Tài liệu Phong cách nghệ thuật thơ huy cận qua lửa thiêng (bìa)

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 62 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ KIM ỬNG PHONG CÁCH NGHỆ THUẬT THƠ HUY CẬN QUA LỬA THIÊNG Chuyên ngành : Văn học Việt Nam Mã số : 62 22 34 01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GS.TS. MAI QUỐC LIÊN Thành phố Hồ Chí Minh – 2011 Công trình được hoàn thành tại: Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. MAI QUỐC LIÊN Phản biện 1: PGS. TS. TRỊNH BÁ ĐĨNH Viện Văn học Phản biện 2: PGS. TS. ĐOÀN TRỌNG HUY Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Phản biện 3: TS. NGUYỄN HOÀI THANH Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường họp tại Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, vào hồi giờ, ngày tháng năm 2011 Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh - Thư viện Khoa học Xã hội TP. Hồ Chí Minh - Thư viện Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ 1. Nguyễn Thị Kim Ửng, “Thời gian và không gian chiều trong thơ Huy Cận” (qua tập Lửa thiêng), Tạp chí Khoa học Xã hội, Viện Phát triển bền vững vùng Nam Bộ, số 82, 6-2005 2. Nguyễn Thị Kim Ửng, “Huy Cận, Những nét vẽ bằng thơ” (Tưởng niệm một năm ngày mất của nhà thơ Huy Cận), Báo Sài Gòn Giải Phóng, số Chủ nhật, ngày 19-2-2006 3. Nguyễn Thị Kim Ửng, “Thu rừng, một cấu trúc không gian lạ trong thơ Huy Cận”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường Đại học Sư phạm TP.HCM, số 43, 9-2006 4. Nguyễn Thị Kim Ửng, “Cá tính sáng tạo độc đáo của hai tài năng thơ: Xuân Diệu- Huy Cận”, tham luận Hội thảo kỷ niệm 90 năm ngày sinh và 22 năm ngày mất của nhà thơ Xuân Diệu (do UBND tỉnh Bình Định kết hợp cùng Tạp chí Thơ, Hội Nhà văn Việt Nam, tổ chức tại TP. Quy Nhơn 12-2007) 5. Nguyễn Thị Kim Ửng, “Đời- một quan niệm nghệ thuật đặc sắc của Huy Cận”, Tạp chí Khoa học Xã hội, Viện Phát triển bền vững vùng Nam Bộ, số 140, 4-2010
- Xem thêm -