Tài liệu Phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong mô hình is lm

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong mô hình IS – LM Nhóm 8: 1. VÕ THỨ THỨC 2. LÊ THỊ NGỌC HÂN 3. NGUYỄN THỊ THÚY 4. NGUYỄN THỊ HOÀI TRINH 5. BÙI THỊ HẠNH 1 NỘI DUNG TRÌNH BÀY 1. LÝ LUẬN (4 TRƯỜNG HỢP) 1. KHI NÀO ÁP DỤNG? 2. MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC? 2.THỰC TIỄN (VIỆT NAM) 2 1. LÝ LUẬN TH1: Phối hợp chính sách mở rộng tài khóa với mở rộng tiền tệ  Khi nào áp dụng? U, Y hay Yt(YE) < YP  Mục tiêu đạt được? YE , i  or i  or i không đổi 3 Phối hợp chính sách mở rộng tài khóa và mở rộng tiền tệ. LM1 i IS2 LM2 IS1 i2 i1 E2 E1 Y1 YP Y 4 TH2: phối hợp chính sách thu hẹp tài khóa với thu hẹp tiền tệ  Khi nào áp dụng? Inf hay Yt(YE) > YP  Mục tiêu đạt được? YE  , i  or i  or i không đổi 5 Phối hợp chính sách thu hẹp tài khóa và thu hẹp tiền tệ LM2 i IS1 LM1 IS2 i1 i2 E1 E2 YP Y1 Y 6 TH3: Phối hợp chính sách thu hẹp tài khóa với mở rộng tiền tệ  Khi nào áp dụng? Yt đạt mức mục tiêu  Mục tiêu đạt được? i  để kích thích đầu tư 7 Phối hợp chính sách thu hẹp tài khóa với mở rộng tiền tệ LM1 i IS1 IS2 LM2 E1 i1 i2 E2 YP Y 8 TH4: Phối hợp chính sách mở rộng tài khóa với thu hẹp tiền tệ  Khi nào áp dụng? Yt đạt mức mục tiêu  Mục tiêu đạt được? i giảm đầu tư tư nhân Ít được áp dụng. 9 Phối hợp chính sách mở rộng tài khóa với thu hẹp tiền tệ LM2 i IS2 IS1 LM1 E2 i2 i1 E1 YP Y 10 2. THỰC TIỄN Phối hợp chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ ở Việt Nam (1987-1993)  Diễn biến: Kinh tế phát triển chậm Inf tăng cao: 1987: Inf=323,1% 1988: Inf=393,0%  Thực hiện - CSTK thu hẹp: + Chi NS trên cơ sở Thu NS. + Nếu bội chi, thực hiện bằng nguồn vay nước ngoài. - CSTT thu hẹp: + Giảm phát hành tiền + Tăng lãi suất lên 12%/tháng (144%/năm) 11 Phối hợp chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ ở Việt Nam (1987-1993)  Kết quả - Inf : 1988: 393% 1993: 5,2% 12 Phối hợp chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ ở Việt Nam (1987-1993) i IS2 IS1 LM2 LM1 i2 E2 E1 i1 YP Y1 Y 13 Câu hỏi thảo luận Vào đầu năm 1980, chính phủ Mỹ cắt giảm thuế và lâm vào tình trạng thâm hụt ngân sách, trong khi Fed (Quỹ dự trữ liên bang Mỹ) lại theo đuổi chính sách tiền tệ chặt. Hiệu ứng của kết hợp chính sách này là gì? 14
- Xem thêm -