Tài liệu Phieu_chi

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 70 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Mẫu số: C31-BB (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Đơn vị: Công ty TNHH Thành Công Địa chỉ: KCN Bắc Sơn – Bỉm Sơn MST: 2800463339 Quyển số: 39 Số: 01 Nợ: 152, 133 Có: 111 PHIẾU CHI Ngày 05 tháng 12 năm 2012 Họ, tên người nhận tiền: Nguyễn Văn Thuận Địa chỉ: 370 Nguyễn Trãi , Phường Quang Trung ,TX. Bỉm Sơn.................................. Lý do chi: Trả tiền mua dầu của công ty Phúc Lộc......................................................... Số tiền: 22.300.000 (Viết bằng chữ): Hai mươi hai triệu ba trăm nghìn đồng................ Kèm theo: Hóa Đơn GTGT số 0057972 chứng từ gốc.................................................... Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người lập (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): Hai mươi hai triệu ba trăm nghìn đồng chẵn.......... Thủ quỹ (Ký, họ tên) Ngày 05 tháng 12 năm 2012 Người nhận tiền (Ký, họ tên) + Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ...................................................................................................... + Số tiền quy đổi: .................................................................................................................................... (Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu).
- Xem thêm -