Tài liệu Phân tích và dự báo thống kê doanh thu tại công ty cổ phần dịch vụ hàng không thăng long

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Luận văn tốt nghiệp 1 Trường Đại học Thương Mại CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ DOANH THU VÀ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ DOANH THU TẠI DOANH NGHIỆP 1.1 Tính cấp thiết của đề tài Toàn cầu hóa đang là xu thế tất yếu của nền kinh tế thế giới. Quá trình hội nhập khu vực và quốc tế đặt ra cho doanh nghiệp nhiều cơ hội và thách thức. Đó là cơ hội thu hút vốn đầu tư, kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, đưa sản phẩm của mình ra thế giới. Mặt khác sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng khốc liệt. Do đó buộc các doanh nghiệp khi tham gia vào thương trường phải tìm cách thích nghi, không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ để không bị đào thải khỏi guồng quay của nền kinh tế. Để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp cần có công cụ quản lý hiệu quả. Một trong những thước đo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là doanh thu. Doanh thu là chỉ tiêu phản ánh cụ thể, chính xác nhất kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh thu luôn là mục tiêu hàng đầu mà doanh nghiệp nào cũng muốn đạt được. Đối với nền kinh tế Việt Nam nói riêng và nền kinh tế thế giới nói chung, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì không còn con đường nào khác là phải tối đa hóa lợi nhuận. Để tối đa hóa lợi nhuận biện pháp tốt nhất là tăng doanh thu. Điều này chứng tỏ được vị thế và uy tín của doanh nghiệp trên thương trường, củng cố vị trí vững chắc cho doanh nghiệp. Doanh thu cao là mục tiêu đầu tiên mà doanh nghiệp nào cũng muốn đạt được trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, phân tích và dự báo thống kê doanh thu là rất quan trọng. Phân tích thống kê doanh thu nhằm mục đích nhận thức và đánh giá một cách đúng đắn, toàn diện và khách quan tình hình thực hiện các chỉ tiêu doanh thu của doanh nghiệp cả về số lượng, kết cấu chủng loại và giá cả. Sinh viên: Nguyễn Thị Hường Lớp: K42D6 Luận văn tốt nghiệp 2 Trường Đại học Thương Mại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long là một doanh nghiệp có uy tín và vị trí trên thị trường. Công ty ngày càng lớn mạnh và đạt được nhiều thành công do công ty đã xây dựng được chiến lược kinh doanh đúng đắn. Trong thời gian thực tập tại công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long, em nhận thấy việc phân tích thống kê doanh thu hết sức quan trọng và cần thiết. Thông qua phân tích thống kê doanh thu, công ty sẽ nhận thức và đánh giá một cách chính xác, toàn diện kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó công ty có thể chủ động đề ra những giải pháp phát huy điểm mạnh và khắc phục những tồn tại yếu kém nhằm tăng doanh thu. 1.2 Xác lập tuyên bố đề tài Nhận thức được tầm quan trọng của công tác nghiên cứu thông kê doanh thu trong hoạt động kinh doanh. Qua quá trình thực tập tại công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long, em đã chọn đề tài: “Phân tích và dự báo thống kê doanh thu tại công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long” làm luận văn tốt nghiệp của mình. 1.3 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Em thực hiện đề tài này để tổng hợp các kiến thức đã được học nhằm hệ thống hóa các vấn đề lý luận chung về doanh thu và các phương pháp thống kê doanh thu kiểm nghiệm giữa lý thuyết và thực tế. Ngoài ra đề tài này còn đi sâu nghiên cứu, phân tích thống kê tình hình doanh thu của công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long giúp công ty đánh giá một cách khách quan, đúng đắn tình hình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp. Qua đó, công ty thấy được kết quả đã đạt được cũng như những vấn đề còn tồn tại, nhận thức được những điểm mạnh cũng như điểm yếu của mình để từ đó có những biện pháp điều chỉnh kịp thời giúp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Sinh viên: Nguyễn Thị Hường Lớp: K42D6 Luận văn tốt nghiệp 3 Trường Đại học Thương Mại Dự báo doanh thu và triển vọng phát triển trong tương lai của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thông qua đề tài này em cũng đề xuất các giải pháp mong muốn phần nào góp ý kiến của mình giúp công ty cải thiện tình hình doanh thu hiện nay. 1.4 Phạm vi nghiên cứu đề tài Để thực hiện được các mục tiêu đã nêu ở trên, dựa vào số liệu về doanh thu qua 4 năm của công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long (từ năm 2006 đến năm 2009), em đi sâu phân tích thống kê doanh thu của công ty theo nhiều nội dung khác nhau, từ đó dự báo thống kê doanh thu trong tương lai và đề xuất một số ý kiến nhằm tăng doanh thu tại công ty. 1.5 Kết cấu luận văn Ngoài phần đầu là lời cảm ơn, mục lục cũng như danh mục bảng biểu, danh mục các từ viết tắt, luận văn gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu doanh thu. Chương 2: Một số vấn đề lý luận chung về doanh thu của doanh nghiệp. Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và kết quả phân tích thống kê thực trạng tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long. Chương 4: Các kết luận và đề xuất giải pháp nhằm tăng doanh thu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long. Sinh viên: Nguyễn Thị Hường Lớp: K42D6 Luận văn tốt nghiệp 4 Trường Đại học Thương Mại CHƢƠNG 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH THU CỦA DOANH NGHIỆP 2.1 Lý luận chung về doanh thu 2.1.1 Khái niệm về doanh thu và ý nghĩa của việc tăng doanh thu 2.1.1.1 Khái niệm về doanh thu “ Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu” – ( trích từ chuẩn mực). Doanh thu chỉ bao gồm tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ chắc chắn thu được trong tương lai. Các khoản thu hộ bên thứ ba không phải là nguồn lợi ích kinh tế, không làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ không được coi là doanh thu. 2.1.1.2 Ý nghĩa của việc tăng doanh thu đối với doanh nghiệp Tăng doanh thu là điều kiện doanh nghiệp thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ kinh doanh, thu hồi vốn nhanh, bù đắp các chi phí kinh doanh, tạo những điều kiện đầu tư mở rộng hoặc đầu tư chiều sâu cho kinh doanh. Tăng doanh thu cũng có nghĩa là tăng lượng tiền về cho doanh nghiệp đồng thời tăng lượng hàng hóa tung ra trên thị trường. Vì vậy, việc tăng doanh thu vừa có ý nghĩa với xã hội vừa có ý nghĩa với doanh nghiệp. - Đối với xã hội: Việc tăng doanh thu tiêu thụ hàng hóa góp phần thỏa mãn tốt hơn các nhu cầu tiêu dùng hàng hóa trong xã hội, đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định giá cả thị trường và mở rộng giao lưu kinh tế giữa các vùng và các nước. Tăng doanh thu sẽ giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt chu kỳ tái sản xuất xã hội. Qua đó làm cho nền kinh tế phát triển mạnh mẽ. Doanh thu tăng có nghĩa là doanh nghiệp đã đáp ứng Sinh viên: Nguyễn Thị Hường Lớp: K42D6 Luận văn tốt nghiệp 5 Trường Đại học Thương Mại được nhu cầu về vật chất cho xã hội, làm cho đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, đời sống tinh thần được tăng lên. - Đối với doanh nghiệp: Doanh thu là chỉ tiêu phản ánh cụ thể nguồn giá trị mà bất kì doanh nghiệp nào cũng mong muốn đạt được đồng thời nó cũng là cơ sở để đánh giá kết quả kinh doanh. Tăng doanh thu là điều kiện để doanh nghiệp thực hiện tốt chức năng kinh doanh, thu hồi vốn nhanh, trang trải các khoản chi phí kinh doanh góp phần đảm bảo cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp được liên tục và tạo ra doanh thu, thực hiện tốt nghĩa vụ với nhà nước. Tăng doanh thu tạo điều kiện để doanh nghiệp có thể mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh của mình và cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên. Tăng doanh thu sẽ chứng tỏ được vị thế và uy tín của doanh nghiệp trên thương trường, củng cố vị trí vững chắc cho doanh nghiệp. Tăng doanh thu sẽ giúp cho việc huy động vốn có hiệu quả. Mục tiêu của các nhà đầu tư là tìm kiếm lợi nhuận trên số vốn mà họ đã bỏ ra. Vì vậy khi bỏ vốn đầu tư họ đều phải xem xét đánh giá hiệu quả các hoạt động của doanh nghiệp để có thể đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn. Để làm được điều đó họ cần phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh thu của công ty. 2.1.2 Nguồn hình thành doanh thu 2.1.2.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  “ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền thu được trong kỳ do hoạt động tiêu thụ hàng hóa và cung ứng dịch vụ; kể cả số tiền chưa nhận được trong kỳ bên mua chấp nhận thanh toán, kể cả giá trị hàng hóa tiêu thụ nội bộ và giá trị hàng hóa đem biếu, tặng để giới thiệu sản phẩm ”. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được xác định bằng công thức: Sinh viên: Nguyễn Thị Hường Lớp: K42D6 Luận văn tốt nghiệp 6 Trường Đại học Thương Mại n DT = q i 1 i * pi Trong đó: qi: Khối lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ loại i mà doanh nghiệp tiêu thụ trong kỳ, tính bằng đơn vị hiện vật. pi: giá bán đơn vị sản phẩm hàng hóa dịch vụ loại i. i = 1,n ; n là số lượng mặt hàng sản phẩm hàng hóa dịch vụ mà doanh nghiệp đã tiêu thụ trong kỳ.  “ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được tiền từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu như bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư, cung cấp dịch vụ cho khách hàng sau khi đã trừ đi các khoản chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, giảm giá hàng bán và giá trị hàng bán bị trả lại ”. Trong đó: - Chiết khấu thương mại: Là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn. - Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu. - Giá trị hàng bán bị trả lại: Là giá trị khối lượng hàng bán đã xác định là tiêu thụ bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán. - Chiết khấu thanh toán: Là khoản tiền người bán giảm trừ cho người mua, do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn theo hợp đồng. 2.1.2.2 Doanh thu từ hoạt động tài chính Ngoài lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp có thể tham gia vào hoạt động đầu tư tài chính như góp vốn liên doanh liên kết, mua bán trái phiếu, cổ phiếu. Sinh viên: Nguyễn Thị Hường Lớp: K42D6 Luận văn tốt nghiệp 7 Trường Đại học Thương Mại Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm: - Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hóa dịch vụ; - Cổ tức, lợi nhuận được chia; - Thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn; - Thu nhập về thu hồi hoặc thanh lý các khoản vốn góp liên doanh, đầu tư công ty liên kết, đầu tư vào công ty con, đầu tư vốn khác; - Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác; - Lãi tỷ giá hối đoái; - Chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn; - Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác; 2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới doanh thu Quá trình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa ở doanh nghiệp kinh doanh chịu nhiều tác động, ảnh hưởng của nhiều nhân tố. Có những nhân tố chủ quan, có những nhân tố khách quan, có những nhân tố làm tăng doanh thu, có những nhân tố làm giảm doanh thu. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa giúp ta nhận thức và đánh giá được chính xác mức độ và ảnh hưởng của chúng đến doanh thu, từ đó tìm ra những biện pháp làm tăng doanh thu. Để thấy rõ được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ta có thể chia chúng thành hai loại: 2.1.3.1 Các nhân tố định lượng - Ảnh hưởng của nhân tố khối lượng và giá bán hàng hóa Doanh thu bán hàng có 2 nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đó là số lượng hàng bán và đơn giá bán của hàng hóa. Mối liên hệ giữa chúng được thể hiện qua công thức: Doanh thu bán hàng = Sinh viên: Nguyễn Thị Hường Số lượng hàng bán x đơn giá bán Lớp: K42D6 Luận văn tốt nghiệp 8 Trường Đại học Thương Mại Qua công thức trên ta nhận thấy khi số lượng hàng bán và đơn giá bán tăng thì doanh thu tăng và ngược lại. Tuy nhiên, mức độ tác động của hai nhân tố này đến doanh thu là không giống nhau: + Ảnh hưởng của khối lượng hàng hóa: Lượng hàng hóa tiêu thụ được trong kỳ tỷ lệ với doanh thu. Khi lượng hàng hóa bán ra tăng thì doanh thu tăng và ngược lại. Lượng hàng hóa được coi là nhân tố chủ quan tác động đến doanh thu vì lượng hàng hóa bán ra do doanh nghiệp quyết định, doanh nghiệp có thể kiểm soát được. + Ảnh hưởng của đơn giá bán: Khi giá bán tăng thì doanh thu tăng và ngược lại. Tuy nhiên sự thay đổi của giá được coi như nhân tố khách quan, nằm ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp. Nhân tố giá chịu nhiều ảnh hưởng của nhân tố khác như giá trị của hàng hóa, cung cầu hàng hóa trên thị trường, các chính sách trên thị trường (chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ), yếu tố cạnh tranh trong cơ chế thị trường. - Ảnh hưởng của nhân tố số lượng lao động và năng suất lao động đến doanh thu Trong doanh nghiệp, số lượng lao động và năng suất lao động là những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu. Mối liên hệ được thể hiện qua công thức: Doanh thu = Tổng số lao động x Năng suất lao động bình quân Hai nhân tố trên tác động tỷ lệ thuận tới doanh thu 2.1.3.2 Nhân tố định tính - Nhân tố khách quan: Là những nhân tố thuộc môi trường kinh doanh mà doanh nghiệp và các nhà quản lý phải thường xuyên phân tích, nghiên cứu. Các nhân tố khách quan bao gồm: +) Thị trường: Gồm có thị trường đẩu ra và thị trường đầu vào của sản phẩm hàng hóa. Nhân tố thị trường có ý nghĩa quyết định ảnh hưởng đến doanh thu. Sinh viên: Nguyễn Thị Hường Lớp: K42D6 Luận văn tốt nghiệp 9 Trường Đại học Thương Mại +) Chính sách kinh tế - xã hội: Bao gồm chính sách tiền lương, chính sách trợ lý giá, chính sách về thuế. Các chính sách này có tác dụng thúc đẩy tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tuy nhiên cũng có những chính sách gây khó khăn kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp. +) Môi trường chính trị, pháp luật: Sự tác động này phản ánh thông qua sự tác động, can thiệp của các chủ thể quản lý vĩ mô tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. +) Môi trường văn hóa – xã hội: Môi trường này có ảnh hưởng đến hành vi mua sắm của khách hàng từ đó ảnh hưởng đến doanh thu tiêu thụ của doanh nghiệp. Văn hóa hình thành nên thói quen tiêu dùng của các nhóm dân cư. - Nhân tố chủ quan: +) Mặt hàng và dịch vụ kinh doanh: Là nhân tố quan trọng quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Lựa chọn đúng mặt hàng mà thị trường cần sẽ giúp doanh nghiệp thúc đẩy quá trình tiêu thụ đẩy nhanh vòng quay của vốn lưu động. Muốn thu hút được đông đảo khách hàng thì nên kinh doanh tổng hợp nhiều mặt hàng, mỗi mặt hàng có nhiều dạng khác nhau, phẩm cấp khác nhau để người tiêu dùng có thể dễ dàng lựa chọn. Bên cạnh đó cần dịch vụ kèm theo hàng hóa vì khi mức sống của người dân cao thì nhu cầu về dịch vụ càng cao. +) Nghiên cứu tổ chức mạng lưới kinh doanh, lựa chọn thị trường kinh doanh. Việc hoạch định một kênh phân phối hiệu quả phải bắt đầu bằng việc xác định rõ thị trường trọng điểm mà doanh nghiệp nhắm tới và mục tiêu cụ thể tại thị trường đó. Muốn doanh thu tiêu thụ cao thì doanh nghiệp phải chú ý đến tập tính của khách hàng, khách hàng triển vọng, tính chất mặt hàng, nguồn lực của doanh nghiệp. +) Uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp và sản phẩm: Thương hiệu là thứ vô hình mà khiến người tiêu dùng nhớ đến doanh nghiệp. Nó có thể phân biệt Sinh viên: Nguyễn Thị Hường Lớp: K42D6 Luận văn tốt nghiệp 10 Trường Đại học Thương Mại doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác, sản phẩm này với sản phẩm khác. Để tạo được thương hiệu đã khó nhưng để giữ được uy tín của thương hiệu còn khó hơn. +) Hệ thống tổ chức và quản lý: Hệ thống tổ chức quản lý gọn nhẹ và phù hợp sẽ làm cho hoạt động của doanh nghiệp thông suốt, tiết kiệm chi phí quản lý. Hoạt động tiêu thụ hàng hóa cũng tiến hành nhịp nhàng và ăn khớp. +) Cơ sở vật chất và vốn của doanh nghiệp: Bao gồm nhà xưởng, kho hàng, bến bãi, các thiết bị quảng cáo, trưng bày bán hàng. +) Sử dụng lao động: Lao động là một nhân tố quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh. Thông qua lao động các yếu tố khác mới được khai thác và sử dụng để mang lại hiệu quả cao. 2.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu thống kê doanh thu tại các doanh nghiệp qua các công trình nghiên cứu từ những năm trƣớc Đề tài phân tích thống kê doanh thu đã có một số sinh viên của trường Đại học Thương Mại cũng như sinh viên các trường kinh tế khác lựa chọn làm luận văn cuối khóa học. Trong thời gian nghiên cứu đề tài này, em đã có dịp tiếp cận với 2 luận văn: “Đề tài phân tích thống kê doanh thu ở công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tạp phẩm TOCONTAP HANOI của sinh viên Nguyễn Thanh Hằng K41D4 và phân tích thống kê doanh thu của công ty Cổ phần Liên An Thanh của sinh viên Nguyễn Thị Liên K41D7. Luận văn của sinh viên Nguyễn Thanh Hằng K41D4 đã nêu tương đối đầy đủ về mặt lý luận, phân tích thống kê doanh thu của công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tạp phẩm TOCONTAP HANOI theo nhiều nội dung khác nhau như phân tích doanh thu theo phương thức thanh toán, theo phương thức tiêu thụ, phân tích doanh thu theo kết cấu mặt hàng và phân tích biến động doanh thu của công ty… cũng như đã cho thấy được sự tác động của nhân tố chủ quan (năng suất lao động, số nhân viên) tới doanh thu của công ty. Qua Sinh viên: Nguyễn Thị Hường Lớp: K42D6 Luận văn tốt nghiệp 11 Trường Đại học Thương Mại bảng phân tích, nhà quản lý doanh nghiệp có thể nắm bắt được sự tăng giảm của doanh thu. Tác giả đã nêu được những thuận lợi và khó khăn mà công ty đạt được trong thời gian qua. Trên cơ sở thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty, bạn Hằng đã đưa ra một số giải pháp giúp công ty nâng cao doanh thu. Bên cạnh những ưu điểm trên luận văn vẫn còn một số hạn chế đó là khi phân tích biến động tổng doanh thu của doanh nghiệp thì luận văn lại chưa sử dụng phương pháp hồi quy và phân tích biến động theo thời vụ. Về mặt lí thuyết, chưa nêu được những nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu (các nhân tố định lượng và định tính) và ý nghĩa phân tích thống kê doanh thu của doanh nghiệp. Mặc dù trong phần hạn chế, tác giả đã chỉ ra công ty đã có website riêng nhưng hoạt động không hiệu quả, chưa xây dựng được một trang bán hàng trực tuyến…nhưng đến phần giải pháp bạn lại không đưa ra được biện pháp khắc phục và sửa chữa. Đối với luận văn thứ hai của bạn Nguyễn Thị Liên về mặt lí thuyết bạn đã nêu khá chi tiết và đầy đủ (khái niệm, nguồn hình thành, các nhân tố ảnh hưởng……). Phân tích thống kê doanh thu trên nhiều khía cạnh đó là phân tích tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu theo nguồn hình thành, theo nhóm mặt hàng, phân tích xu hướng biến động tổng doanh thu của công ty bằng dãy số thời gian, phương pháp hồi quy, phân tích biến động theo thời vụ. Phân tích biến động của doanh thu do ảnh hưởng của hai nhân tố năng suất lao động bình quân và tổng số lao động. Từ đó tác giả đã nêu được những ưu nhược điểm còn tồn tại của công ty. Trên cơ sở thực trạng của doanh nghiệp, tác giả đã đưa ra được giải pháp giúp công ty nâng cao doanh thu: Xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng mạng lưới kinh doanh, cải tiến mẫu mã và nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư đổi mới công nghệ…Theo tác giả tổ chức công tác thống kê, phân tích và dự báo doanh thu, Sinh viên: Nguyễn Thị Hường Lớp: K42D6 Luận văn tốt nghiệp 12 Trường Đại học Thương Mại công ty cần xây dựng một hệ thống chỉ tiêu thống kê phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Qua những nhận xét về tình hình doanh thu của công ty, bạn Liên có thể cho nhà quản lý của công ty thấy được những thuận lợi, khó khăn, điểm mạnh cũng như điểm yếu của doanh nghiệp mình. Giải pháp mà bạn đưa ra có thể được áp dụng vào thực tiễn tại doanh nghiệp bởi nó có tính khả thi, xuất phát từ chính thực trạng của công ty. Cả hai luận văn đều trình bày được những lý luận cơ bản về doanh thu và phân tích doanh thu, nêu lên được ý nghĩa của việc phân tích doanh thu cũng như việc tăng doanh thu. Đưa ra được một số giải pháp khả thi mà doanh nghiệp có thể nghiên cứu để sử dụng. Mặt hạn chế của cả hai luận văn đó là chưa sử dụng phương pháp phỏng vấn để thu thập dữ liệu sơ cấp. 2.3 Nội dung phân tích thống kê doanh thu 2.3.1 Ý nghĩa của phân tích thống kê doanh thu của doanh nghiệp Doanh thu là một chỉ tiêu kinh tế quan trọng phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, phân tích doanh thu là một nội dung quan trọng trong phân tích hoạt động kinh tế của doanh nghiệp. - Phân tích tình hình doanh thu có ý nghĩa to lớn trong quá trình kinh doanh và quản lý doanh nghiệp. Việc đánh giá đúng đắn tình hình doanh thu tiêu thụ về mặt số lượng, chất lượng và mặt hàng, đánh giá tính kịp thời của tiêu thụ giúp cho các nhà quản lý thấy được ưu, khuyết điểm trong quá trình thực hiện doanh thu. Phân tích doanh thu sẽ xác định được một cách chính xác các chỉ tiêu có liên quan đến tăng giảm doanh thu để từ đó đề ra những biện pháp khắc phục và rút ra kinh nghiệm cho những kỳ kế toán tiếp theo. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng sử dụng các số liệu phân tích doanh thu làm căn cứ đáng tin cậy cho các cấp lãnh đạo để đề ra những quyết định trong việc chỉ đạo kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh tế và xác định kết quả Sinh viên: Nguyễn Thị Hường Lớp: K42D6 Luận văn tốt nghiệp 13 Trường Đại học Thương Mại hoạt động tài chính của doanh nghiệp đồng thời là căn cứ, cơ sở xác định cơ sở và căn cứ cho các kỳ sau. - Thông qua việc thống kê doanh thu của doanh nghiệp sẽ chỉ ra được những biến động và xu hướng phát triển hoạt động kinh doanh làm cơ sở cho việc lựa chọn các giải pháp nhằm củng cố và phát triển kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả cao. - Bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn làm ăn có lãi và đứng vững trên thương trường đều phải phân tích kinh tế đặc biệt là phân tích doanh thu. Điều này hết sức cần thiết vì từ đó doanh nghiệp sẽ xác định được kim chỉ nam cho phương hướng kinh doanh và những quyết định quản lý của mình một cách hợp lý để có thể đứng vững và tồn tại trên thị thường. - Phân tích và dự báo thống kê doanh thu là một biện pháp phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra đối với doanh nghiệp tạo điều kiện có thể xảy ra đối với doanh nghiệp. - Phân tích và thống kê doanh thu không chỉ cung cấp những thông tin cần thiết đối với nhà quản trị bên trong doanh nghiệp mà còn cần thiết cho những đối tượng bên ngoài doanh nghiệp có mối quan hệ kinh tế. Qua những thông tin mà thống kê cung cấp họ mới có được những quyết định đúng đắn trong việc hợp tác đầu tư…. 2.3.2 Nội dung phân tích thống kê doanh thu 2.3.2.1 Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu Việc phân tích tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu nhằm mục đích đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch của năm thực hiện so với năm kế hoạch. Qua kết quả đánh giá đó các nhà quản lý sẽ đề ra kế hoạch cho năm tiếp theo. Để phân tích tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu ta sử dụng phương pháp so sánh. Phương pháp so sánh là một phương pháp nghiên cứu để nhận Sinh viên: Nguyễn Thị Hường Lớp: K42D6 Luận văn tốt nghiệp 14 Trường Đại học Thương Mại thức được các hiện tượng, sự vật thông qua quan hệ đối chiếu tương hỗ giữa sự vật, hiện tượng này với sự vật, hiện tượng khác. Mục đích của so sánh là thấy được sự giống nhau hoặc khác nhau giữa các sự vật, hiện tượng. 2.3.2.2 Phân tích xu hướng biến động của doanh thu Phân tích sự biến động của thời gian để nghiên cứu sự biến động của doanh thu qua các thời kỳ. Để phân tích sự biến động này ta sử dụng hai phương pháp: - Phương pháp dãy số thời gian cho phép nghiên cứu các đặc điểm về sự biến động của hiện tượng qua thời gian, nó vạch rõ xu hướng và tính quy luật của sự phát triển đồng thời dự đoán mức độ của hiện tượng trong tương lai. - Phương pháp chỉ số biểu hiện quan hệ so sánh giữa hai mức độ nào đó của một hiện tượng kinh tế. 2.3.2.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố như năng suất lao động bình quân và tổng số lao động, kết cấu chủng loại mặt hàng và giá bán hàng hóa xem xét các nhân tố đến doanh thu phân tích như thế nào. Để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu ta sử dụng phương pháp hệ thống chỉ số. Qua phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới doanh thu ta sẽ có những giải pháp để tăng cường hoặc hạn chế sự tác động đó. 2.3.2.4 Dự báo thống kê doanh thu Dự báo thống kê là các căn cứ vào tài liệu thống kê các hiện tượng nghiên cứu trong thời gian đã qua, sử dụng các phương pháp thích hợp để tính toán các mức độ tương lai của hiện tượng. Một số phương pháp đơn giản để dự báo thống kê: Sinh viên: Nguyễn Thị Hường Lớp: K42D6 Luận văn tốt nghiệp 15 Trường Đại học Thương Mại - Phương pháp dự báo dựa vào lượng tăng giảm tuyệt đối bình quân: Phương pháp này được vận dụng trong trường hợp lượng tăng giảm tuyệt đối liên hoàn xấp xỉ nhau qua các năm. Mô hình dự báo: y nl  y n   .l Yn+L : Mức độ dự đoán ở thời gian (n+L). Yn : Mức độ cuối cùng của dãy số thời gian. L : Tầm xa của dự đoán  : Lượng tăng hoặc giảm tuyệt đối bình quân. - Phương pháp dự báo dựa vào tốc độ phát triển bình quân: Thường được sử dụng trong trường hợp các mức độ của dãy số biến động theo thời gian có tốc độ phát triển từng kỳ gần như nhau. Mô hình dự báo: Ynl  y n .t l Yn+L: Mức độ dự đoán ở thời gian (n+L). Yn : Mức độ cuối cùng của dãy số thời gian. L : Tầm xa của dự báo. T : Tốc độ phát triển trung bình - Dự báo dựa vào phương trình hồi quy: Xác định mức độ dự báo thông qua phương trình hồi quy tương quan theo thời gian. Sinh viên: Nguyễn Thị Hường Lớp: K42D6 Luận văn tốt nghiệp 16 Trường Đại học Thương Mại CHƢƠNG 3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ DOANH THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG THĂNG LONG 3.1 Phƣơng pháp nghiên cứu doanh thu 3.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu Quá trình thu thập và tìm hiểu các thông tin doanh thu của công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long được thực hiện dưới các phương pháp sau đây: - Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp +) Phương pháp phiếu điều tra Trong phương pháp phiếu điều tra em chuẩn bị 5 phiếu điều tra. Các câu hỏi đều xoay quanh công tác phân tích thống kê doanh thu của công ty tìm hiểu cụ thể về công tác thống kê tại phòng kế toán của công ty và chế độ báo cáo thống kê của công ty, phương pháp lập báo cáo thống kê định kỳ…… Mẫu phiếu điều tra được kèm trong phần phụ lục của bài. Để hoàn thiện đề tài, em đã phát 5 phiếu điều tra cho: Tổng giám đốc, kế toán trưởng và nhân viên phòng kế toán. Các bƣớc tiến hành: Bước 1: Xác định đối tượng điều tra. Bước 2: Phát phiếu điều tra cho đối tượng được điều tra. Bước 3: Sau 2 ngày thu lại 5/5 phiếu. Sau đó tiến hành tổng hợp, phân tích dữ liệu. +) Phương pháp phỏng vấn Ngoài việc phát phiếu điều tra trắc nghiệm, em đã có dịp phỏng vấn Tổng giám đốc Nguyễn Minh Hải và kế toán trưởng Trần Thị Loan của công ty để hỏi về tình hình phân tích thống kê doanh thu. Các câu hỏi đặt ra xoay quanh những khó khăn chủ yếu trong công tác phân tích thống kê của doanh Sinh viên: Nguyễn Thị Hường Lớp: K42D6 Luận văn tốt nghiệp 17 Trường Đại học Thương Mại nghiệp hiện nay và sự đầu tư cho công tác thống kê doanh thu trong tương lai. - Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp Là dữ liệu thu thập từ những nguồn có sẵn, dữ liệu đã qua tổng hợp xử lý. Thu thập các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh các năm 2006, 2007, 2008, 2009. 3.1.2 Phương pháp phân tích dữ liệu Phương pháp phân tổ thống kê Ta sử dụng phương pháp phân tổ thống kê để tổng hợp dữ liệu. Phân tổ thống kê là căn cứ vào một hay một số tiêu thức nào đó để tiến hành phân chia hiện tượng nghiên cứu thành các tổ ( hoặc các tiểu tổ) có tính chất khác nhau. Phương pháp số trung bình, số tuyệt đối, số tương đối - Số tuyệt đối. Số tuyệt đối trong thống kê biểu hiện quy mô, khối lượng của hiện tượng kinh tế xã hội trong điều kiên thời gian và địa điểm cụ thể. - Số tương đối. Số tương đối biểu hiện quan hệ so sánh giữa hai mức độ của hiện tượng nghiên cứu. - Số trung bình. Số trung bình trong thống kê biểu hiện mức độ đại biểu theo một tiêu thức nhất định trong một tổng thể bao gồm các đơn vị cùng loại. Số trung bình có tính chất tổng hợp và khái quát cao, chỉ dùng một trị số để nêu lên một mức độ chung nhất, phổ biến nhất của tiêu thức không kể đến sự chênh lệch thực tế giữa các đơn vị. Phương pháp dãy số thời gian Sinh viên: Nguyễn Thị Hường Lớp: K42D6 Luận văn tốt nghiệp 18 Trường Đại học Thương Mại Sử dụng phương pháp dãy số thời gian để phân tích xu hướng biến động tổng doanh thu của công ty giai đoạn 2006-2009. Đánh giá được tốc độ phát triển của công ty qua các năm, từ đó thấy được xu thế biến động chung và có thể dự đoán được sự phát triển, sự biến động của tổng doanh thu trong tương lai. Phương pháp hồi quy và tương quan Hồi quy và tương quan là các phương pháp của toán học, được vận dụng trong thống kê học để biểu hiện và phân tích mối liên hệ tương quan giữa các hiện tượng kinh tế xã hội. Sử dụng phương trình hồi quy để phân tích biến động tổng doanh thu của công ty qua các năm. Sử dụng phương trình hồi quy có dạng đường thẳng: Y(t)= a0 + a1. t Trong đó: Y(t): Doanh thu tiêu thụ theo thời gian t của doanh nghiệp. A0, a1: Là các tham số của phương trình hồi quy. A0, a1 thỏa mãn hệ phương trình sau:   y  na0  a1  t  2   ty  a0  t  a1  t Phương pháp chỉ số Chỉ số trong thống kê là chỉ tiêu tương đối biểu hiện quan hệ so sánh giữa hai mức độ nào đó của một hiện tượng kinh tế xã hội. Ý nghĩa: Xác định vai trò và ảnh hưởng biến động của các nhân tố đối với biến động của hiện tượng phức tạp. Trong đó ảnh hưởng của từng nhân tố, có thể được biểu hiện bằng số tương đối hay số tuyệt đối. Phương pháp biến động thời vụ Sinh viên: Nguyễn Thị Hường Lớp: K42D6 Luận văn tốt nghiệp 19 Trường Đại học Thương Mại Biến động thời vụ là biến động mang tính chất lặp đi lặp lại trong thời kỳ nhất định của năm. Nguyên nhân của biến động thời vụ do ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, xã hội, phong tục tập quán của dân cư. Chỉ số thời vụ được xác định bằng công thức: I tv  yi y0 x100 y i : Mức tiêu thụ bình quân của một tháng (quý) cùng tên trong 3 năm nghiên cứu y 0 : Mức tiêu thụ bình quân của một tháng (quý) trong 3 năm. 3.2 Tổng quan về công ty và ảnh hƣởng nhân tố môi trƣờng đến doanh thu của công ty 3.2.1 Tổng quan về công ty 3.2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Công ty CP Dịch vụ Hàng không Thăng long được thành lập theo giấy đăng ký kinh doanh số: 0103005285 ngày 24/02/2005. Công ty đăng ký thay đổi lần 10 ngày 18/08/2009. - Tên gọi doanh nghiệp: CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG THĂNG LONG. - Tên giao dịch quốc tế: THANG LONG AIR SERVICES CORPORATION. - Tên viết tắt: TASECO - Địa chỉ: 34 Nguyễn Khánh Toàn – Quận Cầu Giấy – TP Hà Nội. - Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng. - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng. - Số cổ phần đã đăng ký mua: 1.000.000 - Vốn pháp định: 6.000.000.000 đồng Hiện nay, cùng với Trung tâm Dịch vụ Hàng không – Cụm cảng Hàng không Miền bắc và Công ty CP Dịch vụ Hàng không SB Nội bài, TASECO là Sinh viên: Nguyễn Thị Hường Lớp: K42D6 Luận văn tốt nghiệp 20 Trường Đại học Thương Mại một trong ba đơn vị kinh doanh dịch vụ chiếm thị phần lớn nhất tại Nhà ga T1 – sân bay Quốc tế Nội bài. Mặc dù là đơn vị trẻ, bắt đầu hoạt động tại sân bay từ năm 2005, nhưng TASECO đã đạt được tốc độ phát triển dịch vụ nhanh nhất và các dịch vụ của TASECO được đánh giá có chất lượng cao và đa dạng nhất. TASECO luôn hướng tới mục đích không ngừng nỗ lực hoàn thiện, sáng tạo để cung cấp thêm nhiều dịch vụ hữu ích và có chất lượng cho khách hàng qua lại sân bay. Là đơn vị trẻ, năng động với nhiều ý tưởng sáng tạo trong kinh doanh và với tôn chỉ luôn đặt uy tín của công ty lên hàng đầu, cộng thêm đội ngũ lãnh đạo, nhân viên năng động, chuyên nghiệp, thương hiệu TASECO đang và ngày càng được khẳng định. 3.2.1.2 Ngành nghề kinh doanh + Kinh doanh hàng mỹ nghệ, bách hóa, lưu niệm + Kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát + Kinh doanh bất động sản + Kinh doanh các dịch vụ phục vụ hành khách đi lại bằng đường hàng không + Chuyển phát nhanh bằng đường hàng không + Khai thuê hải quan; Đại lý thu đổi ngoại tệ + Vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách bằng ôtô + Đại lý bán vé máy bay; Dịch vụ lữ hành nội địa + Kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn + Quảng cáo thương mại + Đại lý cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông + Cho thuê máy móc, thiết bị, cơ sở hạ tầng + Dịch vụ tư vấn bất động sản + Dịch vụ đấu giá bất động sản + Dịch vụ quản lý bất động sản Sinh viên: Nguyễn Thị Hường Lớp: K42D6
- Xem thêm -