Tài liệu Phương pháp trở thành nhà quản lý giỏi

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 80 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

PHƯƠNG PHÁP TRỞ THÀNH NHÀ QUẢN LÝ GIỎI 1 NHÓM THỰC HIỆN Trương Quốc Dũng Nguyễn Thị Dạ Lý Nguyễn Thị Minh Thư Tạ Tường Vi Huỳnh Thị Bảo Trâm 2 NỘI DUNG I. Lãnh đạo như thế nào II. Những điều nhà lãnh đạo cần biết III. Phương pháp người lãnh đạo cần biết 3 QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO • Kỹ năng lãnh đạo cung cấp phương hướng. • Kỹ năng quản lý cung cấp các phương pháp. 4 NHỮNG ĐẶC TÍNH CHỦ YẾU CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO          Quyết đoán Tính tự chủ Kế hoạch rõ ràng Làm việc nhiều hơn những gì được trả Một nhân cách làm hài lòng mọi người Thông cảm và thấu hiểu Kiểm soát tất cả các chi tiết Sẵn sàng gánh vác trách nhiệm Sự cộng tác 5 LÃNH ĐẠO NHƯ THẾ NÀO  Quản lý kiểu hướng dẫn  Quản lý kiểu tư vấn  Quản lý kiểu hỗ trợ  Phong cách phân cấp hay ủy quyền 6 TỐ CHẤT CỦA MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO Là một vị tướng giỏi  Là người đứng mũi chịu sào  Là tấm gương sáng:  Có tầm nhìn  Niềm tin  Truyền cảm hứng cho nhân viên  Chính trực  7 NHỮNG KỸ NĂNG KHÔNG THỂ THIẾU CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO Kỹ năng quản lý  Kỹ năng lãnh đạo  Kỹ năng kỹ thuật  Kỹ năng con người  Kỹ năng nhận thức  Ứng xử và giao tiếp  Truyền thông  Tự động viên  Kiến thức chuyên môn  Xử thông tin và năng lực tư duy  8 BÍ QUYẾT CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO  Luôn động viên và khen thưởng kịp thời  Không nên làm mất mặt nhân viên  Biết khoan dung và bỏ qua sai lầm.  Quan tâm tới những đặc điểm riêng tư của nhân viên.  Đừng ẩn mình sau chức danh  Là một nhà lãnh đạo có thể gần gũi được  Phải biết thừa nhận sai lầm của mình  Biết lắng nghe những lời góp ý  Các yêu cầu đưa ra phải rõ ràng 9  Luôn tôn trọng và lịch sự với nhân viên NHỮNG NGUYÊN TẮC MÀ CEO CẦN TUÂN THỦ  “Điều gì đúng đắn cho doanh nghiệp?”  Cần xây dựng kế hoạch hành động.  Chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.  Bố trí đúng người đúng việc.  Tự chịu trách nhiệm trong việc truyền đạt thông  Tập trung vào các cơ hội nhiều hơn những khó tin. khăn.  Tổ chức những cuộc họp có hiệu quả.  Dùng từ “chúng tôi” trong suy nghĩ và lời nói để có sự tin tưởng của các nhân viên và trở thành một người có tính thuyết phục. 10 PHẦN 2: NHỮNG ĐIỀU NHÀ LÃNH ĐẠO CẦN BIẾT 11 NHỮNG ĐIỀU NHÀ LÃNH ĐẠO CẦN BIẾT - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp - Ý chí kinh doanh - Những nốt nhạc nhà lãnh đạo cần chỉ huy: Men (nhân sự); Money; Machine; Method; Marketing - Tạo phong cách riêng biệt - Kỹ năng giải quyết vấn đề 12 NHỮNG ĐIỀU NHÀ LÃNH ĐẠO CẦN BIẾT - - Tạo lòng tin với nhân viên - Tìm hiểu và bảo hộ tên thương hiệu - Nắm bắt thông tin mới - Phân loại công việc - Ủy thác công việc hiệu quả - Nghệ thuạt giao việc - Làm đúng việc và làm việc đúng 13 NHỮNG ĐIỀU NHÀ LÃNH ĐẠO CẦN BIẾT -Duy trì sự tăng trưởng cho doanh nghiệp - Đi tìm sự thành công - Nghệ thuật sáng tạo trong kinh doanh - Liên kết cùng đối tác - Chấp nhận rủi ro - Bí quyết đương đầu với rủi ro - Cách đẩy công ty đến bờ vực phá sản - Cản bước thành công - Những cái bẫy 14 PHẦN 3: PHƯƠNG PHÁP CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO 15 KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỂN TƯ DUY Luôn có những ý tưởng lớn  Suy nghĩ chiến lược  Phương pháp tư duy: tư duy suy luận, tư duy phê phán  Phương pháp vận dụng trí tuệ tập thể  16 KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH  Nhận biết vấn đề  Phân tích vấn đề  Đưa ra giải pháp  Chọn giải pháp tối ưu 17 NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP Thông điệp rõ ràng  Có sự chuẩn bị  Thông điệp phải đơn giản  Thông điệp phải sống động  Tự nhiên  Chính xác  18 NGHỆ THUẬT LẮNG NGHE Biết lắng nghe  Kỹ năng lắng nghe  Hoàn thiện kỹ năng nghe  Bí quyết lắng nghe  19 NGHỆ THUẬT ĐẶT CÂU HỎI Câu hỏi  Câu hỏi  Câu hỏi  Câu hỏi  Câu hỏi  Câu hỏi  giúp sáng tỏ vấn đề để thăm dò để tìm các lý do và bằng chứng về quan điểm và triển vọng của vấn đề dẫn tới giả định và kết quả về chính câu hỏi 20
- Xem thêm -