Tài liệu Quản lý các khoản thu từ đất trên địa bàn huyện đan phượng thành phố hà nội

  • Số trang: 109 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 288 |
  • Lượt tải: 0
phuongtran99439

Tham gia: 26/07/2016

Mô tả:

Quản lý các khoản thu từ đất trên địa bàn huyện Đan Phượng Thành phố Hà Nội NGUYỄN THỊ HUỆ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trần Quang Tuyến Cơ quan công tác: Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội Tóm tắt các kết quả của luận văn: Hệ thống hóa các cơ sở lý luận về các khoản thu từ đất. Chỉ ra tiêu chí đánh giá công tác quản lý các khoản thu từ đất. Đánh giá về thực trạng quản lý các khoản thu từ đất trên địa bàn huyện Đan Phượng, tìm ra những tồn tại, hạn chế và n g uyên nhân của hạn chế đó. Đề xuất các giải pháp và kiến nghị để nâng cao hiệu quả quản lý các khoản thu từ đất trên địa bàn huyện Đan Phượng. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các Chi cục thuế có tình hình kinh tế xã hội tương đồng, giúp nâng cao hiệu quả quản lý các khoản thu từ đất. BẠN ĐANG XEM FILE TÓM TẮT. VUI LÒNG TẢI VỀ ĐỂ ĐƯỢC XEM BẢN ĐẦY ĐỦ! quốc tế;Quản lý nhà nước;tài liệu;tài liệu hot;tài liệu hay;kinh tế huy động vốn tăng trưởng kinh tế ;Quản trị nhân lực;Hiệu quả kinh doanh;Kiểm soát độc quyền;Quản trị kinh doanh;Phát triển Du lịch;quản trị kinh doanh năng lực cạnh tranh;Nguồn nhân lực; tài chính ngân hàng tài chính ngân sách nhà nước;Phân tích tài chính;xemtailieu;luanvan;123doc;tailieu, luận văn thạc sĩ kinh tế;ĐH kinh tế tp hcm;Chiến lược marketing;Trường Đại học Kinh tế;quản lý kinh tế;tài liệu ;luận văn ; khóa luận ; đồ án ; tiểu luận, kiểm toán kế toán fdi kinh tế ;Năng lực cạnh tranh;Ngân hàng thương mại;Kinh tế vĩ mô;Kinh doanh;Cạnh tranh;đề tài;báo cáo;kho luận văn ; kho tài liêu, tài chính ngân hàng phát triển ;Chiến lược kinh doanh;Quản trị nguồn nhân lực;Chính sách;Hội nhập quốc tế;Quản lý nhà nước;tài liệu;tài liệu hot;tài liệu hay, kinh tế huy động vốn tăng trưởng kinh tế ;Quản trị nhân lực;Hiệu quả kinh doanh;Kiểm soát độc quyền;Quản trị kinh doanh;Phát triển Du lịch, quản trị kinh doanh năng lực cạnh tranh;Nguồn nhân lực; tài chính ngân hàng tài chính ngân sách nhà nước;Phân tích tài chính;xemtailieu;luanvan;123doc;tailieu, keyword: luận văn thạc sĩ kinh tế;ĐH kinh tế tp hcm;Chiến lược marketing;Trường Đại học Kinh tế;quản lý kinh tế;tài liệu ;luận văn ; khóa luận ; đồ án ; tiểu luận;kiểm toán kế toán fdi kinh tế ;Năng lực cạnh tranh;Ngân hàng thương mại;Kinh tế vĩ mô;Kinh doanh;Cạnh tranh;đề tài;báo cáo;kho luận văn ; kho tài liêu,;tài chính ngân hàng phát triển ;Chiến lược kinh doanh;Quản trị nguồn nhân lực;Chính sách;Hội nhập quốc tế;Quản lý nhà nước;tài liệu;tài liệu hot;tài liệu hay;kinh tế huy động vốn tăng trưởng kinh tế ;Quản trị nhân lực;Hiệu quả kinh doanh;Kiểm soát độc quyền;Quản trị kinh doanh;Phát triển Du lịch;quản trị kinh doanh năng lực cạnh tranh;Nguồn nhân lực; tài chính ngân hàng tài chính ngân sách nhà nước;Phân tích tài chính;xemtailieu;luanvan;123doc;tailieu, luận văn thạc sĩ kinh tế;ĐH kinh tế tp hcm;Chiến lược marketing;Trường Đại học Kinh tế;quản lý kinh tế;tài liệu ;luận văn ; khóa luận ; đồ án ; tiểu luận, kiểm toán kế toán fdi kinh tế ;Năng lực cạnh tranh;Ngân hàng thương mại;Kinh tế vĩ mô;Kinh doanh;Cạnh tranh;đề tài;báo cáo;kho luận văn ; kho tài liêu, BẠN ĐANG XEM FILE TÓM TẮT. VUI LÒNG TẢI VỀ ĐỂ ĐƯỢC XEM BẢN ĐẦY ĐỦ! quốc tế;Quản lý nhà nước;tài liệu;tài liệu hot;tài liệu hay;kinh tế huy động vốn tăng trưởng kinh tế ;Quản trị nhân lực;Hiệu quả kinh doanh;Kiểm soát độc quyền;Quản trị kinh doanh;Phát triển Du lịch;quản trị kinh doanh năng lực cạnh tranh;Nguồn nhân lực; tài chính ngân hàng tài chính ngân sách nhà nước;Phân tích tài chính;xemtailieu;luanvan;123doc;tailieu, luận văn thạc sĩ kinh tế;ĐH kinh tế tp hcm;Chiến lược marketing;Trường Đại học Kinh tế;quản lý kinh tế;tài liệu ;luận văn ; khóa luận ; đồ án ; tiểu luận, kiểm toán kế toán fdi kinh tế ;Năng lực cạnh tranh;Ngân hàng thương mại;Kinh tế vĩ mô;Kinh doanh;Cạnh tranh;đề tài;báo cáo;kho luận văn ; kho tài liêu, tài chính ngân hàng phát triển ;Chiến lược kinh doanh;Quản trị nguồn nhân lực;Chính sách;Hội nhập quốc tế;Quản lý nhà nước;tài liệu;tài liệu hot;tài liệu hay, kinh tế huy động vốn tăng trưởng kinh tế ;Quản trị nhân lực;Hiệu quả kinh doanh;Kiểm soát độc quyền;Quản trị kinh doanh;Phát triển Du lịch, quản trị kinh doanh năng lực cạnh tranh;Nguồn nhân lực; tài chính ngân hàng tài chính ngân sách nhà nước;Phân tích tài chính;xemtailieu;luanvan;123doc;tailieu, keyword: luận văn thạc sĩ kinh tế;ĐH kinh tế tp hcm;Chiến lược marketing;Trường Đại học Kinh tế;quản lý kinh tế;tài liệu ;luận văn ; khóa luận ; đồ án ; tiểu luận;kiểm toán kế toán fdi kinh tế ;Năng lực cạnh tranh;Ngân hàng thương mại;Kinh tế vĩ mô;Kinh doanh;Cạnh tranh;đề tài;báo cáo;kho luận văn ; kho tài liêu,;tài chính ngân hàng phát triển ;Chiến lược kinh doanh;Quản trị nguồn nhân lực;Chính sách;Hội nhập quốc tế;Quản lý nhà nước;tài liệu;tài liệu hot;tài liệu hay;kinh tế huy động vốn tăng trưởng kinh tế ;Quản trị nhân lực;Hiệu quả kinh doanh;Kiểm soát độc quyền;Quản trị kinh doanh;Phát triển Du lịch;quản trị kinh doanh năng lực cạnh tranh;Nguồn nhân lực; tài chính ngân hàng tài chính ngân sách nhà nước;Phân tích tài chính;xemtailieu;luanvan;123doc;tailieu, luận văn thạc sĩ kinh tế;ĐH kinh tế tp hcm;Chiến lược marketing;Trường Đại học Kinh tế;quản lý kinh tế;tài liệu ;luận văn ; khóa luận ; đồ án ; tiểu luận, kiểm toán kế toán fdi kinh tế ;Năng lực cạnh tranh;Ngân hàng thương mại;Kinh tế vĩ mô;Kinh doanh;Cạnh tranh;đề tài;báo cáo;kho luận văn ; kho tài liêu, quốc tế;Quản lý nhà nước;tài liệu;tài liệu hot;tài liệu hay;kinh tế huy động vốn tăng trưởng kinh tế ;Quản trị nhân lực;Hiệu quả kinh doanh;Kiểm soát độc quyền;Quản trị kinh doanh;Phát triển Du lịch;quản trị kinh doanh năng lực cạnh tranh;Nguồn nhân lực; tài chính ngân hàng tài chính ngân sách nhà nước;Phân tích tài chính;xemtailieu;luanvan;123doc;tailieu, luận văn thạc sĩ kinh tế;ĐH kinh tế tp hcm;Chiến lược marketing;Trường Đại học Kinh tế;quản lý kinh tế;tài liệu ;luận văn ; khóa luận ; đồ án ; tiểu luận, kiểm toán kế toán fdi kinh tế ;Năng lực cạnh tranh;Ngân hàng thương mại;Kinh tế vĩ mô;Kinh doanh;Cạnh tranh;đề tài;báo cáo;kho luận văn ; kho tài liêu, tài chính ngân hàng phát triển ;Chiến lược kinh doanh;Quản trị nguồn nhân lực;Chính sách;Hội nhập quốc tế;Quản lý nhà nước;tài liệu;tài liệu hot;tài liệu hay, kinh tế huy động vốn tăng trưởng kinh tế ;Quản trị nhân lực;Hiệu quả kinh doanh;Kiểm soát độc quyền;Quản trị kinh doanh;Phát triển Du lịch, quản trị kinh doanh năng lực cạnh tranh;Nguồn nhân lực; tài chính ngân hàng tài chính ngân sách nhà nước;Phân tích tài chính;xemtailieu;luanvan;123doc;tailieu, keyword: luận văn thạc sĩ kinh tế;ĐH kinh tế tp hcm;Chiến lược marketing;Trường Đại học Kinh tế;quản lý kinh tế;tài liệu ;luận văn ; khóa luận ; đồ án ; tiểu luận;kiểm toán kế toán fdi kinh tế ;Năng lực cạnh tranh;Ngân hàng thương mại;Kinh tế vĩ mô;Kinh doanh;Cạnh tranh;đề tài;báo cáo;kho luận văn ; kho tài liêu,;tài chính ngân hàng phát triển ;Chiến lược kinh doanh;Quản trị nguồn nhân lực;Chính sách;Hội nhập quốc tế;Quản lý nhà nước;tài liệu;tài liệu hot;tài liệu hay;kinh tế huy động vốn tăng trưởng kinh tế ;Quản trị nhân lực;Hiệu quả kinh doanh;Kiểm soát độc quyền;Quản trị kinh doanh;Phát triển Du lịch;quản trị kinh doanh năng lực cạnh tranh;Nguồn nhân lực; tài chính ngân hàng tài chính ngân sách nhà nước;Phân tích tài chính;xemtailieu;luanvan;123doc;tailieu, luận văn thạc sĩ kinh tế;ĐH kinh tế tp hcm;Chiến lược marketing;Trường Đại học Kinh tế;quản lý kinh tế;tài liệu ;luận văn ; khóa luận ; đồ án ; tiểu luận, kiểm toán kế toán fdi kinh tế ;Năng lực cạnh tranh;Ngân hàng thương mại;Kinh tế vĩ mô;Kinh doanh;Cạnh tranh;đề tài;báo cáo;kho luận văn ; kho tài liêu, BẠN ĐANG XEM FILE TÓM TẮT. VUI LÒNG TẢI VỀ ĐỂ ĐƯỢC XEM BẢN ĐẦY ĐỦ! quốc tế;Quản lý nhà nước;tài liệu;tài liệu hot;tài liệu hay;kinh tế huy động vốn tăng trưởng kinh tế ;Quản trị nhân lực;Hiệu quả kinh doanh;Kiểm soát độc quyền;Quản trị kinh doanh;Phát triển Du lịch;quản trị kinh doanh năng lực cạnh tranh;Nguồn nhân lực; tài chính ngân hàng tài chính ngân sách nhà nước;Phân tích tài chính;xemtailieu;luanvan;123doc;tailieu, luận văn thạc sĩ kinh tế;ĐH kinh tế tp hcm;Chiến lược marketing;Trường Đại học Kinh tế;quản lý kinh tế;tài liệu ;luận văn ; khóa luận ; đồ án ; tiểu luận, kiểm toán kế toán fdi kinh tế ;Năng lực cạnh tranh;Ngân hàng thương mại;Kinh tế vĩ mô;Kinh doanh;Cạnh tranh;đề tài;báo cáo;kho luận văn ; kho tài liêu, tài chính ngân hàng phát triển ;Chiến lược kinh doanh;Quản trị nguồn nhân lực;Chính sách;Hội nhập quốc tế;Quản lý nhà nước;tài liệu;tài liệu hot;tài liệu hay, kinh tế huy động vốn tăng trưởng kinh tế ;Quản trị nhân lực;Hiệu quả kinh doanh;Kiểm soát độc quyền;Quản trị kinh doanh;Phát triển Du lịch, quản trị kinh doanh năng lực cạnh tranh;Nguồn nhân lực; tài chính ngân hàng tài chính ngân sách nhà nước;Phân tích tài chính;xemtailieu;luanvan;123doc;tailieu, keyword: luận văn thạc sĩ kinh tế;ĐH kinh tế tp hcm;Chiến lược marketing;Trường Đại học Kinh tế;quản lý kinh tế;tài liệu ;luận văn ; khóa luận ; đồ án ; tiểu luận;kiểm toán kế toán fdi kinh tế ;Năng lực cạnh tranh;Ngân hàng thương mại;Kinh tế vĩ mô;Kinh doanh;Cạnh tranh;đề tài;báo cáo;kho luận văn ; kho tài liêu,;tài chính ngân hàng phát triển ;Chiến lược kinh doanh;Quản trị nguồn nhân lực;Chính sách;Hội nhập quốc tế;Quản lý nhà nước;tài liệu;tài liệu hot;tài liệu hay;kinh tế huy động vốn tăng trưởng kinh tế ;Quản trị nhân lực;Hiệu quả kinh doanh;Kiểm soát độc quyền;Quản trị kinh doanh;Phát triển Du lịch;quản trị kinh doanh năng lực cạnh tranh;Nguồn nhân lực; tài chính ngân hàng tài chính ngân sách nhà nước;Phân tích tài chính;xemtailieu;luanvan;123doc;tailieu, luận văn thạc sĩ kinh tế;ĐH kinh tế tp hcm;Chiến lược marketing;Trường Đại học Kinh tế;quản lý kinh tế;tài liệu ;luận văn ; khóa luận ; đồ án ; tiểu luận, kiểm toán kế toán fdi kinh tế ;Năng lực cạnh tranh;Ngân hàng thương mại;Kinh tế vĩ mô;Kinh doanh;Cạnh tranh;đề tài;báo cáo;kho luận văn ; kho tài liêu, BẠN ĐANG XEM FILE TÓM TẮT. VUI LÒNG TẢI VỀ ĐỂ ĐƯỢC XEM BẢN ĐẦY ĐỦ! BẠN ĐANG XEM FILE TÓM TẮT. VUI LÒNG TẢI VỀ ĐỂ ĐƯỢC XEM BẢN ĐẦY ĐỦ! BẠN ĐANG XEM FILE TÓM TẮT. VUI LÒNG TẢI VỀ ĐỂ ĐƯỢC XEM BẢN ĐẦY ĐỦ! quốc tế;Quản lý nhà nước;tài liệu;tài liệu hot;tài liệu hay;kinh tế huy động vốn tăng trưởng kinh tế ;Quản trị nhân lực;Hiệu quả kinh doanh;Kiểm soát độc quyền;Quản trị kinh doanh;Phát triển Du lịch;quản trị kinh doanh năng lực cạnh tranh;Nguồn nhân lực; tài chính ngân hàng tài chính ngân sách nhà nước;Phân tích tài chính;xemtailieu;luanvan;123doc;tailieu, luận văn thạc sĩ kinh tế;ĐH kinh tế tp hcm;Chiến lược marketing;Trường Đại học Kinh tế;quản lý kinh tế;tài liệu ;luận văn ; khóa luận ; đồ án ; tiểu luận, kiểm toán kế toán fdi kinh tế ;Năng lực cạnh tranh;Ngân hàng thương mại;Kinh tế vĩ mô;Kinh doanh;Cạnh tranh;đề tài;báo cáo;kho luận văn ; kho tài liêu, tài chính ngân hàng phát triển ;Chiến lược kinh doanh;Quản trị nguồn nhân lực;Chính sách;Hội nhập quốc tế;Quản lý nhà nước;tài liệu;tài liệu hot;tài liệu hay, kinh tế huy động vốn tăng trưởng kinh tế ;Quản trị nhân lực;Hiệu quả kinh doanh;Kiểm soát độc quyền;Quản trị kinh doanh;Phát triển Du lịch, quản trị kinh doanh năng lực cạnh tranh;Nguồn nhân lực; tài chính ngân hàng tài chính ngân sách nhà nước;Phân tích tài chính;xemtailieu;luanvan;123doc;tailieu, keyword: luận văn thạc sĩ kinh tế;ĐH kinh tế tp hcm;Chiến lược marketing;Trường Đại học Kinh tế;quản lý kinh tế;tài liệu ;luận văn ; khóa luận ; đồ án ; tiểu luận;kiểm toán kế toán fdi kinh tế ;Năng lực cạnh tranh;Ngân hàng thương mại;Kinh tế vĩ mô;Kinh doanh;Cạnh tranh;đề tài;báo cáo;kho luận văn ; kho tài liêu,;tài chính ngân hàng phát triển ;Chiến lược kinh doanh;Quản trị nguồn nhân lực;Chính sách;Hội nhập quốc tế;Quản lý nhà nước;tài liệu;tài liệu hot;tài liệu hay;kinh tế huy động vốn tăng trưởng kinh tế ;Quản trị nhân lực;Hiệu quả kinh doanh;Kiểm soát độc quyền;Quản trị kinh doanh;Phát triển Du lịch;quản trị kinh doanh năng lực cạnh tranh;Nguồn nhân lực; tài chính ngân hàng tài chính ngân sách nhà nước;Phân tích tài chính;xemtailieu;luanvan;123doc;tailieu, luận văn thạc sĩ kinh tế;ĐH kinh tế tp hcm;Chiến lược marketing;Trường Đại học Kinh tế;quản lý kinh tế;tài liệu ;luận văn ; khóa luận ; đồ án ; tiểu luận, kiểm toán kế toán fdi kinh tế ;Năng lực cạnh tranh;Ngân hàng thương mại;Kinh tế vĩ mô;Kinh doanh;Cạnh tranh;đề tài;báo cáo;kho luận văn ; kho tài liêu, BẠN ĐANG XEM FILE TÓM TẮT. VUI LÒNG TẢI VỀ ĐỂ ĐƯỢC XEM BẢN ĐẦY ĐỦ! BẠN ĐANG XEM FILE TÓM TẮT. VUI LÒNG TẢI VỀ ĐỂ ĐƯỢC XEM BẢN ĐẦY ĐỦ! BẠN ĐANG XEM FILE TÓM TẮT. VUI LÒNG TẢI VỀ ĐỂ ĐƯỢC XEM BẢN ĐẦY ĐỦ! BẠN ĐANG XEM FILE TÓM TẮT. VUI LÒNG TẢI VỀ ĐỂ ĐƯỢC XEM BẢN ĐẦY ĐỦ! BẠN ĐANG XEM FILE TÓM TẮT. VUI LÒNG TẢI VỀ ĐỂ ĐƯỢC XEM BẢN ĐẦY ĐỦ! BẠN ĐANG XEM FILE TÓM TẮT. VUI LÒNG TẢI VỀ ĐỂ ĐƯỢC XEM BẢN ĐẦY ĐỦ! BẠN ĐANG XEM FILE TÓM TẮT. VUI LÒNG TẢI VỀ ĐỂ ĐƯỢC XEM BẢN ĐẦY ĐỦ! BẠN ĐANG XEM FILE TÓM TẮT. VUI LÒNG TẢI VỀ ĐỂ ĐƯỢC XEM BẢN ĐẦY ĐỦ! BẠN ĐANG XEM FILE TÓM TẮT. VUI LÒNG TẢI VỀ ĐỂ ĐƯỢC XEM BẢN ĐẦY ĐỦ!
- Xem thêm -