Tài liệu Phân tích và xây dựng bảng mô tả công việc cho nhân viên phòng kinh doanh viễn thông tại công ty vntt

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 169 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài PHÂN TÍCH VÀ THIẾT LẬP BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHO NHÂN VIÊN PHÒNG KINH DOANH VIỄN THÔNG TẠI CÔNG TY VNTT Sinh viên thực hiện: Trần Thị Kim Trang Mã số sinh viên: 092362 Lớp: TV0911 quan thực tập: Cơ Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam Thời gian thực tập: Từ 10/09/2012 đến 16/12/2012 Người hướng dẫn: Ông Vương Quốc Duy Giảng viên hướng dẫn: Ths. Dương Kim Thạnh Tháng 12/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài PHÂN TÍCH VÀ THIẾT LẬP BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHO NHÂN VIÊN PHÒNG KINH DOANH VIỄN THÔNG TẠI CÔNG TY VNTT Sinh viên thực hiện: Trần Thị Kim Trang Mã số sinh viên: 092362 Lớp: TV0911 Cơ quan thực tập: Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam Thời gian thực tập: Từ 10/09/2012 đến 16/12/2012 Người hướng dẫn: Ông Vương Quốc Duy Giảng viên hướng dẫn: Ths. Dương Kim Thạnh Tháng 12/2012
- Xem thêm -