Tài liệu Pháp luật về chào bán cổ phần ra công chúng thực trạng và phương hướng hoàn thiện

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 150 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Tham gia: 10/11/2015

Mô tả:

Pháp luật về chào bán cổ phần ra công chúng – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA LUẬT BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT KHÓA 35 (2009 – 2013) ĐỀ TÀI PHÁP LUẬT VỀ CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN Giảng viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện Ths. Nguyễn Mai Hân Nguyễn Thị Diệu MSSV: 5095503 GVHD: Th.s Nguyễn Mai Hân -1- SVTH: Nguyễn Thị Diệu Pháp luật về chào bán cổ phần ra công chúng – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện LỜI CẢM ƠN ----–&—---Trải qua những năm tháng được học tập và rèn luyện tại trường Đại học Cần Thơ, giờ đây là một sinh viên sắp ra trường, em xin chân thành gởi lời cảm ơn đến tất cả quý thầy, cô trường Đại học Cần Thơ nói chung và thầy cô đang công tác trong Khoa Luật nói riêng đã tận tình dạy bảo, truyền đạt những kiến thức quý báo trong suốt khoảng thời gian em theo học tại trường. Đặc biệt, em xin cảm ơn chân thành nhất đến cô Nguyễn Mai Hân, không chỉ trên cương vị là Cán bộ hướng dẫn tận tình giúp em hoàn thành tốt Luận văn của mình, mà cô còn là một cán bộ giảng dạy luôn đầy lòng nhiệt huyết đối với sinh viên. Ngoài ra em xin gởi lời cảm ơn đến Thầy Cô đang công tác tại Trung tâm học liệu Trường Đại học Cần Thơ, Thư viện Khoa Luật Trường Đại Học Cần thơ, đã hết lòng giúp em trong việc cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ cho đề tài nghiên cứu của mình. Cùng tất cả bạn bè đã cùng tôi cảm nhận và chia sẻ những buồn vui của chốn giảng đường đại học trong suốt thời gian qua. Cuối cùng con xin cảm ơn gia đình đã tạo điều kiện tốt nhất để con có thể vững tâm thực hiện ước mơ theo học tại trường Đại học Cần Thơ trong suốt 4 năm qua. Xin gởi đến Cha, Mẹ, Thầy, Cô và bạn bè lời chúc sức khỏe, chúc tất cả mọi người luôn thành công trong công tác, trong học tập và hạnh phúc trong cuộc sống./. GVHD: Th.s Nguyễn Mai Hân -2- SVTH: Nguyễn Thị Diệu Pháp luật về chào bán cổ phần ra công chúng – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA----–&—---GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ----–&—---@............................................................................................................................... ................................................................................................................................... @............................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Cần Thơ, ngày 02 tháng 5 năm 2013 ................................................................................................................................... Giảng viên hướng dẫn Cần Thơ, ngày 02 tháng 5 năm 2013 Giảng viên hướng dẫn GVHD: Th.s Nguyễn Mai Hân -3- SVTH: Nguyễn Thị Diệu Pháp luật về chào bán cổ phần ra công chúng – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN ----–&—-------–&—---@................................................................................................................................ @............................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Cần Thơ, ngày 02 tháng 05 năm 2013 ................................................................................................................................... Giảng viên chấm luận văn Cần Thơ, ngày….tháng….năm 2013 Giảng viên phản biện GVHD: Th.s Nguyễn Mai Hân -4- SVTH: Nguyễn Thị Diệu Pháp luật về chào bán cổ phần ra công chúng – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT KÝ HIỆU VIẾT TẮT Thị trường chứng khoán TTCK Sở giao dịch chứng khoán SGDCK Doanh nghiệp DN Chứng khoán CK GVHD: Th.s Nguyễn Mai Hân -5- SVTH: Nguyễn Thị Diệu Pháp luật về chào bán cổ phần ra công chúng – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU ..........................................................................................................1 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁP LUẬT CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG .....................................................................................4 1.1 Khái quát về cổ phần và chào bán cổ phần ra công chúng ....................................4 1.1.1 Khái quát cổ phần, cổ phiếu .........................................................................4 1.1.2 Khái quát về chào bán cổ phần ra công chúng ...............................................8 1.2 Khái quát pháp luật về chào bán cổ phần ra công chúng ....................................15 1.2.1 Các văn bản pháp luật quy định về chào bán cổ phần ..................................15 1.2.2 Nội dung pháp luật chào bán cổ phần ra công chúng ...................................17 1.3 Sự cần thiết phải có quy định của pháp luật về chào bán cổ phần ra công chúng .................................................................................................................................22 CHƯƠNG 2: PHÁP LUẬT VỀ CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.........................................................................24 2.1 Chủ thể ..............................................................................................................24 2.1.1 Công ty cổ phần .........................................................................................24 2.1.2 Công ty Nhà nước cổ phần hóa ....................................................................25 2.2. Điều kiện chào bán cổ phần ra công chúng ........................................................26 2.2.1 Điều kiện về chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng .................................26 2.2.2 Điều kiện về chào bán thêm cổ phần ra công chúng ....................................27 2.2.3 Điều kiện chào bán cổ phần ra nước ngoài ..................................................28 2.3 Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng .................................................30 2.3.1 Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra ra công chúng ......................................30 2.3.2 Trình tự thủ tục chào bán cổ phiếu ra công chúng .......................................33 2.4 Đình chỉ, hủy bỏ hoạt động chào bán cổ phiếu ra công chúng ............................35 2.4.1 Đình chỉ hoạt động chào bán cổ phần ra công chúng ...................................36 2.4.2 Hủy bỏ hoạt động chào bán cổ phần ra công chúng .....................................37 2.5 Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động chào bán cổ phần ra công chúng GVHD: Th.s Nguyễn Mai Hân -6- SVTH: Nguyễn Thị Diệu Pháp luật về chào bán cổ phần ra công chúng – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện ................................................................................................................................37 2.5.1 Quyền và nghĩa vụ của tổ chức phát hành ...................................................37 2.5.2 Quyền của nhà đầu tư ..................................................................................40 2.6 Quản lý của Nhà nước về hoạt động chào bán cổ phần ra công chúng ................41 2.6.1 Chính phủ ...................................................................................................41 2.6.2 Bộ tài chính .................................................................................................43 2.6.3 Ủy ban chứng khoán Nhà nước ...................................................................44 2.6.4 Trung tâm giao dịch chứng khoán ...............................................................45 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG ...........47 3.1 Tình hình chào bán chứng khoán ra công chúng trong giai đoạn hiện nay .............. .................................................................................................................................47 3.2 Một số bất cập và kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về chào bán cổ phần ra công chúng ..............................................................................................................50 3.2.1 Một số bất cập trong hoạt động chào bán cổ phần ra công chúng.................50 3.2.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về chao bán cổ phần ra công chúng ...............................................................................................................................54 GVHD: Th.s Nguyễn Mai Hân -7- SVTH: Nguyễn Thị Diệu Pháp luật về chào bán cổ phần ra công chúng – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện LỜI NÓI ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong những năm qua, hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng đang trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho việc hoạt động và phát triển của doanh nghiệp là cầu nối giữa doanh nghiệp cổ phần và nhà đầu tư. Thị trường chứng khoán Việt Nam đang có những tăng trưởng rất ấn tượng nhưng vẫn còn đang trên đà tăng trưởng, hàng loạt công ty cổ phần chào bán cổ phiếu ra công chúng tạo nên lượng cung lớn cho thị trường cổ phiếu. Tuy nhiên thì thị trường chứng khoán vẫn còn r ất mới mẻ và chưa thực sự đi vào quỹ đạo. Số lượng các doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn bằng hình thức chào bán cổ phần ra công chúng ngày càng đa dạng, nhiều doanh nghiệp nhà nước sắp thực hiện cổ phần hóa hứa hẹn tạo nên sức hấp dẫn mới cho thị trường chứng khoán vốn có nhiều biến động. Trong đó chào bán chứng khoán là hoạt động phát hành chứng khoán để thu hút vốn đầu tư là nhu cầu tất yếu nhằm thõa mãn nhu cầu vốn kinh doanh của chủ thể chào bán. Có hai phương thức chào bán chứng khoán: chào bán chứng khoán ra công chúng và chào bán chứng khoán riêng lẻ trong đó chào bán chứng khoán ra công chúng sẽ cho phép doanh nghiệp huy động vốn một cách dễ dàng đáp ứng nhu cầu đa dạng về vốn trong quá trình hoạt động. Tham gia hoạt động chào bán chứng khoán, các doanh nghiệp có điều kiện được đổi mới hình thức quản lý, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Để đảm bảo hoạt động chào bán chứng hoán ra công chúng của các doanh nghiệp diễn ra đúng pháp luật, thị trường chứng khoán vận hành an toàn bắt buộc phải có một hệ thống pháp luật tượng đối đồng bộ và hoàn chỉnh. Luật chứng khoán 2006 ra đời đã đánh dấu một bước phát triển quan trọng là một cơ sở pháp lý vững chắc cho thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung và hoạt động phát hành, chào bán chứng khoán nói riêng. Tuy nhiên, thực tế thi hành pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán trong thời gian qua cho thấy pháp luật về chào bán chứng khoán ra công chúng đã bọc lộ nhiều điểm hạn chế, vướn mắc gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình chào bán chứng khoán ra công chung để huy động vốn và việc nghiên cứu pháp luật về chào bán cổ phần ra công chúng trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết. Từ thực tiễn nêu trên, luận văn tiến hành nghiên cứu “Pháp luật về chào bán cổ phần ra công chúng- Thực trạng và phương hướng hoàn thiện”, trong đó phân GVHD: Th.s Nguyễn Mai Hân -8- SVTH: Nguyễn Thị Diệu Pháp luật về chào bán cổ phần ra công chúng – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện tích và đánh giá thực trạng để từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật về chào bán cổ phần ra công chúng. 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Mục tiêu nghiên cứu của đề tài này nhằm: Tìm hiểu một số khái niệm về công ty cổ phần, cổ phiếu, phát hành cổ phần, cổ phiếu ra công chúng; Nghiên cứu và đánh giá thực trạng phát hành cổ phần ra công chúng của công ty cổ phần; Nghiên cứu sự đánh giá và quan điểm của các nhà đầu tư đối với vấn đề phát hành cổ phần, cổ phiếu ra công chúng của công ty cổ phần; Đưa ra các giải pháp hoàn thiện và mở rộng việc pháp hành cổ phần, cổ phiếu ra công chúng ở Việt Nam hiện nay. 3. Phạm vi nghiên cứu đề tài Để thực hiện đề tài này, người viết tham khảo một số văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động chào bán cổ phần ra công chúng như Luật chứng khoán 2006 sửa đổi, bổ sung 2010, Luật Doanh nghiệp 2005, Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20 tháng 7 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Nghị định 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18 tháng 7 năm 2011 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, Thông tư 204/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 19 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng. Trong phạm vi nghiên cứu đề tài này được người viết khảo sát trong phạm vi nhất định về mặt không gian, thời gian và lĩnh vực nghiên cứu. Trong đề tài này người viết chỉ tập trung nghiên cứu quy định của pháp luật về chào bán cổ phần ra công chúng trong loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần. 4. Phương pháp nghiên cứu Để nghiên cứu một luân văn có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau. Tuy nhiên đối với đề tài này người viết sử dụng một số phương pháp như: phân tích luật, liệt kê, so sánh, ví dụ…Đồng thời có sử dụng một cách chọn các văn bản pháp luật có liên quan đến việc phát hành cổ phần ra công chúng. Nhằm phân tích làm rõ những vấn đề có tính chất lý luận và thực tiễn về hoạt động chào bán cổ phần ra GVHD: Th.s Nguyễn Mai Hân -9- SVTH: Nguyễn Thị Diệu Pháp luật về chào bán cổ phần ra công chúng – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện công chúng của loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần. Từ đó đánh giá những thành tựu tồn tại, phân tích nguyên nhân để đưa ra những giải pháp khả thi và phù hợp. 5. Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, mục lục thì kết cấu luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề chung về pháp luật chào bán cổ phần ra công chúng Trong chương 1, nội dung mà người viết tập trung để làm rõ là nêu lên các khái niệm về cổ phần, cổ phiếu, phân loại cổ phần, khái quát các quy định của pháp luật về cổ phần cổ phần, cổ phiếu. Bên cạnh đó, nêu lên các đặc điểm cơ bản, vai trò, ý nghĩa về hoạt động chào bán cổ phần ra công chúng. Chương 2: Pháp luật về chào bán cổ phần ra công chúng trong giai đoạn hiện nay Trong chương 2 này thì người viết tập trung tìm hiểu quy định của pháp luật về hoạt động chào bán cổ phần ra công chúng. Chương 3: Thực trạng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về chào bán cổ phần ra công chúng. Trong phần nội dung chương 3 này người viết nêu lên thực trạng cũng như những bất cập xuất phát từ những quy định của pháp luật và việc áp dụng pháp luật lien quan đến hoạt động chào bán cổ phần ra công chúng. Qua đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện những vấn đề đã nêu. GVHD: Th.s Nguyễn Mai Hân -10- SVTH: Nguyễn Thị Diệu Pháp luật về chào bán cổ phần ra công chúng – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁP LUẬT CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG 1.1. Khái quát về cổ phần và chào bán cổ phần ra công chúng 1.1.1. Khái quát về cổ phần, cổ phiếu 1.1.1.1 Khái niệm và đặc điểm v Khái niệm cổ phần So sánh với các loại hình doanh nghiệp đang tồn tại trong nền kinh tế thị trường, công ty cổ phần có nhiều ưu điểm nỗi trội. Một trong những lợi thế đặc biệt của công ty cổ phần là khả năng chào bán cổ phần để thu hút vốn đầu tư. Theo pháp luật hiện hành của Việt Nam, công ty cổ phần là doanh nghiệp có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần (Điểm a Khoản 1 Điều 77 Luật doanh nghiệp 2005). Vậy cổ phần là phần vốn nhỏ nhất của công ty cổ phần. Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông. Cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Tùy theo loại cổ phần họ sở hữu mà có thể có tên gọi khác nhau như: cổ đông sáng lập, cổ đông phổ thông, cổ đông ưu đãi,… v Khái niệm cổ phiếu Luật doanh nghiệp 2005 định nghĩa “Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần công ty đó”.1 Theo luật chứng khoán 2006 sửa đổi, bổ sung 2010: “Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn của tổ chức phát hành”.2 Như vậy cổ phiếu là chứng thư xác nhận sự góp vốn và quyền lợi hợp pháp của một chủ thể đối với một công ty cổ phần đã phát hành ra cổ phiếu. Khi nói một người sở hữu cổ phiếu của một công ty tương đương với người đó sở hữu cổ phần chính công ty đó. 1 2 Khoản 1 Điều 85 Luật Doanh nghiệp 2005. Khoản 2 Điều 6 Luật chứng khoán 2006 sửa đổi, bổ sung 2010. GVHD: Th.s Nguyễn Mai Hân -11- SVTH: Nguyễn Thị Diệu Pháp luật về chào bán cổ phần ra công chúng – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện Thông thường hiện nay các công ty cổ phần thường phát hành hai dạng cổ phiếu: Cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi Các cổ đông sở hữu cổ phiếu thông thường có quyền hạn và trách nhiệm đối với công ty: Được chia cổ tức theo kết quả kinh doanh; Được quyền bầu cử, ứng cử vào bộ máy quản trị và kiểm soát công ty; Và phải chịu trách nhiệm về sự thua lỗ hoặc phá sản tương ứng với phần vốn góp của mình. Các cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cũng là hình thức đầu tư vốn cổ phần như cổ phiếu thông thường nhưng quyền hạn và trách nhiêm bị hạn chế: Lợi tức cố định, không có quyền bầu cử ứng cử. v Đặc điểm của cổ phần, cổ phiếu Thứ nhất: Cổ phiếu có tính thanh khoản cao, nghĩa là khả năng chuyển đổi thành tiền mặt dễ dàng. Nhà đầu tư bỏ tiền ra mua cổ phiếu của một công ty, sau đó dễ dàng bán đi để thu lại tiền đã đầu tư. Tuy nhiên tính thanh khoản của cổ phiếu phụ thuộc vào hai yếu tố: Một là, kết quả kinh doanh của công ty cổ phần đã phát hành cổ phiếu (còn gọi là tổ chức phát hành). Nếu tổ chức phát hành có kết quả kinh doanh tốt, thu được lợi nhuận cao, trả cổ tức cao sẽ thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư, khiến cổ phiếu của công ty có thể dễ dàng mua bán trao đổi. Ngược lại, nếu tổ chức phát hành kinh doanh kém hiệu quả dẫn đến tình trạng thua lỗ, nợ nần thì các nhà đầu tư không dám bỏ vốn mua cổ phần của công ty, dẫn đến cổ phiếu của công ty có tính thanh khoản thấp. Hai là, quan hệ cung cầu trên thị trường cổ phiếu và thị trường chứng khoán. Thị trường cổ phiếu cũng như các thị trường mua bán các loại hàng hóa khác đều chịu sự điều chỉnh của các quy luật thị trường đặt biệt là quy luật cung cầu. Giá của cổ phiếu trên thị trường không chỉ phụ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của bản thân tổ chức phát hành mà còn phụ thuộc vào nhu cầu của nhà đầu tư. Điều này dễ nhận thấy khi thị trường chứng khoán gặp biến động mạnh, các nhà đầu tư theo tâm lý chung sợ mất tiền nên ồ ạt bán ra cổ phiếu. Cổ phiếu tràn ngập thị trường tạo ra nguồn cung quá lớn trong khi số lượng nhà đầu tư muốn mua vào quá ít, tính thanh khoản của cổ phiếu lúc này hạ xuống rất thấp. Ngược lại, khi thị trường cổ phiếu khan hiếm hàng hóa, nhu cầu nhà đầu tư rất lớn thì ngay cả những cổ phiếu có chất lượng thấp cũng dễ dàng bán được giá cao. Ngoài ra các nhân tố GVHD: Th.s Nguyễn Mai Hân -12- SVTH: Nguyễn Thị Diệu Pháp luật về chào bán cổ phần ra công chúng – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện khác như đầu cơ, móc ngoặc, lũng đoạn chứng khoán của cá nhân, tổ chức nhằm tạo ra cung cầu chứng khoán giả tạo cũng làm tính thanh khoản bị méo mó. Thứ hai: Cổ phiếu có tính lưu thông. Tính lưu thông là khả năng chuyển giao quyền sở hữu cổ phiếu cho người khác như một tài sản thực sự. Nếu như tính thanh khoản giúp chủ sở hữu cổ phiếu chuyển đổi cổ phiếu thành tiền mặt thì tính lưu thông đem lại cho người sở hữu nhiều khả năng sử dụng hơn như cho, tặng, thừa kế, hay cầm cố tại ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tài sản khác. Thứ ba: Cổ phiếu có tính tư bản giả, có nghĩa là cổ phiếu là một loại giấy tờ có giá trị như tiền. Tuy nhiên, bản thân cổ phiếu không có giá trị nếu nó không được đảm bảo bằng tiền. Mệnh giá của cổ phiếu cũng không phản ánh đúng giá trị thực của cổ phiếu, và người ta định giá cổ phiếu dựa trên nhiều phương pháp khác nhau. Thứ tư: Cổ phiếu có tính rủi ro, là những đe dọa về an toàn vốn và thu nhập đối với nhà đầu tư. Thể hiện rõ nét của đặc điểm này là cổ phiếu có thể xuống giá bất thường và đột ngột do những biến cố thất thường của thị trường, đem lại sự thua lỗ nhanh chóng cho nhà đầu tư. Nguyên nhân là: Giá trị của cổ phiếu không nằm trong ý định chủ quan của tổ chức phát hành hay nhà đầu tư, cổ phiếu có giá trị phụ thuộc vào các yếu tố khách quan như tình hình tài chính của tổ chức phát hành, tình hình kinh tế xã hội nói chung và những yếu tố chính trị nhạy cảm. Vì vậy, một biến động chính trị lớn có thể làm chao đảo thị trường chứng khoán, cũng như sự sụp đổ của thị trường chứng khoán của một quốc gia cũng có thể kéo theo sự khủng hoảng của thị trường chứng khoán nhiều nước khác, kéo theo giá của cổ phiếu sụt giảm bất thường. Hơn nữa hoạt động mua bán cổ phiếu phụ thuộc vào rất nhiều thông tin trên thị trường, chỉ một thông tin bất lợi cho tổ chức phát hành dù chưa được kiểm chứng cũng dễ dàng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng thanh khoản, lưu thông của cổ phiếu.3 1.1.1.2 Phân loại cổ phần Theo pháp luật Việt nam hiện hành, cổ phần bao gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. Công ty cổ phần bắt buộc phải có cổ phần phổ thông. Cổ phần phổ 3 Đầu tư chứng khoán, một số điểm đặc trưng của cổ phiếu, http://wss.com.vn/Tintuc/Chitiettintuc/tabid/315/ArticleID/45794/tid/257/Default.aspx, [truy cập ngày 29-012013]. GVHD: Th.s Nguyễn Mai Hân -13- SVTH: Nguyễn Thị Diệu Pháp luật về chào bán cổ phần ra công chúng – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. v Cổ phần phổ thông: Cổ phần phổ thông là cổ phần phổ biến nhất và bắt buộc phải có đối với công ty cổ phần. Tỷ lệ của giá trị vốn cổ phần phổ thông trên tổng giá trị vốn cổ phần của công ty do điều lệ công ty quyết định. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau nắm giữ 20% số cổ phần phổ thông được quyền chào bán của công ty trong ba năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. • Quyền và nghĩa vụ cơ bản của cổ đông phổ thông gồm: Tham gia Đại hội đồng cổ đông và biểu quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng. Cổ đông được chia cổ tức khi công ty làm ăn có lãi. Khi công ty giải thể phá sản, cổ đông chịu trách nhiệm trong phạm vi số cổ phần góp vào công ty. • Cổ phần phổ thông được quy định tại Khoản 1 Điều 78 Luật doanh nghiệp 2005: Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông, người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông. Chi tiết quyền và nghĩa vụ cổ đông phổ thông được Luật doanh nghiệp 2005 quy định tại Điều 79 và Điều 80. Luật doanh nghiệp 2005 cũng quy định quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông trừ trường hợp cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập (Khoản 5 Điều 84 Luật doanh nghiệp 2005). v Cổ phần ưu đãi: Cổ phần ưu đãi là loại cổ phần mang lại cho người sở hữu một số quyền ưu tiên so với cổ phiếu thưởng. Cổ phần ưu đãi được quy định tại Khoản 2 Điều 78 Luật Doanh nghiệp 2005: “Công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là “cổ đông ưu đãi”. Không phải mọi nhà đầu tư đều có quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi.Tùy từng loại cổ phần ưu đãi mà luật và điều lệ công ty cổ phần có quy định khác nhau về điều kiện nắm giữ và chuyển nhượng cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau: • Cổ phần ưu đãi biểu quyết: Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số biểu quyết cao hơn số biểu quyết của cổ phần phổ thông. Số biểu quyết của cổ phần ưu đãi biểu quyết do điều lệ công ty cổ phần quy định. Chỉ có cổ đông sáng lập và tổ chức do Chính phủ ủy quyền (đối với công ty Nhà nước cổ phần hóa) mới được quyền nắm giữ cổ phiếu biểu quyết. Cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập cũng chỉ có hiệu lực trong ba năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sau đó cổ phần biểu quyết của cổ đông sáng lập sẽ chuyển thành cổ phần GVHD: Th.s Nguyễn Mai Hân -14- SVTH: Nguyễn Thị Diệu Pháp luật về chào bán cổ phần ra công chúng – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện phổ thông. Luật Doanh nghiệp 2005 không có quy định về thời hạn hiệu lực của cổ phần ưu đãi biểu quyết do tổ chức Chính phủ ủy quyền nắm giữ. Vì vậy có thể coi cổ phần ưu đãi biểu quyết do tổ chức Chính phủ ủy quyền nắm giữ có hiệu lực vô thời hạn. Mục đích của cổ phần ưu đãi biểu quyết là bảo vệ quyền lợi của cổ đông sáng lập trong thời gian hợp lý vừa đủ để duy trì sự ổn định của công ty mà không bị hạn chế quyền của các cổ đông khác; và duy trì quyền kiểm soát của Nhà nước đối với công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực nghành nghề quan trọng cần có sự định hướng của Nhà nước. • Cổ phần ưu đãi cổ tức: Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức cao hơn mức trả cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm bao gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức. Mục đích của cổ phần ưu đãi cổ tức là thu hút vốn điều lệ bằng tỷ lợi nhuận cao trên mỗi cổ phần, tuy nhiên cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Ban kiểm soát. Điều kiện này để dung hòa quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi có cổ tức bằng cách không cho họ tham gia vào hoạt động quản trị của công ty. • Cổ phần ưu đãi hoàn lại: cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp bất cứ khi nào theo yêu cầu của chủ sở hữu cổ phần hoặc theo các điều kiện ghi tại cổ phần ưu đãi hoàn lại. Cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi hoàn lại có lợi thế về bảo toàn vốn nhưng cũng như cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi cổ tức họ không có quyền can thiệp vào mọi quyết định của công ty. • Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định: Ngoài các loại cổ phần ưu đãi nói trên, công ty cổ phần có thể tự mình đưa ra thêm những loại cổ phần khác để thu hút nhà đầu tư. 1.1.2 Khái quát về chào bán cổ phần ra công chúng 1.1.2.1 Định nghĩa chào bán cổ phần ra công chúng Trước đây, Nghị định 144/2003/NĐ-CP định nghĩa phát hành chứng khoán ra công chúng là việc chào bán một lượng chứng khoán có thể chuyển nhượng được thông qua tổ chức trung gian cho ít nhất 50 nhà đầu tư ngoài tổ chức phát hành ( Khoản 7 Điều 3 Nghị định 144/2003/NĐ-CP ). GVHD: Th.s Nguyễn Mai Hân -15- SVTH: Nguyễn Thị Diệu Pháp luật về chào bán cổ phần ra công chúng – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện Hiện nay, Luật chứng khoán 2006 quy định Chào bán chứng khoán ra công chúng là việc chào bán chứng khoán theo một trong các phương thức sau đây: Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kể cả internet; Chào bán chứng khoán cho một trăm nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; Chào bán cho một số lượng nhà đầu tư không xác định.4 Có thể hiểu đó là quá trình bắt đầu từ việc tổ chức phát hành chào mời người đầu tư mua chứng khoán của mình và kết thúc bằng việc phát hành chứng khoán. Để bảo vệ công chúng đầu tư và qua đó duy trì lòng tin đối với thị trường chứng khoán, luật pháp về chứng khoán trên thế giới đều có những quy định quản lý hoạt động này, chủ yếu thông qua việc yêu cầu và giám sát tổ chức phát hành thực hiện công bố thông tin ngay từ khi bắt đầu chào mời công chúng đầu tư mua chứng khoán. Nguyên tắc của IOSCO5 (tổ chức các UBCK quốc tế): tổ chức phát hành cần công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời các kết quả tài chính và các thông tin khác có tầm quan trọng đối với quyết định của người đầu tư. Trước đây, các Nghị định 48/1998 và 144/2003 đã sử dụng khái niệm “phát hành chứng khoán ra công chúng” là chưa phù hợp với chuẩn mực quốc tế và trong thực tiễn đã tạo nên nhiều kẽ hở để các tổ chức phát hành lách luật, thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng mà không công khai thông tin theo quy định. (Với lý do là khi chào bán, họ chưa biết là sẽ dẫn đến việc phát hành ra công chúng hay không). Vì vậy, luật sử dụng khái niệm “Chào bán chứng khoán ra công chúng” thay cho khái niệm “phát hành chứng khoán ra công chúng” của các Nghị định 48/1998 và 144/2003 để điều chỉnh bất kỳ hành vi chào mời, bán hay phát hành chứng khoán cho công chúng. Như vậy, khái niệm “Chào bán chứng khoán ra công chúng” liên quan chặt chẽ đến phạm vi điều chỉnh của Luật trong lĩnh vực chào bán và phát hành chứng khoán, góp phần khắc phục một trong những trở ngại cơ bản đối với sự phát triển của thị trường chính thức hiện nay, đó là sự thiếu đồng bộ trong luật pháp điều chỉnh việc chào bán chứng khoán ra công chúng của các loại hình doanh nghiệp. 4 5 Khoản 12 Điều 6 Luật chứng khoán 2006 sửa đổi, bổ sung 2010 International Organization of Securities Commissions. GVHD: Th.s Nguyễn Mai Hân -16- SVTH: Nguyễn Thị Diệu Pháp luật về chào bán cổ phần ra công chúng – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện 1.1.2.2 Đặc điểm của hoạt động chào bán cổ phần ra công chúng: Có thể hiểu, thị trường chứng khoán sơ cấp là thị trường hoạt động không liên tục, và nó chỉ hoạt động khi có đợt phát hành chứng khoán mới. Tham gia vào thị trường chứng khoán sơ cấp chủ yếu là các nhà phát hành, các nhà đầu tư và các nhà bảo lãnh (trường hợp phát hành chứng khoán theo phương thức bảo lãnh phát hành). Tiền bán chứng khoán trên thị trường sơ cấp thuộc về các nhà phát hành, do đó hoạt động ở thị trường này đã làm tăng vốn đầu tư cho nền kinh tế. Khối lượng và nhịp độ giao dịch ở thị trường sơ cấp thấp hơn nhiều so với thị trường thứ cấp. Hoạt động chào bán cổ phần là hoạt động duy nhất có thể thiết lập được mối quan hệ giữa tổ chức phát hành và nhà đầu tư, giúp nhà đầu tư có cơ hội góp vốn vào công ty cổ phần. Hình thức công ty cổ phần có nhiều ưu điểm do nhà đầu tư chỉ cần có một lượng vốn nhất định là có thể tham gia sở hữu cổ phiếu của công ty, qua đó sở hữu một phần công ty. Công ty cổ phần muốn tăng vốn điều lệ bằng cách bán cổ phần của mình cho các nhà đầu tư bắt buộc phải thông qua hoạt động chào bán cổ phiếu. Trong tất cả các hoạt động của thị trường cổ phiếu chỉ có hoạt động chào bán cổ phiếu là thiết lập mối quan hệ giữa tổ chức phát hành và nhà đầu tư. Khi chào bán cổ phiếu của mình tổ chức phát hành công bố những thông tin về tình hình tài chính, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động kinh doanh, bộ máy quản trị công ty. Nhà đầu tư phân tích những thông tin do tổ chức phát hành cung cấp và quyết định đầu tư vào cổ phiếu và trở thành cổ đông của công ty. Trong hoạt động chào bán cổ phần ra công chúng, tổ chức phát hành và nhà đầu tư không trực tiếp liên hệ với nhau mà bắt buộc phải qua trung gian là công ty chứng khoán thực hiện tổ chức đấu giá cổ phần hoặc công ty chứng khoán thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành cho doanh nghiệp. Tổ chức phát hành không được phép tự mình bán cổ phiếu cho nhà đầu tư mà buộc phải tuân theo một quy trình nghiêm ngặt để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư. v Đặc điểm về mặt chủ thể: Chủ thể chào bán chứng khoán nói chung là các tổ chức thực hiện các hoạt động chào bán chứng khoán để huy động vốn, bao gồm Chính phủ, các doanh nghiệp và các quỹ đầu tư chứng khoán (gọi chung là tổ chức phát hành). v Đặc điểm về phạm vi và đối tượng chào bán: Đối tượng trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng là một số lượng lớn công chúng đầu tư {theo Luật GVHD: Th.s Nguyễn Mai Hân -17- SVTH: Nguyễn Thị Diệu Pháp luật về chào bán cổ phần ra công chúng – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện Chứng khoán Việt Nam là trên 100 nhà đầu tư, không kể các nhà đầu tư chuyên nghiệp (khoản 12 Điều 6 Luật Chứng khoán)} hay là một số lượng các nhà đầu tư không xác định, tức là không xác định về đối tượng cụ thể hay số lượng nhà đầu tư tham gia đợt phát hành. v Đặc điểm về cách thức chào bán: Việc chào bán chứng khoán ra công chúng phải được tiến hành công khai, minh bạch, phải đảm bảo thông tin về đợt phát hành đến được các nhà đầu tư một cách đầy đủ và công bằng. 1.1.2.3 Hình thức chào bán cổ phần ra công chúng Phương thức chào bán chứng khoán là phương pháp và hình thức thực hiện việc chào bán chứng khoán. Việc đưa chúng khoán tư nơi phát hành đến với người có nhu cầu mua chứng khoán. Chào bán chứng khoán ra công chúng và chào bán chứng khoán riêng lẻ, hiện nay đây là hai phương pháp phổ biến nhất. Theo quy định tại điều 11 Luật chứng khoán 2006 hình thức chào bán cổ phần ra công chúng bao gồm: chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng, chào bán thêm cổ phần ra công chúng, chào bán thêm cổ phần hoặc quyền mua cổ phần ra công chúng và các hình thức khác. v Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng nhằm mục đích để huy động vốn cho tổ chức phát hành áp dụng khi Công ty cổ phần được thành lập mới hoàn toàn huy động vốn điều lệ bằng cách chào bán cổ phiếu ra công chúng. Chào bán cổ phiếu để chuyển đổi cơ cấu sở hữu thành công ty đại chúng mà không làm thay đổi vốn điều lệ của công ty: Tổ chức phát hành không phải là công ty mới thành lập, thực hiện chào bán cổ phần ra công chúng để thay đổi cơ cấu sở hữu mà không làm tăng vốn điều lệ công ty. v Chào bán thêm cổ phần ra công chúng Công ty đại chúng có kết quả hoạt động kinh doanh tốt muốn tăng vốn điều lệ, mở rộng quy mô có thể chào bán thêm cổ phần ra công chúng. Trình tự chào bán cổ phần thêm ra công chúng cũng giống như chào bán cổ phần lần đầu. Tổ chức phát hành phải chứng minh được năng lực tài chính và năng lực quản trị của mình trong hồ sơ chào bán cổ phiếu gửi lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước, sau đó tiến hành hoạt động chào bán như chào bán cổ phần lần đầu. GVHD: Th.s Nguyễn Mai Hân -18- SVTH: Nguyễn Thị Diệu Pháp luật về chào bán cổ phần ra công chúng – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện Điểm khác biệt của chào bán thêm cổ phần ra công chúng là tổ chức phát hành phải dành quyền ưu tiên cho cổ đông của công ty để bảo đảm tỷ quyền lợi của họ không thay đổi khi công ty thay đổi quy mô vốn điều lệ. Quyền ưu tiên được thể hiện bằng quyền mua cổ phần do tổ chức phát hành cung cấp cho các cổ đông, theo đó cổ đông được mua thêm một số lượng cổ phiếu mới theo giá nhất định trong một thời hạn nhất định để đảm bảo tỷ lệ sở hữu đối với phần vốn điều lệ của công ty. Cổ đông có thể sử dụng dùng quyền ưu tiên của mình hoặc chuyển nhượng cho người khác. Giá đăng ký mua cổ phiếu và thời hạn đăng ký mua cổ phiếu trong quyền mua cổ phần do tổ chức phát hành quy định. Giá đăng ký mua cổ phiếu luôn thấp hơn giá thị trường của cổ phiếu và thời hạn đăng ký ngắn chỉ từ một đến sáu tuần. Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cũng có quyền ưu tiên mua như cổ đông phổ thông. Tổ chức phát hành có thể phát hành cho cổ đông ưu đãi chứng quyền hoặc bảo chứng phiếu. Bảo chứng phiếu cũng quy định số lượng cổ phiếu phổ thông được quyền mua nhưng có thời hạn dài hơn chứng quyền, hoặc thời hạn vĩnh viễn. Công ty đại chúng chào bán thêm cổ phần ra công chúng để thay đổi cơ cấu sở hữu mà không làm tăng thêm vốn điều lệ: Đây là trường hợp công ty đại chúng đã thực hiện chào bán cổ phần ra công chúng nhưng chưa bán hết số lượng cổ phiếu được phép phát hành. Tổ chức phát hành thực hiện đợt chào bán thêm cổ phiếu chưa phát hành ra công chúng. Do công ty cổ phần chưa phát hành hết cổ phần của mình ra công chúng nên khi thực hiện chào bán thêm cổ phiếu công ty không phát hành kèm theo chứng quyền cho cổ đông của công ty. Như vậy, hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng gồm hai hình thức cơ bản là chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng và chào bán thêm chứng khoán ra công chúng. Chào bán lần đầu ra công chúng là việc chào bán mà chứng khoán được bán rộng rãi ra công chúng nhằm mục đích huy động vốn cho tổ chức phát hành hoặc để trở thành công ty đại chúng. Còn chào bán thêm ra công chúng là việc chào bán bổ sung chứng khoán của công ty đại chúng nhằm mục đích tăng vốn điều lệ hoặc chỉ nhằm thay đổi cơ cấu sở hữu của công ty đại chúng. 1.1.2.4 Vai trò của chào bán cổ phần ra công chúng với nền kinh tế Chào bán cổ phần ra công chúng không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức phát hành mà cả với nhà đầu tư và toàn bộ nền kinh tế: GVHD: Th.s Nguyễn Mai Hân -19- SVTH: Nguyễn Thị Diệu Pháp luật về chào bán cổ phần ra công chúng – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện v Đối với tổ chức phát hành chào bán cổ phần ra công chúng là công cụ huy động vốn hiệu quả và linh hoạt, giúp các doanh nghiệp giải quyết được những khó khăn về vốn mà không bị phụ thuộc quá nhiều vào vốn tín dụng ngân hàng, tiết kiệm được chi phí. Hơn nữa, có khả năng đem lại cho doanh nghiệp nguồn vốn dài hạn và ổn định hơn so với các nguồn vốn vay từ ngân hàng. Đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp sử dụng vốn kinh doanh có hiệu quả. v Đối với nhà đầu tư hoạt động chào bán cổ phần ra công chúng là cơ hội tốt để họ góp vốn vào những công ty có triển vọng kinh doanh tốt, tăng khả năng sinh lợi cho đồng tiền của mình. Nhà đầu tư được chia thành hai loại là: nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức hay còn gọi nhà đầu tư chuyên nghiệp. • Nhà đầu tư cá nhân Nhà đầu tư cá nhân chủ yếu là các cá nhân và hộ gia đình. Từng cá nhân và hộ gia đình riêng lẻ không có nhiều tiền nhưng chiếm số lượng lớn trong xã hội và là đối tượng chính hoạt động chào bán ra công chúng nhắm đến. Chỉ khi các công ty cổ phần chọn hình thức chào bán cổ phần ra công chúng thì đông đảo các nhà đầu tư cá nhân mới có cơ hội tham gia vào hoạt động mua cổ phiếu của công ty. Đối với các đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, nhà đầu tư cá nhân thực sự không có nhiều cơ hội trở thành cổ đông của công ty vì bị hạn chế số lượng và thông tin. Những công ty nhà nước cổ phần hóa chào bán riêng lẻ thường chỉ bán cho một bộ phận cán bộ công nhân viên của công ty, không thể bán hết cho toàn bộ người lao động vì hạn chế số lượng. Thêm vào đó, các nhà đầu tư cá nhân khi muốn chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ gặp khó khăn hơn so với cổ phiếu được chào bán ra công chúng vì ràng buộc bởi những quy định về điều kiện chuyển nhượng của công ty. • Nhà đầu tư chuyên nghiệp Nhà đầu tư chuyên nghiệp là các Ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, tổ chức kinh doanh chứng khoán. Là các định chế đầu tư thường xuyên mua bán chứng khoán với số lượng lớn trên thị trường Nhà đầu tư chuyên nghiêp khác nhà đầu tư cá nhân ở quy mô tổ chức và nghiệp vụ. Đối với hoạt động chào bán cổ phần ra công chúng các tổ chức nói trên không chỉ là nhà đầu tư đơn thuần mà còn đóng vai trò trung gian quan trọng giữa nhà đầu tư và tổ chức phát hành. • Đối với chính phủ GVHD: Th.s Nguyễn Mai Hân -20- SVTH: Nguyễn Thị Diệu
- Xem thêm -