Tài liệu Phân tích và thiết kế biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần kỹ thuật năng lượng và môi trường eec

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: “Phân tích và thiết kế biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Kỹ thuật Năng lượng và Môi trường EEC”. Sinh viên: Vũ Tuấn Vinh Lớp: B2 HN K35 QTDN GVHD: Ths. Nguyễn Tiến Dũng Cty CP. Kỹ thuật NL & MT EEC NTD8 NTD5  Địa chỉ: P706, Tòa nhà Artex - 172 Ngọc Khánh - Giảng Võ- Ba Đình - Hà Nội  Email: info@eecgroup.com.vn  Các sản phẩm chủ yếu:  Thiết bị đo lường, điều khiển, tự động hóa  Thiết bị quan trắc/ phân tích môi trường  Thiết bị Bơm huyền phù/quặng/xỉ chịu siêu mài mòn  Thị trường chủ yếu: nhiệt điện, hóa chất, khai mỏ Slide 2 NTD5 Cần dẹp bớt chữ, cho về bên trái, bên phải chèn một vài hình ảnh về Công ty, ảnh chụp một phần trang web của Công ty sản phẩm của Công ty thì trực quan hơn. Nguyen Tien Dung, 5/14/2013 NTD8 Tiêu đề tránh viết tắt gây khó hiểu cho người xem. Nên viết đầy đủ một lần, sau đó mở ngoặc gọi tên ngắn gọn (tên tắt) là EEC chẳng hạn cho dễ hiểu. Nguyen Tien Dung, 5/14/2013 KẾT CẤU ĐỒ ÁN Phần I: Cơ sở lý thuyết về hiệu quả kinh doanh KẾT CẤU ĐỒ ÁN NTD6 Phần II: Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh tại Cty CP. Kỹ thuật năng lượng và MT EEC Phần 3: Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh Slide 3 NTD6 cần sửa hết các chữ số La-mã (I, II, III) thành chữ số Ả-rập (1, 2, 3) Nguyen Tien Dung, 5/14/2013 NTD2 Phần I: Cơ sở lý thuyết về hiệu quả kinh doanh 1 Khái niệm và phân loại hiệu quả kinh doanh 2 Quy trình phân tích hiệu quả kinh doanh 3 Phương pháp phân tích hiệu quả kinh doanh 4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh 5 3 Các phương hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh Slide 4 NTD2 Bỏ slide này - không cần cơ sở lý thuyết Nguyen Tien Dung, 5/14/2013 Phần II: Phân tích hiệu quả kinh doanh tại Cty CP. KT NL và MT EEC Giới thiệu chung về Công ty Cổ phẩn Kỹ thuật Năng lượng 2.1 và Môi trường EEC 2.2 2.3 3 2.4 2.5 3 Phân tích biến động của các chỉ tiêu kết quả kinh doanh Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh tổng hợp Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh bộ phận Đánh giá chung về hiệu quả kinh doanh của Công ty Phần III: Các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Cty CP. KT NL và MT EEC Chiến lược kinh doanh Công ty Cổ phẩn Kỹ thuật Năng 3.1 lượng và Môi trường EEC 3.2 3.3 3 3.4 Biện pháp 1 Biện pháp 2 Tổng hợp hiệu quả của các biện pháp 6 2.2 Phân tích sự biến động của các chỉ tiêu kết quả kinh doanh 2.2.1 Phân tích khái quát kết quả kinh doanh Bảng 2.1: Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp năm 2010 & 2011 ĐVT: 1000 đồng Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2010 So sánh 2011/2010 +/- % Giá vốn hàng bán 17.444.359 15.201.804 2.242.555 14,75 DT thuần 19.933.032 17.482.262 2.450.770 14,02 Lợi nhuận thuần 239.820 161.553 78.267 48,45 LN trước thuế 246.286 176.209 70.077 39,77 LN sau thuế 203.186 132.157 71.029 53,75 0,0102 0,0076 0,0026 34,84 Tỷ suất LN/DT [Nguồn: Phòng Tài chính và Quản trị] 2.2 Phân tích sự biến động của các chỉ tiêu kết quả kinh doanh 2.2.2 Phân tích chi tiết biến động của doanh thu Bảng 2.2: Doanh thu bán hàng theo sản phẩm ĐVT: 1000 đồng Stt 1 2 3 Tên sản phẩm Thiết bị đo lường, điều khiển, tự động hóa Thiết bị quan trắc môi trường Hãng Environnement S.A Bơm huyền phù, quặng xỉ chịu siêu mài mòn Hãng KREBS- Mỹ/Úc Tổng cộng [Nguồn: Phòng Tài chính và Quản trị] Năm 2011 So sánh +/% Năm 2010 6.725.981 5.757.536 968.445 16,82 8.462.044 - 8.462.044 - 4.745.007 11.724.726 (6.979.719) (59,53) 19.933.032 17.482.262 2.450.770 14,02 2.2 Phân tích sự biến động của các chỉ tiêu kết quả kinh doanh 2.2.2 Phân tích chi tiết biến động của doanh thu Hình 2.1: Doanh thu bán hàng theo sản phẩm Năm 2010 Năm 2011 33% 24% 34% Thiết bị đo lường, điều khiển, tự động hóa Thiết bị quan trắc môi trường Hãng Environnement S.A 0% 67% 42% [Nguồn: Phòng Tài chính và Quản trị] Bơm huyền phù/quặng/xỉ chịu siêu mài mòn Hãng KREBS- Mỹ/Úc 2.2 Phân tích sự biến động của các chỉ tiêu kết quả kinh doanh 2.2.2 Phân tích chi tiết biến động của doanh thu Bảng 2.3: Doanh thu bán hàng theo khu vực địa lý Stt Tên sản phẩm 1 Miền Bắc 2 Miền Trung, Tây Nguyên 3 Miền Nam Năm 2011 Tổng cộng [Nguồn: Phòng Tài chính và Quản trị] 11.355.776 Năm 2010 ĐVT: 1000 đồng So sánh +/% 15.025.366 (3.669.590) (24,42) 115.212 770.909 (655.697) (85,06) 8.462.044 1.685.988 6.776.056 401,90 19.933.032 17.482.263 2.450.769 14,02 2.2 Phân tích sự biến động của các chỉ tiêu kết quả kinh doanh 2.2.2 Phân tích chi tiết biến động của doanh thu Hình 2.2: Doanh thu bán hàng theo khu vực địa lý Năm 2010 Năm 2011 10% 4% 42% Miền Bắc Miền Trung, Tây Nguyên Miền Nam 86% [Nguồn: Phòng Tài chính và Quản trị] 1% 57% 2.2 Phân tích sự biến động của các chỉ tiêu kết quả kinh doanh 2.2.2 Phân tích chi tiết biến động của doanh thu Bảng 2.4: Doanh thu bán hàng theo khách hàng ĐVT: 1000 đồng Stt 1 2 Tên khách hàng Nhà máy/ dự án nhiệt điện Nhà máy/ dự án môi trường Năm 2011 Năm 2010 So sánh +/% 3.937.069 3.300.640 636.429 19,28 8.462.044 770.909 7.691.135 997,67 1.685.988 1.102.924 65,42 3 Nhà máy/ dự án dầu khí/ hóa chất 2.788.912 4 Nhà máy/ dự án khai mỏ/ tuyển than 4.745.007 11.724.726 (6.979.719) (59,53) Tổng cộng [Nguồn: Phòng Tài chính và Quản trị] 19.933.032 17.482.263 2.450.769 14,02 2.2 Phân tích sự biến động của các chỉ tiêu kết quả kinh doanh 2.2.2 Phân tích chi tiết biến động của doanh thu Hình 2.3: Doanh thu bán hàng theo khách hàng Năm 2010 Năm 2011 19% 4% 24% 20% Nhà máy/ dự án nhiệt điện Nhà máy/ dự án môi trường 10% 67% 14% Nhà máy/ dự án dầu khí/ hóa chất 42% Nhà máy/ dự án khai mỏ/ tuyển than [Nguồn: Phòng Tài chính và Quản trị] 2.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự biến động của doanh thu 2.2.3.1 Các yếu tố bên trong doanh nghiệp a b c d Yếu tố sản phẩm – thị trường Yếu tố giá Yếu tố chính sách phân phối Yếu tố xúc tiến bán hàng 2.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự biến động của doanh thu 2.2.3.1 Các yếu tố bên trong doanh nghiệp a. Yếu tố sản phẩm – thị trường:  EEC luôn tập trung vào các sản phẩm thế mạnh và chủ lực như:  Thiết bị tự động hóa, đo lường và điều khiển công nghiệp  Thiết bị kiểm soát khí thải công nghiệp, môi trường không khí xung quanh  Thiết bị thiết bị khai mỏ  Thị trường mục tiêu  Tập trung vào các ngành công nghiệp trọng điểm như nhà máy nhiệt điện, hóa chất, khai khoáng và tuyển than tại miền Bắc  Các dự án nhà máy đạm, hóa chất tại khu vực miền Trung và đặc biệt là tại khu vực miền Nam 2.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự biến động của doanh thu 2.2.3.1 Các yếu tố bên trong doanh nghiệp b. Yếu tố giá:  Áp dụng chính sách giá linh hoạt đối với từng đối tượng khách hàng là End-user hay Cty thương mại  Giá chính là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến cạnh tranh và khả năng tiêu thụ của doanh nghiệp  Công ty hiện kết hợp 2 phương pháp vừa định giá theo thị trường vừa định giá theo chi phí cho các đối tượng khách hàng khác nhau 2.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự biến động của doanh thu 2.2.3.1 Các yếu tố bên trong doanh nghiệp c. Yếu tố kênh phân phối:
- Xem thêm -