Tài liệu Phương pháp khối phổ

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 167 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

PHƢƠNG PHÁP KHỐI PHỔ Bùi Văn Hiệu - NguyễnThi Ngọc Lớp: 10B CNSH - KH NỘI DUNG CHÍNH I. Tổng quan về khối phổ 1. Khối phổ là gì? 2. Nguyên tắc hoạt động và nguyên lý chung. II. Sự kết hợp giữa khối phổ các phƣơng pháp khác 1. Sắc ký khí kết hợp với khối phổ 2. Sắc ký lỏng kết hợp với khối phổ 3. Kết hợp điện di hai chiều-khối phổ III. Các phƣơng pháp ion hóa hiện đại IV. Xác định protein sử dụng khối phổ TỔNG QUAN VỀ KHỐI PHỔ KHỐI PHỔ LÀ GÌ? • Là phương pháp nghiên cứu các chất bằng cách đo, phân tích chính xác khối lượng phân tử của chất đó dựa trên sự chuyển động của các hạt mang điện hay ion trong một điện trường hoặc từ trường nhất định. . • Kĩ thuật này có nhiều ứng dụng, thường được kết hợp với một số sinh học phân tử khác như: – Khối phổ kết hợp với sắc ký khí. – Khối phổ kết hợp với sắc ký lỏng. – Khối phổ kết hợp điện di Máy khối phổ • Là một thiết bị dùng cho phương pháp phổ khối, cho ra phổ khối lượng của một mẫu, để tìm ra thành phần của nó. • Có thể ion hóa mẫu và tách các ion của nó với các khối lượng khác nhau và lưu lại thông tin dựa vào việc đo đạc cường độ dòng ion . Một khối phổ kế thông thƣờng gồm 3 phần: • Phần nguồn ion • Phần phân tích khối lượng • Phần đo đạc. Cấu tạo: • • • • Bộ phận đưa mẫu; Nguồn ion hoá; Hệ thống bơm chân không; Bộ phân tích khối đo tỷ lệ khối lượng/điện tích của phân tử ở dạng ion hoá (m/z); • Bộ phận đo tín hiệu xác định số lượng các ion ở mỗi giá trị m/z; • Hệ thống phân tích số liệu, bao gồm máy tính cấu hình cao với các phần mềm chuyên dụng. Sơ đồ cấu tạo hệ máy khối phổ với các khả năng lắp đặt khác nhau Theo tính năng bộ ghi, người ta chia các máy khối phổ thành hai loại: • Máy khối phổ ký ghi bằng kính ảnh. Tín hiệu phổ được ghi bằng kính ảnh ở dạng vạch có độ đen khác nhau. • Máy khối phổ kế: các tín hiệu của chùm ion được ghi dưới dạng xung điện bằng các dao động ký điện tử nhiều kênh, hoặc đưa vào máy tính điện tử,tín hiệu sẽ được đưa ra dưới dạng bảng số hoặc đồ thị thích hợp. Ngày nay trong phân tích khối phổ người ta dùng các máy khối phổ kế. Nguyên lý hoạt động của máy khối phổ Nguyên lý hoạt động của máy khối phổ • Mẫu chất cần phân tích sẽ được chuyển thành trạng thái hơi, sau đó mới bắt đầu quá trình đo khối phổ • Để đo được đặc tính của các phân tử cụ thể, máy khối phổ sẽ chuyển chúng thành các ion,kiểm soát chuyển động của chúng bởi các điện từ trường bên ngoài • Quá trình được thực hiện trong môi trường chân không • Trong khi áp suất khí quyển vào khoảng 760 mmHg, áp suất môi trường xử lý ion thường từ 10-5 đến 10-8 mmHg (thấp hơn một phần tỉ của áp suất khí quyển). • Ion sau khi được tạo thành sẽ được phân tách bằng cách gia tốc và tập trung chúng thành một dòng tia mà sau đó sẽ bị uốn cong bởi một từ trường ngoài. • Các ion sau đó sẽ được thu nhận bằng đầu dò điện tử và thông tin tạo ra sẽ được phân tích và lưu trữ trong một máy vi tính. II. Sự kết hợp khối phổ và các phƣơng pháp khác 1. Khối phổ kết hợp với sắc kí khí (Gas Chromatography Mass Spectometry) • Phương pháp Sắc ký khí kết hợp với Khối phổ(viết tắt là GC-MS hoặc GCMS) là một phương pháp mạnh mẽ với độ nhạy cao được sử dụng trong các nghiên cứu về thành phần các chất trong không khí. • Bản chất GC-MS là sự kết hợp của Sắc ký khí (Gas Chromatography) và Khối phổ (Mass Spectometry). Ngưỡng phát hiện của phương pháp này là 1 picogram. Cấu tạo của GC-MS - Sắc ký khí (GC): Phân tách hỗn hợp hóa chất thành một mạch theo từng chất tinh khiết - Khối phổ (MS): ) Xác định định tính và định lượng • A. Cửa tiêm mẫu (injection port): 1 microliter dung môi chứa hỗn hợp các chất sẽ được tiêm vào hệ thống tại cửa này. Mẫu sau đó được dẫn qua hệ thống bởi khí trơ, thường là helium. Nhiệt độ ở cửa tiêm mẫu được nâng lên 3000C để mẫu trở thành dạng khí. • B. Vỏ ngoài (oven): Phần vỏ của hệ thống GC chính là một lò nung đặc biệt. Nhiệt độ của lò này dao động từ 400C cho tới 3200C. • C. Cột (column): Bên trong hệ thống GC là một cuộn ống nhỏ hình trụ có chiều dài 30 mét với mặt trong được tráng bằng một loại polymer đặc biệt. Các chất trong hỗn hợp được phân tách bằng cách chạy dọc theo cột này. • Sau khi đi qua cột sắc kí khí, các hóa chất tiếp tục đi vào pha khối phổ.Ở đây chúng bị ion hóa.Sau khi khối phổ,chúng sẽ tới bộ phận lọc • Dựa trên khối lượng ,bộ lọc lựa chọn chỉ cho phép các hạt có khối lượng nằm trong một giới hạn nhất định đi qua. • Thiết bị cảm biến có nhiệm vụ đếm số lượng các hạt có cùng khối lượng. Thông tin này sau đó được chuyển đến máy tínhvà xuất ra kết quả gọi là khối phổ • Khối phổ là một biểu đồ phản ánh số lượng các ion với các khối lượng khác nhau đã đi qua bộ lọc. -Máy tính: Bộ phận chịu trách nhiệm tính toán các tín hiện do bộ cảm biến cung cấp và đưa ra kết quả khối phổ. Công dụng – Phân tách: GC-MS có thể phân tách các hỗn hợp hóa chất phức tạp trong không khí hay trong nước. Ở đây, tốc độ được quyết định bởi tính bay hơi. Chất nào có tính bay hơi cao sẽ di chuyển nhanh hơn chất có tính bay hơi thấp. – Định lượng: GC-MS có thể định lượng một chất bằng cách so sánh với mẫu chuẩn, là chất biết trước và đã được định lượng chuẩn bằng GC-MS. • Nhận dạng: Nếu trong mẫu có một chất lạ xuất hiện, khối phổ có thể nhận dạng cấu trúc hóa học độc nhất của nó. Cấu trúc của chất này sau đó được so sánh với một thư viện cấu trúc của các chất đã biết. Nếu không tìm được chất tương ứng trong thư viện ,ta thu được một dữ liệu mới và đóng góp vào thư viện cấu trúc sau khi tiến hành thêm các biện pháp để xác định được chính xác loại hợp chất mới này. 2. Kết hợp sắc ký lỏng đa chiều-khối phổ liên tiếp (MDLC-MS/MS) • Phương pháp sắc ký lỏng ghép khối phổ là phương pháp được hiểu là mẫu được phân tách và tinh sạch qua sắc ký, sau đó mẫu được đưa qua máy khối phổ để tiếp tục xác định khối lượng nguyên tử của nó. • Kết thúc quá trình ta thu được lượng mẫu nhất định và cấu trúc phân tử đó.
- Xem thêm -