Tài liệu Quân chủng phòng không – không quân

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 112 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1 Quân chủng Phòng không – Không quân là lực lượng nòng cốt của hệ thống phòng không quốc gia Phần một: Mở đầu Ngay sau khi thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944), Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương xây dựng quân đội ta tiến lên chính quy, hiện đại, có đầy đủ các lực lượng chủ chốt là Hải, Lục, Phòng không - Không quân. Thực hiện chủ trương đó, ngày 9-3-1949, tại chiến khu Việt Bắc, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang trong giai đoạn khó khăn, ác liệt, theo chỉ đạo của Trung ương Đảng và Bác Hồ, Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập Ban Nghiên cứu Không quân. Ngày 1-4-1953, Trung đoàn 367 - trung đoàn pháo cao xạ đầu tiên của quân đội ra đời và trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong chiến dịch, Trung đoàn 367 đã bám sát, yểm trợ các đơn vị bộ binh tiến công, dùng hỏa lực phòng không bao vây không phận, cắt đứt cầu hàng không - con đường vận tải, tiếp tế duy nhất của địch ở Điện Biên Phủ, bắn rơi 52 máy bay, bắn bị thương 117 chiếc khác, làm cho quân địch hoàn toàn bị cô lập, tạo điều kiện thuận lợi cho các đại đoàn bộ binh bao Trần Việt Quân CN Điện Hóa – K51 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2 vây, áp sát, tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Khi đế quốc Mỹ trắng trợn phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ, hất cẳng thực dân Pháp, nhảy vào miền Nam Việt Nam, Đảng và Bác Hồ đã sớm nhìn rõ dã tâm xâm lược, bản chất cực kỳ hiếu chiến, tàn bạo và âm mưu của đế quốc Mỹ muốn chia cắt lâu dài đất nước ta. Sau ngày hòa bình lập lại ở miền Bắc, Đảng và Nhà nước ta chú trọng chăm lo phát triển lực lượng vũ trang cách mạng, trong đó có lực lượng Phòng không - Không quân. Các đơn vị pháo cao xạ, không quân, ra-da, tên lửa lần lượt được thành lập, hình thành lên Quân chủng Phòng không - Không quân (PK_KQ) có đủ 4 binh chủng hiện đại làm nòng cốt trong tác chiến. Đây là sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của quân đội ta và của bộ đội Phòng không - Không quân. Với ý chí quyết tâm "dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng", bộ đội Phòng không - Không quân đã cùng quân và dân cả nước đánh bại hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ ở miền Bắc, đỉnh cao là chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Tổng kết cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ, Trần Việt Quân CN Điện Hóa – K51 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3 Quân chủng Phòng không - Không quân đã bắn rơi 2.635 máy bay, tiêu diệt và bắt sống nhiều giặc lái; hoàn thành tốt nghĩa vụ quốc tế cao cả bằng việc giúp xây dựng lực lượng, đào tạo nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ, sát cánh chiến đấu, góp phần mang lại độc lập - tự do chohai nước bạn Lào và Campu-chia. Lịch sử Anh Hùng Vẻ Vang ngày nào với những chiến thắng đã đi vào Lịch Sử sẽ luôn tiếp lửa cho thế hệ hôm nay và cho cả mai sau của Quân chủng. Em, với tư cách là một sinh viên Bách Khoa Hà Nội, một đơn vị có nhiều đóng góp cho Quân Chủng PK_KQ từ những ngày đầu thành lập Quân chủng những sinh viên ưu tú của mình, ngày nay thật thấy vinh dự và tự hào khi được tìm hiểu về Quân chủng PK_KQ. Càng thấy rõ hơn tầm quan trọng của Quân chủng khi được biết: “Quân chủng Phòng không - Không quân là lực lượng nòng cốt của hệ thống phòng không quốc gia”. Bài tiểu luận này được thực hiện nhằm làm rõ hơn ý kiến trên qua việc trình bày chút kiến thức ít ỏi của em về Quân chủng PK_KQ. Do sự hạn chế về kiến thức nên bài Tiểu luận này chắc chắn không tránh khỏi những sai sót và Trần Việt Quân CN Điện Hóa – K51 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4 chưa đầy đủ, em mong thầy xem qua và cho các đánh giá để hoàn thiện thêm cho bài viết. Phần hai: Nội dung chính. A. Quân chủng Phòng Không - Không Quân là lực lượng nòng cốt trong hệ thống Phòng Không Quốc Gia. Quân chủng Phòng không – Không quân nằm trong số các đơn vị chiến đấu của Bộ Quốc Phòng, với các nhiệm vụ chính:  Quản lí vùng trời và đánh trả các cuộc tiến công đường không của địch, giành quyên chủ động trên không trong phạm vi vùng trời Tổ quốc.  Trinh sát vận chuyển đường không.  Tham gia tác chiến với các Quân Binh chủng khác hay trong các Quân Binh chủng hợp thành.  Góp phần phòng chống thiên tai bão lụt, tìm kiếm cứu nạn. Trần Việt Quân CN Điện Hóa – K51 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5 Quân chủng PK_KQ gồm 4 lực lượng chính, đó là: 1. Bộ đội Tên Lửa Phòng Không. 2. Bộ đội Ra-đa Phòng Không. 3. Bộ đội Pháo Phòng Không. 4. Bộ đội Không Quân. Hiện nay cơ cấu bộ máy tổ chức của Quân chủng PK_KQ gồm có các bộ phận chính sau: Quân chủng PK_KQ Các cơ quan. Các trường, học Các đơn vị viện đào tạo. chiến đấu. - Bộ Tham Mưu. - Các sư đoàn Phòng Không. - Cục Chính Trị. - Các sư đoàn Không Quân. - Cục Hậu Cần. - Các trung đoàn trực thuộc. - Cục Kĩ Thuật. - Cục Phòng Không – Lục Quân. - Các cơ quan trực thuộc. Trần Việt Quân CN Điện Hóa – K51 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 6 Ngày 1/4/1953 đã đánh dấu bước ngoặt mới khi Quân chủng PK_KQ ra đời, đơn vị đầu tiên là E367. Đây là lực lượng tiền thân của quân chủng PK_KQ. Cùng với sự ra đời của tên lửa phòng không, ra đa phòng không, pháo phòng không, không quân, chúng ta đã có một lực lượng không quân vững mạnh đánh bại mọi âm mưa tập kích bằng đường không của địch. Điển hình là trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, bộ đội phòng không của ta đã đánh bại thủ đoạn của không quân Pháp, xây dựng một hệ thống phòng không chống địch và xây dựng hậu phương chiến dịch, giành quyền làm chủ vùng trời, khống chế được hoạt động của không quân Pháp. Trong 55 ngày đêm chiến đấu ở Điện Biên Phủ, trung đoàn 367 đã bắn rơi 52 máy bay, bắn bị thương 177 máy bay của Pháp và can thiệp của Mỹ. Ngày 7/5/1954 đại đội 817 hạ chiếc 2F4u kết thúc chiến dịch. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, chúng ta đã giành thắng lợi Trần Việt Quân CN Điện Hóa – K51 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 7 vẻ vang, làm cho địch thất bại nặng nề. Chiến thắng đó phải kể đến công lao lớn của lực lượng phòng không. Sang cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng phòng không không quân tiếp tục phát huy được vai trò quan trọng và sức mạnh của mình bằng chiến thắng vang dội 12 ngày đêm trên bầu trời Hà Nội. Chúng ta đã bắn hạ được 34 pháo đài B52, Niềm tự hào của đế quốc Mỹ. Thất bại thảm hại trên bầu trời Hà Nội đã buộc đế quốc Mỹ phải vào ngồi đàm phán với ta. Ngày nay với sự phát triển của khoa học kỹ thuật với những thành tựu mà con người đã đạt được thì nó tạo điều kiện thuận lợi cho kỹ thuật quân sự phát triển, đặc biệt là cách loại vũ khí có ứng dụng công nghệ cao như: tên lửa hành trình, máy bay tàng hình… Trong các cuộc chiến tranh gần đây như chiến tranh Irắc năm 1991, chiến tranh ở Nam Tư năm 1999, chiến tranh Irắc năm 2003, Mỹ đã sử dụng các phương tiến tiến công đường không trong giai đoạn mở màn cuộc chiến. Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991 với các phương tiên tiến công đường không như máy bay tàng hình F117A, tên lửa hành trình Tomahốc, bom đạn tự dẫn bằng laze, ra đa, hồng Trần Việt Quân CN Điện Hóa – K51 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 8 ngoại… đã trở thành nhân tố nổi bật để giành thắng lợi một cách nhanh nhất. Ở các cuộc chiến Nam Tư, Mỹ và đồng minh NaTo đã không sử dụng phương thức đánh đường không trực tiếp, mà đánh bằng vũ khí tự dẫn chính xác tầm xa tự tìm mục tiêu. Chiến lược do Mỹ cầm đầu với phương thức này là: Xây dựng lực lượng chiến lược liên hợp với chiến lược là giành quyền kiểm soát trên không, lấy không trung kiểm soát tình hình mặt trận dưới đất. Qua đó ta thấy cuộc chiến tranh trong tương lai sẽ là cuộc chiến tranh của các phương tiện tiến công đường không hiện đại. Trong đó các phương tiện tấn công đường không chủ yếu là máy bay, tên lửa, bom đạn và các loại vũ khí lợi hại khác. Như vậy cần phải có các biện pháp hoạt động nhằm quản lý bảo vệ an toàn vùng trời tổ quốc, phát hiện những dấu hiệu tiến công đường không của địch để kịp thời đánh trả và phòng tránh là cực kỳ quan trọng. Đó là nhiệm vụ nặng nề đặt ra đối với lực lượng PK_KQ của nước ta cũng như các nước khác trên thế giới. Qua đó ta đã thấy được tầm quan trọng của Quân chủng PK_KQ trong tình hình mới. Quân chủng PK_KQ xứng Trần Việt Quân CN Điện Hóa – K51 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 9 đáng là lực lượng nòng cốt của hệ thống phòng không quốc gia. B.Vị trí, vai trò và những chiến công của 4 thành phần chính trong Quân chủng phòng không – Không quân. 1. Bộ đội Tên Lửa phòng không: Ngày 7/1/1965 thành lập đơn vị Tên Lửa đầu tiên. Ngày truyền thống: 24/7/1965 đó là ngày bộ đội Tên Lửa ra quân đánh thắng trận đầu. Những ngày cuối năm 1972, cùng với các đơn vị PK_KQ khác, bộ đội Tên Lửa đã góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trên không. Từ năm 1973, bộ đội Tên Lửa liên tục được nâng cấp trang bị thêm nhiều vũ khí, khí tài nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình và đảm bảo những yêu cầu của thời kì mới. Từ khi thành lập đến nay, bộ đội Tên Lửa đã bắn rơi hơn 800 máy bay các loại của không quân Mỹ, trong đó có 57 chiếc B52. Năm 1973, Bộ đội Tên Lửa Phòng Không được tuyên dương Anh Hùng với các đơn vị và cá nhân. Trần Việt Quân CN Điện Hóa – K51 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 10 Với tầm hoạt động cao, khả năng đánh trúng và tiêu diệt mục tiêu lớn, lại rất cơ động trên chiến trường nên Bộ đội Tên Lửa có các nhiệm vụ: - Kết hợp với các quân binh chủng, đơn vị khác đánh trả các cuộc tiến công đường không một cách có hiệu quả. - Tham gia chiến đấu với các quân binh chủng khác cũng như trong các quân binh chủng hợp thành. - Luôn luôn trong tư thế chiến đấu và sẵn sang chiến đấu. 2. Bộ đội Ra-đa Phòng không: Cuối năm 1958, quân đội ta được trang bị những đài rađa đầu tiên. Cũng trong thời gian đó, một nhóm lực lượng ta được cử sang Trung Quốc tập huấn sử dụng ra-đa. Đúng 0 giờ ngày 1/3/1959, các đài ra-đa đồng loạt phát sóng quản lí vùng trời quốc gia. Ngày 3/3/1959, Bộ đội ra-đa xác định được tốp máy bay đầu tiên xâm nhập bầu trời phía Tây tỉnh Thanh Hóa. Trần Việt Quân CN Điện Hóa – K51 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 11 Năm 1976, Bộ đội ra-đa được tuyên dương Anh Hùng với các đơn vị và cá nhân. Với phạm vi quản lí rộng, bộ đội ra-đa có nhiệm vụ: - Liên tục phát sóng 24/24 để quản lí vùng trời của Tổ quốc, không để Tổ quốc bị bất ngờ trước mọi tình huống chiến tranh. - Kịp thời thông báo mọi tình hình trên không cho Sở Chỉ Huy quân chủng để điều động các đơn vị. - Dẫn đường cho Không quân tiêm kích và Hàng không dân dụng. - Kịp thời thông báo tình hình trên không cho nhân dân để phòng tránh các phương tiện tập kích trên không. 3. Bộ đội Pháo Phòng không: Cuối năm 1952, quân đội cử 70 cán bộ chiến sĩ sang Trung Quốc học cách sử dụng Pháo Phòng Không. Đầu năm 1953, Quân đội ta có 8 tiểu đoàn Phòng không. Với 500 khẩu súng máy phòng không 12 li 7 và 4 khẩu pháo 37 li. Trần Việt Quân CN Điện Hóa – K51 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 12 Ngày 1/4/1953, Bộ trưởng bộ Quốc Phòng kí quyết định lập trung đoàn pháo cao xạ 367 gồm 6 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn có 3 đại đội pháo 37 li và 1 đại đội sung 12 li 7. Năm 1976, Bộ đội Pháo Phòng Không được tuyên dương Anh Hùng với các đơn vị và các nhân. Từ khi ra đời đến nay, Bộ đội Pháo Phòng Không đã bắn rơi được 52 máy bay trong chiến dịch Điện Biên Phủ, hơn 1500 máy bay trong thời kì chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Nhiệm vụ của bộ đội Pháo Phòng không là: - Hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng khác để bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc, chi viện tác chiến quân binh chủng. - Là lực lượng cơ bản, tại chỗ, rộng khắp. - Tiêu diệt các phương tiện tiến công đường không, đổ bộ đường không của đối phương, các mục tiêu mặt đất, mặt nước nếu điều kiện cho phép, các loại tên lửa tầm thấp. - Bảo vệ các mục tiêu quan trọng của ta trước các đợt không kích của kẻ thù. Trần Việt Quân CN Điện Hóa – K51 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 13 4. Bộ đội Không Quân: Ngày 1/5/1959 đội bay vận tải đầu tiên được thành lập và sau này trở thành trung đoàn 919, trung đoàn không quân đầu tiên của quân đội ta. Trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại miền Bắc của không quân đế quốc Mỹ, không quân nhân dân Việt Nam tuy còn non trẻ với số lượng máy bay ít ỏi Míc_17 của trung đoàn không quân 921 đã sẵn sàng chiến đấu và đánh thắng trận đầu. Ngày 3/4/1965 không quân Mỹ đánh khu vực cầu Hàm Rồng, chớp thời cơ này và nắm rõ được âm mưu của địch, tận dụng yếu tố bất ngờ biên đội Mic_17 đã suất kích trận đầu bắn rơi 2 chiếc F_8k của không quân hải quân Mỹ. Ngày 4/4/1965 với tinh thần dũng cảm ngoan cường, 4 máy bay Mic_17 của ta đã bắn rơi 2 máy bay F_105 của không quân Mỹ đánh dấu mốc lịch sử của không quân ta. Từ tháng 4 năm 1965 đến tháng 6/1966 không quân ta đã xuất kích bắn rơi 26 máy bay trong 24 trận đánh với không quân Mỹ. Trần Việt Quân CN Điện Hóa – K51 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 14 Năm 1967 đến năm 1969 Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc một cách toàn diện, quy mô lớn. Thời kỳ này không quân ta đã được trang bị máy bay tiêm kích Mic_21 hiện đại hơn do đó đã mở rộng phạm vi hoạt động đánh địch từ xa với các phương pháp dẫn đường thích hợp từng tốp lẻ tiến công vào đội hình lớn của địch từ đó pháp triển thành chiến thuật “đánh nhanh thọc sâu” Mic_17 được chỉ đạo đánh gần, độ cao thấp kết hợp với động cơ mặt bằng, thẳng đứng tạo được yếu tố bất ngờ đánh nhanh thắng nhanh. Khi đánh hiệp đồng hai loại máy bay này đã hỗ trợ chi viện cho nhau cả về chiến thuật và hỏa lực. Ngày 28/8/1967 tại tuyên quang 2 chiếc Mic_21 và 4 chiếc Mic_17 đã hợp đồng tác chiến bắn rơi 4 máy bay của Mỹ (2 chiếc F_4 và 2 chiếc F105). Từ cuối năm 1969 không quân ta đã cơ động một lực lượng Mic_17 và Míc_21 vào Thọ Xuân để hoạt động chiến đấu với nhiệm vụ quan trọng là chuẩn bị đánh máy bay chiến lược B52 của không quân Mỹ. Trong những năm 1970 và 1971 Mic_21 đã bắn rơi các loại máy bay như: máy bay trinh sát không người lái F_2, trực thăng CH_53 và bắn bị thương B_52 làm cho địch hoảng sợ phải ngừng hoạt động Trần Việt Quân CN Điện Hóa – K51 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 15 một một thời gian không quân ta còn hiện đồng nhiều loại máy bay tên lửa để tổ chức các trận đánh như ngày 18/5/1972 hiệp đồng 3 biên đội Mic-17 Mic-19 và Mic_21 bắn rơi ba máy bay F4 như vậy trong chiến tranh đanh trả phương tiện tiến công đường không của địch bằng máy bay đơn vị nào của không quân ta cũng đã giành được chiến công, đánh thắng địch với những trận thắng giòn giã như trung đoàn 925, trung đoàn 927. Hoạt động tác chiến điển hình nhất của không quân ta trong chiến tranh chống Mỹ là hiệp động chặt chẽ với với lực lượng phòng không đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược bằng B52 vào Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp khác. Từ ngày 18/12/72 đến 30/12/1972 không quân ta đã bắn rơi nhiều máy bay địch trong đó có 34 máy bay B52 của Mỹ. Đêm ngày 27/12/72 ta đã dùng một máy bay Mic_21 với hai tên lửa do phi công phạm tuân lái đã bắn rơi máy bay B52. Trong cuộc tiến công mùa xuân năm 1975 không quân ta đã tích cực hoạt động trong nhiều lĩnh vực sử dụng máy bay A37 thu được của địch và ném bom sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó không quân tiếp tục chiến đấu giải phóng các Trần Việt Quân CN Điện Hóa – K51 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 16 hải đảo bảo vệ biên giới tây nam, chi viện cho chiến trường Cam-pu-chia truy quét tàn quân địch. Phần ba: Liên hệ bản thân. Hiện nay với những sinh viên còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì việc cần thiết trước mắt là phải không ngừng ra sức học tập những tri thức khoa học mới, nắm bắt và có khả năng vận dụng những tri thức tiên tiến của nhân loại vào thực tế cuộc sống. Đồng thời với việc học tập tri thức mới cũng phải rèn luyện thân thể để có được một sức khỏe tốt, đảm bảo thực hiện được công việc được giao cũng như sống một lối sống lành mạnh. Sẵn sàng tham gia vào các hoạt động học tập cũng như nghiên cứu về Lịch sử nước nhà để luôn luôn cảm thấy tự hào dân tộc, luôn tự khắc ghi công sức của bao lớp cha anh đã bỏ xương máu giành lại nền độc lập tự do cho hôm nay. Trần Việt Quân CN Điện Hóa – K51 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 17 Sẵn sàng làm nhiệm vụ khi Tổ quốc yêu cầu và lấy đó làm vinh dự khi được cầm sung bảo vệ Tổ quốc yêu thương. Phần bốn: Kết Luận. Từ Ban nghiên cứu Không quân năm 1949 và Trung đoàn Pháo cao xạ đầu tiên ra đời năm 1953, đến nay, chúng ta có cả một Quân chủng PK -KQ đông đảo, hùng mạnh, bao gồm nhiều binh chủng, nhiều lực lượng, với hàng vạn người và nhiều vũ khí, trang bị hiện đại. Lực lượng Bộ đội Phòng không - Không quân đã không ngừng phát triển, trưởng thành, đi từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, từ ít đến nhiều, từ chưa hiện đại đến ngày càng hiện đại, để trở thành một lực lượng chủ lực, nòng cốt quan trọng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Qua mỗi giai đoạn lịch sử, biên chế tổ chức của Quân chủng có những thay đổi nhưng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên của Quân chủng luôn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chiến đấu ngoan cường, thông minh sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, chiến đấu trên khắp các chiến trường, các mặt trận, lực Trần Việt Quân CN Điện Hóa – K51 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 18 lượng PK-KQ càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng, lập nên hết chiến công này đến chiến công khác, viết nên những trang sử oai hùng, hun đúc nên nhiều bài học quý báu của Quân chủng nói riêng và Quân đội nói chung. Từ những trận đánh then chốt trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 đến những trận đánh chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, hạ gục những máy bay “Thần sấm”, “Con ma”, “Cánh cụp cánh xòe”, vít cổ “Siêu pháo đài bay B52”, đánh sập cái gọi là “Uy thế của không lực Hoa Kỳ”… trên khắp mọi miền của Tổ quốc, đặc biệt là trong trận quyết chiến chiến lược “Điện Biên Phủ trên không” (ĐBPTK)năm 1972 và trong những ngày tổng tiến công mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, chúng ta càng thấy Quân chủng PK-KQ là một lực lượng chủ lực cực kỳ quan trọng, đánh những đòn có tính quyết định để giành thắng lợi cuối cùng. Chỉ tính riêng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quân chủng Phòng không - Không quân đã bắn rơi 2.635 máy bay Mỹ các loại, chiếm hơn 60 tổng số máy bay Mỹ bị quân và dân miền Bắc bắn rơi, trong đó có 64 máy bay B52, tiêu diệt và bắt sống nhiều giặc lái. Trần Việt Quân CN Điện Hóa – K51 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 19 Tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục diễn biến rất đa dạng và phức tạp. Các hoạt động của nước ngoài ở khu vực biển Đông, Trường Sa, Tây Hoàng Sa vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố mất ổn định dễ dẫn đến xung đột vũ trang trên biển, đảo. Các thế lực thù địch vẫn ráo riết thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, lợi dụng vấn đề "dân tộc", "dân chủ", "nhân quyền", các vấn đề "tự do tôn giáo" hòng đẩy nhanh quá trình "chuyển hóa" Việt Nam, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, xóa bỏ Đảng Cộng sản ở nước ta. Quân chủng cần quán triệt sâu sắc đường lối quân sự của Đảng và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ VII, các nội dung, biện pháp của Đảng ủy Quân chủng sau: Một là, tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vật tư, quản lý hoạt động bay. Củng cố vững chắc, nâng cao một bước về trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng. Tăng cường lãnh đạo và tiến hành tốt công tác giáo dục tình hình nhiệm vụ, thông tin định hướng tư tưởng làm cho bộ đội nhận thức rõ hơn, sâu sắc hơn về đối tượng, đối tác, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, đề cao cảnh giác, sẵn sàng nhận và hoàn thành Trần Việt Quân CN Điện Hóa – K51 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 20 tốt nhiệm vụ chức trách được giao trong tình hình mới. Nắm chắc và đánh giá đúng tình hình, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch trên các hướng, nhất là nội dung liên quan đến nhiệm vụ của Quân chủng. Quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, đặc biệt là trên hướng biển và các địa bàn trọng điểm. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Bộ Quốc phòng về công tác phòng không lục quân, phòng không nhân dân, góp phần xây dựng thế trận phòng không ngày càng vững chắc. Hai là, xây dựng đơn vị mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp của Quân chủng. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, giáo dục khoa học xã hội và nhân văn cho các đối tượng; chủ động và kịp thời định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức về tình hình nhiệm vụ, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân chủng. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy định số 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Ba là, lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và hướng phát triển lâu dài theo chương trình hành Trần Việt Quân CN Điện Hóa – K51
- Xem thêm -