Tài liệu Phát triển tư duy thuật toán cho học sinh thông qua dạy học dạng toán về khoảng cách trong hình học không gian lớp 11 nâng cao trung học phổ thông

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 142 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39841 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ LOAN PHÁT TRIỂN TƯ DUY THUẬT TOÁN CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC DẠY TOÁN VỀ KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 11 NÂNG CAO TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2010
- Xem thêm -