Tài liệu Phân tích ứng dụng ditigal marketing trong chiến lược marketing của công ty cổ phần veo

  • Số trang: 62 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 76 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ---------- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: PHÂN TÍCH ỨNG DỤNG DIGITAL MARKETING TRONG CHIẾN LƢỢC MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VEO GVHD: Th.S Lê Đình Thái Sinh viên: Lê Thị Thanh Thủy MSSV: Tp.HCM - 2011 09B4010032 ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ---------- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: PHÂN TÍCH ỨNG DỤNG DIGITAL MARKETING TRONG CHIẾN LƢỢC MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VEO GVHD: Th.S Lê Đình Thái Sinh viên: Lê Thị Thanh Thủy MSSV: Tp.HCM - 2011 09B4010032 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM ---------------------------------------- KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH ỨNG DỤNG DIGITAL MARKETING TRONG CHIẾN LƢỢC MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VEO SINH VIÊN: LÊ THỊ THANH THỦY Nhận xét và đánh giá: .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Xếp loại : Điểm: TP.HCM, ngày….tháng….năm 2011 Giáo viên hướng dẫn Lê Đình Thái CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ Họ và tên sinh viên: LÊ THỊ THANH THỦY MSSV: 09B4010032 Khoá: 2009 Nhận xét chung : .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. Xác nhận của cơ quan LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan khóa luân tốt nghiệp “Phân tích ứng dụng Digital Marketing trong chiến lược Marketing của Công ty cổ phần truyền thông VEO” là bài làm của riêng em Các số liệu được sử dụng trong bài khóa luận là số liệu thực tế và các kết quả trình bày trong bài này hoàn toàn trung thực và chưa được bất kỳ ai sử dụng trước đây. Tác giả khóa luận tốt nghiệp Lê Thị Thanh Thủy LỜI CẢM ƠN Đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn đến nhà trường đã tạo điều kiện cho em có thời gian thực hiện bài khóa luận tốt nghiệp này. Em muốn gửi lời cảm ơn đến giáo viên hướng dẫn của em, thầy Lê Đình Thái, người đã luôn theo sát chỉ bảo và hướng dẫn để em hoàn thành được bài báo cáo của mình. Nhân đây em cũng xin cảm ơn các anh chị phòng Marketing và Ban Lãnh Đạo của công ty cổ phần truyền thông VEO, đã luôn giúp đỡ, tạo điều kiện cho em có dịp tiếp xúc với các công việc, tài liệu có liên quan đến bài luận này và những lời chỉ dẫn, hướng dẫn từ những thực tế làm việc của công ty trong suốt thời gian qua để em có thể hoàn thành tốt bài luận tốt nghiệp này. Với kỹ năng và những kiến thức còn thiếu sót, nhưng nhờ sự giúp đỡ của các thầy cô và các anh chị, bài luận văn của em đã được hoàn thành một cách trọn vẹn. Một lần nữa em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả mọi người đã giúp đỡ em trong thời gian qua. Sinh viên thực hiện Lê Thị Thanh Thủy Khóa Luận Tốt Nghiệp 2011 GVHD: ThS. Lê Đình Thái MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ...............................................3 LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................................4 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DIGITAL MARKETING ......................6 1.1. Khái niệm về Digital Marketing..................................................................6 1.2. Ý nghĩa của việc phân tích Digital Marketing trong chiến lược Marketing ............................................................................................................................7 CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VEO ......................................................................................................................10 2.1. Quá trình hình thành và phát triển .............................................................10 2.2. Các dịch vụ và sản phẩm của doanh nghiệp..............................................11 2.3. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty ..........................................................13 2.3.1. Sơ đồ tổ chức của doanh nghiệp ........................................................13 2.3.2. Chức năng của các bộ phận trong doanh nghiệp ...............................13 2.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ..................................15 2.5. Định hướng phát triển của doanh nghiệp ..................................................15 CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG DIGITAL MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VEO .............................................17 3.1. Tình hình hoạt động Marketing hiện tại của doanh nghiệp ......................17 3.2. Phân tích các chiến lược Marketing của doanh nghiệp .............................18 3.2.1. Các hoạt động Marketing hiện tại của doanh nghiệp.........................18 3.2.2. Các chiến lược Marketing của doanh nghiệp.....................................25 3.3. Phân tích hoạt động Digital Marketing của doanh nghiệp. .......................36 3.3.1. Thực trạng về internet ở Việt Nam ....................................................36 SVTH: Lê Thị Thanh Thủy Trang 1 Khóa Luận Tốt Nghiệp 2011 GVHD: ThS. Lê Đình Thái 3.3.2. Tình hình và hiệu quả của ứng dụng Digital Marketing ....................38 3.3.3. Những điểm yếu và điểm mạnh của việc ứng dụng Digital Marketing ......................................................................................................................44 3.4. Cơ hội và thách thức cho công tác Marketing của doanh nghiệp .............47 3.4.1. Cơ hội cho công tác Marketing của doanh nghiệp ............................47 3.4.2. Thách thức cho công tác Marketing của doanh nghiệp .....................49 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING VÀ ĐỊNH HƢỚNG LÂU DÀI CHO CÔNG TÁC MARKETING CHO DOANH NGHIỆP ...............................................................................................................51 4.1. Giải pháp cho những điểm yếu của việc ứng dụng Digital Marketing tại doanh nghiệp ....................................................................................................51 4.2. Kết luận .....................................................................................................54 TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................................56 SVTH: Lê Thị Thanh Thủy Trang 2 Khóa Luận Tốt Nghiệp 2011 GVHD: ThS. Lê Đình Thái DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Công ty dot com (.com): là một công ty thực hiện các công việc kinh doanh trên Internet, thông qua những trang web. “.com” là một tên miên được sử dụng phổ biến nhất cho các trang web PDA: nó là thiết số bị hỗ trợ cá nhân, đơn giản là một chiếc sổ tay với đầy đủ tính năng của một máy vi tính để bàn. CNN: viết tắt của chữ Cable News Network, là một mạng truyền hình ở Hoa Kỳ, được thành lập năm 1980. CNN giới thiệu tin tức 24 giờ một ngày và 7 ngày trong tuần. Tin tức được cập nhật liên tục về các lĩnh vực nóng hổi trên toàn thế giới vì CNN có rất nhiều đài truyền hình dịch vụ. Mạng lưới tin tức của CNN rộng khắp trên thế giới và hoạt động 24/7 với tất cả thiết bị và kỹ thuật hiện đại nhất. SVTH: Lê Thị Thanh Thủy Trang 3 Khóa Luận Tốt Nghiệp 2011 GVHD: ThS. Lê Đình Thái LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam hiện nay đang bắt đầu phát triển và theo kịp một số nước trong khu vực. Và Internet đã là một công cụ không thể thiếu trong sự phát triển này. Năm 2008, theo thống kê nước Anh chi khoảng 15 triệu đô la cho việc quảng cáo trên các phượng tiện Internet. Trong khi đó Việt Nam chi khoảng 15 triệu đồng cho việc quảng cáo trên Internet. Chỉ nhìn qua số liệu này chúng ta có thể thấy tầm quan trọng và hiệu quả của Internet mang lại cho các doanh nghiệp trên thế giới, đó là lý do mà họ đầu tư rất nhiều tiền cho nó. Nhưng ở Việt Nam, quảng cáo trên internet chỉ mới phát triển trong vài năm trở lại đây, nó vần có khá mới và là một thị trường tiền năng để các doanh nghiệp tận dụng và phát triển. Với khoảng hơn 30% dân số Việt Nam sử dụng internet trong 2009 và sẽ còn tiếp tục phát triển trong những năm tiếp theo. Thì các hoạt động trên Internet ở Việt Nam sẽ sớm bùng nổ và thu được một số thành tựu nhất định và sẽ theo kịp được với các nước trong khu vực. Nhận thấy được tiền lực này Công ty cổ phần truyền thông VEO, là một trong những công ty được mở ra và phát triển trong ngành phát triển số này. Họ nhận thấy được tiềm năng của ngành này tại Việt Nam. Và Digital Marketing là một trong những chiến lược quan trọng của các bước tiếp cận thế giới Internet ở Việt Nam. Digital Marketing được chọn cho bài báo cáo này một phần nó liên quan đến công việc của doanh nghiệp được nghiên cứu và cũng giúp các bạn hiểu thêm về một ngành mới đã, đang và sẽ phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam trong vài năm tới. Khóa luận là bài phân tích các hoạt động Digital Marketing ở Việt Nam vài năm trở lại và các hoạt động và hiệu quả của việc ứng dụng Digital Marketing, chi tiết hơn là các hoạt động của Công ty cổ phần truyền thông VEO trong các hoạt động Marketing của doanh nghiệp mình. Nằm rêu rõ những yếu điểm cũng như những ưu điểm của Digital Marketing trong công tác Marketing tại Việt Nam cũng như phân tích rõ những hiệu quả và những điều cần khắc phục trong SVTH: Lê Thị Thanh Thủy Trang 4 Khóa Luận Tốt Nghiệp 2011 GVHD: ThS. Lê Đình Thái các hoạt động Digital Marketing của doanh nghiệp. Đây là lĩnh vực đang được quan tâm nhất tại Việt Nam trong năm 2010 vừa qua và sẽ trở nên sôi động hơn rất nhiều trong 2011 và các năm kế tiếp vì rất nhiều các doanh nghiệp đã bắt đầu chuẩn bị lực lượng và chiến lược để tham gia vào ngành nghề mới mẻ này. Đề tài đi sâu vào các hoạt động Marketing hiện tại của doanh nghiệp mà cụ thể là Digital Marketing. Nhằm chỉ ra các hướng giải quyết và khắc phục những yếu điểm và những hoạt động chưa được hiệu quả trong các hoạt động của Công ty cổ phần truyền thong VEO. Mặt khác đề tài của khóa luận cũng mang đến một cái nhìn cá nhân từ các hoạt động cụ thể trong ngành nghề này. Kết cấu của bài khóa luận gồm 4 chương  Chương 1: Cơ sở lý luận về Digital Marketing  Chương 2: Tổng quan về công ty cổ phần truyền thông VEO  Chương 3: Phân tích hoạt động Digital Marketing tại công ty cổ phần truyền thông VEO  Chương 4: Giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing và định hướng lâu dài cho công tác Marketing tại doanh nghiệp. . SVTH: Lê Thị Thanh Thủy Trang 5 Khóa Luận Tốt Nghiệp 2011 GVHD: ThS. Lê Đình Thái CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DIGITAL MARKETING 1.1. Khái niệm về Digital Marketing Digital Marketing tạm dịch trong tiếng Việt là Tiếp thị số, là một hoạt động tiếp thị gắn liền với công nghệ số, tư duy số, là một xu hướng mới của thời đại. Hiểu cơ bản đó là tiếp thị trên nền tảng intenet. Tiếp thị số là phương thức của quảng cáo mới thông qua phương tiện intenet toàn cầu. Nó giải quyết được vấn đề tương tác trực tiếp với người sử dụng, có thể mở rộng đến tối đa lợi ích cho doanh nghiệp cần quảng cáo nếu phát huy đúng. Có thể sử dụng đa phương tiện từ intenet, điện thoại di động, PDA*,... Tiếp thị số giúp người làm marketing và kinh doanh nhận được thông điệp từ khách hàng nhanh chóng và chính xác mà quảng cáo truyền thống gần như không thể làm được. Việt Nam có điều kiện để phát triển ngành tiếp thị số. Không có điều gì cản trở ngoài tư duy của chính con người, một tư duy khoa học, tiết kiệm và hiện đại. Tận dụng lợi thế công nghệ và hội nhập để nâng cao hình ảnh và thương hiệu quốc gia. Khi gõ hai từ "Viet Nam" vào Google để tìm hình ảnh đất nước, người lướt web nhận được những hình ảnh về chiến tranh, về bản đồ, lá cờ và rất nhiều những thông tin khác có từ khóa đã gõ. Khi gõ từ "Malaysia" người ta có thể nhận được những bức ảnh kích cỡ lớn về đất nước phát triển, hiện đại và có bản sắc Việt Nam có thể bỏ hàng trăm ngàn USD để CNN* giới thiệu Việt Nam trong vòng vài ba phút, rồi để làm gì? Chỉ đủ để người ta tò mò, nhưng khi tìm hiểu thì chẳng có điều gì đặc biệt. Đây là kiểu làm quảng cáo hình thức không chuẩn bị về nội dung. Kết quả là sự lãng phí. Với tiếp thị số, không ai có thể áp đặt nếu không muốn. Thay vào đó là sự tương tác tự nguyện. Để tiếp thị số phát triển và thực sự có giá trị như bản chất nó sinh ra, điều quan trọng nhất là đừng cản trở nó. Không cản trở nó trong suy nghĩ, trong cơ chế chính sách và trong các hoạt động thông thường của các doanh SVTH: Lê Thị Thanh Thủy Trang 6 Khóa Luận Tốt Nghiệp 2011 GVHD: ThS. Lê Đình Thái nghiệp. Ngoài ra, các doanh nghiệp khai thác tiếp thị số cần luôn luôn chú ý đến thái độ và tình cảm của người đọc. Cần tôn trọng trong cả nội dung và hình thức. Đặc biệt là phải đẩy mạnh quảng cáo có trọng điểm, không tràn lan. Tiếp thị số ra đời và phát triển do thói quen lướt web đang trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Tới 83% người trả lời trong cuộc nghiên cứu của Hiệp hội quảng cáo Châu Âu (EIAA) tiết lộ họ sẽ thấy vô cùng bứt rứt nếu mỗi ngày không online được 1 lần, 32% quả quyết email là "dịch vụ không thể thiếu" trong cuộc đời họ... Trong cuộc nghiên cứu ảnh hưởng của lntenet và ti vi, 82% người được hỏi cho biết họ thường xuyên online từ 5-7 ngày/tuần. Chỉ 77% nói rằng họ có "đảo mắt" tới máy thu hình với quỹ thời gian đó và 48% thì nói thẳng thừng ti vi đang bị "thất sủng" trước sự bành trướng của Intenet. Ưu điểm của phương thức marketing số là ứng dụng công nghệ hiện đại để tiến hàng marketing. Điều này giúp doanh nghiệp có thể tiến hành chiến dịch marketing trên diện rộng tiếp cận đến hàng triệu người dùng, với hàng chục phương thức được ứng dụng. Nhờ đó, marketing số giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí. Cụ thể, doanh nghiệp có thể ứng dụng các loại hình marketing số như email marketing, web marketing, blog marketing, SMS marketing*, mobile marketing, SEO marketing, social net-working marketing, banner marketing, articles online marketing... 1.2. Ý nghĩa của việc phân tích Digital Marketing trong chiến lƣợc Marketing Trên thực tế tiếp thị số có thể được hiểu rộng hơn. Nó bao gồm cả tiếp thị sử dụng các yếu tố kỹ thuật được ứng dụng quảng cáo ngoài trời, quảng cáo trên điện thoại di động... Tuy vậy, tiếp thị intenet vẫn là ứng dụng phổ biến nhất trong tiếp thị số. Tại Việt Nam, internet đã trở thành một công cụ truyền dẫn thông tin phổ biến, với số lượng người dùng lên đến 19.774.809 người. Với đa số người dùng là thanh niên trẻ và tri thức, internet đang trở thành một công cụ xúc tiến marketing hiện đại và hiệu quả cho doanh nghiệp. SVTH: Lê Thị Thanh Thủy Trang 7 Khóa Luận Tốt Nghiệp 2011 GVHD: ThS. Lê Đình Thái Digital Marketing ngày nay đã trở thành một phần không thể thiếu của nền thương mại điện tử và là một trong những phương tiện hiệu quả trong việc tạo dựng thương hiệu cho doanh nghiệp. Với những lợi ích như xoá bỏ rào cản về không gian và thời gian, qua đó tiết kiệm chi phí và thời gian cho cả doanh nghiệp lẫn khách hàng, marketing online trở thành một công cụ lợi hại dành cho các chuyên gia marketing trực tuyến. Số các tờ báo giấy hiện nay đều không bỏ lỡ cơ hội nhận về mọi loại quảng cáo trên trang web của mình và đây là một xu thế rất phù hợp với thời đại thương mại và truyền thông điện tử. Một tờ báo giấy có uy tín luôn có cơ hội tạo ra một trang web nổi danh dựa trên thương hiệu của mình. Với xu thế báo chí điện tử bùng phát như hiện nay kết hợp với sự phát triển không bờ bến của các thiết bị di động hiện đại, thì đến một lúc nào đó báo giấy sẽ chỉ là một dạng “phụ san” của báo điện tử, còn “báo thật” sẽ được truyền trực tiếp đến thiết bị di động của người đọc thuê bao, ngay khi bài báo được duyệt. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin nói chung cũng như của mạng Internet nói riêng đã đem lại những ứng dụng to lớn trong các lĩnh vực kinh doanh; đặc biệt là trong công tác marketing. Với các phương pháp tiếp thị số thường dùng như email marketing và blog marketing doanh nghiệp có thể tự ứng dụng. Tuy nhiên, với các phương pháp khác doanh nghiệp cần được tư vấn và tiến hành bởi một công ty chuyên về tiếp thị số. Điều này giúp doanh nghiệp tránh lãng phí thời gian và tiền bạc. Chi phí dành cho tiếp thị số thường ít hơn rất nhiều so với các phương thức quảng cáo khác. Nếu chi phí cho truyền hình thường mất hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng để gây dựng được một hình ảnh. Với tiếp thị số, doanh nghiệp chỉ cần chi dưới một trăm triệu đồng là có thể tạo dựng được hình ảnh của mình. Không những vậy doanh nghiệp còn có thể duy trì và tiếp tục các hoạt động của mình trong một thời gian dài với một chi phí thấp nhưng lại mang đến những hiệu đáng kể. Việc tiếp cập được với digital marketing cũng đã chứng tỏ được sự phát SVTH: Lê Thị Thanh Thủy Trang 8 Khóa Luận Tốt Nghiệp 2011 GVHD: ThS. Lê Đình Thái triển nhanh chóng của nền kinh tế Việt Nam, khi dần tiếp cận và bắt kịp với quá trình phát triển của các nước trên thế giới. Nó sẽ làm thay đổi cách nhìn của các nước phát triển với Việt Nam và cũng sẽ làm cho công tác thu hút đầu tư kinh doanh hay đầu tư vốn vào thị trường Việt Nam được mở rộng và tăng lên. Do đó, digital marketing mang lại một ý nghĩ rất quan trọng cho việc phát triển nền kinh tế ở Việt Nam. SVTH: Lê Thị Thanh Thủy Trang 9 Khóa Luận Tốt Nghiệp 2011 GVHD: ThS. Lê Đình Thái CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VEO 2.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty truyền thông VEO là công ty truyền thông kỹ thuật số có trụ sở đặt tại Tp.HCM, hoạt động chính trong lĩnh vực truyền thông và trong ngành internet. Những công ty có hình thức phát triển giống như vậy còn được gọi với một tên riêng trong ngành là công ty dot com*. Vào năm 2005, các chuyên gia trong lĩnh vực internet đến từ các nước phát triển và cũng là những nhà lãnh đạo của doanh nghiệp bây giờ. Họ đã nhận thấy được tiềm năng phát triển mạnh mẽ của thị trường internet ở Việt Nam trong tương lai. Chính vì những nhận định trên mà Công ty cổ phần truyền thông VEO được ra đời, nhằm khai thác và chiếm lĩnh thị trường đầy tiềm năng này. Với 90% vốn đầu tư từ nước ngoài và định hướng là xây dựng và vận hành các trang web giải trí, đặc biệt là các trang web về du lịch dành cho người Việt Nam, sống chủ yếu ở các đô thị, trong độ tuổi từ 20 đến 35. Dưới sự lãnh đạo của những chuyên gia trong ngành đến từ các nước đang phát triển, doanh nghiệp đã xác định để có thể khai thác và chiếm lĩnh thị trường này cần phải đặt yếu tố con người lên trên hết. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu thành lập doanh nghiệp đã đầu tư và xây dựng cho mình một đội ngũ nhân viên trẻ đam mê và có kiến thức trong lĩnh vực này, đặc biệt là am hiểu văn hóa và tâm lý con người Việt Nam để sẵn sàng phục vụ thị trường còn mới mẻ này. Doanh nghiệp đã cho ra đời hàng loạt các trang web, khai thác và phát triển nó thành những sản phẩm chủ lực của công ty Mục tiêu doanh nghiệp rất đơn giản là trở thành một trong những công ty truyền thông số hàng đầu trong khu vực. SVTH: Lê Thị Thanh Thủy Trang 10 Khóa Luận Tốt Nghiệp 2011 GVHD: ThS. Lê Đình Thái 2.2. Các dịch vụ và sản phẩm của doanh nghiệp Doanh nghiệp hiện đang sở hữu và phát triển một số trang web. Với mục tiêu phục vụ chủ yếu cho người dân Việt Nam ở các đô thị. Xây dựng các trang web riêng biệt của doanh nghiệp và tiến hành thương mại hóa chúng. www.alehap.vn là cộng đồng đầu tiên tập hợp các ưu đãi và khuyến mãi du lịch lớn nhất ở Việt Nam. Đối tượng chính của www.alehap.vn là giới nữ ở độ tuổi từ 20 đến 35 tuổi, sống ở các đô thị, và làm các công việc văn phòng, thích du lịch. Hiện tại trang web chỉ đang hoạt động dưới dạng phi lợi nhuận, là cung cấp các thông tin khuyến mãi của vé máy bay, khách sạn, resort và tour du lịch cho tất cả các thành viên của trang web một cách miễn phí. Đây vừa là cách tiếp cận và thu hút người sử dụng của doanh nghiệp trước khi thương mại hóa trang web, vừa để mọi người làm quen với sản phẩm, thương hiệu và hình thức của sản phẩm. Sắp tới doanh nghiệp sẽ đưa trang web này vào thương mại hóa, đưa dịch vụ đặt vé máy bay, phòng khách sạn, tour du lịch trực tuyến vào hoạt động. Đây là sản phẩm chính và chủ lực của doanh nghiệp hiện tại và trong tương lai. Hầu hết các hoạt động Marketing hiện tại của doanh nghiệp đều tập trung để phục vụ cho sản phẩm này. www.lipbaga.vn là trang web du lịch xã hội, nơi mà các thành viên có thể chia sẻ và khám phá những điểm đến mới, những bãi biển tuyệt đẹp, những kỳ nghỉ khám phá thành phố mới thú vị và tìm thêm những người bạn để cùng đồng hành trên con đường du lịch. Lipbaga được xây dựng để thu hút cộng đồng du lịch vào đóng góp nội dung và tạo mạng liên kết khách hàng với Alehap. Hiện trang web vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện về kỹ thuật cũng như nội dung. Trang web ra đời nhắm góp phần tạo thêm nguồn thông tin cho các thành viên, người sử dụng sản phẩm Alehap của doanh nghiệp, nhằm gia tăng giá trị lợi ích cho cộng đồng thành viên của Alehap, cũng chính là khách hàng của SVTH: Lê Thị Thanh Thủy Trang 11 Khóa Luận Tốt Nghiệp 2011 GVHD: ThS. Lê Đình Thái doanh nghiệp. www.buzz.vn là tin mới, tin nóng. Buzz là trang web xã hội duy nhất tại Việt Nam chuyên đem đến những điều thú vị quanh ta. Các hoạt động và nội dung của buzz.vn chủ yếu là do các thành viên đóng góp các tin hấp dẫn, những trang web hấp dẫn mỗi ngày. Ngoài ra buzz.vn còn là trang web lưu trữ web trực tuyến đầu tiên ở Việt Nam, trang web còn phục vụ cho các dịch vụ Viral Marketing* của doanh nghiệp và các dịch vụ ngoài mà doanh nghiệp đang thực hiện. www.covua.vn là ngôi nhà của làng cờ vua trực tuyến Việt Nam, covua.vn đem đến cho những người đam mê cờ vua cơ hội gặp gỡ những kỳ thủ giỏi, thách đấu và rèn giũa tài năng của mình. Trang web giúp cho các thành viên đam mê kê có thể cùng nhau đấu cờ trực tuyến mà không cần phải gặp gỡ trực tiếp. www.sudoku.vn: Cuối năm 2006, doanh nghiệp giới thiệu trò chơi Sudoku đến với Việt Nam và phổ biến trò chơi này qua các tạp chí, các tờ báo lớn, qua sách, trang web và điện thoại di động. Sudoku.vn đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho các game thủ Sudoku Việt Nam. Ngoài ra, doanh nghiệp còn hợp tác với Nhà Xuất Bản Trẻ để cho ra đời các tập sách về Sudoku, giúp người chơi có thể chơi trò chơi này ở mọi lúc, mọi nơi. Dịch vụ outsoucing*: Ngoài ra doanh nghiệp còn thực hiện một số dịch vụ outsourcing cho một số khách hàng hàng như: Unilever, Nokia, 7up,... Thực hiện các dự án Marketing cho sản phẩm, nhãn hàng của khách hàng. Đây cũng làm một trong những hoạt động chính tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp, để duy trì nguồn thu, phát triển và nuôi dưỡng các sản phẩm cá nhân của doanh nghiệp. Chính vì thực hiện những dịch vụ này, nên doanh nghiệp có thể so sánh các hiệu quả của các hình thức Marketing khác nhau, từ đó vận dụng nó cho đúng với các sản phẩm cá nhân của doanh nghiệp. Thêm vào đó, dịch vụ này cũng giúp doanh nghiệp tạo được chút uy tín SVTH: Lê Thị Thanh Thủy Trang 12 Khóa Luận Tốt Nghiệp 2011 GVHD: ThS. Lê Đình Thái trong cộng đồng các doanh nghiệp cùng ngành nghề, giúp quảng bá các sản phẩm của doanh nghiệp ra bên ngoài. 2.3. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty 2.3.1. Sơ đồ tổ chức của doanh nghiệp Ban Giám Đốc Thư ký trợ lý Giám Đốc Phòng Nội Dung Phòng Marketing Phòng IT 2.3.2. Chức năng của các bộ phận trong doanh nghiệp - Bộ phận điều hành: Ban điều hành bao gồm: Tổng giám đốc và phía dưới là có Giám Đốc. Đội ngũ quản lý là những người nước ngoài, có kinh nghiệm quản lý và làm việc lâu năm trong ngành internet ở các nước phát triển trên thế giới. Họ mang đến một cách quản lý mới, cách làm mới, điều hành và quản lý các bộ phận để doanh nghiệp hoạt động tốt nhất và hiệu quả nhất để phù hợp với văn hóa Việt Nam - Phòng Nội Dung: Đây là bộ phận chịu trách nhiệm sản xuất và phát triển nội dung cho các trang web của doanh nghiệp. Từ khâu tìm kiếm nội dung cho trang web, phát triển nội dung và đưa ra những định hướng với những nội dung mới để thay đổi và phù hợp với nhu cầu hàng ngày của thành viên sử dụng trang web - sản phẩm của doanh nghiệp. SVTH: Lê Thị Thanh Thủy Trang 13 Khóa Luận Tốt Nghiệp 2011 GVHD: ThS. Lê Đình Thái Đối với một công ty dot com thì bộ phân nội dung là phần rất quan trọng, họ là những người tạo nên phần chính của sản phẩm, thứ mà người sử dụng quan tâm trong một trang web. Việc mang lại nguồn thông tin, hình ảnh,… đến đúng đối tượng mục tiêu của mỗi sản phẩm là không dễ, do đó, việc theo dõi để có được những nội dung chất lượng và nhắm đúng vào sở thích và mối quan tâm của họ là cực kỳ quan trọng. Với đội ngũ trẻ và năng động, họ mang đến cho các sản phẩm những nội dung tốt nhất và phù hợp với giới trẻ. - Phòng IT Bộ phần IT có chức năng thiết kế, cải tiến, quản lý, kiểm soát và phát triển sản phẩm của doan nghiệp. Giữa phòng nội dung và IT có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Vì đây là hai nhân tố chính để cho ra đời một sản phẩm hoàn chỉnh nhất đến với người sử dụng. Họ phải làm việc cùng nhau, kết hợp với nhau và luôn đổi mới, cải tiến và phát triển những sản phẩm đó. Với ngành internet, để người sử dụng biết đến ta không khó, nhưng để họ sử dụng sản phẩm và trung thành với sản phẩm và một điều vô cùng khó khăn. Vì vậy, việc luôn đổi mới nội dung và thiết kế của một trang web là việc cực kỳ quan trọng. - Phòng Marketing Đây chính là yếu tố gắn kết sản phẩm và người sử dụng lại với nhau. Phòng Marketing cho chức năng làm cho người sử dụng biết đến các sản phẩm của doanh nghiệp. Làm cho họ sử dụng và trung thành với các sản phẩm đó. Vì vậy, việc đi tiên phong trong hoạt động nghiên cứu nắm bắt nhu cầu và thị hiếu của người sử dụng. Sau đó kết hợp với phòng nội dung và IT để không ngừng phát triển sản phẩm, đưa sản phẩm trở nên gần gũi và hữu ích với người sử dụng hơn. Tất cả các bộ phận đều đóng một vai trò quan trọng riêng của nó. Là một mắt xích trong doanh nghiệp, thiếu đi một mắt xích sẽ làm cho bộ máy khó có thể mà vận hành trơn tru được. Nhưng riêng trong lĩnh vực Internet nói chung và các công ty dot com nói riêng. Trong đó bộ phận Marketing luôn đóng một vai trò thiết yếu trong sự phát triển của doanh nghiệp, nhất là trong ngành internet SVTH: Lê Thị Thanh Thủy Trang 14
- Xem thêm -