Tài liệu Phoi hop voi cac to chuc giao duc dao duc cho hoc sinh

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trần Ngọc Định Liên đội Trường THCS Lao Bảo MỤC LỤC A- ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lý do chọn sáng kiến kinh nghiệm: 1. Vài nét thuận lợi về Trường THCS Lao Bảo 2. Khó khăn II. Mục đích nghiên cứu. B- NỘI DUNG I. Cơ sở lý luận II. Cơ sở lý luận thực tế. III. Nghiên cứu tình hình thực trạng để tìm ra Trang 1 1 2 2 3 3 3 5 phương hướng giáo dục hiệu quả. IV. Một số nguyên tắc và biện pháp và cách 5 thức tổ chức giáo dục đạo đức cho học THCS như sau : 1. Nguyên tắc 2. Biện pháp 3. Phương hướng tổ chức 4. Nâng cao chất lượng mô hình dạy và học 5. Xây dựng và đẩy mạnh các tổ chức hoạt động 5 6 7 7 8 nhân đạo. V. Một số bài học kinh nghiệm và những giải 8 pháp giải tổ chức thực hiện: 1. Bài học rút ra : 2. Những kinh nghiệm rút ra 3. Những giải pháp trong hoạt động giáo dục VI. Những vấn đề cần giải quyết tiếp Biện pháp C- KẾT LUẬN 8 9 9 10 10 11 Phối hợp các lực lượng giáo dục đạo đức cho học sinh THCS. Trang 1 Trần Ngọc Định Liên đội Trường THCS Lao Bảo Tên đề tài: “Phối hợp các lực lượng giáo dục để giáo dục đạo đức cho các em”. A- ĐẶT VẤN ĐỀ: I. Lý do chọn sáng kiến kinh nghiệm: Bác Hồ đã dạy: " Vì lợi ích 10 năm trồng cây, Vì lợi ích trăm năm trồng người " Lời dạy của Bác đã nói lên vai trò quan trọng của việc giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường. Lời dạy của Bác cũng nhắc nhở các thế hệ quản lí giáo dục luôn tìm tòi những biện pháp giáo dục tốt nhất để giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. 1. Vài nét về trường THCS Lao Bảo. Phối hợp các lực lượng giáo dục đạo đức cho học sinh THCS. Trang 2 Trần Ngọc Định Liên đội Trường THCS Lao Bảo - Trường THCS Lao Bảo nằm trên địa bàn vùng núi sát biên giới của một đất nước bạn Lào có nhiều thành tích về Văn hoá - Giáo dục và Trật tự - An toàn xã hội . - Trường được thành lập vào 3/8/1992 lúc đầu có 4 lớp và 98 học sinh. - Năm học 2007-2008 , nhà trường có 24 lớp ; 885 học sinh . Học sinh của trường phần lớn là học sinh thuộc hộ khẩu tại địa bàn Thị Trấn Lao Bảo. Nhìn chung các em chăm ngoan , chịu khó học tập , rèn luyện và tham gia các hoạt động tập thể . - Phụ huynh : Khoảng 30% là cán bộ , viên chức nhà nước . Nhà trường được sự quan tâm, ủng hộ của Hội cha mẹ học sinh và Phụ huynh học sinh các lớp . - Trường có 51 cán bộ , giáo viên , nhân viên . Có đủ giáo viên chuyên biệt để dạy các môn năng khiếu tự chọn : Tiếng Anh , Tin học và các môn Nhạc , Thể dục , Mĩ thuật . - Giáo viên của trường phần lớn đã tốt nghiệp ĐHSP - CĐSP. Phối hợp các lực lượng giáo dục đạo đức cho học sinh THCS. Trang 3 Trần Ngọc Định Liên đội Trường THCS Lao Bảo - Trường có phòng đồ dùng dạy học, phương tiện dạy học hiện đại để giáo viên và học sinh thực hiện Đổi mới phương pháp dạy học như : Video , Cát sét , Máy chiếu hắt, camera, máy chụp phim ... - Trường có các phòng chức năng khác như : Đoàn đội, Y tế , Nghe nhìn, Tin Học, Phòng thực hành, Hội đồng Giáo dục , Thư viện, Thiết bị. 2. Khó khăn : - Chưa có phòng để triển khai các phòng học các môn năng khiếu và chuyên biệt. - Hơn nửa số phụ huynh làm nghề tự do , thu nhập không ổn định, nhiều phụ huynh có hoàn cảnh rất khó khăn về kinh tế nên việc quan tâm đến học tập của các em còn hạn chế . - Lao Bảo là khu vực kinh đặc biệt thương mại bàn nằm sát khu vực biên giới nước Lào trên trục hành lang kinh tế Đông Tây có nhiều sự xu nhập mặt trái của kinh tế thị trường. Phối hợp các lực lượng giáo dục đạo đức cho học sinh THCS. Trang 4 Trần Ngọc Định Liên đội Trường THCS Lao Bảo Xuất phát từ thực tế như vậy, bản thân tôi tìm tòi những giải pháp thử nghiệm các mô hình tổ chức giáo dục đạo đức cho học sinh trong và ngoài nhà trường. II. Mục đích: - Nâng cao nhận thức tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh. - Mọi người, mọi nhà, mọi ngành, cả xã hội vì giáo dục . - Để giáo dục thế hệ trẻ thành người có đức, có tài, thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước, mục tiêu của nhà trường phổ thông là hình thành và phát triển toàn diện nhân cách tốt đẹp cho thế hệ trẻ. Đó là những người lao động mới phát triển hài hoà trên tất cả các mặt : đạo đức , trí dục, mỹ dục , thể dục , lao động . Những người sẽ xây dựng đất nước phồn vinh, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá , hiện đại hoá … Trong các mặt trên, việc giáo dục đức dục giữ vai trò hết sức quan trọng vì : - Thuyết Khổng tử : " Đạo đức là cái gốc của con người " Phối hợp các lực lượng giáo dục đạo đức cho học sinh THCS. Trang 5 Trần Ngọc Định Liên đội Trường THCS Lao Bảo - Bác Hồ : " Có tài mà không có đức thì là người vô dụng … " " Đạo đức là cái gốc của người cách mạng " . - Nghị quyết Đảng : " Sử dụng cán bộ chủ chốt là sử dụng cả hai mặt Đức + Tài " . B- PHÂN TÍCH NỘI DUNG: “Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh THCS trong tình hình đổi mới đất nước xã hội hiện nay ở trong và ngoài nhà trường”. I.Cơ sở lý luận để nghiên cứu: - Căn cứ lý luận triết học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh : " Con người chịu ảnh hưởng của môi trường xã hội, tổng hợp những hiện tượng muôn hình, muôn vẻ tác động tới con người ". - Căn cứ lý luận tâm lý học : " Con người phát triển hình thành cá tính, nhân cách do tổng hoà các tác động môi trường và giáo dục ". Phối hợp các lực lượng giáo dục đạo đức cho học sinh THCS. Trang 6 Trần Ngọc Định Liên đội Trường THCS Lao Bảo - Căn cứ vào tài liệu của các nhà XH học Hà nội về xã hội và con người của từng thời đại, mối quan hệ hình thành phát triển con người và xã hội con người giữa 2 yếu tố : yếu tố sinh học và yếu tố xã hội học. Hai yếu tố này tồn tại thống nhất không thể tách rời được, chúng bổ xung cho nhau tạo nên 1 con người hoàn chỉnh. Vì vậy triết học Mác đã được khẳng định " Con người là tổng hoà các mối quan hệ xã hội " , " Con người là một thực thể thống nhất của yếu tố tự nhiên và yếu tố xã hội ". Chính vì vậy, mỗi cá nhân phải được xã hội giáo dục mới tồn tại và phát triển được, thiếu sự giáo dục của xã hội cá nhân không thể hình thành nhân cách hoàn chỉnh. Hay các nhà triết học khẳng định : Không trở thành người được. - Căn cứ vào đường lối mục tiêu giáo dục của đảng. Đào tạo con người phát triển toàn diện để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. - Căn cứ vào các nghị quyết của Đảng bộ và công tác các đoàn thể về lãnh đạo sự nghiệp giáo dục ở điạ phương . - Căn cứ vào nhiệm vụ năm học ngành giáo dục các năm học vừa qua và những năm tiếp theo. Phối hợp các lực lượng giáo dục đạo đức cho học sinh THCS. Trang 7 Trần Ngọc Định Liên đội Trường THCS Lao Bảo II. Cơ sở lý luận từ thực tế xã hội trong công tác giáo dục: - Tình hình mới đặt ra cho ngành giáo dục cho mỗi cơ sở trường học: Đào tạo thế hệ trẻ trước sự đổi mới đất nước, xã hội vế mặt đạo đức như thế nào người quản lý giáo dục phải làm gì ? làm thế nào ? thực hiện được những mục tiêu của Đảng của thời đại đặt ra : Đào tạo con người VN xã hội chủ nghĩa có đầy đủ năng lực phẩm chất, lối sống vừa hiện đại, vừa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam, với nhận thức : Tương lai thuộc về thế hệ trẻ, người làm chủ và xây dựng đất nước . Vì vậy, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đào tạo thế hệ trẻ trong giao đoạn hiện nay có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang tính chất chiến lược, cấp bách và lâu dài, được toàn xã hội và cả loài người quan tâm. Khi đó toàn bộ cuộc sống con người là một quá trình phát triển về thể chất, và về tâm lý. Quá trình đó diễn ra mạnh nhất trong tuổi thơ ấu . Theo quan điểm duy vật biện chứng thì đó là một quá trình phức tạp, tinh tế, sâu sắc, phong phú cả về chất và về lượng. Nhân cách của con người được hình thành, phát triển trong quá trình đó. Nó chịu ảnh hưởng lớn nhất của yếu tố môi trường và giáo dục, yếu tố bẩm sinh chỉ là những trường hợp đặc biệt . Phối hợp các lực lượng giáo dục đạo đức cho học sinh THCS. Trang 8 Trần Ngọc Định Liên đội Trường THCS Lao Bảo Theo quan điểm giáo dục Mác-xít thì sự ảnh hưởng môi trường ( xã hội và gia đình ) là tổng hợp những hiện tượng muôn hình, muôn vẻ bên ngoài tác động một cách tự nhiên không định hướng đến con người . Mỗi một môi trường có một tác động riêng, không có môi trường xã hội, không có sự tiếp xúc con người với nhau thì không thể hình thành con người được và cũng không có quá trình truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức chuẩn bị cho cuộc sống và lao động - Vì con người là sản phẩm của những quan hệ xã hội . Giáo dục trong nhà trường là một yếu tố quan trọng đến sự hình thành và phát triển nhân cách học sinh . Khác với các môi trường khác, giáo dục luôn là sự tác động có tính định hướng với những phương tiện, phương pháp, và hình thức tổ chức được chọn lo, nhằm thực hiện có hiệu quả nhất những mục đích đề ra . Quá trình giáo dục hình thành nhân cách cho học sinh là tổng hoà các tác động môi trường và giáo dục các hoạt động có mục đích, kế hoạch, có tổ chức nhằm giáo dưỡng cho học sinh những cơ sở của thế giới khách quan duy vật biện chứng. Những phẩm chất, năng lực, ý chí và đạo đức Phối hợp các lực lượng giáo dục đạo đức cho học sinh THCS. Trang 9 Trần Ngọc Định Liên đội Trường THCS Lao Bảo những tình cảm thẩm mỹ thành những nét tính cách chọn vẹn của con người thực chất là 1 quá trình tổ chức cuộc sống. Tổ chức hoạt động 1 cách hợp lý cho học sinh. Đó là sự kết hợp của nhà trường, gia đình và xã hội, trong đó có nhà trường là trọng tâm, là trung tâm giáo dục của 1 địa phương, cần chủ động giúp đỡ họ nắm được tri thức cần thiết về công tác giáo dục và khéo léo tập hợp nhân dân trong những tổ chức và phong trào thích hợp. Vì nhân dân ta hiếu học, thường coi trọng đạo lý. III. Nghiên cứu tình hình thực trạng để tìm ra phương hướng giáo dục hiệu quả. - Con người là sản phẩm của xã hội. Người giáo dục phải nhận thức được thực trạng của xã hội học sinh sống, học tập, trưởng thành về các mặt tốt xấu. - Dân cư ở khu kinh tế đặc biệt Thương Mại Lao Bảo đại đa số là buôn bán, kinh doanh thương mại và dịch vụ, hàng hoá một số nhiều gia đình phụ huynh làm ăn và sống ở Lào rất nhiều chỉ đầu tư tiền bạc cho con mình là xong. Cuộc sống gia đình cũng có nhiều đa dạng. Bên cạnh những gia đình sống hoà thuận hạnh phúc, văn minh, gia Phối hợp các lực lượng giáo dục đạo đức cho học sinh THCS. Trang 10 Trần Ngọc Định Liên đội Trường THCS Lao Bảo giáo còn có những hộ cuộc sống vợ chồng không hoà thuận, từ đó có ảnh hưởng đến đặc điểm của học sinh. Với đặc điểm và thực trạng các gia đình như vậy đã đặt ra cho người làm giáo dục địa phương phải cùng Đảng và chính quyền , các đoàn thể, ban ngành tập trung chỉ đạo đồng bộ. Đẩy mạnh các hoạt động toàn diện trên các mặt công tác, giữ vững trật tự an ninh, ổn định đời sống nhân dân, đoàn kết nhất trí, cán bộ giáo viên và nhân dân, quyết tâm xây dựng nền đạo đức văn minh cho học sinh để xua đi những sự ngộ nhận mù quáng, thiếu kiến thức nuôi dạy con cái, chỉ chú ý đến mặt học thức, lệch lạc và chạy đua thời cuộc, phó mặc cho nhà trường, xã hội, phá vỡ đạo lý tốt đẹp dân tộc trong quan hệ thầy trò, cha con, ông bà, người lớn, bạn bè,. Sống không lành mạnh giữa người với người. Một bộ phận các gia đình, các em học sinh chậm tiến mắc phải gây trở ngại cho công tác giáo dục những năm gần đây. Đồng thời những tệ nạn xã hội, đề đóm, cờ bạc, nghiện hút v.v … cũng xuất hiện, làm vẩn đục môi trường giáo dục đạo đức, đảo lộn đạo lý ở đó. Phối hợp các lực lượng giáo dục đạo đức cho học sinh THCS. Trang 11 Trần Ngọc Định Liên đội Trường THCS Lao Bảo IV. Một số nguyên tắc và biện pháp và cách thức tổ chức giáo dục đạo đức cho học THCS như sau : 1. Nguyên tắc : - Hình thành con người có năng lực, có phẩm chất, đạo đức XHCN, có nhu cầu thị hiếu lành mạnh, có năng lực phù hợp với sự phát triển của gia đình và xã hội. Giáo dục trong tập thể và bằng tập thể lớp, trường, địa phương. - Cần phải giáo dục học sinh 1 cách đúng mức : Dân chủ song không xuề soà, nghiêm khắc mà không khắt khe, với nghệ thuật sư phạm phù hợp đối tượng, hoàn cảnh môi trường. - Phát huy những mặt tốt, khắc phục những nhược điểm thiếu sót, những tồn tại của cá nhân, tập thể. - Giáo dục phải căn cứ vào đặc điểm của từng đối tượng, hoàn cảnh cụ thể. 2. Biện pháp : Phối hợp các lực lượng giáo dục đạo đức cho học sinh THCS. Trang 12 Trần Ngọc Định Liên đội Trường THCS Lao Bảo - Thuyết phục bằng lời lẽ có lý, có tình, bằng tình cảm và phép tắc tác động lên nhận thức và tình cảm của học sinh như : trò chuyện, nêu gương tốt, thưởng việc tốt. - Đưa các em vào hoạt động tập thể thực tiễn như hoạt động tập thể trong và ngoài nhà trường, vui chơi, thăm quan du lịch … qua đó hiểu thêm học sinh, gắn bó học sinh với tập thể, xoá đi những thiếu sót. - Khuyến khích khen chê đúng mục đích, đúng việc, đúng lúc, tế nhị mà hiệu quả. - Xây dựng nếp sống văn minh, văn hoá thanh lịch, xây dựng tình thương yêu đoàn kết. - Bên cạnh phương pháp trên, nhà trường còn thực hiện việc đổi mới môi trường sư phạm tạo ra khung cảnh sư phạm đẹp, đủ tiện nghi dạy và học để thu hút các em tới trường, chăm lo cái đẹp đang có ở trường mình. - Thực hiện xã hội hoá giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đúng yêu cầu mục đích công tác tổ chức nhà trường đề ra cho công tác giáo dục. - Xuất phát từ chính nhiệm vụ của ngành giáo dục, của Đảng, của nhà nước, từ thực trạng xã hội, tình hình đạo Phối hợp các lực lượng giáo dục đạo đức cho học sinh THCS. Trang 13 Trần Ngọc Định Liên đội Trường THCS Lao Bảo đức của học sinh trong thời mở cửa nhà trường xây dựng tổ chức giáo dục đạo đức cho học sinh trong và ngoài nhà trường. - Nhà trường, các đoàn thể, các ngành các gia đình cùng tổ chức giáo dục đạo đức cho học sinh . Với khẩu hiệu : " Người người làm giáo dục Nhà nhà làm giáo dục Ngành ngành làm giáo dục Mỗi khóm bản, cụm dân cư làm giáo dục Vì thế các tổ chức chuyên môn, các cá nhân say mê bồi dưỡng lẫn nhau, tự học hỏi chuyên môn, thi đua nâng cao tay nghề. Sống vì nghề, chết cũng vì nghề giáo dục. Hạnh phúc, cuộc sống thịnh vượng của mỗi người cũng bắt đầu từ làm chuyên môn, dạy học mà đâm chồi nẩy nụ đơm hoa kết trái như hôm nay. Vì lẽ đó tình cảm của nhà trường đã đến mọi nơi, mọi nhà tạo mối giao hoà tình người sâu sắc đậm đà, chính vì thế cả xã hội đã tham gia công tác giáo dục , đối với giáo dục làm mấy việc sau : Phối hợp các lực lượng giáo dục đạo đức cho học sinh THCS. Trang 14 Trần Ngọc Định Liên đội Trường THCS Lao Bảo - Tham gia quản lý giáo dục , đảm bảo an toàn môi trường trong sạch cho trường. - Đầu tư tiền , vật chất, cải tạo và xây dựng môi trường sư phạm cho dạy và học, giáo dục đạo đức . 3. Phương hướng tổ chức - Tham mưu với các cấp uỷ về chủ trương, nội dung, hướng tổ chức, biện pháp chỉ đạo các đoàn thể cụm dân cư cùng nhà trường đào tạo thế hệ trẻ. - Nhà trường tổ chức, phối hợp giáo dục trong và ngoài nhà trường: Chi bộ lãnh đạo công tác giáo dục, tham mưu cấp uỷ các ngành. Chính quyền thực hiện, các đoàn thể hỗ trợ . - Xã hội : Tổ chức lãnh đạo, thực hiện công tác giáo dục ở từng khópm bản khu dân cư . Đoàn thanh niên với phong trào : Tổ chức thanh niên, thiếu niên để chăm sóc, giáo dục tư tưởng, đạo đức văn hoá, vui chơi, tham quan, du lịch, nghi thức và các hoạt động ngoại khoá khác ( Cưu chiến binh, Phụ nữ, cụm dân cư ). 4. Nâng cao chất lượng mô hình dạy và học . Phối hợp các lực lượng giáo dục đạo đức cho học sinh THCS. Trang 15 Trần Ngọc Định Liên đội Trường THCS Lao Bảo - Để thuyết phục được mọi người, mọi lực lượng vì giáo dục nhà trường đã bắt đầu bằng mũi nhọn : Dạy và học . Các giáo viên có kinh nghiệm giáo dục , chuyên môn được phân công chủ nhiệm, giảng dạy. Bằng tấm gương, uy tín của giáo viên mà cảm phục, thu hút các em gắn bó và say mê học tập, vươn lên dành kết quả cao. Cải tạo lớp học tạo khung cảnh sư phạm mỗi năm một khang trang, đẹp hơn để hấp dẫn tâm hồn trẻ thơ. Từ cơ sở vật chất chung đến tách riêng nhà cao tầng sạch sẽ , có bồn hoa, cây cảnh, sân chơi mát mẻ, tạo một khuôn viên xanh sạch đẹp, phòng học có đèn, quạt có trang thiết bị phục cụ bán trú . Những cơ sở đó góp phần cuốn hút các em, tạo hứng thú say mê rèn luyện các em yêu trường, tự hào về mái trường của mình. 5. Xây dựng và đẩy mạnh tổ chức hoạt động nhân đạo : - Giáo dục lòng nhân ái thông qua hoạt động chữ thập đỏ. Truyền thống tốt đẹp quý báu đó là lòng nhân ái, đó là đức tính " Thương người như thể thương thân " . Ngày nay, Phối hợp các lực lượng giáo dục đạo đức cho học sinh THCS. Trang 16 Trần Ngọc Định Liên đội Trường THCS Lao Bảo những vốn quý đó của dân tộc, của cha ông ta càng được phát huy sâu sắc, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam . - Thành lập các nhóm Hội đồng chữ thập đỏ trong học sinh và giáo viên. Vân động các bạn cùng lớp, trường giữ vệ sinh môi trường và khung cảnh sư phạm sạch đẹp . Hướng dẫn các em giữ gìn vệ sinh thân thể. Liên kết các tổ chức làm công tác từ thiện để lá lành đùm lá rách, giúp nhau vượt khó để học và tu dưỡng bản thân. Nhờ đó mà động viên được cả về vật chất lẫn tinh thần, giáo dục đạo lý, tạo nên tình người sâu nặng, đằm thắm, khối đoàn kết gắn bó trong trường học tốt hơn. Đẩy lùi những thói hư tật xấu, đánh nhau, vẽ bậy, nói bậy, lười học, lêu lổng, cờ bạc, ăn cắp … - Vấn đề xã hội hoá giáo dục : - Với chủ trương Đảng lãnh đạo, nhân dân ủng hộ, XH quan tâm, nhà trường chủ động năng động sáng tạo thì sự nghiệp đào tạo thế hệ trẻ mới phát triền mạnh mẽ, toàn diện, vai trò và trách nhiệm của thầy cô, phụ huynh phối hợp chặt chẽ trong một chuỗi mắt xích : Nhà trường - Gia đình - Xã hội . Phối hợp các lực lượng giáo dục đạo đức cho học sinh THCS. Trang 17 Trần Ngọc Định Liên đội Trường THCS Lao Bảo - Muốn làm được như vậy thì phải xây dựng đội ngũ mạnh mẽ, tạo sức mạnh tổng hợp trong nội bộ Hội đồng giáo dục. Người làm công tác giáo dục toàn tâm vì tập thể, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, tập hợp đội ngũ, vận động các lực lượng tham gia. - Các bậc phụ huynh phải theo dõi thường xuyên về đời sống sinh hoạt tinh thần của các em . Qua đó, uốn nắn kịp thời những sai lệch trong sinh hoạt, xây dựng nếp sống lành mạnh, có văn hoá trong tâm hồn trong trắng của các em. Giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất cho thế hệ trẻ, động viên khuyến khích con cái chăm học, quản lý chặt chẽ thời gian học tập ở gia đình, không để các em chơi lêu lổng, túm năm tụm ba để tiêm nhiễm thói hư tật xấu. Thời gian các em nghỉ hè các khóm bản dân cư cùng với các đoàn thể cần kết hợp chặt chẽ với nhà trường, tổ chức quản lý hoạt động hè cho các em, kết hợp ôn tập văn hoá và có nhiều hình thức vui chơi lành mạnh bổ ích. V. Một số bài học kinh nghiệm và những giải pháp giải tổ chức thực hiện: 1. Bài học rút ra : Phối hợp các lực lượng giáo dục đạo đức cho học sinh THCS. Trang 18 Trần Ngọc Định Liên đội Trường THCS Lao Bảo - Nhiệm vụ giáo dục đạo đức học sinh là trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể xã hội và tất cả mọi người. Xây dựng được quy ước : Mỗi người, mỗi ngành có nhiệm vụ cụ thể . - Những hình thức phong phú, nội dung phù hợp từng thời kỳ, làm từng bước. Đồng thời tạo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa Nhà trường - Gia đình - Xã hội . - Làm thành một vòng giáo dục khép kín, giáo dục học sinh 1 ngày, 1 tháng, 1 năm, các năm để hình thành bằng được phẩm chất tốt, trau dồi bằng được tài năng trẻ theo yêu cầu của đất nước . 2. Những kinh nghiệm rút ra : - Phải nắm được tầm quan trọng của việc hình thành nhân cách học sinh. Từ bé đến trưởng thành phải đặt trong 3 môi trường giáo dục : Nhà trường ; Xã hội & Gia đình . Ba môi trường đó gắn bó và hỗ trợ cho nhau để tham gia giáo dục thế hệ trẻ, vườn ươm con người ấy phải tốt . - Tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân thấy được và nâng cao nhân trí là chìa khoá mở rộng làm kinh tế, là lối thoát ra khỏi đói nghèo. Điều đó đã được chứng minh bằng việc các gia đình nghèo những con học có bằng cấp, có Phối hợp các lực lượng giáo dục đạo đức cho học sinh THCS. Trang 19 Trần Ngọc Định Liên đội Trường THCS Lao Bảo nghề giỏi đều có công ăn việc làm . Gia đình nào mà bỏ con, không kiểm tra dìu dắt sẽ trở thành phạm tội . 3. Những giải pháp trong hoạt động giáo dục đạo đức : - Để đạt được mục đích giáo dục cần chọn điểm xuất phát thích hợp với đặc điểm riêng của từng trường. Trước tiên nêu quyết tâm của nhà trường, mục tiêu phấn đấu của nhà trường. Có mục tiêu để tập trung, làm rung động tâm tư tình cảm, lòng tự hào của học sinh ngoan, qua đó tác động đến học sinh hư. Bước đầu khơi dậy niềm tự hào vì truyền thống tốt đẹp của Trường bởi những điển hình, những truyền thống hay. Nếu không được khơi dậy trong các cuộc họp hội đồng giáo dục thì không có cái để đề cập đến công tác giáo dục . Đạo đức của học sinh xuống cấp, tháo gỡ được trở ngại cơ bản trọng tâm đó mới đưa được nhiệm vụ đào tạo học sinh cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng phát triển mạnh mẽ, toàn diện vững chắc . - Nhất thiết phải tạo nên một phong trào chung, càng rầm rộ bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Đẩy được các thanh niên vào cuộc, phá đi cảnh lẻ loi đơn chiếc của người muốn hoạt động. Có phong trào việc tốt được khuyến khích, hiện Phối hợp các lực lượng giáo dục đạo đức cho học sinh THCS. Trang 20
- Xem thêm -