Tài liệu Phòng ngừa tình hình mua bán dâm ở việt nam hiện nay

  • Số trang: 72 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 100 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA LUẬT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Khoá 32 (2006 – 2010) ĐỀ TÀI PHÒNG NGỪA TÌNH HÌNH MUA BÁN DÂM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Sinh viên thực hiện: Phan Việt Xô MSSV: 5062521 Lớp: Tư pháp 3-K32 Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Chí Hiếu Bộ môn: Tư pháp Cần Thơ, tháng 4/2010 Luận văn tốt nghiệp: Phòng ngừa tình hình mua bán dâm ở Việt Nam hiện nay NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ....................................................................................................................... .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. GVHD: Nguyễn Chí Hiếu SVTH: Phan Việt Xô Luận văn tốt nghiệp: Phòng ngừa tình hình mua bán dâm ở Việt Nam hiện nay NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG PHẢN BIỆN .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. GVHD: Nguyễn Chí Hiếu SVTH: Phan Việt Xô Luận văn tốt nghiệp: Phòng ngừa tình hình mua bán dâm ở Việt Nam hiện nay MỤC LỤC Trang Lời nói đầu .......................................................................................................... 1 Chương 1. Thực trạng về tình hình mua bán dâm ở Việt Nam hiện nay......... 4 1.1. Khái niệm mại dâm và hành vi mua dâm, bán dâm ........................................ 4 1.1.1. Khái niệm mại dâm .............................................................................. 4 1.1.2. Khái niệm hành vi mua dâm, bán dâm và những quy định của pháp luật hiện hành ....................................................................................................... 5 1.1.2.1. Khái niệm hành vi mua dâm, bán dâm ....................................... 5 1.1.2.2. Những quy định của pháp luật hiện hành ................................... 5 1.2. Lược khảo quá trình hình thành và phát triển của tình hình mua bán dâm trên thế giới .......................................................................................................... 7 1.2.1. Thời cổ đại ........................................................................................... 7 1.2.2. Thời trung đại....................................................................................... 8 1.2.3. Thời hiện đại ........................................................................................ 8 1.3. Đặc điểm của tình hình mua bán dâm ở Việt Nam ......................................... 9 1.3.1. Tình hình mua bán dâm ở Việt Nam qua các giai đoạn......................... 9 1.3.2. Phương thức hoạt động của các đối tượng hoạt động mại dâm ............. 11 1.3.3. Đặc điểm nhân thân của gái bán dâm.................................................... 14 1.3.4. Đặc điểm nhân thân của khách mua dâm .............................................. 17 1.3.5. Tình hình mại dâm nam hiện nay ......................................................... 19 1.4. Những hậu quả của hành vi mua bán dâm ...................................................... 20 1.4.1. Ảnh hưởng về kinh tế ........................................................................... 21 1.4.2. Ảnh hưởng cho xã hội .......................................................................... 21 1.4.3. Ảnh hưởng chính trị ............................................................................. 23 1.5. Xu hướng phát triển của tình hình mua bán dâm trong thời gian tới ............... 23 Chương 2. Nguyên nhân và điều kiện của tình hình mua bán dâm ở Việt Nam hiện nay ............................................................................................................... 25 2.1. Nguyên nhân và điều kiện chung của tình hình mua bán dâm ........................ 25 2.1.1. Do ảnh hưởng của môi trường kinh tế - xã hội..................................... 26 2.1.2. Những nguyên nhân về công tác giáo dục............................................. 29 2.1.3. Nguyên nhân bắt nguồn từ pháp luật .................................................... 31 2.1.4. Những nguyên nhân xét dưới góc độ tâm lý ......................................... 32 2.1.5. Những hạn chế trong công tác phát hiện và xử lý tệ nạn mại dâm......... 34 2.2. Nguyên nhân và điều kiện cụ thể của tình hình mua bán dâm......................... 36 2.2.1. Nguyên nhân và điều kiện dẫn đến gái bán dâm ................................... 36 GVHD: Nguyễn Chí Hiếu SVTH: Phan Việt Xô Luận văn tốt nghiệp: Phòng ngừa tình hình mua bán dâm ở Việt Nam hiện nay 2.2.2. Nguyên nhân và điều kiện dẫn đến nam bán dâm ................................. 38 2.2.3. Nguyên nhân và điều kiện dẫn đến khách mua dâm là nam giới ........... 40 2.2.4. Nguyên nhân và điều kiện dẫn đến khách mua dâm là phụ nữ .............. 43 Chương 3. Các biện pháp phòng ngừa tình hình mua bán dâm ở Việt Nam hiện nay ............................................................................................................... 46 3.1. Quan điểm chung về phòng, chống tệ nạn xã hội ........................................... 46 3.2. Quan điểm, phương châm và mục tiêu phòng chống tệ nạn mại dâm ............. 49 3.2.1. Quan điểm và phương châm................................................................. 49 3.2.2. Về mục tiêu.......................................................................................... 49 3.3. Một số kết quả về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm .............................. 51 3.4. Kiến nghị biện pháp phòng ngừa tình hình mua bán dâm trong giai đoạn hiện nay ................................................................................................................ 52 3.4.1. Về kinh tế xã hội .................................................................................. 53 3.4.2. Về tuyên truyền giáo dục...................................................................... 53 3.4.3. Biện pháp về hoàn thiện hệ thống pháp luật.......................................... 56 3.4.4. Biện pháp đối với gái bán dâm ............................................................. 59 3.4.5. Biện pháp đối với người mua dâm........................................................ 61 3.4.6. Biện pháp đối với nam bán dâm ........................................................... 62 Kết luận ............................................................................................................... 65 GVHD: Nguyễn Chí Hiếu SVTH: Phan Việt Xô Luận văn tốt nghiệp: Phòng ngừa tình hình mua bán dâm ở Việt Nam hiện nay LỜI NÓI ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Từ sau đại hội Đảng cộng sản Việt Nam toàn quốc lần thứ VI năm 1986 đến nay, dưới sự lảnh đạo của Đảng, Nhà nước ta đã và đang tiến hành công cuộc đổi mới. Hơn 20 năm qua thực hiện những chủ trương chính sách đúng đắn của Đảng và nhà nước, đã thúc đẩy nền kinh tế xã hội của nước ta phát triển. Đời sống của nhân dân ngày càng nâng cao rõ rệt. An ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bên cạnh những thành quả đã đạt được, mặt trái của nền kinh tế thị trường đã tác động bằng nhiều cách đến đời sống xã hội. Tệ nạn mại dâm ở nước ta diễn biến phức tạp và đang là vấn đề nóng bỏng, ảnh hưởng xấu đến đời sống và an toàn của xã hội, vi phạm pháp luật, đạo đức, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, phá vỡ hạnh phúc nhiều gia đình, đe doạ tương lai giống nòi của dân tộc. Sau những năm đổi mới nền kinh tế - xã hội và nhất là từ năm 1990 trở lại đây. Hành vi mua bán dâm đã hoạt động dưới nhiều hình thức: công khai, bí mật thông qua các hình thức kinh doanh trá hình như: vũ trường, quán cà phê, nhà hàng, karaoke,…với phương thức hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Phạm vi hoạt động ngày càng mở rộng phát triển cả ở thành thị lẫn nông thôn, không chỉ dừng lại ở trong nước mà còn phát triển thành tội phạm có tổ chức, buôn bán phụ nữ và trẻ em ra nước ngoài. Hơn nữa hiện tượng khách quốc tế đi du lịch với mục đích “du lịch tình dục” đã diễn ra từng lúc, từng nơi và tình trạng mua bán dâm xâm nhập vào môi trường giáo dục cũng đang ở mức báo động. Điều đáng lo ngại là gái bán dâm ngày càng trẻ hóa, mại dâm trẻ em ngày càng gia tăng; đối tượng mua dâm là cán bộ, đảng viên, người có địa vị trong xã hội vẫn chưa được ngăn chặn có hiệu quả. Mại dâm nam ngày càng diễn biến phức tạp và lan rộng ở một số địa phương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu,… và đã xuất hiện những ổ chứa mại dâm nam hoạt động chặt chẽ, có tổ chức với vi mô lớn. Tệ nạn mua bán dâm còn là nguyên nhân chủ yếu làm lây nhiễm HIV/AIDS. Đây thực sự là một hiểm họa cho dân tộc trong thời mở cửa. Đứng trước thực trạng tệ nạn mua bán dâm có xu hướng phát triển gây nhức nhối trong xã hội Đảng và Nhà nước ta đã và đang tiến hành nhiều phương tiện và phương pháp khác nhau để đấu tranh kiên quyết nhằm ngăn chặn từng bước, tiến tới loại trừ tệ nạn mua bán dâm ra khỏi đời sống xã hội. Người viết cũng nhận thấy được tầm quan trọng của công tác phòng chống tệ nạn mua bán dâm, nên đã nảy sinh ý tưởng chọn đề tài: “Phòng ngừa tình hình GVHD: Nguyễn Chí Hiếu 1 SVTH: Phan Việt Xô Luận văn tốt nghiệp: Phòng ngừa tình hình mua bán dâm ở Việt Nam hiện nay mua bán dâm ở Việt Nam hiện nay” để nghiên cứu. Xuất phát từ những lý do trên, việc nghiên cứu đề tài này là một vấn đề cần thiết, cấp bách, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn trong giai đoạn hiện nay. 2. Tình hình nghiên cứu “Mại dâm” đây không phải là vấn đề mới được nghiên cứu, mà đã được rất nhiều tác giả, nhiều công trình nghiên cứu trước đó đề cập tới. Ví dụ như: - Nguyễn Xuân Yêm, Phan Đình Khánh, Nguyễn Thị Kim Liên: Mại dâm, ma tuý, cờ bạc tội phạm thời hiện đại, Nhà xuất bản Công An nhân dân, Hà Nội, năm 2003. - Trần Đức Châm: Phòng chống tệ nạn xã hội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2007. - Bộ nội vụ Tổng cục Cảnh sát nhân dân, đề tài KX.04.14: Tệ nạn xã hội ở Việt Nam thực trạng, nguyên nhân và giải pháp, Nhà xuất bản Công An nhân dân, năm 1994. Trên cơ sở tiếp thu có kế thừa các tác giả lớn, người viết đi sâu vào phân tích, mổ xẻ và làm rõ hơn về đặc điểm nhân thân, nguyên nhân và điều kiện dẫn đến gái bán dâm, khách mua dâm là nam giới. Thêm một nghiên cứu mới của người viết là về tình hình mại dâm nam, khách mua dâm là phụ nữ, biện pháp phòng ngừa nam bán dâm. 3. Phạm vi và mục đích nghiên cứu Luận văn chỉ nghiên cứu tập trung vào tình hình mua dâm, bán dâm ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở có làm rõ đặc điểm nhân thân của các đối tượng hoạt động mại dâm nhưng chủ yếu là người bán dâm và khách mua dâm, còn các đối tượng hoạt động mại dâm khác như: chủ chứa, môi giới, bảo kê,…có phân tích và đề cập đến nhưng không được tập trung làm rõ. Qua đó luận văn muốn góp tiếng nói chung cùng với mọi người trong công tác phòng chống tình hình mua bán dâm ở nước ta. Luận văn là niềm say mê mà bản thân người viết rất quan tâm và đây cũng là một nguồn tư liệu bổ ích cho những ai thật sự muốn tìm hiểu về vấn đề này. 4. Phương pháp nghiên cứu Luận văn được nghiên cứu dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về nhà nước và pháp luật, về tội phạm học; dựa trên đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội nói chung và mua bán dâm nói riêng. Luận văn sử dụng phương pháp thống kê lịch sử, so sánh, phân tích, tổng hợp để đánh giá có hệ thống về tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tệ nạn mua bán dâm trong thời gian qua. GVHD: Nguyễn Chí Hiếu 2 SVTH: Phan Việt Xô Luận văn tốt nghiệp: Phòng ngừa tình hình mua bán dâm ở Việt Nam hiện nay 5. Kết cấu của luận văn Luận văn gồm lời nói đầu, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, kết luận và được kết cấu bởi ba chương: - Chương 1: Thực trạng về tình hình mua bán dâm ở Việt Nam hiện nay - Chương 2: Nguyên nhân và điều kiện của tình hình mua bán dâm ở Việt Nam hiện nay. - Chương 3: Các biện pháp phòng ngừa tình hình mua bán dâm ở Việt Nam hiện nay. * Vì thời gian nghiên cứu không nhiều cùng với trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn của bản thân còn hạn chế nên luận văn khó trách khỏi những thiếu sót, người viết rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và của tất cả những ai quan tâm đến đề tài này. GVHD: Nguyễn Chí Hiếu 3 SVTH: Phan Việt Xô Luận văn tốt nghiệp: Phòng ngừa tình hình mua bán dâm ở Việt Nam hiện nay CHƯƠNG 1 TÌNH HÌNH MUA BÁN DÂM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 1.1. Khái niệm mại dâm và hành vi mua dâm, bán dâm 1.1.1. Khái niệm mại dâm Thuật ngữ “mại dâm” có nguồn gốc từ tiếng Latinh là “Prostiture” có nghĩa ban đầu là “bày ra để bán” chỉ việc bán thân một cách tùy tiện. Mại dâm là một hiện tượng xã hội biểu hiện các sự sai lệch về chuẩn mực trong xã hội, theo nhà xã hội học Pháp nổi tiếng E. Durkheim thì tệ nạn mại dâm là dấu hiệu của một xã hội loạn kỷ cương. Bản chất của khái niệm “mại dâm” theo cuốn bách khoa toàn thư về nhà nước và pháp quyền của Liên xô 1925 định nghĩa: “mại dâm là việc mua bán thân thể của mình để làm đối tượng thỏa mãn tình dục”. Ở Anh quan niệm rằng “gái điếm là đem thân thể mình hiến cho đàn ông để được trả tiền”. Theo đạo luật ngăn ngừa mại dâm của Nhật Bản 1956 thì “mại dâm là việc quan hệ giới tính với bất kỳ ai để được trả tiền hoặc được hứa trả tiền”. Bộ luật hình sự bang New York (Mỹ) xác định “người phạm tội mại dâm là người thực hiện, thỏa thuận hoặc đề nghị thực hiện quan hệ giới tính với người khác để lấy tiền”. Như vậy, nói chung mọi người thừa nhận rằng dấu hiệu của mại dâm là quan hệ giới tính với những người khác (quan hệ giới tính bừa bãi) để được trả công (thường là bằng tiền) mang tính chất có hệ thống, có thỏa thuận trước về trả tiền (dù có khi không rõ giá cả). Theo ý kiến của nhiều nhà khoa học, một hành vi được coi là mại dâm khi có các dấu hiệu sau đây: - Có sự thỏa thuận giữa hai bên là nam và nữ (ở đây không đề cập đến các dạng mại dâm đồng giới) về việc đáp ứng và thỏa mãn quan hệ tình dục thông qua giao hợp hoặc các hình thức dịch vụ làm tình khác. - Việc trao đổi tình dục được thực hiện trên cơ sở người bán dâm (đáp ứng nhu cầu tình dục, thường là phụ nữ) được trả hoặc hứa được trả một giá trị vật chất nhất định (như tiền, đồ trang sức, vật có giá trị,...) - Hành vi trao đổi tình dục đó xảy ra ngoài phạm vi hôn nhân. Như vậy, có thể định nghĩa tệ nạn mại dâm như sau: “Mại dâm là những hành vi được thỏa thuận nhằm thực hiện quan hệ tình dục có tính chất mua bán trên cơ sở một giá trị vật chất nhất định (tiền hoặc hiện vật) ngoài phạm vi hôn nhân”. Tại điều 3 chương I, Pháp lệnh phòng chống mại dâm 2003 của nước ta đã giải thích rõ: mại dâm là hành vi mua dâm, bán dâm. GVHD: Nguyễn Chí Hiếu 4 SVTH: Phan Việt Xô Luận văn tốt nghiệp: Phòng ngừa tình hình mua bán dâm ở Việt Nam hiện nay 1.1.2. Khái niệm hành vi mua dâm, bán dâm và những quy định của pháp luật hiện hành 1.1.2.1. Khái niệm hành vi mua dâm, bán dâm Mại dâm bao gồm hành vi mua dâm và bán dâm. (Theo điều 3 Pháp lệnh phòng chống mại dâm 2003). Vậy, Bán dâm được hiểu là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác (khoản 1 Điều 3, Pháp lệnh phòng chống mại dâm 2003). Mua dâm được hiểu là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu (khoản 2 Điều 3, Pháp lệnh phòng chống mại dâm 2003). 1.1.2.2. Những quy định của pháp luật hiện hành o Theo pháp lệnh phòng, chống mại dâm 2003 - Hành vi mua dâm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền (khoản 1 Điều 22). - Hành vi bán dâm cũng tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh. Đối với người bán dâm là người nước ngoài thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo, phạt tiền, trục xuất (khoản 1 Điều 23). - Trường hợp người có hành vi mua bán dâm là cán bộ, công chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân vi phạm thì ngoài việc bị xử lý theo quy định tại các điều 22, 23 còn bị thông báo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý để giáo dục và xử lý kỷ luật. Trong thời gian bị xử lý kỷ luật không được đề cử, ứng cử vào các cơ quan dân cử, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, không được bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại, bổ nhiệm vào các chức vụ tương đương hoặc cao hơn trong các cơ quan nhà nước hoặc trong lực lượng vũ trang nhân dân (Điều 27). o Theo Bộ luật Hình sự Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 Người có hành vi mua dâm mà đối tượng bán dâm là người chưa thành niên (chưa đủ 18 tuổi), hành vi này không đòi hỏi người mua dâm phải biết người bán dâm là người đã thành niên hay chưa, chỉ cần xác định là đã có hành vi mua dâm mà người bán dâm là người chưa thành niên thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Có thể bị truy cứu về tội Mua dâm người chưa thành niên (Điều 256, Bộ luật Hình sự Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009) hoặc tội Giao cấu với trẻ em (Điều 115, Bộ luật GVHD: Nguyễn Chí Hiếu 5 SVTH: Phan Việt Xô Luận văn tốt nghiệp: Phòng ngừa tình hình mua bán dâm ở Việt Nam hiện nay Hình sự Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009) hay tội Hiếp dâm trẻ em (Điều 112, Bộ luật Hình sự Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009), tùy theo từng trường hợp cụ thể. - Trường hợp người mua dâm có hành vi giao cấu với gái bán dâm là trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Hành vi giao cấu này đạt được hoàn toàn do sự thoả thuận của gái bán dâm. Thì người mua dâm có thể bị truy cứu về tội Giao cấu với trẻ em (Điều 115, Bộ luật Hình sự Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009). Tội phạm này hoàn thành khi người mua dâm thực hiện được hành vi giao cấu không cần việc giao cấu kết thúc về mặt sinh lý cũng như phát sinh hậu quả, người mua dâm phải thực hiện hành vi với lỗi cố ý. - Trường hợp người mua dâm có hành vi giao cấu với gái bán dâm là trẻ em chưa đủ 13 tuổi trong mọi trường hợp, bất kể hành vi giao cấu có sự thoả thuận với gái bán dâm hay không, thì hành vi này đều có thể bị truy cứu về tội Hiếp dâm trẻ em (Điều 112, Bộ luật Hình sự Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009). Quy định này xuất phát từ quan điểm cho rằng: Trẻ em Việt Nam chưa đủ 13 tuổi chưa có nhu cầu về sinh lý (tình dục), hiểu lệch lạc về hành vi, chưa thể hiện ý chí đúng đắn của mình. (Tội phạm này còn áp dụng cho cả phụ nữ với vai trò thực hành vì việc giao cấu không đòi hỏi trái với ý muốn của nạn nhân). - Trường hợp người mua dâm có hành vi mua dâm đối với người chưa thành niên, hành vi mua dâm thể hiện ở việc hai bên thoả thuận mua bán dâm (trả tiền hoặc bất cứ tài sản gì để thực hiện hành vi giao cấu). Thì người mua dâm có thể bị truy cứu về tội Mua dâm người chưa thành niên (Điều 256, Bộ luật Hình sự Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009). Tội phạm này hoàn thành khi đôi bên đã thoả thuận việc mua bán không cần hai bên đã tiến hành giao cấu, nhưng người mua dâm phải thực hiện hành vi do lỗi cố ý trực tiếp. Ngoài ra còn có các hành vi khác liên quan đến hoạt động mua bán dâm như: - Người có hành vi như cho thuê, cho mượn chỗ làm nơi thực hiện hành vi mua bán dâm giữa khách mua dâm và gái bán dâm hoặc những người khác trong hoạt động mại dâm. Việc cho thuê, cho mượn địa điểm được thể hiện ở sự thoả thuận, bàn bạc và có sự nhất trí trước khi hành vi mua bán dâm xảy ra. Hoặc có hành vi bố trí chỗ, bố trí gái bán dâm…cho hoạt động mua bán dâm. Thì có thể bị truy cứu về tội Chứa mại dâm (Điều 254 Bộ luật Hình sự Việt Nam sửa đổi, bổ sung năm 2009). - Người có hành vi như đứng ra làm trung gian môi giới, dẫn dắt những người hoạt động mại dâm gặp nhau để thực hiện hành vi mua bán dâm, nó bao gồm cả hành vi dụ dỗ, dẫn dắt, giới thiệu, gợi ý, môi giới làm trung gian như dẫn gái cho chủ chứa và khách mua dâm, dẫn khách mua dâm đến cho chủ chứa hoặc gái bán GVHD: Nguyễn Chí Hiếu 6 SVTH: Phan Việt Xô Luận văn tốt nghiệp: Phòng ngừa tình hình mua bán dâm ở Việt Nam hiện nay dâm. Dẫn dắt hoặc môi giới cho các bên gặp nhau theo yêu cầu của một trong các bên, sau đó các bên tự thoả thuận về địa điểm, giá cả, cách thức mua bán dâm, mức thanh toán,… Thì có thể bị truy cứu về tội Môi giới mại dâm (Điều 255 Bộ luật Hình sự Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009). Cả hai tội phạm chứa mại dâm và môi giới mại dâm được coi là hoàn thành khi cả hai đã thực hiện xong hành vi chứa, dẫn dắt, dụ dỗ, môi giới mại dâm được thể hiện bằng sự thoả thuận hoặc nhận lời không kể đã hoặc có nhận thù lao hay chưa. Và cả hai tội này thực hiện hành vi phải do lỗi cố ý, động cơ vụ lợi cá nhân. - Đối với trường hợp người mua dâm, bán dâm biết mình nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác thì có thể bị truy cứu về tội Lây truyền HIV cho người khác hoặc tội Cố ý truyền HIV cho người khác (Điều 117, 118, Bộ luật Hình sự Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009). Trên đây là khái niệm về mại dâm nói chung và hành vi mua bán dâm nói riêng có đề cập đến những quy định của pháp luật hiện hành, bước đầu giúp người viết đi sâu vào tìm hiểu thực trạng của xã hội đang tồn tại hành vi trái pháp luật này. 1.2. Lược khảo quá trình hình thành và phát triển của tình hình mại dâm trên thế giới. 1.2.1. Thời cổ đại Mại dâm xuất hiện như thế nào và xuất hiện từ bao giờ? Chưa ai đưa ra được câu trả lời thoả đáng và có lẽ không thể đưa ra câu trả lời duy nhất. Có thể nói nó bắt nguồn từ hành dâm với mục đích hiến tế hoặc tôn giáo trong thời cổ đại ở nhiều nước Trung Cận Đông, bao gồm Ai Cập, Cannaan, Phoenicia, Babylonia, Assyria, Lydia, Ba Tư, Ấn Độ, Numidia và Tây Phi. Hành dâm trong đền thờ thịnh hành ở Judah dưới thời vua Manasseh trước Công nguyên. - Ở Hy Lạp, dưới ảnh hưởng của phương Đông, hành dâm hiến tế đã xâm nhập vào Hy Lạp và nổi tiếng nhất là đền thờ thần Vệ Nữ ở Corinth, nơi các nữ tế phục vụ như gái bán dâm. Hành dâm hiến tế có nhiều dạng. Nó được giải thích như một nghi lễ mà qua đó phụ nữ hiến dâng trinh tiết của mình cho một vị thần nào đó. Trong cái gọi là nghi lễ Myletta ở Babylonia, mỗi phụ nữ điều phải túc trực ở đền thờ thần Ishtar và chấp nhận giao hợp với người đàn ông đầu tiên ném đồng xu bạc vào lòng cô ta. Hành dâm như một nghĩa vụ thường xuyên của một tầng lớp nữ tu nhất định là thông lệ ở Trung Đông. Mại dâm công cộng bắt đầu ở Hy Lạp vào thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên và được gán cho thời Solon, gái hành nghề mại dâm phải sống trong một khu vực quy định. Họ ăn mặc qua loa hoặc ở trần từ thắt lưng trở lên. Gái bán dâm tư nhân thường được phân biệt bởi quần áo với mẫu hoa riêng biệt và màu tóc sáng. Một tầng lớp đặc biệt là Heterae (bạn gái). Gái bán dâm quý GVHD: Nguyễn Chí Hiếu 7 SVTH: Phan Việt Xô Luận văn tốt nghiệp: Phòng ngừa tình hình mua bán dâm ở Việt Nam hiện nay phái chuyên nghiệp và độc lập, nổi bật với sắc đẹp và trí tuệ sắc sảo. Họ được nhà nước bảo vệ và đánh thuế, được tự do hơn những phụ nữ có chồng. - Ở La Mã, để phân biệt gái bán dâm bằng việc bắt họ phải ăn mặt theo cách riêng hoặc cư trú ở một khu vực nhất định. Nhà nước La Mã cổ đại cấp môn bài và đánh thuế gái bán dâm vốn đã trở thành một ngành kinh doanh nhờ nguồn nô lệ. Ngoài các nô lệ, phụ nữ ngoại quốc và đàn bà tự do cũng hành nghề mại dâm. Dưới thời các hoàng đế, La Mã có đến 45 Lupanaria (nhà chứa) và riêng Pompeii có ít nhất là 7 nhà chứa. Đó là những phòng ngủ tối và được che bằng một tấm rèm có treo tên của gái bán dâm. Các cô gái này thường khoả thân hoặc ăn mặc sơ sài. 1.2.2. Thời Trung đại Thời trung đại gái bán dâm lang thang di chuyển từ hội chợ này tới hội chợ khác và tập trung ở các cuộc họp hay các hội nghị. Cuộc họp tại Frankfurt (Đức) năm 1394 thu hút hơn 800 gái bán dâm, và hơn 1.500 gái bán dâm đã tập trung ở hội nghị Consance năm 1415. Trong các hội chợ, các cô gái bán dâm được hưởng quyền “tự do hội chợ” nghĩa là họ được tự do hành nghề. Gái bán dâm thang thang như một hiện tượng xã hội kéo dài cho đến đầu thế kỷ 18. Trong thời kỳ này gái bán dâm được hưởng một số đặc quyền. Ở nhiều thành phố họ được quyền tham dự tất cả các lễ cưới và các cuộc tiếp tân. Để đáp lại lòng hiếu khách, họ phải tặng hoa cho chủ nhân. Cho đến năm 1524, họ vẫn được phép khiêu vũ khoả thân, (nhưng phải trang điểm bằng các bông hoa), với những người thờ thánh Viên trong ngày hội mùa và được thưởng ba pao tiền Viên. 1.2.3. Thời hiện đại Hiện nay, hướng giải quyết vấn đề mại dâm trên thế giới có thể chia làm hai nhóm nước sau đây: - Nhóm nước cấm hành nghề mại dâm: tùy theo khả năng thi hành của từng quốc gia mà những hành vi bị coi là bất hợp pháp sẽ được thể chế hóa ở các mức độ khác nhau. Theo khuynh hướng này, chiếm vị trí đầu tiên là các nước đạo Hồi, Ở các xã hội đó, gái bán dâm có thể bị kết án tử hình hoặc bị ném đá đến chết. Một số nước đã ban hành các luật chống mại dâm như ở Anh (1885), Đan Mạch (1901), Phần Lan (1907), Hoa kỳ (1911), Pháp (1946), Nhật (1956). - Nhóm nước kiểm soát bằng cách hạn chế hay cấp môn bài cho gái bán dâm hoặc nhà chứa: bằng cách thể chế hóa về mặt quản lý nhà nước bằng pháp luật tệ nạn mại dâm. Theo khuynh hướng này bao gồm các nước và các lãnh thổ sau: Cộng hòa Liên bang Đức, Đan Mạch (sau 1960), Pháp (1948), Anh (sau 1970), Thụy Điển, Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan,... GVHD: Nguyễn Chí Hiếu 8 SVTH: Phan Việt Xô Luận văn tốt nghiệp: Phòng ngừa tình hình mua bán dâm ở Việt Nam hiện nay Trước sự bùng nổ của tệ nạn mại dâm và hiểm họa AIDS, nhiều nước đã đặt mục tiêu kiểm soát tệ nạn này lên hàng đầu như đề ra các biện pháp bắt buộc đăng ký, bắt buộc khám chữa bệnh, quy định các địa điểm được phép hành nghề,...Hiện nay có khoảng 30 nước trên thế giới đang giải quyết vấn đề mua bán dâm theo hướng này1. 1.3. Đặc điểm của tình hình mua bán dâm ở Việt Nam 1.3.1. Tình hình mua bán dâm ở Việt Nam qua các giai đoạn Hoạt động mua bán dâm ở nước ta xuất hiện cách đây rất lâu, nhưng trên thực tế không xác định được nó bắt nguồn từ bao giờ một cách chính xác vì không có tư liệu để lại. Đến nay, theo quá trình phát triển của lịch sử có thể chia quá trình phát sinh, tồn tại và phát triển của hành vi mua bán dâm ở nước ta thành ba giai đoạn chính: + Thời kỳ Pháp thuộc đến cuối thập kỷ 60 Trước thời kỳ này nó còn đơn giản, các hình thức hành nghề chủ yếu biểu hiện dưới các hình thức như: gái nhảy, cô đầu,...Về thực chất, đây là việc một số nghệ sĩ bị bắt buộc phải làm nghề mại dâm cho các quan lại và phần nào nó còn mang tính chất văn hóa. Thời kỳ Pháp thuộc, gái bán dâm xuất hiện là do nhu cầu phục vụ quân đội viễn chinh Pháp. Theo số liệu thống kê của chính quyền Pháp để lại, năm 1954, riêng Hà Nội đã có 11.800 gái bán dâm chuyên nghiệp hoạt động công khai, trong đó có hơn 6000 người được chính quyền cũ cấp thẻ môn bài, 45 nhà chứa, 55 nhà hát cô đầu. Thời kỳ cải tạo và xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc hành vi mua bán dâm đã từng bước được đẩy lùi và kiểm soát chặt chẽ. Cho đến năm 1965, về cơ bản, ở miền Bắc, hành vi này đã được bài trừ. Trung bình hàng năm chỉ phát hiện được khoảng 300 - 400 gái bán dâm2. + Thời kỳ những năm 70, khi quân đội Mỹ kéo vào miền Nam Thời kỳ này dưới chính quyền Sài Gòn, hoạt động mua bán dâm phát triển phức tạp và nghiêm trọng với mục đích phục vụ cho sự ăn chơi sa đọa của quân đội viễn chinh Mỹ và bọn ngụy quyền, ngụy quân. Mặc dù chính quyền Ngô Đình Diệm đã ban hành luật chống mại dâm từ tháng 10/1954 nhưng trên thực tế, hoạt động mua bán dâm ngày càng phát triển tràn lan. Theo thống kê của Bộ xã hội ngụy, số gái bán dâm ở Sài Gòn năm 1968 là 10.000 người, năm 1974 lên đến hơn 100.000 người với hơn 5000 chủ chứa. Toàn miền Nam trước ngày giải phóng có khoảng 200.000 gái bán dâm chuyên nghiệp3. Ngay sau khi giải phóng, chính quyền quân 1-3 Xem Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tài liệu giáo dục giới tính, phòng chống tệ nạn mại dâm, Hà Nội, 2004. GVHD: Nguyễn Chí Hiếu 9 SVTH: Phan Việt Xô Luận văn tốt nghiệp: Phòng ngừa tình hình mua bán dâm ở Việt Nam hiện nay quản đã thành lập ban bài trừ các tệ nạn xã hội với chủ trương kiên quyết đấu tranh chống hành vi mua bán dâm, nghiêm trị bọn chủ chứa, ma cô, môi giới, đồng thời tập trung cải hóa số gái bán dâm chuyên nghiệp, kết quả đã làm giảm hơn 80% số gái bán dâm ở đây. Đến năm 1980, hoạt động mua bán dâm ở nước ta gần như được xóa bỏ về cơ bản. + Thời kỳ phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trường và mở rộng quan hệ đối ngoại (từ 1986 đến nay). Bên cạnh những yếu tố tích cực thúc đẩy nền kinh tế phát triển thì mặt hạn chế, tiêu cực cũng bộc lộ và đang làm thay đổi mạnh mẽ các giá trị và chuẩn mực, đạo đức truyền thống, làm biến đổi nhân cách của một bộ phận người trong xã hội. hoạt động mua bán dâm từ đó lại phát triển mạnh mẽ và trở thành vấn đề xã hội hết sức nhức nhối và gây nguy hại đến nước ta, bởi sự phát triển, quy mô, phạm vi hoạt động và hậu quả xã hội mà nó gây ra. Có thể nói, từ những năm 80 của thế kỷ XX trở lại đây, nhất là năm 1986, hoạt động mua bán dâm đã phát triển trở lại và buộc xã hội dù muốn hay không cũng phải thừa nhận sự có mặt của nó. Số gái bán dâm ở tuổi vị thành niên có xu hướng tăng. Hoạt động mua bán dâm không còn hoàn toàn lén lút như trước đây mà nó hoạt động trong tình trạng không công khai về mặt pháp luật nhưng phần nào công khai về mặt xã hội. Cho đến nay, không ai có thể biết chính xác số gái bán dâm, bởi vì sự hoạt động bất hợp pháp của nó đã cản trở việc thống kê của các cơ quan chức năng một cách có hệ thống. Theo thống kê của Uỷ ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ thì số gái bán dâm trong cả nước được phát hiện năm 1990 là 40.000 gái bán dâm; năm 1992 là 100.000 gái bán dâm; năm 1994 là 130.000 gái bán dâm và từ năm 1995-1996 lên tới khoảng 200.000 gái bán dâm4. Số liệu của Cục phòng chống tệ nạn xã hội - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho thấy số gái bán dâm ở thành phố Hồ Chí Minh năm 1995 là 50.000 người, năm 1996-1997 còn 40.000 người và năm 1998 còn 32.000 người. Ở Hà Nội năm 1994 số gái bán dâm được phát hiện là gần 1.600 người, năm 1996 là 1.200 người, và đến năm 1998 thì lại tăng vọt lên tới 5.000 người5. Tính đến năm 2008 ước tính cả nước có khoảng 30.904 đối tượng bán dâm, nhưng hiện cơ quan chức năng mới chỉ quản lý được 15.316 đối tượng trên hồ sơ. Bộ Công an cũng cho biết tại Hà Nội có khoảng 4.500 phụ nữ có biểu hiện hoạt 4 5 Xem Uỷ ban Quốc hội vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam: Số liệu về phụ nữ Việt Nam 1985-1994. Trần Đức Châm: Phòng chống tệ nạn xã hội, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2007, trang 86. GVHD: Nguyễn Chí Hiếu 10 SVTH: Phan Việt Xô Luận văn tốt nghiệp: Phòng ngừa tình hình mua bán dâm ở Việt Nam hiện nay động bán dâm. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 20.000 phụ nữ làm tiếp viên ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên các tuyến biên giới Việt - Trung và Việt Nam - Campuchia, lực lượng Biên phòng đã đưa vào quản lý hàng trăm nhà hàng có biểu hiện hoạt động mại dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em6. Tại buổi tổng kết 6 tháng đầu năm 2009, Theo báo cáo từ Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết tình trạng phụ nữ ra nước ngoài theo các tour du lịch để bán dâm ngày càng có xu hướng gia tăng và có sự tham gia không chỉ của gái bán dâm “hạng sang” mà còn có cả gái bán dâm “hạng thấp hơn”7. Trên thực tế, ở nước ta số gái bán dâm vị thành niên ngày càng tăng. Kết quả điều tra 2.628 gái bán dâm năm 1990 ở một số tỉnh, thành phố cho thấy có 6,3% là trẻ em. Ở Hà Nội, trong cuộc điều tra 900 thanh thiếu niên lang thang năm 1991 có 25% hoạt động mại dâm. Theo thống kê của thành phố Hồ Chí Minh: số gái bán dâm dưới 18 tuổi năm 1989 là 2,1%; năm 1990 con số này tăng lên gấp hơn 2 lần là 5,22%; năm 1991 là 7%; năm 1992 là 10%; năm 1994 là 15% và đến năm 1995 lên tới 20,8%. Năm 1996, cả nước có 200.000 gái bán dâm, trong đó có 14.000 gái bán dâm ở tuổi vị thành niên. Theo nhiều nguồn số liệu khác, tỷ lệ trẻ em mại dâm ở nước ta là 10% năm 1993; 12% năm 1994; 13,96% năm 1997. Đáng chú ý là có cả trẻ em nam tham gia bán dâm và con số này không phải là hiếm8. 1.3.2. Phương thức hoạt động của các đối tượng hoạt động mại dâm Trong giai đoạn hiện tại các đối tượng có hoạt động mua bán dâm để tồn tại chúng có nhiều hình thức thủ đoạn hoạt động khác nhau nhằm che giấu sự phát hiện của quần chúng nhân dân và sự đấu tranh khám phá của các cơ quan chuyên môn. Có thể nói thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này ngày càng tinh vi xảo quyệt, và kín đáo. Chúng không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích hoạt động mại dâm. Theo kết quả điều tra trong số 9.315 bị cáo được đưa ra xét xử từ năm 1994 2000 thì phụ nữ là chủ chứa chiếm 40%; trong độ tuổi thanh niên là 27,5%; số tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm là 5,4%; có 130 bị cáo là người chưa thành niên; 6 Phong Cầm: Gái mại dâm ngày càng trẻ hoá, http://www.thuvienphapluat.vn/Default.aspx?CT=NW&NID=19524 [đưa tin 24/12/2008]. 7 Thanh Trầm: Gái bán dâm rủ nhau ra nước ngoài hành nghề, http://dantri.com.vn/c20/s20-333180/gai-bandam-ru-nhau-ra-nuoc-ngoai-hanh-nghe.htm- [đưa tin 25/6/2009]. 8 Trần Đức Châm, Phòng chống tệ nạn xã hội, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2007, trang 87. GVHD: Nguyễn Chí Hiếu 11 SVTH: Phan Việt Xô Luận văn tốt nghiệp: Phòng ngừa tình hình mua bán dâm ở Việt Nam hiện nay 163 bị cáo là người các dân tộc thiểu số. Thu nhập từ hoạt động mại dâm là rất lớn, có cơ sở thu hàng tỷ đồng/tháng9. Các đối tượng này tổ chức hoạt động mua bán dâm thường sử dụng các hình thức dịch vụ như karaoke, cà phê đèn mờ, nhà hàng, khách sạn, cắt tóc phòng lạnh,… để lấy đó làm điểm giao dịch, bắt mối hoặc có đối tượng sử dụng ngay cả các cơ sở dịch vụ này để tổ chức hoạt động mua bán dâm. Với các dịch vụ trá hình dưới các hình thức “dịch vụ” nói trên, các đối tượng chủ chứa - môi giới thường có các hành vi thăm dò, tìm hiểu và gạ gẫm những “nhu cầu” của khách. Sau khi có sự thỏa thuận với khách chúng có thể bố trí hoạt động mua bán dâm ngay tại cơ sở dịch vụ của chúng hoặc có thể “cung cấp” gái bán dâm cho “khách” dẫn đi những nơi khách tùy chọn. Để đáp ứng nhu cầu khi đông khách mua dâm. Và tạo ra không khí mới bằng cách thay đổi gái bán dâm. Các đối tượng tổ chức hoặc chứa gái bán dâm có sự liên hệ chặt chẽ với các nhà hàng, vũ trường, khách sạn,…chúng luôn luôn thay đổi và trao đổi đội ngũ “tiếp viên” giữa các nhà hàng, để chứng tỏ nhà hàng luôn luôn có tiếp viên “mới” để câu nhử khách mua dâm. Những đối tượng tổ chức hoạt động mua bán dâm với quy mô lớn: chúng thường tổ chức “nuôi” số đông đội ngũ tiếp viên ngay trong cơ sở của chúng hoặc trá hình dưới hình thức hoạt động “vũ trường” để khách chọn theo ý muốn như các nhà hàng “Công Dung”, “Nam Hải”, “Hoa Đô”…ở Hà Nội. Điễn hình như trường hợp của Ngô Văn Thà, Nguyễn Ngọc Dung đã xây dựng một tổ chức mại dâm lớn tại khách sạn Công Dung ở 19 Tô Ngọc Vân, Hà Nội. Bọn chúng đã tập hợp về đây hàng chục cô gái, kể cả các em gái chưa thành niên để tổ chức bán dâm cho khách trong nước và nước ngoài. Tụ điểm mại dâm này núp dưới doanh nghĩa kinh doanh khách sạn, tồn tại nhiều năm và cuối cùng đã bị khám phá, đưa ra ánh sáng10. Các hình thức hoạt động mại dâm dưới hình thức dịch vụ trá hình thường có các mối liên kết chặt chẽ giữa: chủ chứa, môi giới, bảo vệ và kẻ “chăn dắt”. Ngoài tổ chức hoạt động mua bán dâm như trên: để tránh sự phát hiện của quần chúng nhân dân và cơ quan công an. Các đối tượng tổ chức hoạt động mua bán dâm còn hình thành đường dây “gái gọi”. Sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc nhắn điện thoại, điện thoại di động máy nhắn tin, để trao đổi với khách hàng sau khi 9 Trần Đức Châm: Phòng, chống tệ nạn xã hội, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2007, trang 88. Trần Đức: Gặp chủ động mại dâm lớn nhất Hà Nội trong tù, http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Gap-chudong-mai-dam-lon-nhat-Ha-Noi-trong-tu, [đưa tin 26/7/2005]. 10 GVHD: Nguyễn Chí Hiếu 12 SVTH: Phan Việt Xô Luận văn tốt nghiệp: Phòng ngừa tình hình mua bán dâm ở Việt Nam hiện nay ngã giá, khách cho địa điểm chúng sẽ cho gái bán dâm theo yêu cầu của khách tới hoặc khách đến những địa điểm chúng đã chuẩn bị trước cùng gái bán dâm. Với thủ đoạn này chúng thường không tập trung gái bán dâm tại một điểm mà thành nhiều điểm để phân tán nhằm tránh sự phát hiện của quần chúng, ít khi sử dụng nơi ở của chúng để tổ chức hoạt động mại dâm mà thường thuê các địa điểm khách sạn nhà nước hoặc tư nhân khác để tránh sự phát hiện của các cơ quan công an. Các đối tượng hoạt động mua bán dâm ở những địa bàn công cộng thường tập trung ở vườn hoa, công viên,…để chào, mời, đón và gạ bán khách mua dâm. Có điểm tập trung tới 50 đến 100 gái bán dâm. Hình thành những khu vực “chợ tình”…ở những nơi này các đối tượng hoạt động mua bán dâm có thể thực hiện hành vi “mua bán” và hành lạc ngay tại chỗ. Cũng có thể sau khi thỏa thuận để các đối tượng đưa đi nơi khác theo yêu cầu của khách mua dâm. Tuy nhiên mọi điều khoản đều phải được thanh toán rõ ràng đối với các đối tượng “chăn dắt” trước khi gái bán dâm đi với khách. Thủ đoạn hoạt động ở địa bàn công cộng của các đối tượng hoạt động mua bán dâm thường có sự liên kết giữa đối tượng chăn dắt với gái bán dâm hoặc gái bán dâm với vệ sĩ (bảo kê),…sự liên kết chặt chẽ giữa gái bán dâm và chủ chứa như những hình thức trên thì ít chặt chẽ hơn. Ngoài ra các đối tượng hoạt động bán dâm còn có nhiều hình thức, thủ đoạn hoạt động khác nhau như: bán vé thu tiền một nơi, nhận gái bán dâm một nơi,…để tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Các trường hợp hoạt động tệ nạn mại dâm có mối liên hệ chặt chẽ giữa chủ chứa, môi giới, gái bán dâm,…thì các đối tượng chủ chứa, tổ chức hoạt động mua bán dâm còn lường trước các tình huống bị công an bắt giữ, chúng còn “tập huấn”, huấn luyện cách khai báo cho từng “tiếp viên” từng gái bán dâm không thừa nhận là mại dâm mà nhận là “bố”, “người yêu”, “vợ chồng”,…hoặc không thừa nhận có chủ chứa, chăn dắt, kẻ tổ chức mà chỉ hoạt động đơn lẻ một mình,…Đó là những thủ đoạn các đối tượng chủ chứa thường huấn luyện cho gái bán dâm, khi bị phát hiện bắt giữ. Về quy mô tổ chức: có thể nói về quy mô tổ chức của các đối tượng hoạt động mua bán dâm ngày càng lớn, đã xuất hiện nhiều đường dây liên tỉnh, đường dây cung cấp cho người nước ngoài và kết hợp với bọn tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em ra nước ngoài (Hồng Kông, Đài Loan, Ma cao, Trung Quốc, Singapore,…) Điều đáng chú ý là từ đầu năm 2005 đến nay ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều ổ hoạt động mại dâm tập thể trong các “động lắc”. Đồng thời, một hiện tượng xã hội khác thể hiện sự suy đồi về đạo đức, lối sống của một số GVHD: Nguyễn Chí Hiếu 13 SVTH: Phan Việt Xô Luận văn tốt nghiệp: Phòng ngừa tình hình mua bán dâm ở Việt Nam hiện nay nam giới (chủ yếu là thanh niên) mặc dù không phải là mại dâm. Đó là hiện tượng mà một thanh niên hoặc một số thanh niên tụ tập với nhiều phụ nữ ngoài 30 tuổi trở lên chưa có chồng hoặc đã bỏ chồng để sinh hoạt tình dục theo kiểu thác loạn và ngược lại. Tóm lại, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng có hành vi mua bán dâm hiện nay ngày càng ti vi, xảo quyệt. Chúng hoạt động kín đáo song cũng không kém phần công khai nhằm tránh sự phát hiện của quần chúng nhân dân và cơ quan công an. Việc nghiên cứu nắm được những thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này sẽ có ý nghĩa quan trọng trong phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn cả nước. 1.3.3. Đặc điểm nhân thân của gái bán dâm Gái bán dâm là một trong những thành viên của tổ chức hoạt động mại dâm. Pháp luật nước ta chưa coi hành vi bán dâm của họ là phạm tội vì vậy họ chỉ là nạn nhân của xã hội và các hoạt động chứa, môi giới mại dâm. Có thể nói gái bán dâm là phụ nữ hoạt động cá nhân hay trong các tổ chức mại dâm, tham gia hoạt động dịch vụ tình dục nhằm thu lợi bất chính bằng tiền hoặc vật chất khác, đây là những người bán thân xác của mình cho khách mua dâm, kinh doanh thân xác của mình để thu lợi bất chính. Qua kết quả điều tra ở một số tỉnh, thành phố trọng điểm năm 2000: số gái bán dâm có hồ sơ quản lý (diện gái bán dâm thường xuyên) tính đến tháng 12/2000 là 14.032 người. Ước tính cả số gái bán dâm không thường xuyên khoảng 42.400 người, 70% tập trung ở 20 tỉnh, thành phố lớn, khu công nghiệp, du lịch như: thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Bà Rịa Vũng Tàu, An Giang, Kiên Giang, Bình Dương, Khánh Hòa,…Trong đó có 26% số gái bán dâm nghiện ma túy, chủ yếu là hêrôin và các loại ma túy tổng hợp (thành phố Hồ Chí Minh là 31%), 15% đã nhiễm HIV/AIDS11. Khi nghiên cứu 201 đối tượng gái bán dâm bị phát hiện, bắt giữ và qua các tài liệu phỏng vấn số đối tượng này trên địa bàn Hà Nội năm 2002 cho thấy: 11 Trần Đức Châm: Phòng, chống tệ nạn xã hội, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2007, trang 88. GVHD: Nguyễn Chí Hiếu 14 SVTH: Phan Việt Xô Luận văn tốt nghiệp: Phòng ngừa tình hình mua bán dâm ở Việt Nam hiện nay - Về kinh tế12: Kinh tế gia đình Số đối tượng Phần trăm (%) Nghèo khổ 109 54,2 Đủ ăn 80 39,8 Khá giả 11 6,0 Tổng 201 100,0 Trong số gái bán dâm bị bắt giữ chỉ có 6%, xuất thân trong gia đình có kinh tế khá giả, 39,8% trong các gia đình kinh tế bình thường, còn 54,2% thuộc gia đình có kinh tế khó khăn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân, điều kiện tác động, thúc đẩy đối tượng đi vào con đường mại dâm. - Về độ tuổi và trình độ văn hóa13: Độ tuổi Tổng Số 201 % Trình độ văn hóa 16- 20- 25- 30- Trên Mù Lớp Lớp Lớp Trung 19 24 29 34 35 chữ 1-5 6-9 10-12 cấp 40 69 42 19 31 25 61 72 31 12 9.4 % 15.4 % 12.2 % 30.5 % 35.6 % 15.6 % 6.1 % 20 % 34.3 20.9 % % Gái bán dâm với nhiều nhóm tuổi khác nhau, độ tuổi trung bình là 25. Trong số này nhóm ở độ tuổi từ 20 đến 29 chiếm tỷ lệ cao nhất 55.2%, số đối tượng ở độ tuổi từ 35 trở lên chiếm 15,4%. Đặc biệt đáng quan tâm là số tuổi từ 16 đến 19 chiếm 20%, riêng số dưới 18 tuổi làm gái bán dâm đã chiếm tới 12,5%, trong tổng số đối tượng được điều tra nghiên cứu. Ví dụ: Tại nhà nghỉ của chị Hoàng Thị Lĩnh tại xã Biên Giang, Hà Nội đã tổ chức nuôi gái bán dâm trong đó có Nguyễn Châu H quê ở Vĩnh Long và Hoàng Lan T quê ở Hoà Bình đang ở độ tuổi 1614. Về trình độ văn hoá của số gái bán dâm cũng rất đa dạng và phức tạp trong đó có số mù chữ chiếm 12.2%, số gái bán dâm có trình độ trung học cơ sở chiếm tỷ lệ cao nhất 35.6%, kế đó là số gái bán dâm có trình độ tiểu học chiếm 30.5%, số gái 12, 13 Nguyễn Xuân Yêm, Phan Đình Khánh, Nguyễn Thị Kim Liên: Mại dâm, ma tuý, cờ bạc tội phạm thời hiện đại, Nxb Công An nhân dân, Hà Nội, 2003, trang 320-322. 14 Kinh doanh gái mại dâm chưa thành niên, http://tintuc.xalo.vn/001349534140/kinh_doanh_gai_mai_dam_chua_thanh_nien.html [đưa tin 9/01/2009]. GVHD: Nguyễn Chí Hiếu 15 SVTH: Phan Việt Xô
- Xem thêm -