Tài liệu Phụ lục 1 tổ chức bữa ăn và nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ tại trường mầm non

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 162 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

MÔ ĐUN QL4 TỔ CHỨC BỮA ĂN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỮA ĂN CHO TRẺ TẠI TRƯỜNG MẦM NON (Dành cho cán bộ quản lý) Tài liệu phát tay Phụ lục 1: Câu hỏi thảo luận. Thảo luận ( Số 1) Anh/chị cho biết các điều kiện đảm bảo và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn cho trẻ tại trường: 1. Về thực phẩm. 2. Về chế biến. 3. Về chăm sóc bữa ăn cho trẻ. 4. Khác. Thảo luận ( Số 2) 1/Bạn hãy chia sẻ những khó khăn trong khâu cung cấp thực phẩm cho bữa ăn của trẻ tại trường. 2/Bạn đã sử dụng biện pháp gì để giảm bớt những khó khăn trong khâu cung cấp thực phẩm cho bữa ăn của trẻ tại trường. Thảo luận ( Số 3) 1/Bạn đã gặp những khó khăn nào về điều kiện cơ sở vật chất của bếp tại trường mình đang phụ trách ? 2/Bạn đã áp dụng những biện pháp nào để giảm thiểu những khó khăn đó ? Thảo luận ( Số 4) Xây dựng thực đơn 1 tuần cho trẻ mẫu giáo học bán trú theo 3 vùng với các mức tiền sau đây: 1. Thành phố: ( 20.000 - 25.000đ/trẻ/ngày). 2. Nông thôn: ( 12.000 - 15.000đ/trẻ/ngày). 3. Khó khăn: ( 5.000 - 7.000đ /trẻ/ngày). Thảo luận ( Số 5) Bạn hãy chia sẻ các biện pháp giải quyết vấn đề sau đây: Làm thế nào để chất lượng bữa ăn của trẻ có thể được cải thiện bằng cách thu hút sự tham gia của cha mẹ và cộng đồng vào công tác của nhà trường ?
- Xem thêm -