Tài liệu Phát triển kinh doanh nước ngoài của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt nam

  • Số trang: 101 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27123 tài liệu

Mô tả:

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu và trích dẫn trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Tôi tự chịu trách nhiệm về những vấn đề đã được nêu ra trong nội dung luận văn. Tác giả luận văn LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô tại bộ môn Kinh tế quốc tế - Khoa Thương mại và Kinh tế quốc tế – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội đã truyền đạt, cung cấp những kiến thức bổ ích, mang tính thực tiễn cao trong suốt quá trình học tập tại Viện. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn đến Banh lãnh đạo, các anh chị em đồng nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam đã giúp đỡ, cung cấp thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình làm luận văn. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến PGS. TS. Nguyễn Thừa Lộc, giảng viên khoa Thương mại và Kinh tế quốc tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Tác giả Nguyễn Thu Trang MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TÓM TẮT LUẬN VĂN PHẦN MỞ ĐẦU......................................................................................................1 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NƯỚC NGOÀI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI..........................4 1.1 Tầm quan trọng của việc phát triển kinh doanh ở nước ngoài......................4 1.1.1 Khái niệm và đặc điểm kinh doanh ở nước ngoài.............................................4 1.1.2.Tầm quan trọng của việc phát triển kinh doanh nước ngoài.............................5 1.2. Nội dung phát triên hoạt động kinh doanh ở nước ngoài của Ngân hàng thương mại ..............................................................................................................6 1.2.1Mục tiêu và định hướng phát triển kinh doanh ở nước ngoài.............................6 1.2.2Nghiên cứu thị trương, lựa chọn khách hàng.....................................................7 1.2.3..Xác định chiến lược và kế hoạch phát triển kinh doanh ở thị trường nước ngoài : 10 1.2.4 Triển khai hoạt động Marketing để thu hút khách hàng..................................13 1.2.5 Triển khai nghiệp vụ phát triển kinh doanh....................................................18 1.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động kinh doanh ở nước ngoài của ngân hàng thương mại....................................................................................22 1.3.1 Nhân tố khách quan........................................................................................23 1.3.2 Nhân tố chủ quan............................................................................................26 1.4.Kinh nghiệm phát triển kinh doanh ở thị trường nước ngoài và bài học cho Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam...................................30 1.4.1 Kinh nghiệm phá triển kinh doanh ở thị trường nước ngoài...........................30 1.4.2 Bài học cho Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam..........35 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở NƯỚC NGOÀI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM...........................................................................................38 2.1 Khái quát chung về Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt nam......................................................................................................................... 38 2.2 Thực trạng phát triển hoạt động kinh doanh nước ngoài của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam.....................................................39 2.2.1 Các điều kiện phát triển kinh doanh ở nước ngoài của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.............................................................................39 2.2.2 Thực trạng phát triển hoạt động kinh doanh nước ngoài của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam........................................................44 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển kinh doanh nước ngoài của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam......................................................69 2.3.1 Ưu điểm..........................................................................................................69 2.3.2 Nhược điểm và nguyên nhân..........................................................................71 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH DOANH Ở NƯỚC NGOÀI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VN..........................................................................................76 3.1 Phương hướng và mục tiêu phát triển kinh doanh ở nước ngoài của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam đến năm 2015....................76 3.1.1 Phương hướng phát triển kinh doanh ở nước ngoài của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam đến năm 2015......................................................76 3.1.2 Mục tiêu phát triển kinh doanh ở nước ngoài của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam đến năm 2015...........................................................78 3.2 Các giải pháp phát triển kinh doanh ở nước ngoài của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt nam đến năm 2015...........................................80 3.2.1 Các giải pháp chung để phát triển kinh doanh ở nước ngoài của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam..........................................................80 3.2.2 Các giải pháp riêng cho từng dịch vụ để phát triển kinh doanh ở nước ngoài của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.................................80 3.3 Các kiến nghị....................................................................................................84 3.3.1 Đối với Chính Phủ..........................................................................................84 3.3.2 Đối với Ngân Hàng Nhà Nước:......................................................................86 KẾT LUẬN............................................................................................................87 TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................................88 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 1. Tiếng Việt Từ viết tắt Nghĩa của từ viết tắt Ngân hàng Việt nam Ngân hàng thương mại cổ phân Ngân hàng thương mại Tổ chức tn dụng Ngân hàng nhà nước Xuâất nhập khẩu Dịch vụ ngân hàng Văn phòng đại diện Thanh toán quốấc tếấ Kinh doanh ngoại tệ NH VN NHTMCP NHTM TCTD NHNN XNK DVNH VPDD TTQT KDNT 2. Tiếng Anh Các từ viết tắt BIDV VCB EXIMBANK VIETINBANK TECHCOMBANK MHB Nghĩa của từ viết tắt Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt nam Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt nam Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà Đồng bằng sông cửu long ii AGRIBANK ACB ANZ HSBC SACOMBANK ASEAN WTO EU NAFTA Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Ngân hàng Newzealand Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á Tổ chức thương mại thế giới Liên minh Châu Âu Khu vực mậu dịch tự do Bắc Mỹ DANH MỤC BẢNG BIỂU BẢNG Bảng 2.1 : Tình hình tài sản và kết quả kinh doanh của Vietcombank....................40 Bảng 2.2: Tình hình hoạt động tín dụng của Vietcombank.....................................41 Bảng 2.3: Tình hình thông báo và thanh toán L/C hàng xuất..................................55 Bảng 2.4 Cơ cấu cho vay đối với nền kinh tế của VFC..........................................59 Bảng 2.5: Tình hình hoạt động chuyển tiền quốc tế tại Vinafico............................60 Bảng 2.6 Doanh thu từ hoạt động xuất khẩu...........................................................69 BIỂU ĐỒỒ Biểu số 2.1.: Mức tăng trưởng chuyển tiền đến thanh toán hàng XK......................61 Biểu số2.2.: Mức tăng trưởng thu phí thanh toán xuất nhập khẩu...........................66 i PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thế giới đang bước vào kỷ nguyên của hội nhập kinh tế và xu hướng toàn cầu hóa diễn ra rộng khắp.Trong nền kinh tế toàn cầu hóa, các yếu tố của quá trình tái sản xuất hàng hóa và dịch vụ được dịch chuyển tự do hơn từ nước này sang nước khác, thông qua các cam kết mở cửa thị trường. Quá trình toàn cầu hóa là quá trình chứa đựng nhiều mâu thuẫn, có sự xung đột lợi ích giữa các nước, các nhóm nước và là một quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh nhằm thiết lập một trật tự kinh tế thế giới hợp lý hơn, công bằng hơn.Khi gia nhập vào các tổ chức thương mại trong khu vực và thế giới, mỗi quốc giá đều có những mục đích riêng, nhưng nhìn chung thì các nước đều muốn hướng tới một nền kinh tế phát triển, một xã hội văn minh, hiện đại đời sống xã hội được cải thiện.Do đó toàn cầu hóa vẫn tiến về phía trước, như một tất yếu khách quan.Từ thực tế này, một câu hỏi được đặt ra trong chính sách thương mại và đầu tư của mỗi quốc gia là tham gia vào tiến trình toàn cầu hóa hay đứng ngoài tiến trình ấy?Tham gia vào tiến trình toàn cầu hóa, tiến cùng thời đại tuy thách thức là rất lớn, nhưng cơ hội cũng rất nhiều.Không tham gia vào tiến trình ấy, trở thành người ngoài cuộc sẽ bị phân biệt đối xử trong tiếp cận thị trường về hàng hóa, dịch vụ và đầu tư. Việt nam đã có những chủ động và đang từng bước tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế.Trong lĩnh vực Ngân hàng, hội nhập kinh tế quốc tế sẽ tạo ra động lực thúc đẩy công cuộc đổi mới của hệ thống Ngân hàng Việt nam, tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm về vốn, kinh nghiệm quản lý, công nghệ, hoạch định chính sách tiền tệ...Và xu thế hiện nay của các Ngân hàng trong nước là mở rộng đầu tư ở nước ngoài.Từ đó có giải pháp phòng ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao uy tín kinh doanh trên thị trường tài chính quốc tế.Trong lĩnh vực ngân hàng, với chức năng và vai trò là kênh huy động và cung ứng vốn chủ yếu cho nền kinh tế, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã không ngừng mở rộng quy mô hoạt động và đối tượng khách hàng thông qua phát triển ii các hoạt động dịch vụ ngân hàng trên phạm vi thế giới bằng việc mở một số Chi nhánh và Ngân hàng đại lý tại các nước. Xuất phát từ yêu cầu của hội nhập, một trong những giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam với các Ngân hàng TMCP Việt Nam khác là “Phát triển kinh doanh nước ngoài của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt nam “ chính là lý do mà tôi chọn đề tài này. 2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Thông qua việc phân tích hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam, luận văn hướng đến : 0 Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển kinh doanh nước ngoài của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam 1 Phát triển những ưu điểm và hạn chế còn tồn tại Từ đó có thể đưa ra định hướng và giải pháp thích hợp nhằm phát triển việc kinh doanh ở nước ngoài của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam chất lượng trong những năm tiếp theo. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu luận văn: Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là những vấn đề thực tiễn về sự hình thành và phát triển kinh doanh nước ngoài của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.Thông tin dữ liệu được lấy từ những văn bản về quy trình và số liệu thực tế tại NH TMCP NT VN. Thời gian nghiên cứu : phân tích thực trạng phát triển kinh doanh nước ngoài từ năm 2005-2010 và đề xuất phát triển cho giai đoạn 2012- 2015. 4. Phương pháp nghiên cứu: Trong quá trình nghiên cứu luận văn sử dụng các phương pháp là : phương pháp nghiên cứu dữ liệu thứ cấp được vận dụng để đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh ở nước ngoài của NHTMCP NTVN trong các năm qua cho đến hiện nay và so sánh với hệ thống ngân hàng của các nước phát triển khác.Ngoài ra, luận văn còn sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, tức đưa ra định hướng và đề xuát các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng ở nước ngoài trên cơ sở đã phân iii tích thực trạng và những nguyên nhân tồn tại của hệ thống dịch vụ này tại NHNT VN nhằm đánh giá được bản chất của vấn đề đang nghiên cứu. 5. Lịch sử nghiên cứu đề tài: Đã có một số đề tài nghiên cứu về việc phát triển dịch vụ ngân hàng bảo vệ tại trướng Đại học KTQD như: + Đề tài : Phát triển dịch vụ ngân hàng theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế của Cao học viên Phùng Thị Xuân Mai do PGS.TS.Nguyên Thị Hường hướng dẫn, bảo vệ năm 2004. + Đề tài : “ Mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và vấn đề đặt ra đối với Ngân hàng Công thương VN “ của Cao học viên Bùi Thị Thu Huế do PGS.TS.Nguyễn Như Bình hướng dẫn, bảo vệ năm 2006. + Đề tài : “ Mở rộng việc cung cấp các dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tê “ của Cao học viên Vũ Quý do PGS.TS.Nguyễn Thường Lạng hướng dẫn, bảo vệ năm 2007. Tuy nhiên các đề tài trên đều có hướng nghiên cứu và phạm vi tập trung vào việc phát triển dịch vụ ở trong nước,chưa hướng ra các thị trường ở nước ngoài. Các đề tài trên không trùng lặp với đề tài “ Phát triển kinh doanh ở nước ngoài của Ngân hàng TMCP Ngoai Thương Việt Nam “ 6. Nội dung luận văn: Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương: Chương 1 : Lý luận chung về phát triển hoạt động kinh doanh ở nước ngoài của NHTM VN Chương 2 : Thực trạng phát triển hoạt đông kinh doanh ở nước ngoài của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt nam Chương 3 : Phương hướng và giải pháp phát triển kinh doanh nước ngoài của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở NƯỚC NGOÀI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI iv 1.1 Tầm quan trọng của việc phát triển kinh doanh ở nước ngoài 1.1.1 Khái niệm và đặc điểm kinh doanh ở nước ngoài 1.1.1.1 Khái niệm Hoạt động kinh doanh ở nước ngoài được hiểu là toàn bộ các hoạt động giao dịch, kinh doanh được thực hiện ở các quốc gia khác nhau, nhằm thỏa mãn các mục tiêu kinh doanh và mở rộng phạm vi thị trường kinh doanh ra thế giới của các doanh nghiệp, cá nhân và các tổ chức kinh tế trong nước. 1.1.1.2 Đặc điểm - Thứ nhất, kinh doanh ở nước ngoài là hoạt động kinh doanh diễn ra ở một hay nhiều quốc gia khác nhau - Thứ hai, kinh doanh ở nước ngoài được thực hiện ở nước ngoài - Thứ ba, kinh doanh ở nước ngoài buộc phải tuân theo luật pháp của nước sở tại - Thứ tư, kinh doanh ở nước ngoài tạo điều kiện cho doanh nghiệp gia tăng lợi nhuận bằng cách mở rộng phạm vi thị trường. 1.1.2 Tầm quan trọng của việc phát triển kinh doanh ở nước ngoài - Chứng tỏ vai trò và tầm quan trọng của nó đối với sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia và mỗi Ngân hàng TMCP Giúp cho các ngân hàng có cơ hội cải tiến lại cơ cấu kinh doanh theo hướng hiện đại. Các NHTM VN có thể tiếp thu kiến thức Marketing, mở rộng thị trường trong kinh doanh thương mại quốc tế, tăng tính cạnh tranh sản phẩm. 1.2 Nội dung phát triển hoạt động kinh doanh ở nước ngoài của ngân hàng thương mại 1.2.1 Mục tiêu và định hướng phát triển kinh doanh ở nước ngoài - Đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là có xu hướng đầu tư vào các nước phát triển Tăng cường liên kết kinh doanh với các ngân hàng nước ngoài, nhất là các ngân hàng có thương hiệu lâu dài, vốn mạnh Chú trọng phát triển kinh doanh các lĩnh vực mới: nhà hàng, khách sạn, bảo hiểm, …để tạo ra những nguồn thu mới cho NHTM 1.2.2 Nghiên cứu thị trường, lựa chọn khách hàng tiêu Xác định đúng quy mô, nhu cầu, thị hiếu và xu hướng của thị trường mục v - Phân loại khách hàng theo từng nhu cầu và đối tượng : yếu tố địa lý; yếu tố nhân khẩu học;… 1.2.3 Xác định chiến lược và kế hoạch phát triển kinh doanh ở thị trường nước ngoài - Tiếp cận thị trường trong khối ASEAN Thương hiệu là hình ảnh của sản phẩm và chất lượng của hình ảnh này chính là phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm dịch vụ của NH. Cần phải đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ 1.2.4 Triển khai hoạt động marketing để thu hút khách hàng - Đối với việc lần đầu mở rộng phạm vi kinh doanh ở nước ngoài Đối với việc mở rộng phạm vi kinh doanh khi đã và đang hoạt động, phát triển ở thị trường nước ngoài 1.2.5 Triển khai nghiệp vụ phát triển kinh doanh - Dịch vụ cho vay Dịch vụ thanh toán Dịch vụ khác 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động kinh doanh ở nước ngoài của ngân hàng thương mại Bao gồm nhân tố khách quan và chủ quan 1.4 Kinh nghiệm phát triển kinh doanh ỏ thị trường nước ngoài và bài học cho Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt nam CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH Ở NƯỚC NGOÀI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 2.1 Khái quát chung về ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt nam Tác giả trình bày tóm lược về lịch sử hình thành và quá trình phát triển, khái quát về các loại hình dịch vụ chủ yếu của NHNT VN.Kết quả kinh doanh và mạng lưới hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương trong thời gian qua. 2.2 Thực trạng phát triển hoạt động kinh doanh nước ngoài của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt nam 2.2.1 Các điều kiện phát triển kinh doanh ở nước ngoài của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt nam - Điều kiện về vốn vi - Điều kiện về tiềm lực - Điều kiện về Công nghệ - Điều kiện về Con người 2.2.2 Thực trạng phát triển hoạt động kinh doanh nước ngoài của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt nam - Phân tích các nội dung phát triển kinh doanh ở nước ngoài của NHTMCP NTVN + Xác định mục tiêu và định hướng phát triển kinh doanh + Lựa chọn thị trường và lựa chọn khách hàng + Hoạch định chiến lược và kế hoạch phát triển kinh doanh ở từng thị trường + Triển khai các hoạt động Marketing + Triển khai các hoạt động kinh doanh - Kết quả phát triển kinh doanh ở nước ngoài của NHTMCP NTVN + Công ty tài chính Vinafico Hồng Kông + Văn phòng đại diện tại Singapore + Công ty chuyển tiền 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển kinh doanh nước ngoài của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt nam 2.3.1 Ưu điểm 2.3.2 Nhược điểm và nguyên nhân vii CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH DOANH Ở NƯỚC NGOÀI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VN 3.1 Phương hướng và mục tiêu phát triển kinh doanh ở nước ngoài của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt nam 3.1.1 Phương hướng phát triển - Phát triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ tiện ích và hiện đại - Mở rộng các dịch vụ ngân hàng quốc tế - Phát triển cơ sở hạ tầng dịch vụ - Phát triển khoa học công nghệ - Phát triển nguồn nhân lực 3.1.2 Mục tiêu phát triển - Phương châm “Tăng tốc – An toàn – Hiệu quả - Chất lượng “ - Phân tích thực trạng mọi mặt hoạt động, rà soát đánh giá chiến lược phát triển 2010-2015 để có những điều chỉnh phù hợp. - Định hướng hoạt động, trọng tâm là phát triển VCB thành một ngân hàng hoạt động đa năng, lấy NHTM làm cốt lõi, đẩy mạnh bán lẻ đi đôi với chú trọng bán buôn. - Tập trung tìm kiếm cách thức, hướng đi mới, phát triển các sản phẩm dịch vụ với, đa dạng, hiện đại để mở rộng quy mô tăng trưởng, chiếm lĩnh thị trường. 3.2 Các giải pháp 3.2.1 Các giải pháp chung - Đa dạng hóa dịch vụ - Lựa chọn thị trường thích hợp - Phát triển hoạt động liên kết giữa các NHTM VN và giữa các NHTMVN với các NHTM nước ngoài viii 3.2.2 Các giải pháp đối với nghiệp vụ - Công ty chuyển tiền VCB - Công ty tài chính Vinafico - Văn phòng đại diện tại Singapore 3.3 Các kiến nghị 3.3.1 Đối với Chính phủ - Chủ động và khẩn trương trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế - Tiến trình điều tra, phân loại, đánh giá khả năng cạnh tranh - Đổi mới và xây dựng đồng bộ hệ thống pháp luật phù hợp với đường lối của Đảng, với thông lệ quốc tế. - Kết hợp chặt chẽ hoạt động chính trị đối ngoại với kinh tế đối ngoại 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước - Rà soát lại hệ thống văn bản, cơ chế, chính sách liên quan đến một số lĩnh vực hoạt động chủ yếu và các nghiệp vụ mới về ngân hàng để bổ sung hoàn thiện cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và cam kết hội nhập. - Tập trung phát triển các định chế tài chính nội địa trước khi mở cửa cho sự cạnh tranh của nước ngoài thông qua các chính sách nhất quán. - Chú trọng việc giáo dục, đào tạo kỹ năng quản lý tài chính và cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp. KẾT LUẬN Hội nhập quốc tế là xu hướng tất yếu của nền kinh tế thế giới. Để tiếp cận được những thành tựu khoa học – kỹ thuật ngày càng gia tăng ở các quốc gia phát triển ix và không bị gạt ra ngoài lề của sự phát triển kinh tế nói trên, các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam đều phải nỗ lực để hội nhập vào xu hướng chung đó. Khu vực dịch vụ của Việt nam hiện đang trong tình trạng kém phát triển, năng lực cạnh tranh không cao với điểm yếu nhiều hơn điểm mạnh. Khuôn khổ pháp lý cho phát triển khu vực dịch vụ, mặc dù đã mở rộng nhưng vẫn chưa đầy đủ, còn nhiều mâu thuẫn, không minh bạch, chưa phù hợp với tiêu chuẩn và nguyên tắc quốc tế. Hệ thống và phương pháp thống kê dịch vụ của Việt Nam chưa phù hợp với hệ thống và phương pháp thống kê quốc tế. Khu vực dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ trung gian như dịch vụ Ngân hàng, là chìa khóa để tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế quốc dân, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa và chuyển sang nền kinh tế tri thức thông qua việc cung cấp các sản phẩm đầu vào chất lượng cao cho tất cả các lĩnh vực hoạt động của nền kinh tế, và góp phần xóa đói giảm nghèo thông qua việc tạo việc làm và cung cấp các dịch vụ cơ bản. Để phát triển dịch vụ Ngân hàng có năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập quốc tế, Việt Nam cần phải: (i) hình thành lại tư duy kinh tế và chính trị về vai trò của khu vực dịch vụ cũng như dịch vụ Ngân hàng, coi khu vực này như một yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế quốc dân; (ii) tạo ra sự phối hợp có hiệu quả giữa các cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm về các hoạt động dịch vụ; (iii) hình thành một khuôn khổ luật pháp vững mạnh, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời với việc thực hiện nghiêm túc và nhất quán những quy định trong khuôn khổ pháp luật đó; (iiii) xây dựng một hệ thống đào tạo nhằm phát triển và duy trì các kỹ năng quản lý dịch vụ và giám sát chất lượng. 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thế giới đang bước vào kỷ nguyên của hội nhập kinh tế và xu hướng toàn cầu hóa diễn ra rộng khắp.Trong nền kinh tế toàn cầu hóa, các yếu tố của quá trình tái sản xuất hàng hóa và dịch vụ được dịch chuyển tự do hơn từ nước này sang nước khác, thông qua các cam kết mở cửa thị trường. Quá trình toàn cầu hóa là quá trình chứa đựng nhiều mâu thuẫn, có sự xung đột lợi ích giữa các nước, các nhóm nước và là một quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh nhằm thiết lập một trật tự kinh tế thế giới hợp lý hơn, công bằng hơn.Khi gia nhập vào các tổ chức thương mại trong khu vực và thế giới, mỗi quốc giá đều có những mục đích riêng, nhưng nhìn chung thì các nước đều muốn hướng tới một nền kinh tế phát triển, một xã hội văn minh, hiện đại đời sống xã hội được cải thiện.Do đó toàn cầu hóa vẫn tiến về phía trước, như một tất yếu khách quan.Từ thực tế này, một câu hỏi được đặt ra trong chính sách thương mại và đầu tư của mỗi quốc gia là tham gia vào tiến trình toàn cầu hóa hay đứng ngoài tiến trình ấy?Tham gia vào tiến trình toàn cầu hóa, tiến cùng thời đại tuy thách thức là rất lớn, nhưng cơ hội cũng rất nhiều.Không tham gia vào tiến trình ấy, trở thành người ngoài cuộc sẽ bị phân biệt đối xử trong tiếp cận thị trường về hàng hóa, dịch vụ và đầu tư. Việt nam đã có những chủ động và đang từng bước tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế.Trong lĩnh vực Ngân hàng, hội nhập kinh tế quốc tế sẽ tạo ra động lực thúc đẩy công cuộc đổi mới của hệ thống Ngân hàng Việt nam, tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm về vốn, kinh nghiệm quản lý, công nghệ, hoạch định chính sách tiền tệ...Và xu thế hiện nay của các Ngân hàng trong nước là mở rộng đầu tư ở nước ngoài.Từ đó có giải pháp phòng ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao uy tín kinh doanh trên thị trường tài chính quốc tế.Trong lĩnh vực ngân hàng, với chức năng và vai trò là kênh huy động và cung ứng vốn chủ yếu cho nền kinh tế, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã không ngừng mở rộng quy mô hoạt động và đối tượng khách hàng thông qua phát triển 2 các hoạt động dịch vụ ngân hàng trên phạm vi thế giới bằng việc mở một số Chi nhánh và Ngân hàng đại lý tại các nước. Xuất phát từ yêu cầu của hội nhập, một trong những giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam với các Ngân hàng TMCP Việt Nam khác là “Phát triển kinh doanh nước ngoài của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam “ chính là lý do mà tôi chọn đề tài này. 2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Thông qua việc phân tích hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam, luận văn hướng đến : 2 Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển kinh doanh nước ngoài của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam 3 Phát triển những ưu điểm và hạn chế còn tồn tại Từ đó có thể đưa ra định hướng và giải pháp thích hợp nhằm phát triển việc kinh doanh ở nước ngoài của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam chất lượng trong những năm tiếp theo. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu luận văn: Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là những vấn đề thực tiễn về sự hình thành và phát triển kinh doanh nước ngoài của NH TMCP NT VN.Thông tin dữ liệu được lấy từ những văn bản về quy trình và số liệu thực tế tại NH TMCP NT VN. Thời gian nghiên cứu : phân tích thực trạng phát triển kinh doanh nước ngoài từ năm 2005-2010 và đề xuất phát triển cho giai đoạn 2012- 2015. 4. Phương pháp nghiên cứu: Trong quá trình nghiên cứu luận văn sử dụng các phương pháp là : phương pháp nghiên cứu dữ liệu thứ cấp được vận dụng để đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh ở nước ngoài của NHTMCP NTVN trong các năm qua cho đến hiện nay và so sánh với hệ thống ngân hàng của các nước phát triển khác.Ngoài ra, luận văn còn sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, tức đưa ra định hướng và đề xuát các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng ở nước ngoài trên cơ sở đã phân 3 tích thực trạng và những nguyên nhân tồn tại của hệ thống dịch vụ này tại NHNT VN nhằm đánh giá được bản chất của vấn đề đang nghiên cứu. 5. Lịch sử nghiên cứu đề tài: Đã có một số đề tài nghiên cứu về việc phát triển dịch vụ ngân hàng bảo vệ tại trướng Đại học KTQD như: + Đề tài : Phát triển dịch vụ ngân hàng theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế của Cao học viên Phùng Thị Xuân Mai do PGS.TS.Nguyên Thị Hường hướng dẫn, bảo vệ năm 2004. + Đề tài : “ Mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và vấn đề đặt ra đối với Ngân hàng Công thương VN “ của Cao học viên Bùi Thị Thu Huế do PGS.TS.Nguyễn Như Bình hướng dẫn, bảo vệ năm 2006. + Đề tài : “ Mở rộng việc cung cấp các dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tê “ của Cao học viên Vũ Quý do PGS.TS.Nguyễn Thường Lạng hướng dẫn, bảo vệ năm 2007. Tuy nhiên các đề tài trên đều có hướng nghiên cứu và phạm vi tập trung vào việc phát triển dịch vụ ở trong nước,chưa hướng ra các thị trường ở nước ngoài. Các đề tài trên không trùng lặp với đề tài “ Phát triển kinh doanh ở nước ngoài của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoai Thương Việt Nam “ 6. Nội dung luận văn: Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương: Chương 1 : Lý luận chung về phát triển hoạt động kinh doanh ở nước ngoài của ngân hàng thương mại Chương 2 : Thực trạng phát triển hoạt đông kinh doanh ở nước ngoài của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt nam Chương 3: Giải pháp phát triển kinh doanh nước ngoài của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam. 4 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NƯỚC NGOÀI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tầm quan trọng của việc phát triển kinh doanh ở nước ngoài 1.1.1 Khái niệm và đặc điểm kinh doanh ở nước ngoài 1.1.1.1 Khái niệm Hoạt động kinh doanh ở nước ngoài được hiểu là toàn bộ các hoạt động giao dịch, kinh doanh được thực hiện ở các quốc gia khác nhau, nhằm thỏa mãn các mục tiêu kinh doanh và mở rộng phạm vi thị trường kinh doanh ra thế giới của các doanh nghiệp, cá nhân và các tổ chức kinh tế trong nước. Ngày nay, dưới sự tác động mạnh mẽ của các xu hướng vận động của nền kinh tế thế giới đăc biệt là sự tác động ngày càng tăng của xu hướng khu vực hóa và toàn cầu hóa, đối với nền kinh tế từng quốc gia và thế giới, hoạt động kinh doanh ở nước ngoài và hình thức kinh doanh ngày này càng đa dạng và trở thành một trong những nội dung cực kỳ quan trọng trong quan hệ kinh tế quốc tế hiện đại. 1.1.1.2 Đặc điểm Hoạt động kinh doanh ở nước ngoài diễn ra ở các quốc gia khách nhau và được thực hiện trong môi trường kinh doanh mới và xa lạ.Vì vậy, các doanh nghiệp kinh doanh không thể lấy kinh nghiệm kinh doanh nội địa để áp đặt hoàn toàn cho kinh doanh ở nước ngoài.Các doanh nghiệp muốn kinh doanh ở môi trường nước ngoài một cách hiệu quả trước hết phải nghiên cứu, đánh giá môi trường kinh doanh nơi mà doanh nghiệp muốn thâm nhập hoạt động.Sự khác nhau giữa kinh doanh ở nước ngoài và trong nước ( kinh doanh nội địa ) thể hiện ở một số điểm sau : - Thứ nhất, kinh doanh ở nước ngoài là hoạt động kinh doanh diễn ra ở một hay nhiều quốc gia khác nhau, còn kinh doanh trong nước là hoạt động kinh doanh chỉ diễn ra trong nội bộ quốc gia và giữa các tế bào kinh tế của quốc gia đó.
- Xem thêm -