Tài liệu Quản lí thư viện trên web

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 90 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ SẢN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRÊN WEB GVHD : TRẦN ĐÌNH KHANG SVTH : NGUYỄN VĂN NAM NHA TRANG THÁNG 10 - 2003 6/18/2011 1 NỘI DUNG BÁO CÁO      Phác hoạ vấn đề Khảo sát Phân tích các chức năng của hệ thống Thiết kế hệ thống Hướng phát triển trong tương lai 6/18/2011 2 Phác họa vấn đề   Hệ thống thư viện hiện nay * Mượn sách băng tay * Lưu trữ số liệu bằng giấy tờ Nhược điểm * Xử lý số liệu chậm,không chính xác * Tra cứu sách mất nhiều thời gian * Lưu trữ khó khăn, không kịp thời 6/18/2011 3 Phác họa vấn đề  Cần thiết phải có một hệ thống quản lý thư viện * Nhằm giúp cho quá trình mượn được nhanh chóng, dễ dàng * Xử lý, lưu trữ các thông tin nhanh chóng và hiệu quả 6/18/2011 4 Những kết quả mong đợi   Lưu trữ, cập nhật sách nhanh chóng, Với khối lượng lớn Hộ trợ độc giả trong việc tra cứu và mượn sách nhanh chóng, dẽ dàng. 6/18/2011 5 Khảo sát hiện trạng tại thư viện Trường Đại Học Nông Nghiệp I • Bổ xung sách • Sách nhập về được chuyển tới phòng phân loại. * Kiểm tra nội dung sách * Phân loại sách * Ghi mã số cho sách. 6/18/2011 6  Phục vụ bạn đọc; Cấp thẻ cho độc giả. Quản lý quá trình mượn sách, trả sách của độc giả. 6/18/2011 7 Xác định các chức năng của hệ thống Chức năng cập nhật Cập nhật Cập nhật sách 6/18/2011 Cập nhật Nhà XB Cập nhập độc giả 8 Chức năng mượn / trả Mượn / trả Mượn sách 6/18/2011 Trả sách 9 Chức năng tra cứu Tra cứu Theo mã sách 6/18/2011 Theo tên sách Theo lĩnh vực Theo tác giả Theo nhà xuất bản 10 Chức năng thống kê Thống kê Thống kê độc giả 6/18/2011 Thống kê mượn/trả Thống kê sách 11 Thiết kế hệ thống BLD mức 0 Đăng nhập Đăng nhập Độc giả Thông tin phản hồi 6/18/2011 Hệ thống quản lý thư viện Thủ thư Thông tin phản hồi 12 BLD Mức đỉnh Đăng nhập Thông báo Thông báo Đăng nhập Bảng YC Thống kê Thống DL Mới kê Thủ thư TB Cập nhật MUONTRA Thống kê DL sách SÁCH YC Tra DL sách cứu DS Sách YC cập nhật TT Độc giả YC Tra cứu DL nxb 6/18/2011 NHA_X_B YC Mượn Đăng nhập TT sách YC Tra cứu DS Sách Độc giả DL sách Tra cứu sách Cập nhật Tra cứu độc giả Cập nhật Mượn / trả DL Độc giả TB_ CN DL_ĐG ĐỘC GIẢ YC_CN Admin 13 Mượn sách Trả lại yêu cầu Kiểm tra thẻ Độc giả Yêu cầu mượn Sách mượn Thông tin về độc giả Cập nhật thông tin cho sách và độc giả Thông tin về sách 6/18/2011 14 Trả sách Phiếu phạt Đối chiếu Độc giả Phiếu mượn Xử lý phạt Trả quá hạn Trả đúng hạn Thông tin về sách Nhận sách & ghi nhận các thông tin về sách & độc giả Thông tin độc giả 6/18/2011 15 Cập nhật [du lieu moi] TTin sách T B cập nhật / lỗi Cập nhật sách Sách DL cu [du lieu moi] TTin độc giả Cập nhật độc giả Độc giả DL Cu TB CN/ Lỗi ADMIN TT thủ thư DL moi Cập nhật thủ thư Thủ thư TB CN/Lỗi DL Cu 6/18/2011 16 Tra cứu Tên sách Tên sách TC Theo Ten TTin Sach [TTin Sach] du lieu sach Sach YC tra cuu theo ma so [Du Lieu Sach] TC theo ma so Thu Thu TTin sach YC tra cuu theo ma so TTin Sach Doc Gia YC TC theo ten TGia YC TC theo ten tac gia TC theo ten tac gia TTin sach [DS Sach] du lieu TGia TTin Sach TacGia YC TC theo LV YC TC theo LV TC theo linh vuc TTin Sach TTin Sach TTin Sach YC TC theo NXB Linhvuc NXB YC TC theo NXB TC theo NXB 6/18/2011 17 Thống kê [Du Lieu Sach] TKe sach Sach [Bang Thong Ke Sach] DS DGia Thu Thu YC TKe DGia DL DGia DocGia TKe DGia YC Tke Doc sach DS Sach Doc TKe Muon / Tra Muontra DS sach doc 6/18/2011 18 Xác định các yêu cầu  Lưu trữ * Độc giả * Sách * Nhà xuất bàn * Đăng ký * Mượn trả * Gia hạn * Tác Giả * Viết sách 6/18/2011 * Lĩnh vực * Loại sách * Ngôn ngữ * Phạt * Thủ thu * Người quản trị 19 Xác định yêu cầu  Tra cứu sách * Theo tên sách * Theo mã sách * Theo lĩnh vực * Theo ngôn ngữ  Tra cứu độc giả * Theo Tên * Theo Ngày sinh * Theo địa chỉ 6/18/2011 20
- Xem thêm -