Tài liệu PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ CÔNG TY XĂNG DẦU PETROLIMEX

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 161 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

Quản lý nhân sự Công ty xăng dầu PETROLIMEX ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA: TOÁN –TIN HỌC  Học phần : PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN Đề Tài: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ CÔNG TY XĂNG DẦU PETROLIMEX GVHD: Th.s :Nguyễn Gia Tuấn Anh Nhóm thực hiện : Phạm Thị Thu Hồng 0611074 Trịnh Minh Hướng 0611056 GVHD: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh Trang 1 Quản lý nhân sự Công ty xăng dầu PETROLIMEX Lê Kim Long 0611098 LỜI MỞ ĐẦU Dựa vào tình hình thực tế của Công ty xăng dầu Petrolimex chúng tôi nhận thấy rằng việc xây dựng phần mềm quản lý nhân sự là rất cần thiết vì ngày nay số lượng ghi chép của công ty ngày càng nhiều đồng thời công ty cần phải tiết kiệm thời gian mà vẫn bảo đảm độ chính xác. Để quản lý tốt thì việc áp dụng công nghệ thông tin vào công việc quản lý là một nhu cầu cần thiết. Khi sử dụng công nghệ thông tin để xây dựng nên phần mềm quản lý nhân sự thì quá trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin là quá trình quan trọng nhất nó đòi hỏi người phân tích phải làm rõ tình hình hiện trạng và đưa các giải pháp sao cho tối ưu nhất, sau đó thiết kế giao diện sao cho dễ sử dụng. GVHD: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh Trang 2 Quản lý nhân sự Công ty xăng dầu PETROLIMEX LỜI CẢM ƠN Trong quá trình Phân Tích và Thiết Kế hệ thống thông tin mặc dù nhóm chúng em đã cố gắng để hoàn thành đề tài, nhưng do thời gian và kiến thức còn hạn chế ở nhiều lĩnh vực nên khó tránh khỏi những sai sót trong quá trình tìm hiểu mong Thầy và các bạn tham gia đóng góp ý kiến cho đề tài được hoàn thiện hơn. Cuối cùng chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh đã tận tình giúp đỡ và truyền đạt những kiến thức về bộ môn Phân Tích và Thiết Kế hệ thống thông tin để chúng em hoàn thành đồ án một cách tốt nhất. Và chúng em cũng xin chân thành cảm ơn Công ty xăng dầu Petrolimex đã tận tình giúp đỡ chúng em trong quá trình khảo sát Công ty. GVHD: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh Trang 3 Quản lý nhân sự Công ty xăng dầu PETROLIMEX MỤC LỤC Trang Lời mở đầu……………………………………………………………………...2 Lời cảm ơn………………………………………………………………………3 Mục lục ………………………………………………………………………4 A. Đặc tả đề tài…………………………………………………………………5 I. Khái quát hệ thống …………………………………………………….5 II. Phân tích hiện trạng hệ thống………………………………………….7 B. Phân tích thực thể…………………………………………………………19 C. Mô hình…………………………………………………………………….23 I. Mô hình ERD…………………………………………………………..23 II. Chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ……………………….24 D. Mô tả chi tiết cho các quan hệ……………………………………………25 E. Mô tả bảng tổng quát……………………………………………………..38 I. Tổng kết quan hệ………………………………………………………38 II. Tổng kết thuộc tính……………………………………………………39 F. Thiết kế giao diện…………………………………………………………40 I. Các menu chính của chương trình…………………………………...40 II. Mô tả Form……………………………………………………………42 G. Thiết kế ô xử lý……………………………………………………………62 H. Đánh giá ưu, khuyết điểm và bảng công việc……………………………68 GVHD: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh Trang 4 Quản lý nhân sự Công ty xăng dầu PETROLIMEX A. ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM PETROLIMEX I. Khái quát hệ thống: Công ty Xăng dầu Việt Nam Petrolimex là tổ chức kinh doanh thương mại xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu tại khâu hạ nguồn lớn nhất ở Việt Nam. Công ty có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại phục vụ cho việc kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu. Mọi hoạt động quản lý, điều hành kinh doanh trong nội bộ ngành đều được thực hiện thông qua hệ thống mạng Petronet kết hợp với mạng Internet. Petrolimex luôn chú trọng tìm hướng phát triển mới, mở rộng loại hình kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh. Petrolimex đang bước đầu thử sức trong kinh doanh kho xăng dầu ngoại quan, kinh doanh bất động sản, kinh doanh trong lĩnh vực tài chínhngân hàng, tham gia thị trường chứng khoán… Công ty gồm các phòng ban: phòng kinh doanh, phòng kế toán, phòng kỹ thuật xăng dầu, phòng tổ chức cán bộ, phòng hành chánh tổ chức, phòng công nghệ thông tin, phòng công nghệ đầu tư. 1. Phòng kinh doanh: Phòng kinh doanh trực tiếp chịu trách nhiệm thực hiện các họat động tiếp thị - bán hàng tới các khách hàng và khách hàng tiềm năng của Doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu về doanh số, thị phần,... Phối hợp với các đơn vị mở rộng thị trường nội địa, bảo đảm cung ứng xăng dầu rộng rãi cho nhân dân, thoả mãn mọi nhu cầu tiêu dùng với chất lượng cao. GVHD: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh Trang 5 Quản lý nhân sự Công ty xăng dầu PETROLIMEX 2. Phòng kế toán: Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu chi tài chính. Phổ biến chính sách chế độ quản lý tài chính của công ty với các bộ phận liên quan khi cần thiết. Cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm tra và phân tích hoạt động kinh tế tài chính, phục vụ công tác lập và theo dõi kế hoạch. Cung cấp số liệu báo cáo cho các cơ quan có liên quan. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho BGĐ Công ty. 3. Phòng kỹ thuật xăng dầu: Thiết lập, mua sắm các thiết bị cần thiết cho Công ty. Sửa chữa và bảo trì các máy móc cho Công ty. 4. Phòng nhân sự: Phòng nhân sự là đơn vị chức năng, giúp cho việc công tác quản lý, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, kiện toàn tổ chức bộ máy; đảm bảo thực hiện đúng và kịp thời các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, công chức. Hoàn tất các dạng về thủ tục hành chánh, đề xuất việc xây dựng và tổ chức thực hiện các quy hoạch về đội ngũ cán bộ (cán bộ chuyên môn và cán bộ quản lý) trong Công ty, tổ chức tuyển dụng, sử dụng, điều động, đào tạo bồi dưỡng, khen thưởng và kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ-công chức. Và hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách về tiền lương, phụ cấp theo lương; về bảo hiểm xã hội (hưu trí, mất sức, thôi việc, tử tuất, tai nạn lao động...). GVHD: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh Trang 6 Quản lý nhân sự Công ty xăng dầu PETROLIMEX 5. Phòng tổ chức hành chánh: Thực hiện công tác tuyển dụng nhận sự đảm bảo chất lượng theo yêu cầu, chiến lược của Công ty. Tổ chức và phối hợp với các đơn vị khác thực hiện quản lý nhân sự, đào tạo và tái đào tạo. Tổ chức việc quản lý nhân sự toàn Công ty. Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động. Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự. Hỗ trợ bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và người lao động trong Công ty. 6. Phòng công nghệ thông tin: Viết các chương trình để Công ty quản lý về nhân sự, tổ chức hành chánh…. một cách dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi. 7. Phòng công nghệ đầu tư: Chỉ đạo điều hành công tác tư vấn, thiết kế, quản lý kỹ thuật - chất lượng, kinh tế kế hoạch, tiến độ. II. Phân tích hiện trạng hệ thống: 1. Cơ cấu làm việc Công ty xăng dầu Petrolimex làm việc theo chế độ một tuần 5 ngày và sáng thứ 7, nghỉ vào chiều thứ 7 và ngày chủ nhật. 1 ngày làm 8 tiếng từ 8:00 đến 11:30 và từ 12:30 đến 17:00. Có thể chia cơ cấu quản lý nhân sự ra làm ba công đoạn chính: - Quản lý hồ sơ nhân viên: cập nhật, điều chỉnh hồ sơ nhân viên. - Quản lý chấm công: Cập nhật, điều chỉnh kết quả chấm công hàng tháng. - Quản lý lương: Tính lương, lập bảng lương cho mỗi tháng và lập báo cáo lương. GVHD: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh Trang 7 Quản lý nhân sự Công ty xăng dầu PETROLIMEX 2. Quản lý hồ sơ nhân viên Nhân viên khi vào làm việc tại công ty đều phải nộp hồ sơ xin việc, bao gồm: đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe, bằng cấp chuyên môn.... Khi được tuyển dụng thì phải thử việc từ 1 tháng đến 1 tháng 15 ngày hoặc 2 tháng tùy theo yêu cầu công việc. Sau đó ký hợp đồng với công ty. Tháng thử việc đầu tiên được hưởng 75% lương, nếu hồ sơ chấp nhận thì ký hợp đồng yêu cầu bổ sung đầy đủ hồ sơ, nếu không sẽ được hoàn trả hồ sơ. Giám đốc là người quyết định lương, kéo dài thời hạn hay chấm dứt hợp đồng của nhân viên với Công ty. Thông tin nhân viên bao gồm : Mã nhân viên, mã phòng ban, họ tên nhân viên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, địa chỉ thường trú, địa chỉ hiện tại, số chứng minh nhân dân, số sổ bảo hiểm, số điện thoại, quê quán, bằng cấp, quá trình công tác, lương, hình... Muốn xin vào làm việc của công ty ta phải làm một hồ sơ xin việc gồm có những mẫu sau: GVHD: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh Trang 8 Quản lý nhân sự Công ty xăng dầu PETROLIMEX a. Đơn Xin Việc: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN VIỆC KÍNH GỬI: ……………………………………………………… …………………………………………………………………… Tôi tên là: ……………………………………………………………….. Sinh ngày: …………..tháng …………. năm ………..tại: …………… Giấy chứng minh nhân dân số: ………………………………………… Cấp ngày: …………..tháng ………… năm ……………. tại: ……….. Hiện cư trú tại: ………………………………………………………… Trình độ văn hóa: ……………………………………………………… Ngoại ngữ: Anh:□ Pháp:□ Nhật:□ Khác: ……… Nghề nghiệp chuyên môn: ………………………………………………. Sức khỏe:……………………………………………………………….. Hiện nay chưa có việc làm, tôi làm đơn này xin được tuyển dụng và bố trí công việc làm. Nếu được quí cơ quan, xí nghiệp thâu nhận tôi xin cam đoan thực hiện các công việc được giao và thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ nội qui, kỷ luật của cơ quan xí nghiệp. Kính mong quí cơ quan, xí nghiệp chấp nhận. Ngày …… tháng …….. năm Kính đơn ký tên GVHD: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh Trang 9 Quản lý nhân sự Công ty xăng dầu PETROLIMEX b. Giấy Khám Sức Khỏe: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: ……../KSK GIẤY KHÁM SỨC KHỎE Họ tên: ……………………………… Tuổi: ………… Nam/Nữ: ……………… Ngày sinh: Ngày ………… tháng ………..năm ………. Nghề nghiệp: ………………… Địa chỉ: …………………………………….. Lý do đến khám: …………………… I – THỂ LỰC: Chiều cao: ………….m - Vòng ngực : Hít vào …………cm Cân nặng: …………….kg Thở ra……………cm Chỉ số năng lực :……… Trung bình ……....cm II – TIỀN SỬ SỨC KHỎE BẢN THÂN : …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 1 – Mắt: III – CÁC BỘ PHẬN: Thị lực: Không kính Mắt phải………/10 Có kính …………/10 Mắt trái……….../10 Bệnh: ……………………………………. 2- Tai mũi họng: Thính lực: Tai phải nghe nói thầm cách…………m cách………m Tai trái nghe nói thầm cách…………m cách………m Bệnh: …………………………………. GVHD: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh …………./10 nói thường nói thường Trang 10 Quản lý nhân sự Công ty xăng dầu PETROLIMEX 3 – Răng hàm mặt: Răng sâu: …………………..Sức nhai: ………….% Răng mất: ………………… Bệnh: ……………………………. 4 – Hô hấp: Nhịp thở: …………………./phút Phổi phải: …………….. Phổi trái: ……………… Bệnh: ………………… 5- Tuần hoàn: Mạch: ………. / phút Huyết áp: ……………../………….. MmHg …………………………………………………………………………….. 6 – Tâm thần – Thần kinh: …………………………………. 7 – Tiêu hóa: ………………. 8 – Sinh dục – Tiết niệu: …………………… 9 – Hệ vận động: Cột sống: …………………………….. Tay phải: ………………. Chân phải: …………… Tay trái: …………..….. Chân trái: ……………. 10 – Da liễu: ……………………………………….. 11 – Sản phụ khoa: ……………………………………………………… IV – CÁC XÉT NGHIỆM CẦN LÀM VÀ KẾT QUẢ : ................................................................................................................................. …………………………………………………………………………………… V – KẾT LUẬN: Phân loại sức khỏe: ……………………………………. Ý kiến chuyên môn: ……………………………….. Ngày………..tháng………..năm…….. DUYỆT BGĐ BỆNH VIỆN Họ tên: ………………….. GVHD: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh BS KHÁM VÀ KẾT LUẬN Họ tên: ………………… Trang 11 Quản lý nhân sự Công ty xăng dầu PETROLIMEX c. Sơ Yếu Lý Lịch: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc SƠ YẾU LÝ LỊCH Phần 1: LÝ LỊCH BẢN THÂN Họ tên: ………………………………………………… Nam, Nữ: ..…………………………………………….. Ngày tháng năm sinh: .………………………………… Địa chỉ thường trú: .…………………………………… Địa chỉ tạm trú: ………………………………………. Trình độ văn hóa: ……………………………………. Trình độ ngoại ngữ: …………………………………. Dân tộc: ..……………………………………………… Tôn giáo: …………………………………………….. Tình trạng hôn nhân: ………………………………… Tiền án, tiền sự: …………………………………….. Quá trình bản thân (tóm tắt từ năm 12 tuổi đến nay làm gì, ở đâu?): Từ năm đến năm : ………………………………….. Từ năm đến năm : ………………………………….. Từ năm đến năm : ………………………………….. Từ năm đến năm : ………………………………….. Các khóa đào tạo khác: ………………………………………… Kỹ năng ngoại ngữ: ……………………………………………… Kỹ năng máy tính: ……………………………………………… Phần 2: QUAN HỆ GIA ĐÌNH Họ tên cha: ………………………….. Sinh năm: …………… Nghề nghiệp trước và sau 30 – 04 – 1975: Trước 1975: ………………………………………………. Sau 1975: ………………………………………………… Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………….. GVHD: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh Trang 12 Quản lý nhân sự Công ty xăng dầu PETROLIMEX 1. Họ tên mẹ: ………………………… Sinh năm: ………………. Nghề nghiệp trước và sau 30 – 04 – 1975: - Trước 1975: ……………………………………………….. - Sau 1975: …………………………………………………. Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………… 2. Họ tên Chồng/ Vợ: ………………………… Sinh năm: …………… Nghề nghiệp: ……………………………………………………. Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………. 3. Họ tên anh, chị, em ruột (tuổi, làm gì, ở đâu?) Anh/ Chị: ………………………… Sinh năm: ……………….. Nghề nghiệp: ………………………………………………….. Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………. Em: ………………………………….. Sinh năm: ………………. Nghề nghiệp: …………………………………………………… Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………… Phần 3: CHI TIẾT NGHỀ NGHIỆP Công ty: …………………………………………………………. Thời gian: ……………………………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………….. Chuyên môn: …………………………………………………….. 4. Cá nhân và cơ quan có thể xác nhận: Ông/ bà: ………………………………………………….. Chức vụ: …………………………………………………. Địa chỉ: ………………………………………………….. Ngày …… tháng ……..năm…….. Người khai ký tên NHẬN XÉT VÀ CHỨNG NHẬN CỦA CHÍNH QUYẾN ĐỊA PHƯƠNG Ngày ………tháng ……..năm…….. UBND Phường, Xã: …………………. Họ tên: …………………………… GVHD: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh Trang 13 Quản lý nhân sự Công ty xăng dầu PETROLIMEX 3. Quản lý chấm công: Việc chấm công của Công ty được thực hiện bằng cách ghi nhận lại mã trên thẻ nhân viên, thông tin chấm công hàng ngày được cập nhật vào chương trình, cuối mỗi tháng sẽ tiến hành xuất ra bảng chấm công của tháng đó. Bảng chấm công bao gồm: số thứ tự, mã số, họ tên nhân viên, nghề nghiệp hoặc chức vụ, số ngày làm việc, số ngày nghỉ phép, số ngày nghỉ không phép, số ngày nghỉ có lương... GVHD: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh Trang 14 Quản lý nhân sự Công ty xăng dầu PETROLIMEX 4. Quản lý lương: Mỗi tháng, nhân viên phòng nhân sự phải cập nhật tổng số ngày làm việc. Cách tính lương: - Hàng tháng công ty phải nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội 20% số tiền lương của mỗi nhân viên, trong đó nhân viên chịu 5% và công ty chịu 15%. Tiền bảo hiểm y tế công ty phải nộp là 3% ứng với mỗi nhân viên, trong đó công ty chịu 2% và nhân viên chịu 1%. - Ngoài ra nhân viên phải chịu 1 khoản tiền thuế thu nhập (không kể tiền thưởng và phụ cấp). Thuế thu nhập được tính theo: Từ 0 đến 5 triệu: nộp 0% Từ 5 đến 15 triệu: nộp 10% Từ 15 đến 25 triệu: nộp 20% Từ 25 đến 40 triệu: nộp 30% Trên 40 triệu: nộp 40% - Tính lương tạm ứng: nếu trong một tháng nhân viên đó có khó khăn gì thì có thể tạm ứng lương của tháng đó trước. Mức lương chính không bao gồm phụ cấp sinh hoạt. - Tính lương cuối tháng: + Tổng số ngày làm việc = số ngày có đi làm + số ngày nghỉ phép + số ngày nghỉ có lương. + Phụ cấp = Xăng + Suất ăn + Chức vụ + Trách nhiệm + Độc hại nặng nhọc + phụ cấp khác.  Xăng: công ty xăng dầu Petrolimex sẽ cấp cho mỗi nhân viên 1 tháng 8 phiếu đổ xăng, mỗi phiếu tương ứng 2 lít.  Suất ăn: tiền mỗi suất ăn.  Chức vụ: tiền phụ cấp dành cho giám đốc, phó giám đốc và các GVHD: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh Trang 15 Quản lý nhân sự Công ty xăng dầu PETROLIMEX trưởng phòng, phó phòng…..  Trách nhiệm: tiền phụ cấp dành cho các nhân viên tham gia các hoạt động xã hội (hội phụ nữ, công đoàn….).  Phụ cấp khác: ví dụ như phụ cấp sinh con.... + Tổng Lương = Lương chính + Phụ cấp Trong đó lương chính được tính như sau: Lương chính = ngày làm việc * tiền lương theo hợp đồng / số ngày phải đi làm trong tháng. + Bảo hiểm xã hội = 5% * lương theo hợp đồng. + Bảo hiểm y tế = 1%*lương theo hợp đồng. + THUE: * 5 triệu < THUE < =15 triệu. THUE = (Tổng lương – 5 triệu)*10% * 15 triệu < THUE <=25 triệu. THUE = (Tổng lương – 15 triệu)*20% + 1 triệu * 25 triệu < THUE <= 40 triệu. THUE = (Tổng lương – 25 triệu)*30% + 3 triệu * THUE > 40 triệu. THUE = (Tổng lương – 40 triệu)*40% + 7.5 triệu . THUE: tiền thuế thu nhập. + Lương còn nhận = Tổng lương – (THUE + BHXH + BHYT + Lương tạm ứng) - Báo cáo lương hàng tháng bao gồm: + Bảng lương tạm ứng theo từng phòng ban: để phát lương tạm ứng giữa tháng. + Phiếu lương cuối tháng: phát cho từng nhân viên. + Bảng lương cuối tháng theo từng phòng ban: số thứ tự, họ và tên, tổng số ngày công, lương, phụ cấp sinh hoạt, lương tạm ứng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thuế thu nhập, lương cuối tháng. + Báo cáo nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thuế thu nhập. GVHD: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh Trang 16 Quản lý nhân sự Công ty xăng dầu PETROLIMEX Phiếu nhận lương của từng nhân viên: Quản lý thưởng: - Mỗi nhân viên được thưởng vào dịp tết 1,2,3,4..... tháng lương tùy theo tình hình thu nhập trong năm của công ty và số tháng mà nhân viên phục vụ cho công ty trong năm đó. - Báo cáo thưởng cuối năm gồm: số thứ tự, phòng ban, họ tên nhân viên, tiền thưởng. GVHD: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh Trang 17 Quản lý nhân sự Công ty xăng dầu PETROLIMEX 5. Sơ đồ tổ chức: GVHD: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh Trang 18 Quản lý nhân sự Công ty xăng dầu PETROLIMEX B. PHÂN TÍCH THỰC THỂ: 1. Thực thể 1: PHONGBAN Gồm các thuộc tính: - Mã phòng ban (MAPB): là khóa chính, dùng để phân biệt giữa phòng ban này với phòng ban khác. - Tên phòng ban (TENPB): mỗi phòng ban sẽ có một mã phòng ban tương ứng. 2. Thực thể 2: CHUCVU Gồm các thuộc tính: - Mã chức vụ (MACV): là khóa chính, dùng để phân biệt chức vụ này với chức vụ khác. - Tên chức vụ (TENCV): tên chức vụ tương ứng với một mã chức vụ. 3. Thực thể 3: NHANVIEN Gồm các thuộc tính: - Mã nhân viên (MANV): là khóa chính, dùng phân biệt giữa nhân viên này với nhân viên khác. - Họ và tên (HOTEN): họ tên nhân viên tương ứng với một mã nhân viên. - Địa chỉ (DIACHI): thông tin địa chỉ của nhân viên. - Thường trú (THUONGTRU): địa chỉ thường trú của nhân viên. - Số điện thoại (SODIENTHOAI): số điện thoại của nhân viên. - Ngày sinh (NGAYSINH): ngày tháng sinh của nhân viên. - Nơi sinh (NOISINH): nơi sinh của nhân viên. - Giới tính (GIOITINH): giới tính nam hay nữ. - Chứng minh nhân dân (CMND): số chứng minh nhân dân của nhân viên. - Quê quán (QUEQUAN): quê quán của nhân viên. - Số sổ bảo hiểm (SOSOBH): số sổ bảo hiểm của nhân viên. GVHD: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh Trang 19 Quản lý nhân sự Công ty xăng dầu PETROLIMEX - Hình (HINH): ảnh nhân viên. 4. Thực thể 4: QTCT Quá trính công tác của nhân viên khi làm tại công ty. Gồm các thuộc tính: - Mã quá trình công tác (MAQTCT): là khóa chính, dùng để phân biệt các quá trình công tác với nhau. - Thời gian bắt đầu (TGBATDAU): thời gian bắt đầu công việc. - Thời gian kết thúc (TGKETTHUC): thời gian kết thúc công việc. - Chức vụ (CHUCVU): chức vụ công việc. 5. Thực thể 5: BANGCAP Thông tin về bằng cấp của nhân viên. Gồm các thuộc tính: - Mã bằng cấp (MABC): là khóa chính dùng để phân biệt các loại bằng cấp. - Tên bằng cấp (TENBC): tên của bằng cấp. - Loại (LOAIBC): loại bằng cấp. - Ngày cấp (NGAYCAP): ngày cấp bằng. - Đơn vị cấp (DVCAP): đơn vị cấp bằng. 6. Thực thể 6: LUONG Những thông tin của các báo cáo lương tạm ứng, lương cuối tháng. Gồm các thuộc tính: - Mã lương (MALUONG): là khóa chính, dùng để phân biệt các loại lương. - Lương tạm ứng (LUONGTUNG): lương được phát ở giữa tháng. - Phụ cấp suất ăn (PCSA): tiền cơm cho nhân viên. - Phụ cấp xăng (PCXANG): tiền phụ cấp xăng. - Phụ cấp khác (PCKHAC): các phụ cấp khác như sinh con, tai nạn.... GVHD: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh Trang 20
- Xem thêm -