Tài liệu Phương pháp thực hành trên phần mềm gerber accumark –v8

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 357 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39907 tài liệu

Mô tả:

Tài liệu lưu hành nội bộ PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM GERBER ACCUMARK –V8 *Bài 1: MỞ GIAO DIỆN PHẦN MỀM TRÊN MÀN HÌNH MÁY TÍNH 1/ Sơ lược về các chức năng trong giao diện phần mềm: - Pattern Processing, Digitizing, PDS : thiết kế mẫu-nhập mẫu (số hóa mẫu) chỉnh sửa và nhảy size. - Marker Creation, Editors : tạo lập và giác sơ đồ - Plotting and Cutting : thiết lập và quản lí in mẫu, in sơ đồ - AccuMark Explorer ,Utilities : quản lí dữ liệu mẫu - Documentation : tài liệu hướng dẫn phần mềm 2/ Tạo lập miền lưu trữ dữ liệu trong Accumark: Trên màn hình chính của phần mềm, ta kích trái chuột (tr/c) vào biểu tượng chấm tròn thứ 4. Khi đó màn hình AccuMark Explorer ,Utilities xuất hiện Sky: duythanh1999 0123 505 7375 1 Tài liệu lưu hành nội bộ tr/c AccuMark Explorer -Tạo tên miền (khách hàng): kích phải chuột (pc) vào vùng trống trên ổ E New Storage area: đặt tên không dùng dấu cách và kí tự đặc biệt , vd:MAU Ok (lưu ý không chọn trên ổ C) Sky: duythanh1999 0123 505 7375 2 Tài liệu lưu hành nội bộ Kích chuột vào OK hoặc bấm Enter F5 ( hiện tên) 3/ Thiết lập môi trường sử dụng trong miền vừa tạo: +chọn đơn vị đo,trái chuột 2 lần vào P-USE-ENVIRON hiện ra bảng, chọn theo hình : Sky: duythanh1999 0123 505 7375 3 Tài liệu lưu hành nội bộ +tạo bảng quy tắc dấu bấm : P-NOTH Sky: duythanh1999 0123 505 7375 4 Tài liệu lưu hành nội bộ Chọn 5 kiểu dấu bấm cơ bản chọn Save As : đặt tên DAUBAM. Sky: duythanh1999 0123 505 7375 5 Tài liệu lưu hành nội bộ *Bài 2: CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TRÊN PATTERN DESIGN -Mở giao diện phần mềm - Cài đặt biểu tượng lệnh : View Screen Layout Menu Icon OK biểu tượng xuất hiện phía trước tên lệnh tương ứng. Sky: duythanh1999 0123 505 7375 6 Tài liệu lưu hành nội bộ -Cài đặt đường dẫn lưu mẫu : chọn ổ :E miền lưu mẫu : MAU Apply OK. -Cài đặt vùng làm việc V8 tương ứng với phiên bản 8.3 hoặc 8.5 (khi đã chọn Storage area) Sky: duythanh1999 0123 505 7375 7 Tài liệu lưu hành nội bộ -Cài đặt màu sắc chi tiết : chọn ô Color Highlighted: màu chi tiết đang chọn làm việc Selected : màu đường được lựa chọn Nest Colors : màu các size ( kích vào ô Use Rainbow ) Work Area : màu của hình nền làm việc. -Thực hành các lệnh tạo hình và thao tác cơ bản của Gerber. tạo khung hình chữ nhật : chọn theo hình (bấm lệnh trên bàn phím : Shift F6) Sky: duythanh1999 0123 505 7375 8 Tài liệu lưu hành nội bộ thao tác : (chọn Value ) trc vào màn hình chuột điền thông số : X-dài Enter Y- rộng bấm 2 pc ok 2 lần để thoát lệnh vẽ đường thẳng,đường cong qua 2 điểm vẽ đường cong tự do tạo đường thẳng song song cắt và gián đường nội vi…. Sky: duythanh1999 0123 505 7375 9 Tài liệu lưu hành nội bộ *Bài 3: THỰC HÀNH THIẾT KẾ ÁO SƠ MI NAM THEO THÔNG SỐ Hình dáng áo sơ mi và bảng thông số kích thước thành phẩm áo sơ mi Sky: duythanh1999 0123 505 7375 10 Tài liệu lưu hành nội bộ Sky: duythanh1999 0123 505 7375 11 Tài liệu lưu hành nội bộ BẢNG THÔNG SỐ ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY MÃ HÀNG : 001SM STT 1 Vị trí đo Vòng cổ (tâm cúc-tâm khuyết) 37 38 39 40 41 42 43 44 37.5 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5 44.5 38.5 2 Vòng ngực cài cúc 96 100 104 108 112 116 120 124 3 Vòng eo cài cúc 92 96 100 104 108 112 116 120 4 Vòng gấu cài cúc 94 98 102 106 110 114 118 122 5 Dài áo đo giữa sau 70 72 74 76 78 80 82 84 6 8 8 8 8 8 8 8 8 K/c ly thâ n sau vòn g nác h 7 Rộng vai 42 43 44 45 46 47 48 49 8 Bản to cầu vai 8 8.5 9 9 9.5 9.5 9.5 10 9 Dài tay cả măng séc 60 60 61 62 63 64 65 66 10 Rộng bắp tay 41 42 43 44 45 46 47 48 11 Cao măng séc 12 Dài măng séc 26 26 27 27 13 DxR thép tay 14 DxR túi ngực (diễu miệng túi 2,5cm) 15 Cao giữa chân cổ Sky: duythanh1999 0123 505 7375 12 6 24 24 25 25 15x2.5 12x13 3.2 3.2 12x13.5 3.2 3.2 3.2 13x14 3.2 3.2 3.2 +/- Tài liệu lưu hành nội bộ 16 Cao giữa lá cổ 4.2 4.2 4.2 17 Vát cạnh cổ 6 6 6 18 K/c miệng túi từ đỉnh vai 19 19 19 20 20 20 21 21 19 K/c túi từ mép nẹp 6.5 6.5 6.5 7 7 7 7.5 7.5 20 Bản to nẹp khuyết 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 21 Bản to nẹp cúc 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 cạnh túi 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 6 6 6 6 6 PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ MẪU LỒNG : thực hành tk size 39 (đơn vị tính : cm) 1- Tạo khung hình chữ nhật xác định dài và rộng áo : tạo khung hình chữ nhật t  Thao tác lệnh: tr/c vào màn hình-bấm 2 chuột đồng thời-đánh t.số X=74+1 (dài áo) Y=V.ngực / 4 Sky: duythanh1999 0123 505 7375 13 enter : đặt tên mã enter Tài liệu lưu hành nội bộ 2-Xác định rộng ngang cổ: = V.co/ 6+1 sâu cổ sau: = 1 ( 1.5) vẽ đường vuông góc (Alt+L+P+P)  Thao tác lệnh: kíck và giữ tr.c vào đường bấm 2 chuột điền thông số vào ô Beg hoặc End Enter Sky: duythanh1999 0123 505 7375 14 Tài liệu lưu hành nội bộ lấy sâu cổ = 1 ( Dist=1) Enter 3-Xác định xuôi vai = Rộng vai/10=4.5 Coppy đường song song ( Ctrl+F4)  Thao tác lệnh: tr.c chọn đường p.c ok điền thông số ô Dist= -3.5 Enter 4-Xác định rộng vai lớn := Rvai/2=22 Sky: duythanh1999 0123 505 7375 15 Tài liệu lưu hành nội bộ Vẽ đường thẳng qua 2 điểm  Thao tác lệnh: di tr.c trên đường hạ xuôi vai.bấm 2 chuột,điền thông số= 22 đổi Value Cursor chữ End thì thả chuột. Sky: duythanh1999 0123 505 7375 16 Enter kích tr.c vào đường sâu cổ và kéo ra đỉnh vai, khi hiện Tài liệu lưu hành nội bộ 5-Coppy đường chồm vai =3.5 hạ nách:= Vnguc / 4= 26 6-Vẽ vòng cổ, vòng nách Sâu cổ TT= rộng ngang cổ= 7.5 Vẽ đường cong cổ TT (lệnh Alt+8)  Thao tác lệnh: kích và giữ tr.c trên đường gập giữa TS , điền thông số sâu cổ TT=7.5 Enter nối điểm vai TT. -Vẽ vòng cổ TS -Vẽ vòng nách TT, TS Sky: duythanh1999 0123 505 7375 17 Tài liệu lưu hành nội bộ *Bài 4: -Vẽ đường sườn ,gấu áo -hạ eo = 60% dài áo + 2 =46 -cao đuôi tôm = 6 -rộng gấu = V.gấu /4=25.5 -rộng eo = V.eo /4 = 25 -vẽ đường gấu TS p.chuột chọn cuve tr.c vẽ đường cong Sky: duythanh1999 0123 505 7375 18 (Ctrl + F7) Tài liệu lưu hành nội bộ -vẽ đường gấu TT : coppy và quay đường gấu TS  Thao tác lệnh: chọn điểm rộng gấu và điền thông số = 3 Làm trơn đường gấu TT (Alt+ L + M + H)  Thao tác lệnh: tr.c chọn đường-kích tr.c làm trơn tự động -kích p.c chọn cancel để thoát lệnh Sky: duythanh1999 0123 505 7375 19 Tài liệu lưu hành nội bộ *Bài 4: -Vẽ nẹp và túi áo -Xách định giá trị giao khuy = ½ bản to nẹp cúc= 1.75 cm -Coppy đường gập giữa TS ra 1,75 -kéo dài đường vòng cổ và gấu TT : Point-modify Point-Move pt Line/ slide  Thao tác lệnh: Giữ tr.c vào điểm cuối đường.-nhả chuột và di chuyển -nếu cần nhập thông số thì bấm 2 chuột đồng thời-nhập khoảng cách vào ô Dist enter Sky: duythanh1999 0123 505 7375 20
- Xem thêm -