Tài liệu Quá trình hình thành và phát triển của công ty tnhh kiểm toán và kế toán hà nội

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BÁO CÁO TỔNG HỢP LỜI MỞ ĐẦU Trong xu thế phát triển của nền kinh tế toàn cầu hiện nay, việc mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nâng cao chất lƣợng mô hình quản lý doanh nghiệp và tính cạnh tranh của thƣơng hiệu công ty, hội nhập tốt và thích nghi nhanh chóng với những biến động của tình hình kinh tế trong nƣớc và quốc tế là những mục tiêu sống còn của mỗi doanh nghiệp. Bên cạnh đó, trong tình hình của nƣớc ta hiện nay, quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp trong nƣớc, việc tăng trƣởng về số lƣợng và quy mô của các công ty có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, việc phát hành cổ phiếu và tiến hành giao dịch trên thị trƣờng chứng khoán của các công ty đòi hỏi các báo cáo tài chính phải đƣợc kiểm toán. Trong điều kiện ấy, lĩnh vực Kiểm toán có cơ hội phát triển mạnh mẽ vì có khả năng đáp ứng mọi yêu cầu của các doanh nghiệp trong công tác kiểm tra, tƣ vấn quy trình sản xuất, quản lý tài chính và quản lý nguồn nhân lực. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán Hà Nội hay còn gọi là CPA HANOI là một trong những công ty kiểm toán đầu tiên của Việt Nam. Hiện nay, Công ty đã là một tên tuổi lớn trên thị trƣờng và góp phần không nhỏ tạo nên toàn cảnh của bức tranh sáng lạn mang tên Kiểm toán Việt Nam. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phần I: Khái quát chung về Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán Hà Nội 1.1Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán Hà Nội 1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Đƣợc thành lập vào năm 1999, Công ty đƣợc sở Kế hoạch và Đầu tƣ TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quyết định số 071009 ngày 01/02/1999, và chính thức đi vào hoạt động với số vốn điều lệ là 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ Việt Nam đồng). Từ khi thành lập đến nay Công ty tiến hành các giao dịch với tên chính thức là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội, tên giao dịch tiếng Anh là HANOI COMPANY PROFESSION OF AUDITING & ACCOUNTING (viết tắt là CPA HANOI ). Hiện công ty gồm có 1 trụ sở chính tại Hà Nội và 2 chi nhánh, 5 văn phòng đại diện tại các tỉnh nhƣ sau: 1. Trụ sở tại Hà Nội: Địa chỉ: Số 12, Ngõ 2 Hoa Lƣ – Hai Bà Trƣng – Hà Nội Tel: (844) 9745 081/82 E-mail: cpahanoi@fpt.vn Website : www.cpahanoi.com. Fax: (844) 9745 083 2. Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh: Địa chỉ: 159/14 Bạch Đằng-Phƣờng 2-Q.Tân Bình-TP Hồ Chí Minh Tel: (848) 2 936 178 E-mail: cpahanoi@fpt.vn Website : www.cpahanoi.com. Fax: (848) 8 488 550 3. Chi nhánh tại Hải Phòng : Địa chỉ :Số 27e, Điện Biên Phủ, P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hồng Bàng, Hải Phòng Tel : (84.313) 569 777 Fax : (84.313) 569 996. 4. Văn phòng đại diện tại Vĩnh Phúc : Địa chỉ : Số 459-đƣờng Mê Linh, Thị xã Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Tel : (84.211) 211 448 Fax : (84.211) 211 448. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5. Văn phòng đại diện tại Hà Nam : Địa chỉ : Số 71 đƣờng Trƣờng Chinh, Phƣờng Lƣơng Khánh Thiện TX Phủ Lý, Hà Nam Tel : (84.351) 847 700 Fax : (84.351) 847 700. 6. Văn phòng đại diện tại TP Huế : Địa chỉ : Số 262 Điện Biên Phủ, TP Huế. Tel : (84.54) 240 811 Fax : (84.54) 240 811. 7. Văn phòng đại diện tại Đắc Lắc : Địa chỉ : Số 63 Lê Quý Đôn, Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc. Tel : (84.500) 952 778 Fax : (84.500) 952 778 8. Văn phòng đại diện tại Gia Lai : Địa chi : 16A Lê Đại Hành – TP Plâyku 1.1.2.Định hướng phát triển và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây Là một trong những Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam, công ty chuyên cung cấp các dịch vụ kiểm toán, tƣ vấn thuế, tƣ vấn tài chính kế toán, tƣ vấn quản lý thuộc các lĩnh vực kinh tế trên toàn quốc theo nguyên tắc độc lập, khách quan và bí mật số liệu của khách hàng; công ty coi uy tín và chất lƣợng là vấn đề hàng đầu. Hiện nay, công ty có hơn 150 nhân viên, trong đó có 60 ngƣời có trình độ Đại Học và Trên Đại Học đƣợc đào tạo tại Việt Nam và Nƣớc Ngoài nhƣ Australia, Ireland.... với nhiều Kiểm toán viên Quốc gia đƣợc Bộ Tài Chính cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên (CPA), và có từ 5 đến 10 năm kinh nghiệm làm việc tại các Công ty kiểm toán có uy tín ở Việt Nam cùng các hãng kiểm toán Quốc tế hoạt động tại Việt Nam.. Công ty là tập thể thống nhất gồm Ban lãnh đạo giàu kinh nghiệm và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp năng động; là sự kết hợp hài hòa giữa hoạt động kinh doanh và phục vụ công chúng; và là địa chỉ tin cậy của khách hàng trong nƣớc và quốc tế. Ban lãnh đạo và nhân viên Công ty luôn thể hiện sự tận tâm nghề nghiệp, hƣớng tới chất lƣợng chuyên môn cao nhất dành cho khách hàng. Với lợi thế đó đã giúp cho CPA HANOI có thế mạnh trong ngành nghề so với các công ty kiểm toán khác. Hiện nay, CPA HANOI là đƣợc xem một trong những công ty kiểm toán có số lƣợng kiểm toán viên lớn và giàu kinh nghiệm nhất trong số trên 160 công ty kiểm toán đang hoạt động tại Việt Nam. Tập thể CPA HANOI có thể tự hào rằng: “Chúng ta: đoàn kết, chất lượng và uy tín” 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong quá trình phát triển của mình, CPA HANOI đã luôn nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao chất lƣợng cung cấp dịch vụ, nâng cao uy tín nghề nghiệp của mình, từ đó nâng cao kết quả kinh doanh. Để thấy đƣợc phần nào sự phát triển đi lên không ngừng của CPA HANOI, chúng ta heo dõi tình hình các thông tin của công ty qua những năm theo bảng sau: Bảng 1.1: Một vài thông tin của CPA HANOI STT Chỉ tiêu 2006 2007 2008 1 Doanh thu (DT) (tỷ) 8,5 10 15 2 Thu nhập (TNT) (tỷ) 1,2 1,5 1,5 3 Số nộp ngân sách (tỷ) 0,9 1,2 1,3 4 Số nhân viên (ngƣời) 65 80 150 5 Số lƣợng khách hàng 305 450 550 6 Tổng số tài sản (∑TS) 3,580 (tỷ) 7,808 9 7 Nợ phải trả (NPT) (tỷ) 1 3,7 2 8 Vốn điều lệ (tỷ) 2 2 thuần 2 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Biều đồ 1.1 : Doanh thu qua các năm Đơn vị : Tỷ đồng Nhìn vào biểu đồ trên có thể thấy từ năm 2006 đến năm 2008, doanh thu của công ty đã liên tục tăng, tốc độ tăng cũng tƣơng đối cao : năm 2007 tăng 17,65% so năm 2006, năm 2008 tăng 50% so với năm 2007. Điều này là do công ty ngày càng không ngừng mở rộng quy mô, mở rộng thị trƣờng. Các Hợp đồng Kiểm toán ngày càng tăng lên không những về số lƣợng mà còn về giá trị của Hợp đồng. Bên cạnh đó thu nhập thuần của công ty năm 2007 và 2008 đều là 1,5 tỷ điều này cho thấy thu nhập thuần của công ty là tƣơng đối ổn định và ngày càng tăng. Với sự cố gắng của lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội đã vững bƣớc phát triển gặt hái đƣợc những thành quả đáng tự hào, chiếm đƣợc sự tín nhiệm của khách hàng bằng việc cung cấp cho khách hàng những dịch vụ chuyên môn tốt nhất, đảm bảo chất lƣợng và uy tín nghề nghiệp. Điều này đƣợc thể hiện ở số lƣợng khách hàng của Công ty ngày càng tăng từ năm 2006 là 305 đến năm 2007 số lƣợng khách hàng lên tới 450 và tăng lên 550 khách hàng trong năm 2008. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngoài ra, CPA HANOI là một trong số ít những công ty kiểm toán đƣợc chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc để cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết hoặc tổ chức kinh doanh chứng khoán theo Quyết định số 410/QĐ–UBCK ngày 10/07/2007. Đó chính là hồ sơ pháp lý khẳng định vị thế của CPA HANOI ngày càng có chỗ đứng vững chắc trên thị trƣờng Việt Nam. 1.2. Lĩnh vực hoạt động chính CAP HANOI hoạt động theo nguyên tắc: độc lập khách quan và bí mật số liệu của khách hàng, với phƣơng châm coi: „uy tín và chất lƣợng là hàng đầu‟. Hiện nay, CPA HANOI đã và đang cung cấp cho khách hàng các dịch vụ chuyên nghiệp, bao gồm các lĩnh vực: kiểm toán, thẩm định giá trị tài sản, tƣ vấn, dịch vụ chuyển đổi Báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế và dịch vụ đào tạo. 1.2.1. Dịch vụ kiểm toán Dịch vụ kiểm toán là lĩnh vực chủ yếu, là hoạt động chính của CPA HANOI bao gồm các loại hình sau : * Kiểm toán Báo cáo tài chính thƣờng niên cho các loại hình doanh nghiệp. Kiểm toán Báo cáo tài chính thƣờng niên nhằm các mục đích nhƣ: - Kiểm toán thông thƣờng theo chế độ chuẩn mực kế toán, trong đó bao gồm cả các công ty niêm yết. - Kiểm toán cho mục đích thuế: các Báo cáo đấy làm căn cứ quyết toán thuế. - Kiểm toán cho mục đích đi góp vốn liên doanh, đấu thầu, đi vay Ngân hàng, cho việc xác định chia tách, sáp nhập. - Kiểm toán nhằm mục đích giúp các công ty cổ phần xác định vốn để chuyển nhƣợng. * Kiểm toán quyết toán công trình xây dựng cơ bản hoàn thành. * Kiểm toán Báo cáo tài chính của các dự án do các tổ chức quốc tế tài trợ. * Kiểm toán hoạt động. * Kiểm toán tuân thủ. * Kiểm toán thực hiện tỷ lệ nội địa hoá. * Kiểm toán quyết toán vốn đầu tƣ. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bên cạnh các kiểm toán Báo cáo tài chính thƣờng niên, CPA HANOI còn thực hiện kiểm toán quyết toán vốn đầu tƣ , góp phần nâng cao tính cạnh tranh của CPA HANOI với các công ty kiểm toán khác. Hoạt động Kiểm toán quyết toán vốn đầu tƣ của công ty đã giúp cho các chủ đầu tƣ loại bỏ đƣợc các chi phí bất hợp lý, tiết kiệm cho ngân sách Nhà nƣớc và các chủ đầu tƣ hàng ngàn tỷ đồng. 1.2.2. Dịch vụ tư vấn Các dịch vụ tƣ vấn của CPA HANOI đã cung cấp cho khách hàng những giải pháp tốt nhất, giúp khách hàng cải tiến đƣợc hệ thống kiểm soát nội bộ, nâng cao hiệu quả kinh doanh và chất lƣợng sản phẩm dịch vụ, giảm chi phí hoạt động không ngừng tăng doanh thu, giúp cho các doanh nghiệp bố trí nhân sự một cách hợp lý…. * Lĩnh vực tƣ vấn tài chính. - Tƣ vấn thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả cho doanh nghiệp, xây dựng quy chế tài chính cho doanh nghiệp. - Tƣ vấn quản lý tiết kiệm chi phí của doanh nghiệp. - Tƣ vấn quản lý tiền lƣơng và nhân sự. - Tƣ vấn thành lập doanh nghiệp, tƣ vấn cổ phần hoá doanh nghiệp, tƣ vấn đối với các doanh nghiệp tham gia thị trƣờng chứng khoán. CPA HANOI là một trong số rất ít các công ty kiểm toán Việt Nam đƣợc Uỷ ban chứng khoán Nhà nƣớc chập thuận kiểm toán Báo cáo tài chính của các công ty cổ phần niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán. * Lĩnh vực tƣ vấn thuế. Dịch vụ tƣ vấn thuế cũng là một trong những dịch vụ truyền thống của CPA HANOI, luôn mang lại hiệu quả cao cho khách hàng bởi công ty có một đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và am hiểu về pháp luật thuế tại Việt Nam, cũng nhƣ luôn nắm bắt các quy định của các cơ quan thuế ở trung ƣơng và địa phƣơng. CPA HANOI tƣ vấn về thuế đƣợc thể hiện trên các mặt nhƣ : - Trợ giúp lập tờ khai thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhà thầu đối với các nhà thầu nƣớc ngoài. - Tƣ vấn thanh quyết toán thuế thu nhập cá nhân. - Giải đáp vƣớng mắc về thuế của các doanh nghiệp. - Cung cấp tài liệu văn bản về thuế cho các doanh nghiệp. - Lập hồ sơ, thủ tục về xin miễn, giảm thuế. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * Lĩnh vực tƣ vấn kế toán. CPA HANOI đã và đang cung cấp nhiều dịch vụ kế toán hƣớng tới việc nâng cao chất lƣợng hoạt động kế toán cho các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp... Các dịch vụ kế toán mà công ty cung cấp gồm: - Ghi chép và giữ sổ sách cho doanh nghiệp. - Tƣ vấn lựa chọn hình thức sổ và tổ chức bộ máy kế toán. - Tƣ vấn lập Báo cáo tài chính. - Tuyển chọn nhân viên kế toán và kế toán trƣởng cho các doanh nghiệp. - Tƣ vấn thiết lập, xây dựng phần mềm kế toán phù hợp cho từng loại hình doanh nghiệp. - Cung cấp tài liệu văn bản về chế độ kế toán cho các doanh nghiệp. CPA HANOI hiện có đội ngũ các chuyên gia kế toán có nhiều năm kinh nghiệm làm việc thực tiễn trong các doanh nghiệp, sự hiểu biết sâu rộng về kế toán Việt Nam cũng nhƣ các thông lệ kế toán quốc tế sẽ giúp cho các dịch vụ kế toán mà công ty cung cấp có giá trị cao. 1.2.3. Thẩm định giá trị tài sản Dịch vụ tƣ vấn cổ phần hoá, công ty có nhiều kinh nghiệm thể hiện ở các lĩnh vực: - Thẩm định giá trị bất động sản. - Thẩm định giá trị máy móc, thiết bị. - Thẩm định giá trị vật tƣ, hàng hoá. - Kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp cho mục đích cổ phần hoá. - Thẩm định giá trị tài sản cho việc sáp nhập, giải thể, chia tách, hoặc giao bán khoán doanh nghiệp. CPA HANOI sẽ không ngừng cải thiện chất lƣợng dịch vụ và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp tốt nhất và tƣ vấn những phƣơng pháp tối ƣu giúp khách hàng gặt hái đƣợc nhiều thành công hơn nữa trong hoạt động kinh doanh. 1.2.4. Chuyển đổi Báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế Chuyển đổi Báo cáo tài chính (BCTC) theo chuẩn mực quốc tế là một trong số các dịch vụ chuyên ngành của CPA HANOI, nhằm các mục tiêu sau: 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Dịch vục chuyển đổi BCTC của các doanh nghiệp phục vụ cho mục tiêu hợp nhất kết quả hoạt động với Công ty mẹ theo chuẩn mực kế toán Quốc tế. - Dịch vụ soát xét BCTC đã đƣợc chuyển đổi theo thông lệ kế toán Quốc tế phục vụ cho mục tiêu hợp nhất kết quả hoạt động với Công ty mẹ. 1.2.5. Dịch vụ đào tạo CPA HANOI có một số thành viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy, công ty có tổ chức các khoá học bồi dƣỡng, đào tạo và nâng cao kiến thức về quản trị kinh doanh, về tài chính kế toán và kiểm toán, về phân tích đầu tƣ, chứng khoán, về thuế và bảo hiểm... cho các nhân viên. Công ty thực hiện các lĩnh vực đào tạo nhƣ: - Tổ chức các khoá học về kế toán và kiểm toán phù hợp với các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán và chuẩn mực kiểm toán Quốc tế. - Tổ chức các khoá học về kế toán và kiểm toán phù hợp các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán và chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. - Tổ chức các khoá đào tạo về kiểm toán nội bộ cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. - Đào tạo nghiệp vụ kiểm toán nâng cao cho sinh viên các trƣờng Đại học, Cao đẳng. Các chƣơng trình đào tạo của công ty đã có những hiệu quả đáng kể, công ty đã nâng cao đƣợc kiến thức chuyên môn cho các nhân viên, số lƣợng ngƣời có Chứng chỉ Kiểm toán viên (CPA) cũng tăng lên, bên cạnh đó giúp khách hàng có những thông tin đáng tin cậy và chính xác về tình hình tài chính. Không những thế công ty hƣỡng dẫn sinh viên thực tập trình tự các trƣơng trình kiểm toán, từ đó sinh viên có đƣợc nhiều kinh nghiệp thực tiễn khi cùng các anh chị kiểm toán qua những lần đi xuống khách hàng. 1.3. Đặc điểm kinh doanh 1.3.1. Thị trường chủ yếu Cùng với sự phát triển và thành công gần 10 năm hoạt động, CPA HANOI đã có những bƣớc tiến vững chắc và trở thành một trong những công ty kiểm toán có vai trò đáng kể cho ngành kiểm toán Việt Nam.Hiện nay, CPA HANOI đã và đang cung cấp các dịch vụ kiểm toán, kế toán, tƣ vấn, thẩm định giá... cho gần 600 khách hàng là doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, các công ty tƣ nhân, một số công ty Nhà nƣớc... 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội, các chi nhánh chính tại TP HCM, và 6 văn phòng đại diện tại các TP Huế, Hải Phòng, các tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nam, Đắc Lắc, Gia Lai, điều này chứng tỏ thị trƣờng cung cấp dịch vụ kiểm toán, tƣ vấn của công ty trải khắp cả nƣớc. Danh sách Khách hàng của CPA HANOI nhƣ sau: Thị trƣờng chủ yếu Khách hàng *) Công ty LD Làng Hoa Thụy Khuê (Liên doanh) *) Công ty LD Điều hoà không khí ViệtNhật *) Công ty LD Mút xốp Poluyrethane Việt nam (Liên doanh) *) Công ty EPOCH Việt Nam (100% vốn nƣớc ngoài) Khách hàng Nhật Bản *) Công ty LD Vận tải hàng công nghệ cao (Liên doanh) *) Công ty Sản phẩm kim loại Hà Nội (Liên doanh) *) Công ty May Việt Nhật (Liên doanh) *) Công ty May Việt - Woowon (Liên doanh) *)Công ty IT SOLUTIONS Vietnam *) ..... *) Công ty TNHH ARKSUN (100% vốn 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nƣớc ngoài) *) Công ty BVT (100% vốn nƣớc ngoài) CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI *) Công ty Vật liệu đặc biệt Giai Đức (100% vốn nƣớc ngoài) Khách hàng Đài Loan, Hồng Kông *) Công ty PT nông nghiệp Nghĩa Đức Sơn (100% vốn nƣớc ngoài) *) Công ty Thực phẩm Nghĩa Mỹ (100% vốn nƣớc ngoài) *) Công ty Thực phẩm Vạn Đắc phúc (100% vốn nƣớc ngoài) *) Công ty Châu á Thái Bình Dƣơng (100% vốn nƣớc ngoài) *) Công ty Khí công nghiệp Bắc Việt Nam (100% vốn nƣớc ngoài) *) Công ty Thiên Thái Cửu (100% vốn nƣớc ngoài) *) Công ty Hoá phẩm Thiên Nông (100% vốn nƣớc ngoài) *) Công ty LD Khách sạn vƣờn Bắc Thủ đô (Liên doanh) *) Công ty LD Xuất khẩu Thuỷ sản Quảng Ninh (Liên doanh) *) Công ty LD Năng lƣợng Bình An (Liên doanh) *) Công ty LD Khách sạn Hoàng Gia (Liên doanh) *) Công ty May quốc tế (100% vốn nƣớc ngoài) *) Công ty Thức ăn chăn nuôi EH Việt Nam (100% vốn nƣớc ngoài) *) Cửa hàng miễn thuế Lạng Sơn *) Công ty Tƣ vấn và Đầu tƣ phát triển 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lạng Sơn *) Công ty LD TAXI Hồng Hà (Liên doanh) *) Công ty LD Khách sạn Quảng Sơn (Liên doanh) Khách hàng Trung Quốc *) Công ty LD Khách sạn Ngọc Khánh (Liên doanh) *) Công ty LD Nhựa Vĩnh Phú (Liên doanh) *) Công ty United Motors Việt Nam(100% vốn nƣớc ngoài) *) Công ty PangRim Yoochang Việt Nam (100% vốn nƣớc ngoài) *) Công ty LD Vina Cable (Liên doanh) *) Công ty LD Dệt JINIL Phú Thọ (Liên doanh) *) Công ty LD Nhựa Phú Thọ (Liên doanh) *) Công ty LD Nhựa Vĩnh Phú (Liên doanh) Khách hàng Hàn Quốc *) Công ty LD Tasco Việt Nam (100% vốn nƣớc ngoài) *) Công ty LD May Việt Nhật (Liên doanh) *) Công ty LD Việt - Woowon (Liên doanh) *) Công ty VINA-KOREA (Liên doanh) *) Công ty CRAFT LINK (100% vốn nƣớc ngoài) *) Công ty LD Fremiko ( Liên doanh) CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI *) Công ty LD Cao ốc Á Châu ( Liên doanh) *) Công ty LD Xây dựng Việt Nam - Thụy Điển ( Liên doanh Thụy Điển - VN) *) Công ty LD Dệt HÀ Tây - UCRAINA ( Liên doanh Nga - VN) 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 KHÁC *) Công ty LD Đá quý quốc tế ( Liên doanh Thái Lan - VN) *) Công ty LD FORD Việt Nam ( Liên doanh Mỹ - VN) *) Công ty Asia Sống Production (100% vốn nƣớc ngoài) *) Các đơn vị thành viên Tổng Công ty Than Việt Nam *) Các đơn vị thành viên Tổng Công ty Dệt may Việt Nam *) Các đơn vị thành viên Tổng Công ty hoá chất Việt Nam. *) Các đơn vị thành viên Tổng Công ty khoáng sản Việt Nam *) Các đơn vị thành viên Tổng Công ty thép Việt Nam *) Các đơn vị thành viên TCT Bƣu chính viễn thông Việt Nam *) Công ty khách sạn Đồng Lợi *) Công ty XNK Thanh Hà thuộc liên hiệp tiểu thủ công Hà Nội *) Công ty mía đƣờng Hoà Bình *) Công ty mía đƣờng Quảng Bình *) Công ty Đƣờng Quảng Bình CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC *) Công ty VIEXIM *) Công ty Công viên cây xanh Hà Nội *) Công ty Công viên Thống Nhất *) Công ty Xuất nhập khẩu Hà Nội *) Công ty Xuất nhập khẩu Sài Gòn *) Công ty Sản Xuất kinh doanh hàng XNK Gia Lâm 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 *) Công ty Thƣơng mại Hà Nội *) Công ty Xuất nhập khẩu Hải Dƣơng *) Công ty Da giầy Yên Viên *) Công ty Khoáng chất mỏ và Công nghiệp *) Công ty A74 - Tp. Hồ Chí Minh *) Công ty Da giầy An Lạc - Tp. Hồ Chí Minh *) Công ty In nhãn và Văn hoá phẩm Phúc Yên *) Công ty Than Miền Trunng *) Công ty Cơ khí và Cơ điện Lạng Sơn *) Công ty Xuất Nhập Khẩu Lạng Sơn *) Công trình khách sạn Liễu Giai *) Công trình Trung Tâm thƣơng mại 104 Lê Duẩn *) Công trình khu nhà ở chung cƣ Lạc Trung - Hà Nội *) Công trình Nhà Văn hóa thanh thiếu niên tỉnh Lai Châu *) Công trình Sega - Công ty công viên cây xanh *) Các công trình xây dựng của Trung Ƣơng Đoàn thanh niên CÁC CÔNG TRÌNH XDCB HOÀN THÀNH *) Công trình Viện khoa học hàng không *) Công trình Nhà Văn Hoá tỉnh Hoà Bình *) Công trình Nhà Văn Hoá Thanh Niên Hải Phòng *) Công trình trụ sở báo Thanh Niên và Hoa Học Trò *) Công trình quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Hà Nội 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 *) Công trình Nhà máy đƣờng Quảng Bình *) Công trình Cục Hải Quan Quảng Bình *) Công trình Cảng chùa Vẽ, Hải Phòng *) Công trình trung tâm thƣơng mại số 5 Nam Bộ - Lê Duẩn - Hà Nội *) Công trình Ngân Hàng Nhà Nƣớc các Tỉnh : Hà Tây, Hoà Bình, Sơn La, Vĩnh Phú, Hải Dƣơng, Thanh Hoá, Bắ Ninh, lạng Sơn... *) Doanh nghiệp tƣ nhân Minh Tuấn *) Dự án hỗ trợ trẻ em của Quỹ Bảo trợ trẻ em công giáo Australia (CCFA) *) Dự án quốc gia về cải cách hành chính (VIE 97/001) *) Dự án khu vực lâm nghiệp và rừng phòng hộ đầu nguồn số 1515 - VIE (SF) - ADB *) Dự án hỗ trợ công tác kế hoách hóa gia đình tại vùng cao phía Bắc Việt Nam (EU) *) Dự án Bauxit - Alumin Lâm Đồng CÁC DỰ ÁN DO CHÍNH PHỦ CÁC NƢỚC VÀ CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ TÀI TRỢ *) Dự án nâng cấp đê biển Miền Trung PAM 5322 *) Dự án trồng cói Nam Định - NOVIB - Hà Lan *) Tham gia dự án kiểm toán chuẩn đoán doanh nghiệp nhà nƣớc ( VIE 3354) *) Dự án dạy nghề Thanh Niên Hà Nội OSJC - Nhật Bản *) Dự án dạy nghề thanh niên Vĩnh Phú OSJC - Nhật Bản *) Dự án Giáo dục Kỹ Thuật và Dạy Nghề Chính phủ Việt Nam và các tổ chức tài trợ nhƣ Ngân Hàng ADB, Cơ quan Phát Triển 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Việt Pháp (AFD), Quỹ Phát triển Bắc Âu (NDF), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA). *) Các dự án của Tổ chức vụ Nhà Thờ Thế giới... *) Doanh nghiệp tƣ nhân Minh Tuấn *) Xí nghiệp tƣ doanh Xuân Kiên *) Công ty TNHH Viễn Đông *) Công ty TNHH Thƣơng Mại Việt Á *) Công ty TNHH Hƣơng Thuỷ *) Công ty TNHH Phát triển Công Nghệ Viễn Thông *) Công ty TNHH Thủ Đô CÁC CÔNG TY TNHH VÀ CỔ *) Công ty TNHH VMQ *) Công ty Cổ Phần Hàng Hải Hà Nội *) Công ty Cổ Phần Hannel xốp nhựa *) Công ty Cổ Phần gạch ngói Quỳnh Lâm Hoà Bình PHẦN HOẠT DỘNG THEO LUẬT DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM *) Công ty Xây dựng Tân Mai *) Công ty TNHH NEWTEK *) Công ty Phát triển công nghệ Việt Pháp *) Công ty Cổ Phần TAXI Hà Nội *) Công ty Cổ phần kiến trúc môi trƣờng Đô Thị *) Viện Nghiên cứu cây con làm thuốc - Hội dƣợc liệu Việt Nam *) Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô *) Báo Đầu Tƣ *) Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Tiền 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phong *) Công ty Đức Phƣơng *) Công ty XNK Lạng Sơn *) Công ty Vạn phƣớc *) Công ty TNHH điện tử điện lạnh Việt Nam *) Công ty điện tử Thái Bình *) Công ty điện tử Sao Đỏ *) Công ty TNHH Han San *) Công ty TNHH Hƣơng Trƣờng *) Công ty TNHH Bảo Long *) Công ty TNHH Thành Công *) Công ty TNHH Đức Phƣơng Khách hàng của CPA HANOI chủ yếu là khách hàng có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, các doanh nghiệp có 100% vốn nƣớc ngoài hầu hết là các khách hàng Hồng Kông, Đài Loan. Nhƣ vậy, khách hàng có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài chiếm 36,04% trong tổng số khách hàng của CPA HANOI (khách hàng Đài Loan, Hồng Kông chiếm 13,24%, tiếp đến là khách hàng Nhật Bản và Hàn Quốc cùng chiếm 6,62% trong tổng số khách hàng...). Bên cạnh đó, thị trƣờng đóng vai trò không nhỏ cho công ty là các công ty TNHH, công ty cổ phần hoạt động theo luật doanh nghiệp chiếm 22,79% trong tổng số khách hàng của CPA HANOI. CPA HANOI là một công ty kiểm toán có thị trƣờng cung cấp dịch vụ rộng khắp cả nƣớc. 1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của CPA HANOI Sơ đồ 1.4: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của CAP HANOI 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 HỘI ĐỒNG SÁNG LẬP BAN GIÁM ĐỐC Các chi nhánh và văn phòng đại diện Phòng kiểm toán I Phòng kiểm toán II Phòng kiểm toán XDCB & Thẩm định giá Phòng tƣ vấn Phòng kiểm toán chấp thuận Phòng kế toán hành chính tổng hợp Chức năng nhiệm vụ của bộ máy tổ chức quản lý của CPA HANOI cụ thể nhƣ sau: Hội đồng sáng lập: là bộ phận quản lý cao nhất của công ty bao gồm chủ tịch Hội đồng quản trị và 2 thành viên, đây là Hội đồng sáng lập công ty có quyền và nghĩa vụ về luật pháp đối với công ty. Ban Giám đốc bao gồm: 1 Tổng giám đốc và 2 Phó tổng giám đốc, đây là bộ phận đại diện pháp nhân về các hoạt động đối nội, đối ngoài của công ty trƣớc pháp luật. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về quản lý toàn diện các mặt hoạt động của công ty, xác định các chiến lƣợc kinh doanh, đa dạng hoá các loại hình dịch vụ cung cấp và trực tiếp quản lý hoạt động của bộ phận sản xuất, chất lƣợng công việc kiểm toán. Tổng giám đốc là ngƣời thực hiện về soát xét sau cùng các Hồ sơ kiểm toán và là ngƣời đại diện của công ty ký và phát hành Báo cáo kiểm toán và Thƣ quản lý với khách hàng. Phó tổng giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp về từng hoạt động Kiểm toán BCTC, Kiểm toán Báo cáo quyết toán XDCB, tƣ vấn và xác định giá trị doanh nghiệp nhằm thực hiện các kế hoạch theo chiến lƣợc phát triển của Công ty. Phó tổng giám đốc chịu trách nhiệm theo sự phân công và uỷ quyền của Tổng giám đốc. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Giám đốc chi nhánh là ngƣời chịu trách nhiệm về hoạt động của chi nhánh đó, các chi nhánh nhằm đá ứng nhu cầu kiểm toán tại các địa phƣơng đó. Các chi nhánh chịu trách nhiệm trƣớc trụ sở chính của công ty. Các trưởng phòng là ban chịu trách nhiệm về chuyên môn trong từng lĩnh vực cụ thể: - Trƣởng phòng phòng kiểm toán: chịu trách nhiệm về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo khác cho khách hàng. - Trƣởng phòng kiểm toán XDCB và thẩm định giá: chịu trách nhiệm về kiểm toán các công trình XDCB hoàn thành và xác định giá trị doanh nghiệp cho khách hàng. - Trƣởng phòng tƣ vấn: chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ tƣ vấn kế toán, tƣ vấn thuế, tƣ vấn tài chính... cho khách hàng. - Trƣởng phòng kiểm toán chấp thuận: chịu trách nhiệm kiểm toán các công ty niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán. - Trƣởng phòng kế toán hành chính tổng hợp: chịu trách nhiệm về mặt kế toán của công ty, thực hiện công việc hành chính của công ty. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty đã tạo nên môi trƣờng kiểm toán chuyên nghiệp và đạt đƣợc chất lƣợng kiểm soát, chất lƣợng kiểm toán của Công ty. Phần 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY CPA HANOI 2.1Quy trình kiểm toán tại CPA HANOI CPA HANOI thực hiện các cuộc kiểm toán theo một chu trình chung thống nhất gồm 5 giai đoạn sau: Sơ đồ 2.1: Quy trình kiểm toán tại công ty CPA HANOI 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Gửi Hồ sơ chào giá. - Gửi Hồ sơ chào giá - Đánh giá và khảo sát khách hàng Lập kế hoạch kiểm toán chiến lƣợc - Tìm hiểu khách hàng - Ký hợp đồng kiểm toán - Đánh giá rủi ro kiểm toán Lập kế hoạch tổng quát và thiết kế chƣơng trình kiểm toán Lập kế hoạch kiểm toán chi tiết Thực hiện kế hoạch kiểm toán Hoàn tất công việc kiểm toán và phát hành Báo cáo Kiểm toán, thƣ quản lý (nếu có) - Lập kế hoạch kiểm toán chiến lƣợc và tổng hợp. - Lập kế hoạch kiểm toán chi tiết các phần hành. Thực hiện các thủ tục phân tích, kiểm tra chi tiết số dƣ tài khoản - Lập các Bảng cân đối phát sinh sau điều chỉnh. - Lập BC Kiểm toán Công việc sau cuộc Kiểm toán Kiểm tra chất lƣợng kiểm toán 2.1.1.GIAI ĐOẠN 1:Gửi Hồ sơ chào giá Sau khi gửi Hồ sơ chào giá cung cấp dịch vụ kiểm toán và đƣợc khách hàng chấp nhận Kiểm toán, đại diện công ty CPA HANOI sẽ gặp gỡ với ban lãnh đạo công ty khách hàng để tiếp cận và quy định và chế độ của Nhà nƣớc, của khách hàng đối với các hoạt động và xác định những vấn đề quan trọng. Đây là những thủ tục đầu tiên đƣợc coi là rất quan trọng trong các cuộc kiểm toán, bƣớc này giúp cho các KTV tìm hiểu đƣợc các thông tin của khách hàng từ việc phỏng vấn, quán sát, thu thập những thông tin Hồ sơ kiểm các năm trƣớc... là căn cứ để đánh giá rủi 20
- Xem thêm -