Tài liệu Ppct mi thuat 2014-2015

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 108 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

MÔN MỸ THUẬT LỚP 6 Cả năm: 37 tuần ( 35 tiết) Học kì I: 19 tuần ( 18 tiết) Học kì II: 18 tuần ( 17 tiết) HỌC KÌ I Tiết 1 2 Tên bài dạy Vẽ trang trí Chép họa tiết trang trí dân tộc Thường thức mỹ Sơ lược mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại thuật 3 Vẽ theo mẫu Sơ lược về luật xa gần 4 Cách vẽ theo mẫu. Minh họa bằng bài vẽ theo mẫu có dạng hình hộp và hình cầu (tiết 1) Vẽ theo mẫu Tích hợp lý thuyết Vẽ theo mẫu vào bài thực hành 5 Vẽ theo mẫu Mẫu có dạng hình hộp và hình cầu (tiết 2) 6 Cách vẽ tranh Vẽ Đề tài học tập tran (tiết 1) h Tích hợp lý thuyết Vẽ theo mẫu vào bài thực hành 7 Kiểm tra 1 tiết Vẽ tranh Đề tài học tập (tiết 2) Vẽ tranh 8 Vẽ trang trí Cách sắp xếp (bố cục ) trong trang trí 9 Thường thức mĩ Sơ lược mĩ thuật thời Lý (1010 - 1225) thuật 10 Thường thức mĩ Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời thuật Lý 11 Vẽ trang trí Màu sắc 12 Vẽ trang trí Màu sắc trong tranh trí 13 Vẽ tranh Đề tài bộ đội(tiết 1) 14 Vẽ tranh Đề tài bộ đội(tiết 2) 15 Kiểm tra HK I Trang trí đường diềm Vẽ trang trí 16 Vẽ theo mẫu Mẫu có dạng hình trụ và hinh cầu(tiết 1) 17 Vẽ theo mẫu Mẫu có dạng hình trụ và hinh cầu(tiết 2) 18 Vẽ trang trí Trang trí hình vuông Ghi chú HỌC KÌ II Tiết Tên bài dạy 21 22 23 24 25 26 Thường Thức mĩ thuật Thường thức mĩ thuật Chủ đề: Đồ vật Trong gia đình Vẽ tranh Vẽ tranh 27 Vẽ trang trí 28 Vẽ trang trí 19 20 29 30 31 32 33 34 35 Ghi chú Tranh dân gian Việt Nam Giới thiệu một số tranh dân gian Việt Nam Mẫu có 2 đồ vật - Bài 20 (tiết 1) Mẫu có 2 đồ vật - Bài 21 (tiết 2) Mẫu có 2 đồ vật - Bài 28 (tiết 3) Mẫu có 2 đồ vật - Bài 29(tiết 4) Đề tài Ngày tết và mùa xuân (tiết 1) Đề tài Ngày tết và mùa xuân (tiết 2) Kẻ chữ in hoa nét đều Hương dẫn học sinh cách bố cục chữ và sử dụng các kiểu chữ cho phù hợp với hình thức trang trí,không yều cao về kỹ thuật kẻ chữ Kẻ chữ in hoa nét thanh nét đậm Hướng dẫn học sinh cách bố cục chữ và sử dụng các kiểu chữ cho phù hợp với hình thức trang trí,không yều cao về kỹ thuật kẻ chữ Đề tài Mẹ của em Kiểm tra 1 tiết Vẽ tranh Thường thức MT Sơ lược mĩ thuật thế giới thời kì cổ đại Thường thức mĩ Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật Ai thuật Cập, Hi Lạp, La Mã thời kì cổ đại Kiểm tra HK II Đề tài Quê hương em(tiết 1) Kiểm tra HK II Đề tài Quê hương em(tiết 2) Vẽ trang trí Trang trí chiếc khăn để lọ hoa Trưng bày kết quả học tập HIỆU TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG CM PHÒNG GD & ĐT MÔN MĨ THUẬT NGƯỜI LẬP KH LỚP 7 Cả năm: 37 tuần ( 35 tiết) Học kì I: 19 tuần ( 18 tiết) Học kì II: 18 tuần ( 17 tiết) HỌC KÌ I Tiết Tên bài dạy 1 Thường thức mĩ thuật Sơ lược mĩ thuật thời Trần (1226 1400) 2 Thường thức mĩ thuật Một số công trình mĩ thuật thời Trần (1226 - 1400) 3 Vẽ theo mẫu Cái cốc và quả 4 Vẽ trang trí Tạo họa tiết trang trí 5 Vẽ tranh Tranh phong cảnh (tiết 1) 6 Vẽ tranh Tranh phong cảnh (tiết 2) 7 9 Chủ đề: Chữ TT và trang trí ứng dụng 10 Vẽ theo mẫu Vẽ tĩnh vật màu-Lọ hoa và quả (tiết 1) 11 Vẽ theo mẫu Vẽ tĩnh vật màu-Lọ hoa và quả (tiết 2) 12 Kiểm tra 1 tiết-Vẽ trang trí Trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật 13 Vẽ tranh Đề tài Cuộc sống quanh em (tiết 1) 14 Vẽ tranh Đề tài Cuộc sống quanh em (tiết 2) 15 Kiểm tra học kì IVẽ tranh Đề tài tự chọn (tiết 1) 16 Kiểm tra học kì IVẽ tranh Đề tài tự chọn (tiết 2) 17 Vẽ theo mẫu Ấm tích và cái bát (tiết 1) 18 Vẽ theo mẫu Ấm tích và cái bát (tiết 2) 8 Chữ trang trí (T1) Trang trí bìa lịch treo tường (T2) Tạo dáng và trang trí lọ hoa (T3) HỌC KÌ II Ghi chú 19 Vẽ theo mẫu Ký họa 20 Vẽ theo mẫu Ký họa ngoài trời 21 22 Thường thức mĩ thuật Mỹ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954 Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ Thường thức mĩ thuật thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954 23 Kiểm tra 1tiết-Vẽ trang trí Trang trí đĩa tròn 24 Vẽ theo mẫu Lọ, hoa và quả (tiết 1) 25 Vẽ theo mẫu Lọ, hoa và quả (tiết 2) 26 Thường thức mĩ thuật Vài nét về mĩ thuật Ý thời kì Phục hưng 27 Thường thức mĩ thuật Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Ý thời kì Phục hưng 28 Vẽ trang trí 29 Vẽ tranh Đề tài An toàn giao thông(tiết 1) 30 Vẽ tranh Đề tài An toàn giao thông(tiết 2) 31 Vẽ trang trí 32 Kiểm tra học kì II Đề tài Trò chơi dân gian (tiết 1) 33 Kiểm tra học kì II Đề tài Trò chơi dân gian (tiết 2) 34 Vẽ tranh Trang trí đầu báo tường Trang trí tự do Đề tài Hoạt động trong những ngày hè 35 Trưng bày kết quả học tập HIỆU TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG CM PHÒNG GD & ĐT MÔN MĨ THUẬT LỚP 8 NGƯỜI LẬP KH Cả năm: 37 tuần ( 35 tiết) Học kì I: 19 tuần ( 18 tiết) Học kì II: 18 tuần ( 17 tiết) HỌC KÌ I Tiết 1 Tên bài dạy Vẽ trang trí Trang trí quạt giấy 2 Thường thức mĩ thuật Sơ lược mĩ thuật thời Lê (từ thế kỷ XV đến đầu thế kỉ XVIII) 3 Thường thức mĩ thuật Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời Lê 4 Vẽ trang trí Tạo dáng và trang trí chậu cảnh 5 Vẽ trang trí Trình bày khẩu hiệu 6 Vẽ theo mẫu Lọ và quả (tiết 1) 7 Vẽ theo mẫu Lọ và quả (tiết 2) 8 Vẽ tranh 9 Kiểm tra1 tiêt Vẽ tranh Đề tài ngày Nhà giáo Việt Nam (tiết 1) Đề tài ngày Nhà giáo Việt Nam (kiểm tra 1 tiết- tiết 2 - vẽ màu) 10 Thường thức mĩ thuật Sơ lược mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975 11 Thường thức mĩ thuật Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975 12 Vẽ trang trí Trình bày bìa sách 13 Vẽ trang trí Trình bày bìa sách 14 Vẽ tranh Đề tài gia đình (tiết 1) 15 Vẽ tranh Đề tài gia đình (tiết 1) 16 Kiểm tra học kỳ IVẽ tranh Tạo dáng và trang trí mặt nạ (tiết 1) 17 Kiểm tra học kỳ IVẽ tranh Tạo dáng và trang trí mặt nạ (tiết 2) 18 Vẽ tranh Đề tài mơ ước của em ( tiết 1 ) HỌC KÌ II Ghi chú Tiết 19 Ghi Tên bài dạy Vẽ tranh Đề tài mơ ước của em ( tiết 2 ) 20 Chủ đề: 21 Chú Vẻ đẹp Cơ thể người Giới thiệu tỉ lệ cơ thể người và tập vẽ dáng người (tiết 1) Giới thiệu tỉ lệ cơ thể người và tập vẽ dáng người (tiết 2) 22 Vẽ chân dung (tiết 3) 23 Vẽ chân dung (tiết 4) 24 Thường thức mĩ thuật Sơ lược về mỹ thuật hiện đại phương tây từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX 25 Thường thức mĩ thuật Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của trường phái hội họa Ấn tượng 26 Kiểm tra1 tiết-Vẽ trang trí Trang trí lều trại (kiểm tra 1 tiết) 27 Vẽ trang trí Vẽ tranh cổ động (tiết 1) 28 Vẽ trang trí Vẽ tranh cổ động (tiết 2) 29 Vẽ tranh Minh họa truyện cổ tích (tiết 1) 30 Vẽ tranh Minh họa truyện cổ tích (tiết 2) 31 Vẽ theo mẫu Xé dán tĩnh vật lọ hoa và quả (tiết 1) 32 Vẽ theo mẫu Xé dán tĩnh vật lọ hoa và quả (tiết 2) 33 Kiểm tra học kỳ-Vẽ tranh Đề tài tự chọn (tiết 1) 34 Kiểm tra học kỳ-Vẽ tranh Đề tài tự chọn (tiết 2) 35 Trưng bày kết quả học tập HIỆU TRƯỞNG Trưng bày kết quả học tập TỔ TRƯỞNG CM PHÒNG GD & ĐT MÔN MĨ THUẬT LỚP 9 NGƯỜI LẬP KH Cả năm thực hiện 19 tuần 18 tiết (Chỉ trong học kì I hoặc học kì II) Tiết Nội dung bài dạy 1 Thường thức mĩ thuật Sơ lược về mĩ thuật thời Nguyễn (1802 1945) Vẽ theo mẫu Tĩnh vật( Lọ, hoa và quả) (tiết 1- vẽ hình) Vẽ theo mẫu Tĩnh vật ( Lọ, hoa và quả) (tiết 2-Vẽ màu) Vẽ trang trí Tạo dáng và trang trí túi xách Vẽ trang trí Tập phóng tranh ảnh (tiết 1) Vẽ trang trí Tập phóng tranh ảnh (tiết 2) Chủ đề Đề tài phong cảnh quê hương (tiết 1) Quê hương Đề tài phong cảnh quê hương (tiết 2) Việt Nam Đề tài tự chọn (T3) Thường thức mĩ thuật Chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam Vẽ tranh Đề tài Lễ hội (kiểm tra 1 tiết- tiết 1- vẽ hình) Kiểm tra 1 tiết Đề tài Lễ hội (kiểm tra 1 tiết- tiết 2-vẽ Vẽ tranh màu) Vẽ trang trí Trang trí hội trường Thường thức mĩ thuật Sơ lược về mĩ thuật các dân tộc ít người ở VN Vẽ theo mẫu Tập vẽ dáng người Kiểm tra học kỳ ITạo dáng và trang trí thời trang (tiết 1) Vẽ trang trí Kiểm tra học kỳ ITạo dáng và trang trí thời trang (tiết 2) Vẽ trang trí Thường thức mĩ thuật Sơ lược về một số nền mĩ thuật Châu Á 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 HIỆU TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG CM Ghi chú NGƯỜI LẬP KH PHÒNG GD & ĐT PHßNG GI¸O DôC Vµ §µO T¹O VIÖT TR× TR¦Êng THCS Chu hãa Ph©n phèi ch¬ng tr×nh THCS M«n: mÜ thuËt (Thùc hiÖn tõ n¨m häc 2014-2015) Chu Hãa, th¸ng 9 n¨m 2014
- Xem thêm -