặt hàng. Báo cáo doanh thu, số lượng bán theo từng mặt hàng. d. Quản trị hệ thống dữ liệu Lưu trữ và phục hồi dữ liệu. Kết thúc chương trình. 2.2 Phát hiện thực thể Thực thể 1: KHACHHANG Các thuộc tính: -MaKH: Mã khách hàng đây là thuộc tính khóa chính dùng để phân biệt các khách hàng với nhau. -TenKH: Thuộc tính miêu tả tên khách hàng. -DC: Thuộc tính miêu tả địa chỉ khách hàng. -DT: Thuộc tính miêu tả điện thoại khách hàng. Thực thể 2: DONDATHANG Các thuộc tính: -MaDDH: Thuộc tính mã đơn đặt hàng đây là thuộc tính khóa chính để phân biệt các đơn đặt hàng với nhau. -Ngaydat: Thuộc tính miêu tả ngày đặt hàng. -Ngaygiao: Thuộc tính miêu tả ngày giao hàng. -Tongtien: Thuộc tính miêu tả tổng số tiền mà khách hàng phải chi trả. Thực thể 3: PHIEUGIAOHANG Các thuộc tính: -MSPG: Thuộc tính mã số phiếu giao đây là thuộc tính khóa chính để phân biệt các phiếu giao hàng với nhau. -Ngaygiao: Thuộc tính miêu tả ngày sẽ giao hàng cho khách hàng. Thực thể 4: NCC Các thuộc tính: -MaNCC: Thuộc tính mã nhà cung cấp là thuộc tính khóa chính để phân biệt các nhà cung cấp với nhau. -TenNCC: Thuộc tính này miêu tả tên nhà cung cấp. -DC: Thuộc tính miêu tả địa chỉ nhà cung cấp. -DT: Thuộc tính miêu tả điện thoại nhà cung cấp. Thực thể 5: MATHANG Các thuộc tính: -MaH: Thuộc tính mã hàng là thuộc tính khóa chính dùng để phân biệt các loại mặt hàng với nhau. -TenMH: Thuộc tính này mô tả tên của một loại mặt hàng. -Dvtinh: Thuộc tính miêu tả đơn vị tính của một loại mặt hàng. Ví dụ: gạo đơn vị tính là kg, dầu ăn đơn vị tính là thùng (nếu mua sĩ) hoặc chai nếu mua lẻ. Thực thể 6: PHIEUMUAHANG Các thuộc tính: -MSPM: Thuộc tính mã số phiếu mua là thuộc tính khóa chính dùng để phân biệt các phiếu mua hàng với nhau. -Tongtien: Thuộc tính tổng tiền dùng để miêu tả tổng số tiền mà cửa hàng phải chi trả cho nhà cung cấp. Thực thể 7: PHIEUNHAPHANG Các thuộc tính: -MSPN: Thuộc tính mã số phiếu nhập là thuộc tính khóa chính dùng để phân biệt các phiếu nhập hàng khác nhau. -Ngaynhap: Thuộc tính này miêu tả ngày nhập hàng vào kho. Thực thể 8: KHO Các thuộc tính: -MaKhu: Thuộc tính mã khu là thuộc tính khóa chính miêu tả các khu vực chứa hàng khác nhau. -Tonkho: Thuộc tính tồn kho miêu tả số lượng một mặt hàng còn tồn lại trong kho. Thực thể 9: PHIEUCHI Các thuộc tính: -MSPC: Thuộc tính mã số phiếu chi là thuộc tính khóa chính dùng để phân biệt các phiếu chi với nhau. -Tongtien: Thuộc tính tổng tiền miêu tả số tiền mà cửa hàng phải chi trả cho một mục đích nào đó.Ví dụ trả tiền hàng. -Noidung: Thuộc tính miêu tả nội dung, mục đích mà cửa hàng phải chi tiền. Thực thể 10: PHIEUXUATHANG Các thuộc tính: -MSPX: Thuộc tính mã số phiếu xuất là thuộc tính khóa chính dùng để phân biệt các phiếu xuất với nhau. -Ngayxuat: Thuộc tính này miêu tả ngày xuất hàng ra khỏi kho để bán. Thực thể 11: HOADON Các thuộc tính: -MaHD: Thuộc tính mã hóa đơn là thuộc tính khóa chính dùng để phân biệt các hóa đơn bán lẻ khác nhau. -Ngayban: Thuộc tính này miêu tả ngày bán hàng. Thực thể 12: NHANVIEN Các thuộc tính: -MaNV: Thuộc tính mã nhân viên là thuộc tính khóa chính dùng để phân biệt các nhân viên với nhau. -Ten NV: Thuộc tính này miêu tả tên của một nhân viên. -DC: Thuộc tính này miêu tả điạ chỉ của một nhân viên. -DT: Thuộc tính này miêu tả điện thoại của một nhân viên. -Luong: Thuộc tính này miêu tả lương của một nhân viên. -GT: Thuộc tính này miêu tả giới tính của một nhân viên. 2.3 Xây Dựng mô hình thực thể ERD DONDATHANG KHACHHANG 1,n 1,1 có MaKH TenKH DC SL DG DVT MaDDH NgayDat NgayGiao TongTien 1,1 1,1 Của a PHIEUGIAOHANG MSPG NgayGiao 1,1 0,n 1,n đặt NCC 1,n MaNCC TenNCC DT DC 1,n SL DG DVT DG DVT 0,n MATHANG cc 1,n SL MaH TenMH PHIEUMUAHANG 1,n 0,n MSPM TongTien 1,1 1,1 1,n 0,n mua có có 1,1 SL DG,DVT 1,1 SL DG DVT có 1,n có 1,n có 1,n SL DG DVT 1,n 1,1 Từ 1,1 0,1 1,1 0,1 có NHANVIEN Của có có 2.4.Moâ taû chi tieát cho caùc quan heä **Chuù thích: a. Kieåu DL + S (Soá) : Soá Thöïc (ST ) , Soá nguyeân (SN) + C (Chuoãi) : Chuoãi Ñoäng (CÑ) , Chuoãi Tónh (CT) N : Ngaøy ,thaùng, naêm. L :Logic (traïng thaùi 0,1) H : Hình aûnh 0,1 0,1 MaNV TenNV DC DT có 0,1 A : AÂm thanh b.Loaïi DL + B : Baét buoäc + K : Khoâng baét buoäc +Ñ : Coù ñieàu kieän Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ KHACHHANG(MaKH,TenKH,DC,DT) DONDATHANG(MaDDH,NgayDat,NgayGiao,TongTien,MaKH,SL,DG,DVTinh,MSP N,MaH) HOADON(MaHD,NgayBan,MaKH,MaNV) DDH_MH(MaDDH,MaH,SL,DG,DVTinh) PHIEUGIAOHANG(MSPG,NgayGiao,MaNV,MaDDH) NCC(MaNCC,TenNCC,DC,DT) NCC_MH(MaNCC,MaH,SL,DG,DVTinh) PHIEUMUAHANG(MSPM,TongTien,MaNCC) PHIEUCHI(MSPC,TongTien,NoiDung,MaNCC) PHIEUNHAPHANG(MSPN,NgayNhap,MaNCC,MANV) MATHANG(MaH,TenMH) MH_HD(MaH,MaHD,SL,DG,DVTinh) PNH_KHO(MSPN,MaKhu,SL,DG,DVTinh) KHO(MaKhu,TonKho) PHIEUXUATHANG(MSPX,NgayXuat,MaNV) NHANVIEN(MaNV,TenNV,DC,DT,Luong,GT,LoaiNV) PXH_KHO(MSPX,MaKhu,SL,DG,DVTinh) PXH_MH(MSPX,MaH,SL,DG,DVTinh) 1.Quan heä ÑÔN ÑAËT HAØNG DONDATHANG(MaDDH, NgayDat , NgayGiao, TongTien , MaKH, MSPG) Teân quan heä : DONDATHANG STT 1 2 3 4 5 Thuoäc tính MaDDH Dieãn Giaûi Maõ ñôn ñaët haøng NgayDat Ngaøy ñaët NgayGiao Ngaøy giao TongTien Toång tieàn MaKH Maõ khaùch Kieåu DL CT Soá Byte MGT 10 Loaïi DL Raøng Buoäc B PK N 10 B N 10 B ST 10 B CT 10 B FK 6 MSPG haøng Maõ soá phieáu giao CT 10 B FK Loaïi DL Raøng Buoäc B PK Toång soá: 60 Soá doøng toái thieåu : 2000 Soá doøng toái ña : 4000 Kích thöôùc toái thieåu : 2000 x 60 = 120 KB Kích thöôùc toái ña : 4000 x 60 = 240 KB 2. Quan heä KHAÙCH HAØNG KHACHHANG(MaKH , TenKH , DC , DT) STT 1 2 3 4 Teân quan heä : KHACHHANG Teân Dieãn Kieåu DL Soá Byte thuoäc Giaûi tính MKH Maõ CT 10 khaùch haøng TenKH Teân CÑ 30 khaùch haøng DC Ñòa chæ CÑ 30 DT Ñieän CÑ 10 thoaò MGT B K K Toång soá byte : 80 Soá doøng toái thieåu : 1000 Soá doøng toái ña : 2000 Kích thöôùc toái thieåu : 1000 x 80 = 80KB Kích thöôùc toái ña : 2000 x 80 = 160 KB 3. Quan heä PHIEÁU GIAO HAØNG. PHIEUGIAOHANG (MSPG, NgayGH, MaDDH) STT Thuoäc Teân quan heä : PHIEUGIAOHANG Dieãn Kieåu DL Soá Byte MGT Loaïi DL Raøng 1 2 3 Tính MSPG Giaûi Maõ soá phieáu giao NgayGH Ngaøy giao haøng MaDDH maõ ñôn ñaë haøng Buoäc CT 10 B PK N 10 B CT 10 B FK Toång soá byte : 30 Soá doøng toái thieåu : 1000 Soá doøng toái ña : 2000 Kích thöôùc toái thieåu : 1000 x 30 = 30 KB Kích thöôùc toái ña : 2000 x 30 = 60 KB 4. Quan heä DDH_MH DDH_MH (MaDDH , MaH, SL,DG,DVTinh) Teân quan heä : DDH_MH STT Thuoäc Dieãn Kieåu Soá MGT Loaïi Tính Giaûi DL Byte DL 1 MaDDH Maõ ñôn CT 10 B ñaët haûng 2 MaH Maõ CT 10 B haøng Số 3 SL SN 10 B lượng đĐơn 4 DG ST 5 B giá 5 DVTinh Đơn vị CĐ 5 B tính Toång soá byte : 40 Soá doøng toái thieåu : 1000 Soá doøng toái ña : 2000 Kích thöôùc toái thieåu : 1000 x 40 = 40KB Kích thöôùc toái ña : 2000 x 40 = 80 KB 5.Quan heä HOÙA ÑÔN HOADON (MaHD , NgayBan , MaKH ,MaNV,TongTien ) Raøng Buoäc PK,FK(MaDDH) PK, FK (MATHANG) Teân quan heä : HOADON STT Thuoäc Dieãn Kieåu Soá Byte MGT Tính Giaûi DL 1 MaHD Maõ hoùa CT 10 ñôn 2 NgayBan Ngaøy N 10 baùn 3 MaKH Maõ CT 10 khaùch haøng 4 MaNV Maõ CT 10 nhaân vieân 5 TongTien Tổng ST 20 tiền Toång soá byte : 50 Soá doøng toái thieåu : 1000 Soá doøng toái ña : 2000 Kích thöôùc toái thieåu : 1000 x 50 = 50KB Kích thöôùc toái ña : 2000 x 50 = 100 KB 6.Quan heä NHAØ CUNG CAÁP NCC (MaNCC , TenNCC, DT, DC ) STT 1 2 3 4 Teân quan heä : NCC Thuoäc Dieãn Kieåu DL Soá Byte MGT Tính Giaûi MaNCC Maõ nhaø CT 10 cung caáp TenNCC Teân nhaø CÑ 30 cung caáp DT Ñieän CÑ 10 thoaïi DC Ñòa chæ CÑ 30 Toång soá byte : 80 Soá doøng toái thieåu : 500 Soá doøng toái ña : 1000 Kích thöôùc toái thieåu : 500 x 80 = 40KB Kích thöôùc toái ña : 1000 x 80 =80 KB Loaïi DL B Raøng Buoäc PK B B FK B FK B Loaïi DL B B K K Raøng Buoäc PK 7.Quan heä NHAØ CUNG CAÁP_ MAËT HAØNG NCC_MH (MaNCC , MaH ,DVTinh , SL , DG) TT 1 2 3 4 5 Teân quan heä : NCC_MH Thuoäc Dieãn Kieåu Soá Tính Giaûi DL Byte MaNCC Maõ CT 10 nhaø cung caáp MaH Maõ CT 10 maët haøng DVTinh Ñôn vò CÑ 5 tính SL Soá SN 10 löôïng DG Ñôn ST 10 giaù MGT Kieåu DL B Raøng Buoäc B PK,FK(MATHANG) PK ,FK(NCC) B B B Toång soá byte : 45 Soá doøng toái thieåu : 1000 Soá doøng toái ña : 2000 Kích thöôùc toái thieåu : 1000 x 45 = 45 KB Kích thöôùc toái ña : 2000 x 45 = 90 KB 8. Q uan heä PHIEÁU MUA HAØNG PHIEUMUAHANG ( MSPM , TongTien , MaNCC , MaNV ) STT 1 2 3 Teân quan heä : PHIEUMUAHANG Thuoäc Dieãn Kieåu Soá Byte Tính Giaûi DL MSPM Maõ soá CT 10 phieáu giao TongTien Toång ST 20 tieàn MaNCC Maõ nhaø CT 10 cung caáp MGT Loaïi DL B Raøng Buoäc PK B B FK 4 MaNV Maõ nhaân vieân CT 10 B FK Loaïi DL Raøng Buoäc PK Toång soá byte : 50 Soá doøng toái thieåu : 1000 Soá doøng toái ña : 2000 Kích thöôùc toái thieåu : 1000 x 50 = 50 KB Kích thöôùc toái ña : 2000 x 50= 100 KB 9.Quan heä PHIEÁU CHI PHIEUCHI ( MSPC , TongTien , NoiDung , MaNCC ) STT 1 2 3 4 Teân quan heä : PHIEUCHI Thuoäc Dieãn Kieåu Tính Giaûi DL MSPC Maõ soá CT phieáu chi TongTien Toång ST tieàn NoiDung Noäi CÑ dung MaNCC Maõ nhaø CT cung caáp Soá Byte MGT 10 B 20 B 30 B 10 B FK Toång soá byte : 70 Soá doøng toái thieåu : 1000 Soá doøng toái ña : 2000 Kích thöôùc toái thieåu : 1000 x 70 = 70 KB Kích thöôùc toái ña : 2000 x 70 = 140 KB 10.Quan heä PHIEÁU NHAÄP HAØNG PHIEUNHAPHANG (MSPN, NgayNhap , MaNCC ,MaNV ) STT 1 Teân quan heä : PHIEUNHAPHANG Thuoäc Dieãn Kieåu Soá Byte Tính Giaûi DL MSPN Maõ soá CT phieáu 10 nhaäp MGT Loaïi DL Raøng Buoäc B PK 2 3 4 NgayNhap Ngaøy nhaäp MaNCC Maõ nhaø cung caáp MaNV Maõ nhaân vieân N 10 B CT 10 B FK CT 10 B FK Toång soá byte : 40 Soá doøng toái thieåu : 1000 Soá doøng toái ña : 3000 Kích thöôùc toái thieåu : 1000 x 40 = 40 KB Kích thöôùc toái ña : 3000 x 40 = 120 KB 11.Quan heä MAËT HAØNG MATHANG ( MaH , TenMH) STT 1 2 Teân quan heä : MATHANG Thuoäc Dieãn Kieûu Tính Giaûi DL MaH Maõ CT haøng TenMH Teân maët CÑ haøng Soá Byte Loaïi DL MGT 10 B 30 B Raøng Buoäc PK Toång soá byte : 40 Soá doøng toái thieåu : 1000 Soá doøng toái ña : 2000 Kích thöôùc toái thieåu : 1000 x 40 = 40KB Kích thöôùc toái ña : 2000 x 40 =80 KB 12.Quan heä MAËT HAØNG _ HOÙA ÑÔN MH_HD (MaH, MaHD , SL,DG,DVTinh) STT 1 Thuoäc Tính MaH 2 MaHD Dieãn Giaûi Maõ haøng Maõ hoùa ñôn Kieåu DL CT Soá Byte 10 CT 10 MGT Loaïi DL B B Raøng Buoäc PK ,FK(MATHANG) PK,FK(HOADON) 3 SL 4 DG 5 DVTinh Soá löôïng Ñôn giaù Ñôn vò tính SN 10 B ST 10 B CÑ 5 B Toång soá byte : 45 Soá doøng toái thieåu : 1000 Soá doøng toái ña : 2000 Kích thöôùc toái thieåu : 1000 x 45 = 45 KB Kích thöôùc toái ña : 2000 x 45= 90 KB 13.Quan heä KHO KHO ( MaKho , TonKho ) STT 1 2 Teân quan heä : KHO Thuoäc Dieãn Tính Giaûi MaKho Maõ kho TonKho Toàn kho Kieåu DL CT ST Soá Byte MGT 10 10 Loaïi DL Raøng Buoäc B PK B Toång soá byte : 20 Soá doøng toái thieåu : 100 Soá doøng toái ña : 200 Kích thöôùc toái thieåu : 20 x 100 = 2 KB Kích thöôùc toái ña : 20 x 200 = 4 KB 14.Quan heä : PHIEÁU NHẬP HÀNG _KHO PNH_KHO ( MSPN ,MaKhu , SL ,DVTinh ,DG) STT 1 2 3 4 Teân quan heä : PNH_KHO Thuoäc Dieãn Kieåu Tính Giaûi DL MSPN Maõ soá CT phieáu nhaäp MaKho Maõ CT kho SL SN DVTinh CÑ Soá Byte 10 MGT Loaïi DL B Raøng Buoäc 10 B PK,FK(KHO) 10 5 B B PK,FK (PHIEUNHAPHANG)
- Xem thêm -