Tài liệu Phân tích tình hình xuất khẩu sản phẩm may mặc từ lông vũ của công ty trách nhiệm hữu hạn kwong - lung meko

  • Số trang: 83 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 180 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ------- ------- LÊ NHẬT AN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM MAY MẶC TỪ LÔNG VŨ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KWONG - LUNG MEKO LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Kinh doanh quốc tế Mã số ngành: 52340120 08 – 2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ------- ------- LÊ NHẬT AN MSSV: 4097866 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM MAY MẶC TỪ LÔNG VŨ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KWONG - LUNG MEKO LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ Mã số ngành: 52340120 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN PHẠM LÊ ĐÔNG HẬU 08 - 2013 LỜI CẢM TẠ ------- ------- Tôi xin gửi lời cám ơn đến quý thầy, cô và các anh, chị cán bộ khoa Kinh tế-Quản trị kinh doanh – trường Đại học Cần Thơ đã tận tâm giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu cho tôi trong suốt thời gian học tập. Xin chân thành cám ơn cô Phạm Lê Đông Hậu đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, góp ý cho tôi trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Cám ơn Ban lãnh đạo công ty TNHH Kwong – Lung Meko đã tiếp nhận tôi vào thực tập tại công ty, tạo điều kiện cho tôi tiếp xúc với tình hình thực tế, có thêm kinh nghiệm phù hợp với chuyên ngành đã học. Xin được cám ơn tất cả anh, chị phòng kinh doanh, phòng kế toán đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, và tạo điều kiện tốt nhất giúp tôi hoàn thành đề tài này. Cần Thơ, Ngày … Tháng… Năm 2013 Sinh viên thực hiện Lê Nhật An i TRANG CAM KẾT ------- ------- Tôi xin cam kết luận văn này được hoàn thành dựa trên các kết quả nghiên cứu của tôi và các kết quả nghiên cứu này chưa được dùng cho bất cứ luận văn cùng cấp nào khác. Cần Thơ, Ngày … Tháng … Năm 2013 Sinh viên thực hiện Lê Nhật An ii NHẬT XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ------- ------- Sinh viên Lê Nhật An, lớp Kinh doanh quốc tế – K35, Khoa Kinh tế - QTKD, trường Đại học Cần Thơ thực tập tại công ty TNHH Kwong – Lung Meko từ ngày 12/08/2013 đến ngày 18/01/2013 để thực hiện đề tài “Phân tích tình hình xuất khẩu sản phẩm may mặc từ lông vũ của công ty trách nhiệm hữu hạn Kwong – Lung Meko”. Qua quá trình thực tập, công ty có những nhận xét như sau: - Về ý thức tổ chức kỷ luật: Sinh viên Lê Nhật An luôn chấp hành đúng nội quy của cơ quan, đi đúng giờ, đảm bảo giờ giấc công việc theo quy định, ăn mặc chỉnh tề, tác phong gọn gàng, luôn hòa nhã hòa đồng với mọi người, có thái độ nghiêm túc, chuẩn mực. - Về tinh thần, thái độ: Luôn hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ được phân công, có ý thức học hỏi, nhiệt tình trong công tác, hỗ trợ tích cực cho bộ phận xuất nhập khẩu cũng như phòng kinh doanh của công ty. - Về số liệu sử dụng trong luận văn: Các số liệu sử dụng trong luận văn là do công ty cung cấp cho sinh viên. Cần Thơ, Ngày 18 Tháng 11 Năm 2013 Thủ trưởng đơn vị iii BẢNG NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ------- ------- • Họ và tên người nhận xét: Phạm Lê Đông Hậu Học vị: Đại học • Chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế • Nhiệm vụ trong Hội đồng: Cán bộ hướng dẫn • Cơ quan công tác: Trường Đại học Cần Thơ • Tên sinh viên: Lê Nhật An MSSV: 4097866 • Lớp: KT0924A9 • Tên đề tài: Phân tích tình hình xuất khẩu sản phẩm may mặc từ lông vũ của công ty Kwong – Lung Meko. NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: ………………………………………………………………………………… ………...……………………………………………………………………… …………………...…………………………………………………………… ……………………………...……… 2. Hình thức trình bày: ………………………………………………………………………………… ………...……………………………………………………………………… …………………...…………………………………………………………… ……………………………...……… 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài: ………………………………………………………………………………… ………...……………………………………………………………………… …………………...…………………………………………………………… ……………………………...………………………………………………… ………………………………………………...……… 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn: ………………………………………………………………………………… ………...……………………………………………………………………… …………………...…………………………………………………………… ……………………………...……… 5. Nội dung và kết quả đạt được (Theo mục tiêu nghiên cứu) ………………………………………………………………………………… ………...……………………………………………………………………… iv …………………...…………………………………………………………… ……………………………...………………………………………………… ………………………………………………...……… 6. Các nhận xét khác: ………………………………………………………………………………… ………...……………………………………………………………………… …………………...…………………………………………………………… ……………………………...………………………………………………… ………………………………………………...……… 7. Kết luận (Ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa,…) ………………………………………………………………………………… ………...……………………………………………………………………… …………………...…………………………………………………………… ……………………………...………………………………………………… ………………………………………………...……… Cần Thơ, Ngày … Tháng… Năm 2013 NGƯỜI NHẬN XÉT v BẢNG NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ------ ------- • Họ và tên người nhận xét:………………………….…Học vị:…………… • Chuyên ngành:…………………………………………………..………… • Nhiệm vụ trong Hội đồng: Cán bộ phản biện • Cơ quan công tác: Trường Đại học Cần Thơ • Tên sinh viên: Lê Nhật An MSSV: 4097866 • Lớp: KT0924A9 • Tên đề tài: Phân tích tình hình xuất khẩu sản phẩm may mặc từ lông vũ của công ty Kwong – Lung Meko. NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: ………………………………………………………………………………… ………...……………………………………………………………………… …………………...…………………………………………………………… ……………………………...……… 2. Hình thức trình bày: ………………………………………………………………………………… ………...……………………………………………………………………… …………………...…………………………………………………………… ……………………………...……… 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài: ………………………………………………………………………………… ………...……………………………………………………………………… …………………...…………………………………………………………… ……………………………...………………………………………………… ………………………………………………...……… 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn: ………………………………………………………………………………… ………...……………………………………………………………………… …………………...…………………………………………………………… ……………………………...……… 5. Nội dung và kết quả đạt được (Theo mục tiêu nghiên cứu) ………………………………………………………………………………… ………...……………………………………………………………………… vi …………………...…………………………………………………………… ……………………………...………………………………………………… ………………………………………………...……… 6. Các nhận xét khác: ………………………………………………………………………………… ………...……………………………………………………………………… …………………...…………………………………………………………… ……………………………...………………………………………………… ………………………………………………...……… 7. Kết luận (Ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa,…) ………………………………………………………………………………… ………...……………………………………………………………………… …………………...…………………………………………………………… ……………………………...………………………………………………… ………………………………………………...……… Cần Thơ, Ngày … Tháng… Năm 2013 NGƯỜI NHẬN XÉT vii MỤC LỤC ------- ------Trang Chương 1: GIỚI THIỆU...................................................................................... 1 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu .................................................................................. 1 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu ............................................................................. 1 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn ..................................................................... 2 1.2. Mục tiêu nghiên cứu ..................................................................................... 2 1.2.1. Mục tiêu chung .......................................................................................... 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể .......................................................................................... 3 1.2.3. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................... 3 1.3. Phạm vi nghiên cứu ...................................................................................... 3 1.3.1. Phạm vi về không gian .............................................................................. 3 1.3.2. Phạm vi về thời gian .................................................................................. 3 1.3.3. Phạm vi về đối tượng nghiên cứu............................................................... 3 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU........ 4 2.1. Phương pháp luận ......................................................................................... 4 2.1.1. Khái quát chung về hoạt động xuất khẩu ................................................... 4 2.1.2. Khái quát về lông vũ và các sản phẩm may mặc từ lông vũ ....................... 9 2.2. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................ 11 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ................................................................... 11 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu ................................................................. 11 2.3. Lược khảo tài liệu có liên quan ................................................................... 14 CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY KWONG – LUNG MEKO .......... 16 3.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty ............................................... 16 3.2. Chức năng, lĩnh vực hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty .............. 18 3.2.1. Chức năng ............................................................................................... 18 3.2.2. Lĩnh vực hoạt động .................................................................................. 18 3.2.3. Nhiệm vụ ................................................................................................. 18 viii 3.2.4. Quyền hạn ............................................................................................... 19 3.3. Cơ cấu quản lý và tổ chức của công ty ........................................................ 19 3.3.1. Sơ đồ tổ chức quản lý của công ty ........................................................... 19 3.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban.............................................. 21 3.4. Quy trình công nghệ sản xuất của công ty................................................... 23 3.5. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty (2010 – 06/2013)................... 25 3.5.1. Phân tích tình hình doanh thu của công ty ................................................ 28 3.5.2. Phân tích tình hình chi phí của công ty .................................................... 29 3.5.3. Phân tích tình hình lợi nhuận của công ty ................................................ 32 3.6. Thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động ........................................ 33 3.3.1. Thuận lợi ................................................................................................. 33 3.3.2. Khó khăn ................................................................................................. 33 3.7. Định hướng phát triển của công ty .............................................................. 34 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẤU SẢN PHẨM MAY MẶC TỪ LÔNG VŨ CỦA KWONG – LUNG MEKO ....................................................................... 35 4.1. Thực trạng xuất khẩu sản phẩm may mặc từ lông vũ của công ty Kwong – Lung Meko........................................................................................................ 35 4.1.1. Kim ngạch xuất khẩu ............................................................................... 35 4.1.2. Sản lượng xuất khẩu ................................................................................ 37 4.1.3. Thị trường xuất khẩu ............................................................................... 38 4.1.4. Phương thức xuất khẩu ............................................................................ 45 4.1.5. Phương thức thanh toán ........................................................................... 46 4.1.6. Điều kiện thương mại .............................................................................. 46 4.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu của công ty Kwong – Lung Meko ................................................................................................................. 48 4.2.1. Nguồn nguyên liệu .................................................................................. 48 4.2.2. Chất lượng sản phẩm ............................................................................... 50 4.2.3. Giá và sự biến động của giá sản phẩm ..................................................... 51 4.2.4. Đối thủ cạnh tranh ................................................................................... 53 ix 4.2.5. Chính sách của nhà nước ......................................................................... 54 4.2.6. Năng lực của công ty ............................................................................... 56 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẤU CÁC SẢN PHẨM TỪ LÔNG VŨ CỦA KWONG – LUNG MEKO ......................... 58 5.1. Phân tích SWOT......................................................................................... 58 5.1.1. Các điểm mạnh chủ yếu (Strongs) ........................................................... 58 5.1.2. Các điểm yếu cơ bản (Weakness) ............................................................ 58 5.1.3. Các cơ hội (Opportunities) ....................................................................... 59 5.1.4. Những mối đe dọa (Threats) .................................................................... 59 5.2. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu ................................................... 61 5.2.1. Giải pháp cho giá của sản phẩm ............................................................... 61 5.2.2. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm ............................ 62 5.2.3. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm ............................ 62 5.2.4. Giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu .................................................. 63 5.2.5. Giải pháp giảm rủi ro thanh toán.............................................................. 63 5.2.6. Giải pháp nâng cao hiệu quả marketing cho sản phẩm ............................. 64 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................... 65 6.1. Kết luận ...................................................................................................... 65 6.2. Kiến nghị .................................................................................................... 65 6.2.1. Đối với nhà nước ..................................................................................... 65 6.2.2. Đối với cơ quan quản lý cảng .................................................................. 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO x DANH SÁCH BẢNG ------- ------- Trang Bảng 2.1: Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2007 – 2012 và 9 tháng đầu năm 2013 ............................................................................ 7 Bảng 2.2: Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất từ ngày 01/01/2013 15/8/2013 và so với cùng kỳ năm 2012 ............................................................... 9 Bảng 2.3: Mức độ pha trộn lông vũ cơ bản sản xuất 04/2013 của công ty TNHH Kwong – Lung Meko ........................................................................................ 10 Bảng 2.4: Mô hình SWOT................................................................................. 14 Bảng 3.1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Kwong – Lung Meko giai đoạn 2010 – 2012 ............................................................................. 26 Bảng 3.2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Kwong – Lung Meko 6 tháng đầu năm 2013 ............................................................................. 27 Bảng 3.3: Doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ công ty Kwong Lung Meko 6 tháng đầu năm 2012, 6 tháng đầu năm 2013 ................................ 29 Bảng 4.1: Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm may mặc từ lông vũ của công ty Kwong-Lung Meko từ năm 2011 đến năm 2012................................................ 35 Bảng 4.2: Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm may mặc từ lông vũ của công ty Kwong-Lung Meko 6 tháng đầu năm 2013........................................................ 36 Bảng 4.3: Sản lượng xuất khẩu các sản phẩm may mặc từ lông vũ của công ty Kwong-Lung Meko 6 tháng đầu năm 2013........................................................ 37 Bảng 4.4: Tỷ trọng xuất khẩu theo thị trường của công ty Kwong-Lung Meko giai đoạn 2010 đến 2012.................................................................................... 39 Bảng 4.5: Tỷ trọng xuất khẩu theo thị trường của công ty Kwong-Lung Meko 6 tháng đầu năm 2013 .......................................................................................... 42 Bảng 4.6: Cơ cấu điều kiện thương mại trong xuất khẩu của công ty KwongLung Meko giai đoạn 2010 – 2012 .................................................................... 47 Bảng 4.7: Cơ cấu điều kiện thương mại trong xuất khẩu của công ty KwongLung Meko 6 tháng đầu năm 2013 .................................................................... 47 Bảng 4.8: Thống kê nhập khẩu nguyên liệu của công ty Kwong Lung Meko từ 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013. ....................................................................... 49 xi Bảng 4.9: Cơ sở hạ tầng của Công ty Kwong-Lung Meko ................................. 57 Bảng 5.1: Ma trận SWOT - đánh giá công ty Kwong - Lung Meko ................... 60 xii DANH SÁCH HÌNH ------- ------Trang Hình 2.1: Xuất khẩu hàng dệt may sang các thị trường chính năm 2012 .............. 7 Hình 3.1: Vị trí Công ty TNHH Kwong Lung-MeKo trên bản đồ hành chính thành phố Cần Thơ ............................................................................................ 17 Hình 3.2: Sơ đồ tổ chức quản lý của công ty TNHH Kwong – Lung Meko ....... 20 Hình 3.3: Dây chuyền sản xuất may mặc lông vũ của công ty Kwong – Lung Meko ................................................................................................................. 24 Hình 3.4: Biểu đồ chi phí của công ty từ năm 2010 - 6 tháng đầu năm 2013...... 30 Hình 4.1: Kim ngạch xuất khẩu của công ty trong thời gian 3 năm 2010 – 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 (1000 USD) ............................................................... 36 Hình 4.2: Sản lượng xuất khẩu của công ty trong thời gian 3 năm 2010 – 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 ....................................................................................... 37 Hình 4.3: Cơ cấu thị trường xuất khẩu của công ty trong thời gian 3 năm 2010 – 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 .......................................................................... 40 Hình 4.4: Biến động giá mặc hàng lông vũ công ty theo thị trường xuất khẩu ... 51 Hình 4.5: Biến động giá mặc hàng mền, gối lông vũ công ty theo thị trường xuất khẩu trong thời gian 3 năm 2010 – 2012 và 6 tháng đầu năm 2013.................... 52 xiii DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT ------- ------- Tiếng Việt ĐBSCL : Đồng bằng sông Cửu Long ĐHCT : Đại học Cần Thơ TP : Thành phố TNHH : Trách nhiệm hữu hạn L/C : Letter of Credit T/T : Telegraphic Transfer Remittance D/P : Document against Payment Tiếng Anh xiv CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1 . ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu Trong bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập – hợp tác song phương, đa phương diễn ra mạnh mẽ thì nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng đa dạng đòi hỏi sản phẩm tiêu dùng cũng phải phong phú và chất lượng cao hơn. Do có sự khác nhau về điều kiện tự nhiên và điều kiện xã hội nên mỗi quốc gia có lợi thế khác nhau về sản xuất sản phẩm. Một nước không thể sản xuất tất cả các sản phẩm đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng trong nước mà chỉ có thế mạnh ở một số sản phẩm nhất định. Vì vậy việc trao đổi buôn bán hàng hóa giữa các quốc gia là vô cùng cần thiết, điều đó càng làm thúc đẩy thêm hoạt động xuất nhập khẩu. Việt Nam luôn là nước nhập siêu trong suốt 25 năm từ khi thực hiện đổi mới đến nay (2013). Chỉ có năm 1992 Việt Nam xuất siêu 40 triệu USD. Mức nhập siêu ngày càng tăng, riêng năm 2012 mức nhập siêu của Việt Nam rất nhỏ 1 tỷ USD chiếm 0.9% so với tổng kim ngạch xuất khẩu. Kết quả này thể hiện tính linh hoạt và hiệu quả trong điều hành chính sách ngoại thương của chính phủ. Tháng 01 năm 2007, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới (WTO), WTO sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh. Thế nhưng, những qui định khắt khe và một môi trường mở cửa cạnh tranh bình đẳng của WTO cũng làm cho các doanh nghiệp phải đương đầu với nhiều rủi ro và thử thách. Công ty TNHH Kwong – Lung Meko là một trong những công ty được hình thành từ xu hướng đó, là một công ty với 100% vốn nước ngoài, trụ sở đặt tại thành phố Cần thơ đô thị loại 1 của Việt Nam thuộc vùng kinh tế trọng điểm của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Hoạt động xuất khẩu các sản phẩm may mặc từ lông vũ đã đem lại khoảng lợi nhuận rất cao hằng năm cho công ty. Ngoài ra, còn tạo việc làm và thu nhập cho hơn 1.000 lao động. Bên cạnh những thành công đạt được công ty cũng gặp không ít khó khăn cần khắc phục. Bằng những kiến thức đã học cũng như những kinh nghiệm thực tế được tích lũy trong quá trình thực tập tại công ty TNHH Kwong – Lung Meko, tôi quyết định chọn đề tài: “Phân tích tình hình xuất khấu sản phẩm may mặc 1 từ lông vũ của công ty trách nhiệm hữu hạn Kwong – Lung Meko” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp. Thông qua đề tài này, góp phần giúp cho hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của công ty thêm hoàn thiện, củng cố và nâng cao uy tín của công ty trên thị trường trong và ngoài nước. 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn Theo số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan, năm 2012 kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam đạt 15,1 tỷ USD, chiếm trên 13% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Đây là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong số các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Được thành lập và đi vào hoạt động hơn 20 năm qua, công ty Kwong – Lung Meko Cần Thơ đã có nhiều đóng góp trong kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của thành phố Cần Thơ nói riêng và đồng bằng Sông Cửu Long nói chung. Tuy nhiên, ngành hàng xuất khẩu các sản phẩm may mặc từ lông vũ chưa được chú trọng phân tích, nghiên cứu nên chưa phát huy được hết tiềm năng vốn có. Để có được những dẫn chứng thuyết phục về tiềm năng của ngành hàng này cần phân tích các số liệu cụ thể có được từ các công ty xuất khẩu các sản phẩm may mặc từ lông vũ nói chung và công ty Kwong – Lung Meko nói riêng. Tạo cơ sở cho việc hoạch định chiến lược phát triển ngành hàng sau này. Mặc dù công ty kinh doanh trên những thị trường quen thuộc nhưng luôn gặp khó khăn khi môi trường kinh doanh biến động. Nếu không tìm hiểu để nắm bắt những cơ hội mới và xây dựng chiến lược phù hợp với sự thay đổi của thị trường thì công ty sẽ khó có được những thành công như mong muốn. Không chỉ riêng công ty Kwong Lung Meko mà ngay cả các doanh nghiệp khác cũng cần phải phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của doanh nghiệp mình, từ đó đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả cũng như đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, nhằm duy trì sự tồn tại và phát triển của công ty. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Đề tài phân tích tình hình xuất khẩu sản phẩm may mặc từ lông vũ tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Kwong – Lung Meko. Nhằm tìm ra điểm mạnh, điểm yếu và các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả xuất khẩu. Từ đó đưa ra các giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu cho công ty. 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể Phân tích kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Kwong – Lung Meko trong giai đoạn 2010 – 2012 và 6 tháng đầu năm 2013. Phân tích tình hình hoạt động xuất khẩu sản phẩm may mặc từ lông vũ của Công ty TNHH Kwong – Lung Meko trong giai đoạn 2010 – 2012 và 6 tháng đầu năm 2013. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu sản phẩm may mặc từ lông vũ của công ty. Đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu sản phẩm may mặc từ lông vũ của công ty. 1.2.3. Câu hỏi nghiên cứu Trong giai đoạn 2010 – 2012 và 6 tháng đầu năm 2013, tình hình hoạt động xuất khẩu sản phẩm may mặc từ lông vũ của công ty như thế nào? Điểm mạnh và những yếu kém cần khắc phục trong hoạt động xuất khẩu sản phẩm của công ty là gì? Các yếu tố nào ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu sản phẩm may mặc từ lông vũ? Và ảnh hưởng như thế nào? Công ty cần phải làm gì để nâng cao hiệu quả, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu sản phẩm may mặc từ lông vũ? 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1. Không gian Đề tài được thực hiện tại công ty TNHH Kwong – Lung Meko Cần Thơ. 1.3.2. Thời gian Đề tài được thực hiện từ ngày 12/08/2013 đến 23/11/2013. Số liệu và thông tin sử dụng trong đề tài do công ty Kwong – Lung Meko cung cấp là số liệu từ năm 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013. 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung phân tích hoạt động xuất khẩu sản phẩm may mặc từ lông vũ của Công ty TNHH Kwong – Lung Meko. 3 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1. Khái quát chung về hoạt động xuất khẩu 2.1.1.1. Định nghĩa Xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. (Theo Luật thương mại Việt nam 2005, chương 2, mục 1, điều 28). 2.1.1.2. Đặc điểm Xuất khẩu là hoạt động bán hàng hóa ra nước ngoài nên có những đặc điểm khác biệt so với hoạt động bán hàng trong nước: Thị trường rộng lớn cả trong và ngoài nước nên khó kiểm soát, mua bán qua trung gian chiếm tỷ trọng lớn, việc thanh toán được tiến hành bằng nhiều hình thức. Phương tiện thanh toán thường là ngoại tệ như USD, EUR, AUD, JPY. Vì thế xuất khẩu chịu ảnh hưởng rất lớn của sự biến động của tỷ giá hối đoái. Bản chất xuất khẩu là hợp đồng mua bán quốc tế nên phải thống nhất ngôn ngữ soạn thảo, phải là hình thức văn bản có chữ ký pháp lý, các điều kiện và điều khoản phải rõ ràng, thống nhất và chỉ rõ luật điều chỉnh. Do khoảng cách về địa lý, hàng hóa phải vận chuyển trên quãng đường dài, được vận chuyển bằng nhiều phương tiện vận tải như vận tải đường không, đường biển, đường sắt, đường bộ. Hàng hóa cần được bảo quản tốt để đáp ứng với điều kiện khí hậu khác nhau tránh tổn thất về số lượng và chất lượng trong quá trình vận chuyển. Hàng hóa xuất khẩu đòi hỏi chất lượng cao, mẫu mã đẹp, hợp thị hiếu tiêu dùng từng khu vực, đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng ở từng quốc gia. Đối tượng của hoạt động xuất khẩu là những hàng hóa thuộc lợi thế sản xuất của mỗi nước. Giá cả hàng hóa trên thị trường xuất khẩu thường được hình thành theo mức giá quốc tế chung. Giá cả hàng hóa xuất khẩu thường bao gồm một phần chi phí vận chuyển, bảo quản. Giá cả trên thị trường xuất khẩu thường biến động hơn so với thị trường nội địa. 4
- Xem thêm -